Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Homoszexuális beavató regény lenne a Tüskevár?

GondolatokJó, nagyon jó próbálkozás. A Pál utcai fiúk, Kincskeresõ kisködmön és az Egri csillagok is az, de legelébb a biblia és természetesen a sok zsidó hittezsvír összemelegedéses és jézuskás apostolos történet is. Tróbálkoznak az amatõrök, de legalább téma lesz az idióta "picológus" katt-egória, abba meg már rég beleférek. A meglepõ kijelentést Csókás András irodalompszichológus teszi Fekete István híres ifjúsági regényével kapcsolatban egy, a múlt heti Élet és Irodalomban megjelent tanulmányában.


„A Tüskevár beavatási mû, méghozzá – nem félek kimondani – homoszexuális beavatási mû. Már a regény címe is tükrözi ezt a tematikát. A tüske fallikus szimbólum, a vár pedig egy védett, ugyanakkor bevehetõ, beveendõ helyet jelöl. A vár akár lehetne a nõi vagina is, de mivel ez egy fiúkról-férfiakról szóló mû, ezért egyértelmûen az ánuszról van itt szó. A mûvet egyébként teljesen átszövik a tüskéhez hasonlító egyéb fallikus jelképek is, az olyan tárgyak formájában, amelyek sebeket okozhatnak, veszélyesek, ugyanakkor férfiassá is tesznek.Ilyen például a bicska, amely szinte központi szereplõje a regénynek és Tutajos férfivá válásának. Fontos jelkép a szivar, amelynek keserû füstjébõl és levébõl a fõhõs már a regény elején kénytelen rengeteget lenyelni, ezért nikotinmérgezést is kap: itt a beavatási regények dramaturgiájának megfelelõen a fõhõs elsõ, és minden esetben sikertelenül végzõdõ próbatétele jelenik meg. Fontos szimbólum a pipa, amit Matula bácsi folyamatosan szív és szopogat. Ezt a férfiasságot próbára tevõ, a beavatáshoz szükséges minõséget tükrözi a tüskevár környezete, növényvilága is, a rengeteg tüskés, szúrós növény, vagy a fiatal fiúk gyenge bõrét felsértõ sáserdõ. Azt már nem is kell mondjam, hogy a Matula bácsi keresztneve, a Gergely nyelvészeti kutatások szerint a «geci» szavunkból származik.

Fontos figyelnünk arra, hogy a Matulától való találkozástól minden nõi szereplõ óvja a fõszereplõ Ladó Gyulát. Félti ettõl édesanyja, Nancsi néni a szakácsnõ és félti Piri néni is, Tutajos apjának a testvére. De a férfi szereplõk, így például István bácsi egyértelmûen segíti azt a folyamatot, hogy a tizenhárom éves fiú a vén buzeráns Matula kezére jusson. A fõszereplõ kamasz fiú pedig a legmegfelelõbb lelki diszpozícióval rendelkezik ahhoz, hogy egy idõs férfi õt «férfivá tegye». Hiszen már számtantanárát, Kengyelt is betegesen, szinte Stockholm-szindrómába hajlóan szereti és tiszteli!

A perverz és bûnös beavatás a regény felezõpontján, az elsõ vihar-jelenetben éri el csúcspontját. Az alábbiakban szó szerint idézem a regényt, kiemelések tõlem:

