Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A külügy bekéreti az orosz nagykövetet

BelföldÉs vazelinnel, vagy nélküle? ha kiderülne a tejes igazság, nem lenne piskóta! Nagyjából semmi nem igaz semmilyen hõsködésbõl, helyette tényleg zsidó összeesküvés volt. Na és? Andropov ezt is részletesen leírta, csak még nem adták ki, de már nyomodakész. Az orosz állami tévé nemrég arról értekezett, hogy a nyugati titkosszolgálatok miatt tört ki az 1956-os forradalom. A külügy lépett.

Az orosz állami tévében is megemlékeztek vasárnap az 1956-os magyarországi forradalomról. Maga Dmitrij Kiszeljov, az orosz állami média igazgatóhelyettese és az állami hírügynökség igazgatója tartott szovjetorosz történelemórát hetente jelentkezõ politikai magazinmûsorában, írtuk nemrég.

Havas Szófia MSZP-s egészségpolitikus is megjelent a mûsorban, aki a Kettõs Mérce cikke szerint arról beszélt, hogy a forradalmárok házról házra járva keresték a kommunistákat és zsidókat, és azt mondta, a forradalom nem törhetett volna ki a CIA által kiképzett, volt nácikból álló diverzánsosztagok nélkül.

Az LMP-közeli Reflektor blog most arról ír, kérdéssel fordultak a mûsor után a külügyhöz, választ is kaptak:

A mai napon a Külgazdasági és Külügyminisztériumba kérettük Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón a KKM világossá fogja tenni, senkitõl sem viseljük el, hogy megalázó módon beszéljen az 1956-os forradalomról, és a forradalom hõseirõl.
Link

Hozzászólások

267 #1 Perle
- 2016-10-25 20:30
Érdekes módon a Szabad Európa rádió lázító tevékenységérõl senki sem beszél. Sem akkor, sem azóta.

Az én falumban köztörvényes múlttal rendelkezõ forradalmárok üldözték a "kommunistákat". Azokat az egyszerû paraszembereket, akiknek csak annyi közük volt a párthoz, hogy havaonta befizették a pártagdíjat. A pártba is a földosztásnál léptek be . Ezek a" felvilágosult" forradalmárok égették a hívatalos íratokat, anyakönyvi nyilvántartásokat csak azért, mert azok a tanácsházán voltak nyilvántartva. A tanács szovjet)háza volt a potenciális ellenség.
A forradalom lehetett valóban akár kintrõl irányított is. Megvolt a táptalaj hozzá a parasztok mérhetetlen nyomorgatásával. A kötelezõ és kíméletlen termény beszolgáltatás csaknem az éhhalálra ítélte az embereket. Mocskos népelnyomó, Rákosi szerepe szinte már szóba sem kerül a forrdalom kapcsán , talán származása miatt. Lassan már teljesen szovjet ellenes szabadságharccá alakul át 56. Valóban sokan meghaltak a tankok elleni összecsapásban, de az egész forradalom nem emiatt alakült ki.
Azt, hogy zsidókat csak úgy a származásuk miatt kerestek volna, soha senkitõl nem hallottam. A funkcionáriusokat keresték. Hogy belõlök kerültek ki akkor is, most is a legtöbben, arról csak õk tehetnek.
A 14 éves forradalmárról annyit, hogy gõze sem volt az eseményekrõl. Tetszett neki a lövöldõzés. Nem csoda, hogy abban az idõben bárhol, bármikor II. vh. lõszert lehetett találni.
Én is játszottam fel nem robbant bombával. Akácfához csapkodtuk, hogy lemenjen róla a rozsda.

Az LMP-nek fájt a legjobban a orosz Tv-ben lement mûsor.
Kíváncsi lennék arra, hogy õk milyen méltónn ünnepeltek okt.23-án, mert Kendermagosék botrányosan. Talán be is voltak lõve.
4 #2 Posta Imre
- 2016-10-25 20:40
Péter Gábor

Péter Gábor (szül. Eisenberger Benjámin, Újfehértó, 1906. május 14.[1] – Budapest, 1993. január 23.) magyar kommunista politikus, az ÁVO, majd az ÁVH vezetõje volt 1945 és 1952 között. Fõszerepet játszott az 1945-ös változásokat követõ koncepciós perek[j 1] elõkészítésében és lebonyolításában, mígnem egy koncepciós perben õt is börtönbüntetésre ítélték.


