Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Csak magamnak!

GondolatokMég mindig január van, ahogy azt megígértem. Ígérem, holnaptól február lesz, de az idõjárást nem ígérem meg, olyan lesz, amilyet leszállítanak, vagyis teljesen az évszaknak és az égövnek megfelelõ. Már egy hónapja vagyok benne a zinfluenzában, vagy miben. Lehet, hogy ebola, vagy aids, esetleg zika, vagy a tököm se tudja mi ez, de velem együtt mutálódik és zrikál. Mire elmúlik az egyik, jön ugyanaz még egyszer. Lázam viszont nincs, pedig az kötelezõ volt eddig. Na mindegy, ezt biztosan másik törzsbõl tenyésztették a nanolaborban. Az idõjárás pont kedvez nekik.

Végül is az egész család már benne van ebben a nyavalyában, már Marci is belázasodott tegnap. De mirõl is írjak, ha már naplóbejegyzés. Kedves naplóm, tele a hócsukám! Nem kicsit, de nagyon. Sok mindent elkezdtem más színben látni. Árnyaltabban és persze feketébben, ami nem sötét, csak kevésbé világos. No nem a világon zajló – elõre elmondtam mi lesz- események kapcsán, hanem az ún. emberiséggel kapcsolatban. Ezt már leírtam, de emlékeztettem magam, hogy minél jobban megismered az emberiség képviselõit, annál inkább tartózkodsz velük való azonosulástól. Amit mindig is sejtettem valahol, ma már teljes bizonyosság. Én nem tartozom ide, ha az „ide” idetartozik egyáltalán. Bennem más világ van, mûködik, hat. Talán szakmai ártalom, talán szakma nélkül is megártott volna ennyi jó élmény, amivel sikerült magam összeismertetni, de annyit mondhatok, hogy a diagnózisom halálpontos. Éppen ma olvastam egy cikk címét, ami szinkronban van jelenlegi hadiállapotommal. Ha megismered istent: meghalsz, vagy valami ilyen firkászbölcsesség volt megfogalmazva, persze mûvészileg, nehogy valaki komolyan vegye. Pedig ez halálkomoly. Nos, ahogy mai lelkiismeretemmel látom ezt az összeesküdött világunkat, ebben a dimenzióban teljesen lényegtelenné aljasodott motívumok lettek sarokköveivé és ez nem tud változni. Korábban sejtettem, hogy a bölcs azért hallgat el, mert megértette ezt és fölösleges róla beszélni, hisz minden tudat útja ide fog vezetni. De mostanság rá kellett döbbenjek, hogy ez nem így van, illetve gyakorta nincs így. A bölcs azért hallgat, mert amit mondhatna, félelmetes, de leginkább nem szívderengetõ, így megtartja magának és várja, hogy vége legyen, kitöltve addig az idõt valami átmeneti elfoglaltsággal, melynek bármihez lehet köze, csak az „embereket szolgálnihoz” semmi esetre. A bölcs a természete a természet bölcsessége. Tudja, ahogy jött, úgy távozik és minél kevesebb nyomot hagy maga után, annál kevesebbet ártott. Nihil nocere! Ne árts!
Játékszerek, bábok vagyunk szabad akarattal, tudatunk tisztasága a tisztaság tudása és annyit ér, amennyire képesek voltunk tisztába tenni dolgainkat és amit itt igyekeztek belõle mesterségesen lehasítani, azt sikerrel visszaillesztettük a helyére. Persze közben az ember foga csikorog, ökle ökölbe szorul és üvölt is, meg zokog, esetleg beleroggyanva fennhangon vihorászik, de ha nem sikerül összeraknia a tudati kirakóst, úgy mindenképpen célját téveszti földi pályafutása. Szó sincs itt a „jó érzésekrõl” és a köznyelvben elcsépelt „szeretetrõl”. Olyan paradoxonokat és olyan axiómákkal kel dolgoznia és feldolgoznia, amelyekrõl tudományosan nem is értesülhetett és mégis ott van elõtte és benne. Régen sem volt ez könnyebb, de mióta a szabadság, testvériség, egyenlõség idiotizmusa bekódolódott az elmékbe, sokkal nehezebb, mert egyik sem igaz és semmilyen formában, ugyanakkor mindegyik igaz de egészen más dimenzióban. Félre vagyunk vezetve és ez ugye nem lep meg már itt senkit. Háború? Persze az, de egészen más szinten, mint amit egy Kalassal le lehetne rendezni, bár nem elhanyagolható az a tapasztalat sem, de csakis élmény szinten. Gyermekkoromban sokat öltem. Siklókat, békákat madarakat, csúzlival, íjjal, légpuskával. A csirke nyakát érzelmek nélkül metszettem át, a kacsa tarkóját is, a nyulat puszta pusztakézzel, tarkón, hogy vére orrán, száján folyt, mert ebédre kellett. És mindezt ma már szégyellem. Mindegyik állat ártatlan volt, miközben észre sem vettem, hogy mi nem vagyunk azok, s irányítottan, terelten, kisiklatva egy olyan világban élünk, amelyet szándékkal és minden dics nélkül emberszerû állatok „irányítása alatt” pont azt tesszük, amit elvárnak tõlünk. Ma már ezt átlátva csak emberszerûre emelnék teljesen tiszta tudattal és okkal kezet, viszont minden könyörület nélkül, ahogy akkor tettem, amikor nem voltam tudatában, mit is cselekszek. Nem haragból, de nem is bosszúból, hanem szükségszerûségbõl és bölcsességem birtokában. Ettõl sem könnyebb, sem jobb nem lesz senki személyes élete, de ez a kor ezt az elõírást kell, hogy beteljesítse. De mi a probléma? Nos, az igen nagy és sokkal összetettebb, mint amit áthidalhatok magam. Ahogy a gyermekeimnek nem gyûjtök vagyon, nem élhetem az életüket helyettük és nem spórolhatom meg nehézségeiket, mert akkor még ebben a vetített világban se találnak társra, úgy másnak sem mondhatom meg, hogyan jusson el a „világ peremére”, ahonnan vagy leugrik, vagy visszafordul és odarikkant a lemaradóknak: De jó móka! Nézzetek a szakadékba és gondoljatok arra, hogy ti vagyok a legmagasabb hegy csúcsán és innen már nincs feljebb!

