Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

NYÍLT LEVÉL KÖVES SLOMÓ ORTODOX RABBIHOZ A DEVIZAADÓSOK TÁMOGATÁSÁNAK ÜGYÉBEN

Belföld(Egyik zsidó a másikhoz, de közös cél érdekében eljárva...)
Tisztelt Rabbi Úr!

BEVEZETÕ.

Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Kriston István ügyvéd (európajogi
pénzügyi szakjogász), külpolitika- és biztonság politológus (MTA
kandidátusi-szakvizsga), radiokémiai (magkémiai) mérnök vagyok. Ha ez
egyáltalán lényeges, akkor származásomat tekintve felmenõim a
Báthory-Rákóczy fejedelmi ág, azok között - mivel Ön egyben a magyar
honvédség tábori fõrabbija - egyetlen nevet említek üknagybátyámat
Répásy Mihály honvédtábornokot (HM Répásy-terem), míg magán családfa
kutatásaim szerint anyai ágon felmenõim Spanyolországba menekült héber
államnemesek lehettek, akik tovább menekültek a Balkánon és ide
Erdély-Magyarország határvidékén telepedtek le, vagyis szefárd
lehetek. Engem titokban kereszteltek meg, spontán alámerítkezésem
gyerekkoromban birka pásztorkodás közben egy mezõn történt, amikor
tavasszal a mezõ egy tiszta vizû mélyedésénél forróság öntött el,
lábaim legyökereztek és ruháimat levetve megfürödtem benne. Azóta
érzem lélekben tisztának magamat. Életemben tiszta ügyeket szolgáltam.
Nagyapám a zsidó-magyar békés együttélés híve volt és amikor 1944-ben
Berettyóújfalu gyûjtõhelyén a szabad ég alatt várakoztak a zsidók a
Nagyvárad csendõrkerületébe és onnan Auschwitzba szállításra, ekkor
nagyszüleim hajnalban friss cipót sütöttek és nagyapám lovas-kordéval
a csendõrszuronyok között körbe menve bedobálta a friss cipót a zsidó
embereknek, akik vissza-vissza várták Õt. Ezután bujkálnia kellett és
amikor elment magához vette titokban tartott revolverét és azt mondta
családjának, hogy lelövi az elfogó csendõröket. Ezt csak azért
bocsájtottam elõre, hogy az utcáról jövök Önhöz, de olyan utcáról,
amelyet õseim hon- és hazaszeretete kövezett ki. Ön pedig nevében
viseli a "Köves" szót, így remélem utunk kikövezésében szót fogunk
egymással érteni.

DEVIZAÜGY.

Én a devizaadósok mellett elkötelezett küzdelmet folytató civil
jogvédõ állampolgár vagyok. Azt túlzás nélkül mondhatom, hogy a
jogvédõk többen és különbözõ irányokból, de feltártuk ennek az ún.
"deviza-nyilvántartású terméknek" a jogi, valamint közgazdasági és
pénzügyi természetét, azonban az állam a bankok mellé állt és a
családjaik révén mintegy négymillió embert érintõ társadalmi problémát
elkendõzte, jogalkotással elnyomta. A tényfeltárásunk szerint a
devizaügy banküzemi oldalán deviza kamatswapokkal (deviza-forint
csereügylet tõkemozgás nélküli kamatelszámolással) történt az ún.
deviza forrásszerzés, amelynek forintban kihelyezése és forintban
törlesztése a hitelezõ-adós oldalon az adósokra telepített
árfolyamkockázatot eredményezett. Ezt mutatja, hogy pl. valaki felvett
10 millió kölcsönt, visszafizetett 10 milliót és még tartozik 15
millióval. Ez egy szimpla reprezentálása annak a terméknek, amelyet a
Kúria és annak állásfoglalása alapján a Kormány elõterjesztésére
hozott devizatörvények - pénzügyi törvényszerûségeket és a
pénzügyjogot félretéve szakszerûtlenül - egyszerû kölcsönszerzõdésnek
minõsítenek. Valójában a bankoknak árfolyamkockázata nem, csak
kamatswap megújítási kockázata volt, mivel többnyire 1 éves futamidejû
kamatswapokkal finanszíroztak 20 éves futamidejû devizaalapú
kölcsönöket (lejárati transzformáció tilalma ellenére).
Következésképpen a bankok a már fedezett devizakamatparitású, ezért
már nemlétezõ árfolyamkockázatuk miatt az adósokra mégis kiterhelt
árfolyamkülönbözetet szedtek, amely forintban keletkezett hatalmas
extraprofitot eredményezett. Ez a pénzügyi kutatásunk és
tényfeltárásunk szerint másként nem történhetett, minthogy a termék
nem kölcsön, hanem devizapár árfolyamfogadás és abból a banki fogadó
félnél keletkezett extraprofit árfolyamnyereség, míg az adós fogadó
félnél felhalmozódott tetemes árfolyamveszteség. Azonban mint minden
szisztéma magában hordozza a jellegadó tulajdonságait, így a bankok
ún. törvényi részletes elszámolásának adatait felvéve és paraméterezve
egy fx-függvényen, az eredmény fehéren-feketén mutatja, hogy annak
tartalma 98-100% mértékben devizapár forex-trade elszámolás (facebook
oldalamon fent van négy tetszõlegesen kiválasztott reprezentativ
számítás). Az árfolyamfogadást kölcsönnek minõsítõ Kúriát hanyagság
(negligentia) felelõsség, míg az állásfoglalása alapján a
Kormány-elõterjesztõt a deviza jogalkotással okozott kárfelelõsség
terheli. Minden érdekvédõ, minden követ megmozgatott, de az állam és a
pénzügyi oligarchia nem áll szóba az adósokkal. Az adósok szögesdrót
mögé szorultak, onnan egyenként lehet perekkel kijönni, ezt a bankok
könnyedén kifizetik, azonban a többség a szögesdrót mögött maradt. A
Kormány devizamentõként mutatkozik, holott mindössze két cselekmény
köthetõ a Kormány kezéhez. Az egyik az árfolyamrés (spread) és az
egyoldalú kamatemelés, mint tisztességtelen feltételek ellenértékének
visszafizetése, ez két homokzsák kidobása a bankok léghajójából, amely
viszont a megmaradt árfolyam-különbözettel magasan elszállt. Az
extraprofitot a léghajóba úgy rakták bele, hogy az árfolyamfogadásból
forintban keletkezett árfolyamnyereséget az MNB devizatenderén 8
milliárd EURO összegben lehetett a bankoknak lejegyezni és az így
devizára váltott forintnyereséggel szálltak fel a léghajók. Azonban ez
nem más, mint pl. CHF esetén az árfolyamnyereségbõl a forintosítási
törvénnyel 256,47 HUF/CHF piaci árfolyamon kiszállása a bankoknak,
azaz a forintosítással a forex-trade árfolyamfogadás zárása és
árfolyamnyereségének elvitele. Az adós meg rosszul fogadott a CHF/HUF
és HUF/CHF 15-20 éves stabil árfolyamára - mert nem ismerte és nem
tárták fel elõtte a devizakamatparitás összefüggését és a bankok
fedezett devizakamatparitással igazoltan ismert deviza határidõs
árfolyamok piacának összefüggéseit -, így az ausztrál hírhedt
Westpac-ügyhöz hasonló devizabotrányt törvényesítettek Magyarországon.
Az eredmény négymillió ember részleges vagy teljes vagyonvesztése.
Nyolc éve hitegetik a lakosságnak ezt a majoritását, azonban a
választási kutyakomédiával reményeik és kilátásaik végképp
szertefoszlottak.

PhD. DR. KÖVES SLOMÓ

Tisztelt rabbi ismereteim szerint szoros kapcsolatokat ápol a magyar
kormányfõvel. Én elõrebocsájtom, hogy az Ön jobboldali nézeteihez
képest baloldali felfogású pártonkívüli civil személyiség vagyok.
Izraelben is a meggyilkolt Jichak Rabin baloldali Munkapártjával
szimpatizálok. Nem támogatom Izrael Visegrádi-négyekhez csatlakozását,
és általában Izrael Közép-Kelet-Európában történõ befolyása és
államtényezõként megjelenése törekvését, mivel az nagyobb
konfliktusokat hordoz magában, mint gazdasági-politikai elõnyöket.
Utalok itt az USA-Európa kereskedelmi konfliktusra, USA és Izrael
között a palesztin kérdésben elfoglalt ellentétre (két állam
létezése), Izrael-Soros menekültvitára. A médiából feltárt leírások és
fotók alapján Orbán Viktor 2005. július 19. napján Izraelben
lebetonozta a két jobboldali nemzeti párt a FIDESZ (Orbán) és az
izraeli LIKUD (Netanjahu) pártszövetséget, majd annak alapjain és
támogatásával - 2006-os és 2008-as államcsínnyel felérõ tüntetések
kirobbantása után - 2010-óta hatalmon van. Orbán útjának izraeli
egyengetésében Ön elévülhetetlen érdemeket szerzett, összehozta
Metzger fõrabbival és kaserolták Orbánt. Azonban zsidó barátaim egy
diktatúrát melengetnek a keblükön. Tudomásom van róla, hogy az Ön
Chabad Lubavics ágat követõ Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH) zsidó hitközsége megtörte a MAZSIHISZ hegemóniát, valamint a
holokauszt identitást meghaladó új zsidó identitás és élet
felvirágoztatásán dolgozik, aminek eredményessége figyelõ szemeim
elõtt ismert és talán nem véletlen, hogy Önt a Zsidó Világkongresszus
alelnökévé jelölik.

DR. ORBÁN - PHD. DR. KÖVES - DR. KRISTON TALÁLKOZÓ

Devizaügy áttekintése és az Önétõl nyilvánvalóan eltérõ politikai
felfogásom elõrebocsájtása után felkérem Önt, hogy szíveskedjen
támogatást nyújtani a magyarországi mintegy négymillió embert - közte
zsidó állampolgárok lakás- és otthonvesztését is - érintõ devizaügy
megoldásában azzal, hogy befolyását latba vetve segítsen tetõ alá
hozni egy háromoldalú találkozót a kormányfõvel azért, hogy az a
devizaügyet közvetlenül tájékozódva megismerhesse, illetõleg a
törvénykezési és kártalanítási javaslataimat elõterjeszthessem.
Egyelõre, ha úgy gondolja facebook messengeren tudunk értekezni.

DEVIZASZOLGASÁG FELSZABADÍTÓ
"MARTIN LUTHER KING" MENETELÉSE.

Tájékoztatom, hogy a facaebook https://www.facebook.com/kriston.ugyved
oldalamon ismerõsnek jelöléssel naponta százak csatlakoznak hozzám az
elõkészítés alatt álló 197 járási devizamenethez, majd onnan kiindulva
a fõvárosban tartandó országos felszabadító devizamenethez.
Kormányzati intézkedés hiányában megindítjuk a devizaszolgaság békés
magyar "Martin Luther King menetelését", amely el fog vezetni a
jelenlegi FIDESZ és kollaboráns Ellenzéke teljes felszámolásához és az
Új Magyar Demokratikus Jogállam létrehozásához.

MARTIN LUTHER KING LELKÉSZ

"Van egy álmom: egy napon felkel majd ez a nemzet, és megéli, mit
jelent valójában az, ami a hitvallásában áll: „Számunkra ezek az
igazságok nyilvánvalóak; minden ember egyenlõnek lett teremtve.”

Van egy álmom: egy napon Georgia vöröslõ dombjain a hajdani rabszolgák
fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség
asztala mellé.

Van egy álmom: hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az
igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedõ sivatag, a
szabadság és a jog oázisává fog változni…

Van egy álmom, hogy négy kicsi gyermekem egy napon olyan nemzet tagja
lesz, ahol nem a bõrszínük, hanem a jellemük alapján ítélik meg õket."

TISZTELT RABBI!

Ha ... „Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni
fogok azért, hogy mondhasd.” (Evelyn Beatrice Hall - Voltaire). Isten
engem úgy segéljen!

