Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az IGAZSÁG Trianonról I-III.– ahogy még soha, sehol nem hallottad

GondolatokNa, itt egy remek írás és nem szeretném, ha nem olvasnátok és nem terjesztenétek a szín tiszta igazságot, amit nem Gerry, hanem Geri írt. Végre valaki, aki érti, meri és teszi! Kérlek ne "bántsátok", mert még szükségem van rá, csak most még önmarcangolja magát. Úgy véli érti, pedig egy kukkot sem, de az írás ettől remek. Tibor Geri·2019. május 24., péntek
Az írásomat Posta Imrének és követőinek ajánlom.
És azoknak, akik attól hiszik magyarnak magukat, mert a fejükbe nyomták, hogy nekik „fáj Trianon”.
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt”. – Posta Imre, az új Trianon filmet méltatva…
.
Ami valóban kellemetlen és fáj, az az IGAZSÁG.
Leginkább azoknak fáj, akik hazugságban élnek.
Ezért első olvasatra, sokaknak nem fog tetszeni ez az írásom.
Nekik azt ajánlom, hogy vegyenek pár mély levegőt, tegyék félre az előítéleteiket, az indulataikat, az eddig hallott hazugságokat, és a TÉNYEKRE koncentrálva olvassák el ezt az írást.
És ha elsőre nem értettek mindent, akkor vegyék a fáradtságot és olvassák el újra, mert NEM KÖNNYŰ olvasmány.
Mert a sok hazugság után az igazság elsőre mindig kicsit hihetetlen.
De attól még igazság marad.
Utána - ha tudják - vitathatják, amit írtam, de ahogy én is teszem, tegyék ide a BIZONYÍTÉKOKAT, a JOGSZABÁLYOKAT, amivel azt gondolják, hogy meg tudnak cáfolni.
.
Elegem van a háttérhatalmi hazugságokból, azokból is, amit 100 éve terjesztenek Trianonról.
Mert Posta Imrének tökéletesen igaza van:
„Trianon a magyar nyelvben az égbekiáltó igazságtalanság a gyalázat és bűn szinonimája.”
Csak hát pszichológusként neki kellene legjobban tudni, hogy ez NEM A VALÓSÁG, hanem egy 100 éves agymosás, egy hazugságözön állandó ismételgetése következtében létrejött társadalmi, nemzeti tudatállapot. Ami pont ahhoz kell, hogy a nemzet ne lássa, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet könnyen és egyszerűen felszámolni a valóságban!!!
.
Kezdjük annak a hazugságnak a leleplezésével, amit a legtöbben igaznak hisznek Trianonról.
„Trianonban feldarabolták Magyarországot”.
Az első, ami rögtön leleplezi az eseményeket irányító háttérhatalom hazugságát, amikor SZÁNDÉKOSAN keverik az ORSZÁG és az ÁLLAM fogalmát.
A másik hazugság, hogy maga a „feldarabolás” Trianonban történt volna.
Tehát ebben a mondatban minden szó HAZUGSÁG!!!
.
Magyarország, mint ország, a X. században a teljes Kárpát-medencét jelentette. László király és Könyves Kálmán hódításai után Horvátországot és Dalmáciát is, ezt nevezték a Szent Korona országának, amit a magyar ÁLLAM - Magyar Királyság néven – uralt, és irányította a társadalmi-gazdasági életet, védte az államot, a területet és a népet. Ez állt fenn Mátyás uralkodásáig.
Mohács után ez az ÁLLAM és annak TERÜLETE szakadt kettő (három) részre.
.
Tehát „Magyarországot” NEM TRIANONBAN „darabolták fel”.
Trianonban csak annyi történt, hogy írásba (jogi dokumentumba, egy nemzetközi szerződésbe) foglalták azt, ami 1918 és 1920 között történt a Szent Korona országai területén!!!!!!!
Igen, ORSZÁGAI, tessék figyelni a végén az i betűt, hogy megértsék, hogy mekkora jelentősége van egy i betűnek. Mert nem mindegy, hogy EGY ország, vagy ORSZÁGAI, ha már állam helyett országot hazudnak!!!!
Tehát Magyarország, mint ország, a részleges török megszállás idején szakad ketté, Magyar Királyságra (aminek egy részét elfoglalta a török) és Erdélyi Fejedelemségre, amely innen kezdve gyakorlatilag Horvátországhoz hasonlóan, saját állami irányítással, saját – 3 nemzetiségből álló! – döntéshozó testülettel (képviselői „parlamenttel”), önálló államként működik.
Ez a helyzet állt fenn előbb 1848-ig, amikor kísérletet tesznek Erdély visszacsatolására, de JOGILAG ez csak 1867-ben valósul meg, amikor a Habsburg Birodalom – azért, hogy a császárát magyar királlyá is koronázhassák – az általa elfoglalt egykori magyar területeket, a Szent Korona országait, újra a Magyar Királyság irányítása alá helyezi. (Horvátországgal külön szerződést kötve 1868-ban)
Tehát a Magyar Királyság – a korábbi Nagy-Magyarország területén - 1867 után RÉSZEKBŐL, Magyarországból és Társországaiból – a Szent Korona ORSZÁGAIBÓL - állt!!!
„1867. évi I. törvénycikk
Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koronáztatik”
.
A Habsburgok mindezt azért tették meg – akkor még jezsuita irányítás alatt - mert így fértek hozzá a Szent Korona Tulajdonához. Ugyanis az 1867. évi XII. törvénnyel az osztrák császár (magyar királlyá is koronázva) a Szent Korona tulajdonának (gyakorlatilag a teljes magyar állami vagyon) BIRTOKOSÁVÁ VÁLT!!! És innen kezdve elkezdett úgy bánni vele, mintha a tulajdona lett volna.
Ugyanis a Habsburgok se császárként, se magyar királyokként nem fértek hozzá a magyar állam vagyonához, mert a Szent Korona ezt nem tette lehetővé. De a közös monarchia vezetőjeként jogszerűen, a magyar Országgyűlés által jóváhagyottan, birtokossá váltak!!!!!
Ehhez az kellett, hogy a Magyar Országgyűlés 1861-ben – Teleki László, az ezt ellenző képviselők vezetőjének „öngyilkossága” után, Deák vezetésével (3 szavazat többséggel) elindította azt a folyamatot, aminek a végén a szabadságharcot leverő Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázzák.
Tehát az állami, jogi helyzet 1918-ig a következő:
Önálló Magyar Királyság Magyarország és TÁRSORSZÁGAI (!) területén, amely fölött a Magyar Országgyűlés 1867. évi XII. törvénye alapján az osztrák császár a BIRTOKOS.
.
Ezt azért kell tudni, mert amikor 1918. november 13-án IV. Károly nem csak magyar királyként mond le, hanem osztrák császárként is (és ezzel megszűnt az Osztrák Császárság) akkor a Magyar Királyság – birtokosától megszabadulva – önálló és szabad állammá vált. Csak az 1867. évi XII. törvénycikket kellett volna hozzá hatályon kívül helyezni, és Önálló magyar államként el lehetett volna kezdeni TÁRGYALNI az önálló nemzeti államokat akaró, IV. Károly (a jezsuiták) javaslatára létrehozott Nemzeti Tanácsokkal a társországok állami létéről.
Helyette a Magyar Királyság Országgyűlése – új választás kiírása nélkül – föloszlatta magát.
ERRŐL az aktusról nem beszélnek azok, akik ma Trianonról hazugságokat terjesztenek.
Mert ezzel – Horthy törvényét idézve – „az állami főhatalom gyakorlása az alkotmány rendes formái közt LEHETETLENNÉ VÁLT”. Vagyis a Magyar Királyság területe URATLANNÁ (azaz állami irányítás nélkülivé!) vált!!! Hiszen a még aznap a Károlyi vezette „Magyar” Nemzeti Tanács által kikiáltott Magyar Népköztársaság már nem jogfolytonos magyar állam!!!!
Ráadásul a hadsereget föloszlatva, nem képes megvédeni a terület szuverenitását.
.
Tehát hiába írja Drábik János, hogy a jezsuitákból, szabadkőművesekből és cionistákból álló háttérhatalom már korábban eldöntötte a Magyar Királyság területének maguk közt való felosztását (a tatár, meg a török is eldöntötte az ország elfoglalását, mégse történt meg egyik se), a gyakorlati végrehajtáshoz két dolog kellett. 1918-ban a Magyar Országgyűlés választás kiírása nélküli föloszlása, illetve az, hogy Horthy 1920-ban ne jogfolytonos magyar államot hozzon létre.
Ez a kettő nélkül a trianoni békeszerződés NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE, bármit döntött előtte a háttérhatalom!!!