Na ott és akkor mindenki eldöntheti, hogy képes-e megbocsájtani „istennek” mindezekért. Szerintem sokan eljutnak erre a pontra, bár nem sokan veszik észre és úgy tesznek, mintha mindez beleilleszkedne tudatuk komfortjába. Õk valószínûleg megbocsájtottak, csak azért, hogy tovább tehessék, amit addig is: a semmit.

A játékszabályok nem tudnak változni, ahogy az „emberi természet” sem képes rá. A bábmesterek ezzel teljesen tisztában vannak és erre épül az egész játék, hókuszpókusz. Talán emlékezetetekben van Madách Az ember tragédiája. Nos, oly kort élünk, ahol tán hasznos útikalauz lehet, bár az „õsbizalom” már elveszett és lényegében a finggal tele biliben markolászunk aranyat kutatva.

Hát akkor mi van most? Mé’, most mi van? Tudja-é valaki? Színház van és a nézõket és a színészeket is toborozzák, hogy még lemehessen egy következõ évad is. És van rá jelentkezõ.

Akartok egy jó tanácsot? Nem? Na mindegy! Elõször is légy õszinte önmagadhoz és másokhoz. Majd vedd észre, hogy mennyire egyedül vagy ezzel és örülj neki, hogy sokan éreznek már hasonlóan, megcsömörlötten az önámítástól és tömjéntelen hazugságtól, ami körül - és belülvesz. Nos, kezdetnek nem rossz lépés, ha túlélted. Ha úgy érzed, belehalsz, inkább hazudj tovább, legalább a látszat kedvéért.

