Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Vallj színt, Vona Gábor, ugye, hogy szefárd zsidó vagy?!

BelföldÜgyes kísérlet nem csak a kérdés elbagatellizálására, de ennek álcája alatt a kulacs-kérdés felfeszítésére is! Az, hogy zsidó nem kérdés Sõt román és talán spanyol.
Most, miután az európai értelemben vett konzervatív bulvársajtó – azok számára is, akik elõtt ez az évek óta közismert tény még újdonság volt – lerántotta a leplet a Jobbik elnökérõl, hogy álnéven politizál, és igazából Zázriveczként született; miután a közkedvenc Civil Összefogás Fórum egy bohóccal, valamint minden idõk legnagyobb nevettetõjével, Gyurcsány Ferenccel montírozta össze a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének legveszélyesebb ellenségét; és miután Rácz Károly, alias Terry Black szíves közlésébõl megtudtuk, hogy a tetejébe Vona a fiúkat szereti, javaslom, ne tököljünk tovább, és mondjuk ki végre a lényeget: a Jobbik elnöke szefárd zsidó!

Honnan tudhatjuk ezt? Elsõként is a genetikai tudományok nagydoktorától, a magyarok Istenében megboldogult Csurka Istvántól, aki blogbejegyzésében már 2009-ben így figyelmeztetett: miután „megbízóik” addigra ejtették a szocialistákat és a Szabad Demokraták Szövetségét, a Jobbik lesz az új SZDSZ, élén a „szefárd zsidó” Vona Gáborral.

A néhai író-politikus-antropológus megérzéseit e tárgyban nyugodtan készpénznek vehetjük. Azok számára viszont, akik esetleg mégsem érnék be anekdotikus bizonyítékokkal, álljon itt egy döbbenetes adalék a Vonák családfájának gyökereihez a 2004-ben elhunyt Alexandru Vona spanyolországi román emigráns írótól. Az interneten évek óta fellelhetõ, és feltehetõleg Csurka által is forrásmunkaként használt tanulmány ugyanis utal egy 1997-es interjúra, melyben egy helyütt azt olvassuk: „A beszélgetés önéletrajzi visszapillantásából kiderül: Vona – kifordított utalónév a szefárd-zsidó család valamelyik õsének nevére (Navon), amit saját családi neve (Mananya) helyett tizennégy évesen (!) összeállított versgyûjteménye megjelentetésének céljaira talált ki, majd végig kitartott mellette.”

Vagyis nem elég, hogy Vona/Zázrivecz/Navon Gábor álnév mögé rejtõzködik, de emellett homoszexuális, zsidó, sõt román és talán spanyol.

Ezek után le merném fogadni, hogy még néger is. Ne titkold, feka!
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-12-09 13:07
VONA IS RÁJÖTT A ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÁRA

"Ha kiderülne rólam, hogy zsidó vagyok, akkor lemondanék a Jobbik elnöki tisztségérõl és tagként segíteném tovább az ügyet" – nyilatkozta a kuruc.infónak Vona Gábor. A pártelnök megjegyezte azt is, hogy anyai ágon elmagyarosodott tót családból származik, a Vona név pedig olasz eredetû. Azt is elmondta, senkit nem kényszerítene rá, de fontosnak tartaná, hogy megvizsgálják a Jobbik felsõ vezetõinek származását. A kijelentések kapcsán kértük a Jobbik Sajtó Osztályát, hogy ismertessék a párt álláspontját. Válaszukban hangsúlyozták, Vona Gábor a továbbiakban Kálmán Olga kérdéseire szívesen válaszolna. (ATV)

VONA IS KÖVETI SZEGEDI CSANÁDOT A RABBIKÉPZÕBE?

"Ha kiderülne rólam, hogy zsidó vagyok, akkor lemondanék a Jobbik elnöki tisztségérõl, és tagként segíteném tovább az ügyet" - többek közt ezt is elárulta Vona Gábor a Kuruc.infónak, miután portálunk interjúsorozatot indított a legkellemetlenebb kérdésekbõl. Mivel Üzenet Borsodba címmel már írt abban a témában egy kimerítõ Barikád-vezércikket, azt a kérdéskört általánosságban nem feszegettük tovább, miként a "bár micvós" (a Labancinfó úgy tesz mintha a magyar olvasóknak kötelezõ lenne tudni, hogy ez a zsidó kifejezés körülmetélést jelent. A szerk.) hamisítvánnyal történõ lejáratási kísérletrõl is lerántottuk már a leplet régen. Hogy mirõl és miért változtatta meg a nevét Vona Gáborra, az is kezdetektõl olvasható önéletrajzában (a Labancinfó elhallgatja, hogy Vona a nevét csak akkor kezdte el magyarázni, amikor az eredeti nevét Csurka István megírta lapjában. A szerk.), így a nemzeti ellenzék vezetõjét inkább exkluzívabb ügyekben faggattuk (tekintélyes részben olvasóink kérdéseit felhasználva) három részes interjúnkban, melynek elsõ fejezete alább olvasható.

