Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Veres András: Európa a teljes önfeladás küszöbéhez érkezett

BelföldMegmértelek titeket és könnyûnek találtalak. Kár sírni-ríni, a népek tetvedék fos csürhékké lettek, alkeszok, drogosok, ribancok, liberálbuzik, egomán focista....m vagy bármely kötöttség buzi elfajzottjai. A vallást meg egyenesen hagyjuk, mert köpni se lehet már akkorát, amit mára összesóhajtott magának a sok ratyi sátánista szemét. A keresztény értékrend elhagyásával Európa a teljes kulturális és politikai önfeladás küszöbéhez érkezett – mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a Szent István-nap alkalmából megtartott ünnepi szentmisén, vasárnap Budapesten.

Veres András homíliájában kiemelte: ebben a különösen nehéz történelmi helyzetben óriási felelõség nehezedik minden keresztény ember vállára.

Azt kérte, hogy „bátor õszinteséggel” vizsgálja meg mindenki a saját felelõsségét és cselekvési lehetõségeit, valamint azt, hogy mi vezetett Európa-szerte a hit és a vallásosság gyengüléséhez, az evangéliumi értékrend kiszorulásához a mindennapi életbõl.

Az MKPK elnöke Szent II. János Pál pápát idézte, aki szerint „egy olyan hit, amelyik nem válik kultúrává, rosszul befogadott, rosszul megélt és rosszul továbbadott hit”.

Hozzátette: nemcsak a múlt hibái vezettek a társadalom szekularizációjához, korunk keresztényei sem teszik magukévá teljesen Isten törvényeit. „Langyos keresztények” pedig nem tudnak meggyõzõ erõvel tanúságot tenni az evangéliumról és másokat Krisztus követésére hívni – figyelmeztetett.

Kitért arra: nagy felelõsség egy országot, egy gyárat, egy intézményt vezetni, de sokkal nagyobb „lelkeket vezetni”, gyermekeket nevelni. A hit továbbadása és a hitre nevelés a legfontosabb feladat, mert elbizonytalanodott, sok vonatkozásban értékvesztett világunkban csak ez tud biztos alapot, erõt, bátorságot adni az embernek.

A Szent István-bazilika elõtti, zsúfolásig megtelt téren az ünnepi szertartást Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezette. A bíboros köszöntõjében úgy fogalmazott: Szent István bevezette a magyarságot az ezer évvel ezelõtti Európa keresztény népeinek közösségébe. A kereszténység Európa népeinek kultúrájában ihletõ erõ volt, nem szürkévé és egyformává tette a népeket, hanem abban segített, hogy mindegyik a saját gazdagságát fejlessze tovább – mondta.

Erdõ Péter kiemelte, Szent István hitében szilárd alapra talált, és erre az alapra akarta építeni országának életét. Nagy reformokat hajtott végre, ezek tették lehetõvé népének megmaradását.

Hûségre és megújulásra van szükség korunkban is. „Keresztény hitünk ma ihletõnk lehet, hogy megtaláljuk helyünket a változó világban, amelyet ma is kísér Isten gondviselõ szeretete” – fogalmazott a bíboros.

A szentmisén Erdõ Péter megáldotta az új kenyeret.

A szertartás a Szent Jobb-körmenettel zárult. Szent István jobb karjának kézfejereklyéjét a honvéd koronaõrség hordozta, elõtte vonultak a körmenetben az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a püspöki konferencia tagjai, utána Erdõ Péter és – a Budapesten tartózkodó – I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, a közjogi méltóságok és állami tisztségviselõk, a diplomáciai testület tagjai, majd a plébániák zarándokcsoportjai.

A körmenet – az elmúlt évekhez hasonlóan – a Zrínyi utca – Október 6. utca – József Attila utca – Széchenyi István tér – Zrínyi utca útvonalon haladt.

A szentmisén részt vett Áder János köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Tarlós István fõpolgármester, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Mádl Dalma, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök özvegye, Antall Józsefné, Antall József volt miniszterelnök özvegye, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár.Link

Hozzászólások

116 #1 livia
- 2017-08-20 19:40
Csaba! Azért ezt nem veszem be! Annyi szarság kering már az interneten, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni. Mondjuk errõl az önelégült képûrõl éppen el tudnám képzelni, na, dehát? Szodoma.
116 #2 livia
- 2017-08-20 20:05
Oké! Egyébként végignéztem a körmenetet, itthon végigénekeltem az egészet. A végén a Himnuszt állva énekeltük velük, mert az ünnep nekünk is szól. Most ünnepeljük 41. házassági évfordulónkat, három gyermekemmel, három unokával, készülõ további kettõvel. A tûzijáték meg természetesen nekünk szól. de sose nézem meg. No, nem járok templomba, de hívõ vagyok.Éljen Magyarország!
2 #3 gerry
- 2017-08-21 07:11
Erdö Péter biborosnak üzenve - nagy elõdei viselt dolgairól - anzi által betett lint egyik hozzászólását idézve:


A pápaság sötét oldala

Forrás: Peter de Rosa: Krisztus helytartói – A pápaság árnyoldalai
ISBN 963 7628 00 2

366-ban Liberius pápa elhunytával két párt két különbözõ pápát választott: Ursinust és Damasust. Heves utcai harcok után Ursinus hívei elsáncolták magukat az éppen elkészült Santa Maria Maggiore bazilikában. Damasus hívei felmásztak a tetõre, azon rést vágva gerendákat és köveket zúdítottak a bentiekre. Isõközben mások a fõbejáratot ostromolták. Amikor sikerült behatolniuk, három napig tartó véres harc kezdõdött. Végül 137 halottat kellett eltávolítani, valamennyien Ursinus hívei voltak.
Ursinust a császári helytartó számûzte, de ez az esemény szennyfoltot hagyott Damasus pápaságán. Ezt ellensúlyozandó mint „Péter utóda” hangsúlyozta lelki hatalmát, holott ez korábban nem volt szokásos a pápák körében. Mivel erõszakkal került hatalomra, Ursinus híveivel szemben állandó rendõri védelemre volt szüksége.
------------------------

