Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) a nemzetet védi vagy bomlasztja?

BelföldMennyiszer mondtam, írtam, hogy 5-6 év késésben vannak? Most tartanak ott minden "témában", ahol "mi" 2009-ben. NIF kérdések:
1. Az NBH a PT különbejáratú erõszakszervezete?
2. Az NBH a magyar nemzetért van, vagy ellene?
3. Miért csak minket, a magyar, igazságot keresõ és elhallgatott, de valós híreket terjesztõ portálokat figyelik/figyeltetik?
4. Miért vannak a magyar titkos szolgálatokban a magyar érzelmû tisztek háttérbe szorítva?
5. A magyarok országában élünk még?
6. Ha az 5-ös kérdésre a válasz igen, akkor tisztességesnek tartják azt, hogy egy PT vezesse az országunkat?
7. És ha a 6-os kérdésre a válasz nem, akkor miért nem a PT tagjainak kapcsolatrendszerét figyelik, monitorizálják és mint illegálisan mûködõ társadalmi szervezetet semlegesítik, tagjait büntetõ eljárásba részesítik???

. . . .


Egyre szebb a Political Capital-sztori: Földesi Szabón keresztül dolgoztatták a tanácsadókat

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) és a Political Capital-csoport közötti kapcsolat létrejöttében az Egymásért Egy-Másért Egészséges és Mûvelt Emberekért Kiemelten Közhasznú Nemzetközi Alapítványnak döntõ szerepe volt – írja a MagyarIdõk.hu a Gyurcsány-kormány idején kötött szerzõdések feltárására indult vizsgálat zárójelentésére hivatkozva. Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) honlapján megjelent, 2010-es irat szerint az NBH alapítványokon keresztül, tehát konspirált módon oldotta volna meg a PC-cégek finanszírozását. Közben a PC kabaréba illõ helyreigazítási kérelmet küldött a PestiSrácok.hu-nak.

A Magyar Idõk is tovább csemegézett az Alkotmányvédelmi Hivatal honlapjára Németh Szilárd fideszes képviselõ kezdeményezésére kikerült dokumentumokból. Az egyik irat szerint 2007. január 30-án szerzõdést kötött az NBH Gazdasági és Informatikai Igazgatósága az Egymásért alapítvánnyal. Az alapítvány vállalta, hogy az NBH-nak a „Társadalmi radikalizmus kutatása” témakörben végrehajtandó információszerzéshez közvetítõ tevékenységet folytat.

Az alapítványnak olyan külsõs vállalkozást kellett keresnie, amely radikális szervezetek internetes tevékenységét figyeli, és errõl írásban beszámol. A megállapodás szerint a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül az NBH készpénzben átad az alapítvány képviselõjének 23 millió 544 ezer forintot, amelyet az eljuttat az általa és az NBH egyetértésével „feltalált”, és a további közvetítést ellátó szervezet részére. Hogy milyen külsõ szervezettõl és kin keresztül szállít információkat az Egymásért, arra a kontraktusban semmilyen utalás sem volt, de a Magyar Idõk értelmezése szerint a munkát a Political Capital végezte el. A dokumentumot az azóta csempészésért és sikkasztásért hat év börtönre ítélt, idén feltételesen szabadult Földesi-Szabó László, mint az alapítvány képviselõje írta alá, ahogyan a készpénz átvételét igazoló elismervényt is. Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) honlapján megjelent, 2010. február 22-i keltezésû irat szerint az NBH részérõl az volt a terv, hogy a PC-cégek finanszírozását és a velük való együttmûködést az alapítványon keresztül oldják meg. Ez késõbb – az alapítvány körüli zûrös ügyek miatt – módosult, de sokáig konspiratívan, nem a hivatali rendnek megfelelõen tartotta a kapcsolatot az NBH és a PC.

