Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Radnóti Zoltán: Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak

BelföldPár hónapja még kétmillió zsidóról hebregtél sunyi görény. Értem, hogy már rezeg a léc és most "nyitás" van, de nincs kegyelem! Elfogyott! Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe sodorja. Radnóti Zoltán főrabbi véleménye.

A zsidó közösségek a nyugati civilizáció emblematikus kisebbségei voltak bő két évezreden át, és talán éppen ezért – már a modernitás évszázadaiban – szinte mindig ott voltak a kisebbségek, a nélkülözők, az alávetettek emancipációs küzdelmeinek vezetői között – a nők egyenjogúságának követelőitől a munkásmozgalmi vezetőkön át az amerikai fekete polgárjogi mozgalomig. Az utóbbiért huszonéves zsidó fiatalok életüket is áldozták. Egyik személyes példaképem, az ikonikus Martin Luther King és közeli barátja, Abraham Joshua Heschel rabbi nem egyszer egymás mellett tüntetetett az emberi egyenlőségért.

Mostanában viszont egyre több irányból hallani, hogy a zsidóságnak immáron nem érdeke többé, hogy a kisebbségek közé számítsa önmagát, mondván, hogy Izraelben önálló és erős nemzetállama van, ahol ők alkotják a többséget. Vagy érvként említik még az Egyesült Államokat, ahol a zsidóság az egyetlen kisebbségi csoport, amely mintegy fél évszázad alatt felküzdötte magát a közép- vagy akár a legfelső osztályba, és kulcsfontosságú művészeket, tudósokat, politikusokat, üzletembereket adott Amerikának, így kevés közös problémája, kevés sorsközössége van más etnikai kisebbségi csoportokkal, a fekete, indián vagy latin ajkú lakossággal. Ez a két példa azért különösen hangsúlyos, mert Amerikában és Izraelben él a Föld zsidó népességének döntő többsége.

Hirtelen azt észleljük, hogy az „örök kisebbség”-nek többé már nincs közös ügye más kisebbségiekkel, viszont vannak rendszeres konfliktusaik Izraelben – az ottani kisebbséggel – az arab lakossággal, illetve Amerikában, ahol az utóbbi évtizedekben több ízben kellett már elsimítani fekete és zsidó közösségek közötti etnikai villongásokat.

Most, hogy a nemzetállami nosztalgiára épülő, „illiberális” demokráciának van divatja, és úgy tűnik, hogy a nemzeti büszkeségre és szuverenitásra épülő politikai rendszer reneszánszát éli a nyugati féltekén is, sokak állítják, hogy kimondottan veszélyes lehetne a zsidóknak továbbra is felvállalniuk ezt az idejétmúlt kisebbségi közösséget.

A napokban – a Magyar Hírlapnak nyilatkozva – ezt fogalmazta meg nagyon pontosan, a politikai trendekre leginkább érzékeny magyar közösségi vezető, Köves Slomó is, amikor az általa alapított, így személyéhez igen közel álló „Tett és Védelem Alapítvány” brüsszeli irodájának megnyitását jelentette be. Az EMIH, mint mondta, az európai antiszemitizmus elleni harcban kíván majd szerepet vállalni, méghozzá abból a megfontolásból kiindulva, hogy az antiszemitizmus kérdéskörének nem az emberi jogok iránti általános érzékenységről, sokkal inkább a konkrét zsidó közösségek biztonságáról kell szólnia.

Vagyis a vezető rabbi szerint a zsidó kisebbségek biztonsága garantálható lehet az emberi jogok, mások (a nem zsidók), mindenki emberi jogainak érvényesülése nélkül is, ezért aztán azoknak, akiket az antiszemitizmus zavar, nem feltétlenül kell elköteleződniük az általános emberi jogok védelme mellett. Azt a monitoring rendszert csinálják meg majd „ők” - „önmaguknak”…

Még egyszer mondom, Köves korántsem magányos ezzel a véleményével, sokan értenek vele egyet a „zsidó világban”. Tulajdonképpen – napjainkban – ez a kérdés osztja meg a leginkább a hazai zsidó közéletet is. A kicsike és a sokszorta nagyobb szervezet közötti, alkalmanként kölcsönösen pitiáner kiszorítósdin messze túl ez a lényege a Köves Slomó és a Mazsihisz között zajló vitának is, amelyet – és Kövest magát is – illik komolyan venni.

Két okból gondolom azt, hogy Köves Slomó és elvbarátai tévednek.

Az egyik erkölcsi és vallási természetű.

Szögezzük le, a zsidó vallás legfontosabb parancsai nem a zsidókra, hanem „a világ népeire”, azaz „másokra” vonatkoznak. Ábrahám – a Biblia szerint – az özönvíz és a Bábel tornya története, azaz az emberiség nagy kudarcai után azért küldetik el, hogy „benne leljen áldást a föld minden családja”.

Az egyiptomi fogság legfontosabb tanulsága a kisebbségvédelem, az, hogy „szeresd a jövevényt!”. És végül ne feledjük, hogy a próféták azt tanítják, hogy Izrael „a népek fénye” kell, hogy legyen. Az emberi jogok forrása az, hogy az embert már puszta megszületése elidegeníthetetlen méltósággal ruházza fel! Ezt pedig abból tudjuk, abból tanulták az emberi jogok „kitalálói”, hogy Isten saját képére teremtette az embert. Ami természetesen nem antropológiai kérdés, hanem etikai és erkölcsi.

Ha az emberi jogok forrását keressük, a napnyugati civilizáció zsidó gyökereihez érünk le. Ezt, azaz a saját hagyományunkat nem adhatjuk fel! Ha a zsidók csak magukkal törődnek, paradox módon – megszűnnek zsidóknak lenni.

Ezért – és a magyar nemzeti közösség iránti felelősség okán – kell szót emelnünk a határon túli magyar közösségek emberi, politikai és kollektív, kisebbségi jogaiért csakúgy, mint a magyar cigány közösség szociális integrációjáért. Erre a hazafiság és a zsidó hagyomány iránti hűség kötelez.

A másik ok gyakorlati természetű.

A történelem azt tanítja nekünk, hogy ha a kisebbségek elleni gyűlöletkeltés, megbélyegzésük, kiszorításuk közvetlenül nem a zsidók ellen irányul is, sőt, ha ez esetleg átmenetileg „privilegizált” kisebbséggé is teszi őket, azért a végén mindig rajtuk (rajtunk) is csattan az ostor.

Pont egy hónappal ezelőtt a pittsburghi merényletet, amelyben 11, többnyire idős, zsidó embert mészárolt le egy rasszista tömeggyilkos, tulajdonképpen nem a zsidók elleni gyűlölet motiválta, hanem a muszlimokban vagy a közép-amerikai bevándorlókban látni vélt ellenség. A gyilkos a „zsidókra” (a mindig aktuális zsidókra) azért haragudott, mert véleménye szerint ők „segítik” előbbiek bevándorlását és 80-on, 90-en túli emberek meggyilkolásával kívánta megakadályozni ezt a folyamatot. Érezzük a tragikum abszurditását?

Nem kell csinálni a zsidóknak semmit, még csak ki sem kell állniuk hitük mellett ahhoz, hogy az „eredetileg” nem is ellenük irányuló gyűlölet céltábláivá váljanak. Igen… Egy találó képzavarral akár azt is mondhatnám, hogy a zsidóság a nyugati történelem emblematikus kisebbségének stigmájával éli történelmi életét.

És ezért téved Köves Slomó.

Az ellenünk irányuló gyűlölet attitűdjén nem segít az sem, ha megpróbáljuk megtagadni mindazt, ami zsidóvá tesz minket: a lelkekben lüktető sorsközösség érzését. Ezt annulálni nem csak helytelen, de kivitelezhetetlen is.

Az antiszemitizmussal szembeni fellépést eloldozni a kisebbségi magyarok, a cigányok stb. melletti fellépéstől, vagy a gyűlölet elleni küzdelemtől általában, azt hiszem, félreértése mind az antiszemitizmus természetének, mind hitünk tanításainak. Egyfelől ezzel nem védünk meg senkit valójában, másfelől elhomályosul, milyen isteni feladata is van az embernek Isten képmásaként. Tudnunk kell, hogy aki „emitt” a többséghez tartozik, „amott” kisebbségi rokonait kell, hogy védje.

Így vagyunk ezzel mi, magyarok, mi, zsidók, mi magyar zsidók, zsidó magyarok legkivált. Köves Slomó és én különösen jól tudjuk ezt.

A szerző a Mazsihisz rabbitestületének elnöke.
Link

Hozzászólások

75 #1 talpi
- 2018. december 05. 19:23:28
Azta, bammeg,ezt qrvára összekavicsoztad Slo-mo!
Talán el kellene azon is gondolkodni, hogy hol a faxba voltatok két ezer éve, mert itt nem! Sőtt, jew,-rópában sem. Hiszen Hispániában épp ki voltatok meszelve igen sokáig. De mondok jobbat. Már az első háború idején felbukkant a hatmillió, mit tesz a "véletlen" a másodikban szintén.
Csak megjegyzem, 38' ban volt népszámlálás, érdekes mód, 3,2 milliós létszám jelentés volt aktuális/német alaposság/, akkor, mi is van? hét év alatt dupla?
Viszont egy nagy gubanc van.
Ivánék, elvitték az összes tábor teljes nyilvántartási anyagát. Érdekes, abban, közel kettőszáz ezer áldozat van leírva. Igaz, volt aki lopás, volt aki, betegség és volt, ki más büncselekmények okán lett elitélve. Na szóval, nmem kell itt fényezni senkit, főleg, nem "korommal", mert ugye "fehér ember" nem felejt! De nem ám.
A fekália kenegetést pedig tényleg qrvára be kellene fejezni, mert a sok "iszap" ragadós!
8 #2 miskolcilaci
- 2018. december 05. 20:48:44
A zsidó, a sátán gyermekei mindig is a hókuszpókusz, vagyis a megtévesztés része volt, van, s lesz.
" Mostanában viszont egyre több irányból hallani, hogy a zsidóságnak immáron nem érdeke többé, hogy a kisebbségek közé számítsa önmagát. Sokak állítják, hogy kimondottan veszélyes lehetne a zsidóknak továbbra is felvállalniuk ezt az idejétmúlt kisebbségi közösséget. Szót emelnünk a határon túli magyar közösségek emberi, politikai és kollektív, kisebbségi jogaiért csakúgy, mint a magyar cigány közösség szociális integrációjáért. Így vagyunk ezzel mi, magyarok, mi, zsidók, mi magyar zsidók, zsidó magyarok legkivált. Erre a hazafiság és a zsidó hagyomány iránti hűség kötelez."
Erősödnek, de már túlhaladták az itt élők közösségét is.
Erről árulkodnak ez éven felállított a zárt szelvényből álló több méter magas menórák is. Ez jelzés értékű.

Miskolcon:
cdn1.boon.hu/2017/12/IMG_4757.jpg

szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2017/12/Hanukai-gyertyagy%C3%BAjt%C3%A1s-01-1280x640.jpg
Debrecenben,
s az ország több pontján.

https://szabadmag...yertyajat/
http://obudaizsin...ny-unnepe/
99 #3 MORMOTA1968
- 2018. december 06. 02:37:01
"Azt fogod mondani, hogy a zsidók száma mindenütt csekély. Amikor az "Encyclopedia Britannicában" azt olvastam, hogy a zsidók száma az Egyesült államokban 250 000, írtam a szerkesztőnek és azt írtam, hogy én személyesen több zsidót ismerek ennél és hogy az ő számai bizonyosan hibásak és a valódi szám "25 MILLIÓ!" Emberek mondták nekem, hogy nekik jó okkal az a gyanújuk, hogy sok zsidó üzleti okokból nem adja ki magát zsidónak. Ez kézen fekvőnek tűnik. Meg vagyok arról győződve, hogy nekünk Amerikában egy "HATALMAS ZSIDÓ LAKOSSÁGUNK VAN!" A téma ismerői meggyőztek róla, hogy a zsidók növekvő számban aktívak a politikában". Mark Twain, amerikai író "A zsidókról" című életrajzából kitörölt írásából "Harper's Monthly Magazine 1899 szeptember.

Szóval senki ne csodálkozzon azon, hogy mit tesz az USA, ekkora tömegű zsidó irányítása alatt több mint száz év óta.