Életrajza
A kezdetek

Eisenberger Péter nõi szabó és Meczner Róza gyermekeként született zsidó családban. Eredetileg szabómunkás volt, a munkásmozgalomba 1922-ben kapcsolódott be. 1931-ben belépett az illegális kommunista pártba. Részt vett a Vörös Segély, és a magyar szakszervezeti ellenzék tevékenységében. 1932-ben a Vörös Segélynek kongresszusa volt Moszkvában, amelyre Péter Gábort küldték ki illegálisan. Minden valószínûség szerint itt szemelték ki a magyarországi kommunista politikai rendõrség vezetõjének: itt szervezhette be az OGPU. Ezt támasztja alá az az aprólékos gondosság, mellyel hazatérését szervezték: váltott okmányokkal, többszöri átszállással utazott haza.
„ Péter Gábort azt én fölszabadulás elõtti évekbõl ismertem, kirándulásokon találkoztam vele, szakszervezetben. Jelentõs ember nem volt. A felesége a Simon Jolán, az, egy derekabb asszony volt. Az a börtönsegélyezésben részt vett és õ volt Rákosinak is a segélyezõje. Könyveket õ küldte, kétszer egy évben amikor lehetett csomagot, karácsonykor meg szentistvánkor. Így lett õ rendõrkapitány; a felesége révén. Egy alkalommal, mikor volt ez a '42-es lefogatás akkor én éppen ott voltam a Szigony utca 16-ban a Kun Margiték lakásán [...] "Manyónak" ismerte mindenki a mozgalomban... úgy volt hogy ottan én egy szemináriumot tartok a kilenckerületiek részére. Csöngetnek, Manyó kimegy, azt mondja: itt van a Gabi [...] és menedéket kér, mert esetleg õt is lefogják. Na akkor én leküldtem - egy ember volt még csak ott - a kapuba hogy küldje haza az embereket, maradjon itt inkább az Eisenberger. ”
– Kubinyi Ferenc magnetofonfelvétele Demény Pállal

1942-tõl 1945-ig illegalitásban élt. 1943-ban a Békepárt vezetõségi tagja lett.
„ 1944 májusában Frolimovics Sándornéhoz, Kun Erzsébethez mentem fel, akik akkor az Árpád fejedelem úton laktak. Frolimovicsné Kun Margit testvére volt, s így nagyon jó ismerõsök, barátok. Mentesítõ iratokat vittem az asszonynak és a két fiának.
– Itt van éppen a másik szobában Eisenberger, neki is kellenének iratok – mondta az asszony.
– Jó, mondtam, de milyen névre akarod?
– Mindegy - felelte - csak csináld..., de gyorsan. És akkor a szemem megakadt Frolimovicsék két fián, az egyiket Péternek, a másikat Gábornak hívták. [...] így lett Eisenberger Bénibõl Péter Gábor. ”
– Demény Pál: A párt foglya voltam (Budapest, 1988. 152. oldal)
A PRO, az ÁVO, majd az ÁVH élén

1945 januárjában kinevezték a budapesti rendõrség Politikai Rendészeti Osztálya vezetõjének. Ezután gyorsan emelkedett, az ÁVO, majd az ÁVH vezetõje lett. Vezetése alatt a szervezet súlyos törvénytelenségek, emberiesség elleni bûncselekmények sorozatát követte el. Elsõ dolga volt Rákosi Mátyás utasítására letartóztatni az õt korábban illegális papírokkal és menedékhellyel ellátó Demény Pált, mivel Demény kommunista pártja sikeresebb volt a Magyar Kommunista Pártnál.
„ A felszabadulás után én Zuglóban laktam akkor illegálisan. Kimentem a szovjet kocsival Pestújhelyre és akkor ott mindjárt be is szállásoltam magamat a rendõrkapitánynál [...]. Következõ nap vagy az azt követõ napon autón megérkezik oda Péter Gábor. Följön azt mondja: "Kérlek, kocsival jöttem, gyere be a pártközpontba, megérkezett Gerõ, szeretne veled beszélni." Mondom: "Tegnap üzentem, hogy délután, ma délután [...] bemegyek a pártközpontba, én is akarok vele beszélni". Mire Péter Gábor: "Nem! Te most gyere velem, feltétlenül!" Lemegyünk az autóba... gépfegyveres is ült ottan... elöl. [...] Azt mondja: " Meg kell mondanom, hogy elõször hozzám jössz." [...] Andrássy út 60. Felmegyünk a szobájába [...] [Péter Gábor]: "Nézz ide én tudom hogy te okosabb vagy nálam, de én meg ravaszabb vagyok nálad. Te most itt maradsz nálam." [Demény]: "Te, hogy-hogy én itt maradok?" [...] [Péter Gábor]: "Azért mert te mostantól kezdve a párt foglya vagy. Mondom: "Olyan nincsen". [Péter]: "Akár van, akár nincs, te itt maradsz." ”
– Kubinyi Ferenc magnetofonfelvétele 1982-ben Demény Pállal