A jelentés szerint érthetetlen, az NBH miért mindig az egyik PC-céget hívta meg egyedüli ajánlattevõnek bizonyos munkákra. A dokumentum szerint a polgári elhárítás állományában feszültséget keltettek a PC-s szerzõdések, azok teljesítésével is elégedetlenek voltak, valamint azt is felrótták, hogy miért a baloldalhoz kötõdõ, pártos cég végzi azokat a nyílt forrású hírszerzõ feladatokat, amelyre az NBH-nak is megvan a saját szerve. A jelentésbõl kiderült, hogy a cégcsoportnak az NBH 2006 decembere és 2009 között 190,004 millió forintot fizetett ki. Kezdetben az NBH speciális mûködési keretébõl történtek kifizetések. Volt, hogy a munka elvégzése elõtt, teljesítés nélkül, a teljes szerzõdött összeget, 20 millió forintot egy szórakozóhelyen készpénzben, úgynevezett „mûveleti kifizetésként” adták át.

Földes-Szabó egykori rendõralezredes korábbi vallomása szerint az Egymásért alapítvánnyal összefüggõ hálózat nem mûködhetett volna a polgári elhárítás akkori vezetõinek jóváhagyása és a nagypolitika tudta nélkül. Az egykori rendõrtiszt azt állította, hogy Jakubinyi Róbert volt az alapítvány ötletgazdája, pénzért cserébe azt kérték titkosszolgálati vezetõktõl, hogy simítsák el büntetõügyüket. Földesi-Szabó szerint ebben az NBH vezetõi partnerek voltak, és azt állította, Galambos Lajos fõigazgató mintegy 150 millió forintot, a hivatal egyik fõosztályvezetõje, Gyarmati György 100 milliót forintot kapott.

Korábban a PestiSrácok.hu több cikkében is felhívtuk a figyelmet az UD-botrány és más, Gyurcsány Ferenc és Szilvásy György nevéhez köthetõ titkosszolgálati visszaélések és a Dávid Ibolya – Herényi Károly-féle MDF 2006 utáni politikai pálfordulásának összefüggéseire. A Magyar Idõkben most kiemelt részletek alapján még inkább kijelenthetõ, hogy az akkori botránysorozat mögött valójában egyetlen titkosszolgálati mûvelet sejlik fel.

Egy beszédes fotó a Dávid Ibolya jobbkezeként ismertté vált Kerék-Bárczy Szabolcs oldaláról, aki Kerék-Bárczy büszkén vállalja a kémügyben elítélt Laborc Sándor és a vele együtt Portik Tamással kvaterkázó Glemba Zoltán barátságát.

Egy beszédes fotó a Dávid Ibolya jobbkezeként ismertté vált Kerék-Bárczy Szabolcs oldaláról, aki büszkén vállalja a kémügyben elítélt Laborc Sándor és a vele együtt Portik Tamással kvaterkázó titkosszolga Glemba Zoltán, továbbá Gyurcsány legfõbb bizalmasa, azaz Vadai Ágnes barátságát.
“A PC semmit sem szervezett semmi alá” – Helyesbítést szeretnének Somogyiék

Ide kapcsolódik, hogy a PestiSrácok.hu pénteki, a Political Capital pikáns teljesítéseit taglaló írására helyreigazítási kérelem érkezett, amelyet szerkesztõségünk visszautasít, tekintve, hogy állításaink pontosak, illetve egyes kifogásolt közcímek, kijelentések nyilvánvalóan ironizáló vélemények, amelyeket nem lehet helyreigazíttatni. A Somogyi Zoltán és Krekó Péter által szignált kérelem érdemi részét ugyanakkor olvasóink szélesebb körû tájékoztatása és szórakoztatása érdekében leközöljük (kivastagítottuk a a PestiSrácok.hu Helló, állambiztonság! – Somogyi Zoltánék elõre megírták az öntömjénezõ tudósítást címû cikkének sérelmezett részeit):

