Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Fejbe lõtte magát a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa

BelföldHa utána meg még kétszer mellbe is, akkor ez biztos öngyilkosság. De miért vezetõ hírek? Nem "büszkeségbõl", de 7 év alatt a cégénél, senki nem lett öngyilkos, míg én szûrtem, bár ma már inkább ez bûn, mint ázsió. Sajnálom. Remélem sokan követik a példáját és nem csak anál a szervezetnél, mert sok-sok célszemély meg van már jelölve. Kiderült, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat egyik emberének holttestére bukkantak rá a Duna-parton vasárnap a kutyasétáltatók. Öngyilkosságának hátterében családi dráma állhat.

A Zoom.hu információja szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) munkatársa volt az a férfi, akinek a holttestét augusztus 6-án, vasárnap kutyasétáltatók vették észre Budapesten, a Duna partján. A lap úgy tudja, hogy az NVSZ embere fejbe lõtte magát, és családi dráma állhat öngyilkosságának hátterében,

Az értesülések egy részét a rendõrség is megerõsítette a Zoomnak: valóban a NVSZ kötelékébe tartozó férfi végzett magával. Ugyanakkor azon túl, hogy a halálesetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják, több részletet nem közölt a rendõrség.Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2017-08-08 19:54
Bemutatkozás

Köszöntjük a Nemzeti Védelmi Szolgálat honlapján!

A rendvédelem, a köz szolgálata magas követelményeket támaszt ezen hivatást vállalókkal szemben. A szakmai elõírások elméleti ismeretén és professzionális gyakorlati alkalmazásán túl szigorú erkölcsi követelményeknek, hivatásetikai alapelveknek is meg kell felelni.

Alapvetõ társadalmi igény, hogy az állami szervek munkatársai feladataikat kötelességtudattal, szakszerûen, felelõsséggel végezzék. Az adott területre vonatkozó jogszabályi rendelkezések a pártatlan, elõítéletektõl és befolyástól mentes feladatellátás elvárásaival kiegészülve meghatározzák a hivatásos és közszolgálati dolgozók munkavégzését, mindennapjait.

Az elõírásoktól eltérõ magatartás, a jogellenes vagy a szakmaisággal ellentétes szolgálatellátás, a személyes érdekek érvényesítése megfelelõ fellépést igényel. Kisebb-nagyobb ajándékok, elõnyök, szolgáltatások elfogadása, bûnelkövetõkkel történõ kapcsolatfelvétel, vagy együttmûködés nem csak az érintett szervezeti egység tisztességét, az adott szervezet egészének méltóságát veszélyezteti, hanem annak tevékenységét, feladatellátásának eredményességét is.

A korrupció elleni küzdelem, az állami szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erõsítése közös társadalmi ügy. Ennek megfelelõen meg kell elõzni és meg kell akadályozni, hogy olyan személyek kerüljenek a rendvédelem, közszolgálat állományába, vagy teljesítsenek szolgálatot, akik esküjüket megszegve, hivatali helyzetükkel visszaélve, és azt kihasználva saját érdekektõl vezérelve jogosulatlan igényeket szolgálnak ki, bûncselekményeket követnek el.

Ugyanakkor a köz érdekében tisztességgel dolgozókat, a munkájukat az elvárásoknak megfelelõen végzõket – rájuk tekintettel családtagjaikat, hozzátartozóikat – meg kell óvni az ellenük intézett jogellenes támadásoktól. A rendvédelem tisztaságát, megbecsültségét, morális és szakmai tekintélyét meg kell védeni és meg kell tartani.

Ezen elvárások és igények mentén jött létre 2011. január 1-jén a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Állományunk tapasztalt, a bûnfelderítésben jártas munkatársakból áll, akik elkötelezetten, feladataikat magas felelõsséggel ellátva vesznek részt a szervezet céljainak megvalósításában.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat budapesti székhellyel, országos illetékességgel, önállóan mûködõ belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv. Kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózatának munkájában.

Az NVSZ a rendvédelem (rendõrség, büntetés-végrehajtási szervezet, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, Országgyûlési Õrség, Terrorelhárítási Központ), a polgári titkosszolgálatok (Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), bizonyos jogszabályban meghatározott közigazgatási szervek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal), valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti, a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott feladatkörrel rendelkezõ kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk körében látja el védelmi feladatait.

A védett állomány létszáma közel 130.000. fõ.

Mûködésünk alapelvei:

Törvényesség
Munkánkat jogszabályi rendelkezések alapján, azoknak megfelelõen végezzük, a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásában ügyészi kontroll érvényesül, bûnfelderítõ tevékenységünk ellátására – törvény által meghatározott esetekben – bírói engedély alapján kerül sor.

Védelmi jelleg
Fel kell derítenünk, meg kell akadályoznunk a védett szervek és állományának feladatellátását jogellenesen befolyásoló, befolyásolni szándékozó külsõ és belsõ törekvéseket. Jogszabályban meghatározott esetben a védelmi funkció a védett állomány tagjának közeli hozzátartozóira, és a vele kapcsolatban álló más személyekre is kiterjed.

Dinamizmus
A védett állomány tagjai ellen intézett támadásokkal szemben gyorsan, erõteljesen és hatékonyan fellépünk.

Nyitottság
A védett állomány és az állampolgárok kapcsolatfelvételére, bejelentéseire nyitottak vagyunk, a védett szervek mûködését gátló, akadályozó jelenségek kiszûrésében részt veszünk, partnerek vagyunk.Tevékenységi körünk:

Bûnfelderítés
Jogszabályban, a 293/2010. (XII.22.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében megjelölt bûncselekmények esetén a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú megállapításáig vagy kizárásáig felderítõ tevékenységet folytatunk. Fontos hangsúlyozni védelmi funkciónk érvényesülését, eljárunk a védett állomány tagjával szemben hivatali kötelességének teljesítése miatt elkövetett bármely bûncselekmény esetén. Ki kell emelni, hogy a védelem kiterjed a védett állomány közeli hozzátartozóira, vagy az állomány tagjával kapcsolatban álló más személyre is bizonyos erõszakos bûncselekmények – így emberölés, kényszerítés, személyi szabadság megsértése, emberrablás, zsarolás – esetén.

Kifogástalan életvitel ellenõrzés
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 37/B.-37/C. §-ai alapján elvégezzük a rendvédelmi oktatási intézményekbe és a hivatásos állományba jelentkezõk, valamint a rendvédelmi oktatási intézmények hallgatói, tanulói és a hivatásos állomány tagjai életvitelének ellenõrzését.

Megbízhatósági vizsgálat
A folyamatos ügyészi kontroll mellett általunk kialakított, mesterséges élethelyzet segítségével azt ellenõrizzük, hogy az érintett eleget tesz-e jogszabályban elõírt hivatali kötelezettségének, a jogszerû, befolyásmentes feladatellátás követelményének.


Céljaink:

Az államhatalom végrehajtó szervei iránti bizalom helyreállítása.
A hatáskörünkbe tartozó szerveknél dolgozók védelme.
Az állami szolgálat tekintélyének visszaállítása.
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!
http://nvsz.hu/be...
1 #2 Pitkin
- 2017-08-09 06:53
130.000 fõ a Nemzet? Melyik? Annyival még lehet mit kezdeni.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.41 másodperc
3,399,638 egyedi látogató