Hozzászólások

26 #20 Szofi
- 2016-02-01 17:16
Az ember csak azt veszi észre, hogy már csak egy csík a szája és kõkemény a tekintete, amikor erre a birkamarha nyájra tekint. Nem gõg ez és nem is lenézés, hanem megkeményedett szomorúság.
154 #21 kakas
- 2016-02-01 17:32
Imre,hogy milyen színû volt a remény?Hát olyan piros fehér zöldes,olyan Magyar nemzeti kormányos...[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=As1zVq1-frY[/movie]
31 #22 orokkezdo51
- 2016-02-01 19:34
Kakas igen, errõl szól a háttérben már régen sok jelenség:
https://www.youtu...NLxk9Qkxy8
Dr. Hossó Andrea: Népvándorlás és szabadkereskedelem - az új világrend s_ezt-ni
4 #23 Posta Imre
- 2016-02-01 19:49
Gerry, mert hol van sapka, hol nincs sapka és az se füstszûrõs.

Kakas, mindent a maga idejében. Nagyon meg vannak a csúszva, el vannak "késve" hozzánkhoz mérten. Ezt nem tudom, hogy baj-e, vagy inkább nem, végül is nincs különbség.

Az, hogy kifejezem elégedetlenségem, tán még megértheted, hogy némi okkal, joggal történik. Sajnos az "anyag", amibõl dolgozni kék, nagyon zûd. Éretlen, értetlen. Mit tehetnék még, azon kívül, hogy elkezdek bohóckodni, zászlót lengetve énekelni egy frekventált helyen, vagy gyûlésen exponálni magam és benneteket, akik ott se lesztek, vagy gyúccsam fel magam, esetleg verjek oda pár gránátot, ami egyelõre még nincs is nálam? Esetleg lûjek? A nagy aegészben ennek már csak annyi értelme lehet, hogy bizonyítom, nekem már nincs, ha vót is valaha. Ettõl eltekintve egyik sem kizárt!

Örökkezdõ: Hassó = Soha! A másik "kedvencem" Damm, ami ha dam, akkor gát, ha damn, akkor franc, fene..., szóval csupa passzentos jósló nevek.
236 #24 Vazul
- 2016-02-01 20:28
Imre, ez az írásod tényleg nagyon jó! Köszi, jó volt olvasni, jól szavakba tudod önteni azt, ami egyébként nagyon nehéz szavakba önteni.

Tegnap meditáltam, viszonylag gyakran szoktan, s csak úgy belesüllyedtem a gazdag érdektelen emberek tudtatába. Éreztem, hogy nagyon sokam van, amibõl nem akarok senkin segíteni, mert akkor kevesebb lesz - ez megijesztett-, holott én voltam a senki. Egy nulla voltam bármilyen produktum, érdemi hozzáadott tett, hozadék nélkül. Éreztem, hogy el kell szigetelõdjek, mert így is mindenki csak a pénzemért rajong értem, mit tegyek? Legjobb a felületes, pénzen megvehetõ kapcsolat, tudom mit akarok, tudom mit várok el mástól, az élvhajhászaton túl több nem kell. Már maga az mindennél többet ér, hogy ennyi pénzem van, már ez maga minden szinten kielégít. Éreztem, hogy minél több pénzem van, annál inkább nem akarok segíteni. Nagyon szürreális meditáció volt, mintha zsidó lennék, amit elhesegettem gyorsan a meditáció után, és borzadva gondolok vissza, hogy valamilyen szinten azonosultam, igaz tudatosan tudat alatt kerestem ennek a semmirevaló életformának a tudati szintjét. A meditációban mindennél többet ért és minden fölött állt a pénzem, a vagyonom, amit rettegve féltettem és minél több volt annál inkább úgy gondoltam, hogy ez nekem jár, aki nélkülöz, oldja meg, de én ebbõl nem adhatok, mert kevesebb leszek, kisebb leszek, mert amúgy egy senki vagyok és ez az egyetlen mankóm. Belegondoltam, milyen ostobaság másokon segíteni, azzal csak magam rövidítem meg, és még a környezetvédelem sem számít, mert én most még ezt a jó környezetet kiélvezhetem, de az, hogy minél több pénzem legyen, egyébként mindent fölülír. Ami a legdurvább, azt éreztem: még többet akarok, ez a mostani nem elég! Pedig a meditációban a Föld leggazdagabbjai közt voltam. A pénz irányította a tudatom, az volt a mindenek felett álló.