I. Szilveszter római püspök annyira nem számított, hogy részt sem vett a Nicea-ban megtartott zsinaton, mely pedig valószínûleg a legfontosabb zsinat volt a történelemben: itt döntöttek ugyanis az arianizmus néven ismert eretnekségrõl, mely a szentháromság értelmezésében a Fiút alárendelte, azaz nem tartotta egyenrangúnak az Atyával. A zsinatot Konstantin pogány császár hívta össze, aki akkoriban még nemcsak keresztény nem volt (halála elõtt keresztelkedett csak meg) de még katekumen, azaz keresztényjelölt sem volt, mégis õ tartotta kézben az egész tanácskozást. Sértette ugyanis a császár érdekeit a keresztények civakodása.
Niceában 300 püspököt gyûjtött egybe, és az útiköltséget is vállalta. A római püspök nem volt köztük, de senki nem is hiányolta, maga helyett két presbitert küldött. A püspökök többsége az ariánus álláspontot támogatta. Amikor ez kiderült, felállt a császár, és végetvetett a vitának, azt az álláspontot képviselve amit manapság „ortodox felfogásnak” neveznek, hogy tudniillik Isten fia „egylényegû” az Atyával. Valamennyi másként gondolkodó püspök visszakozott kettõ kivételével, akiket a császár megfosztott tisztségüktõl és hazaküldött. Azután levelet írt Alexandriába: „Ami 300 püspöknek tetszik, az nem más mint Isten akarata”! (Elég cinikus eljárás Isten szavával). A császár valószínûleg csak azért járt el így hogy megmutassa: egyházi kérdésekben is övé a döntõ hatalom!
Döntését a római püspök is elfogadta.
Jelenleg tehát a RKE által képviselt álláspont nem más mint amit az ókorban egy velejéig pogány, véreskezû hódító mondott, ellentétben az akkori püspökök többségi álláspontjával! Felmerül ezek után a kérdés, hogy legalább egyházjogilag érvényes volt-e a niceai zsinat, és nem kéne-e visszatérni az egyháznak az ariánus álláspontra?!
-------------

964-ben V. Benedek miután megbecstelenített egy fiatal leányt, haladéktalanul Konstantinápolyba utazott a Szent Péter-dóm minden kincsével, és csak akkor tûnt fel újra Rómában, amikor a pénze elfogyott. A pápát késõbb egy féltékeny férj gyilkolta meg. Holttestét, melyen száz tõrszúrás volt látható, végigvonszolták az utcákon, majd egy szemétgödörbe dobták.
---------------------

VII. István teljesen õrült volt. Elõdjét, Formosus pápát 9 hónappal annak halála után kihantoltatta. A késõbb hírhedtté vált „hullazsinaton” a bûzlõ holttestet teljes pápai ornátusba öltöztette, feltetette a lateráni trónra, azután személyesen kezdte a vallatását. Azzal vádolta, hogy adatok meghamisításával lett pápa. Egy tizenéves dadogó diakónus válaszolt Formosus pápa helyett. VII. István Formosust bûnösnek találta, ellenpápaként megátkozta a holttestét, letépték róla a ruhát, csak egy szõringet hagytak rajta mely már hozzáragadt az oszlásnak indult holttesthez, és a Tiberisbe dobták, kivéve azt a két ujját, amivel életében a „hamis” apostoli áldásokat szokta adni. A hullát néhány tisztelõje kihúzta a vízbõl, és eltemette. Késõbb visszatették eredeti sírjába, a Szent Péter bazilikába. István pápát nem sokkal késõbb megfojtották.

-------------------

Christoporus azáltal lehetett pápa, hogy foglyul ejtette a csak egyetlen hónapig uralkodó V. Leót. III. Sergius azonban mindkettõjüket lemészároltatta. Továbbá exhumáltatta másodszor is a már 10 éve halott Formosus pápát, és újra kiátkozta. Mivel Sergiust is Formosus szenmtelte fel, emiatt önmagát is törvénytelennek kellett volna tartania, de efféle apróság nem zavarta. Formosus holttestét lefejeztette, és levágatta további három ujját, mielõtt a Tiberisbe dobta. De a lefejezett holttest fennakadt egy halászhajón, és újra „elpusztíthatatlannak” bizonyult. Ismét visszavitték a Szent Péter bazilikába.
Sergius 45 éves korában egy Marozia nevû 15 éves szeretõt tartott. Született egy fia is tõle. Marozia anyja egy bizonyos Theodóra volt, aki sokat tett azért, hogy szeretõje X. János néven pápa lehessen.
Amikor Theodóra 928-ban meghalt, Marozia elfogatta a pápát, és megfojtatta. 3 évvel késõbb Marozia és Sergius pápa fia XI. János néven pápa lett.
Marozia a második férje, Guido halála után házasságot kötött féltestvérével, Hugo provence-i herceggel. Fia a pápa felmentette õt a vérfertõzés mint házassági akadály alól.
Igen ám, de Marozia második fia, a 18 éves ifjú Alberich hatalmába kerítette Rómát, a féltestvérét XI. Jánost a lateráni börtönbe záratta ahol az 4 évvel késõbb meg is halt, de a saját édesanyját is foglyul ejtette, õt az Angyalvárba záratta. Még 50 esztendõn át raboskodott ott iszonyú körülmények között.

