Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Hitler, mint USA-cionista báb

Gondolatok1924.-31 Németország a Dawes és Young terv keretében 33 milliárd aranymárka hitelt vett fel az USA-tól és 36 milliárdot fizetett ki jóvátételre. A Young terv aranyban követelte a törlesztést, kölcsön fedezeteként lefoglalta a reálgazdaságot és ingatlanokat.Ennek köveztében a német gazdaság mélypontra jutott és 8 millió munkanélküli lett. Owen Young támogatta Roosevelt United Európian vállalkozását. A jóvátételi pénzek 3/4-t 3 Wallstreet-i bankház kezelte a Dillon, Read,and Harris; Forbes; National City Company ebbõl is finanszírozták az I.G.Farben létrehozását amely a német hadianyag 95 %-t állította elõ.

1925. Megalakul az I.G.Farben a Rothshild ügynök Max Warburg segítségével igazgató Paul Erlich aki maga is zsidó. Standard Oil-nak ipari alkohol monopóliuma van Németországban az I.G.-n keresztül. Amerikai I.G. igazgató tanácsában Walter Teagle /Standard Oil Co.és Roosvelt barátja, Paul Warburg /FED/, Edsel Ford, John Foster Dulles/ Amerikai Pénzjegynyomda vezetõje/, Charles Mitchell /a Rockefeller National City Banktól/, Carl Bosch, Herman Metz /Bank of Manhattan igazgatója .

1926. 1600-as években a debreceni nemes kalmár cég magyar áruval kereskedtek Németországtól Perzsiáig, és Konstantinápolyban is voltak lerakataik. De a Várady-Szabók, Sesztinák, Kardosok, Vayak és Almássyak tönkrementek a 48-as szabadságharc támogatása miatt, mert a bukás után a zsidó nagy bankházak a Rothschildok és a Bleichröderek nem nekik hanem az újonnan bevándorolt zsidóknak adnak hitelt. 1848-ig egyetlen kocsmáros zsidó lakott a városban. Magyar Zsidók Lexikonja azt írta 1926-ban hogy Debrecenben 2200 zsidó hitközségi tag van, abból 25 nagykereskedõ, 75 gazdálkodó, 222 szabadpályán, 43 tanár, 3 katona, 497 kereskedõ, 72 ügyvéd, 2 mûvész, 19 nagyiparos, 50 orvos, 244 iparos, 18 mérnök, 190 magánzó, 236 magántisztviselõ, 10 vállalkózó, 200 egyéb foglalkozású., vagyis nem sok kétkezi munkás.

1926. Jersey Oil Company szerzõdést köt az I.G.Farben-nel.

1926. Prescott Bush a W.A.Harriman & Co. Alelnöke.

1926. Prescott Bush elnökhelyettes lett a W.A. Harriman & Co.-nál. Clarence Dillon /a Dillon Read tulajdonosa , Wall Streety bankár, Samuel Bush régi kollégája/, megalapítja a German Steel Trust , Thyssen társával Friedrick Flick-kel, az egyik vezetõje a cégnek Albert Voegler volt, aki segítette Hitlert hatalomra jutni. Voeglernek szintén igazgató volt a BHS bankban, A UBC egy harmad részig tulajdonos volt Friedrich Flick acél szén és cink társaságaiban Német-és Lengyelországban a Consolidated Silesian Steel Corp.-on keresztül.

1926. Máltai Lovagrend segít Mussolini felemelkedésében.

1927. Kommunista Párt tagok létszáma 1144136 fõ ebbõl alig 10000 magasabb képzettségû a 200 milliós országban.

1927. Standard Oil megveszi a Nobe olajtársaságot /a kaukázusi olaj miatt/ 50%-kig a Szovjet állam tulajdonos. A Standard Oil olajfinomítókat épít a Szovjetunióban amelyeket soha nem államosítottak. A forradalom elõtt a bakui kommunista sejt vezetõje Sztalin volt, sztájkok , szabotások hogy akadozzon a termelés és drágább legyen az olaj.