Nagyon érdekes volt, idõnként mikor egy kérdésen meditálok teljesen átlényegülök, mintha nem is én lennék, és olyan dolgokat látok-érzek át, amit azelõtt nem értettem, éreztem, mintha azzá lényegülnék át. Egyszerre megfejtõdik számomra.

Tegnap óta ezen gondolkozom, mert mélyen hatott rám és ez kapcsolódik az írásoddal. Az emberek, vagyis nememberek olyan könnyen befolyásolahatóak, manipulálhatóak, olyan végtelenül ostobák. Azt hiszik, ha van hatalmuk, pénzük az értük van, gyakorlatilag eggyé válik a pénz, a pénzhajhászás, a hatalom, az anyagi érdek a lelkükkel, szellemükkel, és ezt diktálja a mostani világrend is, ami bár nincs kiterjesztve, de lényegében, szellemiségében az egész bolygót átszeli: a pénz iránti olthatatlan és szûntelen vágy, ami egyre inkább mindenek felett áll.

A pénz a mammon, az isten, aminek megszerzésében mindenki más csak akadály, ellenség. És semmi nem elég.
A nép meg megkajál bármit, a nép is hasonló, a realitásoktól elszakadt értelmetlen világba menekül olyanba, amit adnak neki, egy massza. Semmiben sem különb az állatoktól, sõt sokuk aljabb náluk. Elhiszi a zsidó oligarchák hazugságait, akik bármivel képesek megvezetni õket, mert még több pénzt és hatalmat akarnak felettük, semmi mást. Mostanra mindenki rájött, mind a 7 milliárd, hogy minél több pénzt akar.

Az új világrend életbe lépett.

Hogy a romlást hogyan küzdik le és a mostanra életformává lett rosszat, és annak beláthatatlan következményeit, hogyan küszöbölik ki, az a nagy kérdés. Itt már nem is csak a zsidók, cionisták a baj, - bár a legfõbb baj okozói továbbra is õk, hanem amit átörökítettek, amivel átmosták, pénz és anyagközpontúvá tették az emberk agyát. Ebbõl vissza tud-e azemberiség lépni? Ha nem, akkor a bolygó hanyatlását csak késleltetni lehet.

Nem tudom sikerült-e megfelelõen átadni a meditációm, és remélem nem terheltem senkit vele.
31 #25 orokkezdo51
- 2016-02-01 20:35
Mit tehetnék még, azon kívül,... ezt próbáltad?
Merthogy tényleg szalmakutya.s_f-ang
"Nincs lágyabb, mint a víz,
mégis a köveket kivájja:
nincs különb nála.
A gyenge legyõzi az erõset,
a lágy a keményet:
az ég alatt mindenki tudja,
még sincs, aki valóban felfogja."
2 #26 gerry
- 2016-02-01 20:47
Az út és erény könyve ... 78.

;)
4 #27 Posta Imre
- 2016-02-01 20:56
Örökkezdõ, én "szél" vagyok, vagyis levegõ. A vizet iszom és viz-elem. Nagyjából ilyemikkel "szórakoztattam" éveken keresztül az Õrezred kezeltjeit. Kinyomtattam a Tao the Kingbõl és tacepaóztam. Csak nevettek rajt, majd volt aki levette és pár nap múlva visszatette..., de ez is elmúlt. Az Avatár mind a 4 elemet birtokolja, legalábbis a mesében.