Õszinte tisztelettel:

Dr. Kriston István
civil jogvédõ állampolgár

Hozzászólások

238 #1 bivaly
- 2018-05-08 21:43
A levelet (?) elolvasva újra átfutott rajtam, hogy Jézus Mária, hol is élek !?
Most ûbereljem ezt a Kriston nevû "állampolgárt" , hogy az én felmenõm meg a Teremtõ Isten , magyarként ? Minek, úgy is tudja, ezért írta a levelét, na nem nekem személyesen, hanem a "segítségnek". Kiderül ezekrõl a Kristonokról, hogy õk minden múltban, meg jelenben komoly felmenõkkel rendelkeztek, rendelkeznek, és "állampolgárok" ! Sok Kriston van felénk, kis ország, sok Kriston, az'tán egyik nagyobb "állampolgár", mint a másik.
Azt nem tudtam meg, hogy magyar van-e közöttük ? Azt sem tudom, hogy e levél mikor íródott, és hol jelent meg, egyet viszont tudok. Ezek a nagyon mûvelt, nagyon tájékozott, nagyon "állampolgár" Kristonok ácsolják már több mint ezer éve a magyarok akasztófáját, közûlük kerülnek ki a bírák és a hóhérok is. A Devizahitel néven ismert akasztófára egész Magyarországot felakasztották. Kriston, Kriston, hol a francban voltál a kezdeteknél ? Csak nem te fogalmaztad meg a reklámot, hogy vegyen kölcsön, ne törõdjön semmivel !? Most meg jössz evvel a mézes, szaros hányással ?
Te Kriston, finoman fogalmazva nem szerettelek meg, ahogy magam ismerem ( meg benneteket), nem is foglak.
4 #2 Posta Imre
- 2018-05-09 05:59
Bivaly, "civil jogvédõ állampolgár", de nem magyar! Steiner rabbi barátjának írja a "magyarok nevében", miközben a zsidó bíróságon "küzd" a kisemmizettek pénzén a "kisemmizettekért" a "kisemmizõkkel" egy csapatban. Egyébként nincs baj, hisz a "kormány" a civil jogvédõk ellen lép fel, nemde?

Pár éve Fapipának nyerte meg a faktoringos ügyét és akkor Aranyhal jelezte neki, hogy zsidó lehet. Akkor ez nem volt még "köztudott", de most õ maga pakolta ki. Ugyan miért fontos ez, hogy "kikeresztelkedett". Tisztára morvais, szegedis történet....
„Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd.” Nos, az én válaszom: tudom mik vagytok és életem végéig készen állok lenyomni a torkotokon a vasat, hogy végre duguljon el a fajtátok, mert hazug még a lélegzetvétel is, amivel elszívjátok az élettõl a levegõt!
238 #3 bivaly
- 2018-05-09 06:42
Imre !

Ezt írtam, csak kicsit másként. Nekem is totálisan elegem van a Kriston féle honmentõkbõl, akik ténykedésük mellé valahogy mindig rátérnek a családfájukra, nemesi, királyi elõdeiket "fedezik fel családfa kutatással", meg jó ismerõsük egyszerre Jézus, meg a Sátán is, egyikkel szombaton, másikkal vasárnak szoktak "baráti megbeszélést" folytatni.
Flegmán írok , de véresen komolyan.
Még egy kérdés, úgy általában a Kristonokról, hogy létezik az, hogy tele a világ mocsokkal és bûnözéssel, miközben a Kristonok védik a békét, a köznyugalmat, a rendet, és mutatnak jó példát erkölcsbõl, meg emberségbõl ??? Csak nem ... ? De, igen !

" ..., minden Mi vagyunk."
Tudom Kristonok, ezért hányok tõletek, ha látlak benneteket.
2 #4 gerry
- 2018-05-09 06:46
Ezek a zsidók pont (majdnem ;)) ilyenek...: https://videa.hu/...OpPFaqbsqm
9 #5 vala_ki
- 2018-05-09 07:10
A lényeg, hogy a 89 éves nyanya nem maradhat büntetlenül ha azt állítja, hogy nem volt írtás. https://index.hu/...agadasert/
37 #6 HER
- 2018-05-09 13:26
https://www.faceb...d_activity
Teo Fiser
4 perce ·
SOÓS PÉTER LELKÉSZ LEVELE
DR. KRISTON ISTVÁN VÁLASZLEVELE
Dr. Kriston István
Ügyvéd Úr részére !
238 #7 bivaly
- 2018-05-09 13:50
HER !