Tehát ahhoz, ami történt 1918 és 1920 között az egykori Magyar Királyság területén, és amit a trianoni békeszerződés NEM ELDÖNTÖTT, csak UTÓLAG írásba foglalt, az a magyar politikai elit nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE!
.
Erről nem beszélnek, és ez helyett terjesztették el és terjesztik ma is, hogy a győztes hatalmak darabolták fel a magyar földet, szakították szét a magyar népet. Miközben ezt az akkori magyar nemesi, egyházi, gazdasági, jogi és politikai „elit” segítsége nélkül NEM LEHETETT VOLNA MEGTENNI!
Erről a felelősségről akarják elterelni a figyelmet a hazugságokkal, hogy az emberek ne értsék, hogy mi történt 1920-ban, hogy ne tudják, hogy Horthy vastagon benne volt abban, hogy a békeszerződéssel jogfolytonossá tett Magyarország nevű állama gyarmati létben levő magyar állammá váljon!!!
És akinek kétsége van-e felől, hogy Horthyt a háttérhatalom hozta helyzetbe (fegyverezte föl) és államának létrehozását a háttérhatalom irányította, annak két idézetet teszek ide.
„Add nekem egy állam pénzkibocsátási jogát, és nem érdekel, ki vezeti az államot”.
Ezt a mondatot szokták idézni, amikor a FED megszerzésével a háttérhatalom irányítási jogot szerzett az USA állama felett. Nos, ez megtörtént 1924-ben Horthy Magyarország nevű, a trianoni békediktátummal jogfolytonos magyar állammá tett államában is. Csak nem beszélnek róla.
„1. § ….az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a Bank e működésének megkezdésétől 1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag terjedő időre a Bankra ruházza.”
1924. évi V. törvénycikk, a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról.
.
Ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi történt Trianon ELŐTT, hogy a háttérhatalom a magyar elit SEGÍTSÉGÉVEL hogyan hozta létre a Szent Korona országaiban az ott élő nemzeti kisebbségek helyi többségével!, és a megszálló Antant hatalmak segítségével az új államokat, ahhoz azt kell megértenie, hogy ez Horthy 1920. évi I. törvénycikke nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE.
És itt az mindegy, hogy a leendő békeszerződés ismeretében alkották meg az 1920. évi I. törvénycikket, vagy a törvénycikk megalkotása tette lehetővé (JOGSZERŰVÉ) a békeszerződést, de az TÉNY, hogy ez a törvény kellett ahhoz, hogy az új államok jogilag létre jöhessenek!!!
Tehát aki meg akarja érteni Magyarország XX. századi történetét, annak először ezt a törvényt kell megértenie (nem egy egyszerű történet, nekem 3 jegyzetem van róla, sok időt eltöltöttem vele mire minden hazugságot lehámozva eljutottam a valós TÉNYEK-hez) illetve ennek a törvénynek az összefüggéseit a trianoni békediktátummal.
.
Aki csak elolvassa Horthy 1920. évi I. törvénycikkét, annak rögtön kiderül, hogy Horthy nem a Magyar Királyság kormányzója volt – ahogy Zétényi-Csukás a Horthy Társaság elnöke! írja könyve előszavában! – hanem a háttérhatalom által létrehozott, és a békeszerződést aláíró Magyarország nevű állam kormányzója volt, és ez a Magyarország nevű új állam csak és kizárólag a békeszerződés miatt lett jogfolytonos magyar állam, és valójában semmi köze nem volt a Magyar Királysághoz!!! Mert a királyság államformát nem az alkotmányból eredeztették, hanem törvénnyel hozták létre. Ezért lehetett 1946-ban, ugyanebben a Magyarország nevű államban az államformát egy másik törvénnyel megváltoztatni. Tessék megnézni a törvény címét: „Magyarország államformájáról”.
És akkor az a hazugság is rögtön lelepleződik, hogy a Történeti Alkotmány 1944-ben vesztette hatályát. Mert valójában állam, terület és nép hiányában már 1920-ban hatályát vesztette.
És akkor az is kiderül, hogy aki a jogfolytonosságot Horthy Magyarországával akarja helyreállítani, az nem a Magyar Királysággal állítja vissza a jogfolytonosságot. Hanem a háttérhatalom által létrehozott Magyarország nevű gyarmattal. Vagyis azzal, aminek a Magyar Köztársaság a magyar jog és a nemzetközi jog szerinti amúgy is jogutódja. Vagyis ugyanazt a jogfolytonosságot akarják létrehozni, aminek a jogfolytonosságát tagadják. Az egész „nagy küzdelem” a „jogfolytonosság helyreállításáért” 100 illetve 70 éve ÁTVERÉS, a SEMMIÉRT folyik!
Mert a végén – ha el lehetne érni, de nem lehet - jogilag ugyanannál a gyarmati létnél lennénk, ahol most is vagyunk!!!!
.
Így ér össze a háttérhatalom 100 éves hazugságözöne a mai helyzettel, amivel korábban és most főleg az a cél, hogy a magyar nép ne értse meg, hogy az állami jogfolytonosság nép általi létrehozása megteremtené annak lehetőségét, hogy a magyar nép az általa létrehozott magyar állammal helyreállítsa az állami jogfolytonosságot a Magyar Királysággal, megszüntesse a trianoni békediktátummal létrehozott gyarmati létet, és utána helyreállítsa az 1920-ban megszakadt alkotmányos jogfolytonosságot!!!!
Ezt akarják megakadályozni a Trianon köré fölépített hazugságokkal, a korábbi területi revízióval, most meg azzal a hazugsággal, hogy egy jogilag nem létező, nem magyar állammal (az Orbán vezette Magyarország nevű diktatúrával) akarják kezdeményeztetni egy 100 éves nemzetközi szerződés felülvizsgálatát.
.
Nem írtam le mindent. De ha fel akarjuk számolni a békediktátummal létrejött gyarmati létünket – amiről nem beszélnek a trianonozók, és amit a jog segítségével nagyon könnyen megtehetnénk – akkor előbb le kell ülni mindenkinek egy asztalhoz. Kiteríteni mindenkinek a lapját, hogy lássuk, ki mit akar, és kiszórni magunk közül a cinkelt lapokkal, hazugságokat terjesztőket. Mert ők az első számú akadályai a magyar nép összefogásának, hogy a magyar népből az állami önrendelkezés (a szabadság és függetlenség) segítségével újra magyar nemzet lehessen.
Nem azt mondom, hogy mindenben nekem van igazam. De én az igazamat jogszabályokkal és történelmi TÉNYEKKEL bizonyítom, és készen állok bárkivel bármilyen nyílt vitára. Mint ahogy 7 éve az érvénytelen Alaptörvénnyel kapcsolatban is készen álltam, és nem jött senki.
Szerintem itt is ez lesz.
Helyette mocskolódás lesz, és a hazugságok további terjesztése.....
Én viszont megtettem, amit nekem kellett megtenni.
Leírtam az IGAZSÁGOT.
(A terjedelem okán itt csak egy részét…a többi a jegyzeteimben megtalálható).
.
Posta Imrének – aki nevét adja egy olyan újabb Trianon film promotálásához, aminek már a vázlatából látni, hogy milyen háttérhatalmi hazugságok lesznek benne – a következőt javaslom:
Olvassa el újra, mit írt a filmhez. Mert saját magukat leplezi le, hiszen pontosan leírja, hogy mit tesznek a film készítői. Mert amit másról ír, az rájuk ugyanúgy érvényes.
„Van merszed az igazságot kutatva szembesülni szellemi és lelki komfortzónád sérülékenységével? A múltad a jelened. Fejed fölött döntöttek, tudtod nélkül és akaratod ellenére olyanok, akik ma is ugyanúgy tudatlanságban próbálnak tartani, figyelmed elterelve éberséged altatva önmagad magabiztos ellenségévé tesznek. Semmi nem változott, csak a módszerek lettek sokkal kifinomultabbak és ezzel együtt aljasabbak a megtévesztésben.”
„Az akkori események haszonélvezőinek köre ma is kiváltságokat élvez és számonkérés helyett ….. képmutató csalássorozattal tartják vétkes tévedésben a megvezethetőket! Korunk nagy felfedezése a mozgókép által kiváltott társadalmi szintű hatás, mint lehetőség. Rossz kezekben a “film” manipulációs eszköz.”

És akkor a végén újra az idézet Posta Imrétől:
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt.”
Én készen állok arra, hogy derüljön ki az igazság Trianonról.
(Meg minden másról is.)
Posta Imre, Te készen állsz?
És Ti, akiknek fáj Trianon, készen álltok, hogy a fejetekbe nyomott háttérhatalmi hazugságok HELYETT megismerjétek a TELJES IGAZSÁGOT Trianonról? Onnan kezdve, hogy mi a Magyar Országgyűlés (később az alsó és felső háza) és a magyar politikai elit felelőssége az 1867-es „kiegyezésben”, az I. világháborúban, annak ilyen befejezésében, illetve az 1918 és 1920 között történt időszakban? Készen álltok arra, hogy a hazugságok helyett megtudjátok az IGAZSÁGOT Horthy Magyarország nevű államáról, és megértsétek, hogy a Magyar Köztársaság hogyan és miért JOGUTÓD ÁLLAMA Horthy „magyar” államának???
Mert ez kell ahhoz, hogy megértsétek, hogy Orbán Magyarország nevű diktatúrája miért jogellenes és miért NEM A MAGYAR ÁLLAM (hanem jogilag nem létező cionista bábállam) és hogyan lehet gyorsan és békésen felszámolni úgy, hogy helyette elkezdjük azt a csodálatos MAGYAR JÖVŐT építeni, amiről Pió atya és sokan mások is beszélnek.
Link

Hozzászólások

2 #20 gerry
- 2019-05-26 14:19
Kaptam a pofámra! Csak az utókor kedvéért teszem ki.
Az örömmel töltött el, hogy olvas minket, bár mostantól lehet, hogy teljesen leamortizáltam Imre oldalát Geri Tibor szemében.
Ha hibáztam; Mea Culpa.
s_f-ang

Válasz a PI-oldalon megjelent írásomhoz írt hozzászólásokra.
(Facebook - ott a helye. https://www.faceb...4902806681)


Valamikor tagja voltam a PI-klubnak, de pont a Gerry félék miatt felejtettem el a belépési jelszavam…
Ami (hazugság) ott folyik most az írásom kapcsán, (a címe lemaradt) ahhoz annyit tennék hozzá, hogy én csak FELISMERTEM az EGYETLEN MEGOLDÁST, de NEM ÉN TALÁLTAM KI!!!!!
Tehát nem engem kell köpködni, nem én vagyok a hülye, aki azt hiszi magáról, hogy feltalálta a spanyol viaszt és a zsebében hordozza a Bölcsek Kövét.
Én tudom a saját helyem a világban és Magyarországon, tudom, ki vagyok, mit tudok, mire vagyok alkalmas. Aki előttem van a sorban, azt nem bántom, aki utánam van, és nem tudja a helyét, és belém akar harapni, annak megmutatom, hogy nem véletlenül vagyok ott a sorban, ahol vagyok.
.
Aki vitatja, amit mondok, annak nem velem kell vitatkozni. Hanem azzal, amit mondok!!!
Azzal a jogilag érvényes, és jogként a hatályos magyar államban hatályos joggal, ami ma az ezer éve jogfolytonos magyar állam állami alaptörvénye és egyben IDEIGLENES Alkotmánya!!!!
És aki megpróbálja megtenni, az nagyon hamar rá fog jönni, hogy esélye sincs vitatkozni.
Mert a 89-90-ben létrejött IDEIGLENES Alkotmány a maga nemében jogi mestermű, mert csak EGYETLEN, jogilag érvényes utat enged a magyar nép számára.
És minden más, ettől eltérő próbálkozást jogilag érvénytelenné tesz!!!!!!
Én csak FELISMERTEM, amit bárki felismerhet, ha elolvassa, vagy felismerhette volna előttem.
De az a jövő, amit követendő útnak előír a magyar nép számára, az pont ugyanaz, amit a Tetraéder is mutat.
Egy olyan csodálatos jövő, ami lehetőséget ad a magyar népnek, hogy egyszerre jusson vissza az Árpád kori ősi magyar értékrendhez, és példát adjon a világnak egy új államhoz, egy társadalmi korszakváltáshoz!!!!
Aki engem mocskol, aki azt hiszi, hogy engem kell akadályozni, az ezt a csodálatos jövőt akadályozza!
Ha majd az ilyen korlátolt Gerry-k ezt megértik, akkor leülhetünk beszélgetni, hogy ki mit tett le az asztalra eddig, hogyan és merre kellene tovább lépni, ahol nem szakadék vagy mocsár van…
.
Addig meg a Ti stílusotokban fogalmazva, kinyalhatjátok a seggem, (ha a mocskos szátokat a seggem közelébe engedném) azzal, amit a magatok feje alapján akartok, úgy se juttok sehová.
Legfeljebb egy polgárháborúhoz, ami a legjobb alkalom lenne a háttérhatalomnak az újabb tömeges magyar irtáshoz…
Ha ezt akarjátok, ahhoz a legjobb úton haladtok…
.
És most, hogy erőt vettem magamon, és harmadik nekifutásra sikerült elolvasnom Gerry hozzászólását, csak annyit mondanék, hogy én már 2011-ben leírtam, hogy nem akarok semmilyen vezető lenni!!!
Nem az alázat és a közös munka tisztelete hiányzik belőlem ahhoz, hogy vezető legyek a mostani politikai küzdelmekben. Nem is a lélek meg az empátia hiányzik, amint írod.
Én 20 évig voltam gyakorló katonai vezető, a vezetéshez szükséges gyakorlati ismereteket két egyetemen szerzett tudással tudtam kiegészíteni.
Tehát TUDOM, mi kell ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen. És mivel tanultam pszichológiát is (nem az Imre szintjén, de amire nekem kell, arra elég) tehát pontosan tudom, hogy ki miért alkalmas vagy nem alkalmas, vagy mennyire, mikor és hol alkalmas valamilyen szintű vezetőnek.
.
Velem az a helyzet, hogy NEM AKAROK vezető lenni, semmilyen szinten….
Mert qva sok ilyen nagyokos Gerry van, és én már nem akarok senkivel vitatkozni meg összeveszni azért, hogy neki jót tegyek. Elmondom, mi a jó, mi a hozzá vezető út, aztán kezdjen vele, amit tud.
Nem azért, mert én olyan qrva okos vagyok.
Hanem mert kaptam egy tudást, és nem magamban tartom, nem a magam érdekében használom, hanem közkinccsé tettem, amit a tudásommal FELISMERTEM.
Tehát közkinccsé tettem a Tetraédert, a politikai-társadalmi rendszer 3D modelljét, ami fel fogja váltani a mai 2 dimenziós modelleket, és mutatja, a következő társadalmi világkorszak váltást.
És közkinccsé tettem a másik fölismerésemet, hogy az a csodálatos jövő, amiről Pió atya ír, az CSAK az IDEIGLENES Alkotmányban leírtak megvalósítása után jöhet el. Mert háborúval nem fog…
És ha megérem, és lesz új magyar állam, akkor elmondom a világ nyugdíjrendszereinek átalakítására a felismerésemet. Ha elbasszátok, és miattatok is polgárháború lesz Magyarországon, akkor ez utóbbit a megélhetésem okán kénytelen leszek külföldön értékesíteni.
.
Amíg nem értitek, hogy miről beszélek, addig további jó köpködést, személyeskedést és mocskolódást nektek, Ti igazi, tiszta szívű, szeretetben élő „magyarok”….
Részemről egy időre befejeztem a veletek való foglalkozást!
139 #21 jozsef toth
- 2019-05-26 14:21
Hat igen !
Ez sajnos jellemzo a MAGYAROKRA !
Mert az elmult 10 evbe CSAK kulon kolon mindenki mas modon gondolja a megoldas.

De mind azok akik erre hivatast ereznek ,megis nagyon nehezen akarnak 1 asztalnal kozos nevezore jutni.
Igy eleg nehez eldonteni,hogy az ido kinek dolgozik jobban!

A jelenlegi kormanynak nevezett BUNOZOKNEK !
Vagy azoknak akik igazan szeretnek az egeszseges GENSZTER valtas!

Az sajnos igaz ,hogy az elmult 10 ev nem kovacsolta ossze a Magyar emberek akaratat,es kozos gondolkodasat!

Inkabb meg nagyobb lett a kaosz!
Mar senki senkibe nem bizik!
Mivel ahogy mondjak 1 fecske nem csinal nyarat,ez igy igaz!

De a fecskek tudjak,hogy mikor KELL csoportossan indulni ,akar a melegebb eghajlatra ,vagy vissza a feszkelo helyukre.

Arrol beszelni ,hogy regen milyenek voltak az oseink eleg felesleges!
Mert sajnos OK csak voltak!
De mi mar nem olyank vagyunk!:|

Es ezt mosolygo :Dszivvel olvassak KONEK ,hogy mi csak itt vergodunk ,es megint ujra es ujra a jo MAGYAROK olik egymast!s_franc

Azt is TUDNI illik,hogy az igazi megoldast nem szoktak az internetten NAGY DOBRA verni!

Tovabbi jo sikert! Egymas hata mugotti tovabbi maceralasara.:|
146 #22 satu
- 2019-05-26 14:52
Tibi!
Nem hinném, hogy Imre arra kért, hogy alá, mögé álljál.
Arra kért, -minket is hozzáteszem-, EMBER maradjál, ha tudsz.
Nem tudsz, akkor tipli ilyen egyszerű.
4 #23 Posta Imre
- 2019-05-26 16:03
Gerry én már összevagyokzavarodva, most akkor melyikő-tök melyik Geri? Ez így perverzió. Betonozgatok, de most vittem a gyerkőcöket a gőzöshöz, de megyek kéznyomatot hagyni a cementágyásba a zutókornak, mint háttérhatalmi kilóra megvett és aztsemtudjamitcsinálésminek polgárháborús előkésződést folytató cselekmény.

Tibor koma? Még két nap tiltásom van, aztán fészbuk, pár óra a következő tiltásomig. Téged ott nagyon bírnak a nemháttérhatalmi erők. Nem irigylem. Most az jár a fejemben, hogy szerintem paranoiás lettél. Ez egy bizonyos betegség. Nem gyógyítható, de kezelhető. Nem bántásból mondom, csak a vehemenciád ki fog csinálni. Te, én dolgozom, hogy fenntartsam a családomat és nem, hogy nem ítélt meg a bíróság járandóságot, de még azt is próbálták elvenni, amim addig volt. Csak szólok, hogy jót tenne neked egy kis kikapcsolódás, különben mire összeszedem neked a 100 (ezer, de ez csak utólag vettem észre, hogy száz lett) embert, amire áhítozol kényszerzubbonyban, nem pedig mikádóban vezetheted az államalapítás felé, de ha nem jön össze, akkor meg a szabadságharcba. Na mit szólsz? Nem egy fogyatékos összeférhetetlen alakra lesz szükségem, hanem rád! Egyébiránt megbeszálted a maciékkal és Kínával is, hogy passzol-e ez az elképzelés a Selyemút prozsektjükbe és a zsidaj-cigányok eztán majd ..., de spongyát rá! Arra kértelek, hogy ne ugrabugrálj az utamba, ne ellenségeskedj. Úgy tűnt megértetted, bár mindenki, akivel eddig szót ejtettem, úgy szólt rólad, hogy képtelen veled emberileg együttműködni. Így lenne? Mikor találkoztunk, nagyon meg voltál törve. Nem kéne annyira a szívedre venni a beképzelt hülyeségeidet velem kapcsolatban. Engem a "belpolitika" hidegen hagy. Sokkal nagyobban gondolkodom. Te elhomokozhatsz itt, persze, ha nem hugyozol előtte minden össze. Most éppen azt teszed. Én nem bánom, pszichológus vagyok, megértelek. Na de a többiek nem fognak és attól tartok nekik lesz "igazuk". Kár lenne érted Tibor, térj eszedhez, vagy inkább lelkedhez. Írj inkább egy komoly életutat, családi bemutatkozást. Mutasd bé a gyereked, miért csak egy sikerült, a feleséged...szóval a sikereidet. Én kíváncsi lennék rá, mi baxa valójában ennyire az agyadat. Az biztos, hogy nem a "nemzet". A terápiádból nem kellene drámát csinálni!
166 #24 guipapa
- 2019-05-26 17:06
Petőfit kár volt idekeverni.
Szerintem Geri Tibor írásában helyére tette Trianont és Horthyt (meg az egész akkori "nemzetvesztő" értelmiséget).
Petőfi, Kossuth még hátra van ...(https://elegemvan.blog.hu/2016/03/14/elegem_van_1848_marcius_15_hamis_patoszabol?fbclid=IwAR0gqdcOeOBgBbOfvL19fjtAM7oNaMtaJBHsfUq1-rX33ey1gq0dZlGeoaA)
Az egyik hozzászólót idézem:
"
Tessèk egyenletesen lèlegezni acsarkodàs közben, ùgy tovàbb lehet csaholni..."
...
139 #25 jozsef toth
- 2019-05-26 17:32
Igen igen!
Mindenkinek igaza van!Csak meg mindig az a kerdes ,hogy ebbol a szarbol hogyan tovabb!

Nagyo jol hangzik Tibor irasa!DE !!

Eddig meg a vilag tortenetebe SOHA -se volt olyan ,hogy JOGILAG meg oldottak volna az igazi problemat.

Akkor miert voltak es vannak ma is haboruk???
Ja mese lehet JOGILAG es embersegessen a baszott politukosokkal beszelni!!

A ver ontas nem szep!
De sajnos eddig csak ezzel a modszerrel lehetett igazi eredmeny elerni!

Az is igaz ,hogy mar tobb alkalommal nem sikerult a tulerovel szembe!
A sok jogaszkodas az EUBA mire vitte az eddigi MIGRANS vagy egyebb problemakat??

Pont ide ahol most vagyunk!!

Tovadra is probalok hinni ,hogy az ima es a szeretet a jogaszattal eggyut a BEKES UT !

De sajnos ott van mogottem azs_ezt-niordog es csipkedi a seggemet ,!
Es csak mondja ,HULYE VAGY TE MEG HISZEL A MESEKBE!

Ezert segirseget kerek;SOS;most melllliknek hdjek???
2 #26 gerry
- 2019-05-26 17:46
guipapa - lehet, hogy igazad van, Sanyi (Petrovics) most telefonált nekem, hogy nem kellett volna kitennem a versét, mert most nincs Nemzet. De azt nem mondta, hogy töröljem le (szerintem azért, mert minden költõben van valamennyi híuság is és nem szeretné, ha helyette más írása jelenne meg) De megkérdezném - meglátásod szerint minek az ellenpéldájaként avagy megerõsítéseként tettem ide a versét? Mert szerintem se Horthy, se Trianon nem kapcsolódott hozzá...

