Honnan olvasnak:Le lesztek figyuzva!!!

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Lendületben a holocaust inkvizíció

TanácsadásEGY SPANYOL REVIZIONISTA KIADÓT ISMÉT LETARTÓZTATTAK
BARCELONA, Spanyolország
2006. április 11-én, kedden a katalán fõvárosban letartóztatták Pedro Varela revizionista kiadót a Libreria Europa könyvesboltjában, „genocídium védelmezése és igazolása” vádjával, mivel olyan könyveket adott ki, mint pl. Joaquin Bochaca Mito de los 6 miliones (A hatmillió mítosza) címu mûve, és ezzel furcsa módon „veszélybe sodorta külföldi államok biztonságát”. (!?)

Az akcióban 500 könyvet foglaltak le. Varela kedden délelõtt 11-tõl szerdán hajnali 2-ig volt õrizetben, amikor is óvadékot tett le. Varelát öt év börtönbüntetés fenyegeti. A barcelonai újságok címlapjain a jóképû Varelát láthattuk, amint megbilincselve elvezeti õt egy nindzsaszerû rendõrnõ.

Meglepõ, hogy az egyik könyv, melynek kiadásával vádolják, egy 1971-es klasszikus mû a rassz és IQ tárgyában, Hans Eysenck, a kiemelkedõ tudós tollából, melynek címe Rassz, intelligencia és nevelés, és amely az USA-ban The IQ argument (Az IQ-vita) címen jelent meg. Eysenck német származású, és a Harmadik Birodalmat a harmincas években hagyta el; több mint 50 könyvet és 900 tudományos cikket írt, és a világ egyik legelismertebb pszichológusának tekintették.

Eysenck Rassz, intelligencia és nevelés címû könyvét még 8-9 évvel ezelõtt is meg lehetett vásárolni a zsidó Koplovitz család tulajdonában álló, El Cortes Inglés nevû legnagyobb spanyol áruház-hálózatban.

A barcelonai államügyész, aki Varela letartóztatását elrendelte, egy volt maoista, aki manapság „demokrata”.

Varelának már volt tapasztalata, országa, valamint Ausztria „igazságszolgáltatási rendszerérõl”, így õ visszaesõ, ami befolyásolhatja a jelenlegi eljárás eredményét. Varelát elõször 1996. decemberében tartóztatták le, genocídium védelmezése vádjával. 20 000 könyvet, valamint más kiadványt koboztak el és semmisítettek meg akkor.

1998. november 16-án, egy spanyol bíróság Varelát öt év börtönbüntetésre ítélte „rasszista gyûlöletre való uszítás miatt”, valamint „genocídium tagadása vagy igazolása” miatt. Ez az ítélet a „holocaust-tagadás” miatti elsõ spanyol ítélet volt.

Az ítélet az 1995. évi spanyol genocídium-ellenes és diszkrimináció-ellenes törvény alapján született meg.

1995-ig, Spanyolország a szólásszabadság oázisa és olyan menekülõ nemzeti patrióták politikai menedékhelye volt, mint a belga Léon Degrelle, Otto Remer és Otto Skorzeny második világháborús német tisztek, valamint Walter Ochensberger és Gerd Honsik osztrák revizionista kiadók. Ez fénylõ kivétel volt a sötét európai kontinensen, ahol az úgynevezett „gyûlöletbeszédet” és az úgynevezett „holocaust-tagadást” számos országban illegálisnak nyilvánították.

Spanyolország addig a világ patriótái számára a béke és szabadság maradandó kikötõjének látszott. Megvoltak mind a katolikus Spanyolország mélyen gyökerezõ jobboldali és „politikailag inkorrekt” hagyományai, egy olyan nemzeté, amely köztudottan kiûzte zsidó lakosságát 1492-ben, valamint a „Franco-diktatúra” (1936-1977) alatt is, amely szövetségese volt a nemzetiszocialista Németországnak, és a háború után is elkötelezett katolikus és antikommunista maradt.

Azonban 1995. május 11-én a spanyol Országgyûlés létrehozta a „genocídium-igazolás” és „rasszista gyûlölködés” bûncselekményeit. A Felipe Gonzalez miniszterelnök és Juan Carlos király által aláírt törvény preambuluma szerint a revizionista könyvek erõszakhoz vezetnek: „A több európai országban terjedõ rasszista és antiszemita erõszak, melyet a náci ideológia zászlaja és szimbólumai alatt követnek el, arra kényszeríti a demokratikus államokat, hogy határozottan lépjenek fel az ilyen cselekmények ellen.”

Az „erõszak elleni” küzdelem miatt esett meg az, hogy fekete ruhás rendõrnindzsák õrizetbe vették Pedro Varela történész-kiadót.
(The Barnes Review Newsletter)

VÁDAT EMELTEK A „NÉMET JEANNE D’ARC” (SYLVIA STOLZ) ELLEN

Sylvia Stolzot, aki korábban Ernst Zündel védõügyvédje volt (amíg Meinertzhagen bíró ki nem zárta a tárgyalásból), a német jobboldali közvélemény „német Jeanne d’Arcnak” nevezte el. Ellene Mannheimben vádat emeltek, holocaust-tagadás címén, mert Dr. Rigolf Hennig védõügyvédjeként a következõ megnyilatkozásai voltak (orvos ezredes védencét azzal vádolták, hogy a jelenlegi kormányt megrágalmazta):

Sylvia Stolz és Horst Mahler
1) Felolvasott a bíróságnak egy újságcikket, amely Gilad Atzmon világhírû izraeli mûvészt idézte, aki azt mondta, hogy a második világháború írott története és a holocaust „az amerikaiak és a cionisták által kitalált teljes hamisítás”.
2) Idézte Ahmadinedzsád iráni elnök kijelentését, miszerint õ nem hisz a holocaustban. Hozzátette, hogy Germar Rudolf „gyökeresen felszámolta a holocaust-vallást”.
3) Azt állította, hogy a Német Birodalom jogilag még mindig létezik, és ezért a jelenlegi Német Szövetségi Köztársaságnak nincs joghatósága Dr. Hennig ügyében. Kijelentette: „A holocaust hazugsága szertefoszlik! Még ez a bíróság sem zárkózhat el attól, hogy tekintettel legyen a jól tájékozott kétkedõkre.”
4) A per kezdeti szakaszában Sylvia Stolz azon a nézeten volt, hogy a holocaust nem „nyilvánvaló”, ahogy ezt a bíróság állítja. A „nyilvánvalóság” csupán hamis tanúvallomásokra, kínvallatásokra, fenyegetésekre, a revizionisták
ellehetetlenítésére, a revizionista könyvek tilalmára, és a holocaustban nyilvánosan kételkedõk büntetõjogi üldözésére támaszkodik. A holocaust-tagadók üldözésének azonnal véget kell vetni.

A Sylvia Stolz elleni vádemelés újabb bizonyítéka annak, hogy jelenleg Németországban súlyosan sérül a szólásszabadság. Pedig egy állítólag nyilvánvaló tényt nem kellene drákói szigorral, büntetõjogi eszközökkel megvédeni. Ha a liberalizmus – a saját elveit is megtagadva – büntetõjogi eszközökkel akarja védeni a holocaust dogmáját, ez annak a jele, hogy nem szólnak igazán meggyõzõ történettudományi érvek e mítosz mellett. Pedig a történész állításaira is vonatkozik Aquinói Szent Tamás bölcsessége: egy tudományos kérdés eldöntésénél egyedül az számít, hogy milyen meggyõzõ érvekkel támasztják azt alá.

A 77 ÉVES ROBERT FAURISSON PROFESSOR ISMÉT A VÁDLOTTAK PADJÁN

Annak a hajtóvadászatnak, amelyet az utóbbi idõben nemzetközi téren indítottak a revizionista történészek ellen, a 77 éves Robert Faurisson, a Sorbonne és a lyoni egyetem nyugalmazott professzora az egyik újabb áldozata.

Faurissont lényegében azzal vádolják, hogy tagadja a holocaust-dogmát, az európai zsidóság megsemmisítésére létesített és a második világháború alatt mûködõ, embereket gyilkoló gázkamrák létét Auschwitzban és más koncentrációs táborokban, és az ezen revizionista álláspontját tartalmazó telefonos interjút az iráni rádió és a Sahar 1 televízió rendelkezésére bocsátotta. A vád szerint ezt az interjút a satelliten keresztül a francia TV is átvehette, és ennek alapján a francia ügyészség a professzor ellen az 1990. július 13-i Fabius-Gayssot törvény 24.§-ának megszegése címén emelt vádat.

A 2006. július 11-i tárgyaláson, a párizsi törvényszéken a vádat Madame Anne de Fontette ügyészhelyettes képviselte, de vádat emelt Faurisson ellen 3 civil szervezet is: a LICRA (Rasszizmus és antiszemitizmus elleni nemzetközi liga), az MRAP (Rasszizmus és antiszemitizmus elleni mozgalom) és LDH (Emberi Jogok ligája). Az elnöklõ bíró Nicolas Bonnal volt.

