Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Amikor még a zsidó betelepítésért 'aggódtunk'

BelföldTalán mostanra jobban látszik, hogy minden szava igaz, bár (k)áder bíróságilag is negligáltatta, hogy ott volt, de hát közben mégiscsak fõfax lett, így csak ott lehetett...Emlékszem, még az egyik testõre (volt kollégám) fel is hívott hisztizve, hogy az kizárt, hogy ez a valami ott volt, mert arról tudna õ is. Szóval ennyit errõl.

Hozzászólások

146 #1 satu
- 2018-04-14 16:43
Ugye ezt egészítette ki a nyau-orsós paktum alapján a MIÉP is.
https://www.youtu...8krfXQyaHU
Ja amúgy Isten éltesse a Tiborokat! is
809 #2 megmondhatom-e
- 2018-04-14 17:59
- ha még lesz "élet a zsidók után" is / ha lesz túlélõje a zsidó vésznek , ámokfutásnak - az lesz az EMBER új világrendje .

Abban a "paradicsomi" világban is választ majd az EMBER vezetõket , de azok a vezetõk nem lesznek a választóik ellenségei / árulói .

Ahogy mondom- ez csak a zsidók utáni világban elképzelhetõ .

Addig nincs más tanácsom , mint : védd magad !
2 #3 gerry
- 2018-04-14 19:11
Civilkormány - Civil Nemzeti Ellenállás

MAGYAR NÉP FELVILÁGOSÍTÁSA JÖVÕJÉRÕL (I)
Civilkormány - Civil Nemzeti Ellenállás az alapoknál és a magyar nép felvilágosításával kezdi arról, hogy milyen nagyhatalmi érdekek tüzébe került az országunk és országunkat hogyan kormányozzák külföldrõl. Ha ezt megértik és aki azonosulni tud a céljainkkal, az lépjen be a Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság (virtuálisan "Civilkormány" vagy virtuális "Kossuth-kormány";) soraiba, hogy négy év alatt felépíthessük a 106 választókerületben mûködõ 106 klubunkat és ezzel a választási hálózatunkat. Ne adja fel, mert magunkon kell segíteni és Kossuth polgári országot építõ és polgári szabadságjogokat, valamint függetlenséget érvényesítõ nemzeti liberalizmusának nyomdokain kell haladnunk. Kossuthnak soha nem volt nagyobb aktualitása, mint most.

1. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK.

USA jelenleg Európában Németország szétverésén dolgozik, ennek eszköze az iszlamizáció, amely nem más mint egy régi ún. Kalergi-terv aktualizálása [Max Warburg német bankár által finanszírozott sötét lelkületû osztrák-japán származású Richard Coudenhove-Kalergi gróf "lopakodó népirtás Európa népei ellen" páneurópai aktualizált terve - lsd. itt http://nyomaban.blogger.hu/2015/02/11/coudenhove-kalergi-terv-lopakodo-nepirtas-europa-nepei-ellen)]. Európában ezt a Kalergi-tervet hajtja végre napjainkban a CIA amerikai titkosszolgálat. Kalergi gróf (1922) szerint más rasszokkal fel kell lazítani Európa nemzetállamait és szét kell szedni hagyományos gazdasági és kulturális szöveteit, így Európa leigázhatóvá és irányíthatóvá válik. Ez jelenleg Európa iszlamizációjával történik. Németország szétverésén tehát a CIA amerikai titkosszolgálat tervei végrehajtásán nem más, mint maga Németország hazaáruló kancellárja Angela Merkel dolgozik, nem véletlen hogy megkapta és átvehette a Kalergi díjat. USA egyik célja a német-orosz együttmûködés szétverése, hogy a német mûszaki intelligencia és az orosz nyersanyag ne találkozhasson, mert ez a NATO által katonai ernyõ alá vont Európában Oroszország transz-atlanti térnyeréséhez vezetne. A másik cél az Európai Unió ún. belsõ piacának megbontása, mert az akadályozza az USA szabadkereskedelmi céljait, ami nem más mint a "Pax Americana" mai változata, vagyis a szabadkereskedelem szárnyain hozzuk el nektek a szabadságot, na de láthattuk milyen szabadságot, a nemzetgazdaságok szétverését és a javaink kifosztását.

2. OROSZORSZÁG.
Az orosz rezsim védi a világ jelentõs nyersanyag lelõhelyeit képezõ nemzeti erõforrásait. Az olaj értékesítésében rá van utalva Európa fogyasztóira, míg a szállításához Északon a német olajvezeték, míg Délen a török olajvezeték szolgál, és innen az elsõdleges német, valamint a kulturálisan és védelmi paktumokkal terhelt török stratégiai partnerség. Az orosz rezsim a német fõcsapás irány mellett a kelet-délkeleti mellékcsapás irányában a magyar államot hídfõállásnak tekinti. Az orosz állam belpolitikájában nacionalista, azonban Putyin is elkötelezett zsidóbarát és a Chabad-Lubavics zsidó-ortodox-haszid ág [http://zsido.com/lubavicsi-rabbi-az-50-legbefolyasosabb-zsido-kozott/] keretében mintegy 170 zsinagóga megépítésével virágzó zsidó élet folyik, ezért is az orosz állam a külpolitikai érdekérvényesítésében erõsen Izraelhez kötõdik.

3. IZRAEL.
Izrael állam a zsidóság érdekeinek állami érdekérvényesítõje a világban, ezért nemzetközi befolyása és érdekeltségei szerteágazók. Az orosz állam és a zsidó állam egymással kiváló kapcsolatokat ápol a Közel-Keleten, együtt pusztítja az iszlám szélsõségeseket úgy, hogy két pólusra osztják az iszlám terrorizmust (államokat és szervezeteket) és az ellentétes oldalakat külön-külön támogatják, de a háttérben összehangolják, ennek eredménye a kumulált megsemmisítésük. Izrael ezen kívül a New Yorkban mûködõ befolyásos zsidó lobby útján ellenõrzése alatt tartja az USA államát és a Tel-Aviv - Párizs [Macron francia államfõ] tengelyen az Európai Uniót is.

4. MAGYARORSZÁG, MINT IDEGEN BEFOLYÁSI ÖVEZET:

4.1. Izraeli-befolyás:
USA/Soros érdeke az iszlamizáció, azonban USA-Izrael érdeke a magyar hazai zsidóság megóvása az iszlám betöréstõl, ezért a határvédelmi zár az USA-Izrael által megengedett országvédelem, ezért hazánk tekintetében fel sem merült a Soros-féle iszlám menekültek befogadása, ez egy választási hazugság, amit megetettek a magyar választókkal. Az iszlám és a zsidó bevándorlás közül a kormányzatunk helyesen a zsidó bevándorlók befogadása/visszafogadása mellett döntött, mert közösek a történelmi gyökereink és a holokauszt áldozatául esett zsidóság leszármazóinak - éljenek bárhol a világon - hazát kell biztosítani, nekik is hazájuk ez az ország. Izrael érdekelt Magyarországnak az Európai Unióból kilépésében és helyébe léptetve Magyarország-Izrael szoros államközi (akár államuniós) kapcsolatrendszere létrehozását.

4.2. Amerikai-befolyás:
USA hazánkat mindössze katonai-stratégiai partnernek tekinti. Az országban már nincsenek multinacionális amerikai vállalatok, gazdasági kapcsolataink nem jelentõsek. A katonai-partnerség pedig úgy merül fel, hogy Nyugat-Európa és Oroszország közötti területet a NATO-védelmi doktrína két elválasztó folyosóra osztja. Az egyik a hagyományos Kelet-Közép-Európai korridor, ami félig áteresztõ (szemipermeábilis) hártya, régebben mondták egészségügyi övezetnek is, amely a keleti-befolyás útját állja. A másik korridor már keletebbre Ukrajnába tevõdött, ezzel teljessé téve a kettõs korridor fékezõ hatását a nyugat-európai (transz-atlanti) metropoliszok védelme felé. A katonai-partnerség továbbá a nyugati pénzügyi rendszert fenyegetõ ópium és fegyver piacokból származó iszlám bevételszerzõ helyek katonai mûveletekkel történõ kezelése, ezekben - és nem humanitárius céllal - vesznek részt a NATO tagállamai. Az USA demokrácia védelme pedig egy kétarcú dolog (néha fellépnek ellene, máskor diktatórikus rezsimeket támogatnak benne).

4.3. Orosz-befolyás:
Oroszországnak hazánk piaca egy kitörési pont a fenti földrajzi és gazdasági elszigeteltségébõl. Az orosz állam ugyanis fogyasztópiac érzékeny, mind a nyersolaj eladás és bevételébõl a fogyasztási cikkek, valamint high-tech iparcikkek importja tekintetében. A hazai orosz-kínai gazdaságfejlesztési kooperációk hasonulnak az orosz-kínai távol-keleti gazdasági térséghez, ezért a Balkánhoz fûzõdõ stratégiai orosz-kínai érdekek kifejlesztése hazánkon keresztül történik.