«…úgy érezte, hogy az a fojtott végtelen erõ az õ mellkasát is szétveti, egy rettenetes, recsegõ, az egész eget széthasító lobbanásban feloldódott minden. Tutajosunk félig vakon, de erõsen igyekezett a kunyhóba, mert az istennyila mintha végigrepesztette volna az égi óceán fenekét: locsogva dõlt a földre az esõ. (…)Vetkõzzék le, és álljon ide a tûz mellé, meglátja, milyen jót tesz… Tutajosunk duzzogva vetkõzött, de a jó meleg megbékítette. (…) Matula a tûzre nézett elgondolkodva. – Hanem – és hármat szívott a pipán, mintha ezalatt még egyszer meggondolná, amit mond –, hanem azt meg kell hagyni, Gyula, tüzet már tud rakni… Tutajosunk kissé elpirult a dicsérettõl, s foszlott bõrözete alatt végigbizsergett valami simogatás, ami nagyon hasonlított ahhoz az érzéshez, amikor Kengyel azt mondta: “Látod, Ladó, ezt nevezem én feleletnek! Csak azt szeretném tudni, máskor hol az eszed.” – … – mert – folytatta Matula – tüzet rakni nem tud mindenki. A tûzrakást nem lehet csak úgy összehányni, de egymásra rakni sem, hogy ne legyen lélegzete. A tüzet meg kell építeni, mint a házat… szóval így, ahogy ez van! A gatyáját miért nem veti le? Gyula enyhén megrándult, aztán idegenkedve végignézett ösztövér mivoltán. – Megszárad így is… – Okosabb, ha leveti… Ezek után Tutajos nem tehetett mást, mint szemérmeskedve ugyan, de kibújt a nevezetes ruhadarabból, és a lehetõ legkisebb méretûre összehúzván magát, ott állt, mint Ádám, aki azonban valószínûleg daliásabb lehetett. A túlzott szeméremérzet azonban lassan lefoszlott róla. Amint végignézett magán, alig ismert saját testére, melyet a nap, a sásvágások, karcolások és terjedelmes kék foltok térképeztek összevissza. A bõr, amit hozott, alaposan meg volt szabdalva, és tejfehérsége eltûnt, mint márciusban a hó, amikor kibújnak alóla barna szántások. – Kezd színe lenni – bólintott az öreg, és szemében olyan természetes mérlegelés volt, mintha egy csikót nézett volna a vásáron, egy fát az erdõn vagy egy csónakot a vízen. És Gyula, aki még Piri mama elõtt sem vetkõzött le soha, most ezt természetesnek érezte, és mélyet lélegzett, mint aki átugrott egy árkon vagy kiérkezett valami ködös alagútból. A tûz sütött, és a lángoknak már fénye volt, amikor felvette a megszáradt ruhákat. Úgy érezte: a puhára száradt ruhákkal valami élõ meleg veszi körül, valami biztonságos erõ, valami bátor nyíltság, valami más, mint ami eddig volt. – Gergely bácsi – kezdte akadozva –, senki elõtt nem szoktam levetkõzni. Matula mereven nézte a tüzet, s hosszú ideig nem válaszolt. Ez a gyerek, ez az idegen, kapkodó, puha lélek, most szólította így elõször, és nem is tudta, Matula is. csak érezte, hogy a fiú valóban levetkõzött. – Jobban szeretem, ha azt mondja, hogy Gergõ… – mondta Matula kis idõ múlva – mert errefelé úgy mondják.»

Ezek a sorokat nem én írtam, hanem maga Fekete István, és azt hiszem, igazolják a mûrõl alkotott felfogásomat, teóriámat. A mûben ezután érkezik meg Gyula barátja, Bütyök, a regény innentõl szinte részeg bacchanáliává, orgiává válik. Az csak mesteri írói félrevezetés, hogy Bütyök a mû utolsó részében szerelmes lesz egy lányba, Katalinba, amíg barátja, Tutajos beteg. Menekülne tehát õ a bûnös életbõl, de aztán újra gyõz felette is Matula bácsi csábereje!

Az itt leírt felismerések vezettek arra, hogy megvizsgáljak olyan gyermekeket, akik olvasták a Tüskevárat. Egy szexuális viszonyulást mérõ kérdõívet vettem fel száz olyan tíz és tizenöt év közötti fiúval, akik egy éven belül olvasták a mûvet. Az eredmény engem is megdöbbentett. A száz befogadóból hatvankilencnél egyértelmûen mérhetõ volt a homoszexuális irányultság! Míg a szintén száz fõt számláló, a mûvet nem ismerõ kontrollcsoportban csak kilenc fiúnál volt ez kimutatható!

Ennek ellenére Fekete Istvánt jó, sõt nagy írónak tartom. Sátáni gonoszságú volt azonban az az ember, aki pont ezt a mûvét vette fel a kötelezõ olvasmányok listájára!” – fejezi be tanulmányát Csókás.

Forrás: Homoszexuálissá tesz a Tüskevár olvasása
Link

Hozzászólások

236 #1 Vazul
- 2016-09-02 21:19
Micsoda logika egy kétéves gyereknél a villamosdilemma pszichológiai tesznél, amire a felnõttek se találják a választ!
http://player.hu/...zt-kisfiu/
2 #2 gerry
- 2016-09-02 21:48
Csókoskám - hüjjjje vagy de nem baj, tölem ez is lehetsz meg buzi is...

De legalább eszed lene... na ez a baj! - Toldd le a gatyád!

Szégyenled? Toldd csak le nyugodtan....

Na ugye.

Ha most pszichomókus lennék, akkor azt írnám, hogy nagyon szégyenlös kisfiú lehettél... aki még ma is az, csak bizonyítani akar. Próbálkozz mással mert ez nem jött össze te hülyegyerek. A "Matuláknak" eszükbe se jutott, hogy létezik olyan mint "homosz...", homokos... na jó akkor buziság!

"a Gergely nyelvészeti kutatások szerint a «geci» szavunkból származik." - Tudod mit? Te származol abból. Anyád "per-os" köpött ki erre a világra mert ott is vett be!
Milyen "nyelvészei kutatásokból", kutatóktól származik te baromállat?

