Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Budapest a zsidófészek

GondolatokIgaz, 6 éve írtam, de talán azóta világosabb, hogy mit is! A kiegészítéssel együtt még kerekebb! Cogito: ergo sum-ma cum laude! Hiszem, mert képtelenség: Credo gaia absurdum est! Egy most hozzám eljuttatott elemzés szerint, megszületett egy orosz, kínai, USA paktum az Euro ellenében. Angliát lényegében döglöttnek tekintik, a franciák meg félig kiléptek az övezetbõl. Az Euro Bank kb. 40 milliárd Eurot fog felvásárolni. Nagy bajban vannak és „rágják a dögöt mindenfelõl =UNIO”. Kb. 20-30 % gáz- és olajáremelés várható júliusig /VILÁGPIAC/. Megpróbálják kivéreztetni az Uniót. Kérdés az, mit lép Svájc. Ha hagyja elveszni európai piacait, ÉRTÉKTELENNÉ válnak. Itt már nem tényezõ a zsidó + terrorista DUETT! Megkezdõdik a GIGÁSZOK csatája.


A csapat: USA+ zsidók +Kína+ Orosz
B csapat: Unio, Svájc, Vatikán, Dél-Amerika
Közönség: Egy éhezõ bolygó + egy fenéknyaló (mikor melyiket) rohangál a pályán. Annak neve HUNGARY!

A lényeg, hogy a svájci aranyfrank+ Euro egyben fog kiszámíthatatlanul ingadozni. Az oroszok elõbb-utóbb felrúgják a paktumot, mert kell nekik az óriás uniós piac + persze egy kis MANI is. Legfrissebb értesülések szerint Svájc, fizetéseit dollárban folytatja, ha lehet. Ezzel hígítja a Dollárt és támogatja az Eurot. Csata megkezdõdött = CSENDES fojtogatás.”
Nos, az elemzés több pontját nem igazán értem, mert nem tartom valószínûnek, hogy az oroszok ezen a monetáris szinten közös érdekkel bírnának a zsidókkal, de az biztos, hogy az angolszász zsidókban (SEM) nem szabad megbízni. A tõkeáramlás összetett folyamatában a háborúra való felkészülésnek is komoly szerep juthat, ahol éppen ellentéteseknek látszanak az USA (zsidó) és a kínai, orosz érdekek, bár lehet, hogy Bilderbergék szintjén, a Világkormány égisze alatt ez a verzió sem kizárható. Ennyit a nemzetközi pénzpiaci helyzetrõl és a szövevényes szövetségekrõl. Meglátjuk, ki nem sír a végén, mert szerintem a gyõzteseknek sem marad kedve a heherészésre.

A belharcokról pedig annyit, hogy a tervek szerint – ahogy azt már az õsszel megírtam-, a Lendvay –féle csapat szétszedeti az MSZP 90 %-át és hagyja beáldozni a bûncselekmények folyamatos elõhozatalával, amelyet már én sem tudok nyomon követni lassan. A pártok mintegy 60%-át hagyják meg személyeikben érintetlennek, a többit lecserélik, illetve koncnak odadobják. Ezt látjátok most. Benne van a honvédség vezérkara is a buliban rendesen és ez is NEMZETBIZTONSÁGI KIEMELT KOCKÁZAT! Azonnal összehívni a szintén kampós orrú Nemzetbiztonsági Bizottsági szekréciót, Simicskóstól, haszidostól, MAZSIHISZ-ostól. Mióta mondom, hogy a rendõri vezérkar és a honvédelem elzsidósítása nemzetbiztonsági tényezõ? Kinek kell még megbukni ahhoz, hogy ezt elhiggye a kételkedõ. Most is le van zárva a fél fõváros, mert nemzetközi delegáció tartózkodik kishazánkban, nagy terrorveszélynek kitéve. Szerintem most próbálja megállítani Júdás népe azt a megállíthatatlannak tûnõ folyamatot, hogy szétszéledjenek a régió EU-s tagállamai még azelõtt, mielõtt kirobbantanák a háborút Izraelben a terrorista mossadosok, bevonva elõtte az EU-t is, mint hadba lépõ felet a törvénytelen, elmebeteg akciójukba. Még a végén nem sikerül nekik kirobbantani a harmadik VH-t, ha a nemzetállamok újra magukra találva szabadulnak meg az idegen hatalmi befolyás alól? Nem véletlenül félnek, ezt meg kell jegyeznem. Sokan szeretnék már sírfeliratokon látni a sok magyarországi maffiózó politikus és zsidó gazember nevét és ezt a vágyat még elvitatni sem lehet tõlük, hiszen a gyilkosoknak is jár egy bizonyos fokú végtisztesség. Az a baj, hogy Budapest a környék államainak legnagyobb zsidófészke és Magyarország egy fõhadiszállása lett ennek a parazita életformát választó társaságnak. Innen kifüstölni a bûnözõket és a hazaáruló kormányzati segédlettel beszivárogtatott illetéktelen behatolókat nem lesz egyszerû mutatvány. Nem mondtam, hogy lehetetlen, csak azt említettem, hogy elég összetett feladatot képez. Sokszor arra gondolok, hogy a nem magyarok által birtokolt fõvárosunkban egy bizonyos idõben felhívással kellene élni, hogy hagyják el a várost (mint a 9/11 –nél, ahol a zsidók megkapták, hogy aznap, amikor a gépeket a CIA-Mossad páros belevezette az ikertornyokba, ne menjenek be dolgozni a munkahelyükre) majd pedig a maradékkal lehetne egy végelszámolást (népszámlálást) folytatni, hogy pontosan láthassuk, kik is azok a megszállók, akik kedvéért e nemzet már oly sok véráldozatot hozott, de arra õk méltatlanok voltak. Most sem lesznek méltóak rá.


postaimre - 2010, február 25. csütörtök-14:37'52" Nyomtatóbarát változat
Link

VÉRES VALOSÁG
Nem tetszenek a törvények, átíratjuk úgy, hogy azok Izraelnek elõnyösek legyenek!

Tehát, ahol a Talmud, az az ország az övéké! S mivel a magyarság tûrte, hogy oly sokáig vesse árnyékát e bûnös iromány földjére, már talán csak vérével moshatja le e szellemet róla! A magyarországi zsidóság - mert magyarnak 95%-uk máig sem mondható! - igyekszik egy Árpád-honfoglalás idejébõl datálódó, sõt, mélyebb gyökerû jogot formálni a magyar földre. Mintha nálunk még inkább "itthon" lennének.

Mikor egy nép rendszeresen írtja önmagát, mikor lábbal tiporja az isteni, természeti, erkölcsi, nemzeti törvényeket, mikor ellenségesen fordul szembe az élet törvényével, mely nem a nyomorúságos létfenntartás, hanem az akadályokon gyõzedelmeskedõ növekedés és fejlõdés, akkor - akármilyen nagyszerû tulajdonságai vannak egyébként - valami borzasztó bûnt hordoz magában. S ezt eltitkolni, meg nem mondani, meg nem nevezni - ugyancsak bûn. Nagyszerû tulajdonságait talán senki se becsüli és szereti jobban nálunk. S ha valami, a féltõ szeretet jogosít, sõt kötelez az igazság kimondására. Kérdezzük meg magunkat: miért pusztulunk? És feleljünk rá azzal a tudattal, hogy válaszunk õszinteségétõl és igazságától az életünk függ. Ha a gyógyulásnak egyik föltétele a baj eredetének helyes megismerése, magának a megismerésnek legelsõ föltétele a magunk iránt való, szépítgetéstõl mentes, kíméletlen õszinteség. Ne kapdossunk alibi után. Ne keressük romlásunk okát a faj elöregedésében, a rossz példában, gazdasági kényszerben, vallási közönyben - ez mind csak kibúvó, hiú mentség, bûnbak keresése. Mindhiába. Az igazság sarokba szorít. Arcunkba kiált. Amennyiben bennünk, magyarokban valóban felébred az igény arra, hogy békében, boldogan és szabadon éljen, mindössze csak egyetlen tennivalója van. Szakítania kell a zsidó-keresztény egyházak tan és hittételeivel és vissza kell térni ahhoz az Istenhez, akit nekünk rendelt a sors.

Apánk az Öregisten azt mondta, hogy mindenkinek olyan mértékkel mérek majd, ahogy engem szeret. Hozzátéve. Az engem szeretõk szíve az én szívem. Rajtam kívül nem ismernek senki mást és rajtuk kívül én sem tekintek magaménak senki mást.

"A mai judaizmus, ahogyan ismerjük, nem Mózessel, a prófétákkal vagy más nagy bibliai személyiséggel kezdõdött. A mai judaizmus a Farizeusokkal, illetve az õsrabbikkal és Talmudjaikkal kezdõdött, az elsõ században a Templom lerombolása után. A Farizeusok azon igyekeztek, hogy népük visszanyerje méltó helyét a világtörténelemben. A zsidóknak a Talmud (Tan) éppolyan központilag irányadó, mint a keresztényeknek az Újszövetség." [S.E. Rosenberg: The Christian Problem 1986. New York. Deneau Publ.]

