Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Posta Imre: Helyzetelemzés (2009)

BelföldSokak kérésére írok egy összefoglalót, röviden, a lényegrõl.
A Föld hagyományos energiaforrásai kimerülõben vannak, miközben túlnépesedés van folyamatban. Az életfeltételek, életkilátások romlanak, a Föld klímaváltozása egyre nyilvánvalóbb jeleket mutat a radikális, katasztrófákkal gazdagon tarkított végkifejlet felé, mely emberi áldozatainak számát elõre felmérni nem lehet, de az óceánok vízszintjének emelkedésével és globális környezetünk tragikus változásával számos emberi élet kerül veszélybe. A Föld pólusváltásáról is egyre több hír kering, amelynek része lehet a most tapasztalható idõjárási anomáliák elszaporodása, de ez még csak a kezdet.

Az élhetõ területek lecsökkenése, átstrukturálódása gazdasági és pénzpiaci, hatalmi válságot, illetve átrendezõdést von maga után. A szûkülõ készletek felett egyre szûkebb hatalmi „elit” akar rendelkezni, miközben azt a látszatot tartja fenn, hogy jólétet teremtve rendet, demokratikus berendezkedést tart fenn. A lényeg a látszat, ami mögött diktatúra, háborúk és folyamatos emberellenes, természetellenes gengszterizmus húzódik meg. A nemzetállamok erõt képeznek, mert nemzettudatuk, hadseregük, érdekképviseletük képes fegyveres és politikai ellenállásra. A beszivárogtatott globális tõke ezeket az államszerveket, nemzettudatot támadja, génkoktélt keverve, liberalizmusnak nevezett pusztító ideológiát hipnotizálva zavarja össze a nemzeti öntudatot, bénítja a nemzetek immunrendszerét.

A világhatalmi önpusztító stratégiát a zsidóság cionista képviselõi, és az általuk alapított titkos társaságok fémjelzik, beépítve az általuk kontroll alatt tartott Vatikánt, az USA, Anglia, Németország, Franciaország, és
Magyarország hatalmi szerveit. A népek keveredésével a szülõföldjérõl elcsalt, elzavart idegenek beszivárogtatásával, biológiai fegyverként való demoralizálással, a homoszexualitást, perverziókat, pedofíliát, szektákat, közbiztonsági és gazdasági, vallási pszichológiai, militáns és „terrorista” témákkal, a kezükben tartott hazug médián keresztül zaklatják az õslakosságot és bátorítják a betelepülõket, szítják a feszültséget, gerjesztik az önpusztító tendenciát, miközben gyerekeink és a társadalom elhülyítésébe (cirkusz és kenyér ideológia), egyre alacsonyabb teljesítményekre ösztönzésébe fektetnek be hihetetlen energiákat. Ne gondolkodj, ez az elvárásuk.

Túl sok ember él a földön. A légszennyezéssel, víz és élelmiszer mérgezésével, egészségügyi szolgáltatás privilegizálásával, folyamatos stressz-keltéssel, születésszabályozással, a gyermekvállalás egyre nehezebbé tételével korlátozzák a szaporulatot, miközben egyes fajoknál direkt támogatják a túlszaporodást, hogy ezzel okozzanak végzetes feszültséget a többségi társadalomban. Feje tetejére állítva a világot, értékrendi válságot teremtve a létbizonytalanságba, öntudatlan sorspályára állítják ez emberiség manipulálható nagytöbbségét.

A cél a túlélés, a kevesek, a „kiválasztottak” túlélési esélyeinek növelése.
Magyarország kulcsszerepe mindebben a hihetetlen természeti gazdagsága, amely helyen a globális történések, kataklizmák ellenére is nagyon valószínû az emberiség szûk körének fennmaradása (víz, termõföld, kellemes klíma, gáz, kõolaj). A bankok, ENSZ, NATO, IMF, FED, EU, Brüsszel mind ugyanazt a totalitárius rendszert szolgálja, amelynek célja egy szûk réteg privilegizált hatalmi törekvésének megvalósítása, modern rabszolgatartás, teljes kontroll az információ és az életfeltételek felett.