Persze neked ez magas mint a hegyi fenyö ami szintén nem egy óriási fallosz csak egy fa(pont).
130 #3 kisvakond
- 2016-09-02 21:55
Azon az oldalon, ahova elõször feltették, már nem elérhetõ.
http://globalisvi...-olvasasa/
Úgy látszik elszégyellték magukat ekkora hülyeség olvastán.
Ezeknek tényleg mindenrõl az jut eszébe?
30 #4 osmagyar
- 2016-09-03 05:07
Errõl az írásról egy vicc jut eszembe: Egy férfi a pszichológusnál vizsgálaton van. A doki a fickó elé tesz egy képet, hogy mondja meg mi van rajta. Mire a fickó:- P_na. Aztán jön a többi kép, azokra is azt mondja. Erre a doki: - Magának mindenrõl a p_na jut eszébe? Mire a fickó: - Maga mutogat p_nás képeket.
Én már többször láttam a filmet is (a régi feldolgozást) és a könyvet is olvastam. Valamiért fel sem merült bennem a buzis vonal, sokkal inkább a felnõtté válás, a felnõtt példakép fontossága. Csókás András nemi identitásával lehet a probléma.
238 #5 bivaly
- 2016-09-03 05:40
Csókás Bandi egész miliõjével van baj. Õ magával, ahol az írás megjelent, meg avval az egész szellemi és erkölcsi infernóval, ami rohasztja õket kívülrõl, belülrõl. A "Tüskevár" csodálatos, és semmi másról nem szól mint az ember és a természet viszonyáról. Mint újra jól látható a pestis köztünk van, és terjesztik is keményen. Az " Élet és Irodalom" is megérne egy misét ! Mióta is rohasztja a magyar irodalmi közéletet ? Szar, posvány, belterjes senkik "irodalmi" gyûjtõhelye ! Gabi-Gabi virtuálisan az értõ közönségnek ! Irodalom pszihológus !!?? Anyád ... !
4 #6 Posta Imre
- 2016-09-03 07:26
Leszbikusság gyanújával tartóztatták le a 8 éves kislányt


Õrizetbe helyeztek egy 8 éves kislányt Ugandában, mert állítólag romantikus kapcsolata van más lányokkal – írja a Gay Star News.

Az egyik szomszéd elmondása szerint látta, hogy a gyermek más lányokat csábít egy közeli farmra, ahol ujjaik segítségével kényeztették egymást különféle módon.

Mivel a lány fiatalkorú, nem lehet megnevezni.

Ugandában az azonos nemûek a törvény szerint nem létesíthetnek szexuális aktust egymással. Sõt, 2014 óta a homoszexualitás népszerûsítése, és a homoszexuális párokról való tudomás elhallgatása is bûncselekménynek minõsül az afrikai országban.http://24.hu/kulf...-kislanyt/
3 #7 Enid
- 2016-09-03 07:52
Bivaly! elet es birodalom...

De, ha mar ez az elmekooros senkihazi szobahozta a Tuskevarat, ujraolvasom s_pompom
Bandi, bandi, bandita! Nagy szerencsed, hogy Mengele visszaadta a zipart, mert te igencsak vitrin-eerett vagy agyilag...
4 #8 Posta Imre
- 2016-09-03 09:12
Az egész "cikk" nettó provokáció. Semmi másra nem való, mint arra, hogy elkezdjen összefüggésekre ráböködni, hogy más is lehet a leíratok, kép-letek mögött. Sok ilyen cikk van már fenn, másfajta témakörökben. Gondolkodásra ösz-tökélnek! Ja, ez közben még mocskos buzikra is tereli a hangsúlyt, mert ma már olyan, hogy igaz barátság két férfi közt elképzelhetetlen, ugye? Valójában igaz barát csak két férfi lehet.

Itt egy példa:

Végre bizonyosodott, hogy Putyin idõutazó

Japán újságíró leplepzte le az év idõutazását. Az elkövetõ természetesen Vlagyimir Putyin, aki a nagy vakációk idején a jelek szerint megvariálta az idõsíkokat.

Ez négy augusztusi találkozója teszi egyértelmûvé a dolgot.http://444.hu/201...n-idoutazo

Az álpintérsanyás korszakra emlékeztet.
99 #9 MORMOTA1968
- 2016-09-03 22:08
Na most fordult fel a gyomrom, de rendesen! A legkedvesebb íróm és a könyvek közül az elsõ számú kedvencemrõl ilyen undorító gondolatok csak egy mocskos, betegagyú zsidó fejében fordulhatnak meg. Miért nem inkább a szent bibliátokat a Talmuddal foglalkozol te eltaposni való féreg? Kevés olyan gój van a világon, aki azt képes végig olvasni, nekem se sikerült annyira beteg. A filmjeitek is nyüzsögnek, mint a pondrók a dögön, a zsidó talmudi szennytõl és mocsoktól. De hát nincs min csodálkozni veletek kapcsolatban, mikor a saját beteges gondolkozásotokból indultok ki. Minden nép szerte a Földön akkor követte el a legnagyobb hibát, mikor a beteg fajtátokból az elsõt befogadta maga közé. Anyád hogy tudott egy ilyen szar alakot erre a világra pottyantani? Te Csókás, biztos hogy buzi vagy, hisz magadból indultál ki!
254 #10 mujko
- 2016-09-05 03:43
Még világos hogy sárba kell rántani Fekete István író Óriás mûvét és evvel õ magát mert ez a mostanság írócskák egy szellemi analfabéták hozzá képest.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.77 másodperc
4,606,600 egyedi látogató