Honnan olvasnak:Le lesztek figyuzva!!!

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Illegális bevándorlás - Európa elfoglalása zajlik

TechnikaEjnye no, és akkor hirtelen észrevettük, hogy...! Súlyosabb probléma a migrációs válság és annak megoldása, mint azt gondolnánk, ezért globális megoldásra van szükség, mivel a probléma is globális: Európa elfoglalása zajlik – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttmûködésért felelõs államtitkára az uniós tagországok külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozását követõen csütörtökön.

Mikola István úgy fogalmazott, minden erejét össze kell gyûjtenie Európának, a gyarmatosításokért, a korábbi bûnökért pedig bocsánatot kell kérnie. “Most rajtunk sor. Azzal, hogy segítjük a fejlõdõ világokat, megmenthetjük magunkat” – mondta.
A migráció mély és bonyolult probléma, amelyben globális érdekek mentén óriási pénzek mozognak. Ahhoz, hogy megoldás születethessen, a fejlett országoknak, de elsõsorban Európának fizetnie kell – hangsúlyozta.
Kijelentette: “a visszatoloncolásban nem szabad hinni”. A nemzetközi védelemre nem szorulók visszaküldésének rendszere nem mûködik. Egy-egy ember visszaküldés lehetséges, de “ezt milliókkal nem lehet megcsinálni” – fogalmazott. “Ha vissza is lehetne küldeni õket, nem tudnak ugyanoda visszamenni és visszailleszkedni, mert a helyzet közben gyökeresen megváltozott” – hangsúlyozta.
Úgy vélekedett: Európa komoly migránshullám elõtt áll, mert csak az afrikai térségben legalább 60 millió ember készül útra kelni az unió felé.
A krízishelyzetek megoldása elemi érdeke az egész világnak, de emellett az újjáépítésre is gondolni kell, amelyre a vártnál nagyobb összegeket kell fordítaniuk a fejlett országoknak. Az újjáépítés pedig nemcsak a romokon történõ helyreállítást jelenti, hanem bizonyos térségek teljes politikai és társadalmi újrarendezését is – mondta.
A megbeszélés témája volt a lakhelyüket fegyveres konfliktus miatt elhagyni kényszerülõ menekültek és a belsõ menekültek támogatása. Ennek hatékonysága érdekében szorosabb együttmûködést javasoltak az uniós intézmények és a tagállamok között a rövid távú humanitárius segélyek, illetve a hosszabb távú, hagyományos fejlesztési programok összekapcsolása terén.
A migrációs válság megoldásához és a Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformjához történõ hozzájárulásként Magyarország kidolgozta a Schengen 2.0 akciótervet, amely szerint a nemzetközi fejlesztési együttmûködésnek kiemelt szerepe van a válság kezelésében a migráció kiváltó okainak megszüntetését célzó programokkal. A magyar stratégiában szerepel az is, hogy a megoldás érdekében szét kell választani a menekülteket a gazdasági migránsoktól – emlékeztetett.
“Ha nem választjuk szét a menekülteket és a jobb megélhetést keresõket, akkor legfeljebb tüneti kezelést alkalmazhatunk. Ha szétválasztjuk õket, akkor van lehetõség valódi gyógyításra” – fogalmazott.
A politikusok az unió fejlesztéspolitikáját is felülvizsgálták ülésükön az ENSZ közelmúltban elfogadott fenntartható fejlõdési céljai (SDG-k) és az azokra épülõ Agenda 2030 ismeretében. A megbeszélésen egyetértés rajzolódott ki az uniós fejlesztési támogatások hatékonyságának növelésérõl, amelynek fontos eszköze a tagállami és az EU közös költségvetésébõl megvalósított támogatási programok összehangolása, valamint az Agenda 2030 nevû programban célként kitûzött, a nem hagyományos fejlesztési szereplõk – magánszektor, civilszféra, önkormányzatok és helyi hatóságok – bevonása a nemzetközi fejlesztési együttmûködésbe – részletezte.
Mindez alapjául szolgálhat annak, hogy globálisan összehangolt, áttekinthetõ és a migrációra összpontosító fejlesztéspolitika jöjjön létre világszinten – mondta.(MTI)
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-05-13 07:21
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a7xqwm_c1_k[/movie]
33 #2 vizilo
- 2016-05-13 09:05
Akkor megkérdezném hogy ezt a helyzetet az elsö világháborut a második világháborut Irak, Afganisztan ,Sziria,Libia ,Jugoszlavia Vietnám szétbombázását kinek a számlájára kell kiküldeni az ujraépitési csekket....???? Az a mocskos kömüves banda milyen kártékony tud lenni !!!! Mikor kezdödik a féregtelenités mert én is részt szeretnék venni benne!
52 #3 kuka7
- 2016-05-13 09:12
Médiák kussoltak rólamindenütt.-ugyan miért?
3 #4 Enid
- 2016-05-13 13:20
Ilyen allamtitkar akkor csak ugy lehet valaki, ha egy kicsit fogyatekos...ez most ippen idoben maradt le a "felis-meressel" pfff.
8 #5 miskolcilaci
- 2016-05-13 18:23
Coudenhove-Kalergi Terv: Lopakodó Népirtás Európa Népei Ellen.

