Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Még mindig basszák az mocskos zsidó anyjukat!

GondolatokÉn itt (meg mindenhol) megteszek minden terhelõt, hogy beilleszkedve éljek ebben az elfuserált tetû-zsidó világban, de ezeknek ki van adva, hogy húzzák még, halasszák, hátha! Azt már rég eldöntöttem, hogy ha alkalmam lesz demokratikusan megdöglik minden ér-inthetetlen, hetedizediglen. Ha nem lesz módom, úgy is jó! Ki nem szarja le!
Ez kicsit korábbi, de mi változott azóta? Sémi!Magyarul: az eszköz maga alkalmatlan a tényállás megvalósítására! Ezeket össze kék ültetni, oszt bedobni ezt kést! Aki életben marad, azt az ajtónál tarkón lõni....demokratikusan!

Hozzászólások

12 #1 spartakusz
- 2017-03-01 15:01
Imre mások így leveleznek a bíróságokkal!
idézem, ha valaki reklamál azonnal törlöm!

"....Miskolci Járásbíróság
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;... szám

Hivatalos válasz a …xxxxxxxxx; számú végzéssel kapcsolatban!

Tisztelt dr. Horváth Éva!
Tudom, hogy a perben beadott jogi összefoglaló igen nehéz helyzetbe hozta Önt. Nem irigylem Önt ezért a helyzetért, de Ön vállalta a jogi végzettsége megszerzésekor és a bírói esküjével is, hogy a jog tisztaságáért minden körülmények között kiáll. Most itt volt a lehetõség erre, Ön azonban rossz döntést hozott.
Higgye el, nekünk, állampolgároknak is legalább ilyen nehéz a helyzetünk akkor, amikor igazságszolgáltatást várunk, de helyette láthatóan irányított és felsõbb elvárásoknak megfelelõ jogszolgáltatást kapunk helyette, amelyben soha nem lehetünk nyertes pozícióban, amely jogszolgáltatás elõtt már régen nem vagyunk egyenlõk az egyenlõbbeknél.
A jogi összefoglalóra Önnek két reakciója lehetett volna, a végzése egyértelmûsítette, hogy Ön melyiket választotta. Harmadik lehetõség sajnos nincs.
Köszönettel vettem, hogy dokumentumokkal igazolta a jogellenes eljárást, a jogellenes magatartást, a szervezett magánhatalom fennállását valamint annak a bíróságra gyakorolt hatását.
1. Elsõ lehetõség: A jogi összefoglalóban szereplõ alkotmányos válság RÉSZLETES JOGI BIZONYÍTÉKAIT Önnek lehetõsége lett volna jogi érvekkel megcáfolni. Ebben az esetben lett volna lehetõsége bármiféle közokiratot kiállítani, akár végzést, akár egyéb döntést hozni az ügyben. Ennek hiányában a xxxxxxxx;... szám alatt meghozott végzésével azonban Ön máris elkövette a közokirat-hamisítás, a hivatali visszaélés és a szervezett magánhatalom kiszolgálása (bûnpártolás) bûntettét, amelyrõl a bizonyítékokat a ma egyetlen jogszerûen mûködõ Magyar Állam felé természetesen állampolgári kötelességemet teljesítve jelen válaszommal együtt továbbítom.
A részletes jogi cáfolat hiányában ki kell jelentenem, hogy ÖN JELENLEG NEM BÍRÓ, a Miskolci Járásbíróság pedig NEM BÍRÓSÁG! Ön jogi végzettségû ugyan, de érvényes felhatalmazással közhatalom gyakorlására nem rendelkezik!

2. Második lehetõség: Ha nem tudja a beadott jogi összefoglalót megcáfolni, akkor Önnek jogszerûen kizárólag egyetlen lépése lehetett volna, mégpedig a bírói tevékenysége azonnali felfüggesztése (nem csak az én ügyemben!), és a felettesei tájékoztatása a jogi helyzetrõl, valamint kötelessége lenne megtagadni az érvénytelen törvények alapján mindenféle közhatalom-gyakorlást. Ez a helyzet áll fenn akkor is, ha ön nem azért nem cáfolta meg a beadványom jogi érvelését, mert nem tudta, hanem azért, mert nem is akarta.
Bizonyára Ön is felmérte, hogy ha ezt a verziót választja, akkor jogilag helyesen jár el ugyan, de ebben az esetben Ön holnaptól nagy valószínûséggel nem bíró, és ezzel a családját egzisztenciálisan komoly hátrányba hozza.
A szervezett magánhatalom Önt pontosan ezzel tartja sakkban, vagy fogalmazzunk pontosabban: ezzel zsarolja Önt.

Harmadik lehetõség sajnos nem áll az Ön rendelkezésére, bármennyire is szeretett volna ebbe az irányba menni és úgy tenni, mintha a beadvány értelmetlen lenne.
Ebbõl is láthatja, hogy a beadványom milyen súlyú, és azt is, hogy Ön ennek ugyanúgy szenvedõ alanya még akkor is, ha most a megélhetése ettõl függ. Sõt emiatt Ön sokkal erõsebb szorításba került, hiszen vagy szakmailag jár el helyesen, vagy a saját anyagi érdekeit és a családját nézi elsõ sorban, és emiatt szakmailag leírja magát, jogilag ellehetetlenül, ahogyan mi állampolgárok már réges-régen ezt éljük meg.
Ilyen mondatra, ilyen beismerõ vallomásra bevallom, hogy nem is számítottam: xxxxxxx;beadványának tartalma a bíróság számára kétséget kizáróan nem értelmezhetõ.xxxxxx;
Nem tudom, Ön fogalmazta-e meg ezt a mondatot vagy sem, de ilyet én jogi végzettségû emberként biztosan nem mertem volna kiadni a kezembõl. Ugyanis ezzel ;kétséget kizáróan; azt igazolta, hogy szakmailag a bíróság alkalmatlan a feladata ellátására!
A fenti érvek és a továbbra is fenntartott jogi álláspontom alapján, tehát az érvényes Alkotmányban megfogalmazott állampolgári kötelességemnek eleget téve
felszólítom Önt, és a Miskolci Járásbíróság összes tagját, hogy a jogellenes tevékenységüket, a jogszerû felhatalmazás nélkül végzett közhatalom-gyakorlást azonnali hatállyal szüntessék be és tegyék meg a törvényekben meghatározott KÖTELEZÕ lépéseket az alkotmányos rend helyreállítására!

Jelen felszólításom csak akkor veszti érvényét, amikor Ön vagy a Miskolci Járásbíróság bármelyik tagja a beadványban szereplõ jogi érveket tételesen képes megcáfolni!
Ennek hiányában az Ön által meghozott végzés igazoltan hamis közokirat, és az abban foglaltaknak nem hogy nem kötelességem megfelelni, hanem egyenesen törvényi kötelességem annak ellenállni!
Nem lenne dolgom, de zárásként mégis megindokolom Önnek, hogy ez miért van így, hogy pontosan értse, miért nem adok be sem fellebbezést, sem más, a végzésben részletezett a ;hivatalos eljárási rend; szerinti formájú beadványt.
Amennyiben a beadványom által bizonyítottan jogellenes eljárás szerint fellebbezést vagy egyéb kifogást nyújtanék be, azzal elismerném, legitimálnám ezt a bûnszervezetet, amelynek mûködését Ön sajnos a tevékenységével fenntartja és jelentõsen segíti is. Ennek a súlyát és a személyes felelõsségét Önnek jogi végzettségû emberként fel kell tudnia mérni. Én felmértem, és nem vagyok hajlandó semmilyen formában elfogadni ezt a jogellenes helyzetet, ezt az államcsínnyel létrehozott diktatúrát. És amint többször már írtam, nem csak jogom ennek ellenállni, hanem alkotmányos kötelezettségem is!
Az alkotmányjogi panasz beadásával is csak akkor érnék valamit, ha maga az Alkotmánybíróság is jogszerûen mûködne. Sajnos látható, hogy az a szervezet, amely a legmagasabb fóruma, legfõbb õrzõje lenne az ország alkotmányos rendjének, ugyanazt a szekeret tolja, amely az érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott ál-állam, azaz a szervezett magánhatalom érdekeit szolgálja.
Követelem tehát, hogy a továbbiakban az én ügyemben csak akkor járjon el, ha igazolni tudja a joghatóságát, és ÉRVÉNYES felhatalmazását a közhatalom gyakorlására. Ameddig ezt nem tudja megtenni, addig legfeljebb magánszemélyként tudunk társalogni, hivatalos személyként nem tudom Önt elfogadni, vagy még pontosabb, hogy törvényi kötelességem miatt nem fogadhatom el. (Szerintem a beadványom elolvasása és tisztán jogi szempontok szerinti értelmezése után Önnek is ez a véleménye, még ha ezt nyilvánosan nem is vallja be. Legalábbis ennyi reményt még hagyok magamnak, hogy Ön nem szándékosan tiporja sárba a jog intézményét, hanem jobb esetben félelembõl, rosszabb esetben pedig szakmai alkalmatlanságból.)
Jelen levelemet az érvényes Magyar Állam képviseletének is megküldöm, továbbá nyilvánosságra hozom, hogy késõbb se lehessen letagadni, hogy Ön tájékoztatva lett nem csak a közjogi helyzetrõl, hanem a saját felelõsségérõl is az ügyben.