- Elnök úr, miért nem hord magyaros viseletet soha, miközben pl. palesztin kendõt már többször láttunk az Ön nyakában?

- Az öltözködésemet sokan kritizálták már, mert valóban, miközben egy nemzeti radikális párt vezetõje vagyok, a ruházatom inkább divatos, trendi, mintsem hagyományos. De én ilyen vagyok, és nem akarom megjátszani magam senki és semmi kedvéért. Olyan ruhákat veszek fel, amikben jól érzem magam. A sportos, a military és az elegáns stílus ötvözõdik rajtam általában, de ez nem tudatos, egyszerûen ez tetszik. Most az évadnyitóra egyébként sárközi mintás fehér inget húztam a zakó alá, mert úgy gondolom, hogy a fenti három elemet igenis lehet egy negyedikkel, a népi motívumokkal elegyíteni. (Kérdéseinket még az országértékelõ beszéd elõtt küldtük, örömmel láttuk új ruházatát - szerk. megj.)

- Elsõ könyvében már leírta véleményét Adolf Hitlerrõl, de mi a véleménye Szálasi Ferencrõl? És olvasta már a Mein Kampfot vagy Szálasi mûveit?

- A Mein Kampfot olvastam még egyetemistaként (hohó....! Labancinfó nem kérdez rá, hogy honnan szerezte a könyvet? A szerk.), de nem gyakorolt rám hatást. Szálasit is tanulmányoztam, a naplója érdekes és elgondolkodtató volt, de a Szálasi-képre elképesztõ mértékû politikai teher rakódott, így az õ életmûvének a valós történelmi megítélése és megírása egyelõre még várat magára. (talán majd Vona Gábor írja meg Szálasi történetét? Vonának már az is nevetséges firkálmánya, amit „A magyar alkat” címû sorozatában összehord. A szerk.)Ebben a témában nagyon értékes könyvnek tartom Tóth Tibornak a hungarista mozgalom emigrációtörténetérõl szóló mûvét. Az én politikai gondolkodásomra a világháborúk korából a legnagyobb hatást a jobboldali, politikai katolicizmus gyakorolta, Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Tormay Cécile. Számomra mind a nemzetiszocializmus, mind a nyilas eszmeiség baloldali gondolatkör. (gratulálunk Vonának, mert ennél nagyobb butaságot nem is mondhatott volna. A szerk.)

- Történészként nem gondolja, hogy a Hitlerrõl és Szálasiról a gyõztes hatalmak által megírt, hivatalos tananyag a valóságnak egy olyan eltorzított képe, mint amilyen lehet majd a „szélsõséges, újabb holokausztot elõidézni szándékozó” Jobbikról és a „cigánygyilkos” Gárdáról szóló is a késõbbiekben?

- Sokszor eszembe jut, hogy majd 100 év múlva mi mindent fognak összehordani rólam, a Gárdáról és a Jobbikról, de nem foglalkozom vele különösképpen, mert a jelenben kell élni, helytállni, építkezni. Az, hogy a jót és rosszat szétválogassák majd az utókorban, a gyermekeink és unokáink feladata lesz. Nekem annyi a feladatom, hogy a legjobb tudásom szerint tegyem a dolgom. Fontos, hogy az ember az érzelmeit pusztán üzemagyagként használja, és a józan gondolkodása legyen a GPS. Sajnos sokan abba a hibába esnek, hogy ez náluk pont fordítva van. Az érzelmeik irányítják õket, amely útjukat aztán megpróbálják megideologizálni. Bár a liberális sajtó engem egy fékevesztett õrültnek igyekszik beállítani, de a valóság az, hogy racionális és óvatos ember vagyok.

- Ha Önrõl derülne ki (mondjuk csak saját maga számára), hogy zsidó származású, mit tenne? Elhallgatná, vagy beszélne róla? Megpróbálná bebizonyítani, hogy úgyis lehet valaki jó hazafi, vagy lemondana? (a Labancinfó milyen finoman úsztatta be Vona származását. A szerk.)