A július 11-i tárgyalási napon, a tárgyalóteremben több mint 100 revizionista jelent meg Franciaországból, Nagy-Britanniából, Svédországból, Svájcból, Olaszországból, Iránból és még más országokból is, a professzor támogatására. A nagyon élénk, korát meghazudtolóan energikus professzor az egész tárgyaláson rendkívül eltökéltnek, határozottnak tûnt.

A bíró a nyitó kérdést szarkasztikus stílusban tette fel, de Faurosson figyelmeztette, hogy nem engedi magát ilyen stílusú beszédre kényszeríteni. Ezt követõen a hangnem megváltozott.

Franciaországban tiltja a jog, hogy a védelem felhasználja érvként azokat a tudományos érveket, amelyeket Faurisson mindig megfelelõ hivatkozásokkal szokott alátámasztani. Itt elég emlékeztetni arra a kijelentésre, hogy õ nem „az Igazságot” akarja keresni, hanem egyedüli célja a tudományos pontosság. Ennek érdekében Auschwitzban, Treblinkában és számos más helyen elõször egy „detektív-vizsgálatot”, majd ezt követõen laboratóriumi kémikusok bevonásával „a törvényszéki vizsgálatot” folytatott. Egy vizsgálóbíróhoz hasonlóan arra törekedett, hogy feltárjon minden elemet, ami „a vádlott” ellen, vagy éppen mellette szólhat. A dokumentumok vizsgálata során a legklasszikusabb történészi módszert követte. Szerinte egy revizionista történész álláspontja nem tagadás, hanem az ilyen történész olyan kutató, aki kutatása végén arra az eredményre juthat, hogy azt állítja: ilyen vagy olyan „igazság” tudományos szempontból megkérdõjelezhetõ. A kutató munkáját nem korlátozhatják büntetõjogi eszközökkel, mint ahogy a tisztességes bíró kezét sem volna szabad megkötni a Fabius-Gayssot törvény 24.§-ával. A gázkamrák problémája tehát nem a bíróságokra, hanem a tudományos szakértõkre és a történészekre tartozik.

Ami a francia ügyészség által emelt vádat illeti, Faurisson készséggel elismerte, hogy a vádhatóság által bemutatott kazettán rögzített szavak megfelelnek az õ gondolatainak, de hozzátette: mivel rengeteg interjút adott, különbözõ alkalmakkor, különösen azóta, hogy 2000. novemberében, az iráni kormány meghívásának eleget tett, nem tudja megállapítani a kérdéses interjú helyét és idõpontját. Csodálkozását fejezte ki, hogy az ügyészség képes minden vizsgálat nélkül megállapítani, hogy az õ rádióelõadása 2005. február 3-án hangzott el (ez a dátum valójában a francia TV általi átvétel idõpontja). A hatóságok olyan kontár módon jártak el, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy megállapítsák, honnan származik a kazetta, amelyen lehetséges, hogy hamisítást is eszközöltek, hiszen a beszéd kezdete és vége hiányzik, ezért nem lehet tudni, hogy a professzor megjegyzései milyen szövegkörnyezetben hangzottak el. De azt sem lehet megállapítani, hogy a professzor szavai Franciaországban hangzottak-e el, vagy más országban. A beszéd hiányzó részeire való tekintettel nincs kizárva annak lehetõsége, hogy Faurisson – szokásához híven – ez alkalommal is figyelmeztette az interjú készítõit, hogy kijelentéseit ne terjesszék Franciaországban. Röviden: nem bizonyítható a bûnös szándéka.

Eric Delcroix, Faurisson ügyvédje még azt is hangsúlyozta, hogy mivel a kazetta hanganyaga mutatja, hogy a professzor bizonyos neveket lebetûzött, ebbõl világosan következik, hogy azt hitte: beszédét lefordítják perzsa nyelvre, az iráni hallgatók számára.

A tárgyalás során Faurisson felsorolta azokat a jelentõs engedményeket, amelyeket az utóbbi 50 év alatt a holocaust-történet hivatalos változatának hívei tettek, a revizionisták javára. Ezek között kiemelkedik az a tény, hogy Raul Hilberg, a holocaust elsõ számú zsidó kutatója a „Destruction of the European Jews” (Az európai zsidók elpusztítása) címû mûvének második kiadásában arra kényszerült, hogy beismerje: nincs olyan dokumentum, ami azt bizonyítja, hogy létezett volna egy hivatalos német politika az európai zsidók megsemmisítésére.

Faurisson szavainak hatására Charriere Bournazel, a LICRA képviselõje haragra lobbant, és kérte Bonnal bírót, hogy hallgattassa el a professzort, de a bíró hagyta Faurissont tovább beszélni. Erre Bournazel ünnepélyes pózba vágta magát, és önmagát „szent szemétgyûjtõnek” nevezte, Faurissont pedig „antiszemitának” bélyegezte, de nem volt képes konkréten megmondani, hogy a vádlott miért lenne „antiszemita”. Késõbb Delcroix ügyvéd megjegyezte, hogy napjainkban az antiszemitizmus vádját éppen úgy vágják az emberek fejéhez, mint egykor a „keresztényellenesség” vádját, az inkvizíciós eljárások során. Anne de Fontette ügyészhelyettes egy zsidó imát olvasott fel, amelyben Jahve segítségét kérte a „hazug ajkak” ellen. Ezt megtehette egy francia bíróságon, noha Franciaországban az egyház és állam el van választva egymástól, és a bírósági termekbõl a feszület el van távolítva – ugyanakkor helye lehet ott egy zsidó vallási imának! Nicolas Bonnal bíró nyilván azért hagyta, hogy Anne de Fontette ezt a zsidó vallási megnyilvánulását megtehesse, mert a CRIF és a Simon Wiesenthal központnak az európai bírók számára szervezett „tréningjének” résztvevõjeként erõteljes zsidó befolyás alá került. Azt mondhatjuk, hogy Faurisson professzor valójában egy rabbinikus bíróság elõtt állt!

Delcroix ügyvéd ezt követõen beszédében a 24.§-nak a sajtószabadságot korlátozó jellegét hangsúlyozta és utalt a Nürnbergi Pernek a legyõzöttekkel szemben elkövetett jogsértéseire. Rámutatott, hogy ugyanezek szolgáltatnak – jogsértõ módon – alapot a 24.§-ra. Robert Faurisson professzor ügyében a francia bíróság október folyamán hoz(hozott?) majd ítéletet.

Szittyakürt 2006. szeptember-október

Link

Hozzászólások

7 #1 virag
- 2016-04-10 16:29
A holokauszt-csalás leleplezõi - II. rész: Robert Faurisson
https://kuruc.inf...
Mivel jogi úton sem tudták Faurissont elhallgattatni, cionista ellenfelei az erõszaktól sem riadtak vissza. 1978 óta számtalan alkalommal érte õt fizikai agresszió. A legsúlyosabb eset 1989. szeptember 16-án történt: ekkor támadói olyan súlyos sérüléseket okoztak neki, hogy kis híján életét vesztette. A felelõsséget a „Zsidó emlékezet fiai” nevû csoport vállalta magára. Azonban soha, egyetlen támadóját sem állították bíróság elé!
4 #2 Posta Imre
- 2016-04-10 18:53
Szerbia évente csaknem egymillió dollárt fizet majd a holokausztért a zsidó közösségnek

A szerb állam csaknem egymillió dollárt fizet majd a holokausztért, valamint háromezer épületet bocsát a zsidó közösség rendelkezésére.

A szerb parlamentben ugyanis nemrég szavazták meg azt a törvényt, miszerint az állam a következõ 25 évben közel egy millát, pontosabban 950 ezer dollárt választ ki évi szinten különbözõ oktatási programok megvalósításához, amelyeknek célja a holokauszt tanulmányozása.

Emellett a Szerbiai Zsidó Községek Szövetségének az állam háromezer létesítményt ad át. Azokról az épületekrõl van szó, amelyeket hivatalos okiratok szerint a második világháború alatt a Szerbiában tartózkodó nácik elkoboztak a zsidóktól.

Az iskolai programok és ösztöndíjak finanszírozására és a zsidó közösség egyéb igényeinek kielégítésére szánt összeget a szerb állam 2017-tõl kezdi fizetni.

Hivatalos adatok szerint Szerbiában 1941-ig mintegy 33 ezer zsidó élt, de 80 százalékukat 1942 májusáig a nácik kivégezték vagy koncentrációs táborokba szállították.

A szerb állam ezért úgy döntött, kártérítést fizet a zsidó közösségnek.

Még szerencse, hogy van elég pénz...

