Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Budapest a zsidófészek

GondolatokIgaz, 6 éve írtam, de talán azóta világosabb, hogy mit is! A kiegészítéssel együtt még kerekebb! Cogito: ergo sum-ma cum laude! Hiszem, mert képtelenség: Credo gaia absurdum est! Egy most hozzám eljuttatott elemzés szerint, megszületett egy orosz, kínai, USA paktum az Euro ellenében. Angliát lényegében döglöttnek tekintik, a franciák meg félig kiléptek az övezetbõl. Az Euro Bank kb. 40 milliárd Eurot fog felvásárolni. Nagy bajban vannak és „rágják a dögöt mindenfelõl =UNIO”. Kb. 20-30 % gáz- és olajáremelés várható júliusig /VILÁGPIAC/. Megpróbálják kivéreztetni az Uniót. Kérdés az, mit lép Svájc. Ha hagyja elveszni európai piacait, ÉRTÉKTELENNÉ válnak. Itt már nem tényezõ a zsidó + terrorista DUETT! Megkezdõdik a GIGÁSZOK csatája.


A csapat: USA+ zsidók +Kína+ Orosz
B csapat: Unio, Svájc, Vatikán, Dél-Amerika
Közönség: Egy éhezõ bolygó + egy fenéknyaló (mikor melyiket) rohangál a pályán. Annak neve HUNGARY!

A lényeg, hogy a svájci aranyfrank+ Euro egyben fog kiszámíthatatlanul ingadozni. Az oroszok elõbb-utóbb felrúgják a paktumot, mert kell nekik az óriás uniós piac + persze egy kis MANI is. Legfrissebb értesülések szerint Svájc, fizetéseit dollárban folytatja, ha lehet. Ezzel hígítja a Dollárt és támogatja az Eurot. Csata megkezdõdött = CSENDES fojtogatás.”
Nos, az elemzés több pontját nem igazán értem, mert nem tartom valószínûnek, hogy az oroszok ezen a monetáris szinten közös érdekkel bírnának a zsidókkal, de az biztos, hogy az angolszász zsidókban (SEM) nem szabad megbízni. A tõkeáramlás összetett folyamatában a háborúra való felkészülésnek is komoly szerep juthat, ahol éppen ellentéteseknek látszanak az USA (zsidó) és a kínai, orosz érdekek, bár lehet, hogy Bilderbergék szintjén, a Világkormány égisze alatt ez a verzió sem kizárható. Ennyit a nemzetközi pénzpiaci helyzetrõl és a szövevényes szövetségekrõl. Meglátjuk, ki nem sír a végén, mert szerintem a gyõzteseknek sem marad kedve a heherészésre.

A belharcokról pedig annyit, hogy a tervek szerint – ahogy azt már az õsszel megírtam-, a Lendvay –féle csapat szétszedeti az MSZP 90 %-át és hagyja beáldozni a bûncselekmények folyamatos elõhozatalával, amelyet már én sem tudok nyomon követni lassan. A pártok mintegy 60%-át hagyják meg személyeikben érintetlennek, a többit lecserélik, illetve koncnak odadobják. Ezt látjátok most. Benne van a honvédség vezérkara is a buliban rendesen és ez is NEMZETBIZTONSÁGI KIEMELT KOCKÁZAT! Azonnal összehívni a szintén kampós orrú Nemzetbiztonsági Bizottsági szekréciót, Simicskóstól, haszidostól, MAZSIHISZ-ostól. Mióta mondom, hogy a rendõri vezérkar és a honvédelem elzsidósítása nemzetbiztonsági tényezõ? Kinek kell még megbukni ahhoz, hogy ezt elhiggye a kételkedõ. Most is le van zárva a fél fõváros, mert nemzetközi delegáció tartózkodik kishazánkban, nagy terrorveszélynek kitéve. Szerintem most próbálja megállítani Júdás népe azt a megállíthatatlannak tûnõ folyamatot, hogy szétszéledjenek a régió EU-s tagállamai még azelõtt, mielõtt kirobbantanák a háborút Izraelben a terrorista mossadosok, bevonva elõtte az EU-t is, mint hadba lépõ felet a törvénytelen, elmebeteg akciójukba. Még a végén nem sikerül nekik kirobbantani a harmadik VH-t, ha a nemzetállamok újra magukra találva szabadulnak meg az idegen hatalmi befolyás alól? Nem véletlenül félnek, ezt meg kell jegyeznem. Sokan szeretnék már sírfeliratokon látni a sok magyarországi maffiózó politikus és zsidó gazember nevét és ezt a vágyat még elvitatni sem lehet tõlük, hiszen a gyilkosoknak is jár egy bizonyos fokú végtisztesség. Az a baj, hogy Budapest a környék államainak legnagyobb zsidófészke és Magyarország egy fõhadiszállása lett ennek a parazita életformát választó társaságnak. Innen kifüstölni a bûnözõket és a hazaáruló kormányzati segédlettel beszivárogtatott illetéktelen behatolókat nem lesz egyszerû mutatvány. Nem mondtam, hogy lehetetlen, csak azt említettem, hogy elég összetett feladatot képez. Sokszor arra gondolok, hogy a nem magyarok által birtokolt fõvárosunkban egy bizonyos idõben felhívással kellene élni, hogy hagyják el a várost (mint a 9/11 –nél, ahol a zsidók megkapták, hogy aznap, amikor a gépeket a CIA-Mossad páros belevezette az ikertornyokba, ne menjenek be dolgozni a munkahelyükre) majd pedig a maradékkal lehetne egy végelszámolást (népszámlálást) folytatni, hogy pontosan láthassuk, kik is azok a megszállók, akik kedvéért e nemzet már oly sok véráldozatot hozott, de arra õk méltatlanok voltak. Most sem lesznek méltóak rá.


postaimre - 2010, február 25. csütörtök-14:37'52" Nyomtatóbarát változat
Link

VÉRES VALOSÁG
Nem tetszenek a törvények, átíratjuk úgy, hogy azok Izraelnek elõnyösek legyenek!

Tehát, ahol a Talmud, az az ország az övéké! S mivel a magyarság tûrte, hogy oly sokáig vesse árnyékát e bûnös iromány földjére, már talán csak vérével moshatja le e szellemet róla! A magyarországi zsidóság - mert magyarnak 95%-uk máig sem mondható! - igyekszik egy Árpád-honfoglalás idejébõl datálódó, sõt, mélyebb gyökerû jogot formálni a magyar földre. Mintha nálunk még inkább "itthon" lennének.

Mikor egy nép rendszeresen írtja önmagát, mikor lábbal tiporja az isteni, természeti, erkölcsi, nemzeti törvényeket, mikor ellenségesen fordul szembe az élet törvényével, mely nem a nyomorúságos létfenntartás, hanem az akadályokon gyõzedelmeskedõ növekedés és fejlõdés, akkor - akármilyen nagyszerû tulajdonságai vannak egyébként - valami borzasztó bûnt hordoz magában. S ezt eltitkolni, meg nem mondani, meg nem nevezni - ugyancsak bûn. Nagyszerû tulajdonságait talán senki se becsüli és szereti jobban nálunk. S ha valami, a féltõ szeretet jogosít, sõt kötelez az igazság kimondására. Kérdezzük meg magunkat: miért pusztulunk? És feleljünk rá azzal a tudattal, hogy válaszunk õszinteségétõl és igazságától az életünk függ. Ha a gyógyulásnak egyik föltétele a baj eredetének helyes megismerése, magának a megismerésnek legelsõ föltétele a magunk iránt való, szépítgetéstõl mentes, kíméletlen õszinteség. Ne kapdossunk alibi után. Ne keressük romlásunk okát a faj elöregedésében, a rossz példában, gazdasági kényszerben, vallási közönyben - ez mind csak kibúvó, hiú mentség, bûnbak keresése. Mindhiába. Az igazság sarokba szorít. Arcunkba kiált. Amennyiben bennünk, magyarokban valóban felébred az igény arra, hogy békében, boldogan és szabadon éljen, mindössze csak egyetlen tennivalója van. Szakítania kell a zsidó-keresztény egyházak tan és hittételeivel és vissza kell térni ahhoz az Istenhez, akit nekünk rendelt a sors.

