Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az üldözött Bethlen

Kultúra"Ma jó programom volt, a József Attila Színházban megnéztem Az üldözött Bethlen c. filmet, amivel mindenféle náci bûnök alól totálisan tisztázni akarják hazánkat! Ez a lényege, amellett, hogy magyar viszonylatban egy újszerû dokumentumfilm. Csurka István lánya írta hozzá a forgatókönyvet, és ingyen meg lehetett tekinteni.
Link

Visszatérve, a film fõ gondolata az volt, amit a végén kimondtak, ez volt egyben a záró mondat is: hogy a magyar nép sajátossága, hogy mindig igazságtalanul üldözik és gyilkolják õket az összeesküvõk.
A dokumentumfilm bemutatja, Bethlen Istvánt a nácik, majd a szovjetek is üldözik. A németek listáján az elsõként szerepelt, akit ki kell nyírni. A szovjetek benyomulására, már nincs hova menekülnie, meg kellett adnia magát, és azok elhurcolják egy kegyetlen börtönbe Moszkvába, ahol aztán nem sokkal késõbb meg is hal. A szovjetek dokumentumai szerint likvidálandó. Ennyi.
Mindegy melyik oldalon állsz, keleten, vagy nyugaton, bal vagy jobb oldalon, a gazda mindenhol ugyanaz, és a valódi ellenség nekik nem egymás, hanem te vagy, mert magyar vagy."

Hozzászólások

99 #1 MORMOTA1968
- 2017-09-17 10:08
Imre! Nem a zsidók, vagy a németek, szovjetek, stb...stb...a mi legnagyobb ellenségeink, üldözõink, pusztítóink, nem az õ gyûlöletük a magyarok iránt pusztít ki minket magyarokat, hanem az az érthetetlen szokásunk, hogy mi mindenféle söpredék népséggel ku@vára toleránsak vagyunk, ész nélkül fogadunk be bárkit magunk közé, lásd: óhéberek, (akik évszázadok óta keserítik meg az életünket, az elmúlt 27-28 évrõl meg ne is beszéljünk) vagy a kazár zsidók, nem! Mi önmagunk ellenségei vagyunk! Saját magunk okosítjuk ki, engedjük a hatalom közelébe, fogadjuk be, saját hóhérainkat. Jelen korunkban semmi más nem történik, mint ugyan az, ami évezredekkel ezelõtt. Mikor felmenõ
õsnépeinket kiirtották, elüldözték õsi földjeikrõl, Mezopotámiából, Egyiptomból, a volt Szkíta, Pártus Birodalmak területeirõl, stb...stb...Hogy mire gondolok, ezt már leírtam egyszer, de leírom újra és újra, ha kell.
99 #2 MORMOTA1968
- 2017-09-17 10:34
Részlet a "Szemiták.Eltitkolt múlt-Küzdelem a nomád életformájú szemitákkal-A szemiták eredete és népi kiléte" címû tanulmányból. "Mivel a szemiták az egykori "árja" Mezopotámiában való megjelenésük idején még nomádok voltak, fogalmi készletükbõl hiányoztak mindazok a képzetek és szavak, amelyek a letelepedett életmódra, társadalmi intézményekre, mezõgazdálkodásra, stb...vonatkoztak. Ezeket a képzeteket és a hozzávaló szavakat a földmûves "árják" kultúrájából vették át, nevezetesen a "magyaroktól" kezdve a nyelvvel, írással és végezve a vallás egyes formáival. Ez volt a helyzet a "szemiták" mindegyik szálláshelyén. Asszíriában, Babilonban, s utóbb Kánaánban és Egyiptomban egyaránt. Nem kell tehát különösebben részletezni, hogy a szemiták magasabb kultúrájának kialakításában a Régi Keleten magyar nyelvû árja népei döntõ szerepet játszottak. Õk voltak a "JÖVEVÉNYEK ELSÕ OKTATÓI, TANÍTÓMESTEREI, EGYSZÓVAL CIVILIZÁLÓI".

(Mondjuk én ezzel egyáltalán nem dicsekednék!)

Még is mennyire kell ahhoz hülyének lenni, hogy ennyire ne lássuk elõre a sötét jövõt?

Még is mennyire értelmes dolog kiokosítani, megtanítani a befogadott rasszoknak, fajoknak a saját tudásunkat, hozzásegítve õket ahhoz, hogy késõbb már "megerõsödve, kiokosítva" átvegyék a hatalmat saját hazájában az õket befogadó népek felett? Mert mi magyarok pontosan ezt csináljuk évezredek óta!!! s_franc s_hihi
5 #3 kincses
- 2017-09-17 10:38
1. Bethlen. a család nem arról híres Erdélyben, hogy túlzottan kompromisszumkész, ami a becsületet és a magyar érdeket illeti.
2. Nem IGAZSÁGtalan, hanem éppen mert nála volt az igazság, az igazságban élt, értitek, hogy értem, na ezért nem maradhatott életben a gazemberek légterõben. A létével bizonyította volna, hogy ezek létellenesek. s azt hitték, ha a testet megölik, a lelke is oda lesz. Öreg tévedés, kinõhetnék már...s_huh
99 #4 MORMOTA1968
- 2017-09-17 10:45
Épp most néztem bele a Duna tévén egy mûsorba. Az egyik zsinagógában új rabbikat avattak a kazárok. Félelmetes volt látni és fõleg tudni, hogy a többségi birka, barom gój társad-ALOM-nak fogalma, halványlila köze sem lehet arról, hogy néz ki egy "FEHÉR ZSIDÓ". A hallgatóságot nézve sokukról még én se tudnám megmondani, hogy ezek zsidók. Félelmetes, hogy teljesen úgy néznek ki, (naiv szemmel nézve) mint bármelyik Európai rassz. Fehér bõrûek és nem mindegyiknek van hosszúkás tojás feje, amirõl azért jól felismerhetõk. De a "magyar" tévé csatornákat kapcsolgatva eléggé feltûnõ, hogy mennyire igyekeznek szoktatni a "jó népet" (gójokat) a zsidó arcok látványához. Mert egyre több a "kazár" képû a híradókban, a riporterek között és mindenféle más mûsorban is. Még is mennyi magyar él még valójában itt, "KAZÁR ORSZÁGBAN?" :o
5 #5 kincses
- 2017-09-17 11:00
Mormota, ahányan magyarul élnek, viselkednek.
Tanulságos: https://www.youtu...cAn0SkOtwk

