Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az élet védelmének a mindenek fölöttiségérõl beszélt a lengyel szónok Csíksomlyón

KultúraEzt a sok képmutató agyhalottat a földekre küldeném kapálni! Alfi, vagy Dolfi? Népeket irtanak ki, gyerekeket ölnek, adnak el prostