Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

1950: Amikor Kádár János felszámolta a szabadkõmûves szervezeteket

BelföldA magyar szabadkõmûvesség Hazánkban ma is mûködõ zászlóshajója, a Sas Páholy 1950-ben a többi páhollyal együtt igyekezett fennmaradni a számukra egyre fenyegetõbbé váló vizeken: a hatalommal szembeni ellenséges szembenállás gyanúját eloszlatandó újabb „gesztusként”, 1950 januárjában, több páholy is a tervgazdálkodás és a béke témáját tûzte ki munkája tárgyaként!!!
1950. június 6-án Révai József népmûvelési miniszter egy beszédében élesen támadta a magyarországi szabadkõmûvességet. A beszédet közölte a másnapi sajtó.


A szabadkõmûvesek ekkor úgy határoztak, hogy beadványban cáfolják az õket ért vádakat.
A beadványt személyesen a nagymester fogalmazta meg, június 12-én adták le a Népmûvelési Minisztériumban.
A továbbiakról önéletrajzi jegyzeteiben így ír Benedek Marcell (Benedek Elek fia): „Ötnegyed évig voltam nagymester, amikor egy Révai-beszédben megkondult a szabadkõmûvesség halálharangja, egy-két rövid, nem is bántó mondat alakjában. Levélben válaszoltam erre a beszédre, a levelet éppúgy megbeszéltem mondatról mondatra a nagypáholy vezetõségével, mint annak idején elõadói beszédemet a tanárkongresszus elõkészítõ bizottságával. Aztán – a levél még a gépírónál volt – megtartottam utolsó elõadásomat egy nõvérestén, Arany öregkori lírájáról.
Harmadnap – 1950. június eleje volt – délben átadták a levelet Révai miniszter titkárának.
Négy óra után telefonértesítést kapok: az ÁVH megjelent a nagypáholyházban, a feloszlató rendelettel, amelyet csak megmutatott, de nem adott át.
A rövid rendelet lényege: a szabadkõmûvesség valamikor haladó intézmény volt, de most Amerika-barátok húzódnak meg benne. Gerõ Andort behívták, hogy a kulcsokat adja át. Velem senki nem törõdött. A minisztertõl nem kaptam választ – minek is? Ezzel vége volt annak, aminek a szabadkõmûvességben vége lehet.”

A rendeletet, melyet a belügyminiszter írta alá, így szólt:

„Tárgy: A magyar szimbolikus nagypáholy Bp. Podmancizky u. 45. és az összes magyarországi szabadkõmûves szervezetek feloszlatása

Az 1938. XVII. t.c., illetõleg a 7.330/1946. M.E.sz. alapján a tárgyban megnevezett egyesületet feloszlatom.

Felhívom a törvényhatóság elsõ tisztviselõjét, az Államvédelmi Hatóság vezetõjét és az I–IX. kerületi rendõrfõkapitányokat, hogy a feloszlatott egyesületet a mûködõ egyesületek nyilvántartásából töröljék, továbbá a feloszlatott egyesületek vagyonának zár alá vételérõl gondoskodjanak.

A feloszlatott egyesület vagyonának felhasználásáról késõbb intézkedem.

INDOKLÁS:

A lefolytatott vizsgálatból azt állapítottam meg, hogy az egyesület és szervezetei a Népköztársaság ellenségei, a tõkés elemek és a nyugati imperialisták híveinek gyülekezõhelyeivé váltak s mint ellenséges tevékenységet kifejtõ egyesületet feloszlatom.

Budapest, 1950. június hó 12. napján

Kádár János s.k.
belügyminiszter”


Megjelent: magyartudat.com


Admin (magaspart.hu):

Michael Bradley könyvébõl (Titkos társaságok könyve.) többek között az is kiderül, hogy a szabadkõmûvesség „metafizikai hitét nem a Bibliából meríti. Kultuszaik forrása a középkori héber misztika, a Kabbala.” (54. o.) „A szabadkõmûvesség testvériség a testvériségben: két szervezet létezik, egy külsõ és egy, a kiválasztottakat befogadó belsõ: az egyik nyílt, a másik szigorúan titkos. A látható társaság kellemes, baráti társaság, elismert, megbecsült emberek köre. A láthatatlanok köre titkos és magasztos testvériség, amely felesküdött, hogy szolgálja a szent titkot (areanum arcandum)”. (53-54. o.) Egyes pápák, már korábban felismerték, hogy a szabadkõmûvesek egyik kitûzött célja, a katolikus egyház, (késõbb már a református egyházak is) sõt a világi hatalom felszámolása: Nem meglepõ tehát, hogy XII. Kelemen pápa 1738-ban „In eminenti” kezdetû bullájában meghagyta: katolikus hívõ nem lehet szabadkõmûves. Ugyanezt megerõsítették Krisztus földi helytartói közül XIV. Benedek (1751), VII. Piusz (1821), XII. Leó (1826), XVI. Gergely (1832), IX. Piusz (1846), XIII. Leó (1884).

A fenti elõzmények után alaposan feltételezhetõ, hogy a szabadkõmûvesség zsidó irányítás alatt állt és áll még ma is! Tekintve, hogy a cikkben említett Révai József – hasonlóan az akkori kommunista vezetés többségéhez – közismerten zsidó kispolgári családból származott, mi csak arra tudunk gondolni, hogy Kádár rendelete, leegyszerûsítve a „kommunista és kapitalista párti” zsidók „belháborújának” eredménye volt. Feltételezésünket erõsíti, hogy Benedek Marcell – aki ötnegyed évig volt a páholy nagymestere – édesanyja nevét, a Wikipédia elfelejtette közölni. Szülei cím alatt, csak apja nevét (Benedek Elek) tünteti fel, édesanyja neve, a beszédes nevû Fischer Mária, „valamiért” lemaradt a szülõk listájából!

A rendelet indoklása szerint: „…egyesület és szervezetei a Népköztársaság ellenségei”. Mivel tudjuk, hogy azokban az idõkben nem sokat szoktak kukoricázni a „Népköztársaság ellenségeivel”, minden esetre érdekes lehet, hogy Marcell 1947–1962 között, még 77. életévében is, az ELTE-n tanított, tehát bizonyára “jó okkal” – másokkal ellentétben – békén hagyták!

(A szabadkõmûvesség témája iránt érdeklõdõknek ajánljuk még Bakos József filozófussal készített interjút, melynek címe: Világépítés és világpusztítás. Bár Bakos úr elõadásokat tartott többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is, vélhetõen a hivatkozott interjú miatt, nyugdíjba már portásként vonult el. Úgy tûnik sérthette valakik érzékenységét!)

Véleményünk szerint azért Orbán Viktor tanulhatna Kádár János példájából, és a külföldi ilyen-olyan pénzen mûködtetett hazai migránssimogató szervezeteket, továbbá Magyarország ellenében játszó „civilnek” mondott alakulatok tevékenységét, igazán betilthatná már!

Hozzászólások

283 #1 gladiator07
- 2017-07-28 13:51
Egy nagyon fontos " státusz" a kõmûvesek tagjainak, ami nem mellékes. Tudniillik ebbõl élnek, és nem is akárhogyan. Hát persze hogy nem a biblia a tananyag, hanem Hiram Abif, Salamon elsõ temploma építõ mesterének tudása az alapja a "kõmüves" idológia alapja. Úgy avatják be a kezdõket ahogy Abifot megölte a két inasa, föggõ ónnal, és kiszögelõvel, ergó tisztában vannak a világ mûködésével, csak bennünket tartanak a kitalált vallások poklában,,,már akit!

BL.
48 #2 ro-zsola
- 2017-07-28 15:14
1950 janár
1956 október
.......
4 #3 Posta Imre
- 2017-07-29 08:04
Gerry ez most olyan, mint az "Állítsuk meg Sorost!" Csak mostanra minde-gyík szabadkõmûves. Tehát Kádár nem számolt fel semmit, ahogy Sztálin sem.

Orbán, a szabadkõmûvesek elárulója
2016/02/21

A politika összetett és (mesterségesen) végletekig bonyolított világában “semmi nem az, aminek látszik” (CIA alapfilozófia!). Még gyakran az ellentéte sem igaz annak, amit a felszín és az alatta lévõk fecsegnek, méghozzá úgy, hogy igazságokként tálalják a józan szemlélõ számára teljesen agyament kreténségeket. A polgári liberáldemokrácia – mint elképzelés –, és mint „valóság” halálra van ítélve. Magát ítélte halálra. A nagyon messzirõl induló Orbán Viktorral az a nagy szerencséje a magyaroknak, hogy a miniszterelnök rendkívüli módon élvezi a hatalom gyakorlását, sikeressége érdekében pedig képes minden eszközt bevetni. (NIF SZERK.: NÉHA MÉG A MEGBÍZÓI ELLENÉBEN IS! SZERENCSÉNKRE!)