Alberich 40 éves korában meghalt, és fia Octavianus lett a pápa, XII. János néven, 16 éves korában. Saját anyját is a szeretõjévé tette. Egész háremet tartott a lateráni palotában, szerencsejátékokban tékozolta el a zarándokok adományát, kétezer lovat tartott, amiket borban áztatott mandulával és fügével etetett. Szerelmi partnereit a Szent Péter székesegyház aranykelyheivel ajándékozta meg. A pápa a lateráni Szent János templom környékén rendszeresen nõkre vadászott, akiket megbecstelenített. Az oltár elõtt még az ördög egészségére is ivott. Miséket mondott szentáldozás nélkül, egy diakónust istállóban szentelt fel, apjának volt szeretõjével és saját unokahúgával is volt szexuális kapcsolata. Lelkigondozóját megvakíttatta, egy bíborost kiheréltetett, ezzel a halálát okozva.
Olyan haragot váltott ki a népbõl, hogy Tivoliba kellett menekülnie, de Szász Ottó császár megparancsolta hogy térjen vissza. Ez végül hadsereg segítségével történt (a hadsereget nem a császár, hanem János pápa családja szervezte). Rómában aztán megcsonkíttatta és kivégeztette azokat, akik közremûködtek elûzetésében.
Halála úgy esett hogy egy féltékeny férj rajtakapta a pápát a feleségével, és kalapáccsal agyonütötte. Ekkor a pápa 24 éves volt.

-----------------

XIII. János pápa hihetetlen mértékben kegyetlenkedett. Ellenségei szemét kiszúratta, a lakosság felét kardélre hányatta.

---------------

VII. Benedeket ugyancsak egy megvadult férj ölte meg, házasságtörés közben.

------------------

986 tavaszán a 23 éves V. Gergely pápa kivégeztette a már 90-es évei közepén járó, eddig börtönben sínylõdõ Maroziát, akit a pápává lett unokája sem engedett onnan ki. Ennyit a gyermeki szeretetrõl!

-----------

Amikor Theophylactust 1032-ben megválasztották IX. Benedek néven pápának, még csak 11 éves volt. E pápa bûnei fõként fosztogatásból, gyilkosságból és erõszakból állnak. Többször el kellett menekülnie Rómából. Végül lemondott, mert szemet vetett az unokahúgára. Hiába mondott le azonban (utóda VI. Gergely lett) imádottja kikosarazta, és vissza akart térni a pápai trónra!
Végül Henrik császár teremtett rendet, aki egy II. Kelemen nevû pápát kreált.

----------------

Sokan tudják hogy VII. Gergely pápa tette igazán nemzetközi tényezõvé a pápaságot, hozzá fûzõdik a német császár „canossa-járása” is. Kevesebben tudják, hogy a pápaság világuralmi igényének megalapozása érdekében egész okirathamisító mûhelyt üzemeltetett.
Nem volt önbizalom híján sem – választásakor azt mondta, hogy szent voltáról kétséget kizáróan meggyõzõdött!
Alig választották meg, máris eltörölte a papok házasodását, azért, hogy az egyházi javak örökölhetõsége megszûnjön. Emiatt az alsópapság ártatlan feleségeinek ezrei prostituáltakká váltak. Elválasztották õket férjeiktõl, és megátkozottan, megtörten, támasz nélkül elkergették õket, többen közülük gyötrelmeiknek öngyilkossággal vetettek véget. Emiatt történt, hogy az olasz püspökök egy csoportja Páviában zsinatot tartott, és kiátkozta a pápát, mert házastársakat egymástól elválasztott és a papok erkölcstelenségét támogatta a tisztes házassággal szemben.


-----------------

XII. Orbán pápa a XI. század végén úgy döntött, hogy az eretnekeket meg kell kínozni és meg kell ölni.

-----------------

III. Ince János király bûne miatt képes volt egész Angliát egyházi átok alá helyezni. Elítélte a Magna Chartát. Lemészároltatott több százezer albigenst Dél-Franciaországban. Új lendületet adott az inkvizíciónak.

-----------------

VIII. Bonifác egy alkalommal csak azért nem nevezett ki egy metropolitát, mert nem tetszett neki az arca. Az 1300-as szentévben a trónusán ülve, Konstantin koronájával a fején, karddal a kezében fáradhatatlanul ezt énekelte: „Fõpap vagyok, császár vagyok”. Mindig a legdrágább ruhákba öltözött, roskadozott a drágakövektõl. Egyszerre volt egy férjes asszony és annak leánya a szeretõje. Híres lett e kijelentésérõl: „A szex olyan, mint egy kézdörzsölés”.
Elõdjét, V. Celesztint csalással mondatta le a trónról, úgy téve mintha ahhoz a Szentlélek szólna. Celesztin eléggé együgyû és szenteskedõ volt ahhoz, hogy elhiggye ezt. A pápa leromboltatta Palestrina gyönyörû városát, csak mert ellenségei, a Colonnák birtokához tartozott. Senkit sem kíméltek a csapatai, a jelentések 6000 halottról szólnak. Rengeteg mûkincset is elpusztítottak, szándékosan méghozzá. A földet felszántották és sót hintettek belé.
Jóval 80-as évei felett halt meg, miután az egyik Colonna utód elfogatta és bezáratta egy szobába; ott megõrült, fejét állandóan a falba verte és a karjáról leharapdálta a húst.

----------------

XII. Benedekrõl feljegyezték, hogy szeretõjévé tette Petrarca nõvérét.

----------------

VI. Kelemen nemibeteg volt. Lovai zablái aranyból készültek. Ezüst és arany ékszerei kereken 450 fontot nyomtak. Megkínoztatta és elégettette azokat a szerzeteseket, akik olyasmiket állítottak, hogy Jézus szegénységben élt, ez ugyanis nem tetszett neki, mert ellenétben állt az õ (a pápa) fényûzõ életmódjával. A kérelmezõk, ha sikerrel akartak járni, kérelmeiket a szeretõje meztelen keblére írták.

------------------

VI. Orbánról az orvosa feljegyezte hogy alig evett valamit, de alkohol nélkül nem is tudott élni. Rosszindulatú, indulatos ember volt. Néhány bíboros fellázadt ellene; ezek közül ötöt elfogatott, és halálra kínoztatta õket, miközben õ a közelükben fennhangon olvasta a breviáriumot.
Végül a francia király támogatásával a bíborosok egy csoportja új pápát választott VII. Kelemen néven. Õ már korábban, pápai legátusként bemutatta milyen ember: Az adriai Cesenában tevékenykedett, és a helyi lakosok kifogásolták hogy a zsoldosai nõket erõszakoltak meg. A pápai legátus rábeszélte a város képviselõit arra, hogy tegyék le a fegyvert. Ezután angol és francia vegyes csapatokat küldött oda, akik a város mind a 8000 lakosát lemészárolták, a gyerekeket is beleértve.
--------------

XII. Gergely eladta a tiarát 6000 forintért, hogy szerencsejátékok miatti adósságát kifizethesse. Ezután Riminibe utazott, onnét árusított ki minden ingóságot és ingatlant Rómában, sõt magát Rómát is eladta a nápolyi királynak.

-------------

(elsõ)XXIII. János, eredeti nevén Baldassare Cossa kellemes, elbûvölõ, de igen kegyetlen ember volt, ami érthetõ is, mert korábban kalózként kereste „kenyerét”. Elõdjét, Philargót megmérgezte. Soha sem gyónt, a szentségeket sem vette fel. Nem hitt a lélek halhatatlanságában, a halottak feltámadásában, többek szerint Istenben sem. Tömeggyilkos volt, a társas szex híve, különös elõszeretettel viseltetett az apácák iránt, legendás házasságtörõ, kiemelkedõ szimoniákus, zsaroló, kerítõ, nemi erõszakot is többször követett el, vétkes volt szodómiában is és vérfertõzésben. Amikor Bolognában megválasztották, még csak diakónus volt. Pápává szentelték és másnap megkoronázták. Õ szennyezte be úgy a „János” nevet, hogy ezután kiment a divatból a XX. század közepéig, mint pápák által választott név. Amikor 1958-ban egy másik XXIII. Jánost választottak, több katolikus székesegyházban sietve el kellett távolítani a pápák névsorából a XV. századi XXII. Jánost.

-----------------

IV. Sixtusnak sok fia volt. Rokonainak, fiainak is, bíborosi kalapokat adományozott. Kedvence Pietro Riario volt, aki a saját nõvérétõl született fia. Ijesztõ vonzódást tanúsított fiatalemberek iránt is. Engedélyezte Rómában a bordélyházakat, hogy több pénze legyen. 1478-ban kiadott bullájával törvényesítette Kasztíliában az inkvizíciót. 1482-ben ennek következtében csak Andalúziában 2000 eretneket égettek el.

--------------

VIII. Ince számûzte azokat a spanyol zsidókat, akik vonakodtak felvenni a kereszténységet. Halálát úgy próbálta elkerülni, hogy fiatal férfiak vérét ömlesztette magába, akik ettõl meghaltak.

-------------

II. Pius is két gyermek apja volt.

--------------

Rodrigo Borgia VI. Sándor néven lett pápává. Elsõ gyilkosságait azonban már 12 éves korában elkövette: többször hasba szúrt más fiúkat. Mikor 25 éves lett és Valencia érseke, már a szeretõje volt egy özvegy és annak két leánya egyszerre. Sienában rendszeresen orgiákat rendezett. Még öregkorában sem vette le a szemét a szépasszonyokról, házasságon kívül bevallottan 10 gyermeke született. E pápa még reneszánsz mértékkel mérve is gonosz volt; két jó dolgot lehet csak mondani róla: gondos apa volt és idõvel sorra elismerte a gyermekeit, valamint támogatta a mûvészeteket.
Ellenben vérfertõzõ kapcsolat fûzte saját leányához, Lucreziához. Ez ugyan nem biztos, de nagyon valószínû; ha igaz akkor viszont rekordot ért el mert 3 nemzedék lett a szeretõje: a lány, az anyja és a nagyanyja.
A pápa megengedte hogy a gyilkosok büntetlenül távozzanak, ha hajlandóak fizetni neki. Zsíros összegekért bíborosokat nevezett ki, majd megmérgezte õket, hogy a tisztséget újra eladhassa. Ehhez arzént használt. Végül õ maga is ebbe halt bele: fia, Cesare valószínûleg eltévesztette hogy melyik kehelybe kell rakni az arzént,m amit tulajdonképpen egy eltávolítandó bíborosnak szántak.

----------------

II. Gyula tette naggyá az egyházi államot; ehhez tengernyi vért ontott, mert egész pápasága alatt egyfolytában csak hadakozott.

------------------

X. Leó homoszexuális volt. 683 udvaronc állt a szolgálatára, több udvari bolondot tartott, zenekart és állandó színházat. Több tucat fogásból álló lakomákat adott, amiken a tortákból meztelen ifjak ugráltak ki, s olyan ínyencségeket szolgáltak fel mint a pávanyelv. A szimónia keretében 2150 hivatalt árusított ki, hogy legyen pénze. Árverésen adta el a hivatalokat.