„Somogyi Zoltánék elõre megírták az öntömjénezõ tudósítást”A valóság ezzel szemben az, hogy a cég a PR kommunikációs szakma szabályainak megfelelõen egy minta sajtóközleményt készített a megrendelõ számára, amellyel szemléltette az adott kommunikációs eszköz, jelen esetben a sajtóközlemény alkalmazását egy konkrét példával. A cikk abban a hamis színben tünteti fel Somogyi Zoltánt, mintha magáról írt volna dicsérõ cikket, amely megjelent a nyilvánosságban. Ez sérti Somogyi Zoltán személyes jóhírét.• „Rögtön itt van ugye rejtélynek, hogy a Magyarországot fenyegetõ mindenféle veszélyek felderítésére szakosodott titkosszolgálat miért egy magáncéggel végezteti a belföldi és külföldi felderítést.A valóság ezzel szemben az, hogy a Political Capital Kft. sosem végzett felderítést. A nyilvánosan elérhetõ szerzõdések is bizonyítják, hogy a Political Capital nyilvános forrásokat felhasználva végzett tudományos kutatásokat, melyeket a szakma „open source desktop” kutatásoknak nevez. Felhívjuk a figyelmet, hogy az újságíró hiányos tudományos ismeretei nem adnak felmentést arra, hogy valótlan információt terjesszen.• „az NBH imázsának helyreállításán ugyanaz a Political Capital törte magát, amely a Magyar Demokrata Fórum Gyurcsány Ferenc alá való beszervezése során a párttal együtt keverte bele az NBH-t az UD-botrányba.”Az ebben foglalt tényállítások egyike sem felel meg a valóságnak. A Political Capital semmit sem szervezett senki alá, és nem kevert semmit semmibe. Ez a mondat merõ kitaláció, amely a Political Capital jóhírét súlyosan sérti.• „Titkos ügynököket a sajtóba!”A valóság ezzel szemben az, hogy a Political Capital sosem javasolta titkos ügynökök küldését a sajtóba. Ezzel szemben azt javasolta, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal sajtóosztálya és külsõ, nyilvános kommunikációért felelõs vezetõi rendszeresen tartsanak kapcsolatot véleményformáló személyekkel, ahogy azt a PR kommunikációs szakma szabályai elõírják egy demokratikus jogállamban mûködõ intézmény esetében.• „A tervezett médiamegjelenés igazi ékének azonban kétségtelenül az NBH-t népszerûsítõ, „hiánypótló” imázsfilm ígérkezett. Az elemzõ-tanácsadó cég éppen csak le nem forgatta, hiszen már kész sajtótájékoztató-tervet és errõl tudósító cikket terjesztett a megbízó elé. Igaz, legalább szólhattak volna a zseniális elképzelésrõl a „rendezõnek” és a „narrátornak”, ha már Somogyi Zoltánék a nevükben kerestek újabb milliókat.”A fenti idézet azt állítja, hogy a Political Capital két ismert mûvész tudta nélkül, nevükkel visszaélve szerzett anyagi elõnyöket. A cikk tehát bûncselekmény elkövetésével vádolja Somogyi Zoltánt és a Political Capital Kft.-t. Ezzel szemben a valóság az, hogy – ahogy az minden PR kommunikációs tervben elõírás – a dokumentum szerzõi a javasolt dokumentum-imázsfilm kapcsán felsorolták azokat a rendezõket, illetve színészeket, akik mûvészi teljesítménye etalonként szolgál, és akik alkalmasak lehetnek egy dokumentum-imázsfilm elkészítésére. A valóság továbbá az, hogy nem tudósító cikket, hanem sajtóközlemény-tervet készítettek, amelyben példaként szerepeltettek két mûvészt.

Krekó Péter, Somogyi Zoltán, Political Capital Kft.

A vezetõ képet az UD-ügyben vallomást tevõ, azóta jogerõsen elítélt Dávid Ibolya egykori MDF-elnökrõl és az õt a háttérbõl hallgató volt kampányfõnökérõl, Somogyi Zoltánról a Magyar Hírlap/Hegedûs Róbert készítette.

Forrás: Susánszky Mátyás, Magyar Idõk, PestiSrácok.hu, 2016-04-18,

Nemzeti InternetFigyelõ (NIF)
Link

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.26 másodperc
3,392,702 egyedi látogató