Apánk az Öregisten azt mondta, hogy mindenkinek olyan mértékkel mérek majd, ahogy engem szeret. Hozzátéve. Az engem szeretõk szíve az én szívem. Rajtam kívül nem ismernek senki mást és rajtuk kívül én sem tekintek magaménak senki mást.

"A mai judaizmus, ahogyan ismerjük, nem Mózessel, a prófétákkal vagy más nagy bibliai személyiséggel kezdõdött. A mai judaizmus a Farizeusokkal, illetve az õsrabbikkal és Talmudjaikkal kezdõdött, az elsõ században a Templom lerombolása után. A Farizeusok azon igyekeztek, hogy népük visszanyerje méltó helyét a világtörténelemben. A zsidóknak a Talmud (Tan) éppolyan központilag irányadó, mint a keresztényeknek az Újszövetség." [S.E. Rosenberg: The Christian Problem 1986. New York. Deneau Publ.]

Eliezer Berkovits rabbi írja: "A kereszténység Újszövetségi Bibliája a történelem legveszedelmesebb antiszemita irodalma."

Hogyan fogadható el az, hogy a szerintük ugyanazon gyökérbõl származó két sarj közül csak az egyik, a kereszténység, ismeri be a múlt kilengéseit és a másik sarj ellen elkövetett kihágásait, miközben a másik sarj, a zsidóság, fabatkát sem tesz a másik sarj ellen sok évszázadon keresztül tanított és terjesztett vádak, ocsmány tanítások és hazugságok jóvátétele érdekében? Így jutottunk el ahhoz, hogy 1990. szeptember 25-én Prágában aláírták a zsidó-keresztény ökumenikus nyilatkozatot, II. János pápa jelenlétében.

A Föld népeinek átnevelése nehéz vállalkozás lett volna mindaddig, amíg a keresztény papság nem tanítja a hívõknek: az Egyház nem lehet militáns állami ügyekben - más szóval nem politizálhat - s hogy Isten törvényei, parancsai maradjanak mindenkor érvénytelenek a nemzet életének kormányzásában. Szünjön meg a sakrális elrendelés szent törvénye. "Úr, a te Istened" akarja mindezt, vagy egy nagyon is tudatos kisebbségi csoport? A cionizmus mögött maguk a Scofield Biblián (USA) nevelkedett judeo-keresztények állnak, és a cionisták többek között belõlük merítik a bátorságukat arra, hogy más államok belügyeibe beavatkozzanak. Scofield azt állítja, hogy ...Krisztus addig nem tér vissza a földre, amíg bizonyos események meg nem történnek. Ezeknek egyike az, hogy a zsidók visszatérnek Palesztinába, megszerzik Jeruzsálemet és újjáépítik a rómaiak által Kr.u. 70-ben lerombolt templomot. Valamennyien részt veszünk az utolsó, "Armageddon"-nak nevezett, szörnyûséges háborúkban. Palesztina, az Isten által kiválasztott föld kizárólag zsidók részére. Az American Jewish Committee évi beszámolóját közli az AMERICAN JEWISH YEAR BOOK (1952,VO.53.PP.559.):"... jelentõs eredményeket értünk el azon a téren, hogy keresztény vallásos tankönyvekbõl eltávolíttattuk a zsidókról szóló ellenséges kitételeket, legfõképpen a keresztrefeszítés történetére vonatkozóan. Erõfeszítéseinknek köszönhetõen a protestáns vallásos könyvek 85%-a már megtisztult a zsidókat becsmérlõ részektõl. Hasonlóképpen, de nem ennyire, már a katolikusoknál is, szép eredményt értünk el. Az intézkedéseket a National Council of Churches segítségével végezte az American Jewish Committee, és az Anti-Defamation League (B'nai B'rith)..." "Minden ember megmenthetõ" címen Scofield az Isten nevét használva átnevelte az amerikai társadalmat. A nevetségessé tett "Istenért és a Hazáért" elveket felváltották a több ezer órai népbutító, a Teremtõ által tiltott tervszerû fajkeveredést hirdetõ televízió-mûsorok világszerte. Magyarországon a hászid szekta, a zsidó honlap szerint, ifjúság-nevelõ, szegényeket segítõ, hagyományokat õrzõ intézmény, amely "rendszerváltás" óta igencsak ELEMÉBEN VAN. "Elõzd meg azt, aki az életedre tör, és pusztítsd el!" /Mászechet Szánhedrin, 72-ik szakasz/ Fejér Lajos írta a zsidóságról szóló remek munkájában: "Az antiszemitizmus helytelen kifejezés, mert feltételezi a zsidóság teljesen passzív szerepét a folyamatban. Ez tévedés. Amely faj a másikkal való keveredést, vagy pláne összeolvadást a hozzáférhetetlen vallás-erkölcs blokádja alá helyezi, az emberi összetartozás érzését a legsajátabb módon formailag és eredményben saját fajára korlátozta. Ezzel minden társadalmat, amelyben élt maga ellen provokált."

Jean Boyer tanulmánya nyomán

A világ különbözõ országaiban mûködõ izraelita hitközségek a valóságban egy idegen kisebbség megszálló hadoszlopai, amolyan "állam az államban." A hitközségeket a vallási közösségek 'történelmi egyházaiként' könyvelik el az igazi célt álcázva, hogy a vallásszabadság eszméjének védelme alatt az országhódítást valósítsák meg.

Az ártalmatlanság köntösét viselõ, a zsidóság hagyományainak és kultúrájának ápolására hivatkozó hitközségek a valóságban titkos társaságok és tagjaikat szinte parancsuralmi ellenõrzés alatt tartják.

A zsidó hit- és erkölcstan Nehémiás óta irányítja a zsidóság gondolkodását, cselekvését, céljait. Természetes azonban, hogy - tisztelet a kivételnek - nem minden zsidó képes e vallás poklába beilleszkedni és ezekkel az erkölcsi elvekkel megbarátkozni.

A múlt században Jakob Alexandrovics Brafman az életét kockáztatta, amikor elárulta II. Sándor orosz cárnak azt a helyet, ahová a birodalom Minsk tartománya területi hitközségének titkos levéltárát pincék falaiba rejtették. Ezt az irattárat a hitközség fõrabbija, a Grand Kahalja, a Beth Din Regionalja, Bölcsek Tanácsavezette, amely a hitközséget alkotó patriarkális családok vezetõibõl állt. A cár titkos rendõrsége ennek a híres, hitehagyott zsidónak a vezetésével meglepetésszerû csapást mért a zsidóságra.

Több mint kétezer okiratot foglaltak le, amelyeket a Nagy Kahal vagy a Parnasin fõrabbija és a Beth Din (a hitközségek titkos bírósága) bírái és más orosz-zsidó hivatalnokok írtak alá.

J.A. Brafman korábban zsidó szervezetek tevékeny harcosa volt, tehát jól ismerte a titkokat, de a veszélyek ellenére is feltárta mindazt, ami undort váltott ki nála.

A "Kahal Könyve" /oroszul "Kniga Kagala"/ (2) címû munkájában fényt derít arra, hogy tulajdonképpen a zsidó egyén teljesen kiszolgáltatott a hitközségnek politikailag, vallásilag, gazdaságilag, kulturális és hadászati vonatkozásban, ami még a magánéletét is befolyásolja. Emiatt a zsidó személy a legkevésbé szabad ember a társadalomban. Kegyetlenül szigorú eskükkel "kötelezi" magát a zsidó testvériség és hitközségek, valamint azok titkos kormányszervei titkainak megõrzésére.

És ez ezernyolcszáz éve tart így....

Az engedelmességük titka

A mai modern Jeruzsálemben tulajdonképpen a farizeizmus folytatódik, tehát a rabbik nem a keresztény vallás értelmében vett lelkészpapok, hanem a világon szétszórt zsidóság teljhatalmú uralkodói. A vallásos zsidóság vak és határtalan engedelmességének a titka, az életének minden cselekedetében a zsidóság hitközségeiben uralkodó szigorú jogerõben rejlik, amelyek olyan szörnyû büntetéseket tartalmaznak, hogy azok minden zsidót vezetõikkel szembeni engedelmességre kényszerítenek.

Brafman rámutat a 'Kahal Könyve' és 'A Helyi és az egész világra kiterjedõ zsidó testvériség' c. mûveiben, hogy milyen büntetõeszközökkel rendelkeznek az engedetlenekkel, illetve árulókkal szemben.

