Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az IGAZSÁG Trianonról I-III.– ahogy még soha, sehol nem hallottad

GondolatokNa, itt egy remek írás és nem szeretném, ha nem olvasnátok és nem terjesztenétek a szín tiszta igazságot, amit nem Gerry, hanem Geri írt. Végre valaki, aki érti, meri és teszi! Kérlek ne "bántsátok", mert még szükségem van rá, csak most még önmarcangolja magát. Úgy véli érti, pedig egy kukkot sem, de az írás ettől remek. Tibor Geri·2019. május 24., péntek
Az írásomat Posta Imrének és követőinek ajánlom.
És azoknak, akik attól hiszik magyarnak magukat, mert a fejükbe nyomták, hogy nekik „fáj Trianon”.
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt”. – Posta Imre, az új Trianon filmet méltatva…
.
Ami valóban kellemetlen és fáj, az az IGAZSÁG.
Leginkább azoknak fáj, akik hazugságban élnek.
Ezért első olvasatra, sokaknak nem fog tetszeni ez az írásom.
Nekik azt ajánlom, hogy vegyenek pár mély levegőt, tegyék félre az előítéleteiket, az indulataikat, az eddig hallott hazugságokat, és a TÉNYEKRE koncentrálva olvassák el ezt az írást.
És ha elsőre nem értettek mindent, akkor vegyék a fáradtságot és olvassák el újra, mert NEM KÖNNYŰ olvasmány.
Mert a sok hazugság után az igazság elsőre mindig kicsit hihetetlen.
De attól még igazság marad.
Utána - ha tudják - vitathatják, amit írtam, de ahogy én is teszem, tegyék ide a BIZONYÍTÉKOKAT, a JOGSZABÁLYOKAT, amivel azt gondolják, hogy meg tudnak cáfolni.
.
Elegem van a háttérhatalmi hazugságokból, azokból is, amit 100 éve terjesztenek Trianonról.
Mert Posta Imrének tökéletesen igaza van:
„Trianon a magyar nyelvben az égbekiáltó igazságtalanság a gyalázat és bűn szinonimája.”
Csak hát pszichológusként neki kellene legjobban tudni, hogy ez NEM A VALÓSÁG, hanem egy 100 éves agymosás, egy hazugságözön állandó ismételgetése következtében létrejött társadalmi, nemzeti tudatállapot. Ami pont ahhoz kell, hogy a nemzet ne lássa, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet könnyen és egyszerűen felszámolni a valóságban!!!
.
Kezdjük annak a hazugságnak a leleplezésével, amit a legtöbben igaznak hisznek Trianonról.
„Trianonban feldarabolták Magyarországot”.
Az első, ami rögtön leleplezi az eseményeket irányító háttérhatalom hazugságát, amikor SZÁNDÉKOSAN keverik az ORSZÁG és az ÁLLAM fogalmát.
A másik hazugság, hogy maga a „feldarabolás” Trianonban történt volna.
Tehát ebben a mondatban minden szó HAZUGSÁG!!!
.
Magyarország, mint ország, a X. században a teljes Kárpát-medencét jelentette. László király és Könyves Kálmán hódításai után Horvátországot és Dalmáciát is, ezt nevezték a Szent Korona országának, amit a magyar ÁLLAM - Magyar Királyság néven – uralt, és irányította a társadalmi-gazdasági életet, védte az államot, a területet és a népet. Ez állt fenn Mátyás uralkodásáig.
Mohács után ez az ÁLLAM és annak TERÜLETE szakadt kettő (három) részre.
.
Tehát „Magyarországot” NEM TRIANONBAN „darabolták fel”.
Trianonban csak annyi történt, hogy írásba (jogi dokumentumba, egy nemzetközi szerződésbe) foglalták azt, ami 1918 és 1920 között történt a Szent Korona országai területén!!!!!!!
Igen, ORSZÁGAI, tessék figyelni a végén az i betűt, hogy megértsék, hogy mekkora jelentősége van egy i betűnek. Mert nem mindegy, hogy EGY ország, vagy ORSZÁGAI, ha már állam helyett országot hazudnak!!!!
Tehát Magyarország, mint ország, a részleges török megszállás idején szakad ketté, Magyar Királyságra (aminek egy részét elfoglalta a török) és Erdélyi Fejedelemségre, amely innen kezdve gyakorlatilag Horvátországhoz hasonlóan, saját állami irányítással, saját – 3 nemzetiségből álló! – döntéshozó testülettel (képviselői „parlamenttel”), önálló államként működik.
Ez a helyzet állt fenn előbb 1848-ig, amikor kísérletet tesznek Erdély visszacsatolására, de JOGILAG ez csak 1867-ben valósul meg, amikor a Habsburg Birodalom – azért, hogy a császárát magyar királlyá is koronázhassák – az általa elfoglalt egykori magyar területeket, a Szent Korona országait, újra a Magyar Királyság irányítása alá helyezi. (Horvátországgal külön szerződést kötve 1868-ban)
Tehát a Magyar Királyság – a korábbi Nagy-Magyarország területén - 1867 után RÉSZEKBŐL, Magyarországból és Társországaiból – a Szent Korona ORSZÁGAIBÓL - állt!!!
„1867. évi I. törvénycikk
Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koronáztatik”
.
A Habsburgok mindezt azért tették meg – akkor még jezsuita irányítás alatt - mert így fértek hozzá a Szent Korona Tulajdonához. Ugyanis az 1867. évi XII. törvénnyel az osztrák császár (magyar királlyá is koronázva) a Szent Korona tulajdonának (gyakorlatilag a teljes magyar állami vagyon) BIRTOKOSÁVÁ VÁLT!!! És innen kezdve elkezdett úgy bánni vele, mintha a tulajdona lett volna.
Ugyanis a Habsburgok se császárként, se magyar királyokként nem fértek hozzá a magyar állam vagyonához, mert a Szent Korona ezt nem tette lehetővé. De a közös monarchia vezetőjeként jogszerűen, a magyar Országgyűlés által jóváhagyottan, birtokossá váltak!!!!!
Ehhez az kellett, hogy a Magyar Országgyűlés 1861-ben – Teleki László, az ezt ellenző képviselők vezetőjének „öngyilkossága” után, Deák vezetésével (3 szavazat többséggel) elindította azt a folyamatot, aminek a végén a szabadságharcot leverő Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázzák.
Tehát az állami, jogi helyzet 1918-ig a következő:
Önálló Magyar Királyság Magyarország és TÁRSORSZÁGAI (!) területén, amely fölött a Magyar Országgyűlés 1867. évi XII. törvénye alapján az osztrák császár a BIRTOKOS.
.
Ezt azért kell tudni, mert amikor 1918. november 13-án IV. Károly nem csak magyar királyként mond le, hanem osztrák császárként is (és ezzel megszűnt az Osztrák Császárság) akkor a Magyar Királyság – birtokosától megszabadulva – önálló és szabad állammá vált. Csak az 1867. évi XII. törvénycikket kellett volna hozzá hatályon kívül helyezni, és Önálló magyar államként el lehetett volna kezdeni TÁRGYALNI az önálló nemzeti államokat akaró, IV. Károly (a jezsuiták) javaslatára létrehozott Nemzeti Tanácsokkal a társországok állami létéről.
Helyette a Magyar Királyság Országgyűlése – új választás kiírása nélkül – föloszlatta magát.
ERRŐL az aktusról nem beszélnek azok, akik ma Trianonról hazugságokat terjesztenek.
Mert ezzel – Horthy törvényét idézve – „az állami főhatalom gyakorlása az alkotmány rendes formái közt LEHETETLENNÉ VÁLT”. Vagyis a Magyar Királyság területe URATLANNÁ (azaz állami irányítás nélkülivé!) vált!!! Hiszen a még aznap a Károlyi vezette „Magyar” Nemzeti Tanács által kikiáltott Magyar Népköztársaság már nem jogfolytonos magyar állam!!!!
Ráadásul a hadsereget föloszlatva, nem képes megvédeni a terület szuverenitását.
.
Tehát hiába írja Drábik János, hogy a jezsuitákból, szabadkőművesekből és cionistákból álló háttérhatalom már korábban eldöntötte a Magyar Királyság területének maguk közt való felosztását (a tatár, meg a török is eldöntötte az ország elfoglalását, mégse történt meg egyik se), a gyakorlati végrehajtáshoz két dolog kellett. 1918-ban a Magyar Országgyűlés választás kiírása nélküli föloszlása, illetve az, hogy Horthy 1920-ban ne jogfolytonos magyar államot hozzon létre.
Ez a kettő nélkül a trianoni békeszerződés NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE, bármit döntött előtte a háttérhatalom!!!
