Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Népszavazási kezdeményezés

GondolatokAz utóbbi idõk történelmi kutatási eredményei, valamint a Föld egészére kiható állami intézkedések kétségbe vonták a Magyar Állam közbizalomra épülõ hatalmi jogát.
Kérjük a Bíróságot az indoklásban felsorolt tények okán népszavazás kiírásáról határozzon!
A szavazásra bocsájtott kérdés:


Kívánja-e bizalmával támogatni az államigazgatás intézményét? Igen-Nem

Indoklás:

Nemzetünk területi, és kulturális megalapozottságának tényszerû feltárása hiányos.
A hiány helyén szerepeltetett dogmák idegen érdeket szolgálnak. Az Állam létrejötte elõtti idõkben keletkezett honi eredmények, valótlan állítások alapján más nemzetek öröksége ként jelentkeznek.
Az állami közigazgatás által erõszakkal fenntartott téveszmék védelmére elkövetett cselekmények valóságos idõrendi sorrendben történõ áttekintése mutatja a szándékosságot, melyek a gazdaságban megjelenõ értékek megszerzését célozzák.

Ország szavunk területet határoz meg.
Nemzet az ország területén élõ emberek.
Állam a közigazgatási forma.

A Nemzet akaratától független jött létre az állami közigazgatási forma.
Nemzeti Kultur Vagyon elleni bûncselekményei a jegyzett történelem elõtti társadalom mûködésének lenyomatait támadják. Magas szintû vízgazdálkodási rendszerrel szabályozott energia a gázok létezésével, és a mezõgazdálkodással van jelen napjainkban. Érdem szerinti elosztással, vagy hatalmi érdekbõl történõ kisajátítással válik nyilvánvalóvá, hogy egy adott társadalmi forma milyen morális szinten van. Földünk államai egységet mutatnak abban, hogy a valóságos mûködés eltitkolásával hatalmat gyakoroljanak a nemzetek felett. Egymásra épülõ bûncselekmények szövevényének eredménye a korrupció, mely kihat a mûködés minden területére. Az egyes embereknek, tudás nélkül nem áll módjukban érdemi döntést hozni. A köztudatot formáló állami terror csak az államiság keretein belüli választást teszi lehetõvé. A hangoztatott ideológiák megvalósulásának érdekében sem nemzetközi szinten, sem az egyes emberek életére vonatkozóan nem történik semmilyen cselekvés.
Õsi kultúránk alapján mûködõ energia termelõ területek megszerzését célzó bûncselekmények a történelem hamisításától, háborúk kirobbantásáig terjedõ skálán mozognak. Ezek minden esetben állami támogatással valósulnak meg.
Kabar törzsünk hólokalizálása 1012-ben történt. A mély-tudatlanságban tartott Nemzetnek nem tûnt fel ennek millecentenáriumára beállított Alkotmány elleni bûncselekmény.
Az Alkotmányra felesküdött hatósági személyek mindegyike elveszítette a köz bizalmát, annullálták az eskü komolyságát. A közösség mûködését kizárólagosan demokratikus alapokon határozza meg, oktatási szinten is elhallgatva más lehetõségeket.
Az állam által hitelkényszer helyzetbe hozott Nemzet ellen elkövetett pénzügyi csalások, az állami keretek között mûködõ igazságügyi szervek jóváhagyásával tartják jogsértet állapotban az embereket. Az állami erõszak szervezetek fedezete alatt a közoktatáson, valláson, aktuálpolitikán keresztül került abba az állapotba a Nemzet, hogy jogos örökségének ismerete nélkül tart fönn egy olyan réteget, melynek jogilag semmi köze a létrehozott eredményhez, de ennek felhasználásával folyamatosan fosztogatja azt.
A vagyonelszámolás hiánya tette lehetõvé, hogy létrehozott nyugdíj, illetve egészségkasszánk állami fedezettel kirabolhatók lettek. A felszínen megjelent hatalmas vagyonok származását a hatósági bûnszervezet érintettsége okán nem vizsgálja.
A közigazgatás tényleges költségeit nem a Nemzet határozza meg. Adózási kötelezettséggel terheli az embereket, a már behajtott érték elszámolása nélkül.
A Nemzet által létrehozott közszolgáltatási eszközöket az állam idegen érdekeltségû vállalkozóknak adja át, vagy bérbe. Ezek a szolgáltatók a Nemzet tulajdonát képezõ felhasznált energiát mérve szabnak meg értéket. A szolgáltatásra fordított tényleges érték, a hálózat fenntartás nem ellenõrizhetõ, de erõszakszervezettel, törvénnyel biztosítja az állam a Nemzeti Tulajdont a Nemzetnek értékesítõ idegennek, hogy a tulajdonostól megvonhassa a szolgáltatást. Az eszköz tulajdonjogi rendezésének hiányában sem jogorvoslati, sem kártérítési lehetõsége nincs a tulajdonosnak.
Az államalapításkor létezõ vagyon, és napjaink vagyoni helyzetének összevetésével értékelhetõ az állami mûködés.
Kultur Vagyonunk ellen elkövetettek szoros összefüggést mutatnak a Föld más árasztó nemzetei ellen elkövetettekkel. Következmények tekintetében is azonosság mutatható ki, az állami intézkedések az energia rendszer feletti hatalom megszerzését célozzák. A bányajoggal kapcsolatos anomáliák szintén az állami korrupció eredményei. Járványügyi kérdésben háborús ellenségünk akarata érvényesül, melyet az állam szavatol.
Pénzügyi rendszerré alakított termelésünk feletti döntési jogunkat az állam megvonta, szabályzásokkal ellehetetlenítette.
Államinak vélt intézményeink Amerikában jegyzett vállalkozások. A 2014.évi 19. törvény megalkotásával pénzintézeteink jelentéstételre kötelezettek az Amerikai Adóhatóság felé.
Államilag védett tudományos intézetek államilag kinevezett vezetõi nyíltan magyar ellenesek.
A Benes-dekrétumot elfogadó Európai közösséghez tartozásunkat olyan állami szerzõdés határozza meg, mely a magyar nemzetirtást egységesen hagyja jóvá.

Kérem a Bíróságot, hogy döntésérõl, annak címemre postázásáról a 30 911 85 63 telefonszámon, vagy a kissimre3@citromail.hu email címen értesítsen!

Kiss Imre
Mány Alsóõrs pszt. 3594/1
2065


Kérésem a 3,6 millió nem szavazó, ( Kövér László érvelése mentén) képviselet nélkül maradt ember közrend fenntartási igényének kifejezõdése.


Hozzászólások

12 #1 spartakusz
- 2016-05-27 11:00
Kívánja-e bizalmával támogatni az államigazgatás intézményét?
NEM
1. id. Kiss László 8887Bázakerettye Petõfi u.7.
2.
3.
4.
stb.ek!
318 #2 Kimi
- 2016-05-27 12:42
Kedves 3,6 millió!
Nem szavazunk még. Ez csak a kiírásról szól.
Ha igen a válasz, akkor így, ahogy spartakusz tette. Ha nem, akkor kétszer így.
4 #3 Posta Imre
- 2016-05-27 15:01
Imrém, beadtad? Bevették? Tele van para-doxonokkal a levegõ....
139 #4 jozsef toth
- 2016-05-27 15:49
Elosszor azt kell megszavazni,hogy ne a kisssssebseg zsidokbol legyen 70% -a a orszag vezetoibol!
Ez 45 utan jol lathato kezdodott rakosi matyival,es az osszes komcsi zsido ,most nem komcsi de zsido!!!!
Nekik (koser) de neken NEM KOSER !
Azt mar eljatszottak,hogy en abba hidjek SZAVAZAT!
A likvidalasba jobban hiszeks_ratata!Ott nemlehet csalni ,mint a szavazasnal!Lasd Ausztria a legggggg frissebb milyen jo a szavazosdi!
51 #5 Skorpio58
- 2016-05-27 16:46
Józsi!Itt is errõl beszél Drábik
" a kettõs kormányrol ",ezen kéne változtatni!?
https://www.youtu...W7OnJ-N0m0
165 #6 LM
- 2016-05-27 20:36
Az indoklást még én sem nagyon értem pedig úgy ahogy követem Imre munkásságát.

Azonban ahogy másik Imrénk írta változás van a mátrixban így talán most érdemes minden fronton nyitni. Ha meg nem akkor sem vagyunk sokkal hátrébb mint voltunk. Kitartás!
240 #7 trk
- 2016-05-27 21:46
Szép dolog népszavazás, de az számít csak, hogy ki fogalmazza meg a kérdést. Az késõbb jön, az nem az eredeti lesz..Ez még semmi, a kérdés megfogalmazásán van a hangsúly. Ugyanazt a dolgot lehet úgy feltenni kérdésben, hogy ellenkezõt válaszoljál. Egy dolognak több aspektusa van..nincs kerek perec. Arról nem beszélve, hogy hány pontba fog itt ütközni-tehát röviden errõl ennyit ((és most ez ugrott be: nincs más megoldás, húsvér csapolás..))
***Mirõl nem dönthet országos népszavazás (tiltott népszavazási tárgyak)?***

Vannak olyan, a közérdeket szolgáló intézmények és szabályok, amelyeknek feltétlenül érvényesülniük kell, még ha a polgárok egy része nehezményezi is azokat, vagy az ország érdekével ellentétesnek találja. Ezekben a kérdésekben egy népszavazás esetleg olyan bizonytalanságot idézhet elõ, amely sérti az ország, s így valamennyiünk érdekét. Alkotmányunk szerint ezért nem lehet országos népszavazást tartani:

a) a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények tartalmáról,
b ) hatályos nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettségekrõl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésrõl szóló rendelkezéseirõl,
d) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl,
e) az Országgyûlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetésérõl,
h) a fegyveres erõk külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.
1 #8 Pitkin
- 2016-05-27 22:00
trk!

