Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Cionisták 'válasza' a magyar zsidótörvényre

KultúraSzerecsenmosdatás, de így közelítenek a zsidó-cigány összeesküvéshez elég nyíltan. Akinek szeme van a látásra, látja, mekkora zsidó-mocsok van mára és mit is ért az a holokoszt valójában.
A magyarországi zsidók körében erõs volt az állam iránti lojalitás, a többség "Mózes vallású magyarként" határozta meg magát. Értetlenül álltak az ellenük hozott törvények láttán.
Korábban a témában:

A magyarok csaknem egynegyede erõsen antiszemita és idegengyûlölõ
"Azt mondták, nézzek oda, ott ég az anyám"
Zsidó volt az antiszemita miniszterelnök

Érdekes dokumentumot adott közre az ArchívNet.hu-n a Magyar nemzeti Levéltár. Egy kis füzetrõl van szó, amelyet a Magyar Cionista Szövetség adott ki 1938-ban A magyar zsidóság útja címmel az elsõ zsidótörvényre reagálva.

Magyarországon a cionizmus nem ért el áttörést annak ellenére sem, hogy a politikai cionizmus atyjának tekintett Herzl Tivadar Budapesten született. A magyar zsidóság egyenjogúsítása beteljesedett a kiegyezés után, maguk a zsidók három csoportra oszlottak – írja a forrásközlés elé írt tanulmányban Pécsi Tibor.
Az állam felmondta az együttélést

A neológok teljes mértékben támogatták a beolvadást, önmagukat Mózes vallású magyarokként határozták meg. Az ortodox közösség félt a teljes feloldódástól, míg egy harmadik csoport a két nézõpont között foglalt helyet. Ami viszont közös volt, az a magyar államhoz való viszony, amit patriotizmus, hazafiság és hazaszeretet jellemzett, különösen a neológoknál.

A történelmi Magyarország utolsó népszámlálása során a mintegy 935 ezer fõs zsidóság 77 százaléka magyar anyanyelvûnek vallotta magát, ami egyben azt is jelentette: izraelita vallásúnak, de magyar nemzetiségûnek.

Cionizmus

A cionizmus egy zsidó nemzeti és ideológiai mozgalom, definíciója nem lehet végleges, mert a nemzeti mozgalmakhoz hasonlóan folyamatosan fejlõdik, változik. Alapvetõ célja a történelmi Izrael területén egy zsidó állam megalakítása, helyreállítása, valamint a zsidó érdekek védelme a világ más országaiban.

A vesztes háború után azonban az állam hozzáállása zsidó vallású állampolgáraihoz alapvetõen változott meg. Nem részletezzük, mi miért és hogyan történt, de a korszak elsõ jelentõs miniszterelnöke, Teleki Pál már úgy látta, a magyar zsidóság asszimilációja nem valósult meg, érdekei nem azonosak a magyarsággal. Ahogy Pécsi Tibor fogalmaz, “az állam 1920 után egyoldalúan felmondta a magyar-zsidó együttélést”. Megszületett a numerus clausus, ahol az izraelitákra nemzetiségként tekintettek.
Nemzetközi vásár a Városligetben 1941-ben (Forrás: Fortepen/Album002)
Zsidó vallású magyarok

A magyarországi cionista mozgalom viszonylag gyenge volt a 20. század elsõ három évtizedében, amely az ekkor 800 ezres zsidóságon belül legfeljebb 10-20 ezer fõt számlált. A cionisták azon az állásponton voltak, hogy az asszimiláció nem fogja megoldani az antiszemitizmus kérdését, és – megint nem részletezzük miért és hogyan – csak idõ kérdése, hogy a maga brutalitásában megmutatkozzon.

A cionista mozgalom erõtlenségét a leginkább az okozta, hogy a magyarországi zsidóság nem kívánta magát nemzeti alapon meghatározni, hanem ragaszkodott a dualizmus kori „magyar nemzetiségû, zsidó vallású” önmeghatározáshoz. A neológiához tartozók nemzeti, míg az ortodoxiát követõk vallási alapon határozták meg az identitásukat. A cionisták a kivándorlást szorgalmazták, de a magyar zsidóság lojális volt Magyarországhoz, bízott az állam vezetõiben.

Az elsõ zsidótörvény

A magyar parlament 1938. májusában elfogadott XV. törvénycikka “A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”. A köznyelvben ez az elsõ zsidótörvény, amely kimondta: a szellemi szabadfoglalkozású pályák – orvos, ügyvéd például – állásainak legfeljebb 20 százalékát foglalhatják el zsidók, és szintén 20 százalékban maximálta a tíz értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál a zsidók létszámát.