... akkor inkább a Putyilov gyári munkások:|
99 #4 MORMOTA1968
- 2017-08-21 11:21
Gerry! És körülbelül két milliárd híve van ennek a gonosz szektának világszerte. Mi másról is szólhatna minden vallás,
fõleg a Babiloniak, a szentnek semmiféleképpen sem nevezhetõ (szentháromság) mint judaizmus-judeo kereszténység-iszlám (de más vallásokat is ide lehetne még sorolni nyugodtan) mint a hatalomról a birka nyájak felett? Elme roggyant csürhe! Úgy éli le a többség egész életét, hogy végig fossa, rettegve az (Isten-Jahve) haragjától, hogy ha nem jól viselkedik életében, túl sok (bûnt) követ el, pokolra kerül. A poklot mi magunk csináljuk önmagunknak itt, ebben a világban, ebben az életben. Jól mondta Napóleon. "Nagyszerû dolog a vallás, mert vissza tartja a szegényt attól, hogy megölje a gazdagot". Vagy valami ilyesmi. Sok jó és igaz mondása volt. Higgyen mindenki amiben akar, az igazság az, hogy semmit se tudunk arról mi vár ránk az itteni életünk lejárta után. Legvalószínûbb, hogy mindjárt átcsúszunk egy másik testbe, egy új életbe. Hisz az energia nem vész el, csak átalakul. És mi más a lélek, ha nem éltetõ energia? Sajnos, hiába is tudnának az ide fent leírtakról a hívek, akit kicsi korától kezdve fanatizálnak, azzal az emberrel már nem lehet semmit sem kezdeni. NINCS SZABAD AKARAT, SZABAD GONDOLKOZÁS! Csak tabuk és kõbe véset dogmák léteznek az elvakult vallás hívõk tudatában, lelkében, önálló gondolkodásra, gondolatokra már nem képesek. Megkérdõjelezni az (Szent Igazságot) NEM LEHET! A Szent vallási könyveket maga Isten írta saját kezûleg, vagy valamilyen közvetítõ útján lediktálta. Próbálj meg meggyõzni egy zombit az igazságról, ami akár mi is lehet. Mert mi is az igazság? KI TUDJA? s_hihi
99 #5 MORMOTA1968
- 2017-08-21 11:36
Borgia (ejtsd: Bordzsa) dinasztia nevéhez köthetõ a jezsuita rend létrehozása. Az õ idejében kezdõdtek el az igazi tömegmészárlások Európában, a szent inkvizíció keze által, aztán pár száz éven át tombolt is. A két világháború is ide tartozik. A lényeg, hogy egy zsidó volt, ahogy, amint olvastam az a spanyol király is, akinek uralkodási ideje alatt kiüldözték a zsidókat Spanyolországból. Mindig is élen járt a zsidó, a zsidó üldözésben, gyilkolásban. Az is megérne egy misét, milyen népek keverékébõl jött létre a spanyol rassz. Európa fehér népeinek kiirtása jó pár száz vagy inkább ezer éve tart már. Csak sajna a többség nem hajlandó észre venni azokat a pöttyös kis kakukktojásokat, kakukkfiókákat az európai népek fészkében. A vatikáni kereszténységet kik és mi célból is alkották meg? No meg a többi vallást is? Kik is uralták a Római és elõtte a Görög Birodalmat is valójában? Aranymûvesek, pénzváltók, pénz (emberek) az akkori világ bankárjai. A pénz nem csak egyszerû csere-eszköz, a pénz a legpusztítóbb FEGYVER, lélek gyilkos eszköz, amiért egész életen át gürcöl minden egyes ember. Ha nincs elég, azért, ha van, azért, mert a világ összes pénze sem elég. Közben nem is veszik észre az igazi értékeket maguk körül. Ha éhezne az egész világ és volna egy oldal szalonnám, a világ valamennyi aranyáért, ezüstjééért, drágakövéért, pénzééért se adnám oda senkinek. Minden igazi érték az életben maradást szolgálja és minden hamis érték elvakítja, megmérgezi a tiszta tudatot.
99 #6 MORMOTA1968
- 2017-08-21 11:45
A természetet, növény és állatvilágot, a természet törvényei uralják, (no meg az ember próbálja) az emberi világra csak kis részben igaz ugyanez. A mi világunkat emberek által kiagyalt törvények uralják és embernek született kutyák érvényesítik. Mirõl is szólnak a törvények? Ugyan arról, mint a politika. Érdekek védelme és érvényesítése. Egy törvény, rendelet mindig valaki, vagy valakik érdekei szolgálják, védik, érvényesítik. Jelen esetünkben most pont tele a törvénykönyvünk olyan törvényekkel, amit egy zsidó, Csemegei Károly állított össze számunkra, valamikor a 19-ik században. Magyarország, meg magyar nép, ugye!?
99 #7 MORMOTA1968
- 2017-08-21 12:00
Tóth Ferenc elõadásait érdemes megnézni a fenti cikkel kapcsolatban. Hogy mi is kezdõdött el valójában Szent Istvánnal és az államalapítással. Hogy mekkora hatalma is volt valójában neki, mint (államalapító) királynak. Simán kicsinálták, megvakították, elnémították az utódját is, akit az õ halála után szánt uralkodónak. Aztán még annyira tellett a nagy (hatalmából) hogy Bohémiába (Csehországba) menekítse a három utolsó Árpád-házi herceget. Halála után pedig a legsötétebb korszak szállt a magyar népre, egy idegen került a trónra, egy trónbitorló, aki idegenekkel helyezett a magyar fõurak által addig elfoglalt központi helyekre. Idegenek, (teutonok) nyúzták a népet évtizedeken, évszázadokon át és teszik azt ma is. Undorító ez a sok hazugság a zsidó Erdõ Pétertõl. És ezt ünnepeljük? Úgy látom a szent misén ott volt az összes fõ zsidó is. Errõl ennyit!
116 #8 livia
- 2017-08-21 21:05
Hát! Igen. No, és? Még mindig fennmaradtunk. Élünk, van jövendõnk, még akkor is, ha le akarnak radírozni minket a térképrõl. Szerintem fennmaradásilag is érdemes gondolkodni. De szerintem családilag, és nem kimondottan liberálisan.Mert sajnos megint belefutottam egy migráns simogatós, és élj kedvedre "egykedvûen". Ezt már én mondom.- beszélgetésbe. Nos egybõl lejött, hogy nekem mi a véleményem. Nem részletezem, igyekeztem óvatos lenni, de mosolyogva nézem, hogy mennyire el vannak butítva az emberek. No, Ti engem is lehülyéztek, de nem vagyok bigott, és amikor Keszthelyen voltam, elsõ dolgom volt betérni az õsi templomba, és mivel akkor kezdõdött egy szentmise, szépen leültünk, és végighallgattuk. No, és nem röhögöm ki a gyászmisét, mert akkor inkább otthon maradok. De már ilyet is láttam. Nem pontosan idézek, de jaj annak, aki megbotránkoztat, és annak, aki megbotránkozik. No, azért ennek van jelentõsége. Egyébként tudom, hogy vége ennek a kereszténységnek, de nem lesz ám egyszerû. Jön a burka, vagy a kipa? No, azért azt nem eszik olyan forrón, esetleg hatalmilag, és sokkolóan. No, meg a történelem szépen el van ám ferdítve Uraim! Ezen még van mit okvetetlenkedni bõven!
116 #9 livia
- 2017-08-21 22:55
Történelem? Bent vagyok a négy fal között, vagy kint a mezõn. Jön a török, lekaszál. Nekem ennyi volt a történelem. Kik írták, honnan vették, kitõl ered. Nekem az jutott, hogy itt születtem, a szüleim magyarul tanítottak, neveltek magyarnak, no meg a kuss korszakban, de engem ez piszkosul nem érdekelt. Jött a továbbtanulás, és egyik nagynénémtõl hallottam a katolikus iskoláról. No, elmentem, és jelentkeztem, és nem bántam meg, elhihetitek. Pedig még az iskolaigazgató is kijött a szüleimhez, hogy így meg úgy, de el lesz vágva a sorsom. Nem érdekelt.Sose bántam meg. Azt az erkölcsi pluszt, amit lehet,sõt biztos, hogy ott kaptam, örökre beivódott a pórusaimba is. Az igazságérzet, és szeretet szerintem születetten van bennem, mert ezt hiába tanítod. Ja, a családfámat visszavezették kb a az 1600-as évek elejéig.A pozsonyi kanonok nagybátyám volt. Késõn kezdett hozzá, meg nem egyszerû. Ahogy elnéztem vasárnap Anyám bibliáját, még állítólag mi vettük neki, és a beírásokat olvasgatva már így is túl sok az elágazás. No, volt egy õsi bibliánk, de kölcsönkérték, és amikor visszakértük, szõrén szálán eltûnt. Nos, akinél eltûnt, az egy zsidó némber. A családját már kérdeztem, de ilyenkor a szemembe se nézve: Jaj, hát a költözködésnél, vagy a , no. Ennyit még talán sose írtam mondhatnám fölöslegesen, bocsánat érte. Jó éjszakát kívánok minden halandónak e földön. Az Isteneknek nincs szüksége a mi jókívánságainkra. No, meg az istenek ma már nem is az égben laknak. Hogy õk is halandók?: Néha még mi is azok vagyunk, elfelejtjük. Szerencsére. Nem is kéne ezzel annyira törõdni.
2 #10 gerry
- 2017-08-22 09:12
" No, Ti engem is lehülyéztek, de nem vagyok bigott, és amikor Keszthelyen voltam, elsõ dolgom volt betérni az õsi templomba,..." - hmmmm.
livia - lehülyézett valaki?