Tehát ahhoz, ami történt 1918 és 1920 között az egykori Magyar Királyság területén, és amit a trianoni békeszerződés NEM ELDÖNTÖTT, csak UTÓLAG írásba foglalt, az a magyar politikai elit nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE!
.
Erről nem beszélnek, és ez helyett terjesztették el és terjesztik ma is, hogy a győztes hatalmak darabolták fel a magyar földet, szakították szét a magyar népet. Miközben ezt az akkori magyar nemesi, egyházi, gazdasági, jogi és politikai „elit” segítsége nélkül NEM LEHETETT VOLNA MEGTENNI!
Erről a felelősségről akarják elterelni a figyelmet a hazugságokkal, hogy az emberek ne értsék, hogy mi történt 1920-ban, hogy ne tudják, hogy Horthy vastagon benne volt abban, hogy a békeszerződéssel jogfolytonossá tett Magyarország nevű állama gyarmati létben levő magyar állammá váljon!!!
És akinek kétsége van-e felől, hogy Horthyt a háttérhatalom hozta helyzetbe (fegyverezte föl) és államának létrehozását a háttérhatalom irányította, annak két idézetet teszek ide.
„Add nekem egy állam pénzkibocsátási jogát, és nem érdekel, ki vezeti az államot”.
Ezt a mondatot szokták idézni, amikor a FED megszerzésével a háttérhatalom irányítási jogot szerzett az USA állama felett. Nos, ez megtörtént 1924-ben Horthy Magyarország nevű, a trianoni békediktátummal jogfolytonos magyar állammá tett államában is. Csak nem beszélnek róla.
„1. § ….az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a Bank e működésének megkezdésétől 1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag terjedő időre a Bankra ruházza.”
1924. évi V. törvénycikk, a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról.
.
Ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi történt Trianon ELŐTT, hogy a háttérhatalom a magyar elit SEGÍTSÉGÉVEL hogyan hozta létre a Szent Korona országaiban az ott élő nemzeti kisebbségek helyi többségével!, és a megszálló Antant hatalmak segítségével az új államokat, ahhoz azt kell megértenie, hogy ez Horthy 1920. évi I. törvénycikke nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE.
És itt az mindegy, hogy a leendő békeszerződés ismeretében alkották meg az 1920. évi I. törvénycikket, vagy a törvénycikk megalkotása tette lehetővé (JOGSZERŰVÉ) a békeszerződést, de az TÉNY, hogy ez a törvény kellett ahhoz, hogy az új államok jogilag létre jöhessenek!!!
Tehát aki meg akarja érteni Magyarország XX. századi történetét, annak először ezt a törvényt kell megértenie (nem egy egyszerű történet, nekem 3 jegyzetem van róla, sok időt eltöltöttem vele mire minden hazugságot lehámozva eljutottam a valós TÉNYEK-hez) illetve ennek a törvénynek az összefüggéseit a trianoni békediktátummal.
.
Aki csak elolvassa Horthy 1920. évi I. törvénycikkét, annak rögtön kiderül, hogy Horthy nem a Magyar Királyság kormányzója volt – ahogy Zétényi-Csukás a Horthy Társaság elnöke! írja könyve előszavában! – hanem a háttérhatalom által létrehozott, és a békeszerződést aláíró Magyarország nevű állam kormányzója volt, és ez a Magyarország nevű új állam csak és kizárólag a békeszerződés miatt lett jogfolytonos magyar állam, és valójában semmi köze nem volt a Magyar Királysághoz!!! Mert a királyság államformát nem az alkotmányból eredeztették, hanem törvénnyel hozták létre. Ezért lehetett 1946-ban, ugyanebben a Magyarország nevű államban az államformát egy másik törvénnyel megváltoztatni. Tessék megnézni a törvény címét: „Magyarország államformájáról”.
És akkor az a hazugság is rögtön lelepleződik, hogy a Történeti Alkotmány 1944-ben vesztette hatályát. Mert valójában állam, terület és nép hiányában már 1920-ban hatályát vesztette.
És akkor az is kiderül, hogy aki a jogfolytonosságot Horthy Magyarországával akarja helyreállítani, az nem a Magyar Királysággal állítja vissza a jogfolytonosságot. Hanem a háttérhatalom által létrehozott Magyarország nevű gyarmattal. Vagyis azzal, aminek a Magyar Köztársaság a magyar jog és a nemzetközi jog szerinti amúgy is jogutódja. Vagyis ugyanazt a jogfolytonosságot akarják létrehozni, aminek a jogfolytonosságát tagadják. Az egész „nagy küzdelem” a „jogfolytonosság helyreállításáért” 100 illetve 70 éve ÁTVERÉS, a SEMMIÉRT folyik!
Mert a végén – ha el lehetne érni, de nem lehet - jogilag ugyanannál a gyarmati létnél lennénk, ahol most is vagyunk!!!!
.
Így ér össze a háttérhatalom 100 éves hazugságözöne a mai helyzettel, amivel korábban és most főleg az a cél, hogy a magyar nép ne értse meg, hogy az állami jogfolytonosság nép általi létrehozása megteremtené annak lehetőségét, hogy a magyar nép az általa létrehozott magyar állammal helyreállítsa az állami jogfolytonosságot a Magyar Királysággal, megszüntesse a trianoni békediktátummal létrehozott gyarmati létet, és utána helyreállítsa az 1920-ban megszakadt alkotmányos jogfolytonosságot!!!!
Ezt akarják megakadályozni a Trianon köré fölépített hazugságokkal, a korábbi területi revízióval, most meg azzal a hazugsággal, hogy egy jogilag nem létező, nem magyar állammal (az Orbán vezette Magyarország nevű diktatúrával) akarják kezdeményeztetni egy 100 éves nemzetközi szerződés felülvizsgálatát.
.
Nem írtam le mindent. De ha fel akarjuk számolni a békediktátummal létrejött gyarmati létünket – amiről nem beszélnek a trianonozók, és amit a jog segítségével nagyon könnyen megtehetnénk – akkor előbb le kell ülni mindenkinek egy asztalhoz. Kiteríteni mindenkinek a lapját, hogy lássuk, ki mit akar, és kiszórni magunk közül a cinkelt lapokkal, hazugságokat terjesztőket. Mert ők az első számú akadályai a magyar nép összefogásának, hogy a magyar népből az állami önrendelkezés (a szabadság és függetlenség) segítségével újra magyar nemzet lehessen.
Nem azt mondom, hogy mindenben nekem van igazam. De én az igazamat jogszabályokkal és történelmi TÉNYEKKEL bizonyítom, és készen állok bárkivel bármilyen nyílt vitára. Mint ahogy 7 éve az érvénytelen Alaptörvénnyel kapcsolatban is készen álltam, és nem jött senki.
Szerintem itt is ez lesz.
Helyette mocskolódás lesz, és a hazugságok további terjesztése.....
Én viszont megtettem, amit nekem kellett megtenni.
Leírtam az IGAZSÁGOT.
(A terjedelem okán itt csak egy részét…a többi a jegyzeteimben megtalálható).
.
Posta Imrének – aki nevét adja egy olyan újabb Trianon film promotálásához, aminek már a vázlatából látni, hogy milyen háttérhatalmi hazugságok lesznek benne – a következőt javaslom:
Olvassa el újra, mit írt a filmhez. Mert saját magukat leplezi le, hiszen pontosan leírja, hogy mit tesznek a film készítői. Mert amit másról ír, az rájuk ugyanúgy érvényes.
„Van merszed az igazságot kutatva szembesülni szellemi és lelki komfortzónád sérülékenységével? A múltad a jelened. Fejed fölött döntöttek, tudtod nélkül és akaratod ellenére olyanok, akik ma is ugyanúgy tudatlanságban próbálnak tartani, figyelmed elterelve éberséged altatva önmagad magabiztos ellenségévé tesznek. Semmi nem változott, csak a módszerek lettek sokkal kifinomultabbak és ezzel együtt aljasabbak a megtévesztésben.”
„Az akkori események haszonélvezőinek köre ma is kiváltságokat élvez és számonkérés helyett ….. képmutató csalássorozattal tartják vétkes tévedésben a megvezethetőket! Korunk nagy felfedezése a mozgókép által kiváltott társadalmi szintű hatás, mint lehetőség. Rossz kezekben a “film” manipulációs eszköz.”