1928. FED visszavon az USA kormányzattól 80 milliárd $-t.

1928. Standard Oil elkezdi ügyködését a közel keleten.

1928. Harriman megvásárolta a Dresser Industries-t. Prescott Bush igazgatója lett 1952-ig.

1929. márc. 29. Paul Warburg FED elnök utasítására a FED tag bankok eladják részvényeiket magas áron, Mellon bankja az elsõk között volt.

1929. okt. 24. Visszahívták a 24 órás hiteleket, a FED nem látta el hitelekkel a kereskedelmi bankokat így azok tönkrementek, a New York-i tõzsdén a részvények értékük töredékére zuhantak, a bankárok olcsón felvásárolták. Az összeomlást a republikánus Hoover-re kenték hogy a Demokrata Roosveltbõl elnök legyen. Külön érdekessék hogy mivel a nagyvállatok összeomlottak és fillérekért a zsidóké lett, így az amerikai sajtó is zsidó kézbe került, mert magukat a vállalatok hírdetéseibõl tartották fenn, így oda lett a hiteles tájékoztatás is. A média tömegbefolyásoló szerepét pedig mindenki ismeri.

1929. 29.aug USA különbékét köt Magyarországgal, mert az USA közvéleménye nem fogadta el a Trianoni Békeszerzõdést.

1929. 29.okt A New York-i tõzsdén a fekete csütörtökkel kirobban a gazdasági világválság.

1929. Német jóvátétel Young terv szerint: Németország 116 milliárd birodalmi márkát fizet, azaz évenként 2 milliárdot 1988.-ig.

1929. I.G Farben /legnagyobb náci cég/, Standard Oil és a Shell Oil üzleti egyességet kötnek.

1929. I.G Farben szerzõdést köt a Dupont Chemical-lal.

1929. Lazar Kaganovics elkezdi az ukrajnai parasztok kollektivizálását, 1933-34 között 7 millió paraszt halt éhen.

1929. 1929-35-ig Sztálin rendszere kb. 42672000 ember halálát okozza. Plussz kiírtották a forradalmár zsidókat akik tudtak az amerikai zsidóbankár kapcsolatról.

1929. Calvin Coolidge az USA elnöke,majdnem egész kormánya szabadkömûves. Pénzügyminiszter Andrew Mellon a Mellon National Bank of Pittsburg elnöke találkozik Montagu Normannal a Bank of England elnökével Washingtonban, és a FED megemeli a kamatokat.

1929. William Donovan megalapítja a Donovan, Leisure, Newton and Irvine ügyvédi irodát a Wall Street-en. Õk védi az AT&T céget a kormányzat ellen az anti-tröszt perében.

1929. Dr Wileys könyvet írt az élelmiszerekben található adalékanyagok veszélyességérõl, " The History of a Crime Against the Food Law" címmel. Valakik az összes könyvet felvásárolták, és másolatot sem lehet szerezni belõle. A laboratóriumát lerombolták. Minden adalék anyagot " általánosan elismerten biztonságossá" nyílvánítottak. Éljen a rák , mivel gyógyítása hosszantartó és költséges, a pénzt a zsidó központi bankoktól jön uzsorára, a gyógyszer pedig zsidó gyárakból, és a beteg mire meghal minden vagyonát feléli.

1929. USA részvény piac összeomlik így az USA képtelen beleszólni a német fejleményekbe.

1929. Royal Bank of Canada pénzügyi támogatást ad a Venezuelai Diego Cisneros aki kiépíti üzleti birodalmát, és drog forgalmazással foglalkozik ami 1992-ben elérte 3.3 milliárd $-t.

1929. Sir Ernest Oppenheimer újjászervezi a De Beers gyémánt vállalatot Dél-Afrikában, így õk ellenõrzik a világ gyémántpiacának, 90%-t. A gyémánt amúgy közönséges anyag, ha nem lenne monopólium akkor olyan olcsó lenne mint a grafit.

1929.-32 Rockefeller 32 millió $-ral támogatja Hitlert, a célja hogy Németország ne kerüljön francia gazdasági érdekszférába. Mayor Deutzberg elviszi Paul Warburgot /zsidó/ Hitlerhez aki 24 millió $ kér az amerikai bankároktól, akik 10 millió utalnak át neki az Amszterdami Mendelhson $ Co. Bankba /amely zsidó bank/. Az amerikai Hearts magazinban cikk jelenik meg a német náci pártról, a New York Times idézeteket közöl Hitler beszédeibõl, 1938-ban Hitler az év embere a Time magazinban.

