Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Székely terroristák' ügy titkosszolgálati háttere

GondolatokKiegészítések a cikkeimhez a Posta Imrével folytatott levelezésem alapján
Imre, 20**-ben volt az utolsó levélváltásunk. Azóta írogattam egyet s mást, habár a néha, vagy inkább gyakran fellépõ apátia nem engedi, hogy befejezzem a már említett könyvet (Szabadságharc és államcsapás tervezése meg kivitelezése). Valahogy elfogy hozzá a Triebkraft (hajtóerõ). Mindig elkenõdök valamitõl, s van sajnos amitõl. Feleségem a Teleki és õ már a magyarság feloszlását vizionálja. Igaz rengeteg ezoterikus könyvet, homeopátiát olvas orvos létére. S a téma sem egyszerû.

Kedves Imre!

A székely "terroristák" ügyébõl kiderült, hogy "lépre mentem", ahogy írod.
En csak azért mentem ilyen könnyen lépre, mert nem volt semmilyen titkolni valóm. Az erdei lakot, ahogy ez a szerencsétlen Horváth Alpár írja, azért ajánlottam fel a fiuknak (Szõcs Zoltán, Beke István és még 1 vagy 2 hvim-es, nem emlékszem már pontosan csak Szõcs Zoltánra), hogy õk legyenek nyugodtak. De ott sem mentünk be a házba, hanem kinn maradtunk egy falak nélküli fedett rész alatt, ahol volt egy hosszú asztal és 2 pad. Körbe olyan 10-20 m-es távolságra megáradt patak, bokrokkal és szemerkélt az esõ, meg rettentõ hideg, nyirkos idõ volt.
Svájci módra az ülésre készítettem egy Traktandenliste-t (tárgyalási lista), amit napokkal azelõtt szétküldtem a Horváth Alpár kékkel irt megjegyzéseivel együtt. Már ebben szerepelt a 2 tanácskozási hely: tûzoltóság terme vagy az erdei lak.
A lista 3 oldalas volt, de semmi sincs benne, ami illegális lenne. Persze csupa olyan dolog, ami sem a judapesti kormánynak se a bukarestinek nincs ínyére!
A fiuk hatalmasat késtek.
Vásároltam kenyeret, bort, kolbászt, sajtot, amit ott fenn, a Hargita alatt, mikor kezdtek fázni elõvettem és megettük-ittuk. A 3 oldalas listától nem tértem el. Erre esküszik még egy személy, aki részt vett ezen a beszélgetésen, s azt mondta, hogy a bíróság elõtt is tanúként állítani fogja, hogy a "lehallgatási jegyzõköynv" szerinti beszélgetés nem hangzott el. A hangszalagot nem akarják a védõügyvédeknek átadni és a bíróságon sem mutatják be. A román AB sem engedélyezi a felhasználását, de mégis a vádiratban benne van és a bíróság tekintetbe veszi.
Emlékezetem szerint a beszélgetés vége felé elhangzott egy kérdés, de nem gázcsövekkel vagy robbantással kapcsolatban, hanem . . ., erre feleltem azt, hogy benne van a könyvben (Magyar szabadságharcos kézikönyve, letölthetõ innen: Link ) és kapásból idéztem. Érdekes módon ez nincs benne a "lehallgatási jegyzõkönyvben".

Nos, a hvimesekkel sem azelõtt, sem azután nem volt beszélgetésem. Miután karácsonyra Szõcs hazaérkezett felhívott skypeon, azelõtt sose, csak egy két mondatos üzenetet váltottunk talán. Kérdeztem minden rendben van-e. Mondta, hogy egyelõre igen. Megegyeztünk, ha megy vissza Franciaországba, akkor Svájcon keresztül megy és nálam megalhat. Megmondtam neki, mielõtt indulna, akkor elmondom melyik határátkelõn jöjjön be Svájcba, ahol sosincs senki. Mert a svájciak azértis tojnak Schengenre és ott tartják a nagyobb határátkelõknél a katonáikat.
Ennyiben maradtunk. Aztán letartoztatták õt is.

A hangszalagok, ha használhatóak lennének, akkor engem a svájciak esetleg le is tartoztatnak, de biztos legalább egy házkutatás és számítógép merevlemezek elkobzása, mint terrorista gyanús személytõl foganatosítottak volna. De a bizonyítékok, amiket ideküldtek a svájciaknak nem voltak elfogadhatóak. Persze ezt nem mondták a zürichi kihallgatásomon, de ez a logikus következtetés.

Azt is nyíltan vállaltam, hogy a "Szabadságharc és államcsapás tervezése meg kivitelezése" c. könyvet írom. Ezt is elmondtam a 2015 aug. 19.-i beszélgetésen, és egy rész ebbõl a "lehallgatási jegyzõkönyvben" benne van.
A magyar szabadságharcos kézikönyve c. könyvet is rám akarják kenni a DIICO és a román ügyészség. Ebbõl egyelõre csak az ideológiai felkészítés részét kenhetik rám, amit saját nevem alatt sok helyen publikáltam. A könyvet egy Apád nevû írta "fiainak, lányainak", vagyis a magyar szabadságharcosoknak.

Tegyük fel, hogy mégis volt lehallgatás. Akkor vagy a fiuk közül valaki hozott valamit magával, vagy az a személy, aki ott végig álldogált és sokat szövegelt semleges dumákat. (Nekem akkor feltûnt ez, hogy ez az ember, nevezzük KS-nek, aki elismert ellenálló,mennyit dumál és nem haladok elõre a tárgyalási listám pontjaival. Es csupa érdektelen, teljesen semleges duma. Gyanakodtam késõbb rá, hogy nála lehetett lehallgató!? De csak addig gyanakodtam rá, amíg el nem olvastam a 73 oldalas vádíratot.)

Véleményem szerint a SzÖT, mint konikurrens szervezet a román hatalom által maga alá gyûrt SzNT ellen, nem tetszik a román hatalomnak. Ezenkívül a belsõ népszámlálás, meg az ENSZ-nél a sikeres népszámlálás utáni regisztrálása a székelységnek, mint õshonos nép, verte ki a biztosítékot.
Az SzNT-t a zsidó Izsák Balázs, Gazda Zoltán színész, Gazda József író fia (zsidók) és alelnökök vezetik. A román hatalom nyomta rá õket, Szász Jenõ Orbán-koma segítségével, az SzNT-re. Az egész ráépítési folyamatot ennek a személyiségzavaros Horváth Alpárnak (HA) a lapjában (Székely Idõ) leírta Benkõ Emõke (irodalom tanárnõ) részletesen és precízen, személyeskedés nélkül. Borsos Géza, MVSz alelnök, sáros az egész ügyben. Körlevélben igazat ad HA rágalmazó levelének és cikkének, ahol engem HA terroristának nevez, aki veszélyezteti a székelységet és összevegyít mesterien a hvimesekkel. Ez az elsõ rágalmazó cikke nyilvános feljelentésnek tekinthetõ. HA nem szûnik meg írogatni az újságjába, s engem terroristának nevezni, és a cikkeit körlevelekben is terjeszteni. HA, Prof. DR. med. Gabos, a marosvásárhelyi egyetemi pszichiátria vezetõje, ahova ez a HA be volt utalva a zárt osztályra, de tudtommal nem az alagsorba a ketrecekbe. HA-nak erre is van magyarázata: az elsõ felesége lefizette Gabost, hogy zárja be, adjon neki olyan kezelést, hogy tényleg váljon örültté, hogy tudjon tõle elválni. Ilyen dumái vannak HA-nak. Levélben írta ezt nekem. Habár HA az egész ügyben központi szerepet játszott mégis a 73 oldalas vádiratban sehol sem szerepel a neve. Gondolom, mint újságtulajdonos "a radikális elemek összegyûjtõje" szerepe van.
Na õ átvert, ezt beismerem. Segíteni próbáltam neki, hogy a valamikor egyedülállóan jó lapját újra fellendítsük. Késõn vettem észre, hogy ezzel az emberrel (elme)baj van. Nézd meg a facebook képét, mint szakember. A valóság még sokkolóbb! Egyszer találkoztam vele, ezzel a fedélnélkülinek kinézõ szánalmat gerjesztõ alakkal, de az újságja fellendítése kapcsán sok levelet váltottunk. Azokból ollózgat ki dolgokat.

Csíkmadarasi beszélgetés "lehallgatási jegyzõkönyvét" adják közre a vádiratban, de Madaras neve nincs leírva csak a dátum. Tehát lehet a beszélgetést a HA által lefoglalt teremben hallgatták le a szomszédfaluban. Nem tudok semmirõl semmit, de ha majd egyszer összeülhetünk a résztvevõkkel, akkor ki fogjuk sakkozni, hogy ki az erõsen sáros ebben a kálváriában a román államon kívül. A lényeg, hogy a találkozó Madarason le volt szögezve már egy hete, s az utolsó pillanatban HA áttette egy nappal késõbbre, amikor is a hvimeseknek külföldiekkel volt találkozójuk, teát ragaszkodtak az eredeti naphoz. De furcsa módon HA akkor sem jött Madarasra, hanem a szomszéd faluban foglalt le õ termet aznap 3 órával késõbbre. Na, ez ütötte ki nálam, -elkésve, de végre-, a biztosítékot.
A tárgyalási listámon a lényeg a HVIM feltöltése tagsággal, ezért kezdem a húgom Antal Ágnes és férje Imre Fegyverbe c. kuruc nota csokor tagtoborzásokon való elõadásával. Továbbra is fontos lett volna, hogy tagsággal és szimpatizánsokkal feltöltsük a hvimet, mert a belsõ népszámlálást nem tudtuk volna kivitelezni. A szimpatizánsok száma ugrásszerûen emelkedett volna, ha a munkahelyekért elkezdik a tüntetéseket. Különösen, mikor a rendõrségek elõtt elkezdõdött volna a tüntetések sorozata, meg a törvényszékek elõtt. Ugyanis a regionális állami intézményekben teljesen magyar városokban nincsenek magyar alkalmazottak, akár valamikor a gyarmatokon.
A fiuk hatalmas gyakorlatra tettek volna szert, ha pl. adósság behajtó cégeket mûködtetnek, mert az fejlesztette volna a gyakorlatot, ami a megfigyelést és nyomás gyakorlást illeti. Reméltem, hogy egy év alatt el lehetett volna jutni olyan támogatói létszámig, amely segítségével a belsõ népszámlálást sikeresen meg lehetett volna oldani.

Borsos Géza, Patrubány alelnöke, kellett volna ott helyben koordinálja ezt a népszámlálást, de inkább megmaradt, mint Lezsák, falusi rövidlátó tanítónak és nagy hangon terroristázik azóta is.


Kedves Imre!
Jutnak eszembe még ilyen-olyan apróságok, amikre a csapatodnak figyelni kell. Ugyanis a zsidó PT általános stratégiai fegyvere nemcsak a magyar állami intézményeink elfoglalása, hanem a magyar nemzeti radikális mozgalmak és ahhoz kapcsolódó on-line média alapítása és mûködtetése. Ilyen módon összegyûjtik és megfigyelés alatt tartják, persze a magyar adófizetõk pénzén, a radikális elemeket. A mozgalmakat meg folytonosan takarék lángon tartják, s minden eredményes munkavégzést megakadályoznak ily módon.
Példaként mellékelem még a Nemzeti Internetfigyelõ két adminját.
Czakó István, Híradmin, csak rövid ideig mûködött közre, mint én is.
Bella Árpád az alapító Nifadmin, aki engem Krasznai (nemzeti berkekben a raccsoló zsidó tartótiszt) parancsára azonnal kizárt!
Figyelmeztetett engem valaki, hogy Bella, Reiner Péter, Morvai-Schwartz, Gaudi-Gross Tamás, Krasznai a legveszélyesebb zsidók, mert elhitették magukról, hogy a legnemzetibb magyarok. Tegnap éjjel is kaptam jelzést, hogy Morvai-Schwartz, Gaudi-Grosszal Oroszországon keresztül repülnek együtt Izraelbe. Éjszaka meg jöttek a hírek, hogy felrobbantották a Király utca-Teréz körút sarkán az egyik üzlethelyiséget. Kíváncsian várja a nemzeti oldal, hogy az ott lévõ rendõrségi kamerák láttak-e valamit, vagy ki voltak kapcsolva. Nagy a gyanú, hogy a NEM-kampány egy magasabb fokozatba lépett és terroristákat fognak keresni, meg esetleg találni.

