Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Európát polgárháború fenyegeti

BelföldMiafaxról hadovál? Ti értiTEK? Most érkeznek a profik, a terrorizmust szervezõ és magas szinten irányító tisztek Európába, elkeveredve a migránsok tömegében – mondta a Demokratának Földi László. Ezek a profik új, azaz magasabb szintre emelhetik az európaiak ellen indított háborút. Vajon mit tesz és mit tehet ez ellen Európa Donald Trump beiktatása és a máltai csúcs után. Errõl beszélgettünk az Információs Hivatal volt mûveleti igazgatójával.

– Legális vagy illegális migráns… Van különbség a lényeget tekintve? Hisz papírokkal is folyhat a megszállás.

– Illegálisan és legálisan sem folytatható a tömegek Európába érkeztetése. Ezt ki kell mondani, mert azokkal sem tudunk mit kezdeni, akik már itt vannak. Ha állandó utánpótlást kap ez a népesség, akkor képtelenség lesz megtisztítani a szélsõséges és terroristagyanús elemektõl. Ne feledjük, Európában már így is több tízezer dzsihadistát tartanak nyilván.


– Belgium hemzseg tõlük, mondja a terrorista fenyegetéseket elemzõ belga testület jelentése…

– Nemcsak Belgium, de Németország, Franciaország, Nagy Britannia, a Bene­lux államok és Svédország is. Ez nem az elmúlt másfél év, hanem az elmúlt hatvan év eredménye. Három csoportba osztom az európai országokat. Az elsõben a volt gyarmattartó államok vannak, az õ közvéleményük elfogadta az úgynevezett párhuzamos társadalmak létét, amit náluk leginkább a no-go zónák élete mutat. Ezekben az országokban csak arra figyelt az állam, hogy a no-go zónákon belül maradjon minden, amit az eltérõ kultúrák nemkívánatos jelenségeinek tekinthetünk. Sokáig így is volt. Csakhogy az ISIS létrejöttével olyan ideológiai impulzusokat kapott a no-go zónákban élõ népesség, hogy elkezdett kifelé terjeszkedni. És ma már nemcsak a frissen Európába érkezõ hitszónokok buzdítják erre a terjeszkedésre, de az ISIS profi katonatisztjei is.


– A második csoport államainak milyenek az esélyei?

– Õk is jó úton haladnak a megsemmisülés felé, de náluk még megfordítható a folyamat. Persze ha megvan ehhez a megfelelõ politikai akarat és az alkalmas vezetés. Ebbe a csoportba tartozna elvileg Németország is, de ott például súlyos gondok vannak a vezetéssel. A szemük elõtt omlik össze a német rendvédelem, berlini rendõrök sokasága kérte az áthelyezését vidékre, mert a politika nem engedi, hogy tisztességesen végezzék a feladataikat. A kettõs mérce felõrli a pszichéjüket, de így vannak a svéd rendõrök is, közülük minden ötödik visszaadja a szolgálati igazolványát, néhányan pedig a sajtóban borítgatnak.


– És a harmadik csoport?

– Azok a volt kelet-európai országok, amelyek elhatározták, hogy megvédik magukat. Itt stabil a helyzet. Nyugaton azonban a rendvédelem összeomlása, illetve szándékos kikapcsolása miatt polgárháború fenyeget.


– Nem puhultak el már ehhez a nyugati társadalmak?

– Ha az állam és a rendvédelem nem akarja megvédeni az embereket, és fönntartja a kettõs mérce pszichésen és morálisan is rendkívül romboló rendszerét, akkor végül azt mondják a polgárok, hogy inkább megvédik önmagunkat.


– De lesz-e ehhez erejük?

– Elõbb-utóbb tudatosodni fog bennük, hogy a jólétük alapja saját kemény munkájuk volt, azt nem mennyei mannaként kapták a politikai felsõbbségtõl. És ez a réteg tovább dolgozik, hogy megtarthassa a jólétét, de már itt van az az egyre népesebb csoport, amelyik nem csinál semmit, él az õshonos polgárok kemény munkájából, sõt vegzálja és gyilkolja azokat, akik eltartják. És ha a politikai vezetés nem védi meg a dolgozók társadalmát, nem tesz különbséget munka és semmittevés között, ezzel felrúg egy régi szerzõdést, ami arról szólt, hogy dolgozz, élj jól, de légy csendben, fogadd el a felsõbbség szavát. Ott állnak tehát a polgárháború küszöbén.


– Félelmetesen hangzik…

– Nem a levegõbe beszélek. Az egyik németországi elõadásom után azt kérdezte tõlem egy német, hogy „uram, hol lehet felkészülni a partizánharcra?”


– Maróth Miklós szerint Európa ideológiai terrorban él.

– Ez igaz. A német történelemtankönyvek a francia felvilágosodásról és a nácizmus rémtetteirõl szólnak. Bûnös vagy, ezt sugallják már a gyerekeknek is, pedig a valóságban nincs bûntelen nép a világon. A múlt héten több német városban tartottam elõadást. Azt tapasztaltam, hogy négyszemközt teljesen õszintén és nyíltan beszél az emberrel egy német. De ha odajön egy másik, hirtelen elhallgat. Hogy is van ez? Nálunk az ilyesmi Rákosi idején volt divatban.


– Több elemzõ is figyelmeztetett, ha Európa a klasszikus görög birkózás szabályai szerint küzd a terroristákkal, akkor veszíteni fog…

– Igen, háború van, és háborús helyzetben nem lehet a béke törvényei alapján védekezni. Ilyenkor nemcsak a támadásra való felkészülés, de a támadás puszta szándéka is agressziónak számít, és aki ezen az úton jár, azt ki kell iktatni. Az embercsempész sem egyszerûen bûnözõ, hanem a vonalainkon belül ténykedõ szabotõr, a szabotõrt pedig háborús helyzetben mindenféle tárgyalás és jogi eljárás nélkül ki szokták iktatni.


– A brüsszeli elit teljesen más hangot üt meg. Federica Mogherini, az EB külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõje azt mondta nemrég, hogy a migrációt nem lehet megállítani, inkább tanuljuk meg kezelni és szabályozni…

– Egy vezetõ politikusnak minden információ a rendelkezésére áll ahhoz, hogy jó döntést hozzon. Ha mégsem az optimális döntést hozza meg, akkor téved és le kell mondania. Ha pedig szándékosan az optimálistól eltérõ döntést hoz, akkor árulást, illetve hazaárulást követ el. És még senki sem mondott le, illetve senkit sem távolítottak el a brüsszeli adminisztrációból.


– Egy régi magyar gondolat került a máltai csúcs tengelyébe: hotspotokat létesíteni, de Európa határain kívül…

– Félek, hogy Máltán csak szövegeltek a nyugati vezetõk. Amikor Orbán Viktor nyilatkozott errõl, azt komolyan tudtam venni, mert az elmúlt másfél évben a magyar kormány úgy viselkedett és úgy cselekedett védelem tekintetében, ahogy kell. Ez hitelességet ad. Ha Merkel mond ilyet, azt viszont csak választási trükknek tekintem, csupán meg akarja nyugtatni a mérsékelt támogatóit. Felszerelik és kiképzik a líbiai parti õrséget? Jó, de melyik líbiai kormány parti õrségét? Az európai stratégiának nem a Líbiával vagy a Törökországgal való egyezkedésrõl kell szólnia, hanem arról, hogy meg fogjuk védeni a határainkat, akár fegyverrel is!


– Elveti a hotspotok gondolatát?

– Dehogy! Szakmailag teljesen egyetértek velük, ám a politikai megoldások sora ott kezdõdik, hogy segítünk megszüntetni a lokális konfliktusokat. Ehhez azonnal be kell fejezni a háborús szereplõk finanszírozását, hogy sehonnan se kaphassanak fegyvert és pénzt. Ez még mindig várat magára.


– Állítólag egy-két évtizeden belül kétszázmillió ember indul meg a fenyegetõ vízhiány miatt…

– Tudom, de azt mondom, a befogadásuk helyett ott kellene megteremteni az életfeltételeiket. Például kutakat fúrni a Szaharában, mert van ivóvíz odalent. A világ gazdasági erejének és vagyonának több mint a felét a népesség egy százaléka tartja a kezében. Családok, összefonódott csoportok. De õket a kétszázmillió ember sorsa és Európa problémája sem izgatja. Nem érdekeltek az egyébként drága fúrásokban. És a demográfiai folyamatokat is le kell fékezni, az nem megy, hogy ötvenévenként megkétszerezõdik a térség lakossága.


– Mit tegyünk? Vegyük el az egy százalék vagyonát és ragadjuk magunkhoz a kezdeményezést?

– Erre azt mondom: miért ne?


– Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerint nem a migráció, hanem Donald Trump, Kína és Oroszország jelenti a veszélyt a civilizációra.