1930. as Francia Kommunisták: Leo Blum, Denais, Zyrowsky, Mandel-Bloch, Henri Barbusse, Andre Gide, Romain Rolland, Adré Malnaux.

1930. as Jewish Enciklopédia: Stern és Goldschmid családé a portugál vasút, báró Hirsch török vasút, Rothschild francia vasút, Straussberg román vasút, Poljakov Spencer & Co orosz vasút, Rothschild higanykereskedelem, Levinson és Gugenheim vörösrézkereskedelem, Graustein és Dreyfus papirpiac.

1930. as Az NKVD 4277 gulág tábort üzemeltet amit Kaganovics talált ki /Lasar Mojszejevics 1991-ben halt meg/.

1930. as Leo Strauss egyetemi tanár az USA-ba emigrál, /Carl Schmitt Hitler sztárügyészének támogatásával/ ahol a Chicagói Egyetem egyik vezetõ ideológusa lett. Késõbbi tanítványai: John Aschroft jelenleg igazságügyminiszter, Paul Wolfowitz USA védelmiminiszter helyettes, Clarence Thomas a Legfelsõbb bíróság tadja, William Kristol aWeekly Standard laptól, William Bennett korábbi oktatásügyi miniszter.

1930. as Mexico. Bolsevik vezetõk: Plutarco Elias Callos és Aron Saez, 20000 katolikus áldozat és 300 katolikus lelkész. Belgium: Charles Balthasar zsidó szervezi a kommunista pártot. Svédország Ivan Krenger gyufa király támogatta, Dánia: Axel Iarsen kommunista párt vezér, segítõk Georg Brandes és Davidsohn proffeszorok. Románia: Pauker- Rabinovics Anna. Bulgária. Svera Nédelja ellen elkövetet merényletet Friedmann, Jack és Prima hajtotta végre. Kína. kommunisták tanácsadójai Borodin és Crusenberg, mind zsidó.

1930. as Munkás vezér Sidney Hillman /zsidó/, New York polgármestere La Guardia fiumei zsidó. Benard Baruch ellenõrizte az US ipar 351 legfontosabb ágazatát. Cecil Roth azt írta a „Jews Must Live” címû könyvében, hogy: „ Amerika televan olyan üzletemberekkel, akik keresztény nevet viselnek, de valójában zsidók” Van egy mondás, ha „ Egy nemzsidó belép az üzlet világába, akkor két zsidó vár rá hogy kifossza.”

1930. évek Elsõ zsidó törvény Magyarországon: 50%-50% arány /zsidók 6 %-magyarok 94%/. Második zsidó törvény: 6%-94%, a zsidók mindkettõt szabotálták

1930. 1920-tól 1930-ig a zsidók létszáma az iparban 4000-rel, a kereskedelemben 8000-rel volt több a zsidó értelmiség létszáma. A kereskedelmi alkalmazottak között arányszámuk 48,2%-ról 52,8%-ra nõtt, míg a népességi számarányuk 5,1%. 1930-ban Magyarországon 1514 lapszerkesztõ és hírlapíró ebbõl zsidó 480 vagyis 31,7 %, szinészek száma az ország területén 1970, ebbõl zsidó 475 vagyis 24,1%, Budapesten 27,7%. Az ügyvédek száma 5473 ebbõl zsidó 2693 azaz 49,2%, Budapesten 2739 ügyvéd, ebbõl 1532 zsidó vagyis 55,8%. Budapest orvosainak száma 2225 ebbõl zsidók 1494 vagyis 67,2%. Országos szinten a magánorvosok létszáma 3948 ebbõl zsidó 2151 vagyis 54,4%. Amagánmérnökök országos létszáma 1170 ebbõl zsidó 356 zsidó vagyis 30,4%. Azok a cégek amelyeknek 1 tulajdonosa van és az nem zsidó akkor 26,2% zsidó alkalmazottat tart, ha a tulajdonos zsidó akkor 63,9% zsidó alkalmazottat tart. Ha egy vállalatnak két tulajdonosa volt és azok nem zsidók voltak akkor 32%-ban tartottak zsidó alkalmazottat, ha az egyik tulajdonos zsidó a másik meg nem akkor 47,5% alkalmaztak zsidókat, ha pedig mind két tulajdonos zsidó akkor 73,6%-ban alkalmaztak zsidókat.Ezek 1930-as népszámlálási adatok.

