Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Unod a bohóckodást?

GondolatokCsak, hogy jobb legyen a kedvetek! Azért ne báncsátok...nagyon..., mert õ is csak jót akar. Szép napot Posta Imre! Nem unjátok még ezt a bohóckodást? Amit teszel ezekkel a szerencsétlenekkel ott a bíróságon, az már tényleg bohóckodás, és ha igen durván akarom megfogalmazni, magad megszégyenítése.

Már rájöhettetek volna, mit kell tenni, mert mindent elmondtam hozzá, csak össze kell rakni.

Tudni kell, hogy a Kárpát medencében Magyar királyság van. Most is a Magyar királyságban élsz. Néhány éve megnéztem szellemi szinten a Kárpát medencét, és láttam, kik voltak azok az emberek, asszonyok, akik a királyságot tartották, fenntartották, és ezek az asszonyok, emberek, a fizikai világban is tartották a Magyar királyságot úgy, hogy a többi másik néphez, valláshoz tartozók nem is tudtak róla. Nekem nem kérdés, már régen tudom, hogy mindig is él, ezer éve él a Magyar királyság.

Magyar királyság három alappillérre támaszkodik.

1. Szent korona

2. Magyar király, és Magyarok nagyasszonya egysége

3. Magyar emberek, és magyar asszonyok egysége, röviden a magyarok egysége (egység = ég s ég, másként az asszony, és ember, mint pár, szerelmeskedéskor megélt égése, egysége a szer, a szer-elem szerint. Pár, púr, por, pír, mint pir-os-ka, arcodon a pír, hogy érthetõ legyen szó-t-ag értelme.)

E három pillér bármelyike fenntartja a Magyar királyságot, és mindig e három pillér ellen intéztek támadást, pl magyar emberek, asszonyok elleni gyílkolászás, megtizedelés, ha már van tömény, meg is ten, vagyis tíz is, vagy tézis, kinek, hogy jobb elviselni, hogy nyugodt tudjon maradni.

E három pillér mindegyik együttes megléte sebezhetetlenné teszi a Magyar királyságot, tehát mindegyik pillérnek jelen kell lenni, hogy újra teljes fényében ragyogjon a Magyar királyság, vagy e három pillér együttes meglétével lehet megszüntetni a Magyar királyságot, ha ez a kívánság.

Ezek alap dolgok, és aki elfelejtette, azzal ezeket ismertetni kell.

Elsõ lépés, hogy mindenkivel ismertetni kell, hogy a Magyar királyságban él.

A második, hogy mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul vette, hogy a Magyar királyságban él, és a Magyar királyság törvényeit elfogadja, csak a Magyar királyság törvényeit fogadja el, és be is tartja, vagyis az szerint éli az életét.

Aki úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el a Magyar királyságot, és a Magyar királyság területén tartózkodik, azt fel kell szólítani, hogy három napon belül hagyja el a Magyar királyság területét. A nemleges nyilatkozatával elismeri, akár szóban, három szavahihetõ tanú elõtt, akár írásban teszi meg, akár errõl videó készül, hogy nem tagja a Magyar királyságnak, így semmi keresnivalója sincs, a Magyar királyság területén. Ha kiderül, hogy a tanuk, az elismerés aláírása, vagy a videó felvétel hamisított, az aki a hamisítást elkövette, automatikusan nem tagja a Magyar királyságnak, és el kell a Magyar királyság területét hagynia. Ez biztosan ki fog derülni, mihelyt a Magyar királyt megkoronázzák, mert azt tudni fogja a Magyar király, ki hamisított.

Három napon belül, még megváltoztathatja mindenki a döntését azzal, hogy elfogadja a Magyar királyságot, és a törvényeit, és semmilyen retorzió nem érheti ekkor, de errõl a tájékoztatást, neki kell megtennie pl. három tanú elött aláír egy nyilatkozatot, hogy elfogadja a Magyar királyságot, és törvényeit.

Aki nem fogadja el három nap után sem a Magyar királyságot, és törvényeit, és még mindig az országban van, annak minden ingó, és ingatlanát el kell kobozni, majd szét kell osztani a Magyar királyság lakossága között, ugyanakkor bármilyen kényszert lehet alkalmazni, tehát ki kell vezetni a Magyar királyság területérõl, és ez minden Magyar királyságot elfogadó kötelessége. Háborút, csak a Magyar király kezdeményezhet, ha a magyarok is beleegyeznek, tehát olyan lehetõséget kell választani, a Magyar királyságot nem elfogadókkal szemben, hogy az országot nem sodorhatja senki háborúba, de határvédelem, mint mondtam, mindenki feladata.