"Alkotmányunk szerint ezért nem lehet országos népszavazást tartani:..."

2011-es alaptörvénytelenség.
318 #9 Kimi
- 2016-05-27 22:58
Kedves trk

Az állami szabályozás pontosan errõl szól. Az én országomban nem gyerekek az emberek. Dönthetnek, tévedhetnek, javíthatnak, mert övék az ország. Tenni már következmény, amit döntés elõz meg. Szerinted aki itt tesz, az elõtte nem döntött? Miért hiszitek, hogy a mások jobbak, mint mi vagyunk? Rongy emberekre nem fogok felnézni.
3 #10 Enid
- 2016-05-28 05:50
Az én országomban nem gyerekek az emberek.

Ha sok "nem" valasz szuletik, akkor biztosan igaz az allitas.

Mindettol fuggetlenul jo otlet. Egy lehetoseg a szemelyes, konkret cselekvesre es fejlodesre.

Reszemrol a valasz "nem".
(Ha bejon a dolog, koppintani fogjak kulfoldon.)
12 #11 spartakusz
- 2016-05-28 07:30
EZ CSAK AKKOR LESZ EREDMÉNYES, HA KOMOLYAN VESSZÜK!
Mit értek alatta, mivel tudom, látom és érzem, hogy elutasítják a kérést - folytatni kell!
Hogyan - mindenki aki egyetért vele terjeszti mindenhol - és a mindenholt egy valaki összegezi - így sok-sok millió fog összejönni, ami bizonyító okirat lesz elsõ sorban a kezünkben - és a hatalom bitorlóknak is, hogy nincs rájuk szükség
tisztelettel: id. Kiss László
ui: és akinek nincs számítógépje azokat fel kell keresni és kinyilatkoztatni - laptoppot víve magunkkal - - nem vagy igen - névvel lakcímmel - ahogy régen leírtam már napra kész állapotban - nyíltan kint az interneten napi állás szerint - a program a csalást kizárná!
240 #12 trk
- 2016-05-28 22:23
Pitkin és Kimi, a csillag után idézek. Kimi, nem tudom mit akarsz mondani. Én mindössze annyit mondtam, hogy erre fogják fogni, még ha 6 millióan írjuk is alá. Ez a "törvény". Ezért nem lesz népszavazás, bármenniyre is jó ötlet, idõszerû..stb. Ezek az õ szabályaik, melyeket meghoztak felhatalmazás nélkül. Ahol a szabályokat úgy írják, ahogy a játszma fordul, ott nehéz lesz nyerni. Hidd el, évek óta töröm a fejem, hogyan lehetne visszafoglalni az országot. Hogyan lehetne olyan mederbe terelni, ahol magára talál és lerázza az igát. Megint idézek: "..amely sérti az ország, s így valamennyiünk érdekét." Ez ám a csúsztatás, nem?
Persze hogy nem a válasz. Kíváncsi volnék, mennyien mennének el és mondanának nemet. De ebbõl nem lesz népszavazás sajnos.
1 #13 Pitkin
- 2016-05-29 09:03
trk!

"Ezek az õ szabályaik, melyeket meghoztak felhatalmazás nélkül."

Én ezek szerint éljek vagy dönthetek másként? Én döntöttem. Mások is döntöttek.

Nem veled kötekedem, csak nem értem miért kell nekem, velük foglalkoznom, hogy mi tetszik nekik vagy mi nem!?
240 #14 trk
- 2016-05-29 17:38
Világos. Sõt, kötelezõ ellenszegülni, kinek a képessége szerint.
318 #15 Kimi
- 2016-06-09 21:55
Pitkin!
nemértem miértellenzed a tölgyek hölgyiesítését,
Ha már te is Te vagy, akkor vagy ellenünk?
Rég megbeszéltük már, hogy csakis badarságokat hordunk össze, most pedig értelemmel ugatsz itt bele.
ha már egyszer kötelezõ a keresztényi zagy, akkor miért nem fogadod el, hogy egy rendõrségi igazoltatás során te is jöhettél a szentlélek által a világra?

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.97 másodperc
4,611,005 egyedi látogató