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendõzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen elõidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlõdés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése
Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fõ megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy sötétlelkû emberrõl van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fûztek a Kallergis elnevezésû bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt.
Richard Kalergi a háttérbõl mûködve, távol a nagyközönség fürkészõ tekintetétõl, sikeresen gyõzte meg Európa legfontosabb államfõit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerõse volt a korabeli európai nemesek és jelentõs politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.
1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezetõ államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának elsõ lépése az európai integráció megindítása lenne.
A kezdeményezés legelsõ támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomá¹ Masaryk és Edvard Bene¹, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria késõbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Késõbb olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és õrült tevékenységének, Winston Churchill és a B’nai B’rith elnevezésû zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek eredményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába.

Coudenhove-Kalergi
A Kalergi terv lényege
Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövõ Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különbözõ rasszok kényszerített keveredésének az eredménye.
Kalergi egyértelmûvé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségû sokaság melyen a jövõbeli hatalmi elit könnyûszerrel tudna uralkodni.
Kalergi elsõ lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a késõbbiekben ezen nemzetek kiirtását tûzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén.
Ahhoz, hogy Európát egy új vezetõ réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékbõl, ázsiaiakból és fehérekbõl álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi errõl is felvilágosít minket:
A jövõ embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltûnnek a tér és idõ beszûkülése, az elõítéletesség megszûnése miatt.

Az eurázsiai-negroid faj a jövõ, mely küllemében leginkább az õsi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kimûvelte és erõssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen elõidézett fejlõdési irány során a jövõ társadalmi elitjét képezzék.
Egyáltalán nem meglepõ, hogy az a nép, mely a gettók börtönébõl szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az idõkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)
Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az õ elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különbözõ etnikai kisebbségeket elõtérbe helyezõ és védõ intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elõsegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják.
Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bûnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.
A genocídiumra – azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”.

Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.
Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyû belátni, hogy a “demográfiai válságot” bõkezû családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszûnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport.
A különbözõ deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tûzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetõje mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmû a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerûsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”

Végkövetkeztetések
Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente több ezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, õk “Kalergi gyermekei”. A fõsodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettõs nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.
A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket gyõzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bûn és elítélendõ. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdõszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszervezõdési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerû népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!
Forrás: magyartudat.com
Szerzõ: Andre Lowoa
3 #6 Enid
- 2016-05-14 10:58
Csaba!
A kerdes tenyleg koltoi es folytassuk: miert tur barmely paramilitaris szervezet egy ilyen orszagvezetest?

[movie=youtube]https://youtu.be/J-z9UOZJC44[/movie]

https://youtu.be/...

Egy nep barmely fianak nemcsak kotelessege, de joga is megvedeni sajat foldjet, csaladjat es vagyonat a betolakodoktol! Ha azok a parlamentben ulnek akkor is!
Joga van felkeszulni erre es felkesziteni az arra vaagyokat!

Amennyiben erre az Embernek igenye van! - es ez a legfontosabb pont.

A kormany, ami ezt a jogot megtagadja egyertelmuen nemzetellenes viselkedest tanusit.
154 #7 kakas
- 2016-05-15 08:52

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.46 másodperc
2,750,727 egyedi látogató