Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Schön Péter a zsidó jóbik zsidó gazdaságának zsidó igazgatója

BelföldJó, tudom, a döglött kutyát sem érdekli már ez, ahogy engem sem, mert ebben bomlott elméjû, hitvány lelkû elqrvult katyvaszban oly pihe, melyet az átlagmagyarnak mondott hulladék fel sem fog. Csak okulásképpen. A zsidó simicska és a zsidó jóbik a zsidó fidesz (mossad-cia és KGB) hálójában pont azt teszi, ami nekünk jó. De kinek jó ez?Ezt meg csak azért, mert nem én írtam.


Az igazság - egy könyv fejezeteinek kiegészítése
Jövõnk.info -hunikum.info 2012.06.09. 17:01

Az elmúlt hetekben, hónapokban, de mondhatnánk, hogy években többször írtunk a Jobbikról és arról, hogy valami nincs rendben a mozgalomnak beállított, de az elmúlt hetekben önmegsemmisítésre váltott párt háza táján. Látni lehetett azt, hogy a Gárda elintézése után a Jobbik most azoknak megy neki, akik még keményen kiállnak az ügy, de nem a pártvezetõik ügye mellett. A vezetõket most már teljesen el kell választani a becsületes nemzeti érzelmû tömegektõl. De ahogy szokták mondani, elválik a szar a májtól, és a szar alatt most nem a becsapott hazafiakat kell érteni.

A Jobbik meghatározó, sõt legmeghatározóbb figurája Szegedi Csanád volt az elmúlt idõszakban. Rengeteg felszólalás, borzalmas mennyiségû elõadás fûzõdik a nevéhez. Mindenhol ott volt, akár demonstráció, akár vonulás, akár tüntetés volt. Azonban nem látták nagyon éles helyzetekben, csak akkor, amikor a babérokat kellett learatni. Törtetés a javából. A Jobbik kihagyhatatlan figurája volt, a párt szószólója. Közben mondhatjuk, hogy annyira ment elõre, hogy az már gyanússá is tette.

Elõre figyelmeztetünk mindenkit, hogy sokkoló lesz, amit itt leírunk, de az elejétõl a végéig igaz. Épp csak túl vagyunk Nemzetünk megcsonkításának évfordulóján, amikor a radikális körök egyre másra tartották a megemlékezéseket. Van, akinek valóban fáj Trianon, vannak azonban olyanok is, akik csupán politikai tõkét kívánnak belõle kovácsolni. Azt, hogy az alábbi sorok „fõhõsei” hová sorolandóak, azt mindenki döntse el saját maga. Hangzatos beszédeket hallhatunk évrõl-évre, amelynek egyik fõ vonulata a revízió. Mi sem lenne szebb (talán a Pax Carpathia - szerk.), de legyünk õszinték, ne álltassuk magunkat, profi hadsereg, erõs gazdaság és öntudatos magyar emberek nélkül ez aligha életszerû. Szemfényvesztõ mûveletek ezek, amivel takargatnak valamit, valakik folyamatosan. Magyar feltámadást szeretnének sokan, és többen közülük a Jobbiktól remélik ezt, de ezt lehet várni az idõk végezetéig, mert ezek ezt nem fogják megvalósítani.

Sokan hozzánk vágták, hogy a levegõbe beszélünk, és minden alap nélkül állítunk dolgokat, ami mögött nincs semmi. Ezeket a vélelmeket fogjuk most eloszlatni.

Az elmúlt hetekben, hónapokban, de mondhatnánk, hogy években többször írtunk a Jobbikról és arról, hogy valami nincs rendben a mozgalomnak beállított, de az elmúlt hetekben önmegsemmisítésre váltott párt háza táján. Látni lehetett azt, hogy a Gárda elintézése után a Jobbik most azoknak megy neki, akik még keményen kiállnak az ügy, de nem a pártvezetõik ügye mellett. A vezetõket most már teljesen el kell választani a becsületes nemzeti érzelmû tömegektõl. De ahogy szokták mondani, elválik a szar a májtól, és a szar alatt most nem a becsapott hazafiakat kell érteni.