Eliezer Berkovits rabbi írja: "A kereszténység Újszövetségi Bibliája a történelem legveszedelmesebb antiszemita irodalma."

Hogyan fogadható el az, hogy a szerintük ugyanazon gyökérbõl származó két sarj közül csak az egyik, a kereszténység, ismeri be a múlt kilengéseit és a másik sarj ellen elkövetett kihágásait, miközben a másik sarj, a zsidóság, fabatkát sem tesz a másik sarj ellen sok évszázadon keresztül tanított és terjesztett vádak, ocsmány tanítások és hazugságok jóvátétele érdekében? Így jutottunk el ahhoz, hogy 1990. szeptember 25-én Prágában aláírták a zsidó-keresztény ökumenikus nyilatkozatot, II. János pápa jelenlétében.

A Föld népeinek átnevelése nehéz vállalkozás lett volna mindaddig, amíg a keresztény papság nem tanítja a hívõknek: az Egyház nem lehet militáns állami ügyekben - más szóval nem politizálhat - s hogy Isten törvényei, parancsai maradjanak mindenkor érvénytelenek a nemzet életének kormányzásában. Szünjön meg a sakrális elrendelés szent törvénye. "Úr, a te Istened" akarja mindezt, vagy egy nagyon is tudatos kisebbségi csoport? A cionizmus mögött maguk a Scofield Biblián (USA) nevelkedett judeo-keresztények állnak, és a cionisták többek között belõlük merítik a bátorságukat arra, hogy más államok belügyeibe beavatkozzanak. Scofield azt állítja, hogy ...Krisztus addig nem tér vissza a földre, amíg bizonyos események meg nem történnek. Ezeknek egyike az, hogy a zsidók visszatérnek Palesztinába, megszerzik Jeruzsálemet és újjáépítik a rómaiak által Kr.u. 70-ben lerombolt templomot. Valamennyien részt veszünk az utolsó, "Armageddon"-nak nevezett, szörnyûséges háborúkban. Palesztina, az Isten által kiválasztott föld kizárólag zsidók részére. Az American Jewish Committee évi beszámolóját közli az AMERICAN JEWISH YEAR BOOK (1952,VO.53.PP.559.):"... jelentõs eredményeket értünk el azon a téren, hogy keresztény vallásos tankönyvekbõl eltávolíttattuk a zsidókról szóló ellenséges kitételeket, legfõképpen a keresztrefeszítés történetére vonatkozóan. Erõfeszítéseinknek köszönhetõen a protestáns vallásos könyvek 85%-a már megtisztult a zsidókat becsmérlõ részektõl. Hasonlóképpen, de nem ennyire, már a katolikusoknál is, szép eredményt értünk el. Az intézkedéseket a National Council of Churches segítségével végezte az American Jewish Committee, és az Anti-Defamation League (B'nai B'rith)..." "Minden ember megmenthetõ" címen Scofield az Isten nevét használva átnevelte az amerikai társadalmat. A nevetségessé tett "Istenért és a Hazáért" elveket felváltották a több ezer órai népbutító, a Teremtõ által tiltott tervszerû fajkeveredést hirdetõ televízió-mûsorok világszerte. Magyarországon a hászid szekta, a zsidó honlap szerint, ifjúság-nevelõ, szegényeket segítõ, hagyományokat õrzõ intézmény, amely "rendszerváltás" óta igencsak ELEMÉBEN VAN. "Elõzd meg azt, aki az életedre tör, és pusztítsd el!" /Mászechet Szánhedrin, 72-ik szakasz/ Fejér Lajos írta a zsidóságról szóló remek munkájában: "Az antiszemitizmus helytelen kifejezés, mert feltételezi a zsidóság teljesen passzív szerepét a folyamatban. Ez tévedés. Amely faj a másikkal való keveredést, vagy pláne összeolvadást a hozzáférhetetlen vallás-erkölcs blokádja alá helyezi, az emberi összetartozás érzését a legsajátabb módon formailag és eredményben saját fajára korlátozta. Ezzel minden társadalmat, amelyben élt maga ellen provokált."

Jean Boyer tanulmánya nyomán

A világ különbözõ országaiban mûködõ izraelita hitközségek a valóságban egy idegen kisebbség megszálló hadoszlopai, amolyan "állam az államban." A hitközségeket a vallási közösségek 'történelmi egyházaiként' könyvelik el az igazi célt álcázva, hogy a vallásszabadság eszméjének védelme alatt az országhódítást valósítsák meg.

Az ártalmatlanság köntösét viselõ, a zsidóság hagyományainak és kultúrájának ápolására hivatkozó hitközségek a valóságban titkos társaságok és tagjaikat szinte parancsuralmi ellenõrzés alatt tartják.

A zsidó hit- és erkölcstan Nehémiás óta irányítja a zsidóság gondolkodását, cselekvését, céljait. Természetes azonban, hogy - tisztelet a kivételnek - nem minden zsidó képes e vallás poklába beilleszkedni és ezekkel az erkölcsi elvekkel megbarátkozni.

A múlt században Jakob Alexandrovics Brafman az életét kockáztatta, amikor elárulta II. Sándor orosz cárnak azt a helyet, ahová a birodalom Minsk tartománya területi hitközségének titkos levéltárát pincék falaiba rejtették. Ezt az irattárat a hitközség fõrabbija, a Grand Kahalja, a Beth Din Regionalja, Bölcsek Tanácsavezette, amely a hitközséget alkotó patriarkális családok vezetõibõl állt. A cár titkos rendõrsége ennek a híres, hitehagyott zsidónak a vezetésével meglepetésszerû csapást mért a zsidóságra.

Több mint kétezer okiratot foglaltak le, amelyeket a Nagy Kahal vagy a Parnasin fõrabbija és a Beth Din (a hitközségek titkos bírósága) bírái és más orosz-zsidó hivatalnokok írtak alá.

J.A. Brafman korábban zsidó szervezetek tevékeny harcosa volt, tehát jól ismerte a titkokat, de a veszélyek ellenére is feltárta mindazt, ami undort váltott ki nála.

A "Kahal Könyve" /oroszul "Kniga Kagala"/ (2) címû munkájában fényt derít arra, hogy tulajdonképpen a zsidó egyén teljesen kiszolgáltatott a hitközségnek politikailag, vallásilag, gazdaságilag, kulturális és hadászati vonatkozásban, ami még a magánéletét is befolyásolja. Emiatt a zsidó személy a legkevésbé szabad ember a társadalomban. Kegyetlenül szigorú eskükkel "kötelezi" magát a zsidó testvériség és hitközségek, valamint azok titkos kormányszervei titkainak megõrzésére.

És ez ezernyolcszáz éve tart így....

Az engedelmességük titka

A mai modern Jeruzsálemben tulajdonképpen a farizeizmus folytatódik, tehát a rabbik nem a keresztény vallás értelmében vett lelkészpapok, hanem a világon szétszórt zsidóság teljhatalmú uralkodói. A vallásos zsidóság vak és határtalan engedelmességének a titka, az életének minden cselekedetében a zsidóság hitközségeiben uralkodó szigorú jogerõben rejlik, amelyek olyan szörnyû büntetéseket tartalmaznak, hogy azok minden zsidót vezetõikkel szembeni engedelmességre kényszerítenek.

Brafman rámutat a 'Kahal Könyve' és 'A Helyi és az egész világra kiterjedõ zsidó testvériség' c. mûveiben, hogy milyen büntetõeszközökkel rendelkeznek az engedetlenekkel, illetve árulókkal szemben.

A rabbi nélküli, vezetõ hitközségi tanácsok képzéséhez csak egy dolog szükséges: a Kabbalisztikus Hitközségekben megfelelõ módon lehessen tanulmányozni a Tórát, a Talmudot és a Kabalát, és hogy biztosítsák azokat az általános ismereteket a szervezésrõl, kémkedésrõl, ellenõrzésrõl, beszivárgásról és más hasonlókról.

Elõre aláírt üres papírlapok

Minden zsidó fiúgyermek, akit a 13. életévében a "Szent Zsinagóga Testvériségébe" tagként felvesznek (Bar Mitzvah) üres papírlapot, üres váltót vagy adóslevelet kell, aláírjon, (ezt 17 éves korában megismétli), amiket engedetlenség esetén a fõrabbi a szerencsétlen fiatal számára megszégyenítõ tartalommal tölthet ki.

Minden zsidó férfinak és nõnek tízévenként alá kell írnia újabb üres lapokat, váltókat és adósleveleket, hogy hûségesküjüket felújítsák a zsidó nép és Mózes vallása, illetve a judaizmus iránt (fõleg, ha az illetõ vallásos). Ezen kívül, látszólagos hûséget fogadnak írásban a befogadó nép, annak politikai, katonai, vallási vagy más intézménye mellett, azonban a fentebb elkötelezettség elvitatja minden eskü értékét, amelyet a zsidó férfi vagy nõ a befogadó néppel szemben valaha is letett vagy letesz.

E kényszertörvényekkel érte el a zsidóság azt, hogy a világ leggazdagabb népe lett, hogy évszázadokon át fennmaradhatott a legnagyobb viharokban is, amelyeket más népekkel szembeni, sokszor negatív viselkedésével saját maga idézett elõ.

A zsinagóga

Háromféle jelentése van a zsinagóga szónak: gyülekezet, vagyis a zsidóság szervezetének alapsejtje, amelynek a legalacsonyabb létszáma is elegendõ a szigorúan zártkörû mûködéshez, amirõl a befogadó ország népének vezetõi nem is tudnak.

A zsinagóga szó másik jelentése azt a különleges épületet jelenti, ahol a gyülekezet rendszeresen összejön. De a zsinagógákban tevékenykednek a hitközségek kormányzatai, és ott vannak az irattárak is.

A zsinagóga szó, végül magát a zsidóságot jelenti. A rabbi, mint a zsidó theokratikus hitközség teljhatalmú vezetõje természetesen - a maguk nemében a Tóra és a Talmud tanai szerint - vallásos szertartásokat és hitoktatást végez, emellett azonban igyekszik befolyásolni más népek politikai, gazdasági, katonai, szociális téren történõ feladatait is.

Vannak aztán "forradalmi rabbik" is, akiknek a terror a specialitásuk, mint például Marx (Mordechai) Károly, vagy Akiba rabbi, aki titokban a Harmadik Zsidó Forradalmat tervezte meg és irányította a Római Birodalom meghódítására, Kr. U. 130-ban. A zsidók minden tartományban fellázadtak és elhitették a néppel, hogy "felszabadították õket". [mint pl. Magyarországon 1919-ben és 1945-ben!?]

Ahol ideiglenesen gyõzött a forradalom, ott tömegesen gyilkolták le a római polgárokat és azok követõit - nõket, gyermekeket is - miközben rémtetteik igazolására a már idézett bibliai helyeknek megfelelõen istenük Jahve parancsára hivatkoztak. A római légiók újra megszállták Júdeát, helyreállították a rendet, és Hadrián császár parancsára megsemmisítették a hódító nép trójai falovát, amely elõzõleg a birodalom szétzüllesztésére volt hívatott. Egyes zsidó történészek szerint 'Hadrián az akkori zsidó lakosság felét kiirtotta, vagyis a birodalom zsidóságának a többségét, mely csapásból a zsidóság évszázadokig nem tudott felépülni'.

Hadrián császár jól ismerte a zsidók csalafintaságát: szükség esetén, a látszat kedvéért még a befogadónép vallására is hajlandók áttérni, ezért a következõ parancsot adta ki légiói számára:

"Bár esküdöznek, hogy jó római polgárok lesznek és imádják Jupitert is és a mi többi Istenünket, öljétek meg õket, ha nem akarjátok, hogy meghódítsák és megsemmisítsék Rómát titkos és alávaló eszközeikkel."

Hadrián elfogatta a Szánhedrin (a zsidó vezetõség) rabbijait és Akiba rabbival együtt keresztrefeszíttette õket. A római törvények alapján bûnösökként ítélték el õket, mert polgárok százezreit gyilkolták meg. Ám Hadrián halála után Antonius Pius megkegyelmezett a többi zsidónak és Hadrián törvényeit érvénytelenítette.

A forradalmárnak, politikai lángésznek és kora klasszikus írójának, Akiba rabbi lángelméjének tulajdonítható a Talmud (Tan) nagy része. A széles látókörû rabbi ebben foglalta össze népe számára a szájhagyományokat, a zsidóság még ma, majdnem kétezer év elmúltával is érvényes élettörvényeit, és Izrael istene által Mózesnek a Szináj hegyen adott parancsait.

Az eredeti Talmud a Kr.e. 2. és a Kr.u. 6. század közötti idõkben élt zsidó írástudók szellemi tornája, amelynek az a rendeltetése, hogy a misztériumokba nem teljesen beavatott vallásos lelkû zsidókat, akik az Ószövetség ellentmondásaiból kiutat keresnek, a magyarázatok még érthetetlenebb tömkelegébe csalják. "Látók" szerint "a Talmud az emberiség legdrágább gyöngyszeme".

Ha antiszemita dilettánsok ezt a gyöngyszemet feltörnék s benne az Ószövetségnél is hevesebb gyûlöletet, világuralmi törekvéseket tárnának fel, akkor az "ellentétes felfogású rabbik magánvéleményébe" szerényül, ami nem tekinthetõ a zsidóság egyetemes hitvallásának.

Rendkívüli kiképzések

Ha egy befogadó országban túlzottan sok a jelentkezõ a rabbinátusi állásra, akkor az érdeklõdõk olyan rendkívüli szakmák kiképzésében vehetnek részt, mint például politikai ellenõrzés, kémkedés, szabotázs, a sajtó és propaganda ellenõrzése illetve irányítása, gazdasági kulturális vagy vallási hódítás, a társadalmi rétegek lázítása, terrorcselekmények és forradalmak vezetése... stb.

A kahal, a kehillah vagy a legfelsõbb területi és helyi tanácsok tagjai - a parnasimok - irányítják a helyi hitközséget, és feladatuk elõkészíteni az arra alkalmas személyek beépítését politikai pártokba vagy csoportokba, a legszélsõbb baloldaltól a legszélsõbb jobboldalig.

J.A. Brafman a könyvében leírja, hogy minden zsidó nyilvános és magántevékenységét is pontosan ellenõrzik, mert a zsidó hitközségek teljhatalmú uralma hitsorsosai felett maradéktalan és még a családi otthonuk meghittségébe is behatol.

Zsidó például parancsot kaphat arra, hogy valamely gój (nemzsidó) hûséges barátjává legyen, mert 'a zsidóknak barátságot kell kötniük a gójokkal, hogy így befolyási körzetüket kibõvíthessék'. Elõbb azonban esküt kell tennie, hogy elárulja a barátját vagy nemzsidó társát, ha a zsidó nép legfõbb érdekei ezt megkívánják. A vezetõk õrködnek ezen érdekek felett és megparancsolják egyeseknek az árulás elkövetését. Ha pedig nem engedelmeskednek, akkor a hitközség titkos üldözõi azzal büntetik, hogy megmérgezik.

Sokszor keresztény vezetõk bizonyos tudatlanságból, naivitásból, vagy hogy megnyerjék maguknak a zsidóság támogatását, valamely kormányzatbeli vagy más vezetõ állást bíznak zsidó személyre, vagy õt a bizalmukba fogadják. Ez a munkatárs vagy barát, aki oly sok kedvezményt köszönhet nekik, - parancsra! - elárulhatja õket úgy, hogy nekik károkat, sõt talán katasztrófát is okozhat.

Az elárultak meglepetése annál nagyobb, ha a zsidó barát természeténél fogva még ráadásul tisztességes és udvarias ember, aki a megmérgeztetés fenyegetõ veszélye miatt kényszerül, bensõ meggyõzõdése ellenére is, elárulni a gój barátját. TJ

1. Jakob Alexandrovics Brafman: "Kniga Kagala" /Kahal Könyve/ címû mûvét kiadta az orosz cári birodalomban Pétervárott, Vilnában és Odesszában, német nyelven jelent meg a lipcsei Hammer Kiadónál, 1934-ben

2. Kagal - "A Kahal (hitközség) oroszos kiejtése. Ezen a néven emlegette Istóczy Gyõzõ azt az állítólagos zsidó szövetkezést, mely titkos és eszközeiben nem válogatós aknamunkával a zsidóság világuralmának kiépítésén fáradozik..." /Magyar Zsidó Lexikon, 1929. Bp. 446. old/

Másfelõl, a keresztény-cionisták üzenete szerint minden izraeli cselekedet Isten akarata, amit a népeknek el kell fogadniuk, sõt dicsõíteniük muszáj.