Az egyik hozzászólót idézted: Ki acsarkodik itt? és ki csahol?
A szavaknak és a mondatokká formált szavaknak értelmük kell legyen. Neked most acsarkodva elcsaholom: hogy morgolódásodat nem értem... hosszasan lélegeztem - jé, lement a vérnyomásom és a tükörben nézve, nincs bevérezve a szemem se.
Ha jól értem akkor Tibor írásának a tartalmával értesz egyet. Jól van.
HA JÓL EMLÉKSZEM ÉN IS ODAÍRTAM, HOGY TÖBBET TUD NÁLAM TÖRTÉNELEMBÕL.

Azért meg kellett néznem, honnan is idéztél:
https://elegemvan...q0dZlGeoaA (- így könnyebb ráklikkelni)
Ugye semmi közöd a cikk írójához? - Csak azért kérdezem, mert lehet, hogy õ ott volt és látta mi történt - te talán nem. De valami zavar - ha összekapcsoltad velünk a beírást és az ahhoz tartozó hozzászólást; Értelmezhetem én ezt úgy is, hogy magadévá tetted a cikkben leirtak tartalmát?:

Nos, 1848. március 15-én ennyi történt. Petőfi és néhány fiatal srác nagyzolt a barátnője, felesége előtt, játszva a romantikus forradalmárt szavalgattak, nyomtatgattak, a tizenkét pontot alig tudták összeszedni. Néhány száz részeg muksó hőbörgött, pár ezer polgár pedig úgy gondolta kieresztheti a megszokott unalmas hétköznapok fáradt gőzét. Csoda, hogy amint Zichy Ferenc meglátta ezt a társaságot "reszketni méltóztatott"? Valószínűleg a röhögéstől... ...A jeles nap valóban fontos eseménye, hogy - Jókai sejtetése szerint - ekkor fogant Petőfi Zoltánka, és Jókai e napon szeret bele Laborfalvi Rózába, aki egy kokárdát tűz a hős forradalmár keblére. Ez a lánglelkű ámokfutás ment még néhány napig Bánk bánnal, Szózattal, Himnusszal, aztán megunták és hazamentek.

Nem kell válaszolnod, de ha ismered a cikk íróját akkor esetleg megkérhetnéd arra is, hogy elemezze már ki 1956-ot is a maga módján. Érdekelne a tartalma. Mindig tanul az ember.

Csaholás, acsarkodás vége.
............................................
4 #27 Posta Imre
- 2019-05-26 18:10
Gyerekek, szárad a beton, aztán még lehúzom egyszer. Itt két dologról vagyon szó. Tibor történelmi eszefutárkodásáról és arról a hablatyról, amit a nykamba igyekszik varrni közben és immár másodjára, mert az első ugyanilyen faxsága még a decemberi videó alatt futott le. Ha igaz még ott van. Aztán ültünk le Horkovicsnál és kértem, ne tegye már ezt, mert nem hasznos dolog és ebben maradtunk. Mondtam, értem, ő is mondta, hogy "kiszáll" és most erre itt vagyunk és a hülye nép meg bolondabb, mert nem ért semmit semmiből, semmihöz. Tibor rosszat álmodott és leírta, erre a biliben vihar támadt. Annyi ilyen baromságot túléltünk már. Ha nem vigyáz magára a "következő" inlfarkt elviszi pedig szükség lehet még rá. Mivel rámtámadt, ezért elégtétel veszek rajta a magam módján, amikor azt én akarom és ahogy azt én akarom...én-én-én...na jó, csak vicceltem, mert az egó marha nagy teher. Már rég a kukába tettem.
166 #28 guipapa
- 2019-05-26 18:18
#28
gerry
1956-ot is ki fogják még sokan elemezni. Nekem is van véleményem, de nincs "jogom" arról vitát kezdeményezni. Még gyerek voltam, sok festékes vödröt cipeltem, míg az apám egyszer jól elvert...
Petőfire, Kossuthra visszatérve, ha lapozgatunk történelem könyveket, 1848-ban mondhatnánk jobbak voltak a magyarok kilátásai mint most. Az áprilisi törvények következményeként működő parlamentáris demokrácia... népképviseleti rendszer, általános választójog alakulhatott volna ki. Ehhez nem hiányzott a forradalom és szabadságharc. Most sem szabad erre hangolnunk.
4 #29 Posta Imre
- 2019-05-26 18:22
Papa, te, milyen kilátás? A fél "ország" mára zsidó-cigány a másik fele nyomorult liberálbuzi agybaxot valami. Jó, ha van itt 300 ezer valamire való magyar ember a teljes spektrumban. Besúgók, sunyi görények, tetvek és csótányok hazája ez már, de hajrá, lehet országot alapítani!
139 #30 jozsef toth
- 2019-05-26 19:28
Imre igen igen lehet országot alapítani!

