Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Cionisták 'válasza' a magyar zsidótörvényre

KultúraSzerecsenmosdatás, de így közelítenek a zsidó-cigány összeesküvéshez elég nyíltan. Akinek szeme van a látásra, látja, mekkora zsidó-mocsok van mára és mit is ért az a holokoszt valójában.
A magyarországi zsidók körében erős volt az állam iránti lojalitás, a többség "Mózes vallású magyarként" határozta meg magát. Értetlenül álltak az ellenük hozott törvények láttán.
Korábban a témában:

A magyarok csaknem egynegyede erősen antiszemita és idegengyűlölő
"Azt mondták, nézzek oda, ott ég az anyám"
Zsidó volt az antiszemita miniszterelnök

Érdekes dokumentumot adott közre az ArchívNet.hu-n a Magyar nemzeti Levéltár. Egy kis füzetről van szó, amelyet a Magyar Cionista Szövetség adott ki 1938-ban A magyar zsidóság útja címmel az első zsidótörvényre reagálva.

Magyarországon a cionizmus nem ért el áttörést annak ellenére sem, hogy a politikai cionizmus atyjának tekintett Herzl Tivadar Budapesten született. A magyar zsidóság egyenjogúsítása beteljesedett a kiegyezés után, maguk a zsidók három csoportra oszlottak – írja a forrásközlés elé írt tanulmányban Pécsi Tibor.
Az állam felmondta az együttélést

A neológok teljes mértékben támogatták a beolvadást, önmagukat Mózes vallású magyarokként határozták meg. Az ortodox közösség félt a teljes feloldódástól, míg egy harmadik csoport a két nézőpont között foglalt helyet. Ami viszont közös volt, az a magyar államhoz való viszony, amit patriotizmus, hazafiság és hazaszeretet jellemzett, különösen a neológoknál.

A történelmi Magyarország utolsó népszámlálása során a mintegy 935 ezer fős zsidóság 77 százaléka magyar anyanyelvűnek vallotta magát, ami egyben azt is jelentette: izraelita vallásúnak, de magyar nemzetiségűnek.

Cionizmus

A cionizmus egy zsidó nemzeti és ideológiai mozgalom, definíciója nem lehet végleges, mert a nemzeti mozgalmakhoz hasonlóan folyamatosan fejlődik, változik. Alapvető célja a történelmi Izrael területén egy zsidó állam megalakítása, helyreállítása, valamint a zsidó érdekek védelme a világ más országaiban.

A vesztes háború után azonban az állam hozzáállása zsidó vallású állampolgáraihoz alapvetően változott meg. Nem részletezzük, mi miért és hogyan történt, de a korszak első jelentős miniszterelnöke, Teleki Pál már úgy látta, a magyar zsidóság asszimilációja nem valósult meg, érdekei nem azonosak a magyarsággal. Ahogy Pécsi Tibor fogalmaz, “az állam 1920 után egyoldalúan felmondta a magyar-zsidó együttélést”. Megszületett a numerus clausus, ahol az izraelitákra nemzetiségként tekintettek.
Nemzetközi vásár a Városligetben 1941-ben (Forrás: Fortepen/Album002)
Zsidó vallású magyarok

A magyarországi cionista mozgalom viszonylag gyenge volt a 20. század első három évtizedében, amely az ekkor 800 ezres zsidóságon belül legfeljebb 10-20 ezer főt számlált. A cionisták azon az állásponton voltak, hogy az asszimiláció nem fogja megoldani az antiszemitizmus kérdését, és – megint nem részletezzük miért és hogyan – csak idő kérdése, hogy a maga brutalitásában megmutatkozzon.

A cionista mozgalom erőtlenségét a leginkább az okozta, hogy a magyarországi zsidóság nem kívánta magát nemzeti alapon meghatározni, hanem ragaszkodott a dualizmus kori „magyar nemzetiségű, zsidó vallású” önmeghatározáshoz. A neológiához tartozók nemzeti, míg az ortodoxiát követők vallási alapon határozták meg az identitásukat. A cionisták a kivándorlást szorgalmazták, de a magyar zsidóság lojális volt Magyarországhoz, bízott az állam vezetőiben.

Az első zsidótörvény

A magyar parlament 1938. májusában elfogadott XV. törvénycikka “A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”. A köznyelvben ez az első zsidótörvény, amely kimondta: a szellemi szabadfoglalkozású pályák – orvos, ügyvéd például – állásainak legfeljebb 20 százalékát foglalhatják el zsidók, és szintén 20 százalékban maximálta a tíz értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál a zsidók létszámát.