És még mindig azt állítják, hogy az egész világ zsidó lakossága mindössze 16 millió. Hahaha!

Az, amit jelen korunkban művelnek az egykori Magyarországon, még a legostobább, legsötétebb ember szemét is fel kellene, hogy nyissa! De kegyetlenül lassan növekszik az ébredezők tábora!

Alig telt el 50 év, miután megkapták a magyar állampolgárságot és már megpróbálták 1918-19-ben leigázni a befogadó népet. Hálából elkezdték gyilkolni a magyarországi lakosságot. Azóta is ezt teszik. Ők egyre jobban gyarapodnak, szaporodnak, mi egyre jobban fogyunk. Most már többjüket zavarja a felszaporodott, általuk felszaporított cigányság jelenléte, mert már látják, hogy erősen túlzásba vitték a dolgot. Erőszakot alkalmazva fogják visszavenni az etnikailag megtisztított területeket a saját beszivárgó zsidó telepeseik részére. A magyar és egyéb nemzetiségű fehér lakosság szerintem már jóval 50%-ék alatt van az ország területén. Nézve a tévében időnként szereplő gyerekek kiírt neveit megdöbbentőek azok a nevek, mert egyszerűen nem tudom hová tenni őket. Nem csak a családi nevük nem magyar, de még csak nem is Európai eredetű, de már a keresztneveik se beazonosíthatóak. Vajon hány generációnyi volt izraeli gyerek született már egykori magyar hazánk területén az elmúlt közel 30 év alatt? De legyen ennél is több, beleszámítva a komcsi időket is! A többségnek még mindig nem tűnik fel, hogy "NINCSENEK" A VEZETŐ POLITIKUSOK KÖZÖTT MAGYAROK!" Mind kipás álruhában, álszemélyiség alatt megbújva! s_ezt-ni
4 #4 Posta Imre
- 2018. december 06. 06:10:29
A zsidó mindig hazudik, akkor is, ha levegőt vesz...ka,atra! De itt a "lényeg", hogy ha már valamit tagadnak így NEM IGAZ, akkor az pontosan így van
159 #5 vanyusha
- 2018. december 06. 08:25:36
Sent elisium mező i megvan-? a hatmilió idevan összehordva.Nemzeti konzultációval kezdődött,panaszáradat nyakig szarban,mindenki akarta változást emberi jogok!Kivitelezés futószalagon iparosított kivégzés... Minden évben ünneplik ezt a civilizácót .
267 #6 Perle
- 2018. december 06. 09:51:00
https://www.veter...rimethink/

Az erkölcstelenség , a perverzió is az összetákolt vallásukból ered. Érdekes az erről az szóló bekezdés.
:o
1119 #7 Csorba Tibor
- 2018. december 06. 16:48:57
Makó-Jeruzsálem

Véres hagyma, szalonka -
de büdös a szalonna!
Jeruzsálem-e Makó?
Eb ura lesz a fakó?

Makó alatt palagáz -
meggyújtom én, ha gyaláz!
Aki tudja, szívja ki,
tűzoltókat hívja ki!

Hagymafürdő, Makovecz:
csalfa árnyékot követsz:
fa gyökere menóra -
váltsunk álmot valóra!

Világjámbor, jer ide -
itt az élet de üde...
Énvelem meg mi legyen:
tán a fene megegyen?

2018.12.06. Csorba Tibor
154 #8 kakas
- 2018. december 06. 18:18:46
bűnözőpalánták:https://www.youtu...dbGF3x-XUs a fizi-miska beszédes mi?mármint a kérdezőé
238 #9 bivaly
- 2018. december 06. 21:18:05
Ez a levesestál pofájú, szőrös buzi, mint zsidó vezető !?!?!?
Derékon kellett volna körül metélni, bozótvágó késsel !
Hol van benne az "ember" ?
146 #10 satu
- 2018. december 07. 15:05:21
Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak...
Nem-e?
Egy kis hiszti a mazsihisztitől és már landol is a számlájukon másfél milliárd....
http://www.mazsih...12309.html
154 #11 kakas
- 2018. december 08. 12:49:13

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.42 másodperc
2,386,504 egyedi látogató