- Nekem az a véleményem, hogy a dolgokat fel kell vállalni, akárhogy is legyen. Ha ilyen derülne ki rólam, akkor a nyilvánosság elé állnék, és azt mondanám, hogy ez van. (hogy is van ez? Vona még mindig nem tudja a származását? Miért nem kérdezi meg Köves Slomó fõrabbi jóbarátját? A szerk.) Hiszem azt, hogy az embert nem a származása ítéli meg, hiszek ugyanis az emberi akarat erejében. Hiszek abban, hogy az ember le tudja gyõzni önmagát, még a legsötétebb démonait is. Sõt igazából ez az emberi élet célja. Egyúttal azt is egyértelmûnek tartom, hogy a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, ha kiderülne rólam, hogy zsidó vagyok, akkor lemondanék a Jobbik elnöki tisztségérõl, és tagként segíteném tovább az ügyet. Egyúttal egy ilyen helyzet a gondolkodásomat nem változtatná meg, ugyanaz az ember maradnék, aki most vagyok. Ha már a származásom szóba került, elmondom újra, hogy anyai ágon elmagyarosodott tót családból származom. A Vona név pedig olasz eredetû, valamikor a XVII. század körül vándorolhattak be Pély környékére. Olaszországban ma is él egy Piero di Vona nevû professzor, aki egyébként - mennyire sorsszerû - Evola-szakértõ. A véremben tehát a magyar mellett olasz és tót vér biztosan folyik, másról a családfám vizsgálata során nem szereztem tudomást. (és a Zazrivecz? Amikor Vona azt írta korábban, hogy nagyapja nevét vette föl...A Wikipedián ez szerepel. A szerk:)

- Elterjedt nézet, hogy Ön korábban is tudott Szegedi Csanád származásáról. Igaz ez? Egykori üzlettársaként legalább nem érzett valami gyanúsat nála soha?

- Ahogy rólam, úgy Szegedi Csanádról is mondtak mindenfélét. Ezeknek semmilyen jelentõséget nem tulajdonítottam, mert ez a politika része. 2010 végén egyébként Endrésik Zsolték valóban megkerestek azzal, hogy Csanád zsidó származású, de erre én a bizonyítékokat kértem tõlük (ejha!..Szegedinek a gatyáját kellett volna levetnie? A szerk.), amit nem adtak át. Ezután megkérdeztem az ügyrõl Csanádot, aki ezt tagadta, én ezután nem foglalkoztam vele többet. Egészen addig, amíg a bizonyítékok elõ nem kerültek 2012-ben. Onnantól már mindenki ismeri a történteket. Csanád üzletember is volt a politika mellett, de tevékenysége során sem én, sem mások nem vettünk észre semmi furcsát. Ne felejtsük el, hogy a párt egyik legnépszerûbb vezetõje volt.

- Kivitelezhetõnek tartja valahogy vizsgálni a jövõben legalább a Jobbik felsõ vezetõinek származását?

- Erre senkit nem akarok kényszeríteni, de szerintem fontos lehet, tanulva Csanád esetébõl.

- Põsze Lajost milyen megfontolások alapján és kinek a javaslatára tették 2010-ben a Jobbik listáján befutó helyre?

- Põsze Lajost még a Gárda megalakulása elõtt ismertem meg 2007-ben. Für Lajos mutatta be (Für Lajos nagy zsidóbérenc. Az MDF alapítói ilyenek voltak mind. A szerk.), és nagyon sokat segített a tanácsaival, javaslataival. Ezután a Jobbik programírásában vállalt oroszlánrészt, és amikor a listáról dönteni kellett - bár az én emberemnek számított -, mindenki számára egyértelmû volt, hogy Lajosnak ott a helye. Miután bejutottunk, volt egy konfliktus, mert én nem õt jelöltem az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságának élére, hanem Staudt Gábort, és ezután megváltozott. Mind a mai napig zavaros a története, csak annyi látható, hogy bosszúvágy fûti, és szinte mindenkivel kapcsolatban van, aki az elmúlt idõben elhagyta a pártot és a frakciót. Sajnálatos, ha egy embernek ez teszi ki az életét. Valakik nagyon megtörhették...

- Milyen garanciát tud nyújtani arra, hogy a 2014-tõl kezdõdõ ciklusban nem válik ki a Jobbikból a képviselõk 10%-a, mint most?

