Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Arany János : A BAJUSZ

VersekVolt egy falu - nem tudom, hol,
Abba’ lakott - mondjam-é, ki?
Se bajusza,
Se szakálla,
Egy szõrszála
Sem volt néki;
Annálfogva helységében
Nem is hítták egyéb néven:
Kopasz-szájú Szûcs György bátya;
E volt az õ titulája.
No mert (közbe legyen mondva)
Azt az egyet meg kell adni,
Hogy a Szûcs György falujában
Könnyû volt eligazodni:
Mivel ottan minden ember
Névhez jutott olcsó szerrel
Azon felûl, mit az apja
Adott neki, meg a papja.
Nem tudom, ha más vidéken
Megvan-é e szép szokás,
Nem tudom; de nagy kár lenne,
Ha divatból úgy kimenne,
Mint például - hogy többet ne
Mondjak... a káromkodás!

Egyébiránt Szûcs György gazda
Semmit is el nem mulaszta,
Hogy bajuszát megnövelje,
Meglévén... a puszta helye. -
Kente, fente õ azt írral,
Kígyóhájjal, medvezsírral,
Ebkaporral, kutyatéjjel;
Meg is nõtt az minden éjjel
- Tudniillik: álmában;
S ha fölébredt, mennyi kéjjel
Tapogatta... hiában!

Ami pedig Szûcs György gazdát
Máskülönben illeti:
Nem bolond ember volt ám õ:
Ládájába’ pénz, egy bögre,
Azonkívül juha, ökre
És - szamara volt neki.
Sõt az is szent, hogy már régen
Ott ülne a bírószéken,
Hasa, hája, kéknadrága...
Minden kész e méltóságra:
De mit ér, ha nincs bajusz!
Ily anyám-asszonyos képpel
Sosem választá a nép el;
Szavazott rá tíz, vagy húsz.

Oh ti, kiket a természet
Bajusz-áldással tetézett,
Ti nem is gondolhatjátok,
A csupasz száj mily nagy átok!
Ti, midõn a szúrós serte
Sima állotok kiverte,
Minden szentet sorra szedtek
S a beretvától sziszegtek!
Ti, ha egyszer, hébe-korba’
Beleér levesbe, borba
Szegény ártatlan bajusz; vagy
Télen át rá jégcsap, zúz fagy:
Már az olyan nagy sor nektek!
Már ollót mit emlegettek,
Nem tudván, e szõr mily drága,
Becsesebb a drága gyöngynél:
E hiányzott csak Szûcs Györgynél,
S lám! hiányzott boldogsága.
Mily irígyen nézte másnak,
A legutolsó kapásnak,
Hogy mohos a szája-széle:
Bezzeg, cserélt volna véle!
De mi haszna! mindhiába!
Nincs orvosság patikába,
Széles mezõn, drága kertben,
Vagy más helyen,
Ami neki szõrt neveljen!
S már a bajszot úgy gyülölte,
Hogy legott a méreg ölte,
Látva, hogy nõ más embernek,
Vagy korommal fest a gyermek;
Sõt csupán ezér’ a macskát
Sem tûrhette udvarában, -
S bajuszt kapván áldott nõje,
Elkergette, vén korában.