Tisztelettel, kelt, miegymás
BIZONY NINCS NEKIK JOGALAPJUK semmihez itt Magyar honban! ! Tisztelettel id. Kiss László
4 #2 Posta Imre
- 2017-03-01 15:06
"...Aki zsidó körbõl jön abban megbízni szinte kötelezõen nem szabad. Persze van egy két ritka kivétel akik maguktól szakítottak belsõ meggyõzõdésbõl a zsidó rendszer valós ismerete mellett a vallási és pszichés keretrendszerrel. Azokkal még lehet beszélni a többi olyan mértékben elsszállt és kondícionált hogy élethossz is kevés nekik hogy ember lehessen belõlük. A sátánista fõpappá a vatás egyébként onnan lett átvariálva a zsidó beavatási szertartásból. A kiválasztottság pszichikai intézménye tölti be ugyanezt a funkciót. Felemelik a célszemélyt pszichikailag és ajnározzák hogy ó milyen nagy vagy és mennyivel különb mint a többi... és közben a reflektorfény miatt kinyílik a koronacsakra és beültetik az irányító triggereket.

...A sátánista fõpappá szentelés módja a telepatikus rendszerre alapul. Senki sem veszi észre hogy mi is történik csak aki illuminált azaz benne van a rendszerben. Aki kívülrõl figyel az csak annyit lát hogy mondjuk ez vagy az bemegy egy spa-ba és megdug két kurvát - mint az én ésetemben történt. Más kérdés a véráldozat de ilyet már régóta nem csinálnak a legtetjén mert könnyen bizonyítható és lebuktatható a célszemély. A fõpappá szentelés nem azt jelenti hogy az egyén lesz az irányító hanem pont ellenkezõleg. Azt a célt szolgálja hogy az egyén még jobban irányíthatóvá váljék. Felemlik és elhalmozzák gyönörrel hatalommal, amit az egyén szeret, és egyben annyira gúzsba kötik az elméjét hogy soha se tudjon szabadulni ettõl az élménytõl. Ha sikerrel járnak akkor belehúzzák olyan karakterekbe amiket szeret: politikust csinálnak belõle, zenei csillagot, filmcsillagot, kiváló focistát, autóversenyzõt, tudóst, bankárt, milliárdost stb... De cserébe meg kell tennie egy csomó mindent és egy idõ után már nem is lesz élete csak akkor baszik és azzal akivel megengedik neki. Velem is ezt próbálták megoldani de én kiserrel kicsúsztam a kezeik közül. Azt hitték nem fogok dugni senkivel se, és több nõvel volt dolgom mint szerettem volna és mint amennyivel nekik dolguk lesz a hátralévõ életük során. Szóval ez egy nagyon kényes dolog. De vannak külsõ jelei az ilyesminek egyébként. Csak ehhez kiváló olvasónak kell lennie anak aki látni kívánja a dolgot. Nehéz bizonyítékot gyûjteni róla. De ki is lehet szakadni belõle. Fel kell készülni. Kell a jó alapállás és egy jó csapat. Kell a tudatos cél. A mit miért és hogyan ismerete."
http://soundandvi...ertus.html
4 #3 Posta Imre
- 2017-03-01 16:28
Lemondott a Budaházyt elítélõ, de az ítéletet azóta sem leíró bírónõ

A bírónõnek 60 napja lett volna megírni a Budaházy-ítéletet, de ezt már többszörösen túllépte. Most végül lemondott, és távozott a kollégiumvezetõ is.

Lemondott bírói hivatásáról a Budaházy György és társai ügyében elsõ fokon ítéletet hirdetõ, de azt a mai napig írásba nem foglaló bírónõ, Kenéz Andrea, a felettese, a büntetõ kollégium vezetõje pedig részben ezért távozott a posztjáról – közölte a Fõvárosi Törvényszék elnöke, Fazekas Sándor keddi sajtótájékoztatóján.

Fazekas azt mondta, hogy a terrorcselekményekkel vádolt Budaházy György és társai ügyében elsõ fokon eljáró bírói tanács elnöke a fél éve kihirdetett ítéletet még mindig nem foglalta írásba, a vezetõi felelõsségre vonás során pedig az ügy méreteire hivatkozott, ugyanis az iratok összességében több tízezer oldal terjedelmûek.

Az elnök azonban - amint a sajtótájékoztatón elmondta - ezt nem tudta elfogadni, fegyelmit indított és megvonta a bíró otthon dolgozási kedvezményét, mire a bíró lemondott. Azóta lemondási idejét tölti és az elsõfokú döntés írásba foglalását végzi, ami mintegy 90 százalékos készültségi fokon áll. "A hivatásrend tekintélyét nem erõsítették a történtek" - jegyezte meg Fazekas Sándor.

Kenéz Andrea bírónõ Budaházyra bûnszervezetben, társtettesként elkövetett terrorcselekmény, felbujtóként testi sértés és kényszerítés bûntette miatt tizenhárom év fegyházban letöltendõ szabadságvesztést szabott ki, és tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlottak fellebbezést nyújtottak be. Budaházy György és hat vádlott-társa a súlyos büntetés ellenére házi õrizetbe került, további három emberrel szemben pedig a bírónõ lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. Az ügyészség fellebbezett és tavaly október végén Budaházy György elõzetes letartóztatásba került.

A bírónõnek az ítélet szóbeli kihirdetése után legfeljebb hatvan napja lett volna azt írásba foglalni, de amíg ezt nem teszi meg, addig az eljárás nem kerülhet másodfokra és nem születhet az ügyben jogerõs ítélet.

Az Átlátszó azt írja, a bírónõt nagyon megviselték azok a támadások, amelyek Budaházyék eljárása során érték, de a lap hozzáteszi, a bírónõ már több esetben is jelentõsen túllépte az ítéletek írásba foglalására kapott határidõt. Az egyik a Tocsik-ügy volt, a másik pedig szintén egy rendkívül bonyolult, 46 vádlottas büntetõper.

A lap szerint a bírónõnek többletidõ is rendelkezésre állt Mikó Gergelynek, a büntetõ kollégium vezetõjének a jóvoltából, de ezzel sem tudták elérni, hogy a bírónõ befejezze az ítélet leírását. Az Átlátszó szerint Mikó Gergely ezért távozott a posztjáról. A Fõvárosi Törvényszék Átlátszónak adott tájékoztatása szerint ez a vezetõ személyes döntése volt. Fazekas Sándor, a törvényszék elnöke ugyanakkor elismerte, hogy a kollégiumvezetõ távozása részben összefügg a Budaházy-ítélet írásba nem foglalásával.

Mint ismert, a vád szerint a Budaházy György által létrehozott Magyarok Nyilai nevû szervezet a szocialista-szabad demokrata kormányzás idején, 2007 és 2009 között erõszakosan próbált beavatkozni a hazai politikába. Meg akarták akadályozni az egészségügyi törvény elfogadását, majd Gyurcsány Ferenc lemondása után Bajnai Gordon kormányalakítását. A vádpontok között szerepeltek Molotov-koktélos támadások és Csintalan Sándor megverése is.
http://hvg.hu/itt...birono#rss
245 #4 hamu
- 2017-03-01 18:14
Épp akartam mondani, hogy de jól beszélsz Imre, amikor észrevettem az idézõjelet.

"...Aki zsidó körbõl jön abban megbízni szinte kötelezõen nem szabad. Persze van egy két ritka kivétel akik maguktól szakítottak belsõ meggyõzõdésbõl a zsidó rendszer valós ismerete mellett a vallási és pszichés keretrendszerrel..."

Az írás kerek, még Gerry sem találhat benne kivetnivalót, annyira pontosan részletezi a megoldást:

"De ki is lehet szakadni belõle. Fel kell készülni. Kell a jó alapállás és egy jó csapat. Kell a tudatos cél. A mit miért és hogyan ismerete." Talán egyet tennék hozzá, csak hogy még konkrétabb legyen: ha nem vagy senki, ezt nem vagy képes megtenni. Ugyanis, ebben az életben vagy vagy valaki, vagy nem vagy senki.

A fõcikkhez nem szóltam hozzá, mert számomra túl rettenetes egy helyzet.-szorry
2 #5 gerry
- 2017-03-01 18:30
dr. Takács Andrea s.k. föügyészségi ügyész!

Nem ügyész, hanem ügy-eszetlen vagy. Nem gyülöllek és nem is lázítok. De mivel létezik olyan, hogy vélemény szabadság (vagy szerinted nem?), szeretnélek valamirõl kiokosítani. Az emberek - de most nem rólad beszélek, nehogy magadra vedd - akkor kezdenek morgolódni amikor észreveszik, hogy hülyének nézik õket.
Ebben az országban (eegen, van több ország ahol ugyanez a helyzet) évtizedek óta bõszítik az embereket. Tudom jól, hogy rendkívül sok szellemileg alultáplált személy is van közöttünk, néhány agyhalott, vagy deformált gondolkodású (ebbõl az utolsó szóból kövezkeztethetsz, hogy még mindig nem személyeskedem), de néhány olyan is akad ebben a szerencsétlen magyar környezetben aki nyitott szemmel és értelemmel képes ezt a szörnyeteggé nyomorított Szép-Új -Világot kielemezni. Az teljesen nyilvánvaló, hogy te is azok közé tartozol, akik a mindenkori rendszer (na persze, "RENDszer" ) illusztris seggét nyalja és akkor érzi jól magát, ha azt buzgón ki is törölheti, bájos és szikrázóan okos tudásának fitogtatásaként...

Rátérnék illusztris mondatodra: "A vádlott tudata ... legalább eshetõlegesen átfogta, hogy a nagyobb nyilvánosság elõtt tett közlése objektívan alkalmas gyülölet keltésre, amely felszított gyülölet szélsõséges aktivításba mehet át."

Ez aztán az OK amivel bizonyítani kívánod a büntetés jogosságát - a saját tyúkeszed fantasztikus következtetése okán.

Nos te kis riherongy (bocs a megszólításért, de kiérdemelted!) ... a "nagyobb nyilvánosság" elõtt tett közlés (szerinted) "objektíven" alkalmas gyülöletet kelteni amely gyülölet (már az is - megint szerinted) azonnal fel is szítódik valamint (újfent, szerencsétlen széttrancsírozott agymaradványod szerint) "szélsõséges aktivításba" mehet át.

Ollé... Libuskám, ugye az anyád kitagadott még pubertáskorodban? Vagy netán zsidó vagy? De komolyan. Tudod - nekem van zsidó ismerõsöm (megsúgom itt magunk között; nem is egy) akit (akiket) tisztelek, becsülök és értékes, jó embernek tartok. Tisztába vagyok azzal, hogy a PI oldalon a "Gyerekek" között néhányan minden zsidót legszívesebben a vízbe folytanának, és a dunaparti vascipõkkel vernék szét a fejüket... tényleg léteznek ilyen csúnya lelkü emberek. Nem tartozom közéjük, nem is értek velük egyet, és nincs bennem gyilkos ösztön se. De néha a zsidók - föleg ezek a tetves - egy életet végig hazudozó, mocsoklelkü élõsködõk, igenis gyilkos dühöt képesek bennem is gerjeszteni... Akkor most én is rosz ember vagyok? Nem mondhatom ki, hogy a patkányokat irtani kellene?
Talán nem is zsidó patkány, lehet, hogy goj... - akkor azokat is ki kell irtani.

Nem (én) fogom megtenni, két okból -
1. Nem hiszem, hogy bárkit is képes lennék megölni. Hirtelen felindulásból, félig agyonverni, leköpni... igen. De nincs bennem hajlam idõtálló erõszakra és a bosszú sem képes tartósan motiválni.
2. Tudom, hogy vannak jó emberek a zsidók között és persze a cigányok között is, ja meg a muszlimok között is és persze a négereket se hagyhatom ki... a fehérek között - na ott van elég sok patkány az igaz, nem is lehet emberszámba venni némelyiket, de ennek ellenére köztük is található rendes ember.

Ezeket - érzésem szerint - ki szeretném válogatni (gyanús, nem gyanús, gyanús gyanús, stb.) De - töredelmesen beismerem - nincs meg hozzá a jogom se a tudásom.
Te miért nem ismered be? Durva a fantáziád... mindent elhiszel, mert talán kiderül(het) rólad, nem vagy a megfelelõ helyen... csak odatolakodtál valamikor és félted a jövõdet. Ezért fantáziálsz.

A rosszabb, hogy le is írtad...

Ki is a gyülöletkeltõ?

Olvastam Daniel Silva összes magyarul /és németül/ megjelent könyvét. Gondolom ismered. Ha nem akkor csalódott lennék, mert a Lira valamint az Alexandra könyvesbolt minden könyvét azonnal kiteszi a polcra... Ha nem tudnád ki ez az ember akkor olvass rá a Wikipedián! Nos - egy biztos, jól tud írni, jók a történetek és pontosan azt írja le amit egy ártatlan magyar (de úgy is írhatnám, hogy bugyuta) érzelmileg nemigen képes felfogni/megérteni: Mi motíválja azokat a zsidókat akik évtizedek (...századok?) óta - mindenhol a világon - arra törekednek, hogy maguknak és zsidó kapcsolataiknak megszerezzék amit csak lehet. Két dologról van szó; HATALOM és VAGYON. A kettõ szorosan egybe fonódott ebben a világban, a két pozíció elérése és persze elõnyeinek fel- ill. kihasználása biztosítani képes ennek a majd 100%-ban zsidókból kialakított vezetöségnek a hatalmat, a túlélést és persze gyülöletük kielégítését. A motiváció évtizedek óta nem más mint a BOSSZÚ. Ezt a bosszút beleplántálják utódaikba, ez a beteges és skizofrén bosszú élteti õket és ez az amit foggal-körömmel maguknak hisznek. Ez a nép, azt kapja útravalóul, hogy sose hagyja kialudni a bosszú emésztõ tüzét... Tartsa ébren, terjessze, használja, élessze, bárkit aki szóvá meri tenni, gondolkodás nélkül pusztítsa el...
Persze, hogy nem minden zsidó ért ezzel egyet, hiszen millió leszármazott él szerte a világon, beintegrálódva, szeretve azt a hazát amelyikbe beleszülettek, családi és baráti körben élve az életüket. De nekik sincs menekvés. Megtalálják õket is és ha kell, erõszakkal is magukhoz láncolják. Az emberek többsége fél az erõszakosan fellépõ személyektõl vagy szervezetektõl. Ezért kussol és lapít a sok szerencsétlen zsidó - nyakukon fojtogató kötéllel - szerte e-világon.
Akik meg nincsenek megfélemlítve, azoknak is ott a család, a gyerekek, a nyugodt és biztonságos élet... és a jövõ nincs bebiztosítva.
Nem fognak fellázadni - s mire rájönnek, hogy akkor sincs jövõjük, nem lesznek jobbak mint a hõbörgõk akiket addigra már - hála az agymosásnak - potenciális gyilkosoknak fogják kikiáltani.