Afelõl épeszû embernek nem lehetnek kétségei, hogy az úgynevezett rendszerváltás szabadkõmûvesek által elgondolt és végrehajtott mederben zajlott le. Mikor a liberális Orbán Viktor a kerekasztal-tárgyalásokon exponálta magát, kivétel nélkül a Soros-féle végrehajtási módszerekbe burkolózó, aktuális szabadkõmûves politikai koncepciót hajtotta végre. Érdemes tudni, hogy aki ilyen mûveletekben részt vesz, gyakran alig van tudomása arról, hogy minek a részese. Megigézi a felszín, a jónak vélt jelszavak (akkor éppen a liberalizáció, privatizáció, dereguláció „szentháromsága”) mágiája. Orbán – mivel nem hülye – tudta, hogy akkor e hármas követése komoly hatalomtechnikai jelentõséggel bírt. Most itt nem célunk a csillagváltás utáni kormányok és ellenzékek munkájának teljes vizsgálata, inkább csak egy pálfordulásra való rávilágítás.

2010-ben a mostani miniszterelnök óriási fölénnyel hozta vissza magát onnan, ahol már sokan temették. Felesleges itt a 2002-es vagy a 2006-os bukás hátterérõl szólni, ezen választási évek kapcsán nem vagyunk Orbán dicsérõi, vagy bírálói; a 2002-es vagy a 2006-os Orbán Viktor egyszerûen nem érdekel minket. Ellenben a 2010-es gyõzelmét követõ években olyan politikai mûveletek sorozatába kezdett bele, amelyekkel teljesen szembement a feljebb említett „szentháromsággal”. Miért? Mert a világ erre ment.

Kétségtelen, hogy a liberalizmus szétrohasztja úgy az államot, mint a társadalmat. A nyugati jóléti, buzi- és idegenimádó államain és társadalmai a migránsok csürhéjének igazi áldozatai. Szinte kínálják magukat a fogyasztó idióták tömegei. Orbán Viktor – nyugat-európai kollégáihoz képest – jól kezelte a közel-keleti és afrikai szemét beözönlésének kérdését. Ismételjük: a nyugati kreténekhez képest. Tehát a fennálló keretek között. A még meg-nem-buktatásának keretei között. Mivel a hatalmat csak hazafias kormányok tudják megtartani – mint ahogy egyáltalán egy országot egyben tartani ilyen viharok közepette –, ezért Orbán nagyot ugrott. Nem színészkedik. A keretek között tényleg hazafias. Ízlésvilágunk szerint ugyan nem viszi túlzásba, és nem is a legjobban csinálja, de jelen pillanatban nála jobban nem tudja senki. (Szerk.: Ezt te meg honnan tudod? Fõleg ilyen biztosan!)

És amirõl kevesen beszélnek: Orbán elárulta a szabadkõmûveseket! Átlépett rajtuk. (Fél évtizeddel ezelõtt az Európai Uniós vs. Orbán Viktor vitát mint szabadkõmûves belharcot írtuk le. Most új fejezet következett.) Ne gondolja senki, hogy ez nem fáj nekik. A páholyok bûzében õrjöngnek a vakolók. A miniszterelnök fejét akarják. Ezzel kapcsolatban jelentetett meg ma érdekes cikket a Hídfõ nevû, mélyreható politikai elemzéseket végzõ portál. Vörös vonal Magyarországnak: ki akarta megöletni Orbán Viktort? címû írásukban megemlítik a Magyar Nemzeti Arcvonal által leleplezett „vörös nap”-os mûveletek hátterét, és nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy bizonyos körök üzentek Orbán Viktornak. Képet is közölnek, ahol a miniszterelnök számára vörös vonalat húztak; e vonal az amerikai külügyi elképzelésekbe csomagolt szabadkõmûves koncepciókat jelenti.