Nem látogatom, ( nem vagyok beíratkozva ), az idézett forgalomba. Meg még sok egyéb helyre sem. Nagyon válogatós vagyok.
37 #8 HER
- 2018-05-09 16:12
Kedves Bivaly, másoljam?
37 #9 HER
- 2018-05-09 16:14
Másolom:
________________
Kedves Ügyvéd Úr !
Szeretném kifejezni köszönetemet azért az önfeláldozó szeretetért és szolgálatért, magas szintû jogszakmai és felszbadító tevékenységért, amit a devizások megmentése érdekében felvállalt korábban is, és most újabban is. Úgy hiszem ez a megkezdett mozgalom a devizaadósok megmentésén túl, az egész ország felszabadítása irányába hat.
Néhány - Isten szolgálatára elkötelezett - keresztény barátommal rendszeresen imádkozunk, és szívünkön viseljük országunk sorsát. Önért is imádkozunk, mert úgy látjuk és hisszük, hogy Önt (Mózeshez hasonlóan) Isten készítette, hívta és küldte el - ebben a kritikus idõszakban - erre a nehéz feladatra, hogy a rabszolgává süllyesztett magyar népet kiszabadítsa a NER maffia börtönébõl.
Személyesen szeretnénk elmondani Önnek amit Isten nekünk személyesen is megmutatott és a szívünkre helyezett az ország jövõjével, de az Ön munkájával kapcsolatban is, amennyiben Tisztelt Ügyvéd Urat ez érdekelné, és lehetõséget tudna találni egy újabb személyes találkozásra, ugyanis egy évvel ezelõtt Cegléden az Ön irodájában már volt egy személyes ismerkedõ találkozásunk, amit azóta sem felejtek el.
Érdeklõdve várom Tisztelt Ügyvéd Úr szíves válaszát !
Önre és munkájára Isten védelmét és áldását kívánom !
Köszönettel és nagyrabecsüléssel :
Soós Péter
lelkész
Tisztelt Lelkész Úr!
Készséggel állok második személyes találkozónk elé. Cegléden a Szabadság-téren lévõ Kossuth szobornál találkozzunk (május 11. péntek és május 16. szerda kivételével) bármelyik napon és beülünk valahová beszélgetni. Köszönöm az eddig nyújtott lelki támogatását. Köszönöm amit Ön is tesz Isten szolgájaként a devizaadósokért.
Õszinte híve: dr. Kriston István civil jogvédõ állampolgár
238 #10 bivaly
- 2018-05-09 18:22
Kedves HER !

Mint az ábra is mutatja, jól teszem, hogy nem teszem ki magam e féle irományok olvasásának, mivel igen alkalmas az ember lelki nyugalmának a megzavarására. Köszönöm, hogy bemásoltad.
Így, elõrehaladott korom és tapasztalataim alapján egyre jobban meg tudom érteni azokat, akik amikor tehették, erõs felindulásból kissé megtizedelték "Isten szolgáit". Úgy vagyok vele, hogy evvel a jelen lévõ pár mondattal visszamenõleg is megérdemelték. Még akkor is, ha ostobák és tudatlanok csinálták, aljasok által felbujtva.
Regényt írhatnék cáfolat, vagy válasz képpen a fenti beszélgetésre. Modernebb megfogalmazásban, a Sátán kutyái mentõangyalt játszanak , verbális lelki performansz szélütötteknek.
Röviden kommentálhatatlan. Szoktatom magam az utóbbi idõben lélekben, a mindig van lejjebb megtapasztalásához. Ez azért nagyon ütõs, viszont ami a leglényegesebb, igen hasznos, mert nem teljesen hülyék számára megmutatja a magyar jelenkor mibenlétét, a Pokolban vagyunk.
2 #11 gerry
- 2018-05-09 20:56
ÁMEN! És hozza már valaki azt az istenverte sörömet!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.99 másodperc
3,391,552 egyedi látogató