Te se azt érted amit olvasol. Soha nem az volt a baj, hogy az ember hisz valamiben, hanem az, hogy a hivõ embereket összegyüjtve az "akol"-ban mindig könnyebben lehet (és lehetett) manipulálni, felhasználni. Amennyiben a belsõ békéhez, valakinek hitre van szüksége - az kevés embert zavart kivéve akik ezt az erõt a maguk hasznára irányítani akarják (és akarták amióta az ember csoportos és áttekinthetõ együtélésre rendezkedett be.)
Bántott valaki azért mert hiszel valamiben? A növérem - aki '48-ban született csak és kizárólag "világi nevelést" kapott. Angyalföld Gömb utcai általános iskola - Berzsenyi Dániel gimnázium (XIII. ker. Huba utca 7) végül a Budapesti Müszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar ... mégis, amikor megesküdtek a mai napig is vele élô férjével, - önakaratukból elmentek a Béke téri templomba - és a pap segítségével "gyorstalpalón" elvégezve a szükséges tudnivalókat, a tanácsi esküvõjükrõl egyenesen a templomba mentek Isten szine elõtt is kinyilvánítva akaratukat... Senki nem szólta meg öket, nem sújtott rájuk se a párt sem a nép haragja - pedig abban az idõben és még sok éven keresztül pártvonalon dolgozott a növérem a sógor meg müszaki - civil-alkalmazottként a katonaságnál, mi több mindkettejüknek volt pártkönyve valamint én se ítéltem el õket azért mert hittek egy felsõbb hatalom létezésében. Egész életükkel bizonyítani tudták, hogy tisztességes és becsületes életet éltek, ha nem így lett volna, én lettem volna az elsõ aki a szemükbe v'agtam volna, hogy kétszínüek. -sok-sok százezeren hittek akkor is - most is, de most sokkal több azok száma akik érdekbõl hazudják magukat annak. Ez a divat. Nagy-magyar-keresztény-tetvek - egyenesági felmenõjük a Nagy-Magyar-Kommunista elõdöknek (Elõre a hadak útján, Magyarország szocialista úton halad - töretlenül - és figyelembevéve, hogy Példaképünk a Nagy Szovjet nép ugye akik már rajta vannak a Kommunizmushoz vezetõ úton a CCCP Kommunista Párt vezetésével, rövidesen magyarország is egyesül a Világ proletárjaival a Béke és Szabadság, vamamint az Egyenlösség és Testvériség földjén. "Isten áldd meg a ma.... / Szajúz nyerusimij, republik szvab....- nehogy má' ne ismerje valaki és ne tudja elénekelni álm'aban is!!!! Ne bosszantsatok. Király Linda - csókoltat Hruscsov!)