Történt, hogy oláhcigányok,
(Tudvalevõ nagy zsiványok)
Kóborlának a vidéken,
S megszálltak a faluvégen.
Nosza mindjár’ sátort ütnek,
Tüzet rakva, fõznek, sütnek
Abból, amit valahonnan
Más faluból idehoztak,
Minthogy onnan
Éhen-szomjan
Búcsu nélkül eltávoztak.
Meghíják a rokonságot,
A helybeli cigányságot
És ezeket tõrül hegyre
Kivallatják mindenképen:
Mi van? hogy’ van a helységben?
S a hallottat szedik begyre.
Épen mint a jó vezér,
Ha az ellenséghez ér,
Minden bokrot és fatörzsöt,
Minden zegzugat kikémel;
Lassan mozdul seregével,
Küld vigyázót, elõörsöt,
Puhatolja, merre gyengébb,
Hol erõsebb az ellenség;
Nem siet, de csupa szemfül,
S mikor aztán ütközetre
Megy a dolog: gyors a tettre,
Veri a vasat, míg meg nem hûl.
Nemkülönben a bölcs vajda
Haditervet kohol mindjárt:
Nincsen egy ház, nincs egy pajta,
Hogy ne tudná csinja-binját:
Hol lakik dús özvegy asszony,
Kit jó móddal megkoppasszon?
Melyik háznál van eladó
Sári, Panni, Zsuzsi, Kató,
Ki legény után bolondul?
Mert az a jövendölést
Megfizeti ám bolondul!
Kinek esett holmi kára
S van szüksége prófétára,
Hogy nyomába ne jöhessen,
Sõt, ami több, ráfizessen?
Ki szeretne gazdagodni,
Könnyü módon pénzhez jutni:
Ásni onnan, hova nem tett,
Vagy, ha tett is,
A letett kincs
Idõközben elszelentett?
Mindez a vén vajda gondja,
Ki nem adná egy vak lóért,
Hogy a magyar kész bolondja.

Nem kerülte ki figyelmét
Szûcs György uram nyavalyája,
Gondolván, hogy õ kigyelmét
Egy kissé megberetválja.
Nem kell ahhoz néki szappan,
Anekül is mester abban:
Szõrmentibe, vagy visszára
Beretválni nincsen párja.
Kivált most, hogy az idõ
S alkalom oly kedvezõ;
Ripeg-ropog
A sarló-fog,
Munkától ég a mezõ;
Nincsen otthon,
Csak az asszony,
Hogy megfõzzön,
Vagy dagasszon;
Vagy ha néhol egy beteg
Szalmaágyon fentereg;
Vagy a seprû, házõrzõnek
Felállítva küszöbre;
De ha Isten meg nem õrzi,
Ott lehet az örökre.

Egyedül van Szûcs György gazda,
Egy lélek sincs udvarában:
Hát im! a furfangos vajda
Beköszön a pitvarában.
„Ejnye gazduram, a kõbe!
Mi dolog az, hogy kigyelmed
Bajuszát levágja tõbe?
Magyar ember-é kigyelmed?”
Milyen szemmel nézett rája
Szûcs György gazda, képzelhetni:
A vasvillát sem lehetne
Mérgesebben odavetni;
De a cigány gyõzte szóval,
Hízelgõvel, úsztatóval:
Míg György el nem panaszolta,
Hogy’ áll a dolog mivolta.

„Szent Pilátus! minõ szégyen!
Hát miér’ nem mondta régen?
Sohasem volt? nem is termett?
Hát miért nem mondta kelmed?
Nagy bajusza volna régen:
Hisz ez az én mesterségem!”

Megörûle György a szónak,
Hogy bajusza lesz maholnap,
S mintha nõne a szép sörte,
Már a helyét is pödörte.
Sonka, sódar,
Füstös oldal,
Liszt, szalonna,
Fõzelék,
Van elég;
Ráadásul jó ozsonna,
S valamit a vajda kére,
Megalkudva, megigérve.
Nosza, tüzet rak legottan,
Lobog a láng, bõg a katlan,
Száll a szikra, fojt a füst,
Fõ a fürdõ, forr az üst,
Benne mindenféle gyimgyom,
Holmi gizgaz, holmi ringy-rongy
Ami úton, útfelen
Elhányódik, vagy terem.
E bûbájos fürdõlében
Nõ meg a György bajsza szépen;
S ha hibáznék egy kicsi:
A babona ráviszi.

Kész immár a bornyomó kád:
Szûcs György jó remény fejébe,
Nyakig ül a szennyes lébe,
Istennek ajánlva dolgát.
A cigány sereg azonban
Beszivárog alattomban;
Jön elébb egy, aztán kettõ,
Mintha csak úgy történetbõl:
Szerencsére a vajdának
Épen jó, hogy bebotlának!
Egy tüzet rak, más vizet mer,
Másik fát hoz... kell az ember;
Úgy szaladnak! úgy segítnek!
Dolgot ád a vajda mindnek.

Hogy pedig a hasznos pára
Szûcs uram fejét megjárja:
Elõvesznek egy nagy ponyvát
És a fürdõkádra vonják;
S a kád mellett körbe-körbe
Tánc kezdõdik, fürge, pörge;
Kalapácstól dong a donga,
„Tiktak, tiktak” foly a munka,
S egy büvös dal
Ümmög halkal:
„Bajusza lesz Szûcs Györgynek,
Igen biz a, szegénynek.”.
S míg a ponyvát sietõsen
Jó erõsen
Apró szeggel odaszegzi,
A cigányhad ujra kezdi:
„Bajusza van Szûcs Györgynek,
Ne irígyeld szegénynek!”

Ezalatt a pénzes bögre
Búcsujárni ment örökre,
Követé a füstös oldal,
A szalonna, meg a sódar,
Az ágynémü, fehérnémü,
A vasféle, meg a rézmû.
Szóval, ami könnyen mozdult,
Lába kelvén, mind elpusztult,
Mert a gazda - „tiktak, tiktak” -
Nem hallá, hogy zárat nyitnak.

Meddig ûle György a kádban
Lepedõvel leszögezve,
Nincs megirva krónikámban.
Csak annyi van följegyezve,
Hogy mihelyt abból kilépe,
Tükröt vévén a kezébe,
Hogy bajuszát felsodorja:
Nem tehette, mert nincsen mit!
Mert bajusza nem nõtt semmit,
De igen a füle s orra!

(1854.)
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2017-12-31 12:12
Az a "híres" cigány"kultúra"!


Talán az év legjobb dokuvideója – Európa legnagyobb és legszörnyûbb, kassai cigánygettójáról

DEUTSCH RUSSIA TODAY

A Russia Today stábja elhatározta, hogy beszámol a németországi cigánygettókról, viszont a forgatást Kassán kezdték, Európa legnagyobb cigánygettójában.

Amit ott – a város „Lunik IX” nyomornegyedében – találtak, mindent felülmúl.

Most pedig mindenki szívére tett kézzel, naivan tegye fel a kérdést: elképzelhetõ-e, hogy a „szabad Nyugaton”, vagy akár nálunk ezt a ténytudósítást bármely tévéállomás le merné adni? De miért vagyunk ilyen gyávák? Miért?

A kassai Lunik IX-ben 5-8 ezer cigány él.

Hatalmas lakótömbök pusztulnak el.

A csatorna- és energiarendszer nélküli házakban az ott lakók a lépcsõházban végzik dolgukat.

Iszonyatos szemét- és fekáliahegyek, patkányok…

Nézzék meg a videót! A szöveg német, de a látvány bõségesen elegendõ.

A Krekó Péter-féle (a Gyurcsány-féle titkosszolgálatnak dolgozott Political Capital igazgatója) neokon striciknek: ti meritek a Russia Todayt Putyin szócsövének nevezni naponta? Bár lenne néhány tucat ilyen „Putyin-szócsõ” bátorságú, realitást közvetítõ, szabad médium a nyugati féltekén is, nem pedig a Kreml globális beavatkozásáról óránként fabuláló mocsokmédiumok fojtogató monopóliuma.

http://lovasistva...ettojarol/
154 #2 kakas
- 2017-12-31 18:22
Hú de izgi lesz,mikor "visszakapjuk" Kassát!(Felvidéket)http://coub.com/v...
131 #3 lalapapa
- 2018-01-03 03:12
Atgondolva kit kell es lehet hibaztatni,
azt bizonyitott emberi foldi emberi fajta hogy
elegge veszelyes allat meg most is
nem hogy regen,
az itteni fo allat fajta a foldi ember nek
nevezett leny,,

gondolom at gondolando ez,
egy ket nep faj gondolta okosabb lee,
es meg probal tobbet is maganak,
es nem lesz allat emberr,
hanem majd tart emberi allatokat,