Nem Posta Imre, vagy a "gyerekei" az ellenség. Persze ez is attól függ, Te melyik oldalon állsz, ellenség te is lehetsz.

De ezt a tükröt hiába is tartom a lelki szemeid elé, tudom, hogy szorosan becsukod és elfordulsz...
NEM AKAROD LÁTNI. Érthetõ. Ott az egzisztenciád, ott a hitetlenséged; - hogy felesleges lázadnod mert úgysem tehetsz semmit... úszol egy megrakott tutajon az árral, melletted halálra vált arcu sorstársaid akik már régen eladták a lelküket az ördögnek miközben azt látod, hogy a parton egyre nagyobb a tömeg és egyesek keze már köveket szorongat... Hallod az üvöltésüket. Ugye te azt hiszed errõl az üvöltésrõl Posta Imre tehet? (Mentõövként!)
Nem. Hidd el nekem - több mint 50 év élettapasztalata bizonyítja és mondatja ki velem; - Ez a világ amiben élünk elkorcsosult és felbillent, napjainkban újra (megint) megölik benne a szeretetet, az emberi értékeket, a tudást, erkölcsöt és tisztességet, feláldoznak bárkit azért a célért, hogy a kialakult felsõ, irányító réteg túlélhesse és az összes többi ember ezen a földön visszanyomorodjon megtürt vagy felelõsség nélkül bármikor elpusztítható marionett-lélekké. Igaz - erröl te nem tehetsz. De rettegsz az ismeretlentõl.

Kik irányítják ma a föld politikáját-gazdaságát? "Értelmiségiek"? A frászt. Az oligarchák, a pénz urai... A pénz - tudjuk jól - nem érték. De amit általa elértek a HATALOM gyakorlása, az igen. Az igazi kabítószer. Ez az igazi érték.... számukra.

Kik is a gyülöletkeltõk? Ugye viccelsz amikor Posta Imrére mutogatsz?

Ja, nem... nem viccelsz. Halál komolyan gondolod. "Inkább õ mint te." - erre gondolsz.

Te kedves kis föügyészseggü liba, Persze, hogy ott akarsz maradni... ott fent, ahol a fény rád vetõdik... vagy csak egy kis sugár. Keresel valamit? Megmondom mit keress! Egy helyet a tetõn. Persze az a tetõ nem olyan nagy, így a valószínüsége, hogy útközben valahol lezuhansz elég nagy. Persze nem hiszed, mert bízol magadban - mi több, jó okkal. Mi itt a porban kucorgók nem tartjuk valószínüleg, hogy túléljük. Sokan vagyunk, gyávák vagyunk, kicsik vagyuk... a szemetekben meg nem is vagyunk. A legfelsõ szint, nem számol velünk. Talán igaz, nekünk végünk, pár milliárd ember halálakor fellélegeznének az "Istenek"...


De ha mégsem. Ha talán a bölcsek mégis megmutatják hol az ösvény, hol a fény amit követnünk kell és elüzzük a gonoszt... Kicsi az esély. De legfeljebb belehalunk.

Úgy hiszem inkább holtan éljek mint korcsként vegetáljak. A pokol meg nem is biztos, hogy olyan rossz! - Te valószínüleg meg fogod látni.

Ugye nincs harag ügyészhölgyemény
Az életed nem más mint egy költemény...
A siker titka kemény könyök erõs jellem.
Bizonyítanod kell s gyõznöd, ó értettem.
De bármit is hiszel, tudd, ez a "remény"
csak vágyad kisugárzása s nem a Tény.


Emígy a helyzet: Tényállásod hamis.
De passzol, mert az vagy magad is.

Q.E.D.
4 #6 Posta Imre
- 2017-03-01 20:16
Gerry, szép volt! Kitettél magadból, vagy kikeltél magadért. Elküldjem néki? Nem tart semeddig, bár ezt a játékot nem õk játsszák, hanem a háttérhatalom szolgálati izékéi. Húzzák, nyúzzák, hátha beérik a banán, mire a sok idióta majmot sikerül kiéheztetni! Természetesen már sehova nem megyek, semmilyen trágyalásra, mert nekem nincs mondandóm neki, õk meg nem tudnak nekem ott mondani semmi érdemlegeset. Bohózat, vicc....ugyanazt mûvelik, mint a B. Gyurival, csak õ még majomkodott a kezük alá egyet. Én nem fogok.
225 #7 magyarnabob
- 2017-03-01 20:29
Csak néhány gondolat a közzétett anyaghoz, nyers megfogalmazásban
Nem látom át az egészet, ám van néhány momentum, amire felhívnám a figyelmet.
A fõügyészségi levél elsõ sorában van egy hivatkozási szám : Bfel.22.351/2012/7.
Ugyanakkor a szövegtörzsben egy 11.B.XVIII.443/2016 számú ügyiratra van hivatkozás.
Fontos a kiindulási cselekmény dátuma, majd kitérek miért.

Értékeljük most a szöveget :
„ olyan feszültséget gerjesztõ, lázongó magatartást tanúsít „
Az ha valaki valakirõl kedvezõtlenül vélekedik, bármilyen kedvezõtlen is legyen a vélemény, az önmagában még a vélemény szabadsága, ez önmagában akár még lázongás is lehet, verbális szinten. Ám a kérdés az, hogy ez gerjeszti-e a feszültséget, mint ahogyan az ügyész állítja, amelyet igazolni kellene, objektív adatokkal, tényekkel, avagy nem. Mert ez az állítás egyébként csak vélemény, megalapozatlan vélemény. És itt minimum három csoportra kellene az ügyészsegnek kiterjeszteni a ténylegesen bizonyítást.
Az elsõ kérdés : történt-e az érintettekben - az ügyész vagy utasító felettesei kivételével – olyan behatás, hogy a zsidóságban a cselekmény hatására a feszültség gerjedt. És még ha történt is, akkor is igazolni kellene, hogy ez a feszültség vajon nem az érintett zsidók jóirányú megváltozását eredményezi-e, vagyis hogy ez a gerjesztõdõ feszültség nem egy kedvezõbb hozzáállást eredményezne-e magyar lakosság irányába . Végül is azért szabad a vélemény, mert annak kimondása egy társadalmilag kedvezõbb helyzet elérését célozza, legalábbis erre kellene ösztönöznie. Tehát a feszültség gerjedése még abszolút nem alapozza meg annak helytelen irányú hatását, a büntetést, annál is inkább, mert ha nem a jó irányba vezetõdik az le, akkor vizsgálni kellene konkrétan a másik oldal ilyen személyeinek felelõsségét és büntethetõségét is.
A második és harmadik kérdés, hogy a semleges beállítottságú vagy az eleve antiszemita beállítottságú személyekben ez okozott-e egyáltalán gerjedõ feszültséget, ennek milyen jelei vannak, illetve, hogy ha igen, akkor azt valójában a vádlott cselekménye okozta-e, vagy azok a cselekmények, amelyekben magában a vádlottban is gerjedõ feszültséget okoztak, vagy éppen milyen a kettõ aránya, minimum melyik a domináns. Erre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem tárt a Bíróság elé a Fõügyészség, amelynek így a vádlottat terhelõ állítása így egyoldalú, megalapozatlan és szubjektív, tehát éppen olyan mértékben tekinthetõ a vádlott bûnösségének bizonygatásával ( bizonyítás helyett véleményezésével) jó lépésnek, mint a cselekményt kiváltó elõzmény tetteseinek mentegetésének és fedezésének, azaz bûnpártolásnak.