Igazi õrület, amelyet egy paranoid skizofrén ideológiában, anyagi tobzódásban, terrorállam létrehozásában, minden más fajú ember egyedének kirekesztésében önmaguk megváltását, küldetését betölteni vélõ cionista hatalom képvisel, aminek helytartói és kulcsemberei minden nyugati világi hatalmi szervet átszõve manipulálják és taszítják végpusztulásba a nemzeteket. A bûnbanda több központi helyen székel. Fõhadiszállásuk Tel Aviv, London, New York, Budapest. Az elmúlt száz év véres háborúi, a kommunizmus eszméje és megvalósítása mögött ugyanazok az erõk állnak, amelyeket most Izrael létével, a holokausztozás ízléstelen és minden nemzeti öntudatot sérteni hivatott szajkózásával legalizálni igyekeznek, beteges hatalmi törekvéseiket. Kárhozat készül a világban, amely mögött egy hitvány, hazug, lelkiismeretlen közeg, cionista manipuláció húzódik meg. A nemzetek kormányait ellepték a zsidók, és akit lehetett, pénzzel, hatalommal, zsarolással tartják lelkiismereti rabságban, hogy hazaárulást elkövetve forduljon saját nemzete, istene ellen, a zsidó mindenhatóságot éltetve, annak kezére játszva minden nemzeti értéket, kincset, vagyont.

Egyre valószínûbb, hogy az USA a morális szétzüllöttség állapotában polgárháborúba keveredve veszíti el gazdasági nagyhatalmi szerepét. Izrael léte ennél fogva is megpecsételõdött, de a természeti viszonyok sem teszik lehetõvé egy elsivatagosodott terrorállam további holokauszt-pénzelését. Az olajmezõk kiaknázásának vége felé a legnagyobb kincs az ivóvíz marad. A zsidók már most települnek át az USA-ból, Kanadából és Izraelbõl, pedig még nincs is élhetetlen környezet a számukra, Magyarország pedig gazdasági és erkölcsi csõdben van. Éppen azért, hogy szinte ingyen települhessen be hozzánk minden jövevény, miközben nálunk a cigány-magyar etnikai konfliktust éppen ezek az erõk szítják. Izraelnek úgy kell a háború, mint egy kulacs víz. Az Iráni helyzet ezért is kényes, de arra jó, hogy ráfogják a muzulmán államra saját, terrorista szándékaikat. Valahogyan meg kell indokolni, miért hagyják ott a „szentföldet” és települnek a Kárpát-medencébe, Európába.
Háború lesz, sõt erõs a gyanúm, hogy világháború van készülõben, mert a sok-sok emberellenes gaztett nyomainak eltüntetésére az az eddigi legjobban bevált módszer. A nagy gazdasági válság is ezért lett elõidézve.
Kína és Oroszország elõretörésének nem tud ellenállni sem az USA, sem az EU.
Mivel mindkét centralizált hatalmi központot ugyanazok a zsidó körök irányítanak, ezért arra törekszenek, hogy összevonva a két maffiarendszert, egyetlen „világkormány” megalkotásában teljesítsék ki a zsidó faj „világhatalmi megbízatását”. Magyarországot bele kell, hogy sodorják egy polgárháborús helyzetbe, mert olyan erkölcsi és alkotmányos válságot, szegénységet, elkeseredettséget teremtettek, hogy a háború álcája alatt megvalósított zsidó betelepítéssel, állandó fegyveres erõvel tudják csak eredetei terveiket, a Magyar Köztársaság szuverenitását végképp megsemmisítõ programjukat a nemzetközi porondon hitelesíteni. A jelenleg is zajló magyarellenes, nemzetközi média hecckampány mögött ugyanazok a cionista érdekek állnak, amelyek a meg nem történt rendszerváltás óta egymással kollaborálva árulták el a magyar nemzetet, és játszották át az ország teljes vagyonát zsidó kezekre.

