Honnan olvasnak:Le lesztek figyuzva!!!

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

az utolsó mellé... melléklet

Belföld Hosszú kések éjszakái, avagy a polgárháború határán

Nem csupán felbujtás volt az a felhívás, amely szerint meg kell zavarni a Feltámadás ünnepének egyházi szertartásait, de valósággá is vált, egy-egy elmebeteg balliberális önjelölt próbálkozása által. A pesti ferencesek körmenetén kötött a résztvevõkbe néhány „balos demokrata”, s Dunaújvárosban is igyekezett egy efféle ostoba zavart kelteni. Ez utóbbi a kutyájával állta el a visszaérkezõ Oltáriszentség elõtt e a templom bejáratát, miután kutyájával együtt még a szertartás közben a plébános kiutasította a templomból. A cél egyértelmû, hiszen mára világossá vált, hogy az évtizedekig magukat demokratának valló baloldaliak és a liberálisok egymásra találva ismét az ország ellen indulnak harcba.

Jellemzõjük az arcátlan hazudozás, vádaskodások, a törvények és a törvényes rend semmibevétele, s mint minden esetben ez a söpredék ma is idegen célokat szolgál idegen pénzért.

Az összetételt a nagyszombati Kossuth téri tüntetõk félreérthetetlenül tükrözték, de az Oktogon vagy az Sándor Palota elõtt hisztériázó szellemi és lelki nyomorultakon is látható volt a Lenin-fiúk mai reinkarnálódása. A csürhe szervezõi és vezetõi között baloldali és SZDSZ-es letûnt, hitelvesztett politikusok is megjelennek, s nyugodtan kijelenthetõ, hogy ezek a tüntetések nagyban hasonlítanak mind tematikájukban, mind céljukat illetõen Hitler „hosszú kések éjszakájának” nevezett gyilkos leszámolásához. Mi több, a célok is meggyeznek, mert egy új eszme, egy új, nemzetek és a kereszténység ellen irányuló világrend kialakításának ködös vágya hajtja azokat, akik pénzelik, és akik utasítgatják ezt a jellem és lélek nélküli ostoba társaságot.


Bûnük azonban annál sokkal nagyobb, mint ami látszik belõle. Hiszen fiatalokat ugratnak és beszélik tele a fejüket hazugságokkal, s ezek a tudatlan, mûveletlen gyerekek, akiknek még iskolapadban volna a helyük, forradalmárnak, hõsnek képzelve magukat üvöltöznek, mert azt mondták nekik, hogy jó célt szolgálnak. Persze ha górcsõ alá tesszük az okokat, akkor világossá válik minden. Miért is lehet a mai fiatalok egy – nem jelentõs – részét átverni, pestiesen szólva „megdumálni”? Mert a világból eddig csak a nyomkodós telefonjukat látták, s tudomást sem vettek másról. Nincs nemzettudatuk, nincsenek erkölcsi normáik, a szeretet fogalmát összekeverik a szexszel, s felelõsségérzetük, világlátásuk csak az alkoholos üvegig vagy a drogvásárlásig tart. Az utánuk maradt szemét az általuk beengedni követelt pogányok Párizsára hasonlított…

Az ok tehát nem másutt, mint az általános és a középiskola oktatása és nevelése terén keresendõ. A liberális oktatás keserû gyümölcsei ezek a fiatalok, akik nem tudják hol született Mozart, ki volt August von Mackensen vagy ki festette az Ásító inast. Voltaképpen az, hogy esetleg ezek fiatalok vérben fognak fetrengeni egy polgárháború kitörése után, azoknak a tanerõknek a bûne, akik korábban habzó szájjal tüntettek ugyanennek – a halott zsidókat kirabló –, sátáni alaknak a pénzén az oktatás liberalizálása mellett.