De csak JOGILAG!Es azt is csak HEBERUL!
Semmi eroszak!
Igen a hadseregeket is azert tartjak ,hogy a jogokat terjesszek .
Imre talan ha rabeszelnenk oket ,hogy ne legyen eroszak mert azt senkise szereti,adjak at a stafetat.s_hihi
Ugye milllen sziv dobogtato.
1323 #31 Laplage2
- 2019-05-26 19:55
Önként :):)
Ezek semmit nem adnak át önként.....
De nem is kell, mert az mind fertő!!! :)
99 #32 MORMOTA1968
- 2019-05-27 08:09
"A történelmet mindig karddal és vérrel írták!" Jogilag helyretenni egy ennyire elba@ott országot, népet, "LEHETETLEN FELADAT!" De ne legyen igazam! Tanulni csak szenvedve és csakis a szenvedésből lehet! Ez kell a népnek és az egész világnak az "ÉBREDÉSHEZ!" Mert a "TÖRTÉNELEMBŐL" hiába, de képtelenek vagyunk tanulni! Pedig az pont olyan mint az óra! Körbe-körbe jár, mindig új kört kezdve és makacsul megy előre, visszatekerni nem lehet, mert az "IDŐ" már csak ilyen! Ha van tér, köll lennie időnek is! TÉR-IDŐ-nek, nyekk! s_franc Hát nem tök mindegy, hogy egyesével döglesztenek meg minket szép csendben, vagy egyszerre? Az utolsó rugdalozó még elmondhatja magáról, hogy: "LEGALÁBB MEGPRÓBÁLTUK!" Széllel szemben pisálunk emberek és csodálkozva tesszük a nagy fölfedezést, hogy nyakig húgyosak lettünk! NEKÜNK MÁR OLY MINDEGY MINDEN! Akár a palesztinoknak! Köszönjük meg a nagyon felvilágosult liberális hazaáruló nemességünk színe-javának, tisztelet a minimális keveseknek, hogy idáig juttattak minket! Ezer éves alkotmányunk! Én úgy tudom, hogy előtte mintha szabadabbak lettünk volna, de lehet, hogy tévedek! Az ősi hitet és természeti hit rendszert, ŐS-TAN-t, IS-TEN-t nem kellett volna elhagynunk, akkor nem itt volnánk, tartanánk! Rengeteg olyan népet, rasszot fogadott be maga közé a magyarság, akiknek más a történelme, szokásai, hite, hit rendszere, gondolkozása, életvitele, stb...! A magyarság szétszóródva világszerte, idegen népekbe beágyazódva, idegen népek gyermekeivel vérségileg is összevegyítve és ami maradt itt a Kárpát-medence közepén, az is egymást öli! Tényleg, miben reménykedjünk, miben reménykedhetünk még? Állítsuk vissza az alkotmányos rendet, a Szent Korona alkotmányt! Szeretném még megérni, hogy ez "VÉR" nélkül össze jöjjön! De nem fog menni, "NEM HISZEK BENNE!" Csak ha egyszerre lázad fel a világ a mára már mindent behálózó parazita faj ellen és pusztítja, ahol éri, akkor van bármi esélyünk nekünk is szabadságunk, függetlenségünk visszanyerésére! Addig meg lógathatjuk kezünket a bilibe, álmodozva egy vértelen hatalomátvételről, amilyen még "SOHA AZ EMBERI TÖRTÉNELEM SORÁN NEM FORDULT ELŐ!" Még az előző emberi civilizációkban sem, nagy valószínűséggel! TŰZZEL-VASSAL! Mekkora igazság mindössze két szóban! Ma, a tömegpusztító fegyverek korában esélyről beszélni! Ha majd a mostani kiszolgáló személyzet észhez tér, katonák, rendőrök, titkosszolgák, az úgynevezett tudósok és a többiek, akik ma a világot uraló pszichopaták keze alá dolgoznak, ha azok felébrednek és meglátják az út végén fortyogó magma pokoli tűzét, akkor lesz esélye nem csak a magyarság csekély maradékának, de az egész emberiségnek a megmaradásra, feltámadásra! Ha a lélek újra fontosabb lesz a test, az anyag Istenítésénél! Jelenleg bármilyen csekély értelmű állat, mikroba nagyobb IQ-val rendelkezik, mint a teljes emberiség! Mert nem törekszik önmaga bármi áron való megsemmisítésére, Istent játszva! Nem saját gondolatok! Azoké, akik közvetítőként használnak odaátról, akárhol is legyen az-az odaát! Ha úgy tetszik, az ősök, felmenők üzenete! s_hihi Mivel mára már zsidókból áll a "magyar" elit, államot építve a magyar államon belül, tán megtehetnénk, hogy mi meg a zsidóvá lett, tett államon belül építsünk ki egy új magyar államot, bár ez pont annyira lehetetlen feladat, tekintetbe véve csekélyke létszámunkat és a paraziták várható ellenlépéseit, mint mondjuk hangyabolyból meglógni testünk egészét már átitatva hangyasavval, hangya méreggel, mi esetünkben parazita méreggel! Ez egy kiba@ott gordiuszi csomó, amit kibogozni nem lehet, csak átvágni, de akkor rendesen! s_ratata Hogy egy ilyen akció biztos halált jelent? Az tuti! Túlélésre már most sincs túl sok esély! Esetleg ha meghúznánk magunkat valami sötét sarokban, ahogy a többség teszi, mélyen kussolva, de erre ugye mi nem vagyunk alkalmasak, se hajlandóak? És az ő kezük oda is el fog érni, csak idő kérdése! s_f-ang
1368 #33 Karpatkanyar
- 2019-05-27 09:05
Kiss István, Posta Imre volt kollégája a Kormány Őrségnél, lefotózta a szavazó lapját: büszkén mutogatja, hogy a DK-ra szavazott.
Korábban volt vele több eszmecserém. Tavaly még a parlamenti választásokra készült egy saját párttal.
Dumcsiztunk PI-ről is.
1368 #34 Karpatkanyar
- 2019-05-27 09:08
Geri Tibor a Szőrszálhasogató Nehézipar Sztahanovista Napszámosa!
Ne foglalkozzatok vele, mert árt az ígyis megrendült elmeállapotának!
1313 #35 zoli
- 2019-05-27 16:30
PI-csába! Rögtön elharapjátok mindenki torkát....Na mindegy!Remélem én jó srác vagyok Geri Tibor! A lényeg a lényeg,ezt a jogot az ellensegg alapította,és alakította ilyenre,jogilag nehéz eredményt elérni.(beszéld rá a cukrot,hogy ne legyen édes) Csupán a történelmi hi
telesség miatt lenne érdemes megvizsgálni.Viszont a megoldás került szóba,mint már olyan sokszor.Az a baj,hogy nem mondhatom el,mert nem tudom.Teszem a dolgom,és bízok a ...miben is? Ő tudja,hogy bízom benne!
99 #36 MORMOTA1968
- 2019-05-27 19:12