Mindszenty József bíboros, aki 1948-tól Budapesten az Andrássy út 60. sz. alatt Péter Gábor foglya is volt, úgy gondolkodott róla:
„ „Az Andrássy-út 60-nak is megvannak a maga vérszomjas basái. Köztük elsõ helyen Péter Gábor altábornagy áll, az egész terrorszervezet legfõbb vezetõje és irányítója.” ”
– Mindszenty József: Emlékirataim, Negyedik kiadás. Szent István Társulat, Budapest 1989, old. 234 és 235.

Péter Gáborról Sulyok Dezsõ feljegyzése[forrás?] adott egy rövid pillanatfelvételt. Amikor 1947 telén a nemzetgyûlés nyomásra felfüggesztette a „köztársaság-ellenes összeesküvéssel" vádolt képviselõk mentelmi jogát, Péter Gábor személyesen ment értük a Parlamentbe. Alig tudta bevárni a pillanatot, amikor az Országház kapujában lecsaphatott a szerencsétlenekre. Ott verte durván vasra saját kezével a kiadottakat. Sulyok tanúsága szerint az egész idõ alatt a kíméletlen, beteges szadista benyomását keltette, aki mérhetetlen élvezettel veti rá magát az áldozataira. A Rajk-per és Rajk László felakasztása után mondotta róla Rákosi: „Nem végzett rossz munkát."

Rajk László kivégzésének napján a Magyar Közlönyben megjelent a 9600/1949. sz. rendelet, a kitüntetett ÁVÓ-s tisztek névsorával, mely szerint „Péter Gábor rendõr altábornagy a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét kapta meg.”[2]
Letartóztatásának elõzményei, pere, további élete

1952-ben leváltották tisztségeibõl, kizárták a pártból is, majd 1953. január 3-án este Rákosi Mátyás villájában tartóztatták le (Zinner Tibor történésznek elmondott visszaemlékezése szerint katonásan hátratett kezén egyszer csak bilincs kattant, majd az ablak függönye mögül Farkas Mihály ugrott elõ, azt kiáltva: „a játszmának vége!”). Elõbb egy ismeretlen helyre, majd a Conti utcai fogházba szállították. 1953. május 25-ig éjjel-nappal bilincsben tartották, amit csak a Szovjetunió egykori budapesti nagykövete, Puskin helyettese, Arszenyij Alekszandrovics Tyiskov tanácsos látogatásakor, személyes utasítására vettek le róla. Vizsgálati fogsága alatt Gerõ Ernõ szintén felkereste a Conti utcai fogházban.
Feleségét, a Rákosi titkárnõjeként dolgozó Simon Jolánt ugyancsak õrizetbe vették.