1930. A 30-as években Hóman Bálint kultuszminiszrer, neves történész, próbálta a trianoni magyar értelmiségieket elhelyezni zsidó nagyválalatoknál, ezért 45 után börtönbe került ahol éhenhalt. „Hóman maga még nem düglütt meg?”

1930. Bank for International Settlement /azaz BIS : Nemzetközi Fizetések Bankja/ alapítása Bázelben, Svájcban a német jóvátételi fizetések kezelésére a központi bankok között. Legnagyobb részvényes a Bank of England / a Bank of Englandnak pedig a Rothschild ház/, First National Bank of New York/ Morgan tulajdon/, német Reichsbank, továbbá olasz, francia, és más központi bankok. Alapszabály a bank mentes minden lefoglalástól és cenzúrától. Még ma is fennáll.

1930. 1945. Szept. kihallgatásán Thyssen bevallotta hogy Rudolp Hessen és a BHS-en keresztûl 300000 márkát utalt a Náci Pártnak, összesen kb. 1 millio $-t A Thyssen Group manapság is igen nyereséges vállalkozás.

1930. A bevándorlás zsidó kiváltság az USA-ba, 1949 Word Jewish Almanach 4770647 zsidó van az USA-ban. Bevándorlás. 1936-17,21%-a zsidó. 1937-22.59%, 1938-29,07%, 1939-52,35%, 1940-52,21%, 1941-45,83%, 1942-36,86%.

1930. William Wirt aki bevezette a Carnegie féle német Wundt iskola rendszert Indiana államban majd New York-ban, elmegyógyintázetbe zárják mivel nyíilvánosan azt hangoztatja hogy egy világösszeesküvésben vesz részt aminek az a célja hogy egy ellenõrzött állam jöjjenek létre, amelyet bizonyos személyek irányítanak. Két év mulva meghal az intézetben.

1930.-as Az SS és az SA rendszeres pénztámogatást kapnak amerikai cégek német leányvállalatain keresztül, a Standard Oil és az ITT 1944-ig támogatják. Standard Oil német leányvállalatán a DAPAG-on /Deutsche- Amerikansche Petroleum A.G./keresztül Németország területén olajfinomítókat épít. Vagyis az amerikai zsidó cégek és bérenceik hozták léttre a náci hadiipart.

1931. jan. 1. W.A. Harriman & Co. Beolvaszja a Brown Brothers brit-amerikai befektetõ céget. Igy Prescott Bush, Thacher M. Brown és a két Harriman testvér partnerek lettek az új Brown Brothers and Harriman cégnél. Cégvezetõi tag Robert A. Lovett aki az US légierõt vezette a II. Vh idején majd a külügyminisztériumban dolgozott 47-49-ig, majd a védelmi minisztériumban 50-51-ig. és védelmi minszter 51-53-ig. Montagu Copllet Norman a Bank of England igazgatója Hitler egyik pénzelõje is partner volt az ex-Brown Brothers -ben, akinek a nagyapja az Amerikai Polgárháború idején a déli államok gyapottermésének 75%-át szállította angol üzemekbe.