Igen, vérben fognak feküdni a pesti utcán, mint azok is, akik ellen õrjöngnek tudatlanul és ostobán! Mert az, amit ez a néhány aberrált, magát politikusnak, népvezérnek gondoló Gender-csökevény tesz, nem más, mint a Btk. jó néhány oldalának a kimerítése. S talán fölösleges itt felsorolnom a paragrafusokat. Ezt majd megteszik azok az ügyészek, és bírók, akik számba veszik mindazt, amit ezek a nép-, és emberellenes bûnöket elkövetõ gazemberek cselekednek ma, holnap, holnapután. Mert nincs vége, és nem marad ez a hátborzongató aljasság ebben a még viszonylag békés stádiumban. A beteg lelkû genderisták nemzetközi támogatást élveznek, s e kormány és nemzetellenes tüntetések voltaképpen a pride-on résztvevõk nagygyûlései is, akiknek politikai hatalmat ígértek, s akik ferde nemi vágyaik mellett és miatt gyûlölik a keresztény értékeket, a normálisan gondolkodó családokat, a magyarságot, s mindent, ami ellenkezik „meleg” szívük érzésvilágával és vágyaival.


Az ilyen embereket lehet befolyásolni, lefizetni, ígéretekkel majd zsarolással sakkban tartani. Hiszen a jellemük meglehetõsen hiányos, a pénzre pedig szükségük van. A drogot meg kell venni, s az ital sem olcsó. Számukra a nemzet, a haza fogalma nem ismert, hiszen olyannak lenni amilyenek õk, bárhol lehet a világban, mert ma a sodomai és gomorai szemlélet mindenütt dicséretes és jól megfizetett abban az esetben, ha azt vállalja valaki terjeszteni is. Ám, e szellemiségért fiatalok ezreit csábítani hazaárulásra és adott esetben egy polgárháború áldozataiként a halálba, a legaljasabb dolog, amit „ember” tehet a politikai hatalma és a ferde, beteges hajlamainak megcsillogtatása érdekében.

Vagy húsz éve írtam le elõször, hogy „a proli házmesterrel nem lehet Mozartról beszélgetni”. Ez, az óta szállóigévé vált, de nem vagyok rá büszke. Hiszen inkább fájdalom az a tény, hogy az elmúlt majd harminc év kormányai a társadalom egy részét nem voltak képesek integrálni, mert nem tudtak példát mutatni, s maguk is erkölcsnélküli rablók voltak inkább, semmint választóik példamutató szolgái.

Lehet-e ebben a mai hazai helyzetben bölcsnek és elõrelátónak lenni? Nem!

Mert a lázító, fizetett söpredék nem ismer értéket, sem lelki sem fizikai, sem szellemei értelemben. Nagy pénzhatalmat lát maga mögött, amely fizeti, amelyre úgy gondol, mint istenére, s ennek védelmét érezve bármire képes, amit elvárnak tõle. Az ócska csicskástól… S mert tudja, hogy egyéb abnormális tulajdonságai okán a társadalom kiveti magából, állatias és érzés nélküli elszántsággal próbálja a maga nagyságát, vélt fontosságát és aberráltságát, mint normalitását bizonyítani. Képes ezért akár ölni, kínozni, s gondolkodás nélkül a legbizarrabb dolgokat is elkövetni. Mert mentálisan is beteg…

A feladatuk tehát, a polgárháború kirobbantása, véres leszámolás a nemzeti-keresztény politikával és az ezzel egyetértõ társadalommal, valamint a pogány megszállók ráengedése az országra.

Egyet tehetünk: Nem állunk le velük hadakozni. Ordítozzanak, hazudozzanak, tegyenek bármit, amit akarnak. Ha nincs ellenfél, nincs kivel forradalmat játszani, s nem kell meghalnia sok magyar fiatalnak egyik vagy a másik oldalon. S mert semmi nem tart örökké, a 2018-as választások után megkezdõdhet a felelõsségre vonásuk, de nem olyan bírók részvételével, akik teret engedtek a mai forró politikai indulatoknak azzal, hogy a nemzeti ünnepet meggyalázni engedték. Mert AZ A BÍRÓI VÉGZÉS az oka a mai áldatlan állapotoknak. Az a bíró engedte ki a szellemet a palackból, aki a józan rendõri tiltást sutba dobva, a rendbontásra adott engedélyt. Adott esetben õt is felelõsségre lehet és kell vonni, hiszen majd kiderítik a vizsgálatok, hogy milyen összefüggés van a bírói intézkedés és az anarchia – ne adj Isten – a halálesetek között.