A rabbi nélküli, vezetõ hitközségi tanácsok képzéséhez csak egy dolog szükséges: a Kabbalisztikus Hitközségekben megfelelõ módon lehessen tanulmányozni a Tórát, a Talmudot és a Kabalát, és hogy biztosítsák azokat az általános ismereteket a szervezésrõl, kémkedésrõl, ellenõrzésrõl, beszivárgásról és más hasonlókról.

Elõre aláírt üres papírlapok

Minden zsidó fiúgyermek, akit a 13. életévében a "Szent Zsinagóga Testvériségébe" tagként felvesznek (Bar Mitzvah) üres papírlapot, üres váltót vagy adóslevelet kell, aláírjon, (ezt 17 éves korában megismétli), amiket engedetlenség esetén a fõrabbi a szerencsétlen fiatal számára megszégyenítõ tartalommal tölthet ki.

Minden zsidó férfinak és nõnek tízévenként alá kell írnia újabb üres lapokat, váltókat és adósleveleket, hogy hûségesküjüket felújítsák a zsidó nép és Mózes vallása, illetve a judaizmus iránt (fõleg, ha az illetõ vallásos). Ezen kívül, látszólagos hûséget fogadnak írásban a befogadó nép, annak politikai, katonai, vallási vagy más intézménye mellett, azonban a fentebb elkötelezettség elvitatja minden eskü értékét, amelyet a zsidó férfi vagy nõ a befogadó néppel szemben valaha is letett vagy letesz.

E kényszertörvényekkel érte el a zsidóság azt, hogy a világ leggazdagabb népe lett, hogy évszázadokon át fennmaradhatott a legnagyobb viharokban is, amelyeket más népekkel szembeni, sokszor negatív viselkedésével saját maga idézett elõ.

A zsinagóga

Háromféle jelentése van a zsinagóga szónak: gyülekezet, vagyis a zsidóság szervezetének alapsejtje, amelynek a legalacsonyabb létszáma is elegendõ a szigorúan zártkörû mûködéshez, amirõl a befogadó ország népének vezetõi nem is tudnak.

A zsinagóga szó másik jelentése azt a különleges épületet jelenti, ahol a gyülekezet rendszeresen összejön. De a zsinagógákban tevékenykednek a hitközségek kormányzatai, és ott vannak az irattárak is.

A zsinagóga szó, végül magát a zsidóságot jelenti. A rabbi, mint a zsidó theokratikus hitközség teljhatalmú vezetõje természetesen - a maguk nemében a Tóra és a Talmud tanai szerint - vallásos szertartásokat és hitoktatást végez, emellett azonban igyekszik befolyásolni más népek politikai, gazdasági, katonai, szociális téren történõ feladatait is.

Vannak aztán "forradalmi rabbik" is, akiknek a terror a specialitásuk, mint például Marx (Mordechai) Károly, vagy Akiba rabbi, aki titokban a Harmadik Zsidó Forradalmat tervezte meg és irányította a Római Birodalom meghódítására, Kr. U. 130-ban. A zsidók minden tartományban fellázadtak és elhitették a néppel, hogy "felszabadították õket". [mint pl. Magyarországon 1919-ben és 1945-ben!?]

Ahol ideiglenesen gyõzött a forradalom, ott tömegesen gyilkolták le a római polgárokat és azok követõit - nõket, gyermekeket is - miközben rémtetteik igazolására a már idézett bibliai helyeknek megfelelõen istenük Jahve parancsára hivatkoztak. A római légiók újra megszállták Júdeát, helyreállították a rendet, és Hadrián császár parancsára megsemmisítették a hódító nép trójai falovát, amely elõzõleg a birodalom szétzüllesztésére volt hívatott. Egyes zsidó történészek szerint 'Hadrián az akkori zsidó lakosság felét kiirtotta, vagyis a birodalom zsidóságának a többségét, mely csapásból a zsidóság évszázadokig nem tudott felépülni'.

Hadrián császár jól ismerte a zsidók csalafintaságát: szükség esetén, a látszat kedvéért még a befogadónép vallására is hajlandók áttérni, ezért a következõ parancsot adta ki légiói számára:

"Bár esküdöznek, hogy jó római polgárok lesznek és imádják Jupitert is és a mi többi Istenünket, öljétek meg õket, ha nem akarjátok, hogy meghódítsák és megsemmisítsék Rómát titkos és alávaló eszközeikkel."

Hadrián elfogatta a Szánhedrin (a zsidó vezetõség) rabbijait és Akiba rabbival együtt keresztrefeszíttette õket. A római törvények alapján bûnösökként ítélték el õket, mert polgárok százezreit gyilkolták meg. Ám Hadrián halála után Antonius Pius megkegyelmezett a többi zsidónak és Hadrián törvényeit érvénytelenítette.

A forradalmárnak, politikai lángésznek és kora klasszikus írójának, Akiba rabbi lángelméjének tulajdonítható a Talmud (Tan) nagy része. A széles látókörû rabbi ebben foglalta össze népe számára a szájhagyományokat, a zsidóság még ma, majdnem kétezer év elmúltával is érvényes élettörvényeit, és Izrael istene által Mózesnek a Szináj hegyen adott parancsait.

Az eredeti Talmud a Kr.e. 2. és a Kr.u. 6. század közötti idõkben élt zsidó írástudók szellemi tornája, amelynek az a rendeltetése, hogy a misztériumokba nem teljesen beavatott vallásos lelkû zsidókat, akik az Ószövetség ellentmondásaiból kiutat keresnek, a magyarázatok még érthetetlenebb tömkelegébe csalják. "Látók" szerint "a Talmud az emberiség legdrágább gyöngyszeme".

Ha antiszemita dilettánsok ezt a gyöngyszemet feltörnék s benne az Ószövetségnél is hevesebb gyûlöletet, világuralmi törekvéseket tárnának fel, akkor az "ellentétes felfogású rabbik magánvéleményébe" szerényül, ami nem tekinthetõ a zsidóság egyetemes hitvallásának.

Rendkívüli kiképzések

Ha egy befogadó országban túlzottan sok a jelentkezõ a rabbinátusi állásra, akkor az érdeklõdõk olyan rendkívüli szakmák kiképzésében vehetnek részt, mint például politikai ellenõrzés, kémkedés, szabotázs, a sajtó és propaganda ellenõrzése illetve irányítása, gazdasági kulturális vagy vallási hódítás, a társadalmi rétegek lázítása, terrorcselekmények és forradalmak vezetése... stb.

A kahal, a kehillah vagy a legfelsõbb területi és helyi tanácsok tagjai - a parnasimok - irányítják a helyi hitközséget, és feladatuk elõkészíteni az arra alkalmas személyek beépítését politikai pártokba vagy csoportokba, a legszélsõbb baloldaltól a legszélsõbb jobboldalig.

J.A. Brafman a könyvében leírja, hogy minden zsidó nyilvános és magántevékenységét is pontosan ellenõrzik, mert a zsidó hitközségek teljhatalmú uralma hitsorsosai felett maradéktalan és még a családi otthonuk meghittségébe is behatol.

Zsidó például parancsot kaphat arra, hogy valamely gój (nemzsidó) hûséges barátjává legyen, mert 'a zsidóknak barátságot kell kötniük a gójokkal, hogy így befolyási körzetüket kibõvíthessék'. Elõbb azonban esküt kell tennie, hogy elárulja a barátját vagy nemzsidó társát, ha a zsidó nép legfõbb érdekei ezt megkívánják. A vezetõk õrködnek ezen érdekek felett és megparancsolják egyeseknek az árulás elkövetését. Ha pedig nem engedelmeskednek, akkor a hitközség titkos üldözõi azzal büntetik, hogy megmérgezik.

Sokszor keresztény vezetõk bizonyos tudatlanságból, naivitásból, vagy hogy megnyerjék maguknak a zsidóság támogatását, valamely kormányzatbeli vagy más vezetõ állást bíznak zsidó személyre, vagy õt a bizalmukba fogadják. Ez a munkatárs vagy barát, aki oly sok kedvezményt köszönhet nekik, - parancsra! - elárulhatja õket úgy, hogy nekik károkat, sõt talán katasztrófát is okozhat.