Az a baj ezzel az egésszel, hogy nem tudjuk megvalósítható-e egyáltalán! A zsidó kinézte magának a Kárpát-medencét mint nemzeti hazát és nem most, már régen! Sikeresen ugrasztotta össze a nemzetiségeket, sőt, nemzetiségen belül is tökéletesen sikerült megosztania az embereket! Ősrégi jól bevált taktika ez náluk és nemcsak náluk! Szun Ce is írt valami ilyesmiről! Az összeugrasztásról és hogy belülről, beszivárgással lehet leigázni, tönkre tenni a legeredményesebben minden népet! Na most! Palesztinából hatályos időn belül pucolniuk kell, költöznek is befelé rendesen az új-régi Ígéretföldjére, méghozzá szemlátomást akadálytalanul! Aztán a 9 millió izraelit követi majd a többi is akik ma még szétszóródva élnek világszerte. Atom arzenáljukkal sikeresen tarthatják sakkban a környező népeket, lásd: Sámson terv! Ha pusztulniuk kell, velük pusztul mindenki!!! Oroszország körbekapva, nem csak az Európai oldalról! Kína is! Az, hogy szerte a tengerek, óceánok mélyén ott van mindegyik atom tengeralattjárója csapásra készen nem számít! Minden nem lehet előre kikalkulálni, eltervezni! Lesz ahogy lesz, ha bele is pusztul minden ami élő! Van aki komolyan gondolja, hogy a zsidók visszakozni fognak? De most komolyan? Úgy ismerjük őket? A történelemben játszott szerepüket? Egy cionisták által megszállt ország területén élünk, ami egykoron valamikor nagyon rég még a magyarok földje volt! Katonáink, rendőreink, titkosszolgálatunk a "MAGYART" szolgálják? A magyartól kapják a fizetésüket? Vagy bármelyikünk is? Na itt van az egyik döglött kutya elásva! Nincs saját pénznyomtatási jogunk, saját pénzünk, következésképp nem hozzánk lesznek hűségesek a fent említett erőszak szervezetek tagjai! Ha most gondolna egyet a zsidó és emelne egy 20-ast, 20 ezret minden nyugdíjon, béren, vagy legyen 50 ezer, vagy száz, szétrepedne a seggük annyi nyelv szorulna beléjük! Már csak a párt katonákra gondolva is! Nincs pénznyomtatási jogunk, saját pénzünk, arany fedezetünk ki tudja igazi e? Ennyi katonával, tömegpusztító fegyverekkel szemben meddig lenne védhető az ország? És a most folyó erődemonstráció hazánk területén! BÁRMIKOR GONDOLHATNAK EGYET, CSINÁLNAK EGY HAMIS ZÁSZLÓS AKCIÓT ÉS MEGVAN AZ INDOK, HOGY MÁR EL SE HAGYJÁK A HAZÁNK TERÜLETÉT! Így történt minden alkalommal mindenhol? Pontosan így! Se hadsereg, se pénz, csak Szent Korona alkotmány! A zsidó mikor nem szart le minden gój törvényt, alkotmányt? Megvannak a saját törvényeik, ők azokhoz ragaszkodnak 3-4000 éve, vagy ki tudja mióta élnek itt a Föld népei között! Erejük a Talmudba, cionizmusba, zsidó nácizmusba vetett töretlen hitük! Rabbijaikból hadsereget lehetne felállítani! Szabadon garázdálkodhatnak szinte bármely ország területén, de ez a kiba@ottul demokratikus és liberális ország, ami szerintük még magyar, mind közül toronymagasan kiemelkedik! Nagyon bírom a magyar fajtámban, hogy mindig időben kapcsol, olyan 100-150-200 év fázis késéssel! Aztán kapkod ide-oda, keresi a kiutat, közben ölik egymást és álmodoznak egy vértelen forradalomról! ILYEN SOHA A TÖRTÉNELEMBEN MÉG NEM FORDULT ELŐ! Ja, Gandhi? India talán kivétel? Vagy nem? VAGY NEM!!! Ezek mindenhol ott vannak, mélyen befúródva minden társadalomba! Még személyesen se kell jelen lenniük, elég ha a kitanított emberük ott van! És ott van mindenhol! Az izmusaik, vallásaik ott vannak mindenütt! Valami elképzelhetetlenül brutális kegyetlenséggel kellene hozzáfogni az eltakarításukhoz irmagjukig, de megvan hozzá az akarat? Ugyan már! Úgy be van altatva a Föld szinte teljes lakossága, annyira függ már mindenki tőlük, hogy az hihetetlen! Ők uralnak mindent, amit csak elképzelni lehet! Egészségünkre ők vigyáznak, azért egyre betegebb mindenki és hullunk mint ősszel a legyek! Élelmiszerünket és minden mást ők állítanak elő bandákba, óriás vállalatokba tömörülve! Pénzünket ők nyomtatják, pénzrendszerünket ők irányítják, az árufélék, szolgáltatások árát ők szabják meg! Semmi értelme az árak hintáztatásának, még is ez teszik, mert ezzel is sakkban tarthatok, zsarolhatok vagyunk! Számok rabságában élünk és úgy bánunk minden minket körülvevő más élettel, természeti kincsekkel, mintha jogunk lenne tulajdonunknak tekintenünk őket! Lófa@t a seggünkbe, az a mi tulajdonunk! s_ezt-ni
238 #37 bivaly
- 2019-05-27 19:14
Valaki szíveskedjen definiálni a jogot, a törvényt, és a kettő egymáshoz való viszonyát !
Úgy beszélnek itt a jogról az Urak, mint ha arról az általános iskolában kötelezően, mint fizika, matematika, tanultak volna ? ( Megint csak kötözködöm ! )( Megint csak kötözködöm ? )
Mi a jog ? Mi a törvény ? Mindent csak ez után !
99 #38 MORMOTA1968
- 2019-05-27 19:34
Kedves Bivaly! Egyetlen törvény létezik és az a "TERMÉSZET TÖRVÉNYE!" Ettől fordultunk el szinte mindannyian, saját törvényeket alkotva! Az azért elég érdekes, mint azt már említettem párszor, hogy egyetlen törvény, rendelet mellett se szerepel ott aláírással, annak szülőanyja, vagy többnyire atyja! De azért mindet be kell tartani, mert ha nem! Akkor jön valamelyik erőszak szervezett, jól beidomított kutyusa és beléd mar, bíróság elé citál, elítélnek, mert nem tartottad be a kiba@ott törvényeiket, amelyek származásáról még csak elképzelésünk sem lehet! Személyi Igazolvány nélkül élni sem lehet, mert azért is bünti jár, ha nincs vagy lejárt az érvényességi ideje! Útlevél dettó! Oszt kiderül, hogy úgy kereskednek a születési számunkkal a zsidó tőzsdén, hogy mi nem is tudunk róla, hogy unokákig bezárólag mindegyikünk csak egy árucikk! Sőt, még a meg sem születettek is! Hogy mi a jog? Jogunk van megszületni, élni, amennyire hagynak, törvényekkel, rendeletekkel sűrűn körbe rakva mint egy börtön rácsaival és jogunk van kussolni, most még pofázni, aki akar és mer és jogunk van megdögleni, bár már ezt is próbálják kinyújtani, életben tartva élő csontvázakat is! Nem egy ilyet láttam! s_ratata

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.31 másodperc
4,708,228 egyedi látogató