Vissza a hitre - Tegnap találkoztam egy régi ismerõsömmel - aki többek között azt mondta; ... van egy Akadémikus barátom akinek hiszek a véleményében... - s amire késöbb visszatérve, azt mondtam neki, hogy muszáj neked és többnyire a nöknek (miután - leegyszerüsítve - emócionálisan érzékenyebbek mint a férfiak) "elhinni" valamit (mert XY mondja) aminek következtében a vélemény kialakításában óhatatlanul kissebb szerepet kap a logikus érvelés ami egy férfi-nõ párkapcsolatban vagy erkölcsi problémák megitélésében talán elõnyt is jelenthet, a realítás, gyakorlati életfelfogás, valós helyzetek, politikai-gazdasági-jogi...stb. helyzetek analizálásában ill. megértésében tévútra vezethet titeket?

A reagálása azért lepett meg, mert munkája olyan természetü, ahol tényekkel és bizonyítékok összegyüjtésével, csoportosításával, értékelésével foglalkozott (Állami levéltár), kizárva mindenféle "azt hiszem", "úgy gondolom", "talán", "lehetszéges, hogy" irányt.

"- Nem, ezzel nem értek egyet, valamiben hinni kell és nem akarom, hogy erröl beszéljünk." Annyit még ki tudtam, mondani, hogy - Nem azt mondom, hogy "valamiben", hanem azt hogy "valakiben". Természetesen elfogadhatod, - bizalmat szavazva ezzel annak az ismerõsödnek a véleménye iránt, akit úgy ismersz, hogy tisztességes, korrekt, megbízható és szerinted jó háttértudású személy, de akkor se mindegy, hogy hiszel-e neki feltétel nélkül, avagy elraktározod a véleményét, kijelentését és a késöbbiek során feldolgozod és így- vagy úgy hozzáépíted a saját információidhoz, addig kialakult véleményedhez.

- Nem volt hajlandó erröl tovább társalogni - 'igy kénytelen voltam a patthelyzetet közös megegyezéssel egy kis pohár 50°-os házi szilvapálinka felhörpintésével feloldani. Miután ez sikerült, még turógombóccal is konstatáltuk, hogy az élet szép.
Késõ délután még felsétáltam a Búsuló Juhásztól (búsuljon egyedül) a Citad Ellára is és gyönyörködtem egy kicsit a kilátásban - újfent megállapítva, hogy elfogult vagyok: - Nincs még egy ilyen fõváros a világon ahol ennyi szépség található egy helyen (hozzátéve azt, hogy pl. a Nagy Lajos Király út - autó lengésgátlót szétcincáló ezer helyen megsüllyedt lyukacskáit innen nem látják az idelátogató turisták a mellékutcák töredezett vakolatait és a melegben megszorult büzös, öreg házak, gyomorforgató illatát se élvezhetik - de, sok patinás nagyvárosba jutottam már el életem során és higyjétek el ott se jobb a helyzet. A fény alatt ragyog az árnyékos helyeket meg úgyis csak az árnyékot kedvelõ látogatók keresik meg. A szükségben árnyéban élõk pedig ne adják fel, ne süllyedjenek bele a nihilbe... talán ott valójában szükség van egy kis támogató HIT-re ami utat mutat és segít öszpontosítani a meggyengült belsõ erõt.

livia - szerintem senki nem szól meg a hitedért csak a vaakhit ami nem követendõ.
Mormota se a hívõk vagy ellened "lázongott" hanem azok ellen akik a hit nevében elnyomják, kihasználják, ölik azokat akik hisznek bennük. de azt vedd észre, hogy a "hívõk" a legveszélyesebb emberfajta; öket fel lehet használni szinte mindenre amit elhitetnek velük, az erkölcs nevében. Legyen az világi vagy tiltott vallás, legyen az iránymutató "...izmus" vagy egy Aranybika, "...a Hazáért és Istenért", a mennybe jutás akár a hárfás- akár a szüzlányos változata, esetleg a dagi-Buddha vagy zsebtolvaj-sok-kezü Siva, a békésen legelõ szent tehenek végeláthatatlan zöldmezeje sokszinü gyümölcsöstálakkal az árnyékot adó lombos fák alatt, no meg a pokol verzió 1: Hedonista változat, verzió 2: Mazohista változat korbács, tüzes üst, sikolyok... és akkor még nem is említettem a többi szektát (mindegy minek nevezik magukat) akik testüket-lelküket követelve híveiktöl feláldozzák õket a HIT - számukra - szinte isteni hatalmat biztosító oltárán.

Ismert szavunk az "önhitt" - jelezve az egyénrõl az önmagába vetett hit túlburjánzását, talán Lapiföldes Sándor úr (gondolom többen ismeritek) lenne erre jó példa, a közös és jellemzõ mindenféle-fajta nemzetiségü, színü, és szinvonalú (vagy az alatti) "Hittérítõre", hogy elhitessék (Milyen jó értelmezi a magyar nyelv: HIT térítõ, el HITetni ... még véletlenül se "elgondolkodtatni"!) az általok (és számukra) különbözõ okokból fontosnak tartott és Tézisként kijelentett IGÉT.
VISSZAPOFÁZÁS nincs. Ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor a "Kiüzetés a Paradicsomból"-tól a "Máglyára vele" retorzióig minden megtörtént már e-világban.
Ha ellenszegül valaki, akkor sarokba térdepeltetés, Bünbocsánat, Börtön, Kiátkozás, Pártkönyv elvétele, botozás, Kerékbe törés (csak a demonstrálás miatt is), megkövezés, Szibéria, számüzetés, és minden más mi szem szájnak ingere és a hatalomban lévök kitaláltak amióta világ a világ ... következett.