„amely alkalmas arra, hogy az emberek nagyobb tömegében a szenvedélyeket olyan mértékben felszítsa, amely gyûlölet kiváltására és ezzel a társadalmi rend és béke, a harmonikus és toleráns emberi kapcsolatok megzavarásához vezetnek.”

No most aki úgy gondolja, hogy a társadalomban rend és nyugalom van, az emberi kapcsolatok harmonikusak és toleránsak ( ahol is kizárólag a szemiták és antiszemiták közötti harmónia a mérvadó) , az azt állítja, hogy a meglévõ szignifikáns és objektíve növekvõ antiszemitizmus beleértve a zsidók elleni tényleges fellépéseket, merényleteket, zsinagógák és temetõk elleni atrocitásokat … még éppenséggel belefér a harmonikus és toleráns emberi ( zsidó – nem zsidó) kapcsolatokba, az valóban nehéz helyzetbe kerül, ha objektív tényeket akar felsorakoztatni arra, miért is vezethet a vádlott néhány mondata olyan gyûlölet kiváltására, amely ennek a mértékû „harmóniának” további megzavarásához vezethet. A fõügyészség részérõl ezen megállapítás nyilvánvalóan indokolatlan és indokolhatatlan, lóg a levegõben, szemernyi objektivitással nem rendelkezõ, abszolút szubjektív személyes vélemény, amely nem alkalmas egy sokoldalúan indokolt ellenkezõ bírói vélemény megmásítására.

„ a nagyobb nyilvánosság elõtt tett közlései objektíve alkalmasak gyûlölet keltésére, amely felszított gyûlölet szélsõséges aktivitásba mehet át. „

Elsõként észrevételezzük, hogy az ügyészség teljesen a kiforgatta az objektivitás fogalmát.
Egy nem túl látogatott honlap maroknyi olvasója, akik csaknem kivétel nélkül eleve véleményegyezésben vannak a zsidókkal szembeni érzésekkel kapcsolatban, objektíve nem tekinthetõ nagyobb nyilvánosságnak. Még a lakosság antiszemita érzésû csoportjához viszonyítva is ez a kijelentés nem állja meg a helyét. Továbbá a kérdés, a csoportvélemény kialakulása kizárólag a vádlott cselekedeteinek a következménye, vagy éppen azok alkottak itt csoportot, akiknek ezt a véleményét az élet alakította ki. Továbbá nem állított az ügyészség semmi olyat, hogy milyen ezen antiszemita csoport „gyûlöletének” szintje, a vádlott nevezetes cselekménye elõtt, változott-e ez a cselekmény után, különösen arra a kitételre vonatkozóan, hogy ezt az ügyész „objektívnek” állította be.
Tehát már magának a gyûlöletnek objektivvá nyilvánítása sem felel meg a valóságnak – hiszen errõl nem is állított semmi konkrétumot, és arra sincs konkrét érve, megfigyelése, adata az ügyészségnek, hogy ez a gyûlölet a cselekménnyel keltõdött-e, a gyûlölet növekedett-e a cselekmény elkövetésével, illetve ismételten megemlítjük, ha a válasz megalapozottan igen lenne, az vajon az eredeti cselekményeknek vagy a vádlott cselekményének a következménye -e ?

No most ha semmit nem tudunk errõl a gyûlöletrõl, akkor mire alapozzuk azt, hogy annak bármilyen hatása lenne az aktivitásra, vagy hogy ez az aktivitás szélsõségessé válna ?
Nyilvánvalóan az esetleg bekövetkezõ aktivitás vagy szélsõséges aktivitás csak az ügyész képzeletében létezett és létezik. És ennek alátámasztására nyilvánvalóan alkalmas az a tény, hogy még ha a cselekmény után közvetlenül ez a gondolat fel is merülhetett valakiben, a közben eltelt idõ ( 2012-tõl már 5 év) – legalábbis egy, az objektívitásra hivatkozó emberi lény számára - nyilvánvalóvá kellett volna hogy tegye, a cselekmény megítélésében mindenképpen tévedett, amivel a fellebbezés indoklása a teljesen megalapozatlan kategóriába került. Az ügyész véleményét az eltelt idõ cselekményhiánya objektíven semmissé teszi, tehát még azt sem kell vizsgálni, hogy – ha mégis bekövetkezett volna szélsõséges aktivitás, a vádlott közlései által felszított „gyûlölet” volt-e alkalmas erre, vagy az eredeti cselekmény sor.

No most ha az ügyész nem ismeri fel az objektíve eltelt idõ álláspontját megcáfoló hatását, akkor azt kell vizsgálni, hogy vajon mi az ügyész tényleges motivációja.
Az biztosan nem, hogy javítani akarja a büntetõ jog eszközeivel a harmonikus és toleráns emberi kapcsolatokat. Sõt biztonsággal kijelenthetjük, hogy tevékenységével éppen ezt szándékozik rombolni. Semmiféle olyan tapasztalat nincs a történelemben, hogy egy gondolat, vélemény olyan erõszakos üldözésével, amely mártíromságra vezet, a vélemény képviselõinek erõszakos befolyásolására vezet, az bármiben is hozzájárulna a harmonikus emberi kapcsolatokhoz, sõt éppen ellenkezõleg. Bármilyen igazság rejtõzhet az ellenkezõ véleményben, nyilvánvaló, hogy még a teljesen igazságosnak, jogosnak gondolt erõszak, büntetés is a harmónia további romlását eredményezi, egy lehúzó spirál részeként.
A jog teljesen önkényes és megalapozatlan alkalmazása esetén ez a hatás sokkal nagyobb, és az ügyész szándéka is sokkal több gyûlöletet növekedést eredményezhet, hiszen megerõsíti a csoportnak a nekünk van igazunk érzését.
Azt tényként tudomásul kell venni, hogy antiszemitizmus van, de az államnak és annak szerveinek nem ennek növeléséhez, hanem csökkentéséhez kell hozzájárulni.
Nézzünk erre egy konkrét véleményt.

http://nol.hu/kulfold/antiszemitizmus__fellegi_washingtonban_vedi_az_orban-kormanyt-1370055 (http://nol.hu/kul...yt-1370055)

„Az antiszemitizmus és a rasszizmus növekvõben van Magyarországon, ez ellen az országnak sokkal többet kell tennie – mondta tegnap Washingtonban Fellegi Tamás. Az Orbán-kormány egykori fejlesztési minisztere a képviselõház külügyi bizottságának egyik, az emberi jogokkal is foglalkozó albizottsága elõtt tanúskodott. A téma az antiszemitizmus újjáéledése és terjedése volt a világban, azon belül is elsõsorban Európában. Több felszólaló kifejtette: az antiszemitizmus terjedése aggasztó jelenség, mert nem csak a zsidókra, hanem minden kisebbségre, vallási csoportra veszélyt jelent. Többen egyetértettek abban is: a gyûlölködõ megszólalásokat nem betiltani kell, hanem felszólalni ellenük. Azt is kiemelték, hogy a kormányoknak világszerte többet kell tenniük e kérdésben, erélyesebben kell fellépniük.”
Azt azért nyilvánvalóan látni kell, hogy a kormány a szemitáknak és antiszemitáknak is a kormánya, tehát nyilvánvalóan a hiányolt harmónia eléréséhez maguknak is harmonikusan kell hozzáállniuk, de ez nem a bíróságra tartozik.