Vazul a meditációval csak csínján! a kevés hatástalan, vagy inkább kedvezõtlen hatású, míg a sok megárthat. Nem kell mindenkit megérteni, sem elfogadni. Nem vezet sehová. De gyakorolj, csak módjával. Valahogy mostanában mintha folyamatosan éber hipnózisban lennék és azt álmodom, hogy élek. s_hihi

Örökkezdõ, ne becsüld le egy bukott picológus-katona szalmakutyaságát!
2 #28 gerry
- 2016-02-01 22:46
A sok okosság amit kitalált nekem az élet
Mutatott utat, irányt és fityiszt is néha
Most, hogy lassan végére jár nem is félek
Nyertem, vesztettem, mint egy komoly léha
s_hihi
12 #29 spartakusz
- 2016-02-02 04:42
ARCTALAN ELLENSÉG - töröltétek, nem baj, így még arctalanabb lett!

http://www.titkol...-a-halott/

írják nekem:
"...Amerikai virológiai fegyver szabadult el Harkovnál?

ÁLTAL VILÁGFIGYELÕ · 2016-01-27
A Maradék-Ukrajna keleti végeinél lévõ Harkovtól mintegy 30 kilométerre fekvõ Selkosztancija nevû faluban komoly gondok keletkeztek.
Pontosabban a faluban az amerikai hadsereg által mûködtetett biológiai laboratóriumban. Egész konkrétan az történt, hogy kiszabadult onnan valamiféle halálosnak bizonyult “sertésinfluenza vírus”.

Hát igen a módszer a régi - eszembe jut, hogy akkor is a pestissel fertõzõd pokrócokat dobálták be a várakba!

