Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Sérülhetnek a gyógyszerészek alapvetõ emberi jogai

BelföldA patikák államosítása már sínen van. minden "normális" patikus olyan magas szintrõl xarja le...és elmegy mosogatni Angliába inkább...és a zállam máris átveheti a "liberalizált" intézményeket. Mindezt az OGYÉI ÁVO-sításával. Szövetségünk egyetért azzal, hogy a gyógyszerellátás magas szakmai színvonalának biztosításához elengedhetetlen a jól mûködõ ellenõrzõ hatóság. Ezért támogatunk minden olyan elõremutató döntést és változást, amely arra irányul, hogy az OGYÉI tisztifõgyógyszerészei minél hatékonyabban el tudják végezni a rájuk bízott feladatokat. A Parlamentben jelenleg is tárgyalás alatt álló egészségügyi salátatörvény azonban úgy módosítja a felügyeleti szerv jogköreit, hogy az már túlmutat az ellenõrzés keretein és sérti a gyógyszerészek alapvetõ emberi jogait.

A törvényjavaslat indoklása alapján a hatósági fellépés megerõsítése miatt szükséges az OGYÉI ellenõrzési jogkörének bõvítése, azonban a jogalkotó ennek érdekében olyan kontroll nélküli eszközöket is biztosítana a hatóság részére, amelyre eddig nem volt példa. A fõ problémát az okozza, hogy a hatóság egy polgári jogi szerzõdés ellenõrzésére olyan jogosítványokat kap, és olyan intézkedéseket alkalmazhat, amelyre eddig elsõsorban bûncselekmény gyanújának vizsgálata során volt csak lehetõség ügyészi vagy bírói engedély alapján és ellenõrzés mellett.
Mit és kiket ellenõrizne a hatóság?

A benyújtott javaslat alapján egyértelmû, hogy az új típusú ellenõrzések célja nem a gyógyszertárak szakmai munkájának vizsgálata. Az elmúlt hónapok történései alapján arra lehetne számítani, hogy sokkal szigorúbban vizsgálnák a vény nélküli gyógyszerkiadást, a fokozottan ellenõrzött szerek forgalmazását vagy a társadalombiztosítási támogatás jogszerû felhasználását. Ehelyett viszont mindössze a gyógyszertárak gazdasági társaságainak mûködését ellenõriznék.

A törvényjavaslat alapján az ellenõrzést az alábbi személyekre és gazdasági társaságokra lehetne kiterjeszteni:

A gyógyszertárral munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. Ebbe a körbe tartoznak a gyógyszertár jelenlegi és volt dolgozói, a helyettes gyógyszerészeket és asszisztenseket is beleértve.
A gyógyszertárral szerzõdéses jogviszonyban álló, a gyógyszertár mûködésével összefüggésbe hozható személyekre vagy szervezetekre. Ilyenek például a gyógyszergyártók és a gyógyszer-nagykereskedõk.
A gyógyszertár érdekében szerzõdés alapján eljáró más személyekre vagy szervezetekre. Ide tartozhatnak például a gyógyszertárak könyvelõi, vagy a társasági szerzõdést készítõ ügyvédek.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a törvényjavaslat alapján a hatóságnak jogában állna mindent és mindenkit ellenõriznie, akinek bármi köze is van vagy volt a gyógyszertár mûködéséhez.
Hogyan ellenõrizne a hatóság?

Arra eddig is joga volt a hatóságnak, hogy a gyógyszertárban teljes körû ellenõrzést tartson, onnan minden adatot bekérjen, vagy mindenrõl másolatot készítsen. Ha az Országgyûlés a jelenlegi formájában fogadja el a törvényjavaslatot, akkor az OGYÉI ellenõrzési jogkörét kiterjesztenék a gyógyszerészek magánszférájára is.

Az ellenõrzés alá vont személyeknek és gazdasági társaságoknak kötelessége lesz minden olyan dokumentumot a hatóság rendelkezésére bocsátani, ami a gyógyszertárak mûködésével kapcsolatos. Az OGYÉI ennek alapján megvizsgálhatja az összes szerzõdést, számlát, nyilvántartást, teljesítési igazolást és minden más iratot, ami a gyógyszertár mûködése során keletkezett. Emellett szóban vagy írásban kötelezheti az ellenõrzésben résztvevõket, hogy felvilágosítást vagy magyarázatot adjanak.

A vizsgálat lefolytatásához a hatóság embereinek joga lesz bárhol helyszíni ellenõrzést lefolytatni, és ott bármilyen adathordozóról másolatot készíteni. A helyszínek átkutatásához hozzájárulás nélkül is bárhova beléphetnek, akár lezárt területekre is. Ha a gyógyszertár mûködésével összefüggésbe hozható személynek van lakása vagy autója, akkor a hatóság emberei azokat is átkutathatják. Emellett, ha úgy ítélik meg, hogy az az ellenõrzés hatékonyságát veszélyeztetné, akkor az érintetteket nem is kell értesíteniük. Mivel a kiterjedt ellenõrzés során igen valószínû, hogy személyes adatok birtokába is juthat a hatóság, ezért egyúttal felhatalmazást kapnak arra is, hogy ezeket a személyes adatokat kezeljék.