Azt nem tudjuk, az ügyészség milyen meggondolások alapján szeretné az antiszemitizmust tovább erõsíteni, azonban a bíróságnak az ügy minden vonatkozását mérlegelni kellene, az emberek alapvetõ érzéseit és motivációit figyelembe venni, hogy a jog keretein belül a kívánatos cél érdekében milyen oldalra milyen módon kívánnak hatást gyakorolni, eldönteni, hogy az antiszemitizmus tüzét olajjal vagy vízzel kívánják-e oltani.
2 #8 gerry
- 2017-03-01 20:42
Húha - magyarnábob... ez se semmi... Ha én így tudnék írni!!!! (csak legközelebb ne World-böl kopírozd át, hanem sima szövegfájlból akkor nem jönnek be a Microfos speciális karakterei!)

s_f-ang

De tetszett! s_pompom

Imre nyugodtan küldd el neki (biztos örülni fog, hogy a napfényesben sütkérezhet) Megírtam. hogy nem haragszom rá... csak vélemé(lmé)nyem van.
Meg verset is kap. (Virágot nem)... bár...

c1.staticflickr.com/4/3255/3144303060_fb8f300c77.jpg
12 #9 spartakusz
- 2017-03-02 04:42
VISSZA BIZONYÍTÁS -

Ez igen, hogy én miért nem tudtam ilyen választ írni Gyõrbe, Egerszegre - stb. bíróságoknak - akkor régen - csak azt írtam a végén ha találkozunk a barikádokon, mindegy melyik oldalon annyi lesz magának!
Elmentem magomomnak köszönöm magyrnábob , hogy leírtad! spari...
12 #10 spartakusz
- 2017-03-02 05:06
Még annyit engedjetek, meg, hogy elmondjam: Csaba ami képet kitett egy cigány nõt látok! Ma már tudom, hogy szemita zsidó nép fajához tartozik! Régen elmondta nekem egy 1956- padlássöprést elszenvedõ, hogY azt a tevékenységet magyar nem vállalta, cigányt küldtek fel a padlásra! Tehát a gyûlölet a bosszú népéhez tartozó - amely most sem hazudtolta meg önmagát! teszek ide egy filmet a címe A VÁD - nézzétek meg - és gondolkodjatok el!
MI VÁLTOZOTT ? SEMMI! ILLETVE A MÓDSZER AZ MA MÁR EGÉSZ MÁS A PUSZTÍTÁSUNKBAN!

https://www.youtu...BRC_mwpMcs


tisztelettel ID. Kiss László
299 #11 i_gazember
- 2017-03-02 05:30
"Küzd az ember, de sorsa belenyugvás, kényszer.
Vár, tesz, bízik a jövõben, már nem számít, ha ezért hazát áldozni kel.
De idegen jobbat nem ad, csak könnyebbé teszi a mindennapokat.
Hát hazámból meneküljek, máshol kérjek tisztességet?
Vagy még elfogadtok, s bár kényszer, de a törvénynek utat engedni kell!
Ígérem, sokat nem kérek, de jogaimat megvédem,
Kerüljön bármibe, hisz mérhetetlen az értéke!"
(egy IDÉZET magamtól)


Figyelem!

Az oldalra kitett dokumentumban szerepel a:

"... lázongó magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az emberek, nagyobb tömegében a szenvedélyeket oly mértékben felszítsa, amely gyûlölet kiváltására és ezzel a társadalmi rend és béke, a harmonikus és toleráns emberi kapcsolatok megzavarásához vezet."

" "Gyerekek, . . . " megszólítással olyan tartalmú felhívást intézett az olvasók nagyobb számához, amely a magyarországi zsidósággal szembeni kifejezetten durva, erõszakos magatartás tanúsítására hív fel."


Sajnálom, de az irányadó tényállás a kiemeltekkel NEM állja meg a helyét. Én régóta vagyok olvasója, követõje Posta Imrének. Én az emberek, olvasók nagyobb tömegéhez, számához tartozónak tartom magamat. Aki a vádat felállította az egy maradi gondolkodású, olyan célt szolgáló, ami elõbb vezeti az emberiséget pusztulásba, mint lenne benne bármilyen tisztelet az élõvel, élettel kapcsolatosan. Az élet állandó változás, benne az ember gondolkodása is változik, és változnia kell, hogy pl. a mára felhalmozott tömegpusztító fegyverek ne kerüljenek felhasználásra. Nem is elsõsorban magunk miatt, hanem az utánunk következõk, az élet körforgásának tiszteletben tartása miatt.

A közelmúltban az oldal adminisztrátorának írt levelembõl szó szerint IDÉZEK, cáfolva a feltételezett tényállást:

"Kétféle ember van ebben a világban, buta és buta. Az egyik olyan buta, mint amilyen én is vagyok, ha megsértik, megbántják, odébb áll, csendben elviseli a vereséget. A másik buta, ha megbántják, ha sérelem éri, haragra gerjed, indulata megerõsíti, és visszavág, ha kel, ha nem. Kiprovokálja magának az újabb sérelmet, ami tovább gerjeszti haragját, merítve belõle erõt, megteremti magának a körforgást. Szerinted melyik butába tartoznak a zsidók? Csak azon kell elgondolkozni, hogy a történelemben mindig volt velük szemben ellenszenv, mára jócskán van, közben jócskán meg is erõsödtek. Szerinted, le lehet õket gyõzni, vagy akár egy csepp jobb belátásra bírni bármelyiket, ha mindenféle csúnya jelzõvel illetjük, szidjuk a fajtáját? Lásd holokauszt! (meg se próbálj ezzel kapcsolatban bármivel, bármirõl meggyõzni, nem érdekel, az érdektelenséget meg még nem büntetik). A múlt században végbement folyamat tökéletes példa arra, amit leírtam. Mert mégis csak lett Izrael állam, a cionizmus is csak erõsebbé vált, de had ne soroljam, hogy mára beszõtte a világot az ármányuk. Kérdés, hogy kinek a hibájából? Az én hibámból, a Te hibádból, apáink hibáiból, mert mindig csak szidtuk õket, közben pedig ellenvetésünkbõl táplálkozva egyre erõsebbé váltak, mára befolyásuk alá vették az egész világot. "

Nekem ez a véleményem. Ebben, és bennem nincs gyûlölet, legfeljebb tévedés, amikor két dolog között logikai kapcsolatot vélek. Ugyanakkor se durvaság, se erõszakos magatartás fenti véleményembõl nem vonható le.

Posta Imrére maximum az fogható rá, hogy figyelmet hív fel. Az én olvasatomban ez arról szól, hogy a ma modern világában, ahol oly magas szintre fejlõdött a technika, a technológia és a tudományok, ami csak egyre fejlõdik, magának az embernek is fejlõdnie kell, bár õ erre kevés esélyt lát. Tehát ne csak a gépeink, hanem mi magunk is fejlõdjünk, nemesedjünk. A régi nem kívánatos beidegzõdéseket pl. "isten kiválasztottai" felejtsük már el, egyek vagyunk mindannyian, még ha más-más életutat járunk is be. Igen, sajnos van amikor rombolni kell, hogy harmonikus és toleráns emberi kapcsolatok legyenek ebben a világban. Aki azt gondolja, hogy jelen világunk harmonikus, az csak deviáns, olyan avult dologhoz ragaszkodó, ami az emberiségnek inkább gyötrelmet, mint a harmonikus élet megteremtését szolgáló, maradi gondolkodású lehet. Én magam talán már toleranciában jó vagyok, már csak a harmonikus élet megteremtése van hátra, amihez meglátásom szerint az is feltétel, hogy egy magát ügyésznek vagy bárminek tituláló természetes személy, legalább annyi ésszel rendelkezzen, hogy különbséget tudjon tenni idézés és kérés között. Mert szellemeket, meg halottakat szokás idézni. Élõ eleven EMBERT meg kérni szokás. Talán nem tévedek nagyot, ha idillikusan kijelentem, hogy mégis csak a jog van az emberért, és nem az ember a jogért.

Szeretettel, a társadalmi rend és béke megteremtése nevében, ami nem hazugságokra, becsapásokra, egyoldalú, gátlás nélküli kihasználásra épül.