4.4. Külföldi titkosszolgálatok térfoglalása hazánkban:
Magyarország alapvetõen egy "figyelõ" titkosszolgálati érdeket jeleníthet meg, a hazai szuverén területen a magyarok amerikai és orosz ügynököket nem fognak, ilyen befolyásszerzésüket eltereléssel és diplomáciai úton kezelhetik. Az izraeli titkosszolgálati befolyás a legjelentõsebb hazánkban, a zsidóság történelmi okokból szükséges védelme okán. Ezt meghaladó paramilitáris jelenlét sem zárható ki. A hazai titkosszolgálatok zsidó nemzetiségû tagjai vélhetõen egy "izraeli szárnyat" alkotnak, mint állam az államban. Véleményem szerint a magyar állam kormányzatának és törvényhozásának tagjai titkosszolgálati módszerekkel beszervezett emberek lehetnek, akiknek "népakaratuk" nincsen és irányított ügynökök lehetnek. Ez hogyan lehetséges? Vélelmezhetõen a rendszerváltásnál Moszkva és Izrael megszerezte a Kádár-rezsim állambiztonsági hálózatát és abból ugyanazokkal megszervezte és felépítette ugyanazt a "személyi hálózatot", de fordított képlettel, azaz felülre kerültek az irányított személyek és nem felülrõl, hanem alulról történik az irányításuk. A példa nem ismeretlen módszer. Nézzük csak Irakot! Az iraki rezsim szétvert és szétszóródott titkosszolgálatának tagjait egy állam újjászervezte és belõlük megalakította az ISIS államot, a Kalifátust. Magyarország esetében a kelet-európai szocialista államokban az orosz mellett az izraeli titkosszolgálatnak volt befolyása az államéletre. A rendszerváltozáskor a magyar hálózat - miként a volt miniszterelnökünk nyilatkozta - Moszkvába került. Az orosz titkosszolgálat régi KGB egyebekben zsidó vezetése külföldre "menekült" és a hálózati ismeretet magával vihette, onnan pedig az izraeli titkosszolgálathoz kerülhetett, csak így történhetett hogy jelenleg az izraeli külföldi titkosszolgálati befolyás nélkül állami vagy állami vállalatvezetõk (bankvezetõk) kinevezésére vélhetõleg nem kerülhet sor. Ezen rövid eszmefuttatás után feltehetõ a kérdés, hogy a magyar kormányzat tagjai közül ki hova húz, nyilván oda abba az istállóba húz ahová ideje korán bekötötték. A "C" típusú törvényben elõírt nemzetbiztonsági átvilágítások ugyan megpróbálják ezt kiszûrni, de - miként azt a magyar hírszerzés volt operatív igazgatója - nyilatkozta egy nyilvánosságra került "kémügyben", hogy azt ügyészek, bíróságok, de az atyaisten nem tudja kideríteni csak maguk a magyar titkosszolgálatok. Én hozzáteszem, ha akarják kiderítik, ha nem kapnak más parancsot (ordert). Tegyük fel, hogy a magyar belügy amerikai befolyást, a magyar hírszerzés izraeli befolyást érvényesít, ezért egymásra figyelnek és nem kívülre, míg a katonai szolgálatok meg ugyan mit tehetnek, kutakodnak "pénz, hölgy, balalajka, nyersanyag" üzletek után és próbálják magukat is önigazolni. Mivel annyira átszõtt lehet az államélet az idegen titkosszolgálati térfoglalások miatt, ezért Magyarország fõhatalmának állami függetlensége tehát romokban heverhet. Ez kedvez az államemberek és az idegen titkosszolgálatok édes gyermekének: az állami bûnözésnek, így a piszkos pénzek külföldre menekítési útvonala védelmének.

5. ÚJ MAGYAR-ZSIDÓ ÁLLAMI FÕHATALOM DIMENZIÓJA - MAGYAR-IZRAELI ÁLLAMUNIÓ.
Választásokon "2/3-os szoftverekkel" önkényuralomra berendezkedett állami fõhatalom tevékenysége szemlátomást megfelel mind Európa amerikai CIA által végzett szétverésének, mindezt az EU-ból kilépve szolgáló Magyarország és Izrael államuniójába terelésének. Látható tehát, hogy Magyarországot illetõen a magyar államot amerikai-izraeli érdekek kormányozzák, mozgástere nincs, szépséghiba hogy a magyar kormányzat és népképviselete az alkotmányozásra jogosult állampolgárok megkérdezés nélkül hoz az államot és nemzedékeket érintõ ilyen fajsúlyú döntéseket. Látszólagos tehát ezt a kormányzatot orosz-befolyással vádolni, annak legfeljebb atomerõmû-kapacitási és kereskedelemfejlesztési aspektusai vannak.

A magyar nép felvilágosítása (II) fejezetével fogjuk folytatni.


Tisztelettel:

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
Civilkormány - Civil Nemzeti Ellenállás
dr. Kriston István alapító, törvényes képviselõ
kül- és biztonságpolitológia kandidátusi szakvizsga
E-mail: jogesigazsagmozgalom@gmail.com
honlap: http://www.jogesi...
4 #4 Posta Imre
- 2018-04-14 19:38
Gerry, látod ez a baj a "szakértõkkel" és szakér-töketlenekkel...egy sor kategóriával nem számítanak, vagy nem úgy.