The Times of Israel és Sputniknews nyomán K. P.
http://delhir.inf...1-23-26-01
4 #3 Posta Imre
- 2016-04-10 19:30
Bojár Gábor: Nincsenek politikai ambícióim
Bojár Gábor a politikai ambíciókról, a tusnádfürdõi kalandról és a magyar–izraeli focimeccsrõl
Molnár Csaba, 2016. április 10., 11:11, frissítve: 11:22
Türelmetlen, és gyakran hallgat az ösztöneire – saját bevallása szerint ezért nem lenne jó politikus a fizikusi végzettségû Bojár Gábor, a háromdimenziós tervezõszoftverek fejlesztésében világelsõ Graphisoft alapítója. A céget már eladta, most az általa gründolt magánegyetemet vezeti, és még üzleti elõnyökért sem hajlandó eltékozolni azt az ajándékot, hogy szabadon elmondhatja a véleményét bármirõl. ...

Gondolt-e már valaha arra, hogy külföldre költözik?
– Amíg innen nem zavarnak el, addig nekem ez a hazám. Hõs nem vagyok, ha az életemet fenyegetik, ahogy szüleimét, nagyszüleimét fenyegették, természetesen megpróbálok elmenekülni, de ez szerencsére még messze van. A magyar közérzet miatt pedig nem fogok elmenni. Van Franciaországban egy házam, de ha ott élnék folyamatosan, akkor lehet, hogy éppen ez a rossz itthoni közérzet hiányozna. Mert ez az enyém.http://mno.hu/nag...im-1336632
99 #4 MORMOTA1968
- 2016-04-11 02:55
Szóval akkor most kié is a világ irányítása tulajdonképpen? A vatikáni vallási maffiáé, vagy a zsidó maffiáé? Vagy a kettõ tulajdonképpen egy és ugyan az? Mi már tudjuk! Soha nem ér már véget ez a holokamu õrület? Mi lenne, ha a magyarok, oroszok, németek, franciák, vietnámiak, kambordzsaiak, koreaiak, kínaiak, japánok, indiánok, na had ne soroljam fel, hogy hányféle nép, nemzet fiai, lányai nyújthatnák be a számlát a zsidóknak, az olyan találmányokért, amik mind izmussal kezdõdnek és mind a zsidóktól származnak. A keresztény örmények mikor nyújtják be nekik a számlát, az "Ifjú zsidók" által elkövetett népirtásért. Átkozom azt a néhány vadbarom római hadvezért, római császárt, akik beengedték ezt a mocskos bandát Európába és még százezer szám, sõt több mint egy millió zsidót be is hoztak még rabszolgának, akiket fajtársaik azonnal fel is vásároltak, majd felszabadítottak. De a rómaiak legnagyobb bûne, hogy lerombolták a zsidók országát, rászabadítva a világra ezt a mocskos parazita sáska rajt. Azok se tudtak rendes munkát végezni, ahogy az elõdeik sem, asszírok, egyiptomiak, stb...Illet volna befejezniük, amit elkezdtek, ha már elkezdték és nem ilyen pocsék félmunkát végezni. Akkor a kazárok se térhettek volna át erre a gyûlölet vallásra, élõsködõ életmódra. De ehelyett ide-oda hurcolták az ókori zsidókat, egyik területrõl egy másikra áttelepítve õket. A pénznyomtatás jogát és a kereskedelmet kellene örökre kivenni a kezükbõl, a többirõl már nem is szólva. De ugye túl sok gój támogatja õket különbözõ okokból és még annál is többen vannak azok, akik tudatlanságból, butaságból szolgálják ki a zsidó világhatalmat, vallási hatalmakat. Minden népnek a sarkára kellene végre állnia és kivágni a nemzetek testébõl a rákos sejteket. Egyvalamiben nagyon egyet tudok érteni a Talmudban leírtakkal. Ahogyan a gójokat nevezik. Igavonó barmok, lovak, (a zsidó érdekeket hûségesen kiszolgáló) kutyák.
Tökéletes hasonlat ez a legtöbb gójra nézve, hisz tényleg azok vagyunk többségében, aminek neveznek minket a zsidók. És ami a legszomorúbb az egészben, mikor valaki az idegent védi a saját fajtája helyet! Ezt soha nem tudom megérteni, elfogadni és felfogni ésszel, hogy miért? Hogy miért szolgálja valaki a saját fajtája érdekei helyett az idegenek, beszivárgók érdekeit! Na igen, a pénz az nagy úr, az igazság meg a pénzrõl, hogy mi is valójában kit érdekel, míg bármit meglehet kapni érte, csak hogy az ember lelke, élete érte az ár, ami ugye nagyon nem jó üzlet NEKÜNK!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.49 másodperc
2,743,184 egyedi látogató