Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Mire készülnek a honvédséggel: külső vagy belső zavargásra?

>Feszegetik! Puccs lesz kérem, csak nem így, hanem amúgy. A "honvédség" lefegyverzi a többi zsidó-csicska fegyveres testüreget és szépen moszad-talanítja a kijelőlt objektumokat, személyeket. Ez ilyen eccerű. Rugalmasan értelmezhető „honvédelmi veszélyhelyzetre” is felkészülne a kormány, amelyben szomszédos országban kialakult krízist említ a törvénymódosító javaslat. Mégis mintha valami belső rendvédelmi feladatot adnának a honvédségnek a „tömeges bevándorlásra” hivatkozva.

Rejtő Jenővel szólva „mit kavarnak”? A vezérkari főnökből nemrégiben honvédelmi miniszterré előkapott, meglehetősen lojálisnak tetsző Benkő Tibor tábornok terjedelmes törvénymódosító pakkot nyújtott be a parlamentnek, amelynek néhány fontos, mindenképpen érdekes, de nem rendszerátalakító javaslata futott végig a sajtón az állami hírügynökség készséges copy-paste híradása alapján. Essünk túl ezeken, hogy aztán a lényegre térhessünk.

Az egyik a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Magyar Honvédség (MH) szétválasztása, a MH Parancsnokságának létrehozása. Szervezetszociológusok, jogászok és főleg maguk, az érintett katonák jól elvitatkoznak a vezetés és irányítás mibenlétéről, különbségéről, a jó szervezeti felállás tartalmáról. A lényeg az, hogy visszaállítják a rendszerváltás után kialakított (és az MSZP-SZDSZ-kormány idején a jelenlegire megváltoztatott) formációt, amelyben a HM központi közigazgatási szerv, a MH-et parancsnok, alatta haderőnemi (szárazföld, légierő, logisztika) parancsnokok vezetik. A honvédség parancsnoka egyúttal a vezérkari főnök lesz (ami viszont annak előtte nem volt).

Konyhanyelven fogalmazva a gyakorlatban
nem oszt, nem szoroz, része-e a HM-nek a honvédség.

Mindkét felállásban van példa hatékony és gyengécske seregre.

Ezt bizonyítja az is, ami a habot verő másik módosítás miniszteri indoklásában olvasható. Ez pedig a hadkötelezettségi behívhatósági életkor 40-ről 50 évre emelése. A részletes indoklásban szépen leírják, hogy a várható élettartam, de főleg a népességfogyás miatt apad a hadra fogható férfinépesség száma. A változással
plusz 850 ezer ember válik behívhatóvá.

Itt olvashatjuk azt az őszinte beismerésnek értelmezhető mondatot (remélem, megfogalmazója nem üti meg bokáját), amely a fentebbi „nem oszt, nem szoroz” alátámasztása.

Az ismeretlen HM-es jogász azt íratta alá miniszterével, hogy

„A KATONAI SZERVEZETEKNÉL RENDSZERESÍTETT BEOSZTÁSOK BÉKEIDŐSZAKI FELTÖLTÉSE NEHÉZSÉGEKBE ÜTKÖZIK, ILLETVE AZ ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI ALAPJÁN NEM CSÖKKEN A KIÁRAMLÁS MÉRTÉKE SEM”.

Ennyit nyolc év sikertörténetéről.

Nyilvánvalóan ennek egyik orvossága lenne – bár ezt nem a hadkötelezettséggel összefüggésben tálalják – az önkéntes tartalékosság választásának megédesítése. (Jelenleg a 2010 előtt civil objektumőrök beöltöztetésével, illetve semmire se használható „öregfiúk”, meg kormánytisztviselők tartalékosnak beterelésével duzzasztották fel az állományt.) Most a honvédségi illetményalap 100 százalékával megegyező összegű
szolgálati díjat és különféle pótlékot adnának az önkéntes tartalékosok

tényleges szolgálati idejére (vagyis amikor kiképzésen vannak).

És akkor nézzük, mi a van a „honvédelmi veszélyhelyzettel”. A honvédelemről, Magyar Honvédségről és különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény módosítása intézkedésre adna jogot a kormánynak az úgynevezett különleges jogrendben ismert helyzetek (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet) kihirdetése előtt.

A törvénymódosítás értelmében a kormány a honvédelemért felelős miniszter javaslatára

Magyarországgal szomszédos államban kialakult és katonai kezelést is igénylő és Magyarország biztonságát közvetlenül veszélyeztető veszélyhelyzet magyarországi hatásaira,
vagy az Észak-atlanti Szerződés 4. vagy 5. cikkével összefüggő kötelezettségek teljesítésére való felkészülés érdekében

a kormány honvédelmi veszélyhelyzetet hirdethet ki.

A második pont egyértelműen fügefalevél ahhoz, hogy (nemzetközi) jogi támasztékot barkácsoljon a továbbiakhoz. A washingtoni szerződés (a NATO alapokmánya) idézett két cikkelye a kollektív védelem sarokpontja. Előírja a kölcsönös segítségnyújtást és azt, hogy bármely tagot ért támadás a NATO egésze elleni agressziónak tekintendő. Ennek alkalmazására 1949 óta eddig egyszer került sor: 2001. szeptember 11. után, amikor a NATO és az ENSZ a talibán által uralt Afganisztán állami szervezésű támadásának minősítette a merényleteket.

Ezt erősíti a módosító csomag egy későbbi paragrafusa, amely az úgynevezett nemzeti befogadó támogatást pontosítja, de az alapelveket nem érinti. Ez a NATO-alapszerződés 5. cikkelye szerinti szövetségesi segítséghez adott hazai közreműködés feladatait sorolja fel. Itt szó sincs honvédelmi veszélyhelyzetről.

A hatályos joganyag és az egyetlen példa alapján egyértelmű:
közvetlen támadás kell ahhoz, hogy az 5. cikkely lehetőséget adjon a NATO felvonulására tagállamai védelmében.

A „Magyarországgal szomszédos államban kialakult és katonai kezelést is igénylő és Magyarország biztonságát közvetlenül veszélyeztető veszélyhelyzet” ennek alapján nem tűnik elegendő indoknak.
Vagyis a módosítás ezen része pestiesen szólva rizsa.

Figyelemre méltó része a javaslatnak az a passzus, amely szerint a honvédség fegyverhasználati joggal ellátott feladatait kiegészítik a honvédelmi veszélyhelyzet idején az államhatár ellenőrzésében való részvétellel.

Ez színtiszta belső rendvédelmi feladatnak látszik, amely szemben áll azzal a nemzetközileg is uralkodó felfogással, hogy békeidőben a hadseregnek nincsenek belső feladatai. A hatályos jogszabályok időt állóan körülírták azokat a különleges helyzeteket, amelyek bekövetkeztekor a honvédség bevethető a határokon belül.

Az újonnan megkonstruálandó
vészhelyzetet hat hónapra rendeletben hirdethetné ki a kormány,

s akkor hosszabbíthatná meg, ha a feltételek változatlanul fennállnak. Ha pedig az Országgyűlés szakbizottsága az ezt indokló beszámolót nem fogadja el, a kormány a honvédelmi veszélyhelyzetet nem hosszabbíthatja meg.

Zavaró, vagy éppenséggel beszédes részlet, ami szerint nem hirdethető ki honvédelmi veszélyhelyzetet, valamint ezt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha rendkívüli állapotot, megelőző védelmi helyzetet, szükségállapotot, váratlan támadást és terror-veszélyhelyzetet hirdetnek ki. Vagyis
nem lehetséges, mielőtt a jelenleg ismert, elsőrendűen külső agresszió érné az országot.