Sejthetõ volt, hogy valami nincs rendben ebben az alulról építkezõ mozgalomnak beállított, de valójában néhány ember és család érdekközösségében. Itt valami bûzlik, itt valami sántít. Ki a gyenge láncszem? Kik nem illenek oda? Kinek mi a szerepe? Jöttek a kérdések. Egy idõ után nyilvánvalóan észre lehetett venni, hogy az alulról építkezõnek beállított mozgalmat felülrõl, pontosabban kívülrõl építik nagyon is tudatosan.

A módszereiket elemezve nem volt nehéz felismerni, hogy zsidó háttérmunka zajlik, és komoly átverés és megtévesztés áldozatai azok, akiket a nemzeti érdek jelszavaival megmozgattak. Jól megszerkesztve és megalkotva, de néha-néha kibukkan egy kis árulkodó jel. A kis jelek után jöttek a nagy jelek, és utána egyesek mohóságából származó mindent elborító düh, ami a Jobbik megsemmisülését vetíti elõre a jövõben.

A cél egyértelmû. A korszakváltozással jelentkezõ nemzeti érzést kordában tartani, zsidó vezetés alatt, nemzeti alternatívaként tetszelegve (és adott idõben akár nemzetszínû mentõövként szolgálva a zsidó hatalom átmentésére) lekötni az erõket, az életerõs, tenni akaró hazafiakat háttérben tartani, ellehetetleníteni, lejáratni, kirugdosni, folyamatos csalódások által pesszimizmust gerjeszteni, és apátiába taszítani a jobbra érdemes követõket. Sok embert, aki megélte a gárda szétverését, tapasztalta a Jobbikban folyó eljárásokat, az életben nem lehet többé semmilyen ügy szolgálatába állítani. Kirúgott, lejáratott vezetõk és szervezõk, csalódott, apátiába esett követõk, egy gyors nemzeti ébredés színe-virága letörve. De a fenti arcok maradnak, csak az arcuk hízik bucira.

A Jobbik meghatározó, sõt legmeghatározóbb figurája Szegedi Csanád volt az elmúlt idõszakban. Rengeteg felszólalás, borzalmas mennyiségû elõadás fûzõdik a nevéhez. Mindenhol ott volt, akár demonstráció, akár vonulás, akár tüntetés volt. Azonban nem látták nagyon éles helyzetekben, csak akkor, amikor a babérokat kellett learatni. Törtetés a javából. A Jobbik kihagyhatatlan figurája volt, a párt szószólója. Közben mondhatjuk, hogy annyira ment elõre, hogy az már gyanússá is tette.

Megjelent egy könyv az elmúlt hetekben, amely Szegedi Csanád eddigi pályafutását mutatja be. Két részét találtuk érdekesnek. Az egyik a gyökerek címû rész, míg a másik a zsidóságról szóló fejezet. Az elmúlt hetekben jobban híre ment, de már korábban is rebesgették róla, hogy származását tekintve zsidó. A nagymamája Klein Magdolna, akit még deportáltak is 1944-ben. A józaneszû nemzeti érzelmû feltette azonnal a kérdést, hogy mi? A megfontoltabb gyanakodni kezdett, az elvakult pedig egyszerûen legyintett és azt mondta, hogy így akarják kicsinálni szegény Csanádot, aki szívét és lelkét az ügynek szenteli, amiben bátyja Szegedi Márton is olyan sokat segédkezik. (Aki természetesen akkor lett hithû „hazafi”, amikor a valódi radikálisok már kitaposták elõtte az utat, s akiket utána már õ taposott el az útjából.) Sokan a Jobbik elleni újabb támadásnak vélték, és átkozták a Jövõn.info-t és mindenkit, aki ezekre az „ártatlanokra” egy ujjal is rá mer mutatni. Rendben. Sokan hisznek még az ügyben, de meg lettek tévesztve. Meg lettek tévesztve és meg lettek vezetve. Itt az ideje végleg tiszta vizet önteni a pohárba. A Jobbikos szemfényvesztésnek ezennel vége!


A kérdés az, hogy kik a Szegediek. Ki Szegedi Csanád és ki Szegedi Márton?

Fontos a család, és ezt Szegedi Csanád nem hagyja ki a könyvébõl. Kijelenti, hogy õ nem kimondottan paraszt családból származik, mert az õ családja jómódú volt és sok híres emberrel büszkélkedik. Fõleg apai ágáról írt ebben a fejezetben, az anyait kerüli. Amikor valaki elolvassa ezt a részt, már csak azt kezdi hiányolni, hogy nem volt ott a család a vérszerzõdésnél, illetve abban a csapatban, ami a csodaszarvast ûzte. Hadvezér, miniszterelnök, feltaláló, Dózsa kaszás felkelõje, egy szóval minden volt a famíliában. A szeme ott akad meg az embernek, amikor a nagymamát örökbe fogadó zsidó családról olvas. Õk voltak Kleinék. Szegedi leírja, hogy nem élték túl a háborút. De mi van magával a mamával? Honnan jött? Mi a vallása? Rendben, hogy zsidók fogadták örökbe, de ki is õ valójában? Hogy is van pontosan az anyai ág? Erre kellett választ találni. Alább a Tényfeltáró Munkacsoport által összeállított munkaanyag, a begyûjtött bizonyítékokkal együtt.

A kutatást törvényesen, de nagyon messzirõl kezdtük és próbáltunk közelíteni az igazsághoz, lassan, de biztosan. Az alább feltárt dokumentumokat bárki kikeresheti, a levéltárakba bármely magyar állampolgár elmehet és ingyenesen kérhet ki dokumentumokat!

A cégkivonatok a e-cegjegyzek.hu oldalon találhatóak, a miskolci anyakönyvek a BAZ megyei Levéltár fióklevéltárában, a tiszadadai pedig a SZSZB megyei Levéltárban. A hatályos törvények alapján állami anyakönyvekrõl fényképfelvételt készíteni nem szabad, de azok adattartalma lejegyezhetõ.

Elõször az interneten is megtalálható cégadatokat néztük meg Szegediékkel kapcsolatban, ahol árulkodó nyomra bukkantunk. Szegedi Csanád édesanyja a Magyar Hírek Kft. (ez a cég adja ki a Barikád magazint) cégkivonata szerint Molnár Katalin:

Letölthetõ PDF verzió>>A Szegediek édesanyjának, Molnár Katalinnak és férjének Szegedi Miklósnak közös cége a Rönkbútor Kft. A hatályos cégkivonat szerint Molnár Katalin anyja Klein Magdolna:

A történet itt kezdett egyre érdekesebb lenni és a szóbeszédek kezdtek konkrétumokká formálódni.

Ebbõl nem vonhattunk le komoly következtetéseket, de volt egy nyom. Ami sokáig az maradt, amíg nem jött egy levél, amiben komoly adatok voltak, hivatkozásokkal együtt. Kiderült, hogy hiteles adatokról van szó. Sõt, olyan adatokról, ami után bárki utána nézhet, mert a törvény engedi. (Levéltárakról szóló törvény 24. §) Van ez így, hiszen mindig vannak rendes emberek, akik az igazságot keresik.

Tehát a Szegediek:

A Szegedi névbõl leszûrni semmit sem lehet. Mivel ez apai név és nem zsidó név kimondottan, de az elmúlt évtizedekben sok zsidó vett fel teljesen magyar nevet. Van köztük már Szabó, Kovács, is tehát eléggé köznapi magyar nevek. Azonban mindenkinek van egy apja és egy anyja (normális esetben). Az anyai vonalat megvizsgálva jutunk el velük kapcsolatban az igazsághoz, a nagy igazsághoz és oda, ami a könyvbõl kimaradt. A kérdés számunkra zsidókérdés. Egy ilyen fejezet van is a könyvében Csanádnak és õ szó szerint így kezdi, idézzük, hiszen mi sem kezdhetnénk másképpen. „Nehéz kérdéshez érkeztünk, könnyû volna megkerülni szemérmesen, vagy cinkosan hallgatni róla, de én azt mondom, igenis beszéljünk errõl is!"