"Úr, a te Istened" akarja mindezt, vagy egy nagyon is tudatos kisebbségi csoport? Az Ószövetségben olvasott az "Úr, a te Istened" alábbi szent parancsának kivitelezését szinte naponta tapasztalhatjuk: "Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, elõször ajánlj fel neki békét. Ha elfogadja s megnyitja kapuit, az egész ottlakó nép, fizessen adót és legyen a szolgád. Ha visszautasítja a békét s felveszi a harcot, te ostromot indítasz és az Úr, a te Istened hatalmadba adja, minden férfit hányj kardélre. Az asszonyokat és a gyermekeket azonban, a jószágot s mindazt, ami csak van a városban, az összes értéket ejtsd zsákmányul, amelyeket az Úr, a te Istened neked ad." [A Második Törvénykönyv, 20:10] A rabbinizmus szerint a nemzsidóknak kötelességük Izrael népét, mint felsõbbrendû fajt szolgálniuk, különben nem volna létjogosultságuk. Ellenben szerintük, Izraelnek teljes joga van a világnépei fölött való korlátlan uralomhoz, és törekedjenek is arra. A régi Vetus Niccachón nyiltan írja: "Ha nem szolgálnak a zsidóknak, méltók lesznek a pusztulásra és halálra, amint írva van Izajás prófétánál (60,12). Mert elvész az a nemzet és ország, amely nem szolgál Neked, és a nemzetek teljesen elpusztulnak." "Az ákumok csak azért teremtettek, hogy éjjel-nappal nekik [a zsidóknak] szolgáljanak, és ne pihenjenek szolgálatuktól." [Széfer Midrás Talpiót, Varsó 1875.] A Pénztulajdonosok, a mai világ leghatalmasabb bankjainak tulajdonosai azok, akik rohamosan növekvõ mértékben adósítják el a világot. A Mózesi Törvény kamatra vonatkozó világos rendelkezése. "Ne a testvérednek kölcsönözz pénzt, vagy gabonát, vagy bármi más jószágot kamatra, hanem az idegennek. Testvérednek kamat nélkül add kölcsön azt, amire szüksége vagyon, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened minden munkádban azon a földön, amelyet elfoglalni mégy." [Mózes.V.23:19.20] . [Magyar Fórum, 1994.07.14.] - "A népirtás bûntettét meghatározó ENSZ-egyezmény szerint "valamely nemzeti, faji vagy vallási csoport" sérelmére történhet, "teljes vagy részleges megsemmisítés" szándékával. Például: "a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása, a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerõszakolása, melynek a célja a csoport teljes vagy részleges elpusztulásának az elõidézése. Olyan intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belüli születések gátolása." Az efféle cselekmény, továbbá "a közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére" büntetendõ, függetlenül attól, hogy "államvezetõk, hivatalos vagy magánszemélyek" a bûnelkövetõk. A nép nyakába dobott kötél az uzsorakamat a Magyar Nemzet kizsigerelése ,a tudatos népirtás fogalmának kiteljesedése.

A BETELEPÜLÉS ÉS A HATALOM TELJES ÁTVÉTELÉNEK ELÖKÉSZÍTÉSE MÁR A GENSZTERVÁLTÁS IDEJÉN ELÖREHALADOTT STÁDIUMBA VOLT!

Az a szervezett erõ, amely parancsra van jelen a médiában az a Mossad állománya. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegõ ementáli sajt" - mondta a Demokratának Kozenkay Jenõ egykori kémelhárító tiszt.

Posta Imre minden szavát alátámasztja a volt kádárista elháritós nyilatkozata és vegyétek figyelembe, hogy mikor történt ez . Csak ell kel képzelni ezekután a mai viszonyokat.

Kozenkay Jenõ egykori kémelhárító tiszt.Tényfeltáro nyilatkozata.

http://www.hazankert.com/200803_demokrata-kozenkay.html
Hazánkért Online, 2008. 03. 20.Az izraeli titkosszolgálat minden döntésnél
jelen van Magyarországon

▓ „Az a szervezett erõ, amely parancsra van jelen a médiában, és most rendkívül hallgatag,
az a Moszad állománya. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást,
a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk,
mint egy lyukaktól hemzsegõ ementáli sajt” - mondta a Demokratának
Kozenkay Jenõ egykori kémelhárító tiszt.- Ön a Kádár-rendszerben a III/II-es fõcsoportfõnökség hadnagya volt 1978 és 1985 között. Húsz éve leszerelt. Miért érezte szükségét most megszólalni?

- Nem akartam, hogy a fiam úgy nõjön fel, hogy azt vágják a fejéhez, az apád hazaáruló volt, gazember volt. Nem voltam az. A hazámat szolgáltam a magam lelkiismerete szerint. Az idegen kémtevékenység ellen dolgoztam. Az ügynökhisztéria sok tisztességes embert, köztük ma is a hazájukat szolgáló elhárítókat megalázott.

- Amikor az SZDSZ-hez köthetõ Political Capital nevû cég a honlapján közzétette a kommunista diktatúra állítólagos ügynökeinek nevét, illetve ezek egy részét, akkor ön feljelentést tett ismeretlen tettes ellen személyes adatokkal való visszaélés miatt. Azt is mondta, hogy az ügynökügy mögött az izraeli titkosszolgálat, a Moszad áll. A bejelentésére többen úgy reagáltak, hogy a diktatúra hálózatait védi.

- Akit a kádári belbiztonsági szervek üldöztek, az tegyen panaszt, szolgáltassanak személy szerint neki igazságot, konkrét ügyekben. 1990-ben gyakorlatilag a III/III-as fõcsoportfõnökség kivételével a szolgálatokat átvették jogfolytonosan. Ha pedig így történt, akkor mindaz, ami velük kapcsolatos, az államtitok. Ezért írtam Lamperth Mónikának egy nyílt levelet, amelyben kértem, hogy vagy mondja ki, hogy már nem kötelez bennünket a titoktartás, vagy mentsen föl minket e kötelezettség alól, és akkor jöjjön, aminek jönnie kell, szabaduljon el a pokol. Itt nem arról van szó, hogy ki mit tett korábban vagy hogyan mûködött a Kádár-rendszer, hanem arról, hogy a jogfolytonosan átvett szolgálatok meggyengítése veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát.

- Ez egybevág Kövér László véleményével, aki azt is mondta, hogy Gyurcsány Ferenc köreibõl robbantották ki az ügynökügyet.

- Elég szomorú, hogy Kövér Lászlónak kell megvédeni bennünket a saját egykori állítólagos elvtársaink ellen. Felelõsségteljes megnyilatkozás volt ez tõle. Gyurcsány egy olyan KISZ-vezér volt, akiért - és a hozzá hasonlókért – nekem, mint állambiztonsági tisztnek adott esetben az életemet kellett volna áldoznom. Ma olyan vagyonokon trónolnak, amit az apám, az anyám és a többi ember halmozott föl korábban. Nyugodtan megírhatja, hogy én ezt egyszerûen lopásnak tartom. Ebbõl a körbõl találták ki, hogy ezzel a kis játékkal lejáratják az öreg kommunistákat, lejáratják az ellenzéket, miközben elterelik a figyelmet a kétségbeejtõ gazdasági helyzetrõl, majd megnyerik a választásokat. Egy varázspálcával sem lehet ekkorát suhintani. Az, hogy egy kormányfõ esetleg nem tudja, mit csinálnak a beosztottai, nem menti õt. A büntetõjog szerint hazaárulásnak minõsül, ha valaki egy idegen állam kormányával szövetkezik azért, hogy Magyarország területi integritását vagy alkotmányos rendjét sértse. Meggyõzõdésem, hogy az alkotmányos rend megsértését ezzel maximálisan megvalósították.

- Azt állította, hogy a Moszad egyik ügynöke egy budapesti közhivatalban ülve irányította ezt az akciót. Mibõl gondolja ezt?

- Kaptam egy információt, és azt továbbítottam. Két dolgot tényként leszögezhetünk. Az ügynökmizéria hirtelen kezdõdött, és hirtelen lett vége. Ezt senki sem tagadhatja. Ez egy jól szervezett operatív akció keretében zajlott, amihez többféle támogatás kellett. Szükséges volt, hogy a hazai titkosszolgálatok - magyarul mondva - ne pofázzanak bele, és szükség volt médiatámogatásra. Az a szervezett erõ, amely parancsra van jele a médiában, és most rendkívül hallgatag, az a Moszad állománya. Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét honlapján toborzó felhívás olvasható, amely arra hívja a zsidó fiatalokat, hogy vállaljanak fizetett munkát a Moszadnál, a hírszerzéstõl a kiszolgáló tevékenységig mindenféle területen. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegõ ementáli sajt. Tény, hogy a magyar nemzetbiztonság aláásása nem magyar, hanem idegen érdek. A mélységes hallgatás bizonyítja, hogy telibe találtam. Legfõképp két ember hallgatott, akiknek meg kellett volna szólalni ebben az ügyben. Az egyik Lamperth Mónika belügyminiszter asszony, a titokgazda, a másik Gyurcsány Ferenc, aki amúgy mindenhez hozzászól. Ebben az ügyben azonban még véletlenül sem hallatta a hangját. Azok, akik ebben a szakmában, ebben a titkosszolgálati közegben dolgoztak vagy dolgoznak, tudják, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem arra is, hogy ki mit nem mond, vagy ki az, aki hallgat. Gyakran kell a sorok között olvasni.

- A feljelentését elutasították, a Nemzeti Nyomozó Iroda múlt héten megtagadta a nyomozást.

- Tudja, mi az érdekes ebben? A Magyar Hírlap már március 30-án megszellõztette, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nem fog ebben az ügyben nyomozni. Ez azt jelenti, hogy valakik valahol nagyon pontosan tudták, mi fog történni. Ez is titkosszolgálati akcióra utal. Magyarországon a Moszad jelenléte a legerõteljesebb, õket követi a KGB, majd lemaradva a CIA.

- Milyen erõt képvisel az izraeli titkosszolgálat hazánkban?

- Magyarországon hétezer és tizenháromezer fõ között van a Moszad ügynökeinek a száma. Ezek nem mind hírszerzõk és kémelhárítók. Vannak köztük az operatív találkozások helyszínéül szolgáló lakások tulajdonosai, futárok, olyan cégvezetõk, akik a rendszer mûködtetéséhez biztosítják a pénzt, és mások. A Moszad minden megyében, minden városban a döntés-elõkészítõ és döntéshozó helyen jelen van.