Egyelõre ennyit.

István


Kedves Imre!

Közlésre küldök neked néhány cikket. Rád bízom milyen fórumon közlöd ezeket.
Egy kis cikkecske, amit egy-két napi adatgyûjtés után írtam a zsidók által ajnározott emberkereskedõrõl, Wallenbergrõl a csempészrõl és okirat hamisítóról. (mellékelve)


Birkásítási technológia állása, ez is ment saját névvel a jobbikos csõlátók nevelése célzattal. De a csõlátók is nehéz esetnek bizonyulnak, hát még a patkolt birkák! Kérlek másoljátok a megadott linkrõl ki a cikket, mert csak ott van meg.

Link


Ellenség-büntetõ-jog, fontos cikk, mert tudományosan leleplezi, hogy mely országokban van diktatúra, kezdõdõ vagy haladó állapotban; Amint végigolvastad megdöbbensz, mert rájössz, hogy az egész EU egy diktatúra, mégpedig haladó állapotban, ugyanis a terroristákat helyben agyonlövik, ahelyett, hogy letartóztatnák és kivallatásukon keresztül próbálnák felgöngyölíteni a hálózatokat. Az agyonlövésük oly módon történik, hogy a terrorista gyanús személy lehetõleg felismerhetetlenné váljon, és túlélésre semmilyen esélye ne legyen. Professzor Dr. Schachtelmeyer a nürnbergi egyetemen közjogot tanít. Elõadások sorozatát tartja Németország-szerte arról, miként csempészték be a Lisszaboni szerzõdésbe azt az ellenség-büntetõ-jog kategóriát, mely szerint súlyos zavargások kitörése esetén a vezéreket célzottan ki lehet lõni a tömegbõl. Ez a cikk egyúttal olyan bevezetés féleség Fasizmus Romániában c. tanulmányomhoz is és a Zsidó PT Magyarországon c. tanulmányomhoz szintén. Kérlek másoljátok a megadott linkrõl ki a cikket, mert csak ott van meg.
Link
Patrubány legnagyobb melléfogásáról ebbõl a cikkbõl kaphatsz betekintést:
Link

Sok százmilliós, lehet milliárdos, zsidónak kikiáltott pénzektõl úszott el a magyarság. Elsõ menetben több milliárdot kaszált le a Zsidó Világszövetség. A UBS szívesen adta volna nekünk ennek a javarészét, akinek magyar neve volt, s fõleg magyar állampolgársága. Mert ugyebár mi köze a Zsidó Világszövetségnek magyar állampolgárok pénzéhez? A Magyarok Világszövetségének annál inkább, különösen, hogy nemcsak zsidók nevei szerepeltek a gazdátlan pénzek archívumában.

Az emigráció nyugdíjkasszájának mozgatható része kb. 15 milliárdra volt felbecsülhetõ. Az UBS 3 alelnöke, akikhez Schwarzenberg hercegen keresztül juttattam el Patrubányt, mégpedig 1 napon belül, javasolták, hogy nyissunk egy fondot (alapot) amihez kell 10 mio dollár. Még a kerekasztal mellett felhívták a megfelelõ államtitkárt, aki a gazdátlan pénzek Taskforce-ot irányította, és utána Patrubányt másnapra küldték Bernbe az államtitkárhoz, aki bevitte õt a szuper titkos archívumba, hogy ott nézze meg a rettenetes mennyiségû gazdátlan kartonokat (1996b táján ezek végtelen listing papírokra voltak kinyomtatva). Patrubány elmondta a kerekasztal mellett, hogy több mint 1 millió tagja van a MVSz-nek. Mire a bankárok: Akkor egyetlen egyszer mindenki fizessen be 10 dolárt és máris megvan a 10 millió a fond megalapításához. S akkor össze kell állítani egy bizottságot (ma taskforce a divat), akik a berni archívumban kutatták volna a magyar származású gazdátlan pénzeket, s azokat mind a fondra utalták volna. Kárpát Haza nevet adtunk neki.
Ezzel párhuzamosan el kellett volna kezdeni az emigráció megdolgozását, hogy utalják oda a nyugdíjpénzük mozgatható részét. Ezt külön a svájci törvényeknek megfelelõ nyugdíjkasszaként mûködtették volna a legmagasabb kamattal, -garantálták elõre az alelnökök. Bizony, Imre, mindezt Patrubány a világ legnagyobb vagyonkezelõ bankjának 3 alelnökétõl hallotta direktbe.
Ezek után, tanácsom ellenére, elment Bernbe együtt ünnepelni március 15.-ét, a Münchenben gyilkossági kísérletért letartoztatott nagykövettel, aki a 2. emeletrõl kilökte a feleségét. Ez nem elég, hanem eldicsekedte annak a patkánynak, hogy milyen nagy dolgot intézett. Ott még az én nevemet nem említette. Patrubány még Svájcban volt, de már megjelent féloldalas cikk, hogy Patrubány a zsidó hullarabló, aki még holtukban is ellopja a meggyilkolt zsidók pénzét, stb.
Mire hazament máris kellett jelentkezzen Horn Gyula bandánál és számot adjon. Na ott bemártott engem. Persze ezeket nem tõle tudom!
Nemcsak Romániában izolálnak, de azóta Magyarországon is.


Jobbik támogatása
Tehát 1997-töl 2009-ig visszavonultam. Külön történet, hogy az Erdélyi Világszövetséget, melynek egyik elnöke voltam, miként tették tönkre. Itt az Antallll kormány szolgálatai, a Jimmy Carter féle szabadkõmûves páholy és a román szeku mûködött össze ellenünk.