Hát akkor beszéljünk róla!
Kezdjük az elején.

1, A nagymama Klein Magdolna
Adatok: Klein Magdolna (anyakönyv: Miskolc, 1919/330.)
Születési idõ: 1919.04.05.
Bejelentés ideje: 1919.04.10.
Utóneve: Magdolna
Neme: leány
Vallása: izraelita

Apja neve: Bornstein Lajos /:Lázár:/
Foglalkozása: magán tisztviselõ
Vallása: izraelita
Életkora: 45 év
Anyja neve: Klein Szerén
Vallása: izraelita
Életkora: 27 év
Lakcím: Miskolc, Vay u. 20. sz.

Bejelentõ: Bornstein Lajos
Anyakönyvvezetõ: Bodrogi István

Megjegyzések:
A gyermek családi neve az atyjával együtt „Bányai”-ra változtattatott 92026/1924 sz.
1935.I.11. (bejegyzés áthúzva)

A gyermeket Klein Zsigmond és felesége örökbe fogadta. Családneve ezentúl „Klein” 1930 I. 497. I.M. 1930.I.11. fõlev.

Tehát a nagymama elõször Bornstein volt, majd lett Bányai 1924-tõl és az örökbefogadás után Klein Magdolna nevet viselte. Nem tudjuk biztosan, de sejthetõ, hogy egy rokon fogadta örökbe a gyereket. Kutatásaink alatt eljutottunk Klein Zsigmondig, feltételezhetõen deportálták 1944-ben és meg is halt kutatásaink szerint még ebben az évben. Felesége Deutsch Szeréna, sorsa ismeretlen, de úgy véljük, hogy õ is Lengyelországban halt meg.

A tény azonban az, hogy a nagymama száz százalék zsidó volt, sõt ortodox zsidó családból származott. Az ortodox zsidóság pedig mindig is hithû és vallását betartó keményvonalas zsidó. Keresztényekkel is a legszükségesebb esetben érintkeztek. Fõleg a saját köreikben mozogtak. Vallásukat betartó bezárkózó csoport volt. Házasodni nemcsak, hogy zsidó, hanem kimondottan ortodox zsidó körökbõl lehetett ezen a csoporton belül. 1944 júniusában deportálták Auschwitzba, ahonnan élve hazatért. A háború után bõ egy évvel ment férjhez Meisels Imre ortodox zsidóhoz. Férje a 80-as években meghalt. A nagymama ma is él a hírek szerint.

2, A dédnagymama Klein Szerén
Klein Szerén (anyakönyv: Miskolci Ortodox Izraelita Hitközség Anyakönyve 1884-95 1892/149.)
Születési idõ: 1892.08.05.
Neve: Klein Szerén
Neme: nõ
Apja neve: Klein Ábrahám
Foglalkozása: cipész
Születési helye: Sárospatak
Anyja neve: Graszmann Rósa
Születési helye: Miskolc
Lakcím: Miskolc, Alsó szirma u. 20. sz.

Bába neve: Heinrich Ernesztin
Elnevezés napja: aug. 11.

Sárospataki ortodox zsidó családból származott az üknagyapa, aki cipész volt, de már a gyermekük születésekor Miskolcon laktak. Sárospatakon Szerén apja Ábrahám is erõs ortodox közösségben élhetett. Neológ zsidók itt nem voltak. A városnak volt még egy kis haszid közössége is. Felesége szintén ortodox zsidó családból származott. A gyermeküket zsidó bába hozta (hozhatta) erre a világra.

A letelepedett zsidó közösségben voltak nõk, akik vigyáztak a nõi betegekre, illetve segítettek a szülésnél. Munkájuk olyan fontos volt a közösség számára, hogy „nélkülözhetetlennek” nevezték õket a községi jegyzõkönyvben. A zsidó bábák jelenléte a zsidó gyermekek születésekor azért is volt felettébb szükséges, hogy megakadályozzák, hogy a keresztény bábák a zsidó csecsemõt megkereszteljék, amire volt példa az 1800-as években. Meg így volt minden kóser számukra, a szülés is.

Letölthetõ fájlok (anyakönyvi bejegyzések):

A miskolci ortodox izraelit hitközség születési anyakönyvének másolata >>

Meisels-Klein házassági >>

Klein Szerén >>
Klein Magdolna >>
A dédnagyapa Bornstein Lajos

Õ róla sokat nem tudunk. Csak azt, hogy a háború elõtt valószínûleg meghalt a felesége, utána 1930-ban õ adta gyermekét a Klein családnak örökbe. Hogy mi lett a sorsa azt nem tudjuk. Vagy meghalt a háború elõtt, vagy pedig feltételezhetõen elhagyta az országot. Már ekkor is volt Palesztinába kivándorlás, de lehet, hogy Amerika fele vette az irányt. Ez csak feltételezés, a valószínûbb, hogy meghalt. Szegedi Csanád is errõl ír könyvében, minden részlet nélkül.

A nagypapa és dédnagypapa is hasonlóan festett
A mára már lebontott egykori ortodox zsidó zsinagóga Miskolcon, ahova a család járt
Az ük nagyapa egykori zsinagógája Sárospatakon
Az egykori sárospataki zsidó fürdõ
A bizonyosan rokonokat is rejtõ zsidó temetõ Sárospatakon
A sárospataki zsidó élet egy festményen, levonhatók a következtetések

A nagyapa (Klein Magdolna férje): Meisels Imre (anyakönyv: Tisza-Dada, 1902/85.)
Születési idõ: 1902.09.12. ideje: dél elõtt kettõ
Bejelentés ideje: 1902.09.13.
Utóneve: Imre
Neme: fiú
Vallása: izraelita

Apja neve: Meisels Dezsõ
Foglalkozása: bérlõ
Vallása: Izraelita
Életkora: 42 év
Lakóhelye: Tiszadada
Születési helye: Bilke, Bereg vármegye, nagyszõlõsi járás

Anyja neve: Meisels Dezsõné, született Meizler Helén
vallása: Izraelita
Életkora: 33 év
Lakóhelye: Tiszadada
Születési helye: Szentkirály, Gömör Vármegye

Bejelentõ : Meisels Dezsõ
Anyakönyvvezetõ: Pap János

Megjegyzések:

A gyermek családi neve: "Molnár" névre változott 1953/140-2/1954. BMR.

1954. aug. 22. Kántor Péter. Elhunyt anyakönyvi bejegyzés alapján feltételezés szerint 1984-ben.

A nagyapa abban a faluban született, ahol kihalászták a Csonkafüzesben Solymosi Eszter holttestét. Tiszadada Tiszaeszlártól a második falu. Tiszaeszlárt, a zsidó terror magyar Golgotáját csak Tiszalök és néhány kilométer választja el a nagyapa falujától. Az erõs ortodox zsidó közösség vezetõje az alsószopori születésû Briszk Salamon fõrabbi, anyakönyvvezetõ rabbi volt.

A dédnagyapa Meisels Dezsõ bilkei (Bilke Munkácstól keletre fekszik) születésû, kárpátaljai ortodox zsidó volt. Késõbb költözött Tiszadadára. Itt gazdálkodott és földeket adott bérbe. 1902-ben még egy õskori leletet is talált a földjén, abban az évben, amikor fia született.

Bilke, az egykori családi lakóhely (feltételezhetõen Galícia után)
A bilkei zsidó temetõ, bizonyosan néhány rokon itt is fekszik
A bilkei rabbi Auschwitzban (hogy fogalmunk legyen a bilkei csapatról)

Forrás: Auschwitz album

A tiszadadai rabbi egykori háza

A nagyapa Meisels Imre Tiszadadán volt gazdálkodó, majd késõbb költözött elsõ házassága alatt vagy azután Miskolcra. Elsõ felesége meghalt. 1946-ban elvette feleségül Klein (Bornstein) Magdolnát, aki tõle 17 évvel volt fiatalabb. A két tanú Gertner Jenõ és Meizler László volt (utóbbi Meisels Imre rokona lehetett). Meisels Imre zsidó nevét elhagyta 1954-ben és neve Molnár Imre névre változott. Így lett Meiselsnébõl Molnárné. Gyermekük (Szegedi Csanád édesanyja) pedig Molnár Katalin.