- A polgármesteri hivatalokban, a megyei közgyûlésekben is?

- Minden olyan szervnél, ahol bizalmas információk vannak. Egy ilyen szervezet olyan, mint a rákos daganat. Nem árt azon elgondolkodni, hogy a "nagy" Amerika, amely Izrael leghûségesebb szövetségese, felháborodottan tiltakozik az ellen, hogy a Moszad agresszív, a két ország bensõséges viszonyát figyelembe véve kifejezetten arcátlan módon lopja az Egyesült Államok titkait. Hogyan is gondolhatja bárki, hogy ez a titkosszolgálat nincs jelen meghatározó erõvel Magyarországon, ahol a hivatalos adatok szerint mintegy százezer zsidó él? Köztudott, hogy az izraeli tõke a befektetett pénz tekintetében jelenleg a területileg sokkal nagyobb és földrajzilag jóval közelebb esõ Németország után a második helyen áll Magyarországon, s az izraeli vállalkozók leginkább a telekommunikációs és ingatlanbefektetéseket kedvelik. Elképzelhetõ-e, hogy a Moszad nem követ el mindent a sajátjai megsegítésére, információkkal való ellátására? Erre persze azt szokták mondani, hogy a külföldi tõke milyen jó. Szerintem a fõ kérdés nem az, hogy mennyit fektetnek be, hanem hogy mennyi visznek ki. Az a kérdés, hogy mi a haszna ebbõl Magyarországnak, a magyar polgároknak. Jó, ha van befektetett tõke, de nem jó, ha cselédekké tesznek minket. Jó, ha a Moszad a maga hatékony eszközeivel segítséget nyújt az esetleges terrorcselekmények megelõzésében, de nem jó, ha közben ellopják minden üzleti titkunkat, és ezáltal lehetetlen helyzetbe taszítják a hazánkat.

- Tudna konkrét neveket említeni a hazai Moszad-ügynökök közül?

- Nézze, nem szeretnék neveket mondani. Az interneten, a www.lakatospal.hu oldalon elég sok név szerepel, akiket a lap készítõi idegen szolgálatokkal való együttmûködéssel gyanúsítottak meg. Hogy ezek valóban idegen szolgálatok ügynökei vagy sem, arról nem kívánok beszélni. Tény, hogy ezzel az ügynökmizériával kinyitották Pandora szelencéjét, és sok mérges, dühös egykori állambiztonsági tiszt elkezdett beszélni. Annyi bizonyos, hogy a névsorban szereplõk egyike sem tett feljelentést.

- Kitõl kapta az információt?

- Az ügyészségnek címzett levelemben leírtam, hogy ha szükséges, megfelelõ garanciák mellett az informátorok is megszólalnak.

- Nem fél?

- Bármilyen abszurd, de a Moszad most nagyon vigyáz rám. Ezt kell tegye. Ha most bármi történne velem, az felérne egy beismerõ vallomással. Lehet, hogy másfél év múlva már nem fogom biztonságban érezni magam.

- Milyen következményei lehetnek ennek a bejelentésnek?

- A Moszad a titkosszolgálatok között a legnagyobb. Egy elefánt. De most betévedt a porcelánboltba, és legyünk õszinték, fenéken szúrtuk. Ebben szerepe volt az elbizakodottságnak is. A Moszad nevét sokáig ki sem volt szabad ejteni, nem szoktak hozzá, hogy valaki nyíltan beszél róluk, és nem kezeli õket valami különleges társaságként, hanem csupán egyként az ellenséges kémtevékenységet folytató szolgálatok közül. Ezt jelzi a mélységes hallgatás. Ha bárhol a világon vélt vagy valós sérelem éri a zsidó érdekeket, sírva szaladnak New York-ig panaszkodni, és mozgásba lendül az egész világot átfonó hálózat. Most azonban hallgatnak. Igaz, nem egy zsidó emberen esett sérelem, hanem egy idegen állam hírszerzõ-elhárító tevékenysége kapott egy pofont. Ha ennek az ügynek csak annyi hatása lesz, hogy a magyar titkosszolgálatok, és azok vezetése felébred, és azt mondja, hogy azért mégse lopjanak szét minden fontos információt, akkor lehet lépéseket tenni. A moszados ügynökök ezt fékezik, de az elmúlt 40-50 évben Magyarországon kiépült ügynökség tagjai oly mértékben korrumpálódtak, belebonyolódtak saját kis ügyleteikbe, hogy a Moszad izraeli vezetése ezt nem nézi jó szemmel, így átszervezés várható. A mostani zavar után fõképpen. 2003-ban a Moszad vezetése felszámolt egy csomó kémelhárító-hírszerzõ rezidentúrát világszerte. Ennek hasonló okai voltak. Hogy mozgás van ezen a téren, azt az is jelzi, hogy szokatlanul sûrûn járnak mostanában Magyarországon izraeli delegációk. Ez nem volt jellemzõ a korábbi idõszakra. Lezsák Sándor egy nemrégi kijelentésével egyetértve én is azt mondom, hogy Magyarországot vissza kell hódítani. ◘

Magyar Demokrata, Budapest. 2005. április 21.

▓ Megjegyzés
Ha legközelebb Tomi Lapid vagy más Izraelbõl Magyarországra látogató magyar-ajkú méltóság a magyarok figyelmeztetésére és kioktatására érkezik, készítsétek elõ a kérdést: Mit keres az állítólag „független és szabad” Magyarországon a Moszád izraeli titkosszolgálat, amely keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is? Erre várjuk a választ Lapid úrtól! – T
Hazatérnek a nyírtassi haszid zsidók

Forrás: (NOL) Népszabadság Online 2006. június 16.

"Magyarországra költözik a kanadai Québec tartományból a nyírtassi haszid közösség, hogy újból otthont teremtsen magának azon a helyen, ahol a 18. században elõdei, a Mózes vallású közösség tagjai letelepedtek, s ahonnan a Holokauszt-túlélõ tagjai emigrációba kényszerültek.

Az Ortodox Zsidó Világtanács és a Mechon Simon Szociális és Foglalkoztatási Alapítvány tájékoztatása szerint Magyarországra költözik a kanadai Québec tartományban élõ nyírtassi haszid közösség, s "otthont teremt magának azon a helyen, ahol a 18. században a Mózes vallású közösség tagjai telepedtek le, a szeretet és az összefogás maroknyi szigetét alkotva a mai Nyírtass község területén".

Ebbõl az alkalomból az alapítvány, június 22-26 között nagyszabású rendezvénysorozatot tart, amelynek díszvendége várhatóan Lõwy pátriárka, a Demecseren született és tiszteletreméltó kort megért (québeci) Nyírtassi Fõrabbi lesz. A pátriárka közel ezerfõs kíséretével érkezik, külön repülõkkel a debreceni reptérre. A vendégek között lesz több híres fõrabbi a világ minden tájáról.

Az eseménysorozat keretében leteszik egy vallási, gazdasági, kulturális központ alapkövét, felavatják a leendõ nyírtassi székhelyet és házat és az új mikvét (közösségi fürdõ -tj). Mint az alapítvány sajtóközleményébõl kiderül, az eseménysorozat, benne a sabesszel, nagyon színes, forgatagos, a több ezer éves haszid zsidó szokásokkal tarkított lesz. A Mózes vallású ortodox haszid világ - amely több százezres lélekszámú - nagyrészt magyar származású. (sic!) ….. ] Magyarországon az alapítvány képviseli. Tagjai büszkén vállalják magyarságukat. (….?)

Magyarul is beszélõ, volt magyar állampolgárok! A magyarországi születés nem jelent magyar származást!

Lõwy fõrabbi Nyírtasson született a nevét a községrõl kapó Tass-i rabbi dinasztia sarjaként, s 1945 után a tassi közösség vezetõjévé vált. Családjából sokan a Holokauszt áldozataivá váltak, így nagyapja is.A fõrabbi, a Holokauszt-túlélõ követõi kisebb csoportjával 1949-ben érkezett Kanadába, ahol új haszid közösség felépítésére vállalkozott. Elsõként hozott létre saját falut Tass néven, amely Montreal közelében (Boisbriand) található. A falu közössége modellként szolgál saját iskoláival és intézményeivel. (MSA/NOL)"

Göncz Árpád mondta egyszer, hogy a Kárpát-medence a kitûnõ központi földrajzi fekvése miatt lesz egyszer Európa legnagyobb kereskedelmi és forgalmi központja.Ki tudja, mi rejlik a nagy vonzalom mögött, hogy most ezer haszid zsidó Nyírtassba költözik! Valahol el kell kezdeni úgy, mint kazár származású õseik tették a 18. században, amikor a hátukon a batyuba rejtett Talmuddal érkeztek Galíciából magyar földre. Luzsénszky Alfonz (1902-1975) jezsuita pap fordításában "A Talmud Magyarul": "Jesia rabbi mondja: "A világ csak az izraeliták végett teremtetett. Õk a gyümölcs a többi nép csak üres csésze." || (Saniga): "Isten csak azért szórta szét az izraelitákat az egész világra, hogy a népekre áldást és szerencsét hozzanak." || Seba Ábrahám: "A zsidók elõnye minden más nép felett, hogy a világ minden más nemzete között alig van egy ember, aki kiváló okossággal és bölcsességgel lenne megáldva, míg a zsidók a legokosabb és legbölcsebb emberek." [Aster folyóirat kiadóhivatal, Bp. III. Nád-utca 1. sz. - Dátum nélkül, a két háború között.]