"off"
12 #12 spartakusz
- 2017-03-02 06:08
VAK VÁGÁNYRA MENTÉL!

i_gazember
- 2017. március 02. 05:30:34 - Mert pontosan az vezetett ide, ahova jutottunk - amit leírtál! toleránsak voltunk velük - azokkal, akik saját faj-testvéreiket is beáldozzák, csak, hogy aljas mocskos terveiket elérjék! Ez tény és nem vita tárgya! Punktum! Spari...
299 #13 i_gazember
- 2017-03-02 07:13
Jó reggelt! Szép naposat!
Te Spari, Búzakeletjén is süt a nap?
Mert csak azé, mert sokan vannak ebben a világban, akik meg tudják ítélni a VAKVÁGÁNYT! Te!, egy példát mutass nekem, amikor a gyûlölet megoldott bármilyen problémát. Nem vagy köteles hagyni magad, hogy kihasználjanak, bármi más meg sallang, duma, részedrõl keresztény emberhez nem méltó. Semmi közöm ahhoz, hogy Te a kereszténységnek melyik rendjébe tartozol. Római katolikus? De álljon itt egy latin közmondás, Sub ponere crescit pala / Teher alatt nõ a pálma. Te idõsebb vagy nálam, és még hiszel a mesékben? Jézuskával jöttél nekem a múltkor is. Ha rossz szándék lenne bennem, azt kívánnám neked, hogy éld át azt a mivoltot, amit Jézus képviselt, amire az életét feltette, ha igaz a mese. Minimum, rögtön eldobnád az életedet. Tudod mit, egy kívánságot adok, amit ugyanolyan jó szívvel tudok adni ellenségnek és barátnak egyaránt. A Jóisten szabadítson meg a gonosztól!
Az, ami a ma világához vezetett, azért nem a tolerancia, hanem az ostobaság és butaság a felelõs. Enged meg, hogy idézzelek:
"Ez igen, hogy én miért nem tudtam ilyen választ írni Gyõrbe, Egerszegre - stb. "
Ez esetben buta voltál, vagy toleráns? Megnyilvánulásodból inkább az elõbbi, mint az utóbbi szûrõdik le számomra. Te! Nem vagy Te véletlenül álkeresztény?
Írtam mind ezt neked, nem jó szívvel, Kedves Spari! Legalább annyit megtanulhattál volna ebben a kibaszott büdös életben, hogy a tiszteletet, még az ellenségnek is meg kell adni, hogy méltók legyünk emberi mivoltunkhoz. Megkérlek, ne kóstolgass, mert ha én megkóstollak, meg a porszemtõl is kevesebb leszel, amitõl én sem vagyok több.
8 #14 miskolcilaci
- 2017-03-02 07:25
A cigány tekintetû full zsidó bírónõ szíves figyelmébe.

Színház az egész világ, a sokk hazugságok közé talán ez is belefér.

------------------------

Demokrácia szó jelentése
demokrácia (fõnév)

Egy szabad társadalom, amelyben több politikai párt jelöltjeibõl választott törvényhozó testület (országgyûlés) hozza a törvényeket minden állampolgár érdekeit szem elõtt tartva – ellentétben a diktatúrával.

A demokrácia ma már a legtöbb országban jelen van. A demokrácia több szabadságot ad a benne élõ állampolgárnak, mint a diktatúra. Egy demokráciában senkit se vádolnak meg politikai nézetei miatt, és a kisebbségeket sem érhetik hátrányok.


Eredet [demokrácia < görög: démokratia (népuralom) < démosz (nép) + kratosz (-krácia, uralom)]


További részletezés
1. Kormányzási rendszer. Választott képviselõk útján történõ államkormányzás. Egy társadalmat irányító államszervezeti berendezkedés, amelyben élõk közül a választójoggal rendelkezõk a választott képviselõik útján létrehoznak egy törvényhozó testületet (országgyûlést). Ez többségi elv alapján dönt a felmerülõ politikai kérdésekrõl, törvényjavaslatokról, és választ az állam élére kormányt, illetve megválasztja a legfõbb igazságszolgáltatói (bírói és ügyészi) tisztségek betöltõit.

Magyarországon demokrácia van. A demokrácia az ókori Görögországtól ismert a történelemben. A demokráciában vagy az országgyûlés, vagy a választópolgárok választják meg az államfõt, aki az egész ország egységét képviseli az alkotmánynak megfelelõen.


2. Szabadságjogok megadása egy társadalomban, ahol az egyéni és csoportos szabadságjogokat tiszteletben tartják, és az állampolgárok jogi egyenlõségét elismerik.

A demokrácia a kormányzat törvényeitõl függ az adott országban. A civilizált társadalmakban általánosan elfogadott, hogy demokrácia van.


3. Többségi elvû döntés azonos jog alapján &#8211; szembeállítva az egyéni, vezetõi döntéssel; egy csoporton belüli döntéshozatali gyakorlat, amikor az egész csoportot érintõ kérdéseket szavazás útján döntik el úgy, hogy a szavazatok azonos súllyal számítanak, és a döntést a egyforma szavazatok többsége alapján hozzák meg. A szavazók kis létszámú csoport esetén maguk a csoporttagok, míg nagy létszámú csoport esetén a csoporttagok közül a többségi elven megválasztott képviselõk.

Ma már alapelv, hogy a pártokon belül demokrácia mûködik. A demokrácia elvébõl következik a szavazótábor nagyságának fontossága. Az ésszerû egyéni javaslatokat egy demokráciában le lehet szavazni.


4. Az egyenlõ jogok, kötelességek és lehetõségek rendszere egy csoporton, közösségen belül.

Egy nevelési lehetõség lehet, ha a családon belül demokrácia van. A csoporton belüli felelõsség megosztásának egyik módja lehet a demokrácia.


5. Demokratikus ország, amelyet választott képviselõk révén irányít a választásokon többséget szerzett, hatalmon levõ párt vagy pártok szövetsége.

Az afrikai országokat többnyire egy vezetõ irányítja, de van ott néhány demokrácia is. A nyugati demokráciák az egyre nagyobb jólét elérésére törekszenek.

----------------------------------
Irány az Új Világrend. Taposnak is a gáz(á)ra rendesen!!

6. Filozófia: Közjót szolgáló társadalom, amelyet etikus értékrend alapján felelõs állampolgárok hoznak létre és tartanak fenn. A társadalom minden tagja, közössége számára (magától értetõdõen) biztosítja az emberi méltóságon alapuló szabadságjogokat, elérhetõvé teszi az ésszerû, tisztességes életet, békét, biztonságot, és az ésszerû célok elérését. Az állampolgárok a közhatalmat választott képviselõkön keresztül gyakorolják, akiknek személyes felelõssége az etikus értékrend betartása és a közjó szolgálata.

A demokrácia intézményes keretei már léteznek, de a gyakorlati megvalósítása még távolinak tûnik. Egy demokrácia más demokráciákkal szövetkezve egy válságok nélküli világot jelentene az emberiségnek.
12 #15 spartakusz
- 2017-03-02 08:11
Senki se szereti ha kritizálják, akár jogosan akár nem jogosan, én sem ; te sem!


Ez a mondat amit írtál magamra vettem, jogosan mert bíráltam és nem ítéltem õket ; idézlek:
;Szerinted, le lehet õket gyõzni, vagy akár egy csepp jobb belátásra bírni bármelyiket, ha mindenféle csúnya jelzõvel illetjük, szidjuk a fajtáját?;

A mostani reagálásod meg csúcs!
;"Kétféle ember van ebben a világban, buta és buta. Az egyik olyan buta, mint amilyen én is vagyok, ha megsértik, megbántják, odébb áll, csendben elviseli a vereséget. A másik buta, ha megbántják, ha sérelem éri, haragra gerjed, indulata megerõsíti, és visszavág, ha kel, ha nem. Kiprovokálja magának az újabb sérelmet, ami tovább gerjeszti haragját, merítve belõle erõt, megteremti magának a körforgást;

Mond és írd le nekem, tiszta hülyének néztek bennünket, magyarokat? Mert ma most ; nyíltan megmondjuk írjuk a valóságot! Nektek!

Én magyarnak hiszem magam, tudom, hogy édesanyám a bölcsõm felett magyar dallal dalolt nekem! Tudom, az eredet értelmét! Tudom azt, hogy a kör oszt de egy egészet alkot!