Hasonló nagykaliberû, de nagyságrendekkel kisebb, támogatást akartam nyújtani a Jobbiknak is 2009-ben. Ekkor került be a képbe Morvai-Schwartz és Vona-Zarivecz, és Göbl Gábor, aki a soproni Jobbik alapszervezet elnöke volt (az én hathatós segítségemmel). Göbl Gábor meglepetésében, mikor Morvait moszadosnak nevezte egy arab nagykövet, kibökte, hogy intim kapcsolatban volt vele egy ideig.
Szóval egy arabus nagykövettel tárgyaltam Budapesten, aki 2009 koranyarán ígért gazdasági és politikai kapcsolatokat a Jobbiknak, de azzal a feltétellel, hogy Vona-zazrivecz menjen el hozza 2 alelnökkel és ekkor bemutatják neki Morvai moszados ügynöki tevékenységérõl a kapcsolatokat, meg bizonyítékokat. Vona engem nem fogadott, pedig ki volt akkor õ, egy parlamenten kívüli pártocska elnöke, vagyis egy senki. (Ma is az!) Tehát az üzenetet a nagykövetnek összeállított mappával együtt kénytelen voltam Göbl Gáboron keresztül küldeni, aki tájékoztatta Morvait. Aztán próbálkoztam emailben, de Vona válasza: átutalja Adonisnak ezt az ügyet, mert az tud arabul (VII. ker.-i elnök). Adoniszt a követ visszautasította és ezzel elhalt ez az ügy is. Annyit még megtudtam, hogy elnökségi ülésen mégis szóba került az ügy, de Morvai engem provokátornak kiáltott ki, aki a Jobbikot meg akarja buktatni a 2010-es választások elõtt. Kinézett volna olyan 1,5 millió dolláros támogatás. De Vonának nem kellett ilyen áron, hogy még 2 alelnök elõtt leleplezzék Morvait. Legyen azonban mindenki számára világos, hogy én nem állítom Morvai moszad ügynök, mivel a követségen nekem a bizonyítékokat nem mutatták meg. Viszont Vona-Zazrivecz viselkedése, nem ment el a követségre, súlyos árnyat vet a Jobbikra és annak elnökére.

Ezt nem részletezem tovább.

Üdvözletemet küldöm Zürichbõl és további lankadatlan kitartást kívánok neked és csapatodnak
István, kelt 2016 szept. 25.-én, Züricben


Ezt az anyagot csatoltam és küldtem a célegyenesbe! Nehogymá!


bubó Doki

Melléklet21:06 (13 perce)

címzett: Ügyelet; brfk; orfktitkarsag; info; knbsz; rusemb; isremb; Press; Nemzetbiztonsá.

Feljelentés, vagy ilyesmi, csak úgy, mert miért is ne?

Jól vagyTEK? Jól sikerült a színhéti álmerénylet? Gratulálok hozzá! lesz itt rend, ál-pintér sanya is megmondta. Na mindegy is, a lényeg, hogy ki lesz csavarva a nyakaTEK, ahogy azt "megígértem", szépen, demokratikusan. MegérdemliTEK, asszem ebben nincs már rég vita. De nem emiatt írok, mert egyébiránt tényleg köpök rátok.

Errõl itt, ni!

Link
Link
Link

Szóval jól összeboronált-átok ezt a zsidó mocsok "nemzeti oldalt" az összes többivel együtt. Elismerésem. Sok pénzbe került, de qvára megérte.

Na, a videó "fõszereplõje" bõvebben kifejtette megalapozott tapasztalatainak, megélt élményeinek lényegét és írásban is elérhetõvé tette. Szerintem az említett "nemzetiek" zöme hozzátok van bekötve, de ez még ugye nem bûncselekmény, sõt hazaárulás sem, már ha volna ugye haza...vagy valami...

Én ugye nem sokat értek a politikához, meg felfogni is képtelen vagyok mi zajlik itt nemzetközi szenten, de majd ti okosok lesztek, ha már szépek nem lehetTEK.

Ha mégis találtok az anyagban olyasmit, amiért ez a kibaxott zsidó-cigány "igazságügynek" is be kell vona-dnia, akkor vonszoljátok oda az illetékes takonyhoz a seggeTEK, ahogy szoktátok. Hálás köszönetem érte. Ha lehet, s módomban áll, olyan hálás leszek, hogy nem sokan éliTEK túl, de ezt is megbeszéltük már sokszor én meg nem vagyok feledékeny. NekTEK meg már rég mindegy.

Na legyetek jók, ne dobáljátok kõvel a Holdat, ne egyeTEK homokot meg a többi instrukcijó, amit eddig is ügyesen betartottatok...!

A mellékletben van a "lényeg", de ne siesséTEK el, mert több nap, mint naplopó.

Posta Imre

Hozzászólások

272 #1 Kameleon
- 2016-09-25 21:28
33 #2 vizilo
- 2016-09-26 08:39
Már megnéztem a youtubos beszélgetéseket megdöbbentö mi megy a háttérbe ...)
238 #3 bivaly
- 2016-09-26 09:41
Na, Hölgyeim, és Uraim !

Ez a demokráciának nevezett fogalom valódi arca !
272 #4 Kameleon
- 2016-09-26 10:52
254 #5 mujko
- 2016-09-26 11:27
Milyen már vettem kolbász,bort,sajtot ?
Olyan zsidós fogalmazás ?
3 #6 Enid
- 2016-09-26 11:54
Vegul is azt a "kezikonyvet" ki irta?
Es milyen jelentossege van?
4 #7 Posta Imre
- 2016-09-26 18:20
4 #8 Posta Imre
- 2016-09-26 20:37
Na, kapás van! Látom Alpár is betolja a bringát, bár nem értem mire fel a hiszti.

Ez most jött, de továbbítottam a szolgálatoknak hivatalosan is, had döntsék el, kinek van igazabbja és kinek meg még jobban.

bubó Doki <doki.bubo@gmail.com>

Melléklet21:35 (1 perce)

címzett: orfktitkarsag; Ügyelet; brfk; Press; info; isremb; knbsz; Nemzetbiztonsá.; rusemb
Na, sikerült bekavarni az ügynökösködésbe. Lám a román szolgálati fõember látványosan hátra léptetõdött. Ez mög most jött. A szokásos egymásra mutogatás és köpködés. Nem, mintha zavarna, csak zavarodottságot érzékelek a fejekben. Alpár úr viseltes dolgai nem posztom, az illetékesek majd kiderítik, hogy kinek legyen nagyobb igaza. ahogy felénk mondják, vagy xar, vagy kalapos inas.