És akkor a végén újra az idézet Posta Imrétől:
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt.”
Én készen állok arra, hogy derüljön ki az igazság Trianonról.
(Meg minden másról is.)
Posta Imre, Te készen állsz?
És Ti, akiknek fáj Trianon, készen álltok, hogy a fejetekbe nyomott háttérhatalmi hazugságok HELYETT megismerjétek a TELJES IGAZSÁGOT Trianonról? Onnan kezdve, hogy mi a Magyar Országgyűlés (később az alsó és felső háza) és a magyar politikai elit felelőssége az 1867-es „kiegyezésben”, az I. világháborúban, annak ilyen befejezésében, illetve az 1918 és 1920 között történt időszakban? Készen álltok arra, hogy a hazugságok helyett megtudjátok az IGAZSÁGOT Horthy Magyarország nevű államáról, és megértsétek, hogy a Magyar Köztársaság hogyan és miért JOGUTÓD ÁLLAMA Horthy „magyar” államának???
Mert ez kell ahhoz, hogy megértsétek, hogy Orbán Magyarország nevű diktatúrája miért jogellenes és miért NEM A MAGYAR ÁLLAM (hanem jogilag nem létező cionista bábállam) és hogyan lehet gyorsan és békésen felszámolni úgy, hogy helyette elkezdjük azt a csodálatos MAGYAR JÖVŐT építeni, amiről Pió atya és sokan mások is beszélnek.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2019-05-25 19:49
Ha éreztek némi ellentmondást, az nem véletlen!

https://www.youtu...SxMVvbqb4g
139 #2 jozsef toth
- 2019-05-25 20:22
Minden elismeresem annak aki irta !s_grat Es erti a tortelelem eddigi hazugsagait.s_proszt
Csak ahohgy en latom ,mindig csak a jogok,es a jogaszati aljassagok tudtak eddig terelni az emberiseget.

Trianom,a NAGY Magyarorszag.Azoknak akik Ausztriaba enek nem nagyon faj .De akar Horvatok,Szlovakok vagy,,,,,,,,... akik valamikor a nagy Magyarorszaghoz tartoztak mennyire akarjak ,hogy ujra 1 nagy orszag legyunk????

TERRORRRRRR ! Ugy a katolikus egyhaznak nevezett MAFFIA ebbe jol jatszotta a szerepet!
Mert az elso,es a masodik vilaghaboruba NEM AZT MONDTA ,hogy ne fogjanak fegyvert egymas ellen az emberek!
Sott meg meg is SZENTELTE ! JA igy mar szabad egymast olni!!s_grat

Maga a vilag osszes hadsregenek nevezett BERGYILKOSOK ezt csinaljak!
Azt egy orszag vagy vallasnak nevezett BANDA se mondja ,hogy csak akkor OLJ ha EN mondom.

Mert akkor az isten is engedi!
Mind addig amig a VILAG bekejerol beszelnek,es eggyes helyeken a hadsereget le epittik addig az USA-ba es mashol teljes gozzel fegyver gyarak haszonnal csinaljak a munkajukat.

A baszot PAPA csak vigyorog!!:D
Mert mindig hasznot csinal minden haborubol!s_ratata

De amig az embereknek nevezett IDIOTAK igy reagalnak ,addig eleg nehez szellel szembe p...ni.

Az igazi baj az ,hogy a vilagon senkit se erdekel a masik baja!
Mindenki szeretne jobb eltet maganak es a csaladjanak.

De mind addig amig a politikai hatalomnak nevezett MAFFFFFIA es mellettuk a hadsereg,+ az IDIOTA vallasok addig ,majdnem = a szelmalom harc.

Ahogy Imre mondta NEM ELEG CSAK MAGYARORSZAGON ezt ki harcolni!!!
139 #3 jozsef toth
- 2019-05-25 20:45
Meg neztem a videot.s_nezem
Sajnos ha mar 3 szabadsag harcot eddig el buktunks_f-ang ,a 4 diket jobban kene csinalni!s_ratatas_durr
272 #4 Kameleon
- 2019-05-25 20:49
1323 #5 Laplage2
- 2019-05-25 20:49
Érdekes lesz a 4ik, majd aki túl éli írja le a valós történetét! s_ratatas_durr
961 #6 szabir
- 2019-05-25 21:39
''Magyarország, mint ország, a X. században a teljes Kárpát-medencét jelentette. László király és Könyves Kálmán hódításai után Horvátországot és Dalmáciát is'''--- na itt man bajok vannak, nem hoditott senki semmit az mast kodol
961 #7 szabir
- 2019-05-25 21:40
Tehát Magyarország, mint ország, a részleges török megszállás idején szakad ketté, --- ez megnn nem jo, honap elolvasom :D
146 #8 satu
- 2019-05-25 21:40
Érdekes maga az írás, furcsa, hogy most lett felvetve. Tibortól csak annyit kérdeznék : a jezsuita banda, vajon kik lehetnek?
Illetve eszembe jutott egy másik kérdés is: vajon mi ez a 1867-es kiegyezési, majd későbbi Horthy féle "államalapítási" láz?
Vajon ilyen jól sikerült az összefogási videó, hogy rettegés lett a vége?
1313 #9 zoli
- 2019-05-25 22:20
Ezek komoly kérdések! Mielőtt ütni vágni kezdene a publikum,javaslom,hogy akik értenek a joghoz,vizsgálják ki a kérdést,hiszen mindenki igazságot akar! Ha kiderül ez,vagy amaz féle igazság,sem lehet hátradőlni,mert a mai jogi csűrcsavarokat sem én találtam ki,vagyis a kiokoskodott igazságot meg is kellene védeni. Kíváncsian várom a cikk szerzőjének válaszait.
1313 #10 zoli
- 2019-05-25 22:24
Tibor Geri Igen, elegem van a hazugságokból.
Meg leginkább a mellébeszélésekről azoktól, akiktől nem vártam, akik másra vannak hivatva!
Posta Imre lehetne az egyik (vagy az első) a szabadságáért eredményesen küzdő magyar nép vezetői közt.
Helyette ő is eljátssza azt a szerepet, amit a háttérhatalom korábban Vonára, meg Toroczkaira osztott ki.
.
A háttérhatalomnak a zsidózó-cigányozó Posta Imre úgy kell, mint egy falat kenyér!!!
Vele építtetik fel (direkt és indirekt módon) MINDKÉT OLDALT, akiket majd bele lehet vinni egy polgárháborúba.
A megmaradt (Orbántól leszakadt és folyamatosan leszakadó emberekből álló) "nemzeti oldalt is vele építtetik ezután, de a vele szemben álló oldalt is Posta Imre "építi". Mert rá hivatkozva lehet valós veszélyt fölmutatni, és csatlakozásra késztetni azokat, akik e nélkül NEM lennének kaphatók a gyűlölet felkorbácsolásához, ami jog nélkül TÖRVÉNYSZERŰEN (fegyveres) konfliktushoz vezet(ne).
Nekem - aki 7 éve FELISMERTEM, hogy mi ennek a helyzetnek a megoldása, és mi az a csodálatos magyar jövő amiről sokan beszélnek - különösen fáj, amit Postáék most tesznek...
Mert 30 éve itt a MEGOLDÁS Trianonra és az elmúlt ezer év bajainak megoldására, és 7 éve már nyilvánosan tudható is(!!!) hiszen írok, beszélek róla eleget.
Helyette a saját "vezetőink" (vezetőink? a sajátunk?) viszik bele a magyar népet egy kilátástalan polgárháborúba.
Agyrém...:( https://www.faceb...366476668/
2 #11 gerry
- 2019-05-25 23:50
GERI TIBOR!

Megtaláltad Imrét mint bünbakot, majd ráhúztál okot és okozatot...
Te, Tudod, mit kell tenned - persze. Az az egyetlen üdvözítõ út.
Elõre, utánam!- s várod; szavaidnak higyjen ki soha nem tanult.