Házassági anyakönyv (Miskolc, 1946/513.):
Dátum: 1946.09.24.
A võlegény
Neve: Meisels Imre
Családi állapota: özvegy
Foglalkozása: gazdálkodó
Vallása: izraelita
Született: Tiszadada, 1902.09.12.
Lakcíme: Miskolc, József A. u. 17.
Apja: néhai Meisels Dezsõ
Anyja: néhai Meizler Ilona (az utónév valószínû elírás, valójában Helén)

A menyasszony
Neve: Klein Magdolna
Vallása: izraelita
Született: Miskolc, 1919.04.05.
Lakcíme: Miskolc, József A. u. 17.
Apja: néhai Bornstein Lajos
Anyja: néhai Klein Szeréna (az utónév valószínû elírás!)

Tanúk

Gertner Jenõ Miskolc, Zrínyi u. 40.
Meizler László Miskolc, Petõfi u. 41.

Megjegyzések:

A menyasszony Klein Zsigmond és felesége Deutsch Szeréna örökbefogadott gyermeke.
A férj családi neve Molnár névre változott. /M. 953-140-2/1954 B.M. sz.
Molnár Katalin kötött házasságot Szegedi Miklóssal és ebbõl a házasságból született Csanád és Márton.

A Szegedi család. Mindenki le tudja vonni a következtetést.

Balra fent Molnár (Meisels) Katalin, mellette férje Szegedi Miklós
Szegedi (Bornstein, Meisels, Klein) Csanád? Szegedi (Bornstein, Meisels, Klein) Márton?

A mai Izrael egyik legfontosabb törvénye, a hazatérési törvény a lehetõ legszélesebben értelmezi a zsidó fogalmát: a bevándorlási jog érvényesítéséhez elég egyetlen zsidó nagyszülõ. Tehát kimondhatjuk, hogy Szegediék ezen törvény szerint is zsidók. Ráadásul nemcsak származásilag zsidók, hanem viselkedésük és törtetésük, tehát minden amit tettek ennek megfelel. Egy dolog, ha rögtön az elején vállalja származását, és ennek megfelelõen próbál ember lenni. Azonban a vér nem válik vízzé! Így érthetõ minden, ami az elmúlt idõszakban történt. Az igazi keresztény, nemzeti érzelmûek futószalagon való kidobálása, Gárda szétverése. A radikális sajtó teljes megszállása.

Mit hozott ez a konyhára, azaz, hogy a holokauszt által meghurcoltak voltak a családban? Kimondhatjuk, hogy nem keveset, mert nemcsak a holtakért, de a túlélõkért is fizettek. Már a 90-es éveket megelõzõen voltak kifizetések, de 1990 után jöttek a nagy pénzek. Szegediék is ekkor kezdtek vállalkozni, 1994-ben. Ez lehetett az alapja (mármint a holocaust pénz) a családi vagyonnak is. Jelenleg a családban mindenki vállalkozó. Persze valamibõl a Jobbikot is finanszírozni kellett és állítólag nagy pénzeket tettek bele Szegediék, de tudomásunk van Schön Péter szülei által a Jobbiknak még 2006-ban „kölcsönadott” több millió forintról is. Schön Péter szintén zsidó származású. Mondhatnánk privatizálták jó elõre, ezért tehetnek meg mindent. Tessék érteni: a Jobbik holokauszt-pénzen alapozódott!

Összeadtunk mindent és tettünk egy egyenlõség jelet, és mi az eredmény? Ezek egyszerûen beférkõztek a nemzetiek közé, bevásárolták magukat és azt használták, ami jobb hódító, mint a fegyver és ez nem más, mint a pénz.. Árpádsávba bebugyolált zsidók irányítják azt is, amiben hisznek még (egyelõre) nagyon sokan.

Származásukhoz méltóan hatalmat akarnak és földet, de a térképet nem úgy képzelik el, mint ti, nemzeti érzelmûek, hanem így:

SZEBB JÖVÕT!

Tényfeltáró Munkacsoport - Jövõnk.info -hunikum.info

Link

Hozzászólások

5 #1 kincses
- 2017-12-17 14:41
Imre, azon gondolkoztam, vajon ismerik-e ezek az emberek a szégyen fogalmát...lelkiismeret? emberség? Kikkel lettünk mi itt összekeverve...hm. lehet, hogy nem is akarom tudni...s_reggel
254 #2 mujko
- 2017-12-17 14:50
Érdekes mondat maga Eichmann Adolftól a halál völgyében járva .


Horthy és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Európában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal szövetséges - ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek tartottam; azt hittem, téves jelentésrõl van szó, vagy álmodom - de néhány héttel késõbb Lakatos Géza kitiltott engem Magyarországról." (Lakatos Géza: Ahogyan én láttam - Visszaemlékezések)
link http://www.vitezi...rd/vLG.htm
4 #3 Posta Imre
- 2017-12-17 15:53
Kincsi, ezt láttad puzsértól? Ezek tudatosan hülyék, sõt! A jóbbikos csürhe olyan hülye, hogy puzsérral mondatják a szemébe, hogy hülye és még tetszik is nekik.

https://www.youtu...A&t=1s
5 #4 kincses
- 2017-12-17 18:33
Imre, most megnéztem. Így kell ezt csinálni. Ki lázadna a nevetséges ellen. Pedig a szörnyû és gyomorforgató igazságot kimondta. Az életösztön alapján kellene éppen ellenük(is) összefogni, de az életösztön még valamikor a nyolcvanas évek végén aludni ment...
118 #5 keepfargo
- 2017-12-17 18:42
Jobbik Magyarországért Mozgalom? Nem egy jobb Magyarországért kellett volna mozgalmat indítani? Egyáltalán ezen a mondvacsinált pátnéven kívül, mikor használjuk a mindennapi nyelvben a jobbik szót? Mert a balikot, azt ugye nem, vagyis van helyette a "balek" ami majdnem ugyanúgy hangzik, de azért nem ugayanaz. Tehát okoskodás ide, okostojás oda, a magyar nyelv a jobb és bal oldalról nem nagyon feledkezik meg. Mi a magyar nyelvröl magáról annál gyakrabban. Miért fáj ez bárkinek is? Talán azért, mert emögött csapdát lehet sejteni. Minél kevésbé fontos, hogy nyelvünket hogyan is használjuk, annál kevésbé lesz fontos maga a magyarnak megmaradás gondolata is. A magyar nyelv a talán legkevesebbet változó nyelv - volt eddig - de ez ma mintha egyáltalán nem így lenne. Annyi változás történt az elmúlt 30 évben , hogy magamfajta kivándorolt, disszidens, renegát stb. csak kapkodja a fejét.
Vissza a jobbik-"balik" dilemmához. Ha van egy olyan helyzet, amikor két dolog közül (pl. szerszám) kell választani, akkor mondjuk azt, hogy inkább a jobbikat és nem a rosszabbikat akarjuk használni. Tehát ilyen értelemben a jobbik Magyarország fogalma feltételez egy rosszabbik Magyarországot, mint annak ellenpárját. Na de amíg ez a "rosszabbik Magyarország" nem határozható meg (hogyan is lehetne meghatározni, mikor még elképzelni is nehéz, vagy borzalmas) , addig mi a kiskésemet értsünk a "jobbik Magyarország"-on?

Józsi bá: - Jobb lesz nekünk attól, hogy vonakodó Zazri-ra szavazunk?
Pista bá: - Jobb nem lesz, csak jobbik lesz...
2 #6 gerry
- 2017-12-17 19:21
... és (szintén így utólag) - Szegedi Csalárdnak fogalma se volt róla, hogy a felmenõi között zsidók is voltak...

Hogy le ne petézzek má ide a sarokba!!!!