A rövid távú prognózis a következõ. Magyarországon hamarosan gazdaságilag tarthatatlan lesz a helyzet, az infláció és a munkanélküliség hihetetlen mértékeket ölt. Növekszik az elégedetlenség, és a közbiztonság a jelenlegi magyargyûlölõ intézkedéseket fokozva, még inkább rászabadítja a többségi, békés társadalomra, a felheccel cigánybûnözõket. Napi szinten történnek gyilkosságok, rablások, aminek áldozatai magyarok lesznek. A nemzetközi sajtóban ennek az ellenkezõjét fogják sulykolni, miközben idehaza egyre több lesz, a Mossad által szervezett provokáció is. Elõrehozott választásoknak kell lenni, aminek eredménye egyelõre bejósolhatatlan, mert a nemzeti radikalizmus, a magyarok és a normális zsidók, cigányok és más nemzetiségiek ébredése által már nem pártokról, hanem a radikális változások igényérõl fog szólni. Az összes hazaáruló parlamenti párt egységbe szervezõdve törekszik majd a nemzetellenes erõk hatalomban tartásáért, a zsidó érdekek védelme érdekében. A választások eredményének kihirdetését követõen kitörnek a zavargások, és hamarosan bevezetik a rendkívüli intézkedéseket, amellyel a jelenlegi áldemokráciát nyílt diktatúrává változtatják. Menekültáradat indul meg nyugati irányába és ellepik a határvidéket a cigány és magyar kirekesztettek tömegei. Eközben megindul a zsidók inváziója az országba, a kilakoltatottak lakásaiba, a nekik készített lakótelepekre, és az elhagyatott laktanyákon szerezve szállást maguknak. A közbiztonságot a NATO csapatai és az izraeli haderõ szavatolja majd, miközben minden magyar honvédot, aki az erõszak és a betelepítés ellen tenni akar, terroristának fogják nyilvánítani, kivégezni, vagy internáló táborba zárni. A cigányok kiirtását a magyarokra fogják majd, s azt a megmaradt magyar kisebbséget, aki még munkaképes, a szolgáltatóiparban fogják alkalmazni, bérrabszolgaként. Európa szívében tervezik létrehozni azt az „Új Izrael”-t, amely a nemzetközi jogra, szerzõdésekre magasan tett, s atomhatalmával nem csak a térség egészét destabilizálja majd, de arzenálja közvetlen veszélyt jelent az egész régió számára, nem csak, mint potenciális ellenség, hanem, mint potenciális célpont is. Háborús övezet válhat a Kárpát-medencébõl, amelynek kulcsszerepérõl senki nem vitatkozhat Európában. A hatalom megszilárdítását követõen az ország felvirágzik, mert kiderül, hogy egy kincsesbánya, csak a magyarok - akik már valójában zsidók voltak ezelõtt is, hiszen a médiaszereplõink túlnyomó része magyarul beszélõ zsidó - ezt nem tudták jól használni. Szórakoztató mega-„park” lesz az ország, ahol a pénzes zsidók, és egyéb gazdag mágnások a Földet érõ csapások átvészelésének biztos tudatában jöhetnek szórakozni, pihenni és túlélni.

Szerencsére ez a terv sem teljesen biztos, mert nem tudjuk, mit szólnak mindehhez az oroszok és a kínaiak. Az egyre inkább látszik, hogy a magyarok kezdik ellenezni az elképzelést - még ha nem is tudják pontosan, hogy mit is, és miért - és ez felülírhatja az eredeti cionista terveket. Meglátjuk, mit hoz a holnap! Rajtunk áll, hogy mindaz, amit megfogalmaztam megvalósul-e, vagy nem, viszont ez csak a részleteiben lehet kicsit másképpen. A mechanizmus már beindult, a háborús készülõdés már tart. Készüljetek fel a legrosszabbra, s örüljünk, ha aktív cselekedeteink és közbelépésünk hatására nem az fog bekövetkezni. Pusztán csak imádkozni már nem elég!