Az elárultak meglepetése annál nagyobb, ha a zsidó barát természeténél fogva még ráadásul tisztességes és udvarias ember, aki a megmérgeztetés fenyegetõ veszélye miatt kényszerül, bensõ meggyõzõdése ellenére is, elárulni a gój barátját. TJ

1. Jakob Alexandrovics Brafman: "Kniga Kagala" /Kahal Könyve/ címû mûvét kiadta az orosz cári birodalomban Pétervárott, Vilnában és Odesszában, német nyelven jelent meg a lipcsei Hammer Kiadónál, 1934-ben

2. Kagal - "A Kahal (hitközség) oroszos kiejtése. Ezen a néven emlegette Istóczy Gyõzõ azt az állítólagos zsidó szövetkezést, mely titkos és eszközeiben nem válogatós aknamunkával a zsidóság világuralmának kiépítésén fáradozik..." /Magyar Zsidó Lexikon, 1929. Bp. 446. old/

Másfelõl, a keresztény-cionisták üzenete szerint minden izraeli cselekedet Isten akarata, amit a népeknek el kell fogadniuk, sõt dicsõíteniük muszáj.

"Úr, a te Istened" akarja mindezt, vagy egy nagyon is tudatos kisebbségi csoport? Az Ószövetségben olvasott az "Úr, a te Istened" alábbi szent parancsának kivitelezését szinte naponta tapasztalhatjuk: "Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, elõször ajánlj fel neki békét. Ha elfogadja s megnyitja kapuit, az egész ottlakó nép, fizessen adót és legyen a szolgád. Ha visszautasítja a békét s felveszi a harcot, te ostromot indítasz és az Úr, a te Istened hatalmadba adja, minden férfit hányj kardélre. Az asszonyokat és a gyermekeket azonban, a jószágot s mindazt, ami csak van a városban, az összes értéket ejtsd zsákmányul, amelyeket az Úr, a te Istened neked ad." [A Második Törvénykönyv, 20:10] A rabbinizmus szerint a nemzsidóknak kötelességük Izrael népét, mint felsõbbrendû fajt szolgálniuk, különben nem volna létjogosultságuk. Ellenben szerintük, Izraelnek teljes joga van a világnépei fölött való korlátlan uralomhoz, és törekedjenek is arra. A régi Vetus Niccachón nyiltan írja: "Ha nem szolgálnak a zsidóknak, méltók lesznek a pusztulásra és halálra, amint írva van Izajás prófétánál (60,12). Mert elvész az a nemzet és ország, amely nem szolgál Neked, és a nemzetek teljesen elpusztulnak." "Az ákumok csak azért teremtettek, hogy éjjel-nappal nekik [a zsidóknak] szolgáljanak, és ne pihenjenek szolgálatuktól." [Széfer Midrás Talpiót, Varsó 1875.] A Pénztulajdonosok, a mai világ leghatalmasabb bankjainak tulajdonosai azok, akik rohamosan növekvõ mértékben adósítják el a világot. A Mózesi Törvény kamatra vonatkozó világos rendelkezése. "Ne a testvérednek kölcsönözz pénzt, vagy gabonát, vagy bármi más jószágot kamatra, hanem az idegennek. Testvérednek kamat nélkül add kölcsön azt, amire szüksége vagyon, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened minden munkádban azon a földön, amelyet elfoglalni mégy." [Mózes.V.23:19.20] . [Magyar Fórum, 1994.07.14.] - "A népirtás bûntettét meghatározó ENSZ-egyezmény szerint "valamely nemzeti, faji vagy vallási csoport" sérelmére történhet, "teljes vagy részleges megsemmisítés" szándékával. Például: "a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása, a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerõszakolása, melynek a célja a csoport teljes vagy részleges elpusztulásának az elõidézése. Olyan intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belüli születések gátolása." Az efféle cselekmény, továbbá "a közvetlen és nyilvános felbujtás népirtás elkövetésére" büntetendõ, függetlenül attól, hogy "államvezetõk, hivatalos vagy magánszemélyek" a bûnelkövetõk. A nép nyakába dobott kötél az uzsorakamat a Magyar Nemzet kizsigerelése ,a tudatos népirtás fogalmának kiteljesedése.

A BETELEPÜLÉS ÉS A HATALOM TELJES ÁTVÉTELÉNEK ELÖKÉSZÍTÉSE MÁR A GENSZTERVÁLTÁS IDEJÉN ELÖREHALADOTT STÁDIUMBA VOLT!

Az a szervezett erõ, amely parancsra van jelen a médiában az a Mossad állománya. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegõ ementáli sajt" - mondta a Demokratának Kozenkay Jenõ egykori kémelhárító tiszt.

Posta Imre minden szavát alátámasztja a volt kádárista elháritós nyilatkozata és vegyétek figyelembe, hogy mikor történt ez . Csak ell kel képzelni ezekután a mai viszonyokat.

Kozenkay Jenõ egykori kémelhárító tiszt.Tényfeltáro nyilatkozata.

http://www.hazankert.com/200803_demokrata-kozenkay.html
Hazánkért Online, 2008. 03. 20.Az izraeli titkosszolgálat minden döntésnél
jelen van Magyarországon

▓ „Az a szervezett erõ, amely parancsra van jelen a médiában, és most rendkívül hallgatag,
az a Moszad állománya. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást,
a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk,
mint egy lyukaktól hemzsegõ ementáli sajt” - mondta a Demokratának
Kozenkay Jenõ egykori kémelhárító tiszt.- Ön a Kádár-rendszerben a III/II-es fõcsoportfõnökség hadnagya volt 1978 és 1985 között. Húsz éve leszerelt. Miért érezte szükségét most megszólalni?

- Nem akartam, hogy a fiam úgy nõjön fel, hogy azt vágják a fejéhez, az apád hazaáruló volt, gazember volt. Nem voltam az. A hazámat szolgáltam a magam lelkiismerete szerint. Az idegen kémtevékenység ellen dolgoztam. Az ügynökhisztéria sok tisztességes embert, köztük ma is a hazájukat szolgáló elhárítókat megalázott.

- Amikor az SZDSZ-hez köthetõ Political Capital nevû cég a honlapján közzétette a kommunista diktatúra állítólagos ügynökeinek nevét, illetve ezek egy részét, akkor ön feljelentést tett ismeretlen tettes ellen személyes adatokkal való visszaélés miatt. Azt is mondta, hogy az ügynökügy mögött az izraeli titkosszolgálat, a Moszad áll. A bejelentésére többen úgy reagáltak, hogy a diktatúra hálózatait védi.

- Akit a kádári belbiztonsági szervek üldöztek, az tegyen panaszt, szolgáltassanak személy szerint neki igazságot, konkrét ügyekben. 1990-ben gyakorlatilag a III/III-as fõcsoportfõnökség kivételével a szolgálatokat átvették jogfolytonosan. Ha pedig így történt, akkor mindaz, ami velük kapcsolatos, az államtitok. Ezért írtam Lamperth Mónikának egy nyílt levelet, amelyben kértem, hogy vagy mondja ki, hogy már nem kötelez bennünket a titoktartás, vagy mentsen föl minket e kötelezettség alól, és akkor jöjjön, aminek jönnie kell, szabaduljon el a pokol. Itt nem arról van szó, hogy ki mit tett korábban vagy hogyan mûködött a Kádár-rendszer, hanem arról, hogy a jogfolytonosan átvett szolgálatok meggyengítése veszélyezteti Magyarország nemzetbiztonságát.

- Ez egybevág Kövér László véleményével, aki azt is mondta, hogy Gyurcsány Ferenc köreibõl robbantották ki az ügynökügyet.

- Elég szomorú, hogy Kövér Lászlónak kell megvédeni bennünket a saját egykori állítólagos elvtársaink ellen. Felelõsségteljes megnyilatkozás volt ez tõle. Gyurcsány egy olyan KISZ-vezér volt, akiért - és a hozzá hasonlókért – nekem, mint állambiztonsági tisztnek adott esetben az életemet kellett volna áldoznom. Ma olyan vagyonokon trónolnak, amit az apám, az anyám és a többi ember halmozott föl korábban. Nyugodtan megírhatja, hogy én ezt egyszerûen lopásnak tartom. Ebbõl a körbõl találták ki, hogy ezzel a kis játékkal lejáratják az öreg kommunistákat, lejáratják az ellenzéket, miközben elterelik a figyelmet a kétségbeejtõ gazdasági helyzetrõl, majd megnyerik a választásokat. Egy varázspálcával sem lehet ekkorát suhintani. Az, hogy egy kormányfõ esetleg nem tudja, mit csinálnak a beosztottai, nem menti õt. A büntetõjog szerint hazaárulásnak minõsül, ha valaki egy idegen állam kormányával szövetkezik azért, hogy Magyarország területi integritását vagy alkotmányos rendjét sértse. Meggyõzõdésem, hogy az alkotmányos rend megsértését ezzel maximálisan megvalósították.