Ezt csatoljátok a tegnapihoz. Ez is feljelentés és az nagyon komoly dolog, mert a nemzetvédelem az elsõrangú és nem személyes kérdés.

Posta Imre

Pár perce írta FB-on privátban Horváth úr:

Embert barátjáról, az ügynököt ügynöktársáról ismerni meg.

Ezek szerint Ön is az?

Az a hazugsághalmaz, amit kedves barátja tollából nem szégyellt az oldalára kitenni: ÖNT MINÕSÍTI!

Lásd:

'Székely terroristák' ügy titkosszolgálati háttere

Egy gazembert támogatni, aki Beke István és Szõcs Zoltán csõbehúzója volt, az a támogatót minõsíti!

Regisztráltam a "postaimre.magyarnemzetikormany.com"-blogon, de olyan serény az "admin", hogy visszajelzés nem jött. Ezért megkérem, illessze be Dr.Ing. szennyszövege után az én nevemeben hozzászólásként azt, amit most csatoltan küldök!

NEM LESZ KEGYELEM! S HA ÖN DR.ING. SEGÉDJE, LEHET, ÖNÖN IS CSATTANNI FOG, HOGY EGY TERRORISTA MUNKATÁRSA LETT!

MERT - NE FELEDJE! - NEM LEVEGÕBE BESZÉLEK!

HA DR. ING.NEM ÁLL LE , AKKOR FEL FOGOM JELENTENI SVÁJCBAN, ROMÁNIÁBAN, MAGYARORSZÁGON, AUSZTRIÁBAN ÉS UKRAJNÁBAN.

Most szedem össze a "bizonyíték-dosszié" utolsó darabkáit is, mert ENGEM IS CSÕBE AKART HÚZNI, AMIKOR MUNKATÁRSAM VOLT, CSAK MÉG IDEJÉBEN RÁISMERTEM/FELISMERTEM, ÁTLÁTTAM A "SZITÁJÁN". több mint egy tucat bizonyíték van!!! Csak az egyik címét idézem: "Terrorista kézikönyv"...
2016-09-22 - Dr.Ing-nek üzenet Facebookon .doc
2016-09-22 - Dr.Ing-nek üzenet Facebookon .pdf


Õ a feladó:
https://www.facebook.com/horvath.alpar.1

Üdv....
UTOLSÓ ÜZENET DR.ING.-NEK

Innen üzenem a Dr.Ing.-nek, hogy:

EDDIG VOLT, NINCS TOVÁBB!

Nekem bizonyítékaim vannak a &#8222;Dr.Ing.&#8221; ellen, NEM IS EGY,

LEGALÁBB EGY FÉLTUCAT!!!

Dr.Ing.-nek viszont ellenem semmije sincs a hazugságain, rágalmain kívül!

Európában ma örömmel vesznek minden &#8222;fülest&#8221;, híradást egy

potenciális terroristáról, EGY &#8222;AKTÍVRÓL&#8221; MÉGINKÁBB!!! S így

valószínûleg nagy érdeklõdéssel fogják olvasni, milyen terveket szõtt és szõ

Dr.Ing., de úgy, amint azt Soros György teszi:

bársonyszékbõl, jó megélhetés mellett MÁSOKKAL SZERETNÉ

ELVÉGEZTETNI/KIVITELEZTETNI A TERVEIT. És közben

Szupernapoleonnak, Szupernagysándornak, no meg &#8211; gondolom &#8211;

Szupersorosgyurinak vagy Szuper-Abu- Bakr-al- Bagdadi-nak képzeli magát &#8211;

(persze minden esetben a név elé kell illeszteni a &#8222;Dr. Ing.&#8221; méltóságjelzést! No,

meg a &#8222;Teleki&#8221; nemességeredet-nevet, amit házasság útján szerzett&#8230;)

Mi több: a Beke István és Szõcs Zoltán &quot;csõbehúzása&quot; is Dr.Ing.-&quot;mû&quot;

volt.

Ezt, ha akarná, akkor sem tudja letagadni, mert az ártatlan székely fiatalok

letartóztatása és az ellenük folyó eljárás vádiratában explicite szerepel a neve

is, de az az idõpont és helymeghatározás is, amikor a Dr.Ing. Csíkmadarason

épp a HVIM-es fiatalok csõbehúzásán munkálkodott, amirõl saját bevallása

szerint &#8222;emlékeztetõt&#8221; is szerkesztett, írt és szétosztott&#8230;

A Vádirat elérhetõ az interneten! (lásd még e szöveg végén!)

A vádiratban emlegetett &#8222;STI&#8221; nem más mint Sebestyén Teleki István!!!

Mert 2015. aug. 19-én Csíkmadarason más STI nem beszélt majd 5 órán át a

HVIM-esekkel!!!

A &#8222;modora&#8221;, szóhasználata&#8221;, kedvenc szavai, kifejezései, stb. alapján,

amelyek visszaköszönnek a Vádiratban, egy fél képzett szövegszakértõnek is

gyerekjáték lenne beazonosítani az &#8222;STI&#8221; és a &#8222;Sebestyén Teleki István&#8221;

azonosságát

Mi akkor találkoztunk a HVIM-esekkel, amikor STI-tól jöttek!

S akkor el is mondták a rákérdezésemre, hogy mi történt. Elmondták, hogy

teljesen eszement elképzelései vannak az itteni helyzetrõl Sebestyénnek.

Elárulom Dr.Ing., hogy a Maszol újságírója is megkeresett az Ön

szerepével kapcsolatban a Beke-Szõcs ügy és a Vádirat kapcsán. Egyebek

mellett, amirõl tájékoztattam, a következõket is közöltem vele &#8211; arra a

kérdésére, hogy engem zaklatott-e a DIICOT, a SRI vagy a rendõrség:

&#8222;Nem. Egyáltalán nem. És én ezt is beszédesnek tartom, mert afelõl

kétségem sincs, hogy mi is &quot;képben voltunk&quot; és vagyunk. Lehet, hogy már

Csíkmadarasra &quot;oda voltunk tervezve&quot;, csak Sebestyénnek engem nem sikerült

oda csapdába csalnia. Én már akkor tudtam, augusztus 18-án, hogy valami

&quot;bûzlik&quot; Sebestyén akkurátusan elõkészített csíkmadarasi helyszíne körül!