A REMETE
99 #30 MORMOTA1968
- 2016-02-02 06:25
Vazul! Érdekes egy meditációs élményed volt. Jézus, ha valóban élt, mert itt már semmi sem biztos, is hiába próbálta tovább adni a tudását, hiába próbált tanítani, voltak ugyan követõi, de túl kevés az akkori össz emberiséghez képest, most meg még kevesebb, mert az emberek többsége valamelyik babilóniai sátánista egyház, vallás tanait követi. Sajnos nekünk nincs olyan pénz alapunk, mint a Jehovistáknak mondjuk, hogy az újságjaikkal tudják hülyíteni a népet. Ha én nekem annyi pénzem lehetne, amennyi soha nem volt és soha nem is lesz, biztos, hogy most befektetném egy nyomdába, csak úgy (titkosan) hogy az ellenségeink még a létezésérõl se tudjanak, aztán terjeszteném olyan jehovista újságokhoz hasonló formában a legfontosabb tudni valókat. Az emberek befolyásolhatok, némelyek még formálhatók is, nem hiszem el, hogy ne lehetne hatni jó néhányukra. Nagy baj, hogy teljesen leszoktatták az embereket az önálló gondolkozásról, ezért az agyuk teljesen berozsdásodott, nem képes már megmozdulni az agytekervényük, de rengeteg rozsdaoldóval, némi olajozással talán lenne rá még némi remény. Fapipa is rájött, hogy kell egy saját helyi pénz, ami arany alapú és úgymond (igazi érték) rájött, hogy valamerre végre mozdulnunk kellene, nem hiszem, hogy nem tehetnénk ennél többet. Tudom, hogy betegesen ragaszkodom az utolsó pillanatig ahhoz az elképzeléshez, hogy az emberiség egy része talán még megmenthetõ lenne, vagy legalábbis jó útra terelhetõ, de ha nincsenek térítõk, tanítók, (próféták) ébresztõk, ezerféleképpen nevezhetõ egyének, akkor itt ragadunk ebben a ragacsos posványban örökre és dagonyázhatunk tovább. Nagy baj, hogy az emberek többsége már nem szeret olvasni, ideje sincs rá, mert minden idejét leköti a pénzhajhászás, vagy azért, mert még mindig nem elég neki, amit addig sikerült összeszednie, vagy éppenséggel azért, mert soha nincs elég pénze még ahhoz sem, hogy viszonylag normális életet élhessen. Akik még olvasnak, azok is inkább a könnyen emészthetõ, zsidók által terjesztett sajtó szemetet olvasgatják.Nekünk is megvolna a lehetõségünk ugyanarra, de persze kicsiben, amivel ellenségeink manipulálják az emberiséget. Mûködik is néhány olyan kisebb televíziós csatorna vagy újság, ami valós tényeket, valódi történelmet próbál meg tovább adni az arra eléggé fogékony embereknek és már ez is valami. Minden fegyver kétélû, ezt mindig elfeledjük! Tudom, én is sokszor mondom azt, hogy felesleges itt már bármiféle próbálkozás, de akkor mi értelme ennek az egésznek? Mindenki hozzá jut a megfelelõ információkhoz? Még is hány ember van tisztában azzal kik a zsidók, kik a cigányok valójában, hogy léteznek nemzeti honlapok, ahol lehet tájékozódni, számukra érthetetlen dolgokra választ kapni? Pár évvel ezelõtt még én is teljes sötétségben tapogatóztam és nem értettem miért ilyen a világ amilyen, miért haladunk teljesen rossz irányba. Mi a jó büdös francért vannak iskolák? Nem azért, hogy oktassanak, tanítsanak. Persze a valóságban nem egészen így mûködnek a dolgok, mert már az oktatást is jó ideje a zsidók és az állam birtokolja, irányítja, manipulálja. Mit ér az a tudás, amit nem örökíthetünk tovább. "A rejtett zsarnokságban" tökéletesen, érthetõen meg van fogalmazva minden. "Az igazság pont annyit ér, ahány embernek tovább tudjuk adni". Ha megtartjuk magunknak, mert az emberek menthetetlenül hülyék, akkor annyit is ér a tudásunk. Ha szép szóval nem megy! A vallásokat hogyan is terjesztik? Vagy a politikai eszméket? Hogyan tudtak behülyíteni ezekkel milliókat és százmilliókat? Hogyan fanatizálhatók az emberek százmillió vallásokkal, politikai ideológiákkal? Nem ezt kellene tennünk nekünk is? Hány gyerek van a világon aki egész életében csak vágyik rá, hogy iskolába járhasson, tanulhasson, még sem jut el soha? Hogy megtanuljon legalább írni, olvasni, számolni? A TUDÁS HATALOM! Mit gondoltok hogyan uralkodnak az emberiségen a magukat földi isteneknek képzelõk? Az õ fegyverük a sötétség, aminek mi is az ellen tétje? Nem rég néztem egy elõadást, minden iskolában le kellene játszaniuk, de persze nem fogják. A magyarságról szól,
meg sok minden másról, például, hogy hogyan vették át pár száz éve a világhatalmat a bankár dinasztiák. Abban mondta az elõadó, ha jól emlékszem valahogy így. "Ha egy sötét szobában fúrnak a falba egy lyukat és azon át betör egy kis fény, a sötétség máris eltakarodik". "Vagy, ha egy lezárt dobozt amiben sötétség van bevisznek egy világos szobába és kinyitják, a sötétség azonnal eltûnik, elpárolog, egy szempillantás alatt". Régen a parasztokat nem engedték tanulni a földesurak, vajon miért? És ugyanez áll a volt rabszolgákra is. Egy buta ember mindig is a hatalmaskodók érdekeit fogja szolgálni. Tudom hülye vagyok! Örök optimista vagy mi a fene! Egyszer ilyen, máskor olyan. Jó! Akkor hülye vagyok! SZERETEK HÜLYE LENNI! Van aki nem? s_hihi s_franc
99 #31 MORMOTA1968
- 2016-02-02 06:53
Közülünk, akik itt olvasgatunk hányan hallgatták már meg ezt az elõadást és hányan terjesztik? És a többi százat?
https://www.youtu...E7oIR19xnw

Bunyevácz Zsuzsa: Vidd hírét a Magyaroknak.