1931. Hitelembargót rendelnek el Németország ellen, Montague Norman, a Bank of England elnöke és Benjamin Strong a FED New York-i alelnöke megakadályozza új hitelrendszer kiépítését Németországban ,Hitler hatalomra utása után kapott hitelt. Hjamar Schact Reichsbank elnöke lemond amikor egy svéd üzletember Ivar Krüger /késõbb szállodai szobájában holtan találták/ hitelt akar adni Németország. Lemondása után pénzügyi támogatást ment szerezni Hitlernek, akit 1926-óta pénzelt, Londonba és New Yorkba. Schacht barátja "Putzi" Hanfstaengl Hitler és Roosvelt közös barátja is volt. Hitlert Chamberlain angol miniszterelnok és tanácsadója Philip Kerr /Lord Lothian/ a Round Table egyik vezetõje is támogatta. Bernhardt holland herceg /Bilderberger alapító/ a Royal Dutch Shell fõrészvényese is támogatta Hitlert, Hollandia megszállásakor SS tisztnek állt. A RIIA és a CFR is támogatta pénzzel a Bázeli Nemzetközi Fizetések Bankja továbbitotta a pénzeket cserébe megkapta az elfoglalt országok aranytartalékait.

1931. Carter a Guaranty Trust-tól bankár találkozót szervez Hitler támogatására. Rockefeller, Carter/zsidó/, és McBean/zsidó/ támogatják, Montague Norman a Bank of England-tól, és Glean a Royal Dutch Shell-tõl bizonytalanok. Ebernard von Openheim zsidó bankár 200000 márkával támogatja Hitlert.

1931. Bechtel konzorcium építette a Bonneville gátat, a Golden Gate-t és a Hoover gátat 1931-36 között. A Hoover gátat a Schroder-Rockefeller Társaság finanszírozta. Henry Schroder a Bechtel üzleti tanácsának volt az elnöke. Késõbb sok állami megrendelést kaptak. 1933-ban Warren Bechtel Moszkvában meghal kábítószer túladagolásban, és a fia Stephen vette át a konzorcium vezetését.

1931. Cornilius Rhoads amerikai pathológist aki Puerte Rico-n a Rockefeller Institute for Medical Investigation-nál dolgozott, végzett egy kisérletet, amikor helyi lakosokon rákot idézett elõ és 13-an meghaltak. Késõbb nyílvánosságra került egy levele amiben azt írta:" a Puerte Rico-iak lusták és degeneráltak. Amire a szigetnek szüksége van az a kiterjedt lakosság egyfajta kiírtása. És én megfogom tenni a legjobbat ezért. " Késõbb Rhoads az USA hadseregének a kémiai hadviselés Maryland-i. Utah és Panama-i laborjainak volt az igazgatója.

1931. New York állami Bünvizsgáló Bizottság megállapítása szefrint az ország állampolgárai évente 12-18 milliárd $ védelmi pénzt fizet a Mafiának.

1932. A német Kurt Levin lett a Tavistock Intézet igazgatója Londonban.

1932. Az US Public Health Service elindított egy programot Tuskegee-ben Alabama államban, ahol fekete férfiakat fertõztek meg szifilisszel. 400 embert fertõztek meg akaratuk ellenére. A kisérlet 1972-ben ért véget amikor nyílvánosságra került. A hivatal amely felügyelte a kisérletet a Center for Disease Control elõdje volt. Manapság AIDS kisérletek miatt támadják. A gójok csak állatok így nincsenek jogaik és lehet rajtuk kisérletezni akaratuk ellenére.

1932. Onassis Joseph Kennedy-vel, Eugene Meyer-rel és Meyer Lansky-val szeszt csempészik Bostonba, és heroinnal üzletel Franklin és Eliot Roosvelt-tel.

1932. US nagykövetség jelentette Washingtonba, hogy az amerikai Hamburg-Amerika Line a náci párt és a 300000 fõs SA&SS csapatok legfõbb pézügyi támogatója.

1932. Svájc bolsevik vezetõk: Leon Nicole és Dicker orosz zsidó. 1932 nov 9.-én felkelést robbantanak ki 13 halott és 100 sebesült. Ausztriában Fridric Adler a kommunista vezetõ, õ ölte meg Stürgh osztrák miniszterelnököt.

1933. febr. 27. A Reichstag /Német Birodalmi Gyûlés/ leég.

1933. febr. 28. Szükségrendelet, pártok gyûlések feloszlatása, ítélet nélküli fogvatartás, újság cenzúrázás, betiltás, lakosságtól begyûjtik a fegyvereket. Mint amit 2001. szept.11 után akartak bevezetni az USA-ban, és amit majd be is fognak. A következõ terrortámadások után.