Ma a magyar nemzeti oldalnak egyetlen feladata van: feljegyezni a neveket(!), mint a jó gazda, nehogy egyet is kihagyjunk. Mert az igazság pillanata nem sokáig várat magára, hiszen a pálma is a teher alatt fejlõdik… s ma a nemzeten, a kormányon nagy a teher, ami erõsít és felismerteti az elkötelezettség a nemzeti önérzet, a hazaszeretet és az egymásért vállalt felelõsség érzetét, kötelezettségét. Csak azokat a szülõket nem értem, legyenek bármilyen politikai párt tagjai, akik engedik akár a halálba is gyermeküket egy aberrált hazaáruló szavára, bukott pártok hazudozásainak hatására.

Néró jut eszembe… aki felgyújtotta Rómát és a tûzvész közben megénekelte Róma pusztulását. Majd a kardjába dõlt…

Stoffán György Stoffán György blogja

+ "MIHI Video": Link

Hozzászólások

12 #1 spartakusz
- 2017-04-17 13:12
Nem tudtam szó nélkül hagyni én sem - mert a GAIA A SZÓFIA - a szó fia : ÉGI az IGE! cselekszik és történik - él mert táplálom végidõkig! Ha az oldal itt megszûnik akkor máshol fizikai halálomig!

"...László Kiss
4 órája ·

„…Bûnük azonban annál sokkal nagyobb, mint ami látszik belõle. Hiszen fiatalokat ugratnak és beszélik tele a fejüket hazugságokkal, s ezek a tudatlan, mûveletlen gyerekek, akiknek még iskolapadban volna a helyük, forradalmárnak, hõsnek képzelve magukat üvöltöznek, mert azt mondták nekik, hogy jó célt szolgálnak….”
Innen:
http://althir.org/hosszu-kesek-ejszakai-avagy-a-polgarhabor;
és a teljes írás, elmentettem, mert törölni fogják - ahogy minket fiatalokat be etettek a marxizmus közép iskolában és egyetemeken ; úgy ezeket is, a mai fiatalokat sikeresen ; más elnevezési agymosó oktatásban! Megünnepeltették velünk május 1. az illuminátus ok megalakulásnak évfordulóját nekünk azt hazudták ; a munkásosztály ünnepe ; ma dettó zsidó háború gyõzelmét megvezetett Perzsa király - és Eszter furfangja miatti történést!
És a cikk:
Hosszú kések éjszakái, avagy a polgárháború határán...!
ide írtam:
https://www.faceb...7017845871
267 #2 Perle
- 2017-04-17 18:21
Nagyon jó írás. Én is megdöbbentem azon, hogy a mostani megmozdulásokban fõként a középiskolás korú fiatalok vettek részt, akiknek még önálló gondolata ,élettapasztalata sincs, de könnyen mozgósíthatók, irányíthatók.
Azzal is egyetértek, hogy a polgárháború kirobbantsa a szervezõ vén Saras célja. Ez a Kirobbantási Kísérlet II., mert az elsõ az internetadó kivetése elleni megmozdulások voltak.
Egy olyan egyetem bezárása ellen tiltakoznak , amely a nemzet szempontjából egyetlen hasznos szakembert sem képez ki, csak felforgatókat. Olyan külfüldieket is többek között, akik innen el sem takarodnak, hanem végzik feforgató tevékenységüket.
Jellemzõ az is, hogy a hitgyüli tv csatornája tájékoztat legrészletesebben az eseményekrõl.
Az egyik tüntetõ azzal dicsekedett, hogy a festékkel való rongálásnak hagyományt teremtettek. Valóban sok festéket elasználtak a napokban. Aki a hagyományt korábban megkezdte a Horthy szobor leöntésével 2012-ben, az már kitántorgott Izraelbe.s_box
4 #3 Posta Imre
- 2017-04-17 19:10
Gerry az egyetemistákat is mozgósítják. Máté mondja, hogy szinte unszolják õket, hogy menjenek! Persze õ tudja, mirõl van szó és esze ágában sincs korpa közé keveredni.