de reszben sikerult is,
de reszben nem mert egy ket
fajta azt bizonyitotta hogy esze agan
neki emberi eletkent elni,
hanem szabad akar, a maga vad vere
akarata igazabol,
itt bele ertve mit bizonyitott,

itt nem csak az europai ciganysag vagy
roma tezsvirekre ertheto hanem
a tobbi fold kereksegen elo fajokra
kik ha meg most is el kapnak valami finom
hust elotte mig meg eszik meg is kefelik
fenyesre vagy eppen repedtekre de a
menu vege meg eszik,,
titkolt ez de nem veges,

az emberre vallas vagy
eppen emberre valasi folyamat most
is uzemben van es alkalmazott,

most a migrincsikkal kezdodik a masik
korszak vagy felvonas
mert ott a hodittok is titkolt tettei most
vissza jatszanak,

a bot megint be uzemelte a masik veget,

a fold kereksegen vagy a foldnek nevezett foldreszen,
egy fele kep lehet rendet tartani,
az pedig katonasag, meg hozza
egysegesen a vilag katonasag kellene,
akkor talan,
de addig mig masok az igenyek es a gondolatok,
addig itt beke nem lesz,

ki az az ember ki nem tobbet akar,
ha mar meg van mindene akkor
meg tobbet akar,
vagy talan annyit mind a szomszednak,
utanna az utca kellene
utanna a falu a megye az orszag a foldresz
a fold meg akkor mar a nap rendszer is,
de itt lenne a koppantas,
de mar elotte kellene,
mi elegge hosszu folyamat es most is
jatszodik

ha nem tudom magam meg vedeni es nem
is hagyjak akkor en nem megyek oda,
csak a batrabbja vagy eppen azt akarja
azt a felvonast mit kap vagy eppen feljon,

a foldi emberi gondolatok nem eppen a jovo
erdekeben vannak,,
hanem a napnak,

en azonnal engedelyeznem azonnali fegyver
hasznalat es viselet mindenkinek,
akkor erdekes dolgok lennenek,
a koporsosok jol keresnenek,
utanna majd rend lenne,

akkor meg gondolnak sokan mit tesznek,
es mit varhatnak erte,

mikor a bunozest ossze kevertek a vagy eppen
parositottak a torvenyhozassal akkor
szarsagok vagy eppen semmire valo
hitek es nezetek leptek elobbre,
minek a vege most sem er veget,
es meg nagyobb szarsag fossossag lep fel,

atgondolva a rabszolga tartasrol,
most ez most is van maskeppen,
nem csoda hogy valaki eledezik akkor
a mult feszegeti
egy resze biztos eleg tetelt vesz es hogy
mit hoz ki magabol nem tudni,
de adja vissza azt a sok keservesseget mit
kapott, illetve halhatott,
konnyu laza jo elet most mast is vonz,
es ennek erdekeben nem erdekel mit is
hoz neki a torveny vagy kap erte,

tehat meg gondolando hogy vedjuk meg
magunkat ha a torveny beszarik a hivatalba
nem a polgarsagot vedi,
akkor a jozan esz meg oldast keres,
bizonyara ki tudja nem hagyja magat,
es kerdes mikor lesz tobb jol iranyzott loves,
vagy eppen mergezett fuvo csovel valo loves,
hogy ne ugy legyen hogy a bunozok akarjak,
ha mar meg szulettunk,
akkor vedjuk is meg magunk,

s_love;):)s_hihi

imazok a beke erdekeben
minden ejjel es nappal,
s_ratatas_ratatas_ratatas_durr

csodas foldi elet csak fegyverrel es
kemeny rendezett elet korulmenyek kozott
tarthatok fent,
de a masik lenyomott emberi fajokat sem lehet
allatkent kezelni,
mert a fold eleg gazdag es tudna minden
raszorulot normalis eletre tenni,
kerdes,
kinek mibe meg hogy kerul,
de ki gazdagodna meg rajt,
vagy eppen kinek erdeke
vagy nem erdeke,
le szarjak a masikat,
vagy eppen halt vagy elt meg,
s_azta

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.44 másodperc
3,899,400 egyedi látogató