És errõl Szõcs Zoltánt is figyelmeztettem, mert szegény Zoltán nagyon

becsületesen elõbb kikérte a véleményemet, hogy van-e ellenvetésem, hogy õk

Sebestyénnel Csíkmadarason találkozzanak.

Természetesen azt mondtam, hogy nincs, de figyelmeztettem, hogy nekem

Sebestyén gyanús, és nagyon vigyázzanak, mert ott, a csíkmadarasi helyszín

körül valami bûzlik.

Annyi foganatja volt is ennek, hogy végül nem az alaposan elõkészített

helyszínen beszélgettek (a tûzoltóság emeleti tanácstermében), hanem Szõcsék

kérésére a falun kívül, a polgármester által &quot;biztonságosnak&quot; mondott valami

nyaralóféleségben vagy annak az udvarán/kertjében.

De a jelek szerint ez az eshetõség is be volt valamiképpen &quot;tervezve&quot;

Sebestyén vagy a Hatalom, illetve mindkettõ részérõl!&#8221;

Nos, Dr.Ing.!

Akarja még folytatni a mocskos &#8222;munkáját&#8221;? VAGY LEÁLL???

Ha akarja, NEM LESZ KEGYELEM, ÉS KIPAKOLOK

ÖNMÉLTÓSÁGOD Dr.Ing.-SÉGÉRÕL MINDENT, AMI BIZONYÍTJA,

HOGY&#8230;vagy terrorista, vagy ügynök, vagy mindkettõ!!!

NOS: töprengjen, meditáljon, hogy mit is lehet kipakolni egy olyan

emberrõl, aki eddig mindenhonnan kirúgatta magát, miután megismerték,

mit ér a bõre, ÉS AKI SZEREPEL AZ OMINÓZUS VÁDIRATBAN!!!

A VÁDIRATOT e szöveg olvasói magtalálják a következõ helyek

valamelyikén:

1.

http://issuu.com/lazarlehel/docs/rechizitoriu_structura_centrala?e=19136423/35880275

2.

Kereshetõ formában (felismertetett szöveggel) a következõ MegaDrive-

os címen:

A linket csak be kell másolni/írni egy böngészõbe + Enter, és máris

helyben vannak!

Könyvtár neve (ahová a linkkel érkezni fog):

&#8222;A VÁDIRAT&#8221;

LINK:

https://mega.nz/#F!MtAwUQxI!pUGkfRkChD3AeEI4Cfmmng

Teljes, abszolút megvetéssel DR.ING. iránt:

Horváth Alpár
5 #9 kincses
- 2016-09-26 22:44
nah, nah...hol vannak azok régi szép idõk, amikor Imrét még úton útfélen büntetlenül lemocskolták Székelyföldön, minõsíthetetlen hangon, mert bezzeg ott minden egészen más...igaz, akkor még csak 2010 volt...meg 11. hol van az a tél...no tanulság, hogys_huh nem más, csak máshol van. ezt most fájni fog megtanulni...
238 #10 bivaly
- 2016-09-27 04:05
Minden ügynöknek gyanús, ha mindenki ügynök. Ezt értem. Csak a többit nem.

( Költõi kérdés, maradt még valaki tiszta arra felé, meg fõképpen magyar ? Mert köpködni tetszettek ám erre felé , hogy mi itt milyen megalkuvó tetvek vagyunk ! Meg a székely így, meg a székely úgy ! Most melyik székelyek ügynöközik egymást ? Az Erdélyben rekedt Nílus parti székelyek ? Van itt minden, nemesi elõnév, meg nemesi származás, meg kutyabõr, meg árulások tömkelege, meg egymásra mutogatás. )

Innen nézve a romániai magyar politika rohadtabb mint itthon ! Vagy csak pont annyira, mert minden összefügg mindennel, a politikában meg végképp. A konklúzió az, hogy ugyan az a nem látható kéz mozgatja arra felé is a "hajlandóakat", mint erre felé. Az RMDSZ, meg az "összefogások" 26 éve jól példázza, hogy a romboláshoz megtalálták a megfelelõ egyedeket. Már el sem keserít. Méla undorral tudomásul veszem ezt is, mint annyi mindent az elmúlt 30 évben.
4 #11 Posta Imre
- 2016-09-27 06:30
Bivaly, "Ro-mániában" nincs politika, csak lopás, hazugság és csalás. Pont, mint itt, csak itt a zéletszínvonal még magasabbnak látszik.

Székelyek? Lóxart. Mit jelzõzzem? Az egész "magyírság" kérdése már minõsíthetetlen. Ordibáló idióta xar banda lett itt és ott is, sõt mindenhol. A "vezetõk" megvezetõk, ez mára nem is kérdés. A HVIM-eseket "mentegetni" minek? Komplett idióták, a torockais fõko-lompossal együtt. Torockai felesége egy tisztességes magyar lyány. Ja, ne is, hanem egy moldáv "román"...aki anno decibel magyarul sem beszélt Csíkszeredán, ahol khm...dolgoztatták...s ottani forrás szerint mikor még gaudi morvaival hált, mikor ott jártak "elõadóturnézni".

Ahogy elnézem ezt a szerencsétlen Alpárt, most megyen a kapkodás, mint aki fuldoklik. Hát ha van "bizonyíték", mi a retkes fa-szálkára várt a kipakolással? Tapsra? Közben a fészen aktívan kampányol a "betelepítés ellen", noha fogalma sincs (vagy nem szabad, hogy legyen) mirõl is szól a történet.

Nem bírom a hisz-tériásakat. Ettõl a sok "székely" marhától meg kiver a víz. 3-ból három "ügynök"...és annak meg csapnivaló, mert legalább értelme lenne, hogy mit köll csinálni, de ezek olyanok, mint a reiner peti, akinek a pofacsontjára van írva, mi-fél-e.