- Azt állította, hogy a Moszad egyik ügynöke egy budapesti közhivatalban ülve irányította ezt az akciót. Mibõl gondolja ezt?

- Kaptam egy információt, és azt továbbítottam. Két dolgot tényként leszögezhetünk. Az ügynökmizéria hirtelen kezdõdött, és hirtelen lett vége. Ezt senki sem tagadhatja. Ez egy jól szervezett operatív akció keretében zajlott, amihez többféle támogatás kellett. Szükséges volt, hogy a hazai titkosszolgálatok - magyarul mondva - ne pofázzanak bele, és szükség volt médiatámogatásra. Az a szervezett erõ, amely parancsra van jele a médiában, és most rendkívül hallgatag, az a Moszad állománya. Az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét honlapján toborzó felhívás olvasható, amely arra hívja a zsidó fiatalokat, hogy vállaljanak fizetett munkát a Moszadnál, a hírszerzéstõl a kiszolgáló tevékenységig mindenféle területen. Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegõ ementáli sajt. Tény, hogy a magyar nemzetbiztonság aláásása nem magyar, hanem idegen érdek. A mélységes hallgatás bizonyítja, hogy telibe találtam. Legfõképp két ember hallgatott, akiknek meg kellett volna szólalni ebben az ügyben. Az egyik Lamperth Mónika belügyminiszter asszony, a titokgazda, a másik Gyurcsány Ferenc, aki amúgy mindenhez hozzászól. Ebben az ügyben azonban még véletlenül sem hallatta a hangját. Azok, akik ebben a szakmában, ebben a titkosszolgálati közegben dolgoztak vagy dolgoznak, tudják, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem arra is, hogy ki mit nem mond, vagy ki az, aki hallgat. Gyakran kell a sorok között olvasni.

- A feljelentését elutasították, a Nemzeti Nyomozó Iroda múlt héten megtagadta a nyomozást.

- Tudja, mi az érdekes ebben? A Magyar Hírlap már március 30-án megszellõztette, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda nem fog ebben az ügyben nyomozni. Ez azt jelenti, hogy valakik valahol nagyon pontosan tudták, mi fog történni. Ez is titkosszolgálati akcióra utal. Magyarországon a Moszad jelenléte a legerõteljesebb, õket követi a KGB, majd lemaradva a CIA.

- Milyen erõt képvisel az izraeli titkosszolgálat hazánkban?

- Magyarországon hétezer és tizenháromezer fõ között van a Moszad ügynökeinek a száma. Ezek nem mind hírszerzõk és kémelhárítók. Vannak köztük az operatív találkozások helyszínéül szolgáló lakások tulajdonosai, futárok, olyan cégvezetõk, akik a rendszer mûködtetéséhez biztosítják a pénzt, és mások. A Moszad minden megyében, minden városban a döntés-elõkészítõ és döntéshozó helyen jelen van.

- A polgármesteri hivatalokban, a megyei közgyûlésekben is?

- Minden olyan szervnél, ahol bizalmas információk vannak. Egy ilyen szervezet olyan, mint a rákos daganat. Nem árt azon elgondolkodni, hogy a "nagy" Amerika, amely Izrael leghûségesebb szövetségese, felháborodottan tiltakozik az ellen, hogy a Moszad agresszív, a két ország bensõséges viszonyát figyelembe véve kifejezetten arcátlan módon lopja az Egyesült Államok titkait. Hogyan is gondolhatja bárki, hogy ez a titkosszolgálat nincs jelen meghatározó erõvel Magyarországon, ahol a hivatalos adatok szerint mintegy százezer zsidó él? Köztudott, hogy az izraeli tõke a befektetett pénz tekintetében jelenleg a területileg sokkal nagyobb és földrajzilag jóval közelebb esõ Németország után a második helyen áll Magyarországon, s az izraeli vállalkozók leginkább a telekommunikációs és ingatlanbefektetéseket kedvelik. Elképzelhetõ-e, hogy a Moszad nem követ el mindent a sajátjai megsegítésére, információkkal való ellátására? Erre persze azt szokták mondani, hogy a külföldi tõke milyen jó. Szerintem a fõ kérdés nem az, hogy mennyit fektetnek be, hanem hogy mennyi visznek ki. Az a kérdés, hogy mi a haszna ebbõl Magyarországnak, a magyar polgároknak. Jó, ha van befektetett tõke, de nem jó, ha cselédekké tesznek minket. Jó, ha a Moszad a maga hatékony eszközeivel segítséget nyújt az esetleges terrorcselekmények megelõzésében, de nem jó, ha közben ellopják minden üzleti titkunkat, és ezáltal lehetetlen helyzetbe taszítják a hazánkat.

- Tudna konkrét neveket említeni a hazai Moszad-ügynökök közül?

- Nézze, nem szeretnék neveket mondani. Az interneten, a www.lakatospal.hu oldalon elég sok név szerepel, akiket a lap készítõi idegen szolgálatokkal való együttmûködéssel gyanúsítottak meg. Hogy ezek valóban idegen szolgálatok ügynökei vagy sem, arról nem kívánok beszélni. Tény, hogy ezzel az ügynökmizériával kinyitották Pandora szelencéjét, és sok mérges, dühös egykori állambiztonsági tiszt elkezdett beszélni. Annyi bizonyos, hogy a névsorban szereplõk egyike sem tett feljelentést.

- Kitõl kapta az információt?

- Az ügyészségnek címzett levelemben leírtam, hogy ha szükséges, megfelelõ garanciák mellett az informátorok is megszólalnak.

- Nem fél?

- Bármilyen abszurd, de a Moszad most nagyon vigyáz rám. Ezt kell tegye. Ha most bármi történne velem, az felérne egy beismerõ vallomással. Lehet, hogy másfél év múlva már nem fogom biztonságban érezni magam.

- Milyen következményei lehetnek ennek a bejelentésnek?

- A Moszad a titkosszolgálatok között a legnagyobb. Egy elefánt. De most betévedt a porcelánboltba, és legyünk õszinték, fenéken szúrtuk. Ebben szerepe volt az elbizakodottságnak is. A Moszad nevét sokáig ki sem volt szabad ejteni, nem szoktak hozzá, hogy valaki nyíltan beszél róluk, és nem kezeli õket valami különleges társaságként, hanem csupán egyként az ellenséges kémtevékenységet folytató szolgálatok közül. Ezt jelzi a mélységes hallgatás. Ha bárhol a világon vélt vagy valós sérelem éri a zsidó érdekeket, sírva szaladnak New York-ig panaszkodni, és mozgásba lendül az egész világot átfonó hálózat. Most azonban hallgatnak. Igaz, nem egy zsidó emberen esett sérelem, hanem egy idegen állam hírszerzõ-elhárító tevékenysége kapott egy pofont. Ha ennek az ügynek csak annyi hatása lesz, hogy a magyar titkosszolgálatok, és azok vezetése felébred, és azt mondja, hogy azért mégse lopjanak szét minden fontos információt, akkor lehet lépéseket tenni. A moszados ügynökök ezt fékezik, de az elmúlt 40-50 évben Magyarországon kiépült ügynökség tagjai oly mértékben korrumpálódtak, belebonyolódtak saját kis ügyleteikbe, hogy a Moszad izraeli vezetése ezt nem nézi jó szemmel, így átszervezés várható. A mostani zavar után fõképpen. 2003-ban a Moszad vezetése felszámolt egy csomó kémelhárító-hírszerzõ rezidentúrát világszerte. Ennek hasonló okai voltak. Hogy mozgás van ezen a téren, azt az is jelzi, hogy szokatlanul sûrûn járnak mostanában Magyarországon izraeli delegációk. Ez nem volt jellemzõ a korábbi idõszakra. Lezsák Sándor egy nemrégi kijelentésével egyetértve én is azt mondom, hogy Magyarországot vissza kell hódítani. ◘

Magyar Demokrata, Budapest. 2005. április 21.