A MAI VALÓSÁG RÉSZE

A rendszermódosítás óta az országgyûlési választások idején bérelt repülõgépek szállítják a kettõs állampolgárokat Izraelbõl Ferihegyre. Az izraeli (és a kettõs izraeli, pl. az izraeli-orosz vagy az izraeli-magyar) állampolgároknak Ferihegyen nem kötelezõ a vám- és az útlevélvizsgálat. A zsidó állam polgárai külön folyosón, a magyar hatóságokat mellõzve és kikerülve, bármit bármilyen mennyiségben behozva léphetnek be a Magyar Köztársaság területére. A folyosó kifelé természetesen hasonló módon mûködik, a Magyarországon törvénytelenül mûködõ In-Kal itt nem, csak a budapesti belvárosban túrja fel a táskákat és a kismamák gyerekkocsijait.

Ne gyere ide, ha valami nem tetszik - tartja a zsidó közvélekedés, és ezt a toleráns zsidók igyekeznek is a kulturájuknak megfelelõen kifejezésre juttatni. Hát meg kéne mutatni nem tetszik ha õk jönnek ide.

A mai helyzetett hûen tükrözi Posta Imre LAPJÁN MEGJELENT.

Budapest a zsidófészek CÍMÛ ÍRÁS . http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?extend.996

POSTA ÚR HIÁBA BESZÉL ÉVEK ÓTA A HONFOGLALÁSRÓL, A RENDÖRSÉGI ,KATONAI, ELHÁRITÁSI, ÜGYÉSZI, BEÉPÜLÉSRÕL, A MOSSAD ÁLTAL, A BETELEPÜLÉSÜKRÕL, A KÓSEREKNEK. A Nemzetett alkotó Magyar emberek nagy része úgy gondolja új mese sorozatott hallgat a juda televizió szórakoztató csatornáin. Fotelforradalmárok lengetik kezükbe a kõbányais üveget, nagyon kemények és bátrak, meg merik nyomni a tv irányitó gombjat és a nehéz fegyvernek számító sörnyitót is profi módon kezelik. Természetesen Tisztelet a tenni tudó és akaró valóban kemény magnak, akik. A Nemzetet próbálják kihúzni a mocsárból. Amibe kedves kollaboráns honfitársaink zsidóbérenc dísz gójok belenyomták. Eredményeik lassan érnek de csak a legszükségesebb mentésre futja jelen pillanatban. Én bizom a kis magba. Higgyetek bennük mint önmagatokba. Ja vagy magatokba se hisztek. Na látjátok, itt a baj. A beprogrammozot ZSIDÓ Kódok felülirják a Magyarok Istenének õsi kódjait. Tudom nehéz, tudom a család, tudom a megélhetés, tudom a zsidó multi olcsóbb, tudom nem lesz sör, tudom pár év, és Magyar Nemzet se lesz, tudom gyermekeink tudatában az, hogy Magyar identitás nem lesz érthetõ fogalom!

FORRÁS *
Link

Hozzászólások

2 #20 gerry
- 2016-11-29 13:27
pedig a cikk nagyon jó összesítés lett vala volt...

... etele - ameddig nem olvastam el bivaly 9. hozzászólását nem is kapcsoltam miért tetted oda a piros képecskét ... (komolyan, én - ha hiszed, ha nem mindenkiben a jót látom, épp' ezért már sokszor meg is vezettek az életemben)
De mondd, hogy most is tévedek és Bivaly értett félre! Szeretném ha az lenne.

Kuka - ugye nem is vagy kishitü? Nincs is okod rá. A hozzászólások tartalma ami számít a pontos megfogalmazás és ... a következtetés.

Rengeteg hozzászólás van amiben se tartalom, se stilus, se Q.E.D. nincs.

Volt olyan (nyúlszájjal született) matekprofesszorom akik mindenki utált, merthogy ö is utálta a világot, de matekból zseni volt valamint a BME egyik legokosabb és legfelkészültebb oktatója. - Egy év elökészítõ alatt nemcsak a teljes gimnáziumi de az egyetemi elsö szemesztert is szó szerint "beleverte a fejünkbe"

Aki tud annak több mindent el lehet/kell nézni.
Ha Te tudsz többet akkor te oktatsz. Valahogy így van ez.

Persze szabad anekdotázni, beszélgetni is, sörözni, egymás élettársával henteregni, cukkolni a másikat... kérdés, hogy ki, mit akar. Bivaly - azt tudjuk - nem egy vidámkodó tipus. Én - azt hiszem - egy kicsit hülyébb és szôfosóbb vagyok... No persze ez sem tetszik mindenkinek - akkor (évek alatt megtanultam) amennyiben nem bosszantott fel :@ visszavonulok... igaz ez nem mindig sikerül.

Kuka - ne légy kuka! Az nem sokat ér.
Ha pofozkodásra kényszerítenek akkor tedd teljes erõböl. ... már ha van.

Az "ejnye-bejnye" ideje már régen lejárt!

Emlékszel Cyrano mit mondott az orrával kapcsolatban?

;)
27 #21 etele
- 2016-11-29 14:36
bivaly (tebarom), mondtam ugye, hogy kimentenek!
Ezután jön a piedesztálra emelés!
(eszterházy fajtársad is milyen sokra vitte a határtalan magyargyûlöletével)s_beszels_vigyori
4 #22 Posta Imre
- 2016-11-29 15:07
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FkaVBszsgkY[/movie]
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ytUbphEwn5U[/movie]
2 #23 gerry
- 2016-11-29 15:23
etele - de komolyan.... kimentettem?

netántalántán én vagyok az elöljárója?

esetleg szintén egy "fajtárs"?

Mindenesetre megvlaszoltad a kérdésemet.

etele - rád most milyen titulus illene?

Ennyi volt - bizonyítottál.

Ugye milyen himestojásként bánok veled? Kár, hogy záp vagy...

Elárulom, néha a sorok között is tudok olvasni, és tisztán felfogtam, hogy Bivalyt rögtön a levesestálat követõn kell szervírozni. (remélem meg tudom emelni és eléd tenni a közös asztalra...)

...........................

Imre - Jó a bona.... izé a zene.... meg a csürbe döngölés, csak sokáig tartana levetköztetni a csajts_hihi

Kicsit távolodó keletis, kicsit mongoloid, kicsit (uk)Rajna melléki, talán magyaror is itt ott...
ÁILILOAIÁÁ ... de én maradok inkább a Deep Purple mellett. :|

[movie=youtube]https://youtu.be/PfAWReBmxEs[/movie]
27 #24 etele
- 2016-11-29 15:37
Gerry! Bõven félreértetted!s_f-ang Tudom van egy naaagy skatulyád, benne kissebbekkel, és oda rakosgatod az oldalon fölbukkanó rendetlenkedõket, én a záptojás dobozba kerülhettem? Bivaly melyikbe került?

Esetleg olyat tud amit másnak nem kellene megtudnia?
(bõven tanácstalan vagyok)s_hihi
(de mégis csak bivaly a védendõ)s_grat
Miért 'csak' Kuka, és én lettünk ledorongolva?
Talán bivalynak kiadott föladata, hogy úgy nyilvánuljon meg másokról, ahogyan teszi?
Amennyiben így lenne, akkor értem!

Gerry, Te túlontúl érzékeny lettél mostanság, pedig nem! ;)
2 #25 gerry
- 2016-11-29 15:58
etele - nem vagyok túlérzékeny, csak néha komolyan azt hiszem, hogy teljesen lenull'azódott az oldal.

Nem védem Bivalyt - de a mondanivalójával (és azzal, hogy véleményt ír, logikailag felépíti a gondolatait, valamint a tartalommal általában kénytelen vagyok egyetérteni. Azt, hogy dühöng??? Na és tõlem lövöldözhet is.

...ezenkívül - a hozzászólásai csak akkor lesznek személyeskedõk, ha valaki kiborítja elé a napi rendszerességgel megtöltõdõ bilit... amiben nincs más csak valami sárga, zavaros folyadék.

A Smile-bika/bivalyfejre eddig nem adtál választ. ezt meg akkor hogy kellene értenem - közvetlen a hozzászólásom után - mire reagálva írtad?: "bivaly (tebarom), mondtam ugye, hogy kimentenek!"

Rendben - visszavonom - nem vagy záp...

Esetleg - szerinted - fel lehetne tornászni egy "minõségibb" szintre ezt a szegény PI-Klub oldalt?