Magyarország már nem van. Nagy Magyarország van, csak még nem bejelentve, királyságilag.

Kína nincs a térképen? Pedig moszkvai protektorátus alatt, de kínai befolyási övezet vagyunk a Selyemút szolgálatában. Izrael éppen most van kelepcében, a cécó lényegében "róla" szól. Na jó, ne fussunk így neki, mer minek is, ezen a szinten nincs semmi jelentõsége.

V4-ek, mint volt cocialista blokk? Kemény dolgok ezek, nem szabad szakértõre bízni. EU? Ehhh!
267 #5 Perle
- 2018-04-14 19:55
A 4.2 pont alattiak sem teljesen igazak. Nem tudom , miért szégyenli a cikk szerzõje az amerikai befolyást, amikor az 50 legnagyobb amerikai multicégbõl 40 jelen van Magyarországon. Itt írják:
https://www.vg.hu...et-546252/
A kereskedelmi kamarájuknak is akkora befolyása van az üzletre, szinte mint a parlamentünknek.
146 #6 satu
- 2018-04-14 20:32
A cikk szerzõje Imre... Senki kétségbe nem vonta...
99 #7 MORMOTA1968
- 2018-04-16 23:11
Egy valamit senki sem említett meg. Hogy mi köze mindezen dolgokhoz a vatikáni maffiának! A CIA és más hasonló amerikai szervezetek, de az angol titkosszolgálatok, vagy az izraeli Moszad is a Vatikánt uraló jezsuitákhoz kötõdik ezer szállal. Innét már csak egy lépés megtudni, kik is ezek a jezsuiták és ki hozta létre valójában õket? Milyen származású a spanyol királyi család? Van, aki azt mondja a modern Izrael terrorállama a Rothschildok gyarmatbirodalma. Mások meg azt mondják, hogy Izrael valójában nem a zsidóké, hanem a Vatikáni birodalom kiterjeszkedése a Közel-Kelet felé. Egy fontos központi terület! Üzletileg, nyersanyagilag fontos! Már meg nem mondanám, hol olvastam, hogy a spanyol királyi dinasztia is zsidó gyökerû. Talán szefárd. A Jezsuita Rend alapítójáról pedig azt írják, Loyola Ignácról, hogy fél zsidó volt, de az utána következõ szürke pápa, meg már egy az egyben zsidó volt. Egyébként a "Jézus Társaságának" létrehozását" a Borja (Bordzsa) spanyolországi zsidó pápai dinasztiához kötik. Az is érdekes, hogy mégis miféle vérkeveredésbõl jött létre a spanyol rassz. Ember legyen a talpán, aki képes kibogozni ezt a hatalmas katyvaszt! Ki kihez, kivel, mivel, minek és miért? Egy halom kérdés, amire tudni véljük a választ, oszt ki tudja jó nyomon járunk e? Egy biztos! A VATIKÁN NYAKIG BENNE VAN MINDEN HÁBORÚBAN, FORRADALOMBAN, SZABADKÕMÛVESSÉGBEN, MINDEN MOCSKOS, VÉRES ÜZLETBEN! Tartanak is valamitõl, valakiktõl, különben minek védenék rakétavédelmi rendszerrel a Vatikánt? Érdekes, hogy õket senki sem akarja valahogy eltörölni a Föld színérõl is, pedig töménytelen erõszakos bûncselekmény, pusztítás kötõdik hozzájuk. Kisajátítottak maguknak egy hitet, létre hoztak egy judaizmusból kinõtt kereszténységet és egy egész birodalmat építettek ki köré. Mint Isten földi helytartói tetszelegnek a világ elõtt, de mi jogon? És hány milliárd ember dõlt be nekik, a muszlim vallást is beleértve? Oszd meg és uralkodj az emberiségen! Mi mindannyian a hatalmaskodók céljait szolgáljuk és egyenként nem is tehetünk ez ellen semmit, márpedig a többség "BAROM" ahogy azt nagyon helyesen megállapították a zsidók. A többség nem lát át a szitán, talán mert olyan sûrû a rácsozata! Szervezet szervezet hátán és mindegyik lefedi, takarja a másikat. Feltámadás? Majd a következõ életben, ha lesz rá lehetõség! Ha addigra erõsen lecsappan a hülyék gyülekezete, de ebben az életben erre már minimális az esély. Talán egy új, minden eddiginél pusztítóbb világméretû háború felnyitná a túlélõk szemét, de ebben sem nagyon lehet reménykedni. A patkányok addig úgyis elspájzolják magukat, csak aztán úgy ne járjanak, mint a "KAPTÁR" utolsó részében, mikor a számítógép program gondol egyet és törli õket is az élõk sorából. Tökéletes végkifejlet és befejezés!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.64 másodperc
3,392,370 egyedi látogató