Azért - én - mire tizenakárhány éves voltam, szinte az összes rokonomat ismertem, hol laknak, mit csinálnak, milyen vallásúak (Faluhelyen a 60-as években még) minden vasárnap mentek templomba - kisgyerekként engem is elcincáltak a tömjénfüstbe, (késõbb már kiharcoltam, hogy ne kelljen menni), aztán jöttek az unokatestvérek akiknek az esküvõjükön, gyerekkeresztelõn azért illett ott lenni... anyunak 8 testvér jutott és a legidõsebbet kivéve mindegyiket jól ismertem... apu két növére és az apja Brassóban élt, de oda is mentünk vagy õk jöttek "fel" a "pesti rokonhoz" ... ez a busa fejü Szegedi Csalóka meg nem tudta ...
116 #7 livia
- 2017-12-17 22:23
No, jó. Ebbe elfáradtam. Majd holnap végigolvasom, addig legalább jót akarok aludni, hánytam már a héten. No, persze a vírus miatt, de hol is a vírus? No, és ki terjeszti? Gerry! Az õseim visszavezetve kb a 16. századig.Egy nagyszombati kanonok nagybátyám kutatta. No, és az összes rokonomat ismerem, bár napi szinten már nem tartom a kapcsolatot. No, és még a mi régi temetõnkben még a régi sírokat tiszteletben tartják, no és fent a végén még a meghalt katonák sírjai is, bár a gazban, de még tudjuk, hol vannak. Elõl persze hivalkodóan a még lakatlan márvány cigány sírok díszelegnek. Meg is jegyeztem egyszer, hogy nézd már a hülyét, még meg se halt, de már itt díszeleg a sírja. Mire megszólal a tulaj, hogy õ ez a hülye, mert olyan szerencsétlenek a gyerekei, hogy magának kell gondoskodnia a sírjáról. No, talpig márvány. Hiába, náluk éljen a túlvilág. Szerintem itt van az ördög elásva. De még itt sem, mert szerintem az emberek gondolkodása, avagy intelligenciaszintje? Hú, szerintetek? Valahol elakadtam. Mert tudja valaki, mi az igazság? Azért szerintem mindenkor ott kéne elkezdeni, hogy nem az én az elsõ.
99 #8 MORMOTA1968
- 2017-12-19 19:26
Mi ebben az újdonság? Sokan bedõltek ennek a zsidó ál-radikális, ál-nemzeti csoportosulásnak, pártnak, többek között én is. Régi zsidó módszer, hogy megcsinálják a saját nemzeti radikális csoportjaikat, természetesen nem zsidónak látszó vezetéssel, mert ezek nem tudnak meglenni ellenségkép nélkül! Kell, hogy legyen egy mozgalom, egy párt, akire mutogathatnak, hogy mennyire antiszemita, rasszista ez a nép. Amely igazolja állandó félelmeiket ezeknek a hivatásos rettegõknek. És miért ne mennének a dolgok elébe, mielõtt még létrejönne egy igazi nemzeti radikális mozgalom? Az ilyen mozgalmakat pedig csak egy saját alapításúval lehet tönkre tenni, ellehetetleníteni. És az ilyen ál-radikális mozgalom igen csak alkalmas arra is, hogy elõcsalogassák vele azokat, akiket késõbb majd el fognak pusztítani, mint veszélyforrást a parazitákra nézve. Kiharcolták maguknak Palesztinát, két világháború és számtalan más háború árán, még sem eszi oda õket a rosseb, hanem továbbra is szét szórattatásban élnek, más népek nyakán élõsködve. Mert segítség nélkül életképtelenek. A segítséget pedig mindig megkapják áldozataiktól. Akiket persze úgy kell nevelni, judeo kereszténységgel, vatikáni segítséggel, hogy jó birkaként szolgálják a vérszívókat. s_ezt-ni
4 #9 Posta Imre
- 2017-12-20 19:51
Én csak azt nem értem, hogy ki nyitogatja meg ezt a cikket ennyiszer és miért, mikor ez már egy lejárt lemez és sokkal érdekesebb "hírek" meg a kutyulimutyulit sem érdek-lik? Na ezt válaszolja meg a szakszolgálat!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.72 másodperc
3,397,346 egyedi látogató