– A brüsszeli elitet nagyon irritálja Trump elnök gyõzelme. Tudni kell, hogy õ ugyanarra a gazdasági és politikai bázisra, az USA legerõsebb gazdasági talpazatára, a hadiiparra épít, mint Clintonék. De elfáradt és kudarccal fenyegetett a Clinton-féle globális központosítás, a multikulturális logika és a nyomában járó erõszakos külpolitikai és fegyveres fellépés. Mindezt egyébként Európában Merkel képviseli. Donald Trump nem háborúkkal és konfliktusokkal akar dominálni, hanem a termelésre fogott Amerika gazdasági erejével. A globális központosítás helyett személyre, vagyis az adott ország jellemzõire szabott szerzõdésekkel akar operálni. Ilyen megállapodásokat, ilyen partnerséget pedig csak nemzetállamokkal lehet kialakítani. Ez a régi Amerika taktikája. Trump elnököt dúvadnak ábrázolják, pedig valójában békét hozott.


– Még õ sem aktivizálta a NATO-t a migráció megállítására…

– Most iktatták be, még hozzá sem tudott nyúlni a kérdéshez, még nem tudta lecserélni a Pentagonban és a NATO-ban ülõ clintonista katonai adminisztrációt.


– Várjunk? Ön azt nyilatkozta nemrég, hogy már megkezdõdött a profi terroristák beszivárgása Európába…

– Igen, és építik a bázisaikat, a hálózataikat. A profik azokat az iszlamistákat, akik eddig gyilkoltak, merényleteket követtek el Európában, csak a kezdeti puhatolózás játékszereiként használták. Hamarosan eljöhet az idõ, amikor már nagy tömegeket is képesek lesznek mozgatni, és úgy hajtatnak végre különféle merényleteket, támadásokat, hogy a nyomozás nem az iszlamistákra, hanem más erõkre, például hazafias csoportokra, vagy szélsõjobbos körökre fut ki.


– És ezt meg tudják majd oldani?

– Ez egy szakma. Ha kapok egy tollat meg egy fehér papírt, percek alatt megtervezek egy ilyen akciót. Amennyiben mindezt tényleg a békeidõszak törvényeivel akarjuk kivédeni, akkor a profik komoly elõnyhöz jutnak. Azt sem lehet kizárni, hogy laktanyákat támadnak meg, nehézfegyvereket szereznek, esetleg nukleáris eszközökhöz is hozzáférnek. És amennyivel több idõt hagyunk nekik a felkészülésre, annál esélytelenebbek leszünk az ellenük vívott harcban. Ha gyõznek, mindent elpusztítanak, kultúrát, gazdaságot, tudományt egyaránt. Európa pedig visszazuhan a középkorba.

Sinkovics Ferenc
Link

Hozzászólások

329 #1 gutai zub
- 2017-03-17 06:58
Vissza a Középkorba

A "false flag" szeptember 11 i öntámadással az US és az európai náto hadseregek visszabombáztak a közép korba 6 arab országot. Most készülnek, a hetediket, a nem arab de hasonló vallású Iránt is elpusztítani.

Ezek nem véletlen események voltak, hihetetlen pénzekbe és ember áldozatokba kerültek.

Az erõs nemzetállamok útjában vannak a globalizmusnak. A fehér emberi faj utolsó bástyája a világon Európa., itt vannak még utoljára nemzetállamok. Legyengülve, szétzilálva, de még vannak.

A háttérhatalom, a világ pénzét birtokló kabal, a szétbombázott, elvadított arabokat, a velük hasonló vallású muszlim hordákat ereszti rá Európára.

A világot a kezében tartó pénz, katonai és média hatalom, és természetesen a cionista érdekek mentén fut minden.

Minden más magyarázat hazugság........
(Magyarország szerepe az idióta hepciáskodás,, úgy teszek mintha, felületi kezelése egy belsõ rákfenének)
33 #2 vizilo
- 2017-03-17 08:23
Egész Europát cionista hazaáruló kurmányok irányitjak arrol van szó hogy a nemzetállamokat bármilyen modonn föl számolni. Soros és a metélt cimborái most álnak boszut Europánn azzal hogy ránk szabaditják a migránsokat, pénzelik a migrációt.Néhány év és menekülni fognak a gazdagok és maradnak akiket be lehet áldozni. Elöbb utobb borulni fog a bili azaz polgárháboru lesz, puskapor szag van a levegöbe megint be áldozzák Europát ugyanugy mint Hitlert. A konkurenciát le kell rombolni megsemisiteni az Europai gazdaságot....) Van egy remény ha Iván bevonul és rendet tesz azaz fertötlenit !
154 #3 kakas
- 2017-03-17 09:33

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.52 másodperc
3,397,788 egyedi látogató