Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Válaszúton vagyunk, Gábor' - olvasónk nyílt levele a Jobbik elnökének

BelföldDe jót nevettem! Ezek tényleg nem értettek meg semmit! Mikor szarka varró lettem a kurutyimfos jóvoltából (illetve õk voltak a foscsövek) megérdemeltem, sokáig én se értem fel ésszel. Zazrinak igaza van. Az õ pozitúrájában, zsaroltsági potenciállal a valagában csak így lehet és akkor még a KGBélás és a többi lebegtetett ügyek sehol nem is vannak. Én kérek bocsánatot. Kedves Gábor! Hanuka alkalmából a magyarországi zsidóság vezetõi felé írt üdvözlõ leveled késztet az alábbi sorok megírására. Zoom Kép: Magyar Nemzet Hazám iránti aggódásomtól vezetve évtizedek óta aktívan követem a magyar belpolitikai életet. Valamikor a Giczy György vezette KDNP-t ítéltem meg a leginkább választható pártnak, majd miután felismertem, milyen kettõs játékot ûz a pártvezetés – szép szavak a tagság, a szimpatizánsok felé, de hajbókolás az idegen érdekek képviselõi elõtt – a MIÉP felé fordultam. A MIÉP akkori eszmeiségével a mai napig nincs bajom. Sokkal inkább zavart Csurka dilettáns pártvezetési stílusa, illetve, hogy idõvel egyre inkább erõsödött bennem a gyanú, hogy Csurka egy küldött, irányítható személy, akinek a feladata, hogy a szép gondolatok segítségével magához láncolja a nemzeti radikalizmusra fogékony magyarok táborát, de egyúttal vigyázzon arra, hogy túl erõs soha ne legyen ez a tábor. Persze konkrét bizonyítékaim sohasem voltak erre. A MIÉP széthullása után az új évezred elsõ éveiben azt mondtam magamnak, hogy elég volt, pártokkal többé nem állok szóba. Aztán valamikor 2010 környékén annyira megtetszett nekem a Jobbik, hogy föladva korábbi elhatározásomat, a párt aktív támogatója lettem. A párt programját népszerûsítettem minden fórumon – otthon, család, munkahely, utca, egyház, baráti kör. Érveltem, vitatkoztam, röplapokat osztogattam, teljes mellszélességgel kiálltam mellette. Amikor megindult a Jobbik néppártosodási programja, még azt is érthetõnek, legitimnek találtam. Megértettem, hogy a mai viszonyok között a túlzásba vitt radikalizmus kontraproduktív lehet, és hogy nekünk elsõdleges feladatunk minél erõsebb parlamenti támogatottsággal politizálni, ha valamit el akarunk érni a haza érdekében. Bár elgondolkoztam azon, hogy mi lesz ebbõl. Egy másik Fideszre, KDNP-re nincs szüksége az országnak. Illetve, ahol ezek állnak, ott nincs hely a Jobbik számára. Az õ választóik nemigen fognak saját pártjaiknak hátat fordítani, csak azért, mert a Jobbik most feladta korábbi radikalizmusát. Láttam továbbá, milyen szituációba kerültek kivétel nélkül az elmúlt 10 évben a tõlünk nyugatabbra lévõ országok nemzeti radikális pártjai. Gondolok itt elsõsorban a Marine Le Pen vezette francia Front National-ra, a Strache vezette osztrák FPÖ-re, a Fini vezette olasz Nemzeti szövetségre, a Nick Griffin vezette brit BNP-re és Geert Wilders holland Szabadság Pártjára. Mi a közös ezekben a mozgalmakban? Ezek a pártok mind nemzeti radikális mozgalomként kezdték, helyesen mutattak rá a nyugati társadalmak legfõbb problémájára, nevezetesen a színesbõrûek, muszlim arabok és négerek irányított bevándoroltatására. De nem tettek lakatot a szájukra, ha Izraelt kellett bírálni, pl. a palesztinokkal szemben folytatott politikája miatt. Átütõ sikert – nevezetesen a társadalom megóvását a bevándorlástól – egyikük sem tudott elérni. Ezek a mozgalmak kb. 10 évvel ezelõtt – talán egyik a másik példáját követve – abba az irányba mozdultak