Csak az tartózkodhat a Magyar királyság területén, aki elfogadja a Magyar királyságot, és annak törvényeit, és errõl mindenkinek nyilatkoznia kell, lehetõleg közösség elõtt, ami minimum három szavahihetõ ember.

Harmadik lépés, hogy mindenkivel ismertetni kell a Magyar királyság törvényeit. Ezt szóban el lehet mondani, de jobb, ha írásban a kezébe van adva.

Ezek a törvények utolsó magyar királyunk, Mátyás királyunk törvényei, vagy amelyeket Mátyás királyunk alatt elfogadott a Magyar királyság. Ha ezek a törvények nem adnak útmutatást minden ügyben, akkor a szokásjog a magyaroknál, hogyha kárt okoztál, akkor meg kell fizetned a kárt, vagyis le kell a károkozásodat dolgoznod annak az embernek, asszonynak, családnak, vagy közösségnek, akinek a kárt okoztad. Bárki, aki utána jár, az tudja, hogy Mátyás királyunk volt az utolsó magyar király, így ez nem vitatéma egyetlen magyarnak, vagy annak, aki elfogadja a Magyar királyságot és törvényeit és itt akar élni. Vannak, akik ennek utána tudnak nézni köztetek is, és annak is utána lehet nézni, milyen törvények voltak akkor. Mivel 1848-ban a magyar nemesség felemelte maga rangjára minden magyart, így minden magyar egyenlõ, tehát nemes, és ennek megfelelõen kell Mátyás király törvényeit alkalmazni.

Visszamenõleg nem lehet visszakérni a kár térítését, és semmilyen adósságot nem lehet visszakérni, tehát felejtsétek el, hogy azt is visszakéritek, amit a nyilatkozat elõtt okozott valaki kárt, vagy adósságba keveredett, mivel aki nem tudta, hogy a Magyar királyságban él, és nem ismerte, hogy milyen törvényeket kell betartania, mert félrevezették, attól nem kérhet senki kártérítést, a károkozás ledolgozását, így az adóssága is semmis. A Magyar királyság, és tagjai nem tartoznak senkinek, de mások sem tartoznak a Magyar királyságnak. Ha valaki tartozik, akkor azon kérje számon, aki aláírta a tartozást, de ha a Magyar királyság tagja lett a nyilatkozatával, kinyilatkoztatásával, ha így jobban értitek, akkor megszûnt minden tartozása. Aki ezt nem érti még, majd megérti, miért van ez így.

Ezen Mátyás király alatt alkalmazott törvényeket, csak a három alappillér változtathatja meg teljes egységben.

Negyedik lépés. Ahol megtörtént, tehát azon faluban, városrészben mindenkinek a Magyar királyság és törvényeinek az elfogadása, ott egyszerre meg kell indítani, a királyság intézményének, hivatalának felállítását, és persze a falu, városrész, város irányítását is meg kell oldani. Olyan hivatalok lehetnek csak, ami Mátyás király alatt is voltak. A mai hivatalok, és elnevezések megszûnnek, és azt betöltõk automatikusan elvesztik az addigi munkájukat. Minden Magyar királyi hivatalba, falu, városi hivatalokba, csak olyan kerülhet, akit a falu, város, vagy az ország közössége elfogad, tehát a legrendesebb embernek tart a közösség, tehát a közösségért a legtöbbet tette. Minden hivatalt ingyen, fizetség nélkül kell végezni, így csak azok vállalják e felelõsséget, akik tényleg a közösségért tevékenykednek. Megélhetésüket a közösségben végzett fizikai munka fedezi, tehát a hivatali munkát a pihenõ idejükben végzik. Mindig egy adott közösség ajánlhat valakit egy hivatali tisztségbe, de ha még rendesebb embert találnak, vagy nincsenek megelégedve a hivatali tevékenységével, azt azonnal vissza lehet hívni, és a közösségnek, de egyszerre kötelezõ helyébe újat küldeni, mert addig nem lehet visszahívni senkit. Nem lehet egyetlen hivatali tisztség betöltetlenül. Senki nem lehet ideiglenesen sem hivatalban, ezért kell egyszerre megindítani a hivatali emberek kiválasztását a közösségeknek, akik tagjai elfogadták a Magyar királyságot, és törvényeit. Azok, akik valamilyen hivatalt töltöttek be az Orbán kormány alatt, azok nem lehetnek egyik hivatalban sem, de ha elfogadják a Magyar királyságot, és törvényeit, akkor nem eshet bántódásuk. Nem lehetsz két állam tagja, mert nem lehetsz úr két helyen, hisz egy bõröd van, nem tudod megosztani.