Első látásra nem segíti a tisztánlátást a törvényjavaslathoz fűzött indoklás. Vagy esetleg pont ráengedi a fényt a valóságra? Benkő Tibor azzal érvel, hogy az elmúlt években jelentős változásokon átesett biztonsági környezetben az új típusú biztonsági kihívások egyértelműen szükségessé tették az államok védelmi szabályozásának újragondolását. Ez vitathatatlan, az úgynevezett aszimmetrikus, illetve a HM javaslatában említett hibrid hadviselés valóság: nem reguláris haderő által indított támadások, a hagyományos és újszerű módszerek vegyítése mindennapjaink része.

Ebből azonban nem következik az, hogy – miként fogalmaznak a javaslatban – „elmosódnak a határok a békeidejű és különleges jogrendi szabályok között”.

Térségünkben szerencsére nincsen olyan veszély, amely a belső rendszabályok szigorítását megkívánná. Ha csak az nem, amit a törvénymódosításban alátámasztásnak szán a miniszter (?), hogy a határok „elmosódásának”

„ELSŐ PÉLDÁJA A HONVÉDELMET IS ÉRINTŐEN A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET”.

Amiről tudjuk, hogy anélkül tartható életben különleges felhatalmazásként immár jó két éve, hogy tömeges (vagy bármilyen) bevándorlás lenne.

Mindezek után olvassuk azt, hogy fel kell készülni az új típusú „szürke zónás” (?) kihívások hatékony kezelésére a szabályozás terén is. S itt érünk el a lényeghez.

„Ezt a célt szolgálja a honvédelmi veszélyhelyzetre vonatkozó javaslat, amely egy béke idejű, szélesebb körű, illetve

AZ ÚJ TÍPUSÚ KIHÍVÁSOKHOZ ALKALMAZKODÓ RUGALMASABB FELHATALMAZÁST

kíván biztosítani a Kormány számára a válságok kezelésére való felkészülés, illetve az eszkaláció elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében” – áll szó szerint (helyesírási hibákkal együtt) a törvényjavaslat indoklásában.

Az már csupán „vörös farok”, hogy a honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetésének célja „a felkészülési feladatokkal összefüggésben az országvédelemre, vagy szükség esetén a különleges jogrend kihirdetésére való hatékony felkészülés biztosítása és ennek érdekében a szükséges intézkedések bevezetésének lehetővé tétele a különleges jogrend kihirdetését nem indokoló fenyegetésekkel összefüggésben”.

A magyar nyelvet (talán nem véletlenül) meglékelő mondatrém lényege az, hogy mielőtt a jól körülhatárolt, nemzetközi szabályokból is ismert valóban rendkívüli helyzetek valamelyike bekövetkezne, a kormány kapjon „rugalmasabb felhatalmazást”
valaminő veszélyhelyzet bejelentésére.

Amint azt már írtuk, a szöveg sokat mondó indoka a „Magyarországgal szomszédos államban kialakult és katonai kezelést is igénylő és Magyarország biztonságát közvetlenül veszélyeztető veszélyhelyzet magyarországi hatása”. Ennek jelenleg egyetlen valamire való formája az ukrajnai csetepaté. Oroszországostul (a keleti országrész bekebelezése a közben Budapesten feléledő „testvéri kapcsolatokkal”), valamint az ottani oktatási nyelvhasználat körül több, mint egy éve zajló – magyar szempontból egyre terméketlenebb – vitával, ami immár nyugati kapcsolataink közé ver mind nagyobb éket.

Október közepén a Népszava írt kiszivárgott diplomáciai források alapján alapján arról, hogy Magyar Levente külügyi államtitkár zárt ajtók mögött próbálta meggyőzni a budapesti külföldi nagyköveteket az ukrajnai magyar álláspontról.

Ezen érdekes kijelentése volt Magyar Leventének, az, hogy a magyar-ukrán konfliktus

„EDDIG JOGI TERMÉSZETŰ VOLT”.

„Ha eddig jogi volt, de ezután ezek szerint már nem, akkor vajon milyen lesz a jövőben?” – tette fel a kérdést egy diplomata, azzal, hogy az államtitkár nem fejtette ki bővebben, mire gondolt.