- A jelenlegi rendszerben semmifélét. A képviselõk sem a szavazóik, sem a párt vezetõi által nem hívhatók vissza. Ilyen a rendszer. És azt se felejtsük el, hogy a nemzeti radikális tábor egy jelentõs része, minden tiszteletem, szeretetem ellenére rettenetesen fegyelmezetlen, sértõdékeny. Miközben mindenki a rendrõl papol, két perc alatt vérig tud sértõdni, és aztán egész életében duzzogni, mint egy óvodás. Ilyenkor csinál egy 10 fõs szervezetet, és életét arra teszi, hogy az egykori közösségét roncsolja. Ez szánalmas, bízom benne, hogy az új generációban több lesz a tartás, a méltóság, a lovagiasság és az erõ.

- Egy balliberális (lúdmilla-komcsik-mások) és jobbliberális (narancsbrancs) választási patthelyzet esetén, a mérleg nyelveként miképp cselekedne a Jobbik 2014-ben?

- A Jobbik sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel nem lép koalícióra. Saját programunk és saját utunk van. Nyilván az MSZP áll tõlünk a legtávolabb, de a Fidesz és az MSZP így is sokkal közelebb áll egymáshoz. A számomra leghitelesebb forma az, amit eddig is tettünk: ami az ország érdeke, megszavazzuk, ami nem, azt nem. De ezen sokat nem szoktam agyalni, mert én a Jobbik gyõzelmét tartom fontosnak, és hiszem, hogy elõbb-utóbb el is jön a pillanat, amikor bizonyíthatunk.

- Ha a Jobbik kerülne kormányra, hogyan változtatná meg ezt a demokráciát? Pl. az igazság vagy a jog, ami elõbbre való? (a Labancinfós zsidók bevallották, hogy a zsidódemokrácia szekértolói. A szerk.)

- Errõl beszéltem már. Mi egy értékelvû államban gondolkodunk, ahol a kötelesség és az érdem megelõzi a jogokat.

- Ön népszerûsíti a tradicionális filozófiát, mely ugyanakkor egészen más képet rajzol pl. az 1848-’49-es forradalomról, mint akár a Jobbik március 15-ei nagygyûlései. Nem nagyobb dologra vállalkozik ezzel, mint az István-Koppány ellentét feloldása?

- Ebben a kérdésben mindenkinek ajánlom a figyelmébe a Magyar alkat címû sorozatomat, amely a Barikádban szokott megjelenni, és már a hetedik fejezeten vagyok túl. A magyar alkat kérdését, problémáját és a saját megoldási javaslataimat járom ebben körül. Ha van valamilyen téma, ami manapság igazán foglalkoztat az eszmei-szellemi területen, akkor ez, hogy hogyan lehetünk erõs és sikeres magyarokká újra. Ehhez azonban érzelmi elfogultságok nélkül kell megismerni és megérteni a történelmünket. Itt csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy amíg István és Koppány közül szerintem mindkettõ vállalható és igaz utat képviselt, addig az újkori magyar történelem tragédiája éppen az, hogy nem voltak jó választásaink. Rossz és rosszabb között kellett döntenünk. Ezt kinõni, meghaladni nagyon nagy feladat, és valóban István és Koppány idejéig kell minimum visszanyúlni, ha kiutat akarunk találni.

(Az interjú folytatása hamarosan a Kuruc.infón)
http://www.amagya...zsid%C3%B3
329 #2 gutai zub
- 2016-12-09 13:27
Vallj színt!

A háttér hatalom, talán már viccbõl, orrotok alá dörzsölésbõl, vagy csak csupán rossz indulatból:

olyan politikusokat nyom a rivaldafénybe világszerte, akik már tényleg az övön aluli ocsmányság határa alatt vannak:

Kezdjük a transzvesztita, senki nem tudja honnan jött obamával, aztán talán már gyengébb nemnek sem nevezhetõ hillaryval, a boszorka kinézetû angol május terézzel, az új elnõk bohóc truppal, a francia szarközi vagy olland kreténekkel, a német mutti merkel banyával, a magyar cigány orbánnal, st. stb.

Persze ez nem csal õket minõsíti és értékeli le, hanem az összes követõiket, szavazóikat, az összes marhát és bírkát aki még egyáltalán emlegeti ezeket a nem embereket..............
352 #3 Bugris
- 2016-12-09 14:36
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rmKRNCEQhfI[/movie]
159 #4 vanyusha
- 2016-12-10 18:00
Ma populáci tagjaiból bárki zsidó kártyát kaphat
Canadában von Töthösy nagy adatbázist tart.
A garabonciás Pok hol járás besározás is ma gyaur maga ura mag úr rá válás lehetõsége.
Mananya mint család név: indiában nyelv járásokban leány sõt az indián nyelvben .

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.50 másodperc
3,408,933 egyedi látogató