Vagytok elegen, hogy ezt pár nap alatt meg tudjátok oldani, tehát el tudjátok végezni. Most már annyi közösség van, hogy ez nem lehet gond.

Akit érdekel, a Magyar király személyét meg fogja minden magyar tudni, ki lesz, amint elérkezik az ideje, de addig ezeket kell megtenni.

Ennél nem tudok jobb megoldást, mint amit leírtam. Ez a tudás, ez a megoldás jött fel a magomból.

Ha bárki ezen intézkedéseket gátolja, azzal közölni kell, hogy ha továbbra is fenn tartja a gátat, akkor megszûnik Magyar királyság tagja lenni, mert a Magyar királyság ellen tevékenykedik, és három napon belül hagyja el az országot, vagy ha ezt nem teszi meg, akkor ki kell vezetni az országból, ha kell kényszert is lehet alkalmazni.

Az országban csak azok tartózkodhatnak, akik elfogadják a Magyar királyságot, és törvényeit és, ha külhoni érkezik az országba, az is csak akkor lépheti át a határt, ha elfogadja a Magyar királyságot, és törvényeit. Külhoni belépésének másik feltétele, hogy annyi élelmet kell hoznia magával, amely ideig, míg az országban tartózkodik, hogy elég legyen számára. Mihelyt elfogyott az étele, elõtte el kell hagynia az országot.(Annyi ételt hozhat magával, amennyit elbír a testével hozni, és nem használhat erre segédeszközt, pl autót. Ez a korlátozás igen régrõl ismeretes a magyaroknál, mert ez kb 30 napi tartózkodást enged meg, és 30 nap alatt bármit el lehet intézni, akinek a Magyar királyságban van dolga, vagy épp vendégségbe érkezik, mert meghívták, de akkor is az ételt hoznia kell magával, arra az idõre, amíg a Magyar királyság területén tartózkodik. Egy külhoni nem lehet kivétel, akármilyen tisztséget tölt be. A lényege e szokásnak, hogy senkire nem dolgozik a magyarok közössége, sõt egyetlen közösség sem, hogy ne tudjanak élõsködni a magyarokon, és ezért van, a határvédelem is. Aki e szokásokat nem tartotta be, az elvesztette a Magyar királysághoz tartozását, és el kellett hagynia a királyságot, mert idegennek tekintették. Ha egy idegen hosszabb idõre van meghívva, annak bíz egy közösségben termelnie kell annyit, hogy az étkét ledolgozza. Másként mindenkinek kell a természettel foglalkozni, energiát kell áramoltatnia, hogy abból étel legyen.

Mivel senki nem kötött szerzõdést a Magyar királysággal, tehát a három alappillérrel, így semmilyen szervezetbe, semmilyen szövetségbe nem tartozik a Magyar királyság, sõt senkinek nem is tartozik semmivel, tehát a külpolitika így teljesen megoldott, és amíg Magyar király nem lesz, addig senkivel nem is lehet semmilyen szerzõdést megkötni, mert a három pillér beleegyezése, egysége szükséges.

Ennyire egyszerû megoldani, azt, amirõl annyi ideje beszélgettek és nagyon kevesen tudják, hogy ez az egy megoldás lehetséges. Nem kell errõl beszélni, nem kell vitatkozni, egyszerûen csak meg kell tenni, és senkivel nem kell foglalkozni, mit is mond, milyen kifogást hoz elõ.

Egyszerû a kérdés, elfogadod, vagy sem a Magyar királyságot. Minél gyorsabban teszitek meg ezen lépéseket, annál hamarabb lesz vége az Orbán rendszernek. Semmivel nem kell törõdni, semmi kifogással, csak tenni.
A magam dóga, mint mondtam Jázsdi Kis Imrének egyszer, két nap van, ami egy, akkor lesz dógom. Addig, csak javasolhatok, de semmi kényszerrel nem befolyásolhatok senkit, és még tenni sem tehetek semmit. Ami nem dógóm, nem teszem meg, akiknek dóga tegyék meg, ha már vállalták.