És hogy még ennél is több aggodalomra adjon okot a benyújtott módosítás, idézzük fel, amiről már szó volt, hogy a honvédség fegyverhasználati joggal ellátott feladatait kiegészítenék a honvédelmi veszélyhelyzet idején az államhatár ellenőrzésében való részvétellel, ami normális körülmények közt egyáltalán nem a sereg dolga.

Emellett azonban a különleges jogrendben bevethető intézkedések eddigi sorát megtoldanák azzal, hogy a katonai rendészek lőfegyveren kívüli kényszerítő eszközeibe bekerül a gumibot és a tonfa.
Ezek tipikus tömegoszlató felszerelések.

Mindezeken túl a katonai rendfenntartók jogot kapnának arra, hogy szabálysértés tettenérése esetén civileket is felszólíthassanak az abbahagyásra, és rendőr megérkeztéig visszatartásukra. Valamint
katonai objektumon kívül is igazoltathatnának nem katonákat,

ha azok ott tartózkodása „jogszerűségének tisztázása” érdekében erre szükség van.

Nem kell konteó-hívőnek lenni ahhoz, hogy feltegyük a kérdést: mire készülnek? Piszkos Fredet idézve: kavarnak vagy nem kavarnak? A helyzet azért komolyabb a rejtői idealizált légiós világénál.

Link

Hozzászólások

765 #1 Laplage
- 2018. november 04. 16:01:44
Szerintem már az árnyékuktól is félnek!
Csak azt nem értem miért kell állandóan megfélemlíteni?
A végén még megijedneks_hoho
80 #2 monguzking
- 2018. november 04. 17:46:45
orbán sorsa netanyau sorsátol függ--amig cionista izraeli elnök hatalmon van addig orbán is elmozdithatatlan
846 #3 miklayj
- 2018. november 04. 19:08:33
orbán sorsa putyin sorsától függ, ha az utóbbi kiesik a világpolitikából, orbán szájából kiesik az emlő
684 #4 atacama
- 2018. november 04. 19:18:53
és ha ki esik az emlő akkor marad a hosszú cici de lehet hogy azt is adja fegya vagy a Szása..:D
de igazábó a hazai tányérnyalóitól és a hazai vörösbolsevik csőcselékk és azok leszármazottaitól függ akiket jól lakatott már ciklusok óta..
765 #5 Laplage
- 2018. november 04. 19:23:09
Remélem hamarabb kiesik mint a másik kettő s_kukk
4 #6 Posta Imre
- 2018. november 04. 20:12:07
ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak

Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna.

„Holnap délelőtt 11 órától a lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) csökkentett üzemű, úgynevezett „morgató” próbájára kerül sor” – tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A MoLaRi veszélyes vegyi ipari üzemek körzetében telepített lakossági riasztórendszer, amelynek segítségével mintegy 440 ezer ember riasztható országszerte.

Mint a katasztrófavédelem honlapján olvashatjuk, kétféle szirénapróba szokott lenni: a csökkentett üzemű (morgató) próba és a hangos üzemű (teljes körű) próba.

Hétfőn az előbbi lesz. A következőket fogják hallani a honlap szerint az érintett területeken élők:

Szöveges rész:

„Figyelem ez próba, Figyelem ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!”

A szöveges részt követően azonnal következik a szirénajelzés, a „morgatópróba” jelzés lesugárzása, ennek első részében rövid ideig (6 másodperces időtartamban) mély tónusú felfutó hangjelzést adnak le, majd a jel lefutása következik be.

Végül újabb szöveges rész:

„A próbának vége! A próbának vége!
https://hvg.hu/it...tanak?s=hk
58 #7 ssman
- 2018. november 05. 07:18:17
A Rothschild-terv újratöltve: az emberiség megtizedelése már nem várat magára sokáig!

Állítólag egyre nagyobb a belső mozgolódás azokban a titkos szervezeteken belül, melyek a nagyvilág eseményeit szokták eltervezni és menedzselni. Nem csupán a bankrendszerekről van szó, melyek titokban a nemzetállamok és egyéb, még ellenálló országok felszámolását végzik. Jól érzékelhető módon újabb fegyverkezési verseny vette kezdetét a nagyhatalmak között, ami arra utal, hogy a világ egy hatalmas, háború előtti sakktáblává vált. Épp most helyezik fel a bábúkat, rendezik azt stratégiai pozíciókba. Hamarosan kezdődhet a végső összecsapás, amit minden valószínűség szerint egy megfoghatatlan akarat által irányított láthatatlan kéz, a globalista világkormány fog irányítani. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ezúttal tényleg és végleges mattot szándékoznak a világnak adni, például az Agenda 21 protokoll elindításával, mely egy előre eltervezett népirtás tervezetét foglalja magába.

Tudvalevő, hogy az Agenda 21 protokollt már egy jó ideje tesztelik Afrikában, illetve ennek egy lassúbb lefolyású változatát. Az ott lefolytatott vakcina-program a háttérhatalom tökéletes eszköze arra, hogy titokban rejtett vegyi anyagokat vagy vírusokat adjanak be a kiszolgáltatott, senki áltla nem képviselt, védtelen emberekbe. Afrikában évek óta zajlik ez a program, az egyik legnagyobb támogatója az oltási programnak maga Bill Gates, akit többször is megvádoltak szabadkőműves, illetve illuminátus kapcsolatokkal.

Meglehet tehát, hogy Gates egy globális háttérhatalmi Elit tagja, akárcsak sok más, a szupergazdag családokba tartozó személy. És most ott tartunk, hogy ez az Elit el akarja söpörni a Föld színéről az emberiség nagyobb részét – egy réges-régi tervet megvalósítva ezzel.

A világhatalmi Elit dolgozta ki az úgynevezett Agenda 21 protokollt, mely egy hatalmas, harmadik világháborúval vetne véget emberi életek százmillióinak, sőt, talán milliárdjainak. Nem véletlen, hogy különféle, ultramodern, nagy kiterjedésű, akár egész generációknak biztonságot és kényelmet adó óvóhelyek épültek az elmúlt néhány évben, amik komplett infrastruktúrával rendelkeznek. Az Elit egyre inkább testet öltő terve az, hogy egymásnak ugrasztják a különböző országokat – ahogyan ezt eddig is többször megtették a történelem során.

A legújabb feltételezések szerint a világháborút Európából fogják kirobbantani, miután az Észak-Koreai provokáció - melyet szintén mesterségesen akartak háborúvá gerjeszteni - úgy tűnik nem jött össze. A franciák mintha tudnának már valamit, elkezdtek felfegyverkezni, és háborúra készülni. Emmanuel Macron ugyanis teljesíteni akarja választási ígéretét, miszerint nemzeti szolgálatot akar létrehozni Franciaországban. “Általános lesz, egy teljes korosztályt fog érinteni, és kötelező lesz” – mondta Benjamin Griveaux a Radio classique közrádiónak adott interjúban. Vagyis életbe lép a hadkötelezettség, ami egy liberális „demokráciában” mondhatni igen különös fejlemény…

Eközben a svédek olyan oktató anyagokat készítettek a lakosság számára, hogyan kell védekezni és cselekedni egy esetleges háborús kataklizma során. Mindeközben természetesen az oroszok is gőzerővel fegyverkeznek... A kínaiak is… Mindenki, aki megteheti. Soha ennyi válsággóc, puskaporos hordó nem volt az emberiség történelemében, mint jelenleg… Bele sem merünk gondolni, mi sülhet ki ebből...
58 #8 ssman
- 2018. november 05. 07:19:45
267 #9 Perle
- 2018. november 06. 13:47:19
Mikron merészet álmodott. Európai hadsereggel védené meg az Usa-tól, Kínától, Oroszországtól Európát.
https://www.rt.co...real-army/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.41 másodperc
2,482,819 egyedi látogató