▓ Megjegyzés
Ha legközelebb Tomi Lapid vagy más Izraelbõl Magyarországra látogató magyar-ajkú méltóság a magyarok figyelmeztetésére és kioktatására érkezik, készítsétek elõ a kérdést: Mit keres az állítólag „független és szabad” Magyarországon a Moszád izraeli titkosszolgálat, amely keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is? Erre várjuk a választ Lapid úrtól! – T
Hazatérnek a nyírtassi haszid zsidók

Forrás: (NOL) Népszabadság Online 2006. június 16.

"Magyarországra költözik a kanadai Québec tartományból a nyírtassi haszid közösség, hogy újból otthont teremtsen magának azon a helyen, ahol a 18. században elõdei, a Mózes vallású közösség tagjai letelepedtek, s ahonnan a Holokauszt-túlélõ tagjai emigrációba kényszerültek.

Az Ortodox Zsidó Világtanács és a Mechon Simon Szociális és Foglalkoztatási Alapítvány tájékoztatása szerint Magyarországra költözik a kanadai Québec tartományban élõ nyírtassi haszid közösség, s "otthont teremt magának azon a helyen, ahol a 18. században a Mózes vallású közösség tagjai telepedtek le, a szeretet és az összefogás maroknyi szigetét alkotva a mai Nyírtass község területén".

Ebbõl az alkalomból az alapítvány, június 22-26 között nagyszabású rendezvénysorozatot tart, amelynek díszvendége várhatóan Lõwy pátriárka, a Demecseren született és tiszteletreméltó kort megért (québeci) Nyírtassi Fõrabbi lesz. A pátriárka közel ezerfõs kíséretével érkezik, külön repülõkkel a debreceni reptérre. A vendégek között lesz több híres fõrabbi a világ minden tájáról.

Az eseménysorozat keretében leteszik egy vallási, gazdasági, kulturális központ alapkövét, felavatják a leendõ nyírtassi székhelyet és házat és az új mikvét (közösségi fürdõ -tj). Mint az alapítvány sajtóközleményébõl kiderül, az eseménysorozat, benne a sabesszel, nagyon színes, forgatagos, a több ezer éves haszid zsidó szokásokkal tarkított lesz. A Mózes vallású ortodox haszid világ - amely több százezres lélekszámú - nagyrészt magyar származású. (sic!) ….. ] Magyarországon az alapítvány képviseli. Tagjai büszkén vállalják magyarságukat. (….?)

Magyarul is beszélõ, volt magyar állampolgárok! A magyarországi születés nem jelent magyar származást!

Lõwy fõrabbi Nyírtasson született a nevét a községrõl kapó Tass-i rabbi dinasztia sarjaként, s 1945 után a tassi közösség vezetõjévé vált. Családjából sokan a Holokauszt áldozataivá váltak, így nagyapja is.A fõrabbi, a Holokauszt-túlélõ követõi kisebb csoportjával 1949-ben érkezett Kanadába, ahol új haszid közösség felépítésére vállalkozott. Elsõként hozott létre saját falut Tass néven, amely Montreal közelében (Boisbriand) található. A falu közössége modellként szolgál saját iskoláival és intézményeivel. (MSA/NOL)"

Göncz Árpád mondta egyszer, hogy a Kárpát-medence a kitûnõ központi földrajzi fekvése miatt lesz egyszer Európa legnagyobb kereskedelmi és forgalmi központja.Ki tudja, mi rejlik a nagy vonzalom mögött, hogy most ezer haszid zsidó Nyírtassba költözik! Valahol el kell kezdeni úgy, mint kazár származású õseik tették a 18. században, amikor a hátukon a batyuba rejtett Talmuddal érkeztek Galíciából magyar földre. Luzsénszky Alfonz (1902-1975) jezsuita pap fordításában "A Talmud Magyarul": "Jesia rabbi mondja: "A világ csak az izraeliták végett teremtetett. Õk a gyümölcs a többi nép csak üres csésze." || (Saniga): "Isten csak azért szórta szét az izraelitákat az egész világra, hogy a népekre áldást és szerencsét hozzanak." || Seba Ábrahám: "A zsidók elõnye minden más nép felett, hogy a világ minden más nemzete között alig van egy ember, aki kiváló okossággal és bölcsességgel lenne megáldva, míg a zsidók a legokosabb és legbölcsebb emberek." [Aster folyóirat kiadóhivatal, Bp. III. Nád-utca 1. sz. - Dátum nélkül, a két háború között.]

A MAI VALÓSÁG RÉSZE

A rendszermódosítás óta az országgyûlési választások idején bérelt repülõgépek szállítják a kettõs állampolgárokat Izraelbõl Ferihegyre. Az izraeli (és a kettõs izraeli, pl. az izraeli-orosz vagy az izraeli-magyar) állampolgároknak Ferihegyen nem kötelezõ a vám- és az útlevélvizsgálat. A zsidó állam polgárai külön folyosón, a magyar hatóságokat mellõzve és kikerülve, bármit bármilyen mennyiségben behozva léphetnek be a Magyar Köztársaság területére. A folyosó kifelé természetesen hasonló módon mûködik, a Magyarországon törvénytelenül mûködõ In-Kal itt nem, csak a budapesti belvárosban túrja fel a táskákat és a kismamák gyerekkocsijait.

Ne gyere ide, ha valami nem tetszik - tartja a zsidó közvélekedés, és ezt a toleráns zsidók igyekeznek is a kulturájuknak megfelelõen kifejezésre juttatni. Hát meg kéne mutatni nem tetszik ha õk jönnek ide.

A mai helyzetett hûen tükrözi Posta Imre LAPJÁN MEGJELENT.

Budapest a zsidófészek CÍMÛ ÍRÁS . http://postaimre.euroweb4you.eu/news.php?extend.996

POSTA ÚR HIÁBA BESZÉL ÉVEK ÓTA A HONFOGLALÁSRÓL, A RENDÖRSÉGI ,KATONAI, ELHÁRITÁSI, ÜGYÉSZI, BEÉPÜLÉSRÕL, A MOSSAD ÁLTAL, A BETELEPÜLÉSÜKRÕL, A KÓSEREKNEK. A Nemzetett alkotó Magyar emberek nagy része úgy gondolja új mese sorozatott hallgat a juda televizió szórakoztató csatornáin. Fotelforradalmárok lengetik kezükbe a kõbányais üveget, nagyon kemények és bátrak, meg merik nyomni a tv irányitó gombjat és a nehéz fegyvernek számító sörnyitót is profi módon kezelik. Természetesen Tisztelet a tenni tudó és akaró valóban kemény magnak, akik. A Nemzetet próbálják kihúzni a mocsárból. Amibe kedves kollaboráns honfitársaink zsidóbérenc dísz gójok belenyomták. Eredményeik lassan érnek de csak a legszükségesebb mentésre futja jelen pillanatban. Én bizom a kis magba. Higgyetek bennük mint önmagatokba. Ja vagy magatokba se hisztek. Na látjátok, itt a baj. A beprogrammozot ZSIDÓ Kódok felülirják a Magyarok Istenének õsi kódjait. Tudom nehéz, tudom a család, tudom a megélhetés, tudom a zsidó multi olcsóbb, tudom nem lesz sör, tudom pár év, és Magyar Nemzet se lesz, tudom gyermekeink tudatában az, hogy Magyar identitás nem lesz érthetõ fogalom!

FORRÁS *
Link

Hozzászólások

99 #39 MORMOTA1968
- 2016-11-30 05:38
Kukackac elhunyt? Hát ezért nem jelentkezett be mostanában? És csak 50 éves volt? Majdnem egykorúak voltunk. Õ már a harmadik halottunk. A magyarok Istene nyugosztalja! Õszinte részvétem a családjának! Nem ismertem személyesen, de más oldalakon is feltûnt, ha jól emlékszem a facén is. A stílusából rá lehetett ismerni. Vidám lehet a hangulat oda fõnt, most már az angyalokat szórakoztatja és ahogy Gerry is megjegyezte "most röhög rajtunk" egy jót, hogy tovább szenvedünk ide lent, míg neki már se kínja, se baja. Lehet tudni, hogy mi történt vele? Én még csak nem is sejtettem, hogy esetleg beteg lenne, olyan vidám ember volt mindig. Hiányozni fognak a rajzai, fotói, hozzászólásai, igazi mókamester volt közöttünk. Õszintén sajnálom, hogy elment. :|
4 #40 Posta Imre
- 2016-11-30 06:08
Gerry, nem van hely a rozsdadombon? Betelt?