el, hogy látványosan Izrael-barát politikát kezdtek folytatni. Izrael korábbi alkalmankénti bírálatát felváltotta az abszolút meghunyászkodás. Bár továbbra is helyesen nevezték meg a fõ problémát, a bevándorlást, kezdték kinevezni fõ felelõsnek a harmadik világ írástudatlan és szervezett módon Európába szállított hadait. Pedig ezek a szerencsétlen tömegek vajmi keveset tehetnek róla, hogy a nyugati politika és média, valamint az agymosott társadalom mindent megtesz a saját élettere bevándorlók általi elpusztításáért. És ugyancsak félrenéztek, amikor a cionista politika leplezetlenül a bevándorlás erõltetése mellett tette le a voksot. Csak három példa erre: Yascha Mounk zsidó Harvard-professzor: Nyugat-Európában egy egyedülálló kísérlet zajlik. Azoknak az országoknak, melyek magukat korábban etnikailag, vallásilag homogén nemzetként definiálták, meg kell változtatniuk identitásukat. Nem tudjuk, hogy ez fog-e mûködni, de egyet tudunk, ennek mûködnie kell. (Forrás itt.) A zsidó származású Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök Palaiseau-ban, 2008 decemberében: "A cél a fajok összekeverése. Ez a 21. század legnagyobb kihívása. Ez nem választás kérdése, ez kényszerítõ szükségszerûség." (Videó itt.) Pinchas Goldschmidt rabbi: "A muszlimok és zsidók természetes szövetségesek a régi európai rend lerombolásában." (Videó itt.) Tehát ezek az eurokonform jobboldali pártok behunyták a szemüket, és a társadalom védekezõ reflexeit a beáramló muszlim tömegek ellen irányították, nem pedig azok ellen, akik ezeket a tömegeket beengedték. És tettek még valamit ezek a pártok: elkezdtek kritikátlanul holokausztozni. A mai Nyugat generációi a nyolcvanas évek óta abban nõnek fel, hogy a fehér európai bûnös, és bûnére nincs megbocsátás. Elsõsorban a németek mint tettesek, másodsorban a többi európai, mert nem tettek eleget a zsidók megmentéséért. És bûnbocsánatot ugyan nem nyerhetnek, de vezeklésképp mindenképp hasznos, ha befogadják a migránsok millióit, nehogy még egyszer elõfordulhasson a holokauszt. Nem tudom, mik voltak az eurokonform jobboldali pártok vezetõinek mozgatórugói. Több toleranciát vártak el a médiától, ha leteszik a hûségesküt a Jád Vásemben? Netán arra számítottak, hogy a parlamentben döntõ tényezõvé válnak? Számításaik mindenesetre nem váltak be. Bár a sajtó egy része csakugyan kesztyûs kézzel kezdett el velük bánni, és ennek következtében komoly tényezõvé váltak hazájuk politikájában, mégsem lettek annyira erõsek, hogy a fennálló viszonyokon tudjanak változtatni. Másrészt viszont saját táboruk elõtt váltak hiteltelenné. És nem fölösleges rápillantani, hogyan kezeli ezeket az eurokonform jobboldaliakat a nemzetközi zsidó sajtó. A korábban radikális európai pártok hajbókolását kegyesen fogadják ugyan, de a nemzeti érdekek melletti kiállást továbbra is gyûlölködésnek nevezik, és különbözõ csatornáikon, alapítványaikon keresztül továbbra is komoly anyagi támogatást nyújtanak a "Refugees welcome" agyrém propagandistáinak. Leplezetlen kárörömmel figyelik továbbá, hogyan váltak ezek a pártok saját törzsszavazóik elõtt hiteltelenné. Ezzel szemben egy európai szintû csoda volt, ahogy a Jobbik mindenféle meghunyászkodás nélkül elért egy stabil 25%-os támogatottságot, és Gábor, ebben oroszlánrészed volt neked. Sok volt ez vagy kevés? A szûkös lehetõségekhez képest nagyon sok, ahhoz, hogy döntõen tudjuk alakítani az ország jövõjét, nagyon kevés. Itt tartunk ma mi 2017 elején. Válaszúton vagyunk. Vagy megmaradunk