Amikor 1938-ban megszületett az elsõ zsidóellenes törvény, a Magyar Cionista Szövetség kiadta a fent már említett programfüzetet, amelyben radikális változást irányzott elõ a magyarországi zsidóságnak. Alább ennek bevezetõjébõl idézünk néhány részletet a teljesség igénye nélkül, a teljes dokumentumot itt olvashatja az ArchívNet.hu-n.
Miért gyûlölik a zsidókat?

Most, hogy immár a képviselõház is megszavazta az ún. zsidótörvényjavaslatot, egy világ omlott össze lelkünkben. A zsidótörvény radikális fordulatot jelent a magyar nemzet történetében. […] Évezredek óta él a nemzetek tudatában, hogy a zsidó népközösség nem szûnt meg a második templom elestével, hanem a zsidóság szétszórtsága ellenére is élõ valóság. Minden nemzet, hosszabb-rövidebb ideig tartó nyugalmi stádium elteltével végzetes törvényszerûséggel megszólaltatja ezt a tudatot törvényei, intézkedései által.

Ez a kézenfekvõ magyarázata annak, hogy fakadjon bár ezernyi áldás, kincs és nemzeti dicsõség abból a munkából, amelyet a zsidóság a befogadó nemzetek kebelében teljesít, abban a percben, amint valahol felüti fejét a baj valamiféle gazdasági, politikai, szociális, vagy bármilyen más vonatkozás síkján, az elsõ megrohanás a zsidóságot éri, mint „idegen” elemet.

Mert bár a zsidóság mindenütt meghálálja a befogadó nemzet jóságát, mégis idegen népként tekintenek rá. Egy német, román származású ember odaadását a többségi nemzet elismeri, de a zsidóét nem. Miért? – teszik fel a kérdés.

Mert a lelkek mélyébe ágyazott közfelfogás szerint az idegen népiségû román, vagy német polgárnak van saját nemzete, saját országa s ezeket a legsúlyosabb ideális értékeit a beolvadás által feladja, ám az ugyancsak „idegen” népiségû zsidónak se nemzete, se országa nem lévén, a beolvadási szándék kinyilvánításával semmit sem ad fel, sõt nyer a befogadás által. Ezért nem értékelik a zsidóság hazafiságát, ha csak nem idõlegesen és akkor is csak nemzeti prosperitások korában.

“Önmagunkon segítsünk”

A cionisták ebben látták az örök zsidó kérdés hátterét, amíg mindvégig így is marad, “valameddig az emberiség nemzetekre tagozott közületekben fog élni a földön”. Függetlenül attól, hogy – fõként a kis nemzetek számára – a tevékeny zsidóság nyereséget jelent. A megoldás a cionisták szerint a kivándorlás, amit a magyar társadalom meg fog érteni. Sokkal inkább, minthogy kioktassák alkotmányjogról, hazafiságról.

Ne tukmáljuk rá tanácsaikat azokra, akik tõlünk tanácsot nem kérnek, adjunk tanácsot önmagunknak […]Szinte azt mondhatnánk, hogy erre egyenesen utalva vagyunk a kormány által, amikor a zsidó törvény minden sora azt hangsúlyozza, hogy a magyar keresztény társadalom egyensúlya hatályosan csak a jelenlegi zsidó társadalom hallatlan áldozatai fejében állítható helyre! Ehhez alkalmazkodni kell, akár tetszik nekünk, akár nem. Tehát alkalmazkodjunk, és bármily óriási feladat végrehajtásáról van szó, nem lehet olyan súlyos, hogy vele meg ne birkózhatnánk.

Ha volt tehetségünk ahhoz, hogy tudósok, mûvészek, írók, gondolkodók legnagyobbjait adjuk a nemzeteknek, meg lesz a tehetségünk ahhoz is, hogy válságos idõkben önmagunkon is segítsünk. […]

Link

Hozzászólások

8 #1 miskolcilaci
- 2016-04-25 11:10
Ultraortodox zsidók kártérítést követelnek a cionista rezsimtõl „hiányos oktatásuk” miatt
BY VILÁGFIGYELÕ · ÁPRILIS 25, 2016

zsido-sok-250.jpgIzrael állam jogi képviselõi elutasították egy volt ultraortodox zsidókból álló csoport kártérítési követelését, amelyet a csoport tagjai arra alapoznak, hogy iskoláikban nem tanították õket közismereti tantárgyakra – jelentette az izraeli katonai rádió hétfõn.
Az ultraortodox vallásos életmódot elhagyó 52 zsidó egyebek között azt kifogásolja, hogy diákkorukban az állami iskolákban nem tanították õket a törvényben egyébként megkövetelt közismereti tantárgyakra, és ezért – például megfelelõ matematikai ismeretek és angol nyelvtudás nélkül – nehézségeik vannak a munkaerõpiacon. Állami pénzügyi jóvátételt követeltek oktatásuk hiányosságaiért.
Az állam jogi képviselõi elutasították a kártérítési igényt. Az állam elsõ körben bírósági procedúra nélkül próbálja meg semmissé tenni igényüket, arra hivatkozva, hogy a beadványban szereplõ ügyek jelentõs része a törvény szerint már elavult. A jogi indoklásban ugyanakkor azt is közölték, hogy ha a bíróság mégis megítélné a jóvátételt, akkor azt peres úton áthárítják a szülõkre és az érintett oktatási intézményekre, ugyanis az állam álláspontja szerint õk viselik a jogi felelõsséget a szóban forgó kérdésben.