Bajtársi üdvözlettel:

Posta Imre

Hozzászólások

304 #1 Magatesz
- 2017-07-25 18:07
Azt gondolom minden alap stabil amit az elõrevetítés összesített.
Én azonban látok egy olyan állapotot, hogy az embereknek ha csupán a fejüket kellene kicsit megemelni már a többség arra sem volna képes. Itt van a Szabadenergia tényszerû megvalósulása amit leközölt tehát nem saját felismerés alapján megvalósítottam, bemutattam emberek százainak és még csak egy /1/ rajtam kívüli elvetemült sem állt elõ aki azt mondta volna, hogy O.K. segítesz nekem csinálni egyet - mert bárki el tudja készíteni garantálom. Pedig még ezen a fórumon is megszellõztettem hónapokkal ezelõtt. Akkor mondja meg nekem valaki ez miért van? A mûködést illetõen kifogást senki sem tudott ellenérvet felhozni hacsak nem Dr Egeli György 34 ezres megtekintést elérõ Jakab István mûsorvezetése által 3 évvel ezelõtti felvételnek hisznek. Készítettem kisfilmet, leírást Weboldalt nyitottam a Facebookon. Senki de senki nem érdeklõdik az általam készített 8 készülék 80% feletti produkciója ellenére.
ÉRTITEK EGY MÁSIK EMBER NINCS aki felfogta volna ennek a jelentõségét.
254 #2 mujko
- 2017-07-25 18:38
Magatesz emlékszem akkor többen kértek iránymutatást és bõvebb tudni valót .
De úgy eltûnt mint Petõfi a ködben ?
116 #3 livia
- 2017-07-25 21:12
Imre! Pásztón két Szûz Mária szobor is könnyezik egyszerre. Valamit elõrevetít. Hiszek benne. Valami történni fog nálunk, amiért e égi jelenség figyelmeztet. Nem kéne röhögni.Tán gondolkodni kéne. Védtelenek vagyunk, mint a tanácsköztársaság idején! Ideje eszmélni. No, de kinek beszélünk, annak idején is kinek beszéltek? No. Nem könnyû. Majd dönt a csõcselék?
116 #4 livia
- 2017-07-25 21:13
No, ne hagyjuk!
304 #5 Magatesz
- 2017-07-25 21:29
Facebookon a Szabadenergia oldalt kezelem. Nevem Krasnyánszky Béla
58 #6 ssman
- 2017-07-26 10:05
Szervusz Magatesz!
Kuldtem privit a faszbukon!
Aldas,
Laci
40 #7 bulcsu
- 2017-07-26 20:12
Valamilyen szinten ez az iromány pont ide illik, így belinkelem.

"Izrael bizonyos értelemben Magyarország egyik utódállama"

https://magyarkoz...todallama/
116 #8 livia
- 2017-07-26 20:32
Magatesz! Engem érdekel! A baj, hogy utálom a faszbukót. Érdekes, ezt a szót elfogadta az ebadta, no, meg se nézem ott. Majd egyszer, mert valaki nagyon összezavarta ott a családi életemet. No, meg is kapta érte a büntetését, nem tõlem, Istentõl.
116 #9 livia
- 2017-07-26 20:51
Bulcsu! Akkor szerinted megint csak ideje lenne újraszámolni azt a rettenetes hol a micsodát. Ott kétszázezer, itt már lassan kétmillió, de, no az Isten tudja. No, és a mag, honnan van, netán lefagyasztotta ez a Mengele a spermákat, no, ezért takargatták a búvóhelyét, meg nem is akarták büntetni. No, hitler se halt meg tutira, csak egy ilyen hülyét halasztottak meg helyette, mint amilyenek mi vagyunk. Feláldozhatók!
33 #10 vizilo
- 2017-07-28 19:45
Nem Trupf a fönök hanem Zsiráfék döntenek ö csak egy köhögés a ködben ...) Nem sokat tud tenni !!! s_vigyori

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.84 másodperc
3,397,842 egyedi látogató