Minden jót a mindenségnek.

Csicseri Orosz Imre

Hozzászólások

69 #1 Szalonna
- 2016-07-09 08:19
GERRY örülni fog látom, vagy õrülni. Amikor meglátja ezt a nevet, szõrt tudna tépni a hátáról ha lenne.
5 #2 kincses
- 2016-07-09 09:00
Ha Csicseri kidobálja a parlamentbõl azokat, akik a Magyar Köztársaságban élnek, én máris megyek hivatalnoknak a Királyságba. Csak elõbb intézze el. Ne szõrözzön ott annyit. Csak szóljatok, ha kész, és jövòk!
52 #3 kuka7
- 2016-07-09 11:37
Jajj már megint-ez olyan mint a falra hányt /csicseri,borsó!Semmi értelmest nem tudtam levonni belõle,hisz össze vissza hablatyol,borsózik,ja csicserisen a hátam tõle.---csak megkérdem,õ mit tett már le az asztalra.változás címén,mert Posta Imrének már vannak tettei,bizónyításai,de ezek,csicseri-znek,még mindig,de tenni?-ja pofázni,okoskodni,a leg könnyebb -áldás békességet.
8 #4 miskolcilaci
- 2016-07-09 17:15
www.kepfeltoltes.hu/160709/nyugdijas_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
238 #5 bivaly
- 2016-07-09 21:22
Kedves Csicseri !

Másokkal szemben, én tökéletesen megértelek. Itt leírod, hogy mit nem értesz, amit amúgy meg értesz jól ! Én ezt pontosan felfogom. Megfogadom amit írsz jó tanácsként, és szeretni fogom amit nem szeretek, és nem fogom szeretni amit szeretek ! Jó lesz így ? Megteszem majd amit soha sem akartam, és nem teszem meg, amit eddig is. Jó lesz így ? Csak írj, betartok mindent amit kívánsz, ha azt tanácsolod, akkor ez után soha többé még levegõt sem veszek ! Tudom, hogy kellene, de te mint világmegváltó, okos tanácsokkal látsz el minket, ( mindenkit aki tud olvasni !), és várom az oxigénhiány okozta halál utáni feltámadást. Jó lesz így ? Kérlek ne hagyj magamra, adj tanácsokat, sõt, vezesd az életem !! Franc tudja mennyi van még hátra, de azt rád bíznám ! Kérlek vezess, nincs kiút nélküled a sötétségbõl ! Tegyél le nekünk szerencsétleneknek próba köveket, megoldandó feladatokat, hogy biztos lábbal keljünk át az isteni mocsáron, amit te mint beavatott, Isten megbízottja már megjártál ! Tudom, hogy téged küldött az Isten, minket vizsgáztatni . Követlek "Mester", csak add meg az irányítószámodat ! De helyesen, hogy ne tévedjen a GPS ! Útálok feleslegesen sokat gyalogolni .
2 #6 gerry
- 2016-07-09 22:21
Csicseri csodálatos intelmei...

"Néhány éve megnéztem szellemi szinten a Kárpát medencét..."

(Jujj dejó! Huhoghatott és repdeshetett felettünk)

"...az asszony, és ember, mint pár, szerelmeskedéskor megélt égése..."

(Nem a gumi égett - hallottam olyanról is, hogy egyes - férfias férfik - összecsipeszelték az orrukat... Csicseri is ilyen?)

"Elsõ lépés, hogy mindenkivel ismertetni kell, hogy a Magyar királyságban él. A második, hogy mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul vette, hogy a Magyar királyságban él"

(Jó, ott élek. ... Hol?)

"Aki úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el a Magyar királyságot, és a Magyar királyság területén tartózkodik,... ...három napon belül hagyja el a Magyar királyság területét."

(Rendben. Merre "elfele" )

"A nemleges nyilatkozatával elismeri, akár szóban, három szavahihetõ tanú elõtt, akár írásban teszi meg, akár errõl videó készül, hogy nem tagja a Magyar királyságnak,... ...Ha kiderül, hogy a tanuk, az elismerés aláírása, vagy a videó felvétel hamisított, az aki a hamisítást elkövette, automatikusan nem tagja a Magyar királyságnak, és el kell a Magyar királyság területét hagynia. Ez biztosan ki fog derülni, mihelyt a Magyar királyt megkoronázzák, mert azt tudni fogja a Magyar király, ki hamisított."