Az állami indoklás szerint egyrészt a szülõk szabadon választották gyermekeiknek a közismereti tudást nem adó intézményeket más, azokat is tanító iskolák helyett, másrészt az ultraortodox iskolák a felelõsek azért, hogy az oktatási törvény követelményeit megszegve nem tanítják az adott tárgyakat.

A csoport már felelt is az állami válaszra: nem fogadják el a felelõsség áthárítását, mert szerintük az állam felelõsséggel tartozik törvényeinek végrehajtatásáért, és költségvetési támogatásban részesíti az érintett iskolákat, annak ellenére, hogy azok figyelmen kívül hagyják az oktatási törvényt.

mti http://www.titkol...suk-miatt/

Moszkvában kiröhögték az Eurovíziós Dalfesztivál izraeli versenyzõjét - a kis köcsög szerint az útlevelét is széttépték Reklám A májusi svédországi Eurovíziós Dalfesztivál izraeli versenyzõjét feltartóztatták és megalázták a moszkvai repülõtéren homoszexualitása miatt - ajvékol a Jerusalem Post nyomán a Zsindex. Az oroszok tagadják, hogy valóban incidens történt volna a "szexuális orientációját nyíltan vállaló" (értsd: aberrációjával kérkedõ - a szerk.) Hovi Star és a reptéri hatóságok közt. Errõl a zsidó köcsögrõl lenne szó (Fotó: Vyacheslav Prokofyev) Star egy máltai televíziónak adott interjúban panaszkodott az õt ért "megaláztatásról" (holott kinézetével pont õ alázza meg a saját testét - a szerk.) elõször, állítása szerint az útlevél-ellenõrzéskor kiröhögték és széttépték az útlevelét. Moszkvában durván bántak velem, talán mert homokos vagyok, talán mert így öltözöm, vagy mert sminkelem magam - nem tudom. Azt mondták, nem mehetek be, széttépték az útlevelem és nevettek rajtam. Az énekes azt mondta, miután mégis sikerült eljutnia Moszkvába, el kellett mennie a követségre új útlevelet csináltatni. Dimitrij Melnikov, a turné moszkvai részének szervezõje szerint ugyanakkor a reptéren nem történt semmi, csak egy kis késlekedés. "Úgy volt felöltözve, hogy megakadt rajta az emberek szeme. Talán azt értette félre, hogy páran megmosolyogták" - nyilatkozta az eset kapcsán. Star (eredeti nevén Hovev Sekulets) azt mondta, szereti Oroszországot, ahol többször is járt már, de ez az epizód nagyon kellemetlen volt számára. "Elképesztõ, hogy ilyesmi történt épp az Eurovízióval összefüggésben. A versenydalom, a Made of Stars pont arról szól, hogy mindannyian egyenlõnek születünk" - terjesztette a buzigyerek a hamis egyenlõségkultuszt a máltai tévé nyilvánosságán keresztül.

https://kuruc.inf...
2 #2 gerry
- 2016-04-25 12:25
Kevesen voltak Kertész Imre temetésén...
De ezek elmentek:


"Válogatott szemetet fújt össze a szél a temetésre Kertész Imre búcsúztatásán sokak mellett ott volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, Balog Zoltán, a rejtett erõforrások minisztere, Norbert Lammert, a Bundestag elnöke, L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára, Prõhle Gergely, az Emmi helyettes államtitkára, Navracsics Tibor uniós biztos, Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke, Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke, Medgyessy Péter volt kormányfõ, Konrád György író, Nádas Péter író, Dés László zenész, Kerényi Imre rendezõ, miniszterelnöki megbízott, Koltai Lajos operatõr, rendezõ, Marton László, a Vígszínház fõrendezõje, Hafner Zoltán irodalomtörténész, a Kertész-kötetek szerkesztõje, Keresztury Tibor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése (MKKE) igazgatója, Grecsó Krisztián író, Zentai Péter László, az MKKE korábbi vezetõje, Martonyi János volt külügyminiszter, Szõcs Géza kormánybiztos, Parti Nagy Lajos író, Heisler András, a Mazsihisz elnöke, E. Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója, Schmidt Mária, a Terror Háza vezetõje, Heller Ágnes filozófus, Fehér László festõmûvész és Markó Iván balettmûvész."
(a Kuruc.info-ról)

+ még egy kis írás: https://kuruc.inf...

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.48 másodperc
3,899,344 egyedi látogató