Perle, a tört én elemben most van az elemcsere.
30 #4 osmagyar
- 2017-04-18 05:43
Mintha már a vízcsapból is az orbánellenesség folyna. A legújabbak:
A röszkei plébános szerint nem vezet jóra az, amerre most tartunk http://24.hu/koze...t-tartunk/
Meghekkelték a Puskás Akadémia honlapját http://sztarklikk...at/323179/
238 #5 bivaly
- 2017-04-18 08:31
Nem olvastam, ( nem olvasom) Stoffánt, de azért pont ugyanezt itt a honlapon megírtam. Stoffán ugyan bizonyos ostoba összehasonlítással kezdi, lehet, hogy szándékosan, figyelem elterelés végett. De a lényeget leírja. Azért az nagyon nem mindegy, hogy feltûnik-e másnak is, hogy ténylegesen mi folyik itt !? Ameddig a végére nem értem, azt hittem a Bayer írta a cikket, de mindegy is, legalább máshol is leírták amit én is megfogalmaztam. Pontosítok, mindegy hogy miért, de le merték írni. A diagnózis helyes, támadnak a Lenin fiúk ! Elõször még csak szóval, meg festékkel. A demokratikus géppisztoly csak ez után következik. Deja vu, 1919., 1945., 1956., és taxisblokád, meg 2006. !!! A magát demokratikus ellenzéknek becézõ exkommunista szarkupacok szerint. Valóban, elképesztõ az Orbán és kormányellenesség ! Mert ugye, a Gyurcsány, Bajnai érában, olyan kurva kibaszott jó volt minden, kolbászból volt a kerítés, és jól mûködött az egészségügy is, meg az oktatás is, és lehetett felvenni fedezet nélküli olcsó deviza hiteleket is ! Olvasok bizonyos szakmai fórumokat, és az "off" topikokban olyan mocskos primitív kommunista duma megy, hogy csak kapkodom a fejem. De nem kellene csodálkoznom, megszokhattam volna. Magyarország régen nincs, benne a magyarok is csak egy marékkal, a csatorna trágya meg önmagát embernek hirdeti, meg magyarnak, ( erre lett kiképezve !), keblén dédelgetve mély szimpátiával a nagyon empatikus, és igazmondó baloldalt, a tiszta kezû, tiszta lelkû kiválóságokat, ahol a milliárdokat zsebben tartók fröcsögõ nyállal éneklik esetenként a " ... fel, fel, te éhes proletár..."-t, nem sül le a bõr a pofájukról, mert ugye csak az Orbán lopott, a Gyurcsány meg Bajnai, az "üzletember" volt, a bányában, három mûszakban keresték meg a maguk pártíz milliárdját, ugye ? Most a még nagyobb hazaárulókról már szót se ejtsünk, akik kussolnak a háttérben . Mára ! De azt is csak azért, mert megöregedtek, igaz Demján úr, meg Csányi úr !? Azért a Kisz-tõl, meg a Párt-tól nem tudott úgy elszakadni egyetlen szarházi kis apparatcsik sem, hogy rohadtul ne gazdagodott volna meg, milyen érdekes ? Ugyan nem mindenki milliárdos, de a büdös életben nem dolgoztak, csak pofáztak, az "igazság" érdekében.
Igazából vannak akik Csányi és Demján exelvtársaknál sokkal több halat tartanak a tavukban, de õk rejtve vannak, jól rejtve vannak.
Itt semmi nem változott vagy kétszáz éve. Igaz máshol sem, csak ott vastagabb a kenyér, meg rajta a kolbász. Orbánt nagyon nem szeretem, de ez a moslék, ami az utcán és bizonyos honlapokon hömpölyög mint kultúra, meg igazság, meg demokrácia, az mindent alul múl. A "hétköznap embere" korcs lelkû tetü. A beírásokból és a viselkedésekbõl abszolút látható.