Minden ellenségünk retteg tõlünk, legyünk akármennyire is legyöngítve látszólag, rettegnek tõlünk, jobban mondva a tudásunktól, õsiségünktõl. Ezért is törekszenek az elpusztításunkra évezredek óta. Csak egyet nem képesek felfogni. Hiába pusztítják el a testet, a tudás tovább öröklõdik és nem csak genetikai, hanem szellemi, lelki szinten is. Még is hogy lehet elpusztítani a
magyarok lelkét, szellemét? Elnyomni, félrevezetni lehet, ideig-óráig, de örökre lehetetlen! Amiért ennyire értetlenek a mai magyarok, makacsul ragaszkodva (sokuk) a téves világnézeteikhez, vélt vagy valós tudásukhoz, annak egyetlen oka más fehér nemzetiségekkel való vérkeveredés. A felhígított vér, genetika már nem az igazi. Akkor se, ha sok esetben a magyar vérelem az erõsebb. Én egy buta 6 általánossal rendelkezõ ember vagyok, úgy hogy nem érthetek az ilyesmihez, remélem elnézik nekem. A LEGNAGYOBB HIBA AMIT EGY NÉP ELKÖVETHET, A GENETIKAI KEVEREDÉS, KÜLÖNÖSEN, HA EZ MÁS FAJOKKAL TÖRTÉNIK. A zsidók rá a legjobb példa. Addig keveredtek, míg egy életre szóló beteges rettegés és hatalom mánia lett a vége. Most az a fixa ideájuk, hogy õk az ISTEN KIVÁLASZTOTT NÉPE ÉS NEKIK MINDENT MEG SZABAD TENNIÜK, ÖVÉK AZ EGÉSZ FÖLD, JOGUK VAN MINDEN NÉP FELETT URALKODNIUK, JOGUK VAN A FÖLD MINDEN KINCSÉHEZ! HÁT A BÜDÖS NAGY LÓFA@T NEKTEK ZSIDÓK!!! s_ezt-ni
99 #32 MORMOTA1968
- 2016-02-02 07:16
Néha nincs olyan érzésetek, hogy valami nagyon hiányzik a mai magyarságból? Én valami ilyesmire gondoltam. A címét nem írom le, mert most valahogy sehogy sem találom az orosz billentyûzetemet.De íme a linkje.

https://www.youtu...uSnOiYD-oE
99 #33 MORMOTA1968
- 2016-02-02 07:18
Ez a videó nem érhetõ el. Mifene! Az elõbb néztem, sõt a gépemre is simán letöltõdött. Imre, Gerry! Itt valami nagy huncutság van! Pedig jó kis orosz nóta. Pont ez a lelkesítés
hiányzik a mai magyarságnak. Orosz katonai induló, egy gyönyörû énekesnõvel és férfi kórussal. Valahogy korlátozzák az elérést. :( :o Ez érdekes, mert más orosz feliratozású videók meg elindulnak, ez vajon miért nem?
3 #34 Enid
- 2016-02-02 07:45
Vazul! "belesüllyedtem a gazdag érdektelen emberek tudtatába."
Belesulyedtem - igen, olyan szinten van, hogy azt csak igy lehet elerni. De minek? Ez meditacio nelkul is lathatja "kivulrol" (azaz meditacio nelkul) barki.
belesullyedtel a kilatszodo "pataba"
...
"gazdag"- sok penze altalaban a lelki szegenyeknek van.
...
"erdektelen"- neem, van "erdek" boven, csak nem olyan minosegu mint a tied ...
...
emberek vs. Emberek
...
"tudataba" - fogalmazzunk esetleg ugy, hogy tudattalansagaba?
ne fogalmazzunk igy, mert igy meg mindig nem az ami. Mindjuk ugy, hogy "eltero" tudati szintu.... stb.

Annyit biztosan tanultal belole, hogy benned is ott van ez, mint lehetoseg, csakhogy ezen a szinten Te mar tul vagy. Ook nem.

Elhatarolod magad ettol.

... es mindez valahogyan hasznodra valik.