(Mi lesz az igenlõ nyilatkozattal? Ez a bizonyos koronázott magyar király igencsak sasszem lesz! Ránéz a nemleges nyilatkozatra és tudni fogja, hogy nem, de ha hamisítva volna akkor is NEM - Az annyát neki.. nem és nem! Az meg, hogy el is ismétli szegénykém megint, megint, megint... hát Istenem, beakadt a tü a barázdába.)

"Negyedik lépés. /hivatalok stb/ ... Ennél nem tudok jobb megoldást, mint amit leírtam. Ez a tudás, ez a megoldás jött fel a magomból."

(Leült a tükör elé, kezében tudálékos könyvekkel és magához nyúlt, idõnként felnézve a tükörképére, látva milyen okos és szép. Amikor izgalmassága tetõfokára hágott, kilövelte magjából legjobb tudását.) /Bocs, ez 18+ ... de a szépség elment így csak a szörnyetegrõl láttatok képet. Nagy királya áldásával./

Akinek ez nem teccik ... na tessék, megint kitoloncoltatás. Szerintem Bivaly is ezért fogadta el az okítást... hát hogyne, még a végén kirúgják az országból, aztán se munka, se lakás, se semmi .... tiszta félelemkeltés. Vajon a zsidóktól tanultak hatása lenne? Hát, nem tudom, Bivaly igazad van, jobb ha behódolsz különben még kerékbe törnek, kitépik a szíved, felnégyelnek és kiszögeznek a király nevében... Jobb ha behódolunk a csicseri-királyságnak s talán egy kis seggnyalással még jobban elfogadják hüségünket!

"Külhoni belépésének másik feltétele, hogy annyi élelmet kell hoznia... ... Mihelyt elfogyott az étele, elõtte el kell hagynia az országot... stb."

(Autóval semmit se :) ... max 30 nap. ... most akkor "Mihelyt" vagy annak "elõtte"??? ... csicseri és a magára zárt országajtó... tündéri életkép)

"Ennyire egyszerû megoldani, azt, amirõl annyi ideje beszélgettek..."

(Mármint mi itt az oldalon! Nem is értem miért nem kértük ki eddig A Csicseri féle -ingyenes- Tanácsadó Iroda elmefuttatásait? Ja, persze nem is kellett kikérni... :()

"A magam dóga, mint mondtam Jázsdi Kis Imrének egyszer, két nap van, ami egy, akkor lesz dógom."

(Azt a sejtelmes mindenit! Imre!!!! Kérdezd már meg J.K. Imrétöl, hátha megsúgja nekünk, mikor fogja Csicsóka 2 nap alatt ami egy a dógát intézni. Csak el ne felejtsen WC papirt is vinni mellé.)

"Ami nem dógóm, nem teszem meg,..."

(Szerintetek nem fogja maga után felszedni azt a nagy dógát? A kollégám - Pesten jártamban - még a kutyája után is felszedte és beletette egy fekete müanyagzsákba... Csodálkoztam is, hogy mik vannak! Nekem meg van egy jó erõs fekete átlátszatlan müanyag 110 literes szemetes zsákom ingyen felajánlanám annak aki csicserit belegyömöszöli és elviszi a legközelebbi szemétégetõig.
Csak a környezetszennyezés csökkentése miatt gondolom.)


"Minden jót a mindenségnek"

(Most beszéltem a mindenségnek, nem akarom elismételni mit kíván ennek a kilágyult agyu, 0,0 I.Q.-s véglénynek - sõt meg is lepõdtem, hogy a mindenség ilyen semmiség miatt szóba állt velem, de megnyugtatott, hogy - igaz csak egy ponttal, de - én nyertem az intelligencia szintemmel)
236 #7 Vazul
- 2016-07-10 03:53
Hú, de felkurtaazagyamezígyreggel. Ha egyszer ekkora fasz lennék, lõjetek inkább fejbe! Jó hogy azt nem írta ez a troll, hogy ember meg asszonyállat, a többi f@azságáról nem is beszélve. Remélem keveseket fertõzött meg az elmebetegsével, bár ha egy embert (nõt) is, az is sokk!
137 #8 balu
- 2016-07-13 08:20
Ez az ökörtóni még mindig beirogat? Egy ideje hanyagolom az oldalt, de látom azért vannak állócsillagok.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.73 másodperc
4,615,316 egyedi látogató