Azt nem tudom, de hiszem, hogy megérted amit írtam neked, ha a körön belül vagy!

Isten áldjon ; nincs vitám veled ; szeretem az életet, az életben a szeretetet!

Szeretettel. Id. Kiss László
159 #16 vanyusha
- 2017-03-02 08:13
http://www.blikk....ea/ehszgl8

Re: hangOk.....
Magam sem tudom miért, de gyakran érzek magamban fájdalmat, dühöt, elszigetelõdést és azt érzem, hogy nem tudok közeledni. Sokszor érzem, hogy áldozat vagyok. Általában pár óráig tart ez az állapot, de van, hogy napokig, és hetekig is végigkísér.
245 #17 hamu
- 2017-03-02 08:25
Magyarnábob, le a kalappal.
Gondos, összeszedett érvelés.
225 #18 magyarnabob
- 2017-03-02 10:41
Hamu, hát nem teljesen, mert nem vagyok jogász. Sikeres védekezéshez nagyon figyelembe kell venni a bíróság mentalitását is, az ügyészét is. Ez utóbbi nyilvánvalóan fajgyûlölettõl áthatott, de ez nem érv, mivel nem az ügyész mentalitása a per tárgya. Ezért az ügyész állításainak hatását ott lehet csökkenteni, hogy annak objektivitását , tárgyszerûségét hiányoljuk, indoklásainak és bizonyításainak teljes elhagyását kiemeljük, az igazságszolgáltatás céljaival ellentétes magatartására a figyelmet felhívjuk.
Szabad az ügyésznek egyet nem érteni az elsõ fok döntésével, akár a tényállás, akár a jogi minõsítés vonatkozásában. Itt a tényállást nem vitatja, annál inkább ellenzi a jogi minõsítést. És itt lép a bíróság mentalitása, hiszen ez majdhogynem teljesen a szabad mérlegelés körébe tartozik.
Mi is a tárgyi ügy jogi minõsítésének a lényege ? A véleménynyilvánítás szabadsága kontra gyûlöletbeszéd.
Nem ismerem a per anyagát, de az elsõ kritikus pont a gyûlöletbeszéddé nyilvánításban a nagy nyilvánosság elõtt való elkövetés. Nem mindegy, hogy valaki CNN nyilvánossága elõtt, valamely országos sajtóban, helyi pártízezeres hozzáférésû médiában vagy egy kis blogban mond valamit, különös tekintettel arra az alapvetõ közegre a blogban , amelyben a szavak elhangzanak.

http://www.jogiforum.hu/hirek/27295

Itt van pl. egy autentikus jogi fórumban megjelent írás a véleményszabadság korlátairól. Idézem az összefoglaló gondolatokat :

A véleményszabadság korlátozásának igazolhatósága minden esetben a kifejezés által okozott vagy okozható sérelemtõl függ. Ez az amit a strasbourgi bíróság gyakorlata a korlátozás szükségességének nevez. Ezt pedig az adott hely, idõ és a körülmények kontextusa határozza meg. Nincs olyan közlés, amely kontextusától függetlenül, pusztán tartalma alapján korlátozható lenne. A sérelem mint hátrányos következmény bekövetkezése vagy annak reális veszélye esetén a kijelentés tartalma és körülményei együtt igazolják a korlátozást.
A puszta tartalomnak tehát szinte semmi jelentõsége nincs.
Minden esetben azt kell igazolni , igazolni és nem csak állítani - nyilvánvalóan az ügyésznek - , hogy a kifejezés OKOZOTT-E VAGY OKOZHAT-E sérelmet.
No ez az igazolás az, ami az ügyészség fellebbezésébõl kimaradt. És az idõ múlásával egyre nyilvánvalóbb, hogy feltételes okozhatóság állítása nem felel meg a tényeknek, tehát annak reális veszélye már az idõ által bizonyítottan sem áll fenn.
Az elsõfokú bíróság ezzel egyezõ következtetésre jutott.

Foglalkozhatunk még magával az igazságszolgáltatás céljával.

Mi errõl a szakemberek véleménye ?

http://jesz.ajk.elte.hu/vigh12.html

Vigh József : A büntetõ igazságszolgáltatás néhány alapelve munkájában ezt írja :
az igazságszolgáltatás, a büntetés célja sem lehet a megtorlás, az elrettentés, hanem a megelõzésre, az okok megváltoztatására kell a hangsúlyt fektetni.

Az nyilvánvaló, hogy az ügyész célja a megtorlás, nem pedig az okok megváltoztatása.
Hiszen az okokkal abszolút nem is foglalkozott, úgy tett, mintha a vádlott kijelentése a világ teremtésének elsõ napján, a tökéletes szûzi tisztaságba és ártatlanságba robban volna vele.
Fel kell hívni a bíróság figyelmét, hogy az ügyészség viselkedése nem felelõsségteljes, hanem gyerekesen abból indul ki, hogy az emberi harmónia megbomlásának oka, hogy valaki visszaütött, bár itt még ütés sem volt, pusztán visszaszólás. És az ügyészségnek ez a fajta mentalitása éppen az oki megoldás keresése ellenébe hat, az egyik fél véleménynyilvánítása szabadságának indokolatlan súlyos korlátozásával és üldözésével.
Ezek azok a sarokpontok, ahová a védekezés hangsúlyát tenni lehet, szerintem.
283 #19 gladiator07
- 2017-03-03 05:43
ALBERT EINSTEIN: A DEMOKRÁCIA!


A Hülye és a demokráciaA középkori háborúk mögött mindig pénzügyi csoportok álltak.

Két uralkodót összeugrasztottak, mindkettõt eladósították és rablóháborúba kényszerítették.

Egyik biztos gyõzött, visszafizette az adósságot, a másik javai pedig átvándoroltak a bankárok tulajdonába.

Két bankár dinasztia dominálta a középkort, délen a Mediciek, északon a Fuggerek, keleten és nyugaton

(Isztambul, London) a Spanyolországból elüldözött zsidó dinasztiák.

Késõbb megjelentek a Rothschildok is, akik óriási pénz-hatalomra tettek szert a 18. század folyamán.

Már az 1789-es francia forradalmat is õk robbantották ki.

XVI. Lajos nyakig el volt adósodva feléjük és nem tudta visszafizetni a kölcsönt. Ekkor döntöttek Lajos

és az egész francia nemesség likvidálása mellett.

Létrehozták a "demokráciát" amiben már nem az uralkodókat, hanem a népet adósították el "képviselõik" által.

Ugyanis a népet nem lehet leváltani. Így az adósság mindig megmarad, csak a politikusoknak hazudott saját

ügynökeiket váltják le ("kormányváltás";).

Sok hülye elhiszi, hogy valódi demokráciában él. Pedig ordítóan nyilvánvaló, hogy egy olyan rendszerben,

ahol négyévente egy nap "demokrácia" van (a választások), az nem lehet sem demokratikus, sem szabad.

Az egyetlen szabadságunk csak az, hogy mi választhatjuk ki, melyik, "politikusnak" hazudott ügynökük foszt ki minket.

A Hülye szentül hiszi, hogy a rendszer jó, és naivan gondolja, hogy vannak korrupt politikusok, béna kormányok,

akik miatt magas az adó, élhetetlen az ország, alacsony a bér, nehéz a megélhetés.

A hülye - része a rendszernek, hiszen az õ butasága nélkül nem lehetne azt mûködtetni.

A hülye - elhiszi, amit a média közvetít, hiszen látja a tv-ben, amit elé tálalnak, sõt azáltal válik még hülyébbé.

Dolgozik, fogyaszt, eladósodik, dolgozik és egyszer elpusztul éppolyan értelmetlenül, mint amilyen az egész élete volt.

De mégis Õ a legfontosabb eleme a rendszernek, mert õ a tartópillére.

"Csak két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos."


Albert Einstein

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.35 másodperc
4,702,043 egyedi látogató