nézd meg, mikor írta meg az író...
99 #6 MORMOTA1968
- 2017-09-17 11:19
Kedves Kincses! Meg fogom nézni, mert engem nagyon érdekel minden ilyen történelmi elõadás, dokumentumfilm, ami az igazi történelemrõl szól, csak sajna ezer éves gépem van, amin másodpercenként beragad minden YouTube videó. De ha minden jól megy márciusi fél évszázados születésnapomra kapni fogok egy laptopot, amin már leakadás nélkül tudok végig nézni bármilyen elõadást. De már sejtem így is, hogy Kánaán-t is "árja" népek lakták, sõt tudom, akiket ugyan így, a beszivárgó szemita fajú népek irtottak ki, szorítottak ki õseik földjérõl. Errõl beszélek! Túlságosan is jóhiszemûek, naivok és befogadók vagyunk és ez okozza végzetünket, vesztünket minden õsi földünkön, ahol valaha magyar elõdû, eredetû népek éltek. s_Laptop
5 #7 kincses
- 2017-09-17 12:07
Hangoskönyv és meglehetõsen ideges leszel tõle, de megéri, mert elmondja a folyamatot, mi is történik, ha vak vagy a valóságra. ÉS MINDIG így történiks_azta
99 #8 MORMOTA1968
- 2017-09-17 12:18
Kedves Kincses! Én erre már magamtól is rájöttem. Hogy ideges leszek, ha végig hallgatom ezt a hangoskönyvet? Sok mindenen már nem is tudok kiakadni igazán, elég ha tudom, úgy beteg ez a világ, ahogy van! Mondják, hogy az ember "öngyilkosságra" hajlamos faj. Érdekes, hogy a "természeti népeknél" akik még ma is eldugott területeken élnek, nincsenek ilyesfajta problémák. Egészen addig, míg meg nem érkezik hozzájuk is a civilizáció és a "PÉNZ" használata! Onnantól kezdve viszont egyre több lesz körükben is az úgymond "lelki beteg". Brazíliában most irtottak ki egy újabb eddig rejtetten élõ õsi törzset. Egyszerûen helyben lelõtték mindet. Nõket, férfiakat, gyerekeket, fiatalokat és idõseket, pedig csak az aznapi betevõjüket próbálták beszerezni a természetbõl. Gyanítható, hogy arany, ezüst, gyémánt, vagy fakitermelés állhat az újabb népirtás mögött is. Naponta gyilkolnak le népeket világszerte, amikrõl legtöbbször nem is tudhatunk, még is a világ egyetlen és legborzalmasabb népirtása az állítólagos "zsidó holokauszt".
4 #9 Posta Imre
- 2017-09-17 12:49
Mit mondhatnék? A wiki szerint csak egy példa, mik ezek és hol székleteltek, vagy -nek.

Hamburger Jenõ✡ (Zalaudvarnok, 1883. május 31. – Moszkva, 1936. december 14.) zsidó orvos, szociáldemokrata politikus.

Orvosi tanulmányainak folytatása alatt került kapcsolatba az MSZDP-vel, amelynek hamarosan tagja lett, majd a baloldali ellenzékbe került. Az I. világháború idején a békét támogatók közé tartozott, 1918-ban Sallai Imrével és Korvin Ottóval röplapokat készítettek, amelyeket a katonákhoz címeztek és ezekben az 1917-es szovjet forradalom példájának követésére buzdították õket. A rendõrség tudomást szerzett az ügyrõl és letartóztatta õket, az õszirózsás forradalomnak köszönhetõen azonban hamarosan szabadlábra kerültek. Hamburger ezt követõen az 1919-es dunántúli földfoglalások egyik szervezõje lett. A Magyarországi Tanácsköztársaság idején kinevezték földmûvelésügyi népbiztosnak, majd hadtestparancsnok lett. A bukás után Ausztria területére menekült népbiztos-társainak többségével egyetemben, ahonnan a Szovjetunióba emigráltak. Hamburger élete hátralevõ részében a moszkvai röntgenintézet vezetõjeként dolgozott. Hamvait a Kreml falába temették, ahonnét 1945 után a Zalaszentgróti zsidók kérésére hazaszállították és a helyi temetõben helyezték el.
4 #10 Posta Imre
- 2017-09-17 12:56
Micsoda "véletlenek" vannak. Õt is pont most hozzák elõ és még keresgélni sem kell a "hírek" közt. Gyerekek, jövünk, mit a gejzír és az összes hõs halottunk feltámad, csak az élõkkel van már oltári nagy baj. Azok nem támadnak már fel sehová.


Végsõ nyugalomra helyezték Esterházy János hamvait a felvidéki Alsóbodokon

Ünnepélyes megemlékezés és egyházi szertartás keretében végsõ nyugalomra helyezték Esterházy János felvidéki magyar mártír politikus hamvait szombaton a zoboralji Alsóbodokon, az e célból épített Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnában.

Esterházy János hamvainak szülõföldjére való hazahozatalával és végsõ nyugalomra helyezésével teljesült a Zoboralján, Nyitraújlakon (Velké Záluzie) született mártír gróf végakarata. A kegyeleti megemlékezést Esterházy János halálának 60., és halálra ítélésének 70. évfordulója alkalmából szervezte meg az Esterházy János Szülõföldjéért Egyesület és a Pázmáneum Polgári Társulás, a gróf Olaszországban élõ lányának, Esterházy-Malfatti Alice-nak segítségével.

A fõpapi szentmisével egybekötött, kulturális mûsorral színesített kegyeleti megemlékezésen, amely kora délutántól kora estig tartott, egy-kétezren vettek részt, köztük a mártír gróf lánya és unokája, Giovanni Esterházy-Malfatti János, valamint egyházi személyiségek, diplomáciai testületek képviselõi, felvidéki és magyarországi politikusok, neves közéleti személyiségek.

A rendezvény védnökének, Kövér Lászlónak, az Országgyûlés – a megemlékezésrõl betegsége miatt távol maradó – elnökének beszédét Pethõ Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete olvasta fel. Esterházy János sorsa tragikus jelképe a magyarok számára vesztes 20. századnak, és jelképe annak a 20. századi közép-európai sorsnak is, amely az Istenben és az emberi szabadságban, a nemzeti hûségben és a nemzetek közötti egymásrautaltságban keresett menedéket – emelte ki a házelnök. Rámutatott: a Közép-Európa népei egymás mellett élését meghatározó történelemértelmezésnek a 19. századtól máig „a te hõsöd az én ellenségem” volt az irányadó szabálya, s ezt csak kivételes történelmi pillanatokban írta felül a testvériség érzése.

„Ha mi, mai magyarok és szlovákok, csehek és lengyelek és a többi nép a tágabban vett Közép-Európában, a Baltikumtól a Balkánig nem tudunk ezen a nemzeti kizárólagosság gondolatán alapuló szabályon a nemzeti kiengesztelõdés és méltányosság jegyében változtatni, akkor az elõttünk álló idõkben mindannyian áldozatokká válhatunk, Közép-Európa maga is áldozattá válhat” – hangsúlyozta Kövér László. Hozzátette: Esterházy János hitvallása erõt és bölcsességet kell adjon magyaroknak, szlovákoknak, cseheknek és lengyeleknek abban a küzdelemben, amelyet az elõttük álló idõkben nemzeteik jogaiért, Közép-Európa érdekeiért és Európa jövõjéért folytatnak.

A megemlékezés végén az e célra épített kápolna sziklabarlangjában helyezték végsõ nyugalomra Esterházy János Olaszországból hazaszállított hamvait. A kápolnát Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülõföldjéért Egyesület elnöke, a helyi magyar tannyelvû magán szakközépiskola alapítója kezdte építtetni 2013-ban. A szakrális épületet, amely a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásának köszönhetõen épülhetett meg, ugyancsak a kegyeleti megemlékezés keretében szentelték fel. A megemlékezés helyszínén egy, az Esterházy János hagyatékából összeállított emlékmúzeumot is megnyitottak. Az itt megtekinthetõ állandó tárlat a „Sem gyûlölettel, sem erõszakkal” mottót viseli.

Esterházy János a két világháború közötti Csehszlovákia, majd a Hitlerrel szövetséges Szlovákia legjelentõsebb magyar mártír politikusa. A második világháború után a szlovák kormány mint „háborús bûnöst” kiadta a Szovjetuniónak, ahol kényszermunkára ítélték és egy szibériai táborba hurcolták. Esterházy Jánost távollétében egy szlovák bíróság 1947-ben halálra ítélte, majd 1949-ben a szovjetek kiadták a csehszlovák hatóságoknak.

Elnöki kegyelemben részesült, és életfogytiglani szabadságvesztést kapott, amelyet késõbb egy általános amnesztia során 25 éves börtönbüntetésre módosítottak. Esterházy János 1957. március 8-án a morvaországi Mírov börtönben halt meg, Szlovákiában máig nem rehabilitálták.

http://magyaridok...n-2224807/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.80 másodperc
3,894,121 egyedi látogató