Ez az elemzésed (nem mintha a spanyolviaszgártásban élen járnál), hiszed vagy nem, többnyire megfelel a mi ismereteinknek is. Már aki némi ismeretet felhalmozott eddigi életében.
Nem vagy egyedül - azt viszont még nem tudom, hogy ennek örülsz vagy idegesit.
Abban teljesen igazad van, hogy mellveregetõ emberekre, akiket úgy lehet formálni néhány üres lózunggal mint a lágy viaszt és csak annyira tartják meg a formájukat - nincs szüksége a hazának.
Vitázni akarsz, kiállni nyilt csatában, miközben elõre kijelented; "Helyette mocskolódás lesz, és a hazugságok további terjesztése..."?
Kivel?
Miért?
Egy frászt akarsz te vitázni. Magadat akarod megmutatni elvárva, hogy hozsannázzanak mint aki az Igazat és csakis a tisza Igazat mondja.

"ÉN, (CLAUDI... azaz) GERI ..." - Aki tudja mit kell tennie.... Hu, de sokan vagytok! - Persze egyenlõk, de te egyenlõbb vagy. Ahogy a többi is.
Azért remélem tisztában vagy azzal, hogy az általad úgynevezett mocskolódók és (szavaidat értelmezve "hazugok" jó része tényleg úgy érzi, hogy meg kell menteni a hazát, mert/ha már oda született, - amit egy életen keresztül úgy nevez, hogy szülõhazája. Ahol megtette elsõ lépéseit, ahol megtanult beszélni, élni szeretni, és továbbadni a tudását ami érték volt... Ugyanezek, veled együtt azt látják, hogy elértéktelenítik az életüket, ellopják a békét, a jövõt, és nincs többé helyük a nap alatt. Hazugok. Mocskolódók - miért is?
Okos vagy de annak ellenére ugyanazt átélve amit sok honfitársad, mégis többre tartod magad.
Hol marad az alázat? Nagyon zavar az a tudat, hogy nem értékelnek?
Persze - elismernek, ahogy én is - tudomásul véve, hogy kevesebb történelmileg bizonyítható tényröl tudok, mint amennyit te összeszedegettél és egybefüzve értelmezni is tudtál, ezért nem állok ki veled vitázni.
Nem azért mert legyöznél a vitában, egyszerübb ok miatt: Már most úgy értékellek, Te nem vagy alkalmas arra, hogy tömegeket irányíts - ugyanis egy nép vezetéséhez két dolog kell, az egyik a felkészültség és tudás a másik ismérve a lélek, empátia és karizmatikus kisugárzás. Utóbbiak nálad hiánycikknek minõsülnek, mi több, negatív töltéssel érezhetõek.

Mondhatsz mindenféle okosságot, lehetsz bölcs - próféta már nem annyira, - de nincs meg benned a tisztelet és alázat a közös munkához. Régóta figyellek, lételemed az, hogy elfogadtasd magad és elvárod azt, hogy tiszteljenek. De ez nem az a sereg ahol a katonák parancsra vigyázba állnak amikor megjelensz a színen. Sajnálom.

A saját cikked után írt saját hozzászólásodból másolok ide egy részt (látom, közben Zoli beelõzött!):

Posta Imre lehetne az egyik (vagy az első) a szabadságáért eredményesen küzdő magyar nép vezetői közt.
Helyette ő is eljátssza azt a szerepet, amit a háttérhatalom korábban Vonára, meg Toroczkaira osztott ki.
A háttérhatalomnak a zsidózó-cigányozó Posta Imre úgy kell, mint egy falat kenyér!!!
Vele építtetik fel (direkt és indirekt módon) MINDKÉT OLDALT, akiket majd bele lehet vinni egy polgárháborúba.
A megmaradt (Orbántól leszakadt és folyamatosan leszakadó emberekből álló) "nemzeti oldalt is vele építtetik ezután, de a vele szemben álló oldalt is Posta Imre "építi". Mert rá hivatkozva lehet valós veszélyt fölmutatni, és csatlakozásra késztetni azokat, akik e nélkül NEM lennének kaphatók a gyűlölet felkorbácsolásához, ami jog nélkül TÖRVÉNYSZERŰEN (fegyveres) konfliktushoz vezet(ne).
Nekem - aki 7 éve FELISMERTEM, hogy mi ennek a helyzetnek a megoldása, és mi az a csodálatos magyar jövő amiről sokan beszélnek - különösen fáj, amit Postáék most tesznek...


Nos, te felismerted 7 éve .... zöldre festettelek, miközben Imrét pirosra...

Mit ismertél fel? Azzal kezdtem, hogy ok és okozat... Imre a hibás . ( Na meg a kapufa, az az akác! - Hofi után, szabadon)

8 éve mit csináltál? Áh, nem érdekes. De értelek. Imre meg mi is - sok éve elterveztük, hogy kitenyésztünk egy zsidó-cigány-párt utálatosságokkal foglalkozó bünbandát, majd felhívjuk magunkra a figyelmet és titokban jól összehaverkodunk a háttérhatalmasokkal. Azok örömmel megpaskolják az itt lévö emberek hátát, Imrének bevezetik a lakásába a pirostelefont ami összeköti õt a hivatallal (Tudtad, hogy már nem III/III-as hanem VIII/VIII-as a leg-legesebb és növekvö tendenciát mutat.
"Mi fáj különösen, gyere mesélj?" - na de tényleg, igazán szeretném tudni mit teszünk mi, "postáék"... lehet, hogy lemaradtam valamiröl? Hova dugtátok a rejtett mikrofonokat és spionkamerákat? Mondd meg gyorsan: Mennyit mutatok az ujjaimmal??? ...