1933. márc. 1. Franklin Delano Roosvelt USA elnöke 32. Fokozatú szabadkõmûves, pénzügyminisztere 33. Fokozatú.

1933. márc. 4. Roosvelt elfogadtatja a Banking Releif Act-t, amely megfosztja az USA bankokat attól a szerzõdésben vállalt kötelezettségüktõl, hogy beváltsák az ügyfelek FED bankjegyeit aranyra.

1933. ápr. 5. Roosevelt hivatalba lépése után egy hónappal elnöki rendeletet hoz: mindenkinek be kell szolgálltatnia az aranyra szóló értékpapírjait a legközelebbi FED bankba. A FED 20$ 67 centet fizetett érte, az államnak 35 $-t adta el 100 millió $ tiszta haszon. 1934-ben a Carnegie Istitution Dr. H.H. Laughlin vezetése idején felderítette Roosevelt zsidó családfáját, amely megjelent a Daily Citizen of Tucson-ban, majd a Washingtoni Star újságban.1936.02.29-én. 1935.03.14: A New York Times-ban idézett jelenik meg Roosvelttõl .” A távoli múltban az õseim zsidók voltak. Amit tudok a Roosvelt család eredetérõl, az hogy mindannyian Claes Martensen van Rooseveltõl származnak, aki Hollandiából jött. Chase B. Osborn, Michigan állam volt kormányzója azt nyilatkozta a helyi újságnak, hogy Roosevelt az 1620-ban Spanyolországból elszármazott Rossocampo családból származik, a család több leszármazottja nevet változtatott, mint Rosemberg, Rosembaum,, Rosemblum, stb. Az anyja családját is visszavezették 7 iziglen mint zsidót.

1933. szept. 1. Henry Mann a National City Bank-tól és Winthrop W. Aldrich a Chase Bank-tól talákozik Hitlerrel. /William Dodd amerikai német nagykövet naplója szerint/

1933. febr. 11. Henry Morgenthau / házassága révén rokonságban van a Herbert Lehman-nal, rokona Seligman-nak, és a zsidó bankházakkal az egész világon/ kijelenti hogy az USA a második háború korszakába lépett. /Portland Journal 1933.02.12/ /Hol van még 1942 ?/

1933. márc. 7. Prescott Bush értesítette Max Warburg-t arról hogy hivatalos képviselõnek választották az American Ship & Commerce Line. Warburg tanácsadója volt Hjalmar Schact-nak német gazdasági miniszter és a Reichsbank igazgatója, Montagu Norman barátja volt.

1933. márc. 29. Moshe Gottlieb "American Anti-Nazi Resistance 33-41" Max Warburg fia Erich táviratozott rokonának Frederich Warburgnak-aki a Union Pacific Railroad-nak volt igazgatója- hogy vesse be minden befolyását az anti-náci propaganda ellen Amrikában.

1933. ápr. 1. Német boykott a zsidó termékekre válasz az elõzõnap bevezetett zsidó boykottra.

1933. máj. 20. New York Times riport arról hogy Hitler hatalomra jutása után kereskedelmi egyezmény jött létre Hjalmar Schact német gazdasági miniszter és John Foster Dulles között, amely eredménye képpen a Harriman International Co.-Oliver Harriman vezetésével-alakított egy 150 cégbõl álló szindikátust amely igazgatta az összes német exportot az USA-ba. Ebben az idõben a Dulles fivérek segítettek sok német cég felemelkedésében, I.G. Farben a Tabun ideggáz kifejlesztõje, SKF, Schroder bankház, melynek New York-i irodájának vezetõje Allen Welsh Dulles volt 1944-ig. Késõbb J.F. Dulles US külügyminisztere lett 53-59-ig, A.W. Dulles CIA Deputy Director for Plans 51-ben, Deputy Director of CIA 51-53, és a CIA igazgatója 53-61.

1933. szept. 5. North German Lloyd Co. Beolvad a Hamburg-America Line-ba Hamburgban.