Kincses, nem mindegy? Benyalták szegedi csanádot is...és most akkor mi van? Mutass onnan egyetlen értelmes "embert", aki számíthat is egy fikadarabnál többet a késõbbiekben! Na jó, van tán olyan, csakhogy egyik sem mutat semmiféle hajlandóságot és fõleg nem némi "képzettséget" a "politikai" területen. Aki igen, az mind nyákig benne a cionista xarban.
4 #12 Posta Imre
- 2016-09-27 06:47
Emlékeztek még Rózs-Floreszt Eduárdóra és ott is székelyek lettek hírhedettek, nemde? Eduárdó félig zsidóként és ki tudja hogyan, de cia-mossad aktivistaként lett "nemzeti hõs", pedig fegyveres "terroristaként" volt nyilvántartva. Az õszödi beszéd nyilvánosságra hozatalával is össze lett kapcsolva. Mivel az eset már elhalványult, így kellett másik "székelyes" amivel héberen lehet tartani a figyelmet és terelni a terelhetõket. A tököm ki van már a sok értetlen majmával, kinek diónyi agya sincs, de még azt a maradékot sem használja.
272 #13 Kameleon
- 2016-09-27 10:04
Posta Imre szerint Rózsa-Flores "ügynök volt, terrorista" 2009. április 22. 22:28 HunHír.Hu

Rövid beszélgetés Posta Imrével - Eduardo Rózsa Flores haláláról. "Eduardot bizonyára tõrbe csalták. Ez lehetett a MOSZAD, de lehetett más titkosszolgálat, amelynek már teher volt, hiszen sokat tudott és talán olyan dolgokat is, amelyeket nem kellett volna. Az ügynököket úgy szokták eltenni láb alól, hogy becsalják valahová egy megbízással, majd ott a helyi hatóságoknál feldobják, és azok a hatóságok végeznek vele" - fogalmazott az Európai Idõnek Posta Imre, aki egyébként személyesen nem ismerte õt.

Ki volt tulajdonképpen Eduardo?

Én személyesen nem ismertem, csupán néhány írását olvastam. Amit viszont el kell mondani, az az, hogy hiába szépítjük a dolgokat, õ bizonyos titkosszolgálatoknak dolgozott, és bizonyos maffiahálózatok mûködésébe is belelátott.

Ha csak azt nézed, hogy hol vett házat hét éve, és hol lakott, már világosodik a kép. Egy olyan kormányzati bázis mellett, ahonnan nyomon tudta követni ennek a bázisnak az életét, mûködését. Beépült a helyi közösségbe, és beszervezett számos jobboldali fiatalt, akiken keresztül rengeteg információhoz jutott a jobboldal, a radikálisok terveirõl, elképzeléseirõl. Persze az is lényeges, hogy "echte" magyarokat, erdélyieket szervezett be, akik úgy követték, mint vezérüket, magyarán úgy és oda rángathatta õket, ahogy és ahová akarta. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a megbízása arra szólt, miszerint a magyarokat nemzetközi terroristaként emlegessék egy most bekövetkezett tragédia után.

Ha ez így van, akkor kinek vagy kiknek volt az érdeke, a halála, a kivégzése?

Nos, ez is összetett kérdés, de mielõtt erre válaszolnék, még visszatérek a lakóhelyére. A jobboldali, fõként jobbikos fiatalok és erdélyiek beszervezése azért volt fontos, mert ha katonaként gondolkodom, akkor mire is vagyok kíváncsi? Arra, hogy bármilyen háborús helyzet alakulna ki, akkor lezárom az M3-as autópályát, hogy a titkos kormányzati bázisról se ki, se be ne mehessen senki... Nos egyfajta hírszerzõ és szûrõ feladata volt ennek az embernek. És most válaszolok a kérdésedre: Kiknek volt érdekében a halála? Eduardot bizonyára tõrbe csalták. Ez lehetett a MOSZAD, de lehetett más titkosszolgálat, amelynek már teher volt, hiszen sokat tudott és talán olyan dolgokat is, amelyeket nem kellett volna. Az ügynököket úgy szokták eltenni láb alól, hogy becsalják valahová egy megbízással, majd ott a helyi hatóságoknál feldobják, és azok a hatóságok végeznek vele. Ebben az esetben is ez történhetett. Fel kell tenni a kérdést, hogy zsidó létére - igaz, most éppen iszlámvallású volt - mit keresett egy szélsõségesen zsidóellenes országban, annak elnöke környékén? Miért vitte magával a székely fiúkat, s kik küldték oda? Mert az, hogy innen menekülnie kellett és ott harcolt a szabadságért, csak mese. Tehát, ha megértjük az ügynökök munkájának a lényegét, akkor közelebb kerülünk a mostani gyilkossághoz. És én nem szeretek szépítgetni. Eduardo bizonyos szempontból valóban terrorista volt, erre képezték ki. Ügynök volt, akinek a feladata a parancsvégrehajtás. És teher is lehetett ezek szerint valakiknek, valamely titkosszolgálatnak, vagy szolgálatoknak. Ennyi, és nem több.

Mi lehet az oka, hogy iszlám vallásra tért át néhány éve, s a szélsõbalról a szélsõjobbra táncolt?

Ez a vallás és elv-váltogatás tipikus zsidó szokás. Jellemzõ is, hiszen a feladat elvégzése szigorúan kidolgozott rendszer alapján mûködik. Egy ügynöknek azt kell tennie hitelesen, amit a parancsban megkapott.

Tehát szerinted a MOSZAD van a haláleset mögött?