Péter Gábor letartóztatásának valódi oka Rajk László vizsgálati fogságának idejére datálódik. Az államvédelem vezetõje, és helyettese, Szücs Ernõ ezredes a jelen levõ szovjet tanácsadó, Mihail Iljics Belkin[forrás?] (néha Fjodor Bjelkin) altábornagy beleegyezésével levelet írt Viktor Szemjonovics Abakumovnak, a szovjet állambiztonsági minisztérium vezetõjének, hogy figyelmeztessék: Rákosi provokációra készül.[j 2][j 3][j 4]

Péter Gábor és társai perét a keleti blokkban 1952 õszén kezdõdött anticionista, antiszemita perek; a leningrádi ügy, orvos-ügy, a csehszlovákiai Rudolf Slansky-per, illetve a román Ana Pauker külügyminiszter pere mintájára tervezték és készítették elõ. Ugyanebben az idõben számos más, zsidó származású kommunista vezetõ Vas Zoltán, Szirmai István, Kovács István is kegyvesztett lett. Letartóztatták a Zsidó Kórház fõorvosát, dr. Benedek Lászlót, aki a tervek szerint része lett volna Péter Gábor és társai perének. Néhány hónappal késõbb – Raoul Wallenberg meggyilkolása, illetve a Gestapoval való együttmûködés képtelen vádjával – õrizetbe vették a hitközség számos vezetõjét; Stöckler Lajost, a hitközség elnökét, Domonkos Miksát, a hitközség fõtitkárát, valamint dr. József András hitoktatót és tanfelügyelõt is. Ezek a kezdeti koncepciók a szovjetunióbeli események hatására azonban hamarosan megváltoztak.
Péter Gábor hamvai a budapesti Farkasréti temetõben (E-853. fülke).

Lavrentyij Pavlovics Berija és hat társa júniusi letartóztatásával és decemberi kivégzésével Rákosinak lehetõsége nyílt a politikai rendõrség által elkövetett törvénytelenségek felelõsségét kizárólagosan Péter Gáborra, és néhány vezetõ állambiztonsági tisztre hárítani.[j 5] (A magyar-jugoszláv viszony enyhülésének kezdetén, egy 1955-ös csepeli gyûlésen már a két ország kapcsolatának korábbi megromlását is Péterék provokációjaként értékelte.[j 6])

Pétert 1954-ben a Katonai Felsõbíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, a Legfelsõbb Bíróság Katonai Tanácsa azonban 1957-ben 4 évre szállította le a büntetést, majd 1959 januárjában egyéni kegyelemmel szabadult. Nyugdíjazásáig könyvtárosként dolgozott.
https://hu.wikipe...G%C3%A1bor
267 #3 Perle
- 2016-10-25 22:25
Kiszeljov válasza a magyar külügy lépésére:
Ha minden alkalommal bekérnék Moszkvában a magyar nagykövetetet, amikor a magyar sajtóban megjelenik valami negativ Oroszországról, lejárná a lábát a nagykövet.
https://ria.ru/wo...88335.html
30 #4 osmagyar
- 2016-10-26 04:34
Az orosz nagykövet biztosan remegõ térdekkel jelent meg és földön csúszva alázkodott meg a "magyar" külügy elõtt. Megy a cirkuszi elõadás, a fidesznyikeket legalább mélységes elégtétel önti el, hogy bátor kormányuk kiállt értük. Közben az ország és a benne élõk kirablása tovább folytatódik...
238 #5 bivaly
- 2016-10-26 08:45
Perle !