1933. nov. 4. American Ship & Commerce /Hamburg-Amerika Line tulajdonosa/ Christian Beck-t bízta meg a az új cég a North German Lloyd /most Hapag-Lloyd/ vezetésével észak amerikában, az elnök Emil Hefferic egy náci, a cég hajóit náci õrök vigyázták.

1933. 02.29 Congressional Record, felolvasva a New York-i városházán: Szovjet kormányzat beleértve a tartományokat is 503 tagból állt, abból 406 zsidó volt. Moszkvai szovjet 23 tagjából 19 zsidó. Hivatalos sajtó kiadói és szerkesztõi: 42 fõ ebbõl 41 zsidó, élükön a Pravda kiadója David Zaslavsky, fõszerkesztõ Ilja Ehrenburg. NKWD vezetõi. Jeschov, Jagoda, Berija zsidók.

1933. Hitler Németország kancellárja lett. Apja Alois Hitler, Maria Anna Schicklgruber házasságon kívûl született gyereke. Hansjurgen Koehler magasrangú Gestapo hivatalnok "Inside the Gestapo" hogy milyen vizsgálatot folytatott le Dolfuss osztrák kancellár Hitler családi hátterének felderítésében. A mappát Koehler személyesen adta át Heydrich-nek /félzsidó/. A mappában az Hitlerék eredeti születési bizonyítványai és rendörségi regisztrációs kártyák voltak többekközött benne. Maria Anna Schicklgruber Bécsben gazdag házaknál volt cseléd, de nem volt szerencsés mert terhes lett így haza kellet mennie a falujába. Az akkori Bécsben a cselédeknek és gazdáiknak kötelezõen regisztrálniuk kellet magukat a rendõrségen, akik nem tették azok nagy pénzbüntetést kaptak. Dolfussnak hivatalánál fogva nem volt nehéz kideríteni hogy hol volt cseléd Hitler nagyanyja.

Mint kiderült Salamon Rothschildnál szolgált. Alois Hitler 1837-ben született, abban az idõben Salamon Mayer Rothschild egyedül élt Bécsben mert feleségével nagyon megromlott a viszonya aki Frankfurtba költözött, fia Anselm Salomon pedig ideje legtöbb részét Párizsban és Frankfurtban töltötte. Hermann von Goldschmidt aki Salamon Mayer legmagasabb rangú tisztviselõjének volt a fia könyvet írt ezekrõl az évekrõl, amelyet 1917-ben publikáltak. Ezt írta Salomonról:" 1840-es évekig vakmerõ lelkesedés ébredt benne a fiatal lányok iránt.." és" Buja szenvedély ébredt benne a nagyon fiatal lányok iránt..". Mikor Hitler apja fiatal volt a falujából Bécsbe ment szerencsét próbálni, amikor Hitler árvaságra jutott, anyja temetése után azonnal Bécsbe ment és senki nem tudja hogy mit csinált ott 10 hónapig. Vagyis Maria Anna Schicklgruber fiatal cselédként a Rothschild házban dolgozott és lett terhes ahol Salomon Mayer vágyival élt, majd Maria unokája annak náci Németországnak a kancellárja lett amely felemelkedését a Rothschildok fizették. Hitler nagyapját Shekel Grubert a linzi zsidótemetõben temették el.

1933. Hitler találkozik Allen és John Foster Dulles-al akik a Kuhn & Loeb bankot képviselik. Nagy hitelt adnak Németországnak és kancellárrá segítik hogyha megigéri hogy a kölcsönöket visszafizeti. I.G.Farben Wall Street-i kölcsönhöz jut a Dawes terv keretében, Hitler 400000 márkát kap az I.G. keresztül. Willia Dodd amerikai német nagykövet levelet ír Roosevelt elnöknek: több mint száz amerikai cég van jelen Németországban, DoPonts fegyverkezési üzlet, Standard Oil 200 millió$-t ad szintetikus olaj és gumi elõallítására 33. decemberében, General Motors /J.P.Morgan/ és a Ford a repülõgép gyártásban de a hasznot nem viszik ki hanem vissza forgatják. German General Electric 25%-a az U.S General Electric-é. A franciaországi Ford mûvek a Wermacht-nak szállított. J.D.Rockefeller Németországba küldi Ivy Lee-t aki Hitler személyes tanácsadója lett. Herman Schmitz I.G.Farben igazgató szintén Hitler tanácsadója, asszisztense Carl Krauch, Gõring személyes tanácsadója segített kidolgozni a náci 4 éves tervet.