tiszta, független, hazafias erõnek, nem zavartatva magunkat attól, hogy antiszemitának kiáltanak ki bennünket. Ezzel különben sem kellene nagyon foglalkozni. Hogyan is mondta Golda Meir néhai izraeli miniszterelnök? Aki bírálja Izrael politikáját, az antiszemita. Vagy a volt izraeli miniszter: "Az antiszemitázás és a holokausztozás csak egy trükk, mindig használjuk". Ugyanígy fog reagálni a nemzetközi cionizmus is: aki megpróbálja a saját nemzet érdekeit védeni – legyen az akármilyen barátságos a zsidókkal szemben – az antiszemita. Vagy: követjük a nyugat-európai radikális pártok példáját, és megpróbálunk barátságos viszonyt kialakítani a zsidósággal, Izraellel. Vedd észre azonban, Gábor: ezeknek a cionista erõknek nincs szükségük barátokra, szövetségesekre! Ezek abszolút meghunyászkodást, a nemzeti érdekek teljes föladását várják el. Köves Slomó (és a cionizmus többi képviselõje) sohasem fogja békejobbodat elfogadni. Ha te Köves Slomó úrként szólítod meg, õ Vona Gábor úrként szólít meg téged válaszában. Kegyesen mosolyog, vállon vereget, ha elzarándokolsz Jád Vásembe, holokauszt-emlékmûvet avatsz, vagy legalábbis kinyilvánítod erre hajlandóságodat, de a magyar nemzeti érdekek egy milliméternyi képviseletét sem fogja tolerálni. Ezek nagyon jól elvannak az úgynevezett baloldal és úgynevezett konzervatív oldal talpnyalásával, akiknek semmit sem kell ezért a talpnyalásért viszonzásul nyújtaniuk. Nem fognak tehát kapkodni a Jobbik békejobbja után, pláne, hogy (joggal) feltételezik, a Jobbikban azért megmaradt még a nemzeti érdekek képviselete. A zsidók kegyeit keresõ jobb- és baloldal egyébként nem magyar specialitás: errõl szól a legtöbb európai ország pártrendszere (egypetéjû kétpártrendszer). És ezt a válaszutat szeretném minden jobbikos vezetõségi tag, parlamenti képviselõ és egyszerû tag figyelmébe ajánlani. De rögtön föl szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy Magyarország nem Nyugat-Európa. Egyrészt itt a mindennapos megélhetési gondok miatt nem tud úgy hatni a holokauszt-propaganda, másrészt itt valamivel nagyobb az agymosás, a média, elsõsorban a televízió hatása az emberekre. És még egy apróság: a II. Vatikáni Zsinat óta a katolikus egyházban, de a protestánsoknál is mindennapossá vált a cionisták elõtti hajbókolás, annak emlegetése, amit Gábor, te is idézel, nevezetesen, hogy zsidók, keresztények ugyanazt az Istent imádják. Hát ez egy tévedés. Mi, keresztények, az Atya, Fiú, Szentlélek Szentháromság Egyistent imádjuk, a zsidók egy (nem létezõ) törzsi Jahve-t. A keresztények számára minden ember felebarát, a zsidók számára csak a másik zsidó. És õk ebbõl soha egy jottányit nem fognak engedni. A Kuruc.infón ezzel kapcsolatban megjelent írásokhoz fûzött kommentárok rekord számából mindannyian észrevehetjük, a kérdés erõsen foglalkoztatja a magyar nemzeti közgondolkodást. Túl ezen, ismerõseim közül többen megszólítottak a napokban, aggodalommal a hangjukban: mi lesz a Jobbikkal? Kérlek tehát, Gábor, kérem a párt akármilyen szintû vezetõit, az egyszerû párttagokat, higgadtan gondolják át ezeket a dolgokat. Hozzászóló társaimtól azt kérem, hagyjuk az árulózást, ügynöközést, egymás édesanyjának, a kiválasztó- és nemzõszerveknek emlegetését. Nézzünk tükörbe, de ne felejtsük el, mi hozott minket ebbe a táborba. Gondolom, (a trollok kivételével) mindegyikünk tiszta szívvel mondhatja, a magyar haza szeretete, féltése. Boldog újesztendõt, szebb magyar jövõt kívánok mindannyiunknak. 2017. január B. J.
Forrás: Link