Orbán-Viktor-box-hidfo.ru_-1A Hídfõ által feltárt vörös vonal a miniszterelnök közelében

Tehát Orbán eldöntheti, hogy túllépi-e a határt, vagy sem. Komolyan megfenyegették, mert elkezdett autonóm szereplõként mûködni. A Hídfõ utal egy lehetséges elfedésre, melyben az Orbán-ellenes valós fenyegetést egy marginális szélsõjobboldali csoport összeesküvésével igyekeztek elfedni. Emlékezetes, hogy a liberális patkánymédia – rendkívül szánalmas módon – a Magyar Nemzeti Arcvonalat is megpróbálta összefüggésbe hozni az Orbán-ellenes tervekkel. Az elemzõ portál azt írja, hogy a „szélsõjobboldal” fedõsztorival az volt a cél, hogy a balliberális ellenzéki erõkkel összejátszó „civil szervezetekkel” ne mérgesedjen el teljesen a viszony. Hiszen amennyiben a valós történettel elõálltak volna Orbánék – tehát egy szabadkõmûves gyökerû balliberális végrehajtói kört jelöltek volna meg – az csak feltüzelte volna a liberális ellenzéki csürhét. Tegyük fel õszintén a kérdést: ki hitte volna Orbánéknak?

Azonban ily módon a Terrorelhárítási Központ norma felmutatásával sikerült elvenni a kedvét a valós tervezgetõknek. Orbán üzent: látlak titeket. Nyilván azért, mert ismeri õket; Orbán, a szabadkõmûvesek elárulója. (NIF: Nahát, megdöglik a macskánk. El is hisszük ezt az egész nagy sztorit! Szegény zOrbán, milyen bátor, mégis megakarják ölni. Rá szavazunk újra! A NemzetiArcvonalnak meg úgy néz ki kezd elmenni az esze!!! Írtak valami rázósat, hogy beleborzongjunk!

Egerszegi Ur! Maga ennél sokkal jobb cikkeket szokott írni!)

Egerszegi Gyula – NemzetiArcvonal.net

Nemzeti InternetFigyelõ (NIF)


A szabadkõmûves listát különbözõ forrásokból kaptuk.

Mindenki döntse el, mit hisz el belõle...Az interjuban az alany a szab. kõm. tag nem válaszól kimeritõen a kérdésekre a végén be is vallja. nem mondja,hogy az alsó fokozatuak ,csak jótékonykodnak leplezés céljából. Az összeesküvõk ,csak 30-ik fok után tárgyalnak világuralmi témákat ami a vilákormány feladataihoz tartozik. Itt már nem beszélnek az egyenlõségrõl,mert az csak a 300 uralkodó családnak a kiváltsága. hin.72 szabadkõmûves a mai magyar politikai életben

a politikai SZABADKÕMÛVESEK 2002-ben a magyar politikai életben.
Magyarországon 300 szabadkõmûves páholy mûködik.
PÁHOLYOK: GRAND ORIENT francia
B"NAI-BRIT (USA) USA
Martinovics francia
PALLAS (német) németPártállások: Centrum Párt ( választási szövetség) CENTRUM
Fiatal Demokraták Szövetsége FIDESZ
Független Kisgazda Párt FkgP
Kersztény Demokrata Szövetség KDSZ
Magyar Demokrata Fórum MDF
Magyar Demokrata Nép Párt MDNP
Magyar Szociál Demokrata Párt MSZDP
Magyar Szocialista Párt MSZP

Tisztségek: Alkotmány jogász AJ
Gazdaság Kutató Intézet GKI
Hit Gyülekezete HIT
Köztársasági elnök KE
Magyar Nemzeti Bank elnöke MNB
Magyar Tudományos Akadémia MTA
Miniszter elnök ME
Nemzeti Olimpiai Bizottság NOB
TV-2 elnöke TV-2

Neve: PÁHOLY Pártállása: Fedõneve Tisztsége:
1 Áder János francia FIDESZ
2 Balsai István PALLAS (német) MDF
3 Bányász Rezsõ B"NAI-BRIT (USA) MSZP
4 Baráth Etele PALLAS (német) MSZP Kámzsás
5 Bauer Tamás B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
6 Bokros Lajos PALLAS (német) MSZP
7 Bolgár György B"NAI-BRIT (USA) MSZP
8 Boross Péter PALLAS (német) MDF KGB utódja
9 Dávid Ibolya B"NAI-BRIT (USA) MDF
10 Demján Sándor B"NAI-BRIT (USA) Trigránit
11 Demszky Gábor B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
12 Donáth Ferenc PALLAS (német) MSZP Evangélikus Lelkész
13 Elek István PALLAS (német) MDF
14 Eörsi István B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
15 Eötvös Pál PALLAS (német) MSZP Népszabadság
16 Eszterházy Péter francia SZDSZ
17 Farkasházy Tivadar B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
18 Füzesi Tibor francia KDSZ
19 Glatz Ferenc PALLAS (német) MTA
20 Horn Gyula PALLAS (német) MSZP
21 Isépy Tamás francia KDSZ
22 Jancsó Miklós (francia) B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
23 Jeszenszky Géza B"NAI-BRIT (USA) MDF
24 Kapolyi László B"NAI-BRIT (USA) MSZDP
25 Keleti György PALLAS (német) MSZP MOSZAD
26 Keleti Györgyné PALLAS (német) MSZP MOSZAD
27 Kerényi Imre PALLAS (német) SZDSZ
28 Kiss János B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
29 Konrád György PALLAS (német) SZDSZ
30 Kónya Imre PALLAS (német) MDNP
31 Kóródi Mária PALLAS (német) SZDSZ
32 Kosáry Domokos PALLAS (német) MTA
33 Kovács László francia MSZP
34 Kõszeg Ferenc PALLAS (német) SZDSZ
35 Kukorelly István PALLAS (német) MSZP
36 Kupa Mihály PALLAS (német) CENTRUM
37 Lengyel László PALLAS (német) MSZP
38 Liebmann Katalin PALLAS (német) FkgP
39 Lovas István B"NAI-BRIT (USA) FIDESZ
40 Mádl Ferenc francia KE
41 Magyar Bálint B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
42 Makovecz Imre PALLAS (német) MDF
43 Martonyi János francia FIDESZ
44 Márványi Péter B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ Riporter
45 Medgyessy Péter francia ME
46 Németh Sándor B"NAI-BRIT (USA) HIT
47 Orbán Viktor B"NAI-BRIT (USA) FIDESZ
48 Paskai László PALLAS (német) Pacific Biboros
49 Petõ Iván B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
50 Pintér Dezsõ B"NAI-BRIT (USA) TV-2
51 Pokorni Zoltán francia FIDESZ
52 Popper Péter PALLAS (német) SZDSZ
53 Pusztai Erzsébet PALLAS (német) MDNP
54 Smidt Pál francia NOB
55 Sólyom László PALLAS (német) AJ
56 Suchmann Tamás B"NAI-BRIT (USA) MSZP Rabbi
57 Sugár György B"NAI-BRIT (USA)
58 Surányi György B"NAI-BRIT (USA) MNB
59 Surján László PALLAS (német) KDSZ
60 Szabad György PALLAS (német) MDF
61 Szabó Iván PALLAS (német) MDNP
62 Szájer József PALLAS (német) FIDESZ
63 Székely Péter B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
64 Szentiványi István B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
65 Szörényi Levente PALLAS (német) MDF
66 Timár György PALLAS (német) FkgP
67 Torgyán József francia FkgP
68 Varga László B"NAI-BRIT (USA) FIDESZ CIA
69 Vértes Csaba PALLAS (német) GKI
70 Vizy E. Szilveszter PALLAS (német) MTA
71 Zwack Péter B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ
72 Tamás Gáspár Miklós B"NAI-BRIT (USA) SZDSZ

Én meglepõdtem, hogy csak 72 kõmûves van elitben.
http://www.szitty...led_13.htm
2 #4 gerry
- 2017-07-29 08:37
Imre - nem én írtam és a hozzászóló Admin is más ... de érdekesnek találtam mert eddig nem hallottam erröl.
4 #5 Posta Imre
- 2017-07-29 09:03
Gerry, tudom én aztat, de ismeretlennek mégsem szólíthattalak. Az anál-lógójára akartam rámutigálni, hogy akkor is, most is ugyanaz a módi.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.57 másodperc
3,410,677 egyedi látogató