1933.Allen Dulles ügyvéd a Schröder-Rockefeller társaságnál, a Schröder Bank Hitler személyi bankja.

1933. 10 zsidó van az I.G.Farben igazgató tanácsában, a háború folyamán a szövetségesek csak 13%-át bombázták le.

1933. Hajmar Schacht kinevezését a Reischbank élére aláírja Hitler, Hindenburg, és a zsidó elnökségi tagok Mendelssohn, Wassermann, és Warburg, 8-ból három. A Warburg bank még 1938-ban is profitált.

1933. Hitler megállapodik a Cionista vezetõkkel /Haavara megállapodás/ hogy az emigráló zsidók ingatlanaiért cserébe német árukat szállítanak palesztínába ott eladják és a bevételt az emigrált zsidók kapják. Így törték át a német áruk blokádját. Más nemzetnek megtiltották persze a kereskedelmet Németországgal.

1933. I.G. Farben 4.5 millio márka segélyt ad a Náci pártnak.

1933. 270000 zsidó dolgozott a Szovjetunióban a mezõgazdaságban, 1957-re mindegyik városban dolgozott, hivatalnok, orvos, tudós./ 1957 Zsidó Világkongresszus London, Rheinischer Merkur 1957 dec. 13./

1933. A zsidók nácizmus elleni harca, az American Jewish Congress Stephen Wise rabbi vezetésével csatlakozik. Õ lapította a Jewish Institute of Religion-t és a Federation of American Cionist. Azt nyilatkozta a The American Bulletin, 1935.05.15 számában. „Néhányan Marxismusnak hívják-Én Judaizmusnak.”
Link

Hozzászólások

267 #1 Perle
- 2016-11-27 11:55
Milyen különos, hogy az világ vezetése nem tiltakozik az ellen, hogy német kancellár asszony a negyedik ciklusra is hajlandó, a német polgárok támogatják ebben . Máshol már minden vezetõ , akit másodjára, harmadjára újra indul a posztjáért, már zsarnoknak, diktátornak van kikiáltva, tûzzel-vízzel harcolnak ellene, vagy megölik, mint a líbiai, iraki vezetõt. s_olvas

Most kezdik vizsgálni Németországban azt, hogy a II.vh után hogyan szivárogtak vissza a hatalomba a nácik.
http://www.dw.com...a-36535754

Pedig nyugati megszállási övezet volt az ország azon fele...
118 #2 keepfargo
- 2016-11-27 12:28
Honnan jott ez a ferdites, es hogy nem lehet benne egy hibatlan bekezdest sem talalni, pontosabban miert nem?

Azt szepen hozza, hogy az eloskodo fajnak semmifele erkolcsi alapelve nincs, hacsak a mindenaron uralkodni es meggazdagodni akarast nem vesszunk annak. Eddig meg nem - de lazar "magyar" politikajanak egy resze az is, hogy ezt erkolcsileg magasrendunek adja el...hatha elfogadjuk
249 #3 Bazalt
- 2016-11-27 12:31
Pontosan olyan cionista báb, mint hitler volt. Egyébként is, ha a cionista sajtó asszongya, hogy minden rendben van, akkor minden rendben van, mert a cionista sajtó teljesen független (legfõképp az igazságtól független).
Amúgy meg a kancellár asszonynak még le kell vezetnie a III. vh ráesõ részét.
Merthogy úgynézki tovább fognak lépni, mivel az usa kongresszusa elfogadta a HR5732-õt (furamód 1 héttel a sikertelen választások után, így hirtelen, miköben 4 hónapja várakozik az elfogadásra).
HR5732 kötelezi az elnököt, hogy legkésõbb február közepéig no fly zone-t hozzon létre Syriában.
Na megyek konzervbeszerzõ körútra.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.52 másodperc
4,606,623 egyedi látogató