Mindez a gyakorlatban azt jelentheti például, hogy ha eljárás indul egy gyógyszertárvezetõ gyógyszerész ellen, akkor a tudta nélkül feltörhetik és átkutathatják a lakását, amíg – mondjuk – õ a gyógyszertárban dolgozik. Másolatot készíthetnek az adóbevallásától kezdve a közmûszerzõdéseken és számlákon át a nyaralásáról készült videóig mindenrõl, amiket azután a hatóságnál elemeznek majd. Persze a személyes anyagokat csak addig vizsgálják, amíg ki nem derül róluk, hogy nem szükségesek az ellenõrzéshez.
Ki ellenõrizné a hatóságot?

A gyógyszergazdaságossági törvény jelenlegi rendelkezései a gyógyszerek ismertetésével kapcsolatos tevékenységek ellenõrzéséhez pontosan ugyanazokat a jogköröket biztosítják az OGYÉI számára, mint amilyeneket a javaslat a gyógyszerészek ellenõrzésére szán. Fontos különbség azonban a kettõ között, hogy míg az ismertetési tevékenység esetében házkutatáshoz mindenképpen szükséges az elõzetes ügyészi jóváhagyás, addig a gyógyszerészek esetében ilyenrõl szó sincs. A törvényjavaslat alapján a gyógyszerészek totális ellenõrzését az OGYÉI mindenféle bírósági és ügyészi kontroll nélkül, szabadon gyakorolhatja majd.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a szakhatóságnak most is megvan a lehetõsége és jogköre arra, hogy hatékonyan ellenõrizze a gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaságok mûködését. A tervezett intézkedések viszont korlátozzák a gyógyszertárakban dolgozók személyes szabadságát, a mozgási szabadságot, a tulajdoni és vagyoni jogokat, ezért álláspontunk szerint a törvényjavaslat jelenlegi formájában nem támogatható. Bízunk benne, hogy a jogalkotó felméri: megéri-e megsérteni az alapvetõ emberi jogokat csak azért, hogy hatékonyabbnak tûnjön a hatósági ellenõrzés.

Szövetségünk a törvényjavaslat tervezetének szakmai vitája során elküldte véleményét az Emberi Erõforrások Minisztériumának. A HGYSZ állásfoglalása itt olvasható.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-12-01 20:41
Elfogadta a parlament az õszi salátatörvényt
2016. november 22. 10:56


A tisztifõorvos járványügyi jogköreinek erõsítésérõl, a leletkiadás rendjérõl és új pszichoaktív anyagok kábítószerré minõsítésérõl döntött kedden az Országgyûlés kilenc egészségügyi tárgyú jogszabály módosításával.

Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere indítványát 156 kormánypárti és jobbikos igen szavazattal, 36 nem ellenében fogadta el a Ház.

A képviselõk lehetõséget teremtettek arra, hogy az országos tisztifõorvos közvetlen, országos szinten egységesen végrehajtandó intézkedéseket rendeljen el. Ezt egy esetleges járványveszély kockázatainak minimálisra csökkentésével és a hazai járványügyi biztonság változatlan fenntartásával indokolták. Szabályozták azt is, hogy az egészségügyért felelõs miniszter jogosult az egy megyét érintõ egészségügyi válsághelyzet kihirdetésére. Ezzel lehetõvé válik az egészségügyi válsághelyzet és vészhelyzeti ellátás részletes finanszírozási szabályainak megalkotása, rendeletalkotás az egészségügyi intézmények különbözõ terrorfokozatokhoz illeszkedõ tevékenységére vonatkozóan, továbbá az egészségfejlesztési irodák finanszírozására vonatkozó részletszabályok megalkotása.

Egyértelmûsítették az egészségügyi szolgáltatók számára a leletkiadás szabályait annak érdekében, hogy a beteg szabályozott módon, minden intézményben ugyanolyan eljárással ismerhesse meg az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményeit.

A módosítás szerint az elektronikus cigaretták, utántöltõ flakonok és az úgynevezett dohányzást imitáló elektronikus eszközök gyártói és importõrei a forgalomba hozatali bejelentés fenntartásáért évente szolgáltatási díjat fizetnek, amelynek mértékét rendeletben határozzák meg. Emellett 13 új pszichoaktív anyag esik szigorúbb, a kábítószerekkel egyezõ elbírálás alá.

A törvény szerint a jövõben megtérítik a korai fejlesztésben részt vevõ családok utazási terheit, továbbá mentesítik a kötelezõ kamarai tagság alól a Magyarországon tanuló, de itt egészségügyi tevékenységet nem végzõ külföldieket. Visszavonják a mûködési engedélyét annak a gyógyszertárnak, amelynek megszûnik a társadalombiztosítási ártámogatási szerzõdése.http://www.medica...tatorvenyt

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.33 másodperc
3,397,814 egyedi látogató