Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Keresztény gazdaságpolitikára lenne szükség'

KultúraMicsa? A talmudista zsidó görény qva istennyilát a jezsuita tetvedék fajtátokba! Ez már antiszemitizmus, sõt maga a holokauszt! Rasszizmustot kiáltani most? De mit szól ehhõ jahvé, vagy adonáj, vagy mammon? Léteznie kellene, de ma nem lehet a világban tetten érni sehol tisztán keresztény gazdaságpolitikát – mondta Szalai Zsolt, a Keresztyén Vezetõk és Üzletemberek Társaságának vezetõje szombaton az M1 aktuális csatorna délelõtti mûsorában.

Hangsúlyozta, hogy a Biblia olyan alapelveket tartalmaz a gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek bármilyen változó környezetben alkalmazhatóak. A keresztény életnek két fontos alapelve van, az egyik a megelégedettség, amely nem az ambíció hiányát jelenti, hanem azt, hogy a cél ne a bármi áron a legmagasabb profit elérése legyen – mondta. Második elv Szalai Zsolt szavai szerint az egyszerûségre való törekvés, ami a magánéletet és a vállalkozást egyaránt jellemezheti.

Fontosnak nevezte a társaság elnöke a munkavállalókhoz való emberi hozzáállást, a dolgozók megbecsülését és fejlesztését. A munkavállalókkal való kapcsolat fontosabb a profittermelésnél – fogalmazott.

Példaként említette, hogy egy cambridge-i kutatóintézet azt kutatja, hogy az Ószövetségben meghatározott gazdasági elveket hogyan lehetne a napjainkban alkalmazni. Az egyik ilyen elv az engesztelés éve, amely rögzítette: ha valaki elvesztette a földjét, akkor 50 évvel késõbb visszakapta, ez lehetõvé tette hogy hatalmas vagyoni különbségek ne alakulhassanak ki – mondta.
Link

Hozzászólások

329 #1 gutai zub
- 2017-11-18 13:01
A keresztyének ISTENE

Ér dekes furcsa egy Isten?

Megteremtette az embert, és rögtön egy csomó tíltást parancsolatot kényszerített rá.
Ezeket ha megszegi, borzalmas és örökkön tartó pokoli égést, szenvedéseket ígér.
De nagyon, nagyon szereti teremtvényit

Mindent, de mindent Õ teremtett, rövid 6 nap alatt. Mindent lát, mindent tud, hatalma végtelen.

A hivatalos egyházát és papjait tekintve viszont, valahogy a pénz =menezselése= kicsúszott a kezébõl.
Az Isten a pénzhez nem értett?

Az egész keresztyén vallási felépítvényt nézve ugyanis, mindig pénzre van szükségük és sokra........ .
4 #2 Posta Imre
- 2017-11-18 13:19
Gutai, valami elírás lehet, félreértés, vagy efféle. A keresztények istene ugyanaz, mint a zsidóké, muzulmánoké és mára a teljes földi csürhe istene. A pénz. Bár ez így nem teljesen igaz, de mivel ezzel az istenkedéssel operálva a kontroll eszköze. Valójában nincs semmi értelme ma már semmilyen "keresztény" vagy bármely "isten" értékeirõl, értékrendszerérrõl szót sem ejteni. Bukott minden nyáladzós vallásos faszság itt már. Szín tiszta matek. Akit ezek istenítenek, az valójában antiisten, vagy ha mégsem, úgy isten nem egy szeretetteljes bölcs jóakaró, hanem csak egy (vagy sok) fax a sok görény közül. Erre tippelek, ez a legvalószínûbb verziója a történelmi realitások tükrében. De mondok mást is. Itt, ebben a dilimenzióban valszeg nem is lehet cél semmilyen valóban jó és nemes, mert nem véletlen nem van ennek helye. Kicsiben a kis majmok mentsvára a szeretet-duma is. Zombi-betáp.

Adott helyzetben arról lehet szó, hogy valamit ezzel a zsidó-ganédombbal kezdeni kék és most jön a sok bukott pedofil semmirekellõ vallásos agymosott, hogy "vissza kell térni"..., de nincs hová. Emberemlékezet óta a jó jutalma csak a gonosz gyõzelme lehetett és akik most jónak akarnak mutatkozi, azokat is már rég megette a rada.