Amikor 1938-ban megszületett az első zsidóellenes törvény, a Magyar Cionista Szövetség kiadta a fent már említett programfüzetet, amelyben radikális változást irányzott elő a magyarországi zsidóságnak. Alább ennek bevezetőjéből idézünk néhány részletet a teljesség igénye nélkül, a teljes dokumentumot itt olvashatja az ArchívNet.hu-n.
Miért gyűlölik a zsidókat?

Most, hogy immár a képviselőház is megszavazta az ún. zsidótörvényjavaslatot, egy világ omlott össze lelkünkben. A zsidótörvény radikális fordulatot jelent a magyar nemzet történetében. […] Évezredek óta él a nemzetek tudatában, hogy a zsidó népközösség nem szűnt meg a második templom elestével, hanem a zsidóság szétszórtsága ellenére is élő valóság. Minden nemzet, hosszabb-rövidebb ideig tartó nyugalmi stádium elteltével végzetes törvényszerűséggel megszólaltatja ezt a tudatot törvényei, intézkedései által.

Ez a kézenfekvő magyarázata annak, hogy fakadjon bár ezernyi áldás, kincs és nemzeti dicsőség abból a munkából, amelyet a zsidóság a befogadó nemzetek kebelében teljesít, abban a percben, amint valahol felüti fejét a baj valamiféle gazdasági, politikai, szociális, vagy bármilyen más vonatkozás síkján, az első megrohanás a zsidóságot éri, mint „idegen” elemet.

Mert bár a zsidóság mindenütt meghálálja a befogadó nemzet jóságát, mégis idegen népként tekintenek rá. Egy német, román származású ember odaadását a többségi nemzet elismeri, de a zsidóét nem. Miért? – teszik fel a kérdés.

Mert a lelkek mélyébe ágyazott közfelfogás szerint az idegen népiségű román, vagy német polgárnak van saját nemzete, saját országa s ezeket a legsúlyosabb ideális értékeit a beolvadás által feladja, ám az ugyancsak „idegen” népiségű zsidónak se nemzete, se országa nem lévén, a beolvadási szándék kinyilvánításával semmit sem ad fel, sőt nyer a befogadás által. Ezért nem értékelik a zsidóság hazafiságát, ha csak nem időlegesen és akkor is csak nemzeti prosperitások korában.

“Önmagunkon segítsünk”

A cionisták ebben látták az örök zsidó kérdés hátterét, amíg mindvégig így is marad, “valameddig az emberiség nemzetekre tagozott közületekben fog élni a földön”. Függetlenül attól, hogy – főként a kis nemzetek számára – a tevékeny zsidóság nyereséget jelent. A megoldás a cionisták szerint a kivándorlás, amit a magyar társadalom meg fog érteni. Sokkal inkább, minthogy kioktassák alkotmányjogról, hazafiságról.

Ne tukmáljuk rá tanácsaikat azokra, akik tőlünk tanácsot nem kérnek, adjunk tanácsot önmagunknak […]Szinte azt mondhatnánk, hogy erre egyenesen utalva vagyunk a kormány által, amikor a zsidó törvény minden sora azt hangsúlyozza, hogy a magyar keresztény társadalom egyensúlya hatályosan csak a jelenlegi zsidó társadalom hallatlan áldozatai fejében állítható helyre! Ehhez alkalmazkodni kell, akár tetszik nekünk, akár nem. Tehát alkalmazkodjunk, és bármily óriási feladat végrehajtásáról van szó, nem lehet olyan súlyos, hogy vele meg ne birkózhatnánk.

Ha volt tehetségünk ahhoz, hogy tudósok, művészek, írók, gondolkodók legnagyobbjait adjuk a nemzeteknek, meg lesz a tehetségünk ahhoz is, hogy válságos időkben önmagunkon is segítsünk. […]

Link

Hozzászólások

8 #1 miskolcilaci
- 2016. április 25. 11:10:47
Ultraortodox zsidók kártérítést követelnek a cionista rezsimtől „hiányos oktatásuk” miatt
BY VILÁGFIGYELŐ · ÁPRILIS 25, 2016

zsido-sok-250.jpgIzrael állam jogi képviselői elutasították egy volt ultraortodox zsidókból álló csoport kártérítési követelését, amelyet a csoport tagjai arra alapoznak, hogy iskoláikban nem tanították őket közismereti tantárgyakra – jelentette az izraeli katonai rádió hétfőn.
Az ultraortodox vallásos életmódot elhagyó 52 zsidó egyebek között azt kifogásolja, hogy diákkorukban az állami iskolákban nem tanították őket a törvényben egyébként megkövetelt közismereti tantárgyakra, és ezért – például megfelelő matematikai ismeretek és angol nyelvtudás nélkül – nehézségeik vannak a munkaerőpiacon. Állami pénzügyi jóvátételt követeltek oktatásuk hiányosságaiért.
Az állam jogi képviselői elutasították a kártérítési igényt. Az állam első körben bírósági procedúra nélkül próbálja meg semmissé tenni igényüket, arra hivatkozva, hogy a beadványban szereplő ügyek jelentős része a törvény szerint már elavult. A jogi indoklásban ugyanakkor azt is közölték, hogy ha a bíróság mégis megítélné a jóvátételt, akkor azt peres úton áthárítják a szülőkre és az érintett oktatási intézményekre, ugyanis az állam álláspontja szerint ők viselik a jogi felelősséget a szóban forgó kérdésben.