Gondolkodj és ha ráérsz esetleg válaszolj rá.... (de ne így;s_nopompom ... kicsit bõvebben

üdv
Gerry
4 #26 Posta Imre
- 2016-11-29 16:11
Sok géniusz megfordult már itt! Na jó, talán nem olyan sok, sõt lehet alig akadt, de ez nem is volt elvárás részemrõl. Azt hiába írom, mondom, hogy ne egymás virtuális seggét baxogassátok, mint valami rossz ratyik, de hát ha így jobban esik a semmit rágózni..., ízlés dóga. Bivaly nem "szeret" engemet, de én sem szeretem "bivalyt", de vitathatatlan, hogy "dolgozik". Kialakult világképe van, sokat ír, logikusan és még értelmesen is. Más kérdés, hogy egyet nem kell vele sem érteni és az se kérdés, hogy ha támadva érzi magát, akkor megvadul. Na ez nem teszik nekem, tõle többet várok, de hát nem lehet tökéletes. Etele, tõled is!

Kuka, igazad van, nekem is összefacsarodik a fityiszem, mikor azt látom, hogy ketten hatfelé húzunk, és még tétje sincs. Mi lenne, ha lenne?

Gerry, igen a "cikk" nagyon jó még mai mércével mérve is! Kár, hogy ez sem nagyon érdekel senkit, sokkal inkább a másik anyja foglalkoztatja!
27 #27 etele
- 2016-11-29 16:37
Gerry!
http://postaimre....t=0#c14064
http://postaimre....t=0#c14071
Amennyiben ezek egy magasröptû, logikailag fölépített színvonalas hsz.-ek akkor nem hasonlít az ízlésünk! (csak Imre alá nyomja a "nyálát"!!!)

A kép nem több mint egy vélemény, amit a smile-k is jelentenek, beszééél, beszééél!
Ilyen egyszerû, mint egy faék!
Az amit kaptam érte, háát az nemsemmi !

Ezek után durvultam be. (bivalytebarom)
Sajnálom, hogy az oldal mélyrepülésben van, de majd bivaly...
Én nem nyilvánulok meg semmiképp, elõsegítendõ az oldal szárnyalását, ez elegendõ lesz hozzá? s_kot
Az, hogy fölnõtt embereket fiacskámozik, meg "feleim"-ezik, meg egyéb - lásd fentebb - szavakkal szólít, és minõsít, azt sem kééne!

Túlontúl nyavajgósra sikeredett ez a pár mondat igaz, de engedtessék már meg, hogy ne kelljen elviselni -szónélkül - bivaly gátlástalan gorombaságait!
Milyen érdekes, hogy nem merül föl senkiben, -akinek szava van az oldalon - hogy ne lehessen ismeretlenül az oldalon lévõket minõsíthetetlen szavakkal beletaposni a betonba, csak mert jól tudok fogalmazni, és úgy írni, hogy ne derüljön ki a szándékom?
Talán Õk is ezt teszik?
(jó, s_grat a cikk, a negatív reklám is reklám!)
Mivel csak sms hosszúságú gondolataim vannak, már így is kilógok saját soromból, tehát eltünök.
Áldás!
238 #28 bivaly
- 2016-11-29 17:34
Imre !

Ugyan nagyon unom már ezt az esetenkénti tapicskolást, de nézz már vissza legyél kedves, csak a történeti hûség kedvéért ! Feltettél ide egy cikket. Írtál rá, írtam rá. Írtál megint, és megemlítetted, hogy néhány kanyart meg kellett tennem, hogy eljussak a felismerésekig. Válaszoltam rá. Eddig minden rendben, ekkor Etele nem ír, hogy hülyeséget írtam, hogy nem úgy van, vagy hogy hogyan van, hanem betesz egy otromba és ostoba ördögfejet, de közben lecseréli korábbi hátranyilazós képét is. Utóbbi talán érdektelen, elõbbi színtiszta provokáció, primitív gyûlölet. Nem kell engem szeretni, de vagy szóljanak hozzá amit írok, vagy ne baszogassanak csak azért, hogy utána leírhassák tizenkétszer, hogy barom vagyok. Mert ugye az úgy kezdõdöt, hogy én vissza ütöttem ! Teljesen logikus. És veszem ám észre, hogy Etele mélyen szántó gondolatainak logikája, milyen kísértetiesen hasonlít ( micsoda véletlen !) Vazul korábbi megnyilvánulásaihoz. Elõször lebüdös gecizsidózott, utána meg játszotta a mimózát, hogy válaszoltam neki, és milyen gátlástalanul vagyok goromba. Most ugyan ez zajlik pepitában. Nagyon hülyének kell lenni ahhoz, hogy ne tûnjön fel, ami feltûnik.
27 #29 etele
- 2016-11-29 17:50
Hazudsz bivaly!
Eddig minden rendben, ekkor Etele nem ír, hogy hülyeséget írtam, hogy nem úgy van, vagy hogy hogyan van, hanem betesz egy otromba és ostoba ördögfejet, de közben lecseréli korábbi hátranyilazós képét is

(holmitírtam?) http://postaimre....t=0#c14072
http://postaimre....t=0#c14075
Kértem már fentebb, hogy csekkoltass le a tartóddal!
Semmi egyéb nem vagy csak egy fölfuvalkodott rózsadombi pojáca, akit az mszmp-s múltja miá futtatni, és szár-nyaltatni kell!
A mi-mózi Te vagy!
4 #30 Posta Imre
- 2016-11-29 18:06
Etele, na látod, tucc te. Van figyelem meg minden, csak fó-kuszálni kell! Bivalynak válasz mindenkire vona-tkozik, még rám is!

Bivaly, néha elfelejtem tanult szakmám a lélek-kurkászó mivoltom, mely "parancsnoki emlékezettel" társulva veszélyes elegy.

Akkor mondom: korábbi összepattanásoknál is ott voltam, csak nem akartam belepisilni a homokozóba. mindegy ki kezdte, vagy nem is kezdte, csak folytatta...teljesen lényegtelen. Persze nem az, de annak, aki csak betéved ide, vagy akár itt van, de mégsem és csak a felszínen kavircol, csak az anyázást látja (át), de nem keresztül.

Én eccere látom felülrõl, kívülrõl, belülrõl és alulról, de még belõletek is. Vazult is ismerem személyesen és nagyon értékes személynek tartom a maga korlátaival. A "nagy cél" nem feltétlenül szentesíti (Szentesen születtem) az eszközöket. Apám, ha azt látta, hogy a nõvéremmel viaskodunk, mindketten kaptunk. ha viaskodtok, az nekem fáj és - bár a látszat nem mindig így diktál- de valójában egyformán értékesek vagytok. Perle, Csaba, HER (õkett is régrõl és személyesen ismerem) ....bizony legalább annyiban hozzájárulnak a fennmaradáshoz, mûködéshez, mint te, vagy etele...

A konkrét esettel kapcsolatban pontosan tudod, hogy nem most kezdõdött. Csak folytatódott. Szálka vagy a szemben és a konjunktivitisz nagyon kellemetlen betegség. Nem vétózom etelét, mert megértem, hogy ahonnan õ nézhet, pontosan igaza van. Amit hiányolok inkább, az egyfajta lezser felülemelkedés képessége. Spari is évek óta itt volt, van és lesz, míg leszünk, vagy lesz. Önmagát adja, csak most sokkal kevesebb közt jobban feltûnik a kitartása. Lényegében megszûntek az "értelmes" és "érdemi" hozzászólások, de nevezzük ezt egymáshoz fûzõdõ kapcsolatnak. Páran "kommunikálunk" a többiek néha beszólnak jogosan, vagy még jogosabban és úgy vélik, ez is kommunikáció, de az eredményét tekintve kicsit félrecsúszik.

Csak jelzem, ma elbúcsúzott földi létezésétõl egy régi tagunk. Kukac-kac néven futott, 50 évet élt. Sajnálom, hogy olyan egy éve "ki kellett rúgnom", hasonló okok miatt, mint amilyen szimptómák folyamatosan jelentkeznek. Nem tehettem mást. Vazullal sem. Nem mondom, hogy nem bánom, ha csak cikkek vannak, vagy azok sem, bár túl értékes anyag gyûlt össze Gerrynek is hála a szerver-szervezeben, de az biztos, nagy lelki törést nem okoz már, ha le kell "pattintani" valakit a "rend" kedvéért. Ha csak nekem, vagy még kettõ-három személynek fontos a "béke" itt, vagy az érték, esetleg a "közös cél"...hát akkor annyinak. Türelmes vagyok, megértõ..., de nem vagyok ostoba, s ha nem lehet kooperálni értelmesen, akkor nem erõlködök. A Nap holnap is ott lesz, ahol ma!s_beszel

Bivaly, van egy stílusod. Többen féltik a "honlapot", hogy "átveszed az irányítást". Bár csak így lenne, de mivel itt demokrácia van, az lesz, amit mondok, vagy amirõl hallgatok! Majd népszavazást tartunk, jó? Etele, így megfelel?s_nezem
4 #31 Posta Imre
- 2016-11-29 18:07
Naugye! Etele megközölte! Mondtam, hogy egy korábbi "sérelem". Vazul és a zöm is ebben "szenved". De kinek és miért jó ez?
238 #32 bivaly
- 2016-11-29 19:32
Imre !