Én mindig amondó vagyok, hogy ha egy csöpp esze és lelkiismerete lenne az istennek nevezett fostömegnek, akkor nyomna egy törlés-gombot és remélem magát is törli, mert ugye tisztességes isten ezzel a szégyennel nem élheti tovább. Sajnos erre igen kicsi az esély, mert a "játéknak" mennie kell tovább. Meddig? Kit érdekel?s_hihi
99 #3 MORMOTA1968
- 2017-11-18 13:36
Imre! Ha ölsz, bûnt követsz el és a pokolra jutsz, szóval legyél jó és engedelmes birka, tartsd oda a nyakad önként a gonoszoknak, hogy ne keljen sokat vacakolniuk veled, velünk! Vagy nem errõl szól a kereszténység? Szóval akkor most minden felmenõnk, aki védekezni merészelt és megölte az életére törõket, súlyos, megbocsájthatatlan bûnt követett el, aminek jutalmául most a pokolban fõ forró ganéjban, mint azt a zsidó Talmudban írják. Annyira tetszenek nekem ezek a vallások, amiket valami nagyon okosok állítottak össze, valamikor réges-régen, hogy legyen egy kötõfék, amivel Isten barmait megvezethetik. Csak össze kellett lopkodni mindenféle õsi népek történelmébõl, mítoszaiból ezt-azt, kicsit átkozmetikázni és máris megszületett a nagy mû, amivel milliárdokat lehet birkásítani egy életre és a hatalmaskodók érdekei szerint rávenni szó szerint bármire! Még az élete feláldozására is. Ki tudhatná azt honnét jövünk és hová távozunk, ha menni kell? SENKI!
4 #4 Posta Imre
- 2017-11-18 14:01
Mormota, ki beszél itt ölésrõl? Fõleg emberölésrõl? A wiki szerint azért mai értelemben igen szûk csoport az az "ember", akinek ölése a btk szerint bûn.

"Az ember társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi. Mindezek révén képes a világ megismerésére és átalakítására. Rendszertani szempontból az emberi nem az állatok országába, a fõemlõsök rendjébe, a hominidák (Hominidae) közé tartozik. Az ember biológiai neme szerint nõ vagy férfi, ivarérettsége szerint gyermek (lány és fiú) vagy felnõtt. Az emberek összessége az emberiség..."

"A büntetõjogban az emberölés a személy elleni bûncselekmények csoportjába tartozó bûncselekmény. A hatályos magyar szabályozás szerint emberölés bûntettét követi el, aki mást megöl,[1] azaz ez egy nyitott törvényi tényállás.


Jogi tárgy

Jogi tárgya az emberi élethez fûzõdõ jog.
Passzív alany

Csak élõ ember lehet, aki különbözik az elkövetõtõl.
Elkövetési magatartás
Más ember életének bûnös kioltása. A törvényi tényállás a szándékos emberölés alapesetét írja le, nyitott törvényi tényállás formájában. A jogalkotó a konkrét magatartást nem határozza meg, csak az eredményt, más ember megölését. Mulasztás akkor állapítható meg, ha az elkövetõ olyan magatartás tanúsítását mulasztja el, amelyre nézve kötelezve volt...."
99 #5 MORMOTA1968
- 2017-11-18 17:50
A zsidókereszténység végnapjai, címû írásból idézve.

Az evangéliumok kutatásával foglalkozó írások egy irányba mutatnak. Máté, Márk és Lukács evangéliuma erõs átszerkesztésen ment át (hamisításon) azzal a hátsó szándékkal, hogy mindenáron elzsidósítsák a nemzsidó Jézust. Az átszerkesztõk nem tudták elképzelni az apostolok írásait az Ószövetségi tanok nélkül, amit Jézus egyértelmûen elvetett. Márk és Lukács fölött uralkodott egy rafinált alakzat, Saul rabbi, a késõbbi Saul-Pál.

Prof. Alvar Ellgárd írja a "Jézus mítosz" címû könyvében, hogy Saul sohasem tért át a judaizmusról. Ellenkezõleg. Õ saját magát a judaizmus képviselõjének tartotta. Gyülekezetének szent könyve volt az Ószövetség. Mégis miért erõszakolták rá Jézusra a Názáreti elõnevet? Azért, mert Názáret volt az elsõ összefüggõ zsidó település Galileában, a második században. Az elzsidósítás így csak az 1200-as években sikerült a lakosság ellenállása miatt-írja könyvében Albertson. Joel Charmichael, angol valláskutató szerint, ha tovább folytatjuk a kutatást Jézus származásáról, akkor minden a feje tetejére áll. Ugyan miért? Azért, mert Jézus nem volt zsidó és ennek a felismerésnek az elfogadása azt eredményezi, hogy az Ószövetséget kihajíthatjuk az ablakon, az ún. Újszövetségbõl pedig kirúghatjuk az álnok Saul-Pált két lábbal, zsidó eszmevilágával együtt. Biztos, hogy megkísérelnek majd egy helyreállítást a buta gój részére megint. Ennek már láthatóak a jelei Magyarországon is.

Gustaf Aulen teológus írja a "Jézus a jelenkori történelmi kutatásokban" címû könyvében, hogy Jézus sohasem állította magáról, hogy Messiás és nem tartott igényt a "Dávid fia" címre sem.