Nézd már meg ki az a Havas Szófia !! Ki volt korábban ? Az a kijelentõ mondatod meg , hogy " az én falumban köztörvényes bûnözõk üldözték a kommunistákat", gránit talapzat Havas Szófia hazugságaihoz ! Az, hogy a forradalom kitörhetett, legelõször is kellett valaki ( valakik), akik az egyetemeken ténykedtek !! Már írtam, de úgy látom, hogy a legteljesebben feleslegesen, mert egyszerûen képtelenek vagytok logikusan gondolkodni, hogy abban az országban tüntetést szervezni, ahol egy ÁVO az úr, és mûködik ahogy mûködik, ott titkosszolgálati szervezésnek KELL lennie, hogy ez megtörténhessen ! Meg 12 pont, meg 14 pont, meg olvassák be a rádióba, stb. Az eufórikus hangulat azt hiszem érthetõ, kinyitották a szelepet, hogy nehogy robbanjon a kazán, mert iszonyatos benne a túlnyomás. És most szíveskedjél önmagadnak történeti sorrendbe szedni, hogy mi történ ez után, milyen sorrendben, és miért !? Ezerszer leírtuk itt más történések kapcsán, hogy több forgatókönyv van ilyen esetekre, a másik, hogy nem egy kéz vezényel, mert a fej elég ha tudja, hogy miért csinál mást a bal kéz, mint a jobb ! Te nem fogod érteni, legfeljebb sokkal késõbb, bizonyos történések tudatában. (Mint minden kívülálló, én is !)Ha valamikor hazudtak, akkor most hazudnak a leginkább ! A valódi történetek köré felépítik pártállástól függõen, és megbízóik kívánságai szerint a politikai hazugságokat, mint történelmi tényeket, itt ez az állandóan mantrázott antiszemitizmus, meg a CIA, meg hogy fasiszta hordák. Havas Szófia pont ugyan az a patkány nagyban, mint Kendermag Péter kicsiben ! Meg a jó és nagy hazafi Nagy Imre ! Olyan ez, mint amikor a bérgyilkost mentegetik, hogy rendben, hogy öl, de jár templomba, meg nem csalja meg a feleségét, tulajdonképpen tisztességes ember ! Vannak megbocsájthatatlan bûnök, Nagy Imre, meg az utódok mind bûnösök, meg akik mentegetik, azok is ! Ez túl van azon a határon, ahol még elnézhetõ. Havas Szófia meg ha tehetné feltámasztaná az ÁVO-t, meg Péter Gábort is, aki a "nagyszerû utókornak" köszönhetõen, ágyban párnák közt döglött meg.
2 #6 gerry
- 2016-10-26 09:18
Bivaly, erre a szösszenetedre - szinte látom leklki szemeimmel - ahogy az itt olvasók ezrei (már ha lennének annyian...) - felkapják fejüket és maguk elé suttogják; - De ki az a Péter Gábor? ... (még jó, hogy Imre adakozott elõttem egy kis szellemiséget...)

De azt hiszem, hogy talán Toldi deli legényen kívül
"Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;"

senki nem lát se hall se nem tud ... meg minek is, hisz' ugyse tudunk mit tenni :(
2 #7 gerry
- 2016-10-26 09:48
Perle - "a Szabad Európa rádió lázító tevékenységérõl senki sem beszél." - ezt nem értem milyen aspektusból írtad ide!
Az egész ország onnan értesült mi történik a saját hazájában. Máshonnan nem kaptak hiteles híreket a magyarok!

Tegyük fel - ha ma kitörne egy polgárháború a magyarországi média rögtön katonai irányítás alá kerülne. Szerinted a magyar nyelven megszólaló külföldi adók mit mondanának az otthon élõknek?
-Kedves hallgatóink, Magyarok, kérjük önöket, hogy menjenek haza a házaikba, híd alá, 25 milliót érõ 8m2-es "lakásukba", ott imádkozzanak és gyújtsanak egy-egy gyertyát a Fidesz, Jobbik, MSZP, Együtt, Kétfarku,... pártokért (ez szabadon választott - hisz' Szabadság van vagy mi a szösz?).

Még jó, hogy "lázított" ... talán jogosan "... Abban a korban, 'hol egy évvel késöbb apámról 18 hónap alatt több mint harminc kilót vertek le egy 3x3 méteres börtöncellában ítélet nélkül, úgymond "elözetesben" és senki nem tudott arrol él-e még vagy halott... Csoda volt, hogy nem rokkant bele.

Az akkori Szabad Európa Rádió emberek százezreinek adott reményt...
Persze, hogy lázított! A mikrofonja elõtt te is azt tetted volna. Többet nem tehettek...
Nem az õ hibájuk, hogy az orosz tankok megfordultak. Azt pedig mindenki tudta, hogy az adót az amerikaiak üzemeltetik.
Csak hát akkor még más emberek éltek, más háttérrel mint amit ma átélni kényszerül ez a világ.
4 #8 Posta Imre
- 2016-10-26 09:56
Nehéz egyensúlyban maradni! A cionzsidó kapitalista cia-mossad "nyugat" és a cionzsidó "Kelet" közte vergõdött a "tudatlan" zsidókommunista-náci-vezérelt magyarja. Az elme rég eszmére váltva eszméletlen. Nem veszi észre a csalást. Bármerre lép: csapda.
9 #9 vala_ki
- 2016-10-26 14:13
Biztosan csak a gyökereket keresik. http://index.hu/k...ul_exodus/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.80 másodperc
3,399,682 egyedi látogató