De peldaul egy oroszlan "boreben" biztosan nemesebb kort futottal volna... vegtelen lehetoseg ez ...
99 #35 MORMOTA1968
- 2016-02-02 08:14
Imre! Már minden eldõlt? Hát igen! Itt már semmi sem a miénk. És igen! Egy normálisan érzõ és már szinte mindent tisztán látó ember már nem érzi jól magát ebben a szabadnak látszó diliházban, amiben akarva, akaratlanul élnünk kell. Ez az ország már másoknak épül, de elõbb még lerombolják alapokig ami még maradt a magyarságból és hazájából, legalábbis próbálkoznak vele erõsen. Mi meg itt csak kekeckedünk velük, próbálunk még amennyire csak lehet borsót törni az orruk alá, keresztbe tenni a terveiknek, kisebb-nagyobb sikerrel vagy inkább sikertelenséggel! EZ is, az is! Körbe jártunk már minden témát kívül is, belül is, nekünk nagyon már nem lehet újat mondani, akinek meg lehetne annak meg olyan mélyen van a tudati szintje, annyira értetlen és hülye, hogy lehetetlenség, képtelenség rövid távon feljebb emelni néhány emelettel.
Elkeserít, hogy még a saját szüleimet, rokonságomat, ismerõseimet se tudom meggyõzni az igazamról. Szüleimnek is csak annyi volna a dolguk, hogy átjönnek hozzám a szobámba és megnézik azokat a videókat, elõadásokat, amik megnézését én mindenki számára kötelezõvé tennék. Este megnézik valamelyik szennycsatornán a szokásos zsidó moslék mûsorokat, amiknek semmi értelme, de könnyen emészthetõk és nem fekszik meg a gyomrot sem. Igaz, hogy az agyat viszont csúnyán elsorvasztják, pont a legfontosabbat. Ha rá is tudnám venni õket, nem értenék meg a videók mondanivalóját.
Õk egész életükben a kommunizmusban éltek, aztán ebben a cionista sza@ban, megszokták az irányítást, manipulálást és félnek meglátni az igazságot. Tudod, a kegyes hazugság kevésbé fájdalmas, mint szembe nézni a valósággal! Én tanítanám õket, tanítanák bárkit, ha meghallgatnának, de meghallgatnak? Csak a halálod után lehetsz híres, vagy legalábbis elismert vagy csak ismert ember. Sok festõ élte le az életét szegénységben, most meg százmilliókat adnak a festményeikért. Ilyen ez a világ, senki sem lehet próféta a saját hazájában.
Békés úton ezen változtatni nem lehet, soha nem is lehetett, Gandi féle módszerekkel. Téríteni, átnevelni csak erõszakosabb, hatásosabb módszerekkel lehet.
Beterelni a népet egy nagyobb helységbe, azt vagy felfogod az igazságot végre, vagy itt döglesz éhen, szomjan. Durva! Semmi kedvem finomkodni ennyi marhával, birkával, elfogyott a türelmem, ami talán nem is volt soha! s_ezt-ni
2 #36 gerry
- 2016-02-02 08:27
mormota1968 írta: (30.h.sz.) "...Akkor hülye vagyok! SZERETEK HÜLYE LENNI!..."

Mirr-Murr-Morr, mi is ezért szeretünk!!! s_vigyori
99 #37 MORMOTA1968
- 2016-02-02 09:31
Köszi Gerry, igazán jól eset! s_hihi
236 #38 Vazul
- 2016-02-02 10:10
Enid, szoktam mással is azonosulni, mondjuk még oroszlánnal nem próbáltam, és néha úgy érzem tõlem független folyamat, mintha átkapcsolna az agyam. Gondolom azért lehet, mert sokat agyalok az emberiségem, próbálom megérteni, miért jutott el ez az egész idáig, mi inspirálja, hogy lehetne ezen segíteni, mi motiválja a nemembereket, hogy válhatnak ilyen szörnyetegekké, hogy vetemedhetnek ilyesmikre, és mások miért nem tesznek semmit ellene, és miért ilyen könnyen manipulálhatóak, és mit lehetne mindez ellen tenni..? Ezeken merengek akarva akaratlanul. Nem sok reményt látok a pozitív végkimenetre, és még így is nagyon optimista vagyok.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.16 másodperc
3,948,792 egyedi látogató