Igen van egy stílusom, amivel leírom amit leírok. És ? Ugyan ebben a stílusba írom le a válaszomat, az engem lebüdösgecizõknek is. Nem vagyok hajlandó "átlépni" sem kis, sem nagyemberek degeneráltságán. Kösz, nem élek a lehetõséggel. Akkor ugasson bárki is rám, ha bármiben megsértem, vagy leszólom ! Kizárólag akkor ! Soha senkinek nem mentem neki, olyan mocskos szinten, mint ahogy nekem jöttek már többedszer, és utána magától értetõdõ módon, kikérik maguknak a választ, és eljátsszák, hogy én megsértettem õket tahó módon. Én itt vezér ? Minek ? Kinek ? Miért ? És amit megint megkapok, hogy én rózsadombi mszp-s zsidó, stb. !
Imre !
Ezeket az általad nagyszerûnek nevezett Vazulokat láttam a Kossuth téren éveken át ! Megint csak a tények, Vazul elõször nekem privátban csontig benyalt, nem nagyon foglalkoztam vele, utána, mert nem lelkesedtem mélyen szántó gondolatai helyességében, egy hét múlva rózsadombi, büdüs tetü lettem, édes, kedvelt kifejezésével, büdös kis geci ! Mert õ kultúrember, állítod Te is, hogy remek ember, hát Rád hagyom.
Ezen a honlapon egyet nem bírnak a legtöbben, bele nézni a tükörbe. Lehet szídni mindent, és mindenkit, de az "én" az tabu ! Hát persze, aki kicsit is magára ismer abból amit írok, rögtön az anyád ! Mert egyedül én vagyok tarthatalan stílussal, meg keresem a konfrontációt, meg amit kihagytam majd utólag írjátok ide ! Etele, az hazudik aki a világra szart ! Abban a "hozzászólásodban", ahol az ördögfej van, ( vagy már csak volt ?), a hátra felé nyilazó alakot kivetted, és egy nemzetközi "dugd fel" kéz látható ! ( Vagy csak már volt látható ?) Erre is írtam, amit. Ti vagytok a magyarok ? Ti ? Merem állítani, Etele, a te nagy híved és "harcos társad" Vazul, ti voltatok az MSZP-ben, nem keveset ! Soha, még a környékén sem voltam, de a rózsadombnak sem. Semmi baj, higgyetek, amit akartok ! Veletek találkozom úton, útfélen, félmûvelt, folyamatos sértõdésben lévõ szerencsétlen alakok vagytok. Nem volt olyan politikai megmozdulás ebben a szegény országban, ahol a "nép" nem ti lettetek volna, minimum 95 százalékban ! A többi normális, egy idõ után feladta "veletek vállvetni" ! Ha valami gátja van annak, hogy a legcsekélyebb változást is el lehessen érni egy társadalomban, akkor ti magatok a "nagyon tevõk" vagytok az egyetlen és legnagyobb akadály. Akik mindenkirõl pontosan és jól tudjátok, hogy kicsoda, meg mit csinált, ha ti leugattok valakit azt kötelezõ másnak is, ha ti valakit dícsértek azt kötelezõ másnak is, és ha valaki ellent mond, annak a kuva anyját ! Igaz ? Persze, hogy igaz, ha nem az lenne, nem írnám le amit most leírok. Szerencsétlen, elbaszott életû, frusztrált senkik vagytok, akik önmaguk elõtt szeretnének naggyá válni. Tegyétek !

Kukac-kac ! Isten nyugosztaljon ! Nagyon szerettem a vicces képeidet.
27 #33 etele
- 2016-11-29 19:52
Most is HAZUDSZ !http://postaimre....t=0#c14077
Mit írtam én , neked? Hol van mutasd meg!
A kurva anyádat meg nem szidtam!(ilyet nem is mernék leírni!) :|
Azt írtam:"
bivaly, (tebarom)

Fiad neked a szülédtõl való kistestvéred!
"
http://postaimre....=10#c14080
Hazug állat(bivaly) vagy!
Aki engem a "világra sz@rt", az téged is magasról lesz@rna!

De itt a lehetõség bizonyítsd, hogy Vazul vagyok!
Soha nem találkoztunk, a Kossuth térre meg ezek szerint te jártál,(elvegyülve, beosonva a tömegbe, hogy följelentgethess, meg provokálj! ) mert én már vagy 40 éve nem voltam még pesten sem! Budafokon ott igen!

Most itt pedig én befejeztem!
Ugass magadba!
4 #34 Posta Imre
- 2016-11-29 19:57
Bivaly, bármennyire is fáj vagy nem, de az ember már csak ilyen, gyarló, meg függõ, meg útkeresõ, meg kitartó, meg csökönyös, meg..., és talán néha át kellene látnod a "politikai" pókhálón is, hogy ezt is úgy értékeld, ahogy magad életútját. Kevesen vannak "tökéletesek", de akik itt vannak, mernek lenni és nem fizetésért, nem küldöttként, hanem, mert valahol, valahogy érzik, hogy itt van a "helyük" (felteszem benned is motoszkál ilyesmi), azokban azért ez mégiscsak közös vonás. A tükör más "honlapon" sem mûködik. A "lelket" ne akard letudni egy legyintéssel! Ugyan itt mára majd mindenki magányos farkassá lett, azért nem feltétlenül kell farkastörvényeknek uralkodni, bár az "emberinél" az se rosszabb, vagy még jobb is, már nem is relatív a megítélés. Sok terápián vagyok túl. Idõ kellett mindenkinek, hogy megértse, már az elsõ órán elhangzott minden, csak azt ismételtük még két éven keresztül, mire megérthette. Kár belerúgni ismeretlenül azokba, akiket most így dögönyözöl. Kár. Én sem vagyok büszke arra, hogy itt tartunk, de más az, ha általánosságban az agyatlan masszát paskolod, vagy egy másik szerencsétlent, aki a szerecsenjét, vagy legalábbis a békéjét keresi, mint elefánt a porcelánboltban. Kívülrõl úgy hat, mintha a "látó" tüzes vassal akar a vak szemében fényt gyújtani. Néha elkövetem én is ezt a "hibát".
120 #35 Vakeger
- 2016-11-29 20:09
A "ZEN"-t csak gondolat ébresztõnek dobtam be. Kicsit szól az ego-ról is. A csend kevés, a szó sok... Bivaly gondolattal simán lehet egyetérteni, különösen, ha az embereket vezetni kell. Nem kell mindenkit, és nem kell kötelezõen... Az SMS méretû hozzászólások lehetnek többek is. Egyetértek etele, és sokak szándékával, miszerint értékes gondolatokat nem feltétlenül muszáj újságpapírba csomagolni. Ezt már a mocskos szájú kutatókkal kapcsolatban is elmondtam. Ez a beírogatós mûfaj nem szólhat a sértõdöttségrõl, ezen túl kell lépnünk. És a nakikukifészekrõl még nem is beszéltünk!
2 #36 gerry
- 2016-11-29 20:34
Valaki szól nekem, hogy megy tovább a buli! Hol adják az ingyen virslit mustárral és a pofa sört?
Tudjátok, ilyen vérvétel után ami itt történt a kaja és a sör, jó vérképzõ!!! Ja, meg valamilyen csoki se árt - bár én hoztam magammal Svájcit, amibe alkoholt is tettek, elvégre buli van!

Etele, Imre - néhány barátom a rózsadombról, most írta, hogy Bivaly nem ott lakik, szeretett volna beilleszkedni de nem engedték oda, mert csunyán odamondott a szomszédnak amikor az kertitörpéket rakott a kerítéstartó oszlopainak a tetejére... Aztán több politikus is megijedt, mert látták itt a weboldalon, hogy mire képes....

Gondolkodni. Az meg ártalmas a felsö szinten... oda csak jó erõs nyelv kell. Nagy ívben alulról felfelé és közben kapaszkodni is.
Tanusíthatom, hogy bivaly egészen lent van... csak még nem a híd alatt.

Kukackac meghalt? Basszus. Tényleg sajnálom... Mi történt? - ötven évesen épp' hogy benõ egy férfi feje lágya (neki még voltak akkor is lágy pontjai), francba... élete delén? Rohadt egy élet ami most van. Remélem most röhög rajtunk - csak nem tud képet küldeni...

Na mindenki legyen jó és kezdõdhet a késelés... nekem most dolgom van, de szóltam a vámpírhaverjaimnak, olvassanak itt, esetleg még több vér fog folyni ne vesszen már el... csak nyomjanak elõtte egy lájkot! (Hálásak voltak nekem mert a használt tampon mostanában úgyis hiánycikk. Ezek a szárnyasok elrepülnek délre így tél elején, vagy mi)

s_Laptop
118 #37 keepfargo
- 2016-11-30 02:08
gerrys_grat
8 #38 miskolcilaci
- 2016-11-30 05:35
Szomorú, mikor egy haláleset nyilvánosságra kerül. Hullunk mint a legyek, és egyre fiatalabb kór-ban. Úgy látom, a légyott máshol folytatódik.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.33 másodperc
4,709,042 egyedi látogató