Rák.

Lassan, de biztosan úgy érzem, a halál nem elválasztja hanem összébb hozza az Embert!

Laci, a patikában sok halállal tanálkozni. Mikor megrendelünk egy-egy újabb fájdalomcsillapító kábszeres tapaszt, benne van a pakliban, hogy a "beteg" közben megszûnik betegnek lenni. De õk általában idõsek. Van itt 20 évesen hererák, 40 évesen gyomor...és egyik naplóról a másikra visz mindent, mint a piros hetes. Emlékeztek? "Régen" is természetes volt a halál 70-80 éves kor körül, de 50-60 év alatt csak balesetben volt szokás eltávozni.
99 #41 MORMOTA1968
- 2016-11-30 06:26
Bivaly! A 2-es és 5-ös hozzászólásoddal csak egyet érteni lehet, szívembõl szóltál. Én is alig néhány éve indultam el a felébredés rögös útján, de azóta többet tanultam a világunk igazi arcáról, mint annak elõtte való évtizedekben. A hangyák legalább nem húznak széjjel, mint az ember, mert van "EGY" aki mindent irányít. Sajnálom a parlamentet, szép épület, de én bizony megküldeném, mikor az összes rohadék oda bent van, kivétel nélkül. Mióta csak felépült és elkezdték ezt a kur@a nagy liberális democsokráciát, meg adjunk állampolgárságot minden idetévedõ mocsok népségnek, azóta kezdõdött el csak igazán a magyarság kivéreztetése. Az elmúlt pár száz évrõl nem is beszélve, mikor hõsiesen védtük a nyugatot a keleti népektõl. Pedig, hogy szeretett volna eljutni oda tatár, török, meg tán az arab is, bár az a hátsó bejáraton azért már akkor is besurrant. Azt mit értünk el a nagy hõsiességünkkel? 150 év török megszállást, mert a hülye, ostoba várvédõk beengedték a budai várba az akkori török turistákat, akik ruha alatt jól fel voltak szerelkezve. Az eredmény több mint 4 millió magyar kiirtása. Most meg egy másik türk fajta a kazár zsidó irtja a népet lassan 150 éve. Igaz, azóta a maradék magyarságon kívül került ide mindenféle nemzetiség is. Az ember, Isten vagy Istenek legelcseszettebb, legtökéletlenebb teremtménye. Még hogy értelmes lény! Még az állatvilágban is összetudnak fogni egyes fajok, hogy megvédjék a territóriumukat, de mi csak a széthúzásra vagyunk képesek. EGY VEZETÕ KELL, CSAK EGY ÉS SEMMI DEMOKRÁCIA! És ha az-az egy tudja mivel tartozik azoknak, akik bíznak benne, minden rendben lesz. Miért van az, hogy régen a királyok, (már amelyik) nem messzirõl figyelték a csatákat, hanem elsõként vetették magukat az ellenségre? Mindig elõl álltak, jó példát mutatva, ha ott is hagyták a fogukat, de tudták mi a kötelességük, mit jelent "VEZETÕNEK" lenni. Gondoskodtak a népükrõl, akik megszavazták neki a bizalmat és nem zsarnokoskodtak a nép felett, mint most. Persze voltak kivételek. A miniszter szó szolgát jelent. De kiket is szolgálnak most a nép szolgái? KI LESZ A VEZÉR, A KIRÁLY, AZ URALKODÓ, A NÉP TÁMASZA? Ja, hogy nincs nagy tolongás? Azt látom! Na ezért nem fog történni semmi pozitív elmozdulás a jó irányba, mert nincs egyetlen elhivatott, erõskezû vezetésre alkalmas személy sem sehol a környéken! És a nyáj jó pásztor, kis kanász "és a legfontosabb" terelõ pulik nélkül szanaszéjjel kószál és már a vezérkos kolompjára sem hallgat. Minden kerge-birge megy a saját feje után. És ezen nincs is mit csodálkozni. A parazita ott van a többség fejében és belülrõl rágja az agyát, de már a test többi részét is. Ismer valaki egy jó "ÁLLATORVOST, DE ITT MÁR MÛTENI KELL NON-STOP, ÉJJEL-NAPPAL, MERT SOK PARAZITÁT KELL ELTÁVOLÍTANI A FEJEKBÕL! Kemény és izzasztó munka lesz, de muszáj neki fogni, vagy elhullik az egész állomány.
118 #42 keepfargo
- 2016-11-30 07:08
Sajnalom Kukackac-ot, es amiota elment, hianyzott is. Volt egy-ket osszeszolalkozasunk, de megoldottuk sertegetesek nelkul. Tiszta a lelkiismeretem, gondolom, az ove is.
A magyarok Istene nyugosztaljon Kukackac! C U later!!
37 #43 HER
- 2016-11-30 08:26
Kedves MORMOTA1968 ! Nem a harmadik, mert ahogyan számolom kb. az ötödik és Wiking akirõl nem tudunk!
Kedves Kukackac, nyugodjál békében!
A családnak megnyugvást, õszinte részvétem!
Nagyon hiányzik a csapatból!
37 #44 HER
- 2016-11-30 08:31
Látjátok harcosok, nem kéne egymást gyílkolászni még itt sem! Van az életben sok féle, ne szaporítsuk!
Mi lenne, ha mindenki a békességre törekedne?
Írtam már, sohase tudhatod a másik lelkiállapotát, idegileg, mire teszel rá egy lapáttal, és mérgezzük egymást?

Tudott már, itt is mindenki tudja, a lelki stressz a legfõbb gyílkos!
Nem érdemli meg az Ember! Ne tedd soha többet, kérlek!
2 #45 gerry
- 2016-11-30 08:46
HER..... papnak készülsz?

"Nem az a kemény aki adja, hanem aki állja."

A lelki stressz nem az itteni beírásokból keletkezik. hanem az emberi hülyeségbõl. Nem tudom hol lennék, ha életem folyamán minden problémámnál elmentem volna a sarokba kisírni magam. Mi több pszichomókushoz ... feldolgozni a stresszhelyzetet.

Azt hiszem utoljára úgy nyolc éves lehettem amikor anyunál kerestem "menedéket" mert bibis lett a térdem.

Ebben a világban talán hagyjuk meg a papoknak és az anyukáknak (kisgyerekkel) a "jajj de szörnyü..." reagálásokat. Nem vevõ rá se a zsidó, se a "menekülõ", se a kollaboráns.

ÁMEN.

4.bp.blogspot.com/-deru3KzFyzc/TVaFzer2zfI/AAAAAAAAAdw/MyzzW3sQugs/w1200-h630-p-nu/Csal%25C3%25A1di%2Bf%25C3%25A9szek.jpg
37 #46 HER
- 2016-11-30 08:51
Kedves Gerry! Az élet minden területén jön a stressz, nem az oldalról írtam, de a lapáttal itt is adagolják néha! Ezt kéne elkerûlni!
7 #47 virag
- 2016-11-30 08:58
Kukac-kac az örök vadászmezõkön...ilyen váratlanul, nagyon sajnálom...
..ha lehet, mindent el kell követni az egészségért,
http://paleomedic...gen-etrend
(nem vagyok orvos, sem term.gyógyász, csak egy "mezei virág"
376 #48 LJ1990
- 2016-11-30 10:25
Csak nem a majmok bolygója?A föld banán alaku? :D
12 #49 spartakusz
- 2016-11-30 11:22
" Spari is évek óta itt volt, van és lesz, míg leszünk, vagy lesz. Önmagát adja, csak most sokkal kevesebb közt jobban feltûnik a kitartása. Lényegében megszûntek az "értelmes" és "érdemi" hozzászólások, de nevezzük ezt egymáshoz fûzõdõ kapcsolatnak."