Csak igy magunk között: Én mindent el tudok képzelni, pl Talpiról ... õ olyan! és Bivaly is ... összeveszik mindenkivel , szétzilál, hogy aztán a zavarosban Lázártól kérjen infomációt, miközben Mészáros veje /tudod, a tiborc a kispöcsü/, átutal nekünk egy igen titkos svájci bankszámlára igen sok eurot. Mégis mit gondolsz miért vagyok itt ennyi éve? Kell egy kültag aki CH-ban vigyáz a vagyonra... Tudod te hány kiló mosóport használtam el Pénzmosásra ennyi év alatt? De szégyenlem is magam - ha tudsz egy jó megoldást (Tudom, hogy tudsz - már hét éve!) a lelkem patyolattisztára mosásához, akkor segíts nekem! Sok éve megpróbáltam az asszonyt elküldeni gárdistának vatikánba, de még mindig nem vesznek fel kisnövésüeket, én meg féltem attól, hogy valakinek megtetszik a hátsóm.... ugye érted? - és mögém kerülve egyszerüen fellibbenti a szoknyáját - frász tudja hogy nevezik azt amit hordanak... Brrrrrr! Láttam képet amikor Orbán is kezet csókol a pápuának... én nem tenném.
Tényleg, mi a megoldásod?

Szerinted megoldaná a világ helyzetét, békésen? Csip-csup Itt a Kánaán?

De jó lenne meglátni ... még mielõtt fellebegnék 9-10 szintet.

Van egy ötletem Imrével kapcsolatban. Meg velünk "postabandával". Írd le mi a megoldás és én felteszem ide.
Jó lesz? Vitaestet se kell csinálni - ugye nem baj? Még összevesznétek, ami azért lenne ciki, mert te is jót akarsz meg Imre ... is/se?

Peace. Love. Egyenlöség, Testvériség, Szabadság...

Te azért nem biztos, hogy szeretnéd, ha Posta Imre helyett Petõfi Sándorral hozott volna össze a sorsod! Tudod, hogy õ is lázította a buta tömeget?

Mutatom, tessék:

Petőfi Sándor: A NEMZETHEZ

Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől;
Fájdalom és düh habzik szivembe'!

Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkről az álom.

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
"Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!"
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.

Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
Irtsanak ki hát ezen világból!...
A haláltól, nem tagadom, félek,
De csupán a becstelen haláltól.

Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is megsirassanak, kik
Eltörölnek a földnek szinérül!

Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon ugy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!

Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsőség vár ránk,
Akkor saját örök birtokunk lesz,
Ami után eddig csak sovárgánk.

Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erővel törj ellenségedre.

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közűlök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!

Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!

Pest, 1848. augusztus


...vagy vele egyetértenél? - esetleg torony felé futásában elgáncsolnád, mert a te "megoldásod" a jobb?

néha este jönnek meg a jó gondolatok: most éppen arra gondolok, hogy a legjobb a legegyszerübb megoldás.
Hétfõn telefonálok orbánnak és persze még néhány ország miniszterelnökének, hogy menjenek el a pics-bé nevü nyaralóhelyre, maradjanak is ott, és amikor elmentek, szólok neked, hogy irány az Országház, útközben felveszlek, csak írd meg melyik utcasarkon szoktál álldogálni és pontosan mikor, hozom a titkárnömet - kurva ügyes (ilyen sorrendben!) a nõ, egyszerre gépel, gyorsír, nyomtat, iktat és küldi szét a leveleimet... Te meg tudod mit és hogyan... két nap alatt rendbe tehetjük az országot. Miután én már nyugdíjba mentem, rád fogom hagyni a további irányítást, persze csak akkor ha bebizonyítottad, müködött a megoldásod. Közben én beszélek Imre fejével, és megkérem, hogy beszéljen a többi országgal, ez azért értelmes ötlet, mert Imre tud németül, oroszul, angolt is érti valamennyire... (Tudod miért? - mert már cumi helyett is macskanyelvet nyomtak a szájába ezért tud egyfolytában 2-3 órát is jegyzet nélkül beszélni és még nem is nyávog.
Erröl beszélek:
3.bp.blogspot.com/_IOo9LMJgvN4/TOfJlU0to1I/AAAAAAAAES0/drgg_Uq5NUk/s400/533016547_f88ba4a5bb.jpg
De ne irigyeld, mert otthon az asszony elõtt meg se mer szólalni! - talán ezért vannak még mindig együtt!) ÉN egyszer MEG MERTEM SZÓLALNI ... azóta magam mosok... néha a bejárónõm)