Nem állítom, hogy kifejezetten a MOSZAD, de hogy ez titkosszolgálati egy csapda volt, az biztos. A mai szóhasználat szerint "így járt". Végzetes munkahelyi baleset... http://hunhir.inf...p;id=18810

Rózsa-Florestõl Tóásó lovagjaiig
Lovagrend? Ez vajon mi? Kik ezek az izék? Szerepjátékosok, vagymi?
http://magyarnemz...;c_start=0

A feje tetejére állhat Tóásó Elõd pere:
http://magyarnemz...dmore=3299

Tóásó Elõd meglepõ vallomást tett:

http://magyarnemz...dmore=4933

Õszöd: bíróság elé citálják Gyurcsányt, Orbánt (Videó)
az akkori MSZP-bõl Gyurcsány Ferencet, Szili Katalint, Szekeres Imrét, Baja Ferencet, Puch Lászlót és Kiss Pétert, aki - szerinte - baráti viszonyban volt az azóta Bolíviában meggyilkolt Rózsa-Flores Eduardóval. Szintén tanúskodni hívja a bíróságra a Fideszbõl, illetve a kormányból Orbán Viktort, Pintér Sándort, Bíró Márkot és Kósa Lajost is: http://magyarnemz...dmore=6659

Fogva van az egész társaság!
4 #14 Posta Imre
- 2016-09-27 12:00
Kaméleon, ugye, hogy ugye! Ez az "interjú" is érdekes volt, mert Stoffán hívott fel és kérdezte ki a "véleményem", majd leírta és megjelentette. Errõ szó sem volt, de nincs mit tenni, mert már van.
272 #15 Kameleon
- 2016-09-27 12:43
Imre, alakul a molekula... Hamarosan Te Jössz!

[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=b20n4qPZ57w[/movie]
https://www.youtu...20n4qPZ57w

Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök bejelentette, hogy Oroszországba és Kínába látogat, kialakítandó az ország új, "független külpolitikáját és szövetségesi viszonyt" két olyan nagyhatalommal, amely már régóta vetélytársa az Egyesült Államoknak.

Kijelentette, hogy hazája olyan messze jutott a volt gyarmattartójával, az Egyesült Államokkal fenntartott viszonyának megváltoztatásában, hogy onnan már "nincs visszaút", és ezért más országokkal akarja megerõsíteni a viszonyát.

Azt, hogy Pekingbe ellátogat, már a múlt héten közölte. Kína és a Fülöp-szigetek viszonya még mindig fagyos a dél-kínai-tengeri területi vita miatt, amelyben a hágai Állandó Választottbíróság júliusban Manila javára döntött. Peking nem ismeri el sem a testületet, sem a döntést. A moszkvai úttal kapcsolatban Duterte azt mondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök már várja õt.

"Nem akarom megszakítani a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, de szövetségesi viszonyt akarunk Kínával" és Oroszországgal - mondta újságíróknak, hozzátéve, hogy "fel akarja nyitni a másik oldalon is az ideológiai sorompót".

Duterte nem tulajdonított jelentõséget annak, hogy a Standard and Poor&#8217;s hitelminõsítõ intézet a múlt héten kifejezte aggályát a Fülöp-szigeteki gazdaság kilátásai miatt, és közölte, hogy országa várja a külföldi befektetõket.

Nyilatkozatára reagálva az amerikai külügyminisztérium szóvivõje hétfõ este azt mondta: az amerikai és a Fülöp-szigeteki kormány együttmûködése továbbra is szoros, és Washington "nem vette észre", hogy Manila bármilyen szempontból változtatott volna ezen, bár hozzátette, hogy figyelmét nem kerülik el Duterte mondatai. "A Fülöp-szigetek egy szuverén ország, eszünk ágában sincs visszatartani attól, hogy a szóban forgó államok közül bármelyikkel szoros kapcsolatra törekedjen, ez nem megy az Egyesült Államokkal fenntartott viszonya kárára" - mondta Mark Toner.

Dutertének a trágárságig is elmenõ Amerika-ellenes támadásai mostanra csaknem mindennapossá váltak, ami a nemzetközi közösségben egyszerre vált ki derültséget és aggodalmat - írják kommentárjukban a nemzetközi hírügynökségek.

Forrás: 24.hu
238 #16 bivaly
- 2016-09-27 20:00
Imre !

Valami ilyesmit írtam, kicsit össze húzva. Tudod, egy székely számítástechnikai szaktekintély eltévedt Dél-Amerikában, és véletlenül egy asztalhoz ült, az ott nyaraló Rózsa Floressal ! Tõle kérdezte meg, hogy hol is van tulajdonképpen !? Õ nem a szuezi csatornát kereste, csak a Dunát, nem a Dél-Amerikait, a Pestit ! Ott tudta meg csak, hogy rossz vonatra szállt. Az nem a Váradi gyors volt !
Te Imre, most itt röhögök kínomban ! Könnyekkel a szememben. Lehet, hogy inkább tényleg sírnom kéne !? Ez van ! Lõfosé, megmaradok latornak . Már mint Jézus mellett. Specifikusan jó hely. Lehet halál is, meg feltámadás is. Soha nem lehet tudni, egyszer még nekem is lehet szerencsém ?!
Szóval, gondolom vetted észre "finom" gúnyomat ? Mit lehet ehhez a kurva nagy mocsokhoz még hozzá tenni ? Ennyi hazafi egyrakáson ! Oszt, vájják egymás szemét ! Drukkolok nekik, irtsák ki egymást minél elõbb !
5 #17 kincses
- 2016-09-27 21:33
Talán...Ro-Zsola...s_huh
4 #18 Posta Imre
- 2016-09-28 06:09
Kincses, Rozsolát nem jegyzik "sehol", hacsak nem baráti körben és a szolgálatoknál. Nem "közszereplõ-kereplõ". Itt olyanokra gondolj, akik névvel (saját) és címmel vállalt "felforgatók".

Bivaly, a xar nem válik májjá a víz meg borrá...bár oly korban élünk, hol bármi lehetséges...legalábbis szóban, mert "majd azt mondjuk, hogy....!"
5 #19 kincses
- 2016-12-07 22:51
Azt már látom, hogy én sem leszek gyors reagálású hadtest, hogy most vettem észre, hogy írtál nekem még már majdnem tavaly. Szóval, ha Rozsola sem, akkor egyedül maradtál, mert nem jelölhetõ be senki sem, aki kimondta volna (hadképes), hogy a király meztelen. Úgyhogy üldögélhetsz egyedül, ahogy nézem. Mi meg visszük a forralt bort, forró teát, de ez nem valami sok. Lényeg, hogy a takarítók már igazán elkezdhetnék a munkát, ha komolyan gondolják, hogy az egész bolygó nem megy a "fagyott kutyaszar" feliratú szemétbe....s_huh

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.37 másodperc
4,602,864 egyedi látogató