Valakik nagyon szeretnék azt a "Majdant" a Hõsök terén !
95 #6 irredenta1
- 2017-04-19 07:11
Mert a lázító, fizetett söpredék nem ismer értéket, sem lelki sem fizikai, sem szellemei értelemben. Nagy pénzhatalmat lát maga mögött, amely fizeti, amelyre úgy gondol, mint istenére, s ennek védelmét érezve bármire képes, amit elvárnak tõle. Az ócska csicskástól - S mert tudja, hogy egyéb abnormális tulajdonságai okán a társadalom kiveti magából, állatias és érzés nélküli elszántsággal próbálja a maga nagyságát, vélt fontosságát és aberráltságát, mint normalitását bizonyítani. Képes ezért akár ölni, kínozni, s gondolkodás nélkül a legbizarrabb dolgokat is elkövetni. Mert mentálisan is beteg - Ennyi!
Valamiért nagyon nehéz a megértése?
283 #7 gladiator07
- 2017-04-23 04:52
Írja meg már valaki,,, mi volna az ideális össz - kép.
2 #8 gerry
- 2017-04-23 05:38
gladiator.... - http://mult-kor.h...t-20160630 ... pl. (csak ötlet)
283 #9 gladiator07
- 2017-04-23 08:38
Gerry, és,, állítólag Keresztények voltak, v. tévedtem,, akkor valami nem jó, vagy a berendezés, v. a lakói.
376 #10 LJ1990
- 2017-06-01 17:27
JÓ írás, de szerintem ér-ten-i kell azt is hogy az Embert vezérlõ "elem" a lélek ( tudom nem Neked kell magyarázzni) szóval aggódni jogos, de nem feltétlenül szükséges...(És most ezzel azt akartam mondani hogy semmi se történhet meg véletlenül) Mert szerintem aki bele esik a bilibe, az lehet nem véletlenül kerül oda.És ÉN hiszek abban hogy a "kiválasztott lelkeknek" haja szála se görbülhet...Akármilyen ocsmány idõk is járnak, vagy lesznek.(TE-rmészetesen ebbe is bele lehet kötni)
376 #11 LJ1990
- 2017-06-01 17:29
ÉS amiben leginkább hiszek, hogy mocskolással az ember soha elnem érhet semmit se.A hittel annál inkább, de ehez érteni kell, úgy mond ki kell tanulni.Talán ezen a szinten már könnyen õrjíted, õrlöd fel ellenfeled.
376 #12 LJ1990
- 2017-06-01 17:30
Sõt akár megtisztítod, önbeismerésre, önpusztításra sarkallod. Nekem tetszik. :)
376 #13 LJ1990
- 2017-06-01 17:32
MÉg ha száradni is fog az Ember lelkén egy két lelketlen befolyásolható elmebeteg.A lényeg hogy mindig falnak ütközzön, és végül ne legyen más megoldása mint hogy Önmaga ellen fordul... Aztán puszi.
376 #14 LJ1990
- 2017-06-01 17:35
Az ugrasztást mindig lehet érzékelni ,és aki bolond hülye, értelmetlen az ugrik is... Kár érte??? Nem biztos...
376 #15 LJ1990
- 2017-06-01 17:39
Amúgy a szerény személyes igazi véleményem, hogy aki tud az meneküljön meg..Vesse le arcáról a gonosz álnokságot, és létezzen tovább... javítson...Szar HAL-andónak lenni és kész...MIért? Mert nem vezet sehová se...
376 #16 LJ1990
- 2017-06-01 17:46
HAL-andóság??? Süketség az értelem, a bölcsesség és jóra valóság szavára...Még 1x hogy tiszta legyen nem meghallani a kegyelem, a megtisztulás lehetõségét...Az ilyen ember elvan vetve mint a dobó kocka.AZtán no mercy. :(
376 #17 LJ1990
- 2017-06-01 17:47
Szerintem, aztán lehet megint sok volt a 2x 2dl pezsi. :D

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.67 másodperc
3,022,033 egyedi látogató