Kellemes vasárnapot neked.
s_Laptop
75 #12 talpi
- 2019-05-26 01:14
Gerry!
Hogy-hogy csak Imrének "intéztél" piros telefont, nekem meg még"feketét sem :(
1313 #13 zoli
- 2019-05-26 04:57
Gerry!
Volt már ilyen,voltunk már így....a sok év alatt.A tehetetlen düh bűnbakot keres,és az álomvilág azt súgja,hogy csak beadjuk a valaminket valahová,és meaculpa kiséretében mindent visszacsinálnak szépen!Ha ez ilyen egyszerű lenne,már ez az oldal sem működne,nem lenne rá szükség!
Mégis azt mondom,hogy nézzük el a kirohanást,és tényleg,ha még nem történt meg,joghoz értők vizsgálják meg a Tibor által előadott dolgokat.Miből tart?Legalább láthatja az Úr,hogy nem az van amit gondol-rólunk. Igen,én is lexarom,ki mit gondol,de a rossz hír gyorsabban terjed,mint a semmilyen.... Szépséges vasárnapot!!!
139 #14 jozsef toth
- 2019-05-26 05:07
2 #11 gerry !

Estere jo be kaveztals_reggel
Latod ha sok eros kavet iszol igy felviszi a vernyomasodat.
Remellem TE nem igy csinaltals_crashs_grat:D
4 #15 Posta Imre
- 2019-05-26 07:12
Mindenki a saját fejében él, kivéve azokat, akik magukba engednek másokat is, bár nem biztos, hogy befogadás útján.

Én örülök a Tibor-féle meditálásnak. Kicsit kapkod az öreg, de hát ketyeg az óra. Megértem. Az önellentmondásait is értem.

Az írás lényegi része az az egyetlen mondat, amiért meg kellett születnie és annak semmi köze Trianonhoz, se a vizionáltatott "polgárháborúhoz".
1349 #16 Nagy Levente
- 2019-05-26 07:36
Kedves Tibor!
Trianont visszacsinálni a zsidó illuminati háttérhatalom eszközével, vagyis Hammu(rapi) rabbi által kitalált paragrafusok közzé kreált betűkkel nem lehet. Értem, hogy Te jogászként így akarod megoldani, de ez csak legfeljebb fél igazság marad és nem vezet semmilyen megoldásra. "A teljes igazság tesz szabaddá"! Ne értsd félre én becsülöm, azt hogy megpróbálod. Trianon és a teljes igazság helyretétele nagyon fontos kell legyen. Nem véletlen, hogy az évszázadok alatt többször is megpróbálták kivitelezni Trianont. Nem írom le hosszan, hogy miért csak annyit, amiből lehet érteni: " A Magyar Turul madarat kalitkába zárták"! Ezt helyretenni magyar szívvel-lélekkel lehet! Aki vagy ami meg nem ért belőle, annál fegyverrel! Mint ahogyan a Gerry is idézte Petőfit!
1323 #17 Laplage2
- 2019-05-26 07:51
Hittel és bátorsággal minden a helyére kerül!!!
A népet nehéz felebreszteni, és fájdalmas!
De nem lehetetlen s_ratata
A jogban nem hiszek, csak az erkölcsben! De képes vagyok a hibaim belátásra, s javítására, tanulására!
68 #18 kolpeny
- 2019-05-26 10:39
Csatlakozom Laplage2-höz!

A JOG nem más, mint az ÖNKÉNY megalapozása!

"A JOG ERKÖLCS NÉLKÜL ÖNKÉNY." (Tacitus)
4 #19 Posta Imre
- 2019-05-26 12:03
Gerry, Geri (micsa azonosság!) jól teszi, amit tesz. Most éppen Angliában teszi. Gondolom jár csövet szerelni, hegeszteni, nem a járadékából él, amit kiperelt az "államtól", mint én, ugye? :-))

De nem is viccelődve, decemberben meghirdette a szabadságharcot, és/vagy 100 ember kell hozzá, esetleg négymillió. Erre márciusban összejöttünk Horkovicsnál egy órára és azt mondja, kiszáll (vagy inkább kiszáll, semmi értelme)...erre valami oknál fogva körém kezdenek seregleni a "széthullott magyarság maradékai" anélkül, hogy bármit is tettem volna, vagy ígértem volna azon kívül, ha akarják, taníthatjuk őket és meglátjuk mit lehet kezdeni a felhozatallal,majd nem tűnt fel, hogy le vagyok tiltva a fészen és írogatott, de ide nem talált, aztán lehet hírét vette, hogy szerveződik a 100 ezres tömeg, erre máris a háttérhatalmi törekvés középpontjába kerültem. Hát nem vagyok szerencsés? De! Még a végén az is kiderült, hogy egyedüli alkalmas "vezetője" lehetek a magyarságnak a felemelkedésben. Persze csakis akkor, ha ..., de mikor es?

A négymilliós tömeggel kis gondom van, mert ha ennyi kell az államalapításhoz, akkor a zsidó-cigánynak ez pont kampóra jöhet. Kérdéseim vannak, de Tibort bírom és a többi és a többi....

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.61 másodperc
4,707,967 egyedi látogató