Aki nincs velünk az ellenünk..
Aki nncs ellenünk az velünk...
Aki nem ért egyet velünk az gondolkodni képes... felhasználható vagy elpusztítható.
Jogodban áll eldönteni mit hiszel önmagadban, de ez a jogod csak addig tart ameddig hangosan ki nem mondod. Attól a pillanattól kezdve tudnod kell melyik oldalon állsz. Lehetsz "Hittérítõ" avagy akit megtérítenek. Az elsõ a HATALOM és annak hüséges követõi. A második akik fejet hajtanak, vagy ha nem akkor - vagy ellenálnak és talán megússzák - vagy nem, akkor leesik a fejük.

De másként deffiniálva az emberiség négy csoportra osztható: Agymosók, Agymosottak, Agymosásra ellenállók (Rezidens) és Agyatlanok. Próbáljátok százalékosan meghatározni és felírni magatoknak!
4 #11 Posta Imre
- 2017-08-22 20:45
Övvel és vezetékekkel verte a gyerekeket a pap, mégsem megy börtönbe

A nõ ráadásul napokig éheztette a kicsiket két támadás között.
Korábban a témában:

26 hónap börtönnel megúszta a gyermekeket erõszakoló pap
Feladta magát a nyugdíjas pap, akit egy tinilány fogdosásával vádolnak
Megpróbálták megelõzni a papot, fegyvert fogott rájuk

A Londonban szolgálatot teljesítõ Rose Amadasunt szemtanúk jelentették fel, miután a nõ több alkalommal “Jézus” felkiáltással, övvel és vezetékekkel a kezében ütlegelte a gyerekeket. A 49 éves nõt súlyos testi sértés vádjával tartóztatták le. A nyomozás kiderítette, hogy a nõ évek óta kínozhatta a kicsiket.

A nõ minden ellene felhozott vádban bûnösnek vallotta magát, de még így is csak 16 hónap börtönre ítélték 18 hónapra felfüggesztve. Arról nincs információ, hogy az állását megtarthatja-e.

http://over.24.hu...-bortonbe/
299 #12 i_gazember
- 2017-08-23 08:39
A világ dolgait illetõ egyik elmeháborodásom

Van egy versszerûségem, aminek egyik része a következõ:

"Kereszténységébõl,
a tudást, bûnnel társító,"

Lehetséges, hogy a zsidó-keresztény vallásban a tudás bûn lenne? Igen! Nem is kell messzire menni a Bibliában, mert ott van az elején. Ádám-Éva történetét sokan ismerik. Felmerül bennem a kérdés, ha tényleg Isten teremtményei vagyunk, akkor mit szórakozik velünk? Mert lássuk be, ha elfogadjuk a bibliai teremtésmítoszt, és hagyjuk magunkban a gondolkozás készségét kibontakozni, akkor itt ellentmondást fedezünk fel. Megteremti Isten az embert, saját akarattal, és legfõképpen tudattal, öntudattal. Emberként, ezekkel megáldva, mi a dolgom ebben a világban? Fedezzem fel, ismerjem meg azt, és levonva a megfelelõ következtetéséket, a szerint éljem le az életemet, vagy ne akarjam a tudást, és mint ahogy az élõlények többsége, ösztönömnek és érzelmeimnek engedelmeskedjek csak? Ez utóbbi két dologhoz nincs szükség tudatra, tudatosságra, mert ezek hátráltató, gátló tényezõk az élni akarás szempontjából (*). Ellenben a tudatunk, tudatosságunk vágyik a tudásra, ami tiltva vagyon. Hatalmas ellentmondást támaszt a bibliai történet. A tudattal felruházott ember a Minden Tudás Fájának gyümölcsétõl tiltva van, és mégis bûnbe esik, fogyasztva a kívánatos almából. Túl nagy logikai készség nem kell ahhoz, hogy belássuk, a zsidó-keresztény vallás egyik - talán a legfõbb - alapelve, hogy bûnnel társítja a tudást. Tébolyodottsághoz vezethet a kérdés firtatása. Az embernek van tudata, gondolkozik, ismereteket szerez, tudásra tesz szert, ami a bûnbeesésnek egyben a kritériuma is, a vallás szerint. A tudásra való vágyakozás, epekedés mára sok csodálatos dolgot megteremtett, amivel az emberiség már képes elpusztítani önmagát is. A tömegpusztító fegyvereken át, a pazarló életvitelünkbõl adódó környezet szennyezésen keresztül. Mintha csak a ma, a most lenne, amiben nincs jövõ, nincs utánunk következõ generáció, akiknek jobb állapotban - vagy legalább abban az állapotban - kellene átadnunk a Földet, ahogy mi is kaptuk. Itt akár meg is állhatnék, és nem folytatva tovább ...
(de közre adva, talán másban is ébreszthet gondolatot, vagy veszhet a nihilbe.)

(*) akinek ezt magyarázni kell, az lépjen tovább, és véleményezze azt, hogy egy idióta ide szemetelt.

Még annyit, hogy nem kívánok "hittérítõ" (Gerry ez nagyon ott vans_grat) lenni.

Egyszerûen csak kikívánkozott belõlem a "bátor õszinteség".

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.11 másodperc
3,406,336 egyedi látogató