Hozzászólások

254 #1 mujko
- 2017-01-07 12:57
Azt a mindenit ezt végig olvasni :
Vona ezt elbasztad .
4 #2 Posta Imre
- 2017-01-07 13:10
"Szija, ma mondta egy antivonás ismerõsöm, aki hívott a közeljövõben vona ellenes tüntetésre is (ahova lehet elnézek, na nem a tüntetés kedvéért, hanem hogy minél több helyre eljárjak, hisz hátha belebotlok valakibe..), szóval azt mondta, hogy a jóbik berkein belül vona ellen szervezkednek, egyfajta lázadás jelleggel. De többet nem árult el a titkos összeesküvésbõl...remélem a közeljövõ eseményeibõl látjuk, és történik valami érdekes, mert egyelõre nagyon unalmasan telik az új év!"
33 #3 vizilo
- 2017-01-07 14:01
Én annak idelyén még kételkedtem mikor Imre elemezte a jobbikot és lám beért a gyümölcs !!!
Érdekes ez csak idö kérdése volt !
238 #4 bivaly
- 2017-01-07 14:32
Tisztelt B.J. !

Aki az elmúlt nyolc év történéseit, Gárdástól, Csanádostól, Vonástól, úgy látja ahogy Ön, az vagy hülye csak nagyon egyszerûen, vagy maga is szerepet alakít, megbízásos alapon !? Minden más kizárva ép elme, és ép lélek esetén. A II.-ik vatikáni zsinat óta pedig a témában kicsit jártas, nagyon hülyék is jól tudják, hogy a katolikus egyház mint olyan, ténylegesen és véglegesen megszûnt, helyére lépett de facto, de jure a zsidó-keresztény egyház, ami addig is az volt, csak kihirdetve nem. De mivel nem ez a cikk témája, és lényege, csak kiegészítésként írtam.
329 #5 gutai zub
- 2017-01-07 14:58
gábor gábor

" Minden nemzetnek olyan emberek ülnek nyakára aminõt érdemel"
Széchenyi nyomán

Különösen a mai info világban: csak az marad teljesen hülye, aki foggal körömmel ragaszkodik hozzá

Nézzünk tükörbe? inkább ne.......................
238 #6 bivaly
- 2017-01-07 16:14
Kedves Gutai !

Hát ez az, foggal, körömmel ragaszkodnak hozzá. Minden áron ! És írogatják mély lélektannal, hogy Gábor, ... baj lesz ! Menjenek a Gáborukkal együtt a lecsóba !
329 #7 gutai zub
- 2017-01-07 18:18
Kedves Bivaly,

Különösen ilyen hideg téli idõben, sokan vannak akik börtönben több évet is eltöltve, vissza kívánkoznak a jó meleg cellába, étkeztetésekre, amikor nem kell magadról gondoskodni, szerény körülmények között de mások teszik.

Sajnos ilyen a "nép" nagyobb része. Minek ide szabadság: felelõsséggel jár, dolgozni gondolkodni kell, fel kell nõni és harcolni.
Ugyan már: legyen egy jó gazdi, segély ilyen olyan, természetesen ingyen, adjanak nekem.........

Aztán mi is teljesen hülyék vagyunk, írogatva, reménykedve

"Hívén, hogy ilyen népnek több is kell.............."
154 #8 kakas
- 2017-01-07 18:50
68.media.tumblr.com/057d857dc196d287931288d8a2856a3f/tumblr_ojd2owdRrt1ts6grxo1_1280.jpg
130 #9 kisvakond
- 2017-01-07 19:21
Tegnap Fehérváron a cikkben http://nyugatifen...1#comments szereplõ óriásplakátot láttam. Mire 2018 eljön, Vona-Zazri a süllyestõ alján lesz...

m.blog.hu/ny/nyugatifeny/image/cof-plakat.png

Az azért jó, hogy az egyik hozzászólást idézve GYF háziblogja védi Vonát. A baj itt már nem kicsi :-)

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.88 másodperc
3,391,371 egyedi látogató