Imre jó esett, hogy emlékeztél rám - de minõ csoda írok ide, tehát én is egy hazug vagyok, mert megígértem és le is írtam, hogy soha többet nem írok ide!
Bocsássatok meg, hogy megszegem ígéretemet, csak röviden - Isten nyugosztalja kukackát - kérem, hogy segítsen bennünk onnan a túlvilágról!
Másod sorban kérem etelét ne essen az én hibámba - ne tûnjön el!
Tudom, hogy az oldal színvonala emelkedni fog a mélybõl - megtanultam, hogy egymást necsesztessük, mert az a bomlasztást segíti - azt tudom, hogy a magyar régen ha úgy értékelte, hogy vérig sértették !volt amikor picsányi ok miatt is/ akkor párbaj és egymást is megölték párbajban - de azt is tudom, hogy halálos ellenségeink ezt tudják és ellenünk kihasználják! Szóval egyiketeknek sem adok igazat, mert a valóság az, hogy ez egy hasznos oldal, és van felbecsülhetetlen értékû múltja ami magyarok érdekeit képviselte akkor is és most is! EZ TÉNY!
EZT FONTOSNAK ÉREZTEM, HOGY IDE LEÍRJAM - NEKTEK! KÖSZÖNÖM, HOGY ELOLVASTÁL - TISZTELETTEL ID. KISS LÁSZLÓ
ui: máshol terjesztem nagyszerû meglátásaitokat - na ezt nem, hogy néha alaposan össze szólalkoztok, de a normális vita csak a jó és helyes célt szolgálja!
4 #50 Posta Imre
- 2016-11-30 15:38
"Bivaly pontosan ugyanazt mondja,,amit mi mondtunk éveken át.(ide bandák "bekvártélyoztak".).A honlapért semmit nem tesznek.Néha kórusban leorditanak embereket.☺
Akik próbálnak véleményt mondani.-De elvárják,hogy cikkekkel ki legyenek szolgálva.- Utána beraknak valami 100-szor megbukott yutubos szemetet,,-"És õk az OKOSAK".☺
Értjük Bivaly indulatát.!!.☺
Többször is szóltunk.>> Ne engedje.- Röhej.!! Ugyanezt mondták nekünk is = át akarják venni a honlap irányitását.- ugyanezt kapta most Bivaly is..
- RÖHEJ.

Üzenet.>> LJ1990 részére -- "Ez nem a Majmok bolygója..Egyet már léptünk.!! -- ??...Most,,Második Alapitványnak "hivjuk...
Me az elsõvel,,rohadtul nem vágtunk fel...= Nem volt egy kéjmámor.!!....- csak uuggy...."
91 #51 Tuzroka
- 2016-11-30 15:57
A hozzászólásokat összefoglalnám:Egy dolgot jól jegyezzetek meg /SEMMI SEM FONTOSABB A SZERETETNÉL/
Kukackac Családjának Õszinte részvétem. Kicsit szegényebbek lettünk nélküle de kinõjük!
4 #52 Posta Imre
- 2016-11-30 16:17
Padlót fogtak a francia szocialisták

Egy új felmérés szerint mindössze az ötödik helyen áll a lehetséges franciaországi elnökjelöltek sorában a jelenleg a hivatalt betöltõ szocialista Francois Hollande. Rosszul kezelt bevándorlás, terjedõ radikalizmus, érdemben nem javuló munkanélküliség – csak néhány ok, ami miatt bukásra számíthat a jövõ tavaszi elnökválasztáson a francia Szocialista Párt. Jelenleg ugyan még az sem biztos, hogy Hollande elindul a tisztségért, a baloldal zászlóshajójára azonban így is ráéghet az „elmúltötév”. http://mno.hu/kul...ak-1374077
283 #53 gladiator07
- 2016-11-30 16:27
Hááááát uraim és hölgyeim ez kemény menet volt, s talán mélységében nem szaladtunk le enyire, már az anyázásokat illetõen, persze az 1 - 2 zsidó aki itt olvas bennünket kélyesen vigyorog. Holott a felvezetõ cikk nem is errõl szól, hanem a látens valóságról, és még ez csak a felszin.

Az igaz amit Bivaj írt teljes egészében , talán még sötétebb is, és borzasztóbban aljasabb a tényleges valóság, de már eszt 1 pár éve ki lett ujságolva az oldalakon, aki régebbi az tudja mirõl nyekegek. Az Imre szinte a szivárvány minden szinével leírta - elmondta, hozzászólások tömkelegével, hogy ez a mostani 20000 - év , a " szinházak évadja volt", de folytatódik továbbs ha már felülrõl szagolod az ibolyát, már jó helyen vagy az " Elíziumban".

Kukackacot jól ismertem, hisz emlékeztek rá vittem neki kispulit, ahogy kóré - nak is, sajnálom mert jó ember volt, egyébként a felesége Erdélyi..!

Uraim és hõlgyeim tisztelettel kérek mindenkit disztingválja magát ha a gombokat nyomogatja.

BL.
4 #54 Posta Imre
- 2016-11-30 17:18
Romániába megy a pápa – mi nem örülünk

Igazi kelet-európai diplomáciai adok-kapok kezd kialakulni Erdély és Románia egyesítésének századik évfordulója kapcsán. Bár az esemény csak 2018-ban lesz, a felek már gyúrják egymást, a játszma része lehet Ferenc pápa és egy fogadáson elfogyasztott pohár bor is. http://mno.hu/kulf...nk-1374002
99 #55 MORMOTA1968
- 2016-11-30 17:49
Kedves Her! Már számolni sem tudok. Tényleg, igazad van. Hány olyan ember ment el fiatalon vagy idõsebben, aki próbált tenni valamit egy darabjaira hullott "nemzetért" ha annak lehet még nevezni. Akit érdekel még ennek az országnak, hazának a sorsa, jövõje és próbál is tenni valamit, bármennyire is korlátozottak a lehetõségei, elsõ sorban anyagiakban, az vagy súlyosan megbetegszik és meghal, vagy börtönbe kerül hamis vádak alapján, vagy beleõrül a tehetetlenségbe. Ha most végig kérdeznék az ország fehér bõrû, európai gyökerû fiataljait, hogy mit választana egy esetlegesen kitörõ honvédõ háború esetén, az ország elhagyását vagy a haza védelmét vajon mennyi lenne az a fiatal, aki nem az ország elhagyását választaná azonnal? Csak meg kell nézni õket. A többség már most külföldre menekül, érdekli is ezeket a hazájuk jövõje! Még azzal sincsen tisztában a többség, hogy ha valaki magyarul beszél, az nem jelenti azt automatikusan, hogy magyarul is érez. Sok állampolgára van ennek az országnak, de elenyészõ benne a hazájáért valóban tenni akarok száma. Vajon hányan vannak tisztában a zsidó betelepüléssel,megszállással és hogy egyáltalán kik vezetik ezt az országot, népséget "FÉLRE?" A tehetetlenségbe betegszünk bele sorban. Nyomasztó ez a tehetetlenség és az ország lakosságának közömbössége, (tisztelet a kevés kivételnek.)
99 #56 MORMOTA1968
- 2016-11-30 17:58
Gerry! A rajzra reagálva, úgy látom ezek zsidók, akarom mondani kakukk fiókák. Túl nagyok a szülõkhöz képest és köztudott hogy kik szeretnek más fészkébe idegen tojásokat pottyantani. Na jó, tudom mirõl szól a rajz valójában. Hogy idõben kell kilökni a fiókákat a családi fészekbõl, amennyire csak lehet, felkészítve a "NAGY " betûs életre.
12 #57 spartakusz
- 2016-11-30 18:07
" Nyomasztó ez a tehetetlenség és az ország lakosságának közömbössége, (tisztelet a kevés kivételnek.)"
Köszönöm, kedves MORMOTA1968, HOGY ÍGY FOGALMAZTÁL, VALÓBAN MÉG KEVESEN VANNAK, DE A LÉNYEG AZ, HOGY VANNAK! Ép most fejezõdött be kubinyí élõmûsora, amit hallgattam - amit érdemes lesz vissza hallgatni holnapra jutonra is felteszik! Bizony minden nap meg kell küzdenünk ellenségeinkkel, ahogy mondta ott a film rendezõ - pl. az ügynökök a parlamentbe mennek!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.18 másodperc
4,709,065 egyedi látogató