Az állami indoklás szerint egyrészt a szülők szabadon választották gyermekeiknek a közismereti tudást nem adó intézményeket más, azokat is tanító iskolák helyett, másrészt az ultraortodox iskolák a felelősek azért, hogy az oktatási törvény követelményeit megszegve nem tanítják az adott tárgyakat.

A csoport már felelt is az állami válaszra: nem fogadják el a felelősség áthárítását, mert szerintük az állam felelősséggel tartozik törvényeinek végrehajtatásáért, és költségvetési támogatásban részesíti az érintett iskolákat, annak ellenére, hogy azok figyelmen kívül hagyják az oktatási törvényt.

mti http://www.titkol...suk-miatt/

Moszkvában kiröhögték az Eurovíziós Dalfesztivál izraeli versenyzőjét - a kis köcsög szerint az útlevelét is széttépték Reklám A májusi svédországi Eurovíziós Dalfesztivál izraeli versenyzőjét feltartóztatták és megalázták a moszkvai repülőtéren homoszexualitása miatt - ajvékol a Jerusalem Post nyomán a Zsindex. Az oroszok tagadják, hogy valóban incidens történt volna a "szexuális orientációját nyíltan vállaló" (értsd: aberrációjával kérkedő - a szerk.) Hovi Star és a reptéri hatóságok közt. Erről a zsidó köcsögről lenne szó (Fotó: Vyacheslav Prokofyev) Star egy máltai televíziónak adott interjúban panaszkodott az őt ért "megaláztatásról" (holott kinézetével pont ő alázza meg a saját testét - a szerk.) először, állítása szerint az útlevél-ellenőrzéskor kiröhögték és széttépték az útlevelét. Moszkvában durván bántak velem, talán mert homokos vagyok, talán mert így öltözöm, vagy mert sminkelem magam - nem tudom. Azt mondták, nem mehetek be, széttépték az útlevelem és nevettek rajtam. Az énekes azt mondta, miután mégis sikerült eljutnia Moszkvába, el kellett mennie a követségre új útlevelet csináltatni. Dimitrij Melnikov, a turné moszkvai részének szervezője szerint ugyanakkor a reptéren nem történt semmi, csak egy kis késlekedés. "Úgy volt felöltözve, hogy megakadt rajta az emberek szeme. Talán azt értette félre, hogy páran megmosolyogták" - nyilatkozta az eset kapcsán. Star (eredeti nevén Hovev Sekulets) azt mondta, szereti Oroszországot, ahol többször is járt már, de ez az epizód nagyon kellemetlen volt számára. "Elképesztő, hogy ilyesmi történt épp az Eurovízióval összefüggésben. A versenydalom, a Made of Stars pont arról szól, hogy mindannyian egyenlőnek születünk" - terjesztette a buzigyerek a hamis egyenlőségkultuszt a máltai tévé nyilvánosságán keresztül.

https://kuruc.inf...
2 #2 gerry
- 2016. április 25. 12:25:57
Kevesen voltak Kertész Imre temetésén...
De ezek elmentek:


"Válogatott szemetet fújt össze a szél a temetésre Kertész Imre búcsúztatásán sokak mellett ott volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, Balog Zoltán, a rejtett erőforrások minisztere, Norbert Lammert, a Bundestag elnöke, L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára, Prőhle Gergely, az Emmi helyettes államtitkára, Navracsics Tibor uniós biztos, Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke, Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke, Medgyessy Péter volt kormányfő, Konrád György író, Nádas Péter író, Dés László zenész, Kerényi Imre rendező, miniszterelnöki megbízott, Koltai Lajos operatőr, rendező, Marton László, a Vígszínház főrendezője, Hafner Zoltán irodalomtörténész, a Kertész-kötetek szerkesztője, Keresztury Tibor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) igazgatója, Grecsó Krisztián író, Zentai Péter László, az MKKE korábbi vezetője, Martonyi János volt külügyminiszter, Szőcs Géza kormánybiztos, Parti Nagy Lajos író, Heisler András, a Mazsihisz elnöke, E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Schmidt Mária, a Terror Háza vezetője, Heller Ágnes filozófus, Fehér László festőművész és Markó Iván balettművész."
(a Kuruc.info-ról)

+ még egy kis írás: https://kuruc.inf...

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.36 másodperc
2,488,471 egyedi látogató