Egy érdekes cikk hozzászólásából idézve. "A cikk sejtelmes leírásával szemben a történelmi igazság az, hogy Ábrahám születése még csak tervbe sem volt véve, már elõtte évezredek óta Mezopotámiában azok az úrnépek éltek (árja fehérek) száz százalékban, akiknek a leszármazottait ma a magyar nemzetnek hívják. (Sumérok utódai.) Ábrahám, de legalábbis a szellemisége, valóban Kr.e. 2369-tõl a Sumeria akkádok általi lerohanása óta él és a legnagyobb feladata, mint akkád-asszír ügynöknek, a mezopotámiai úrnépek minden eszközzel való pusztítása. Erre a cselekményre épül fel a zsidók Ábrahám tudata. Ábrahámnak errõl az oldaláról is kellene egyszer egy ilyen lelkes cikket írni!"
T.István.
99 #6 MORMOTA1968
- 2017-11-18 18:11
Imre! Vannak a természet törvényei és vannak az emberek által hozottak. Vajon melyik az igazságosabb, melyik az igazi? A vallások is csak emberi találmányok, nem hiszem, hogy az állatvilágban olyasmiken agyalna a legértelmesebb állatok bármelyike is, hogy van e Isten vagy nincs és hogy a fenébe került ide, erre a világra és hová kerül, ha eljön érte a végzet. A zsidók kizárólag magukat tekintik embernek, a cigányok elnevezése pedig a roma, szintén embert jelent. Vagyis õk is úgy tekintenek más fajhoz, rasszhoz tartozókra, hogy õk nem emberek, csak mi cigányok vagyunk azok. És kicsit sem rasszisták, mikor kijelentik, hogy cigánynak gádzsó nem lehet a párja. Bár vannak, akik nem foglalkoznak az ilyen íratlan törvényekkel. Az biztos Btk dolgában nem versenyezhetek veled. Kívülrõl fújod az egészet. Én most csak a Tízparancsolatból idéztem egyet, a "Ne ölj!" parancsolatot, magam se tudom miért pont ezt. Talán azért, mert látom, hogy milyen módszeresen, elõre kitervelten készítik elõ nekünk a teljes fajtánk kiirtását és mi csak ölbe tett kézzel nézzük. Mi lett volna, ha felmenõink is ezt csinálják? Ha nem szállnak szembe az ellenségeikkel, ha belülrõl zabál fel minket, vagy ha kívülrõl támad. Most a mi esetünkben belülrõl és kívülrõl egyaránt, de ahogy haladunk, lassan, de biztosan, egyre inkább belülrõl fognak felzabálni minket a befogadottak, beszivárgók hada. Ha csak azt nézzük, hogy mennyi emberre lehet számítani ebben az országban a jogos önvédelem kapcsán és mennyire nem! Mert bizony sokan állnának a rossz oldalra, az ellenség oldalára, a megvezetettek.
99 #7 MORMOTA1968
- 2017-11-18 19:07
A keresztény gazdaságpolitika a mai kamatos, résztartalékos pénzrendszerrel, minden csak nem keresztényi. Amíg a pénznek használt csereeszközt tekintik (AZ ÉRTÉKNEK) addig ne is beszéljenek keresztény gazdaságpolitikáról. Bármit is jelentsen ez judeo keresztény szemszögbõl nézve.
4 #8 Posta Imre
- 2017-11-18 19:26
Ne adjatok nekik semmit! Vegyetek el tõlük mindent!

A "keresztényi" gazdaság: az önkéntes lemondás, adakozás, boldog szegénység...már a valóban "keresztények" sajátja. Nem is értem, mirõl kell itt még szót ejteni?
30 #9 osmagyar
- 2017-11-18 22:12
Valahogy nagyon kilóg a lóláb a keresztényi gazdaságpolitikának nevezett átverésbõl. Ha mindenki szegény lenne, akkor azt mondanám hihetõ, na de a parlamenti csürhe egyre csak vagyonosodik, meg jó néhány saját lábon álló cimbora, rokon. Az egyházra se lehet azt mondani, hogy szûkölködne. Szóval hol vannak itt a keresztények?
4 #10 Posta Imre
- 2017-11-19 10:49
Lemondott Várszegi Asztrik

„Jóbarátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is” – mondta Várszegi Asztrik a mindenkit meglepõ bejelentésekor. Jövõ évben, vízkeresztkor döntenek az új pannonhalmi fõapát személyérõl.

A Pannonhalmi Bencés Fõapátság legrangosabb éves eseménye a Szent Márton-nap, Várszegi Asztrik fõapát ezen az eseményen jelentette be, hogy jövõ év elején átadja fõapáti feladatait az utódjának - írja a Kisalföldre hivatkozva az Inforádió.

„A Szent Márton-napokkal 17 év telt el, az én fõapáti szolgálatomban pedig immár lassan 27 év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idõsebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel, és csak úgy köszönök el, hogy nem fõapátként, de jóbarátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is” – mondta Várszegi Asztrik.

A Kisalföld szerint január 6-án döntenek az új pannonhalmi fõapát személyérõl. A beiktatást kora tavaszra jósolják.

Várszegi a magyar katolikus egyház liberálisabb vezetõi közé tartozott. A kvótanépszavazás idején felemelte hangját a menekültek ellen hergelõ propagandával szemben, és az indulatok helyett inkább gondolkodásra buzdította az embereket.
https://hirtv.hu/...ik-2428527
267 #11 Perle
- 2017-11-19 13:49
A WHO-t néhány nagy gyógyszergyár az anyagi támogatásával irányítja?
https://www.youtu...e=youtu.be

Ez is valami "keresztény gazdagságpolitika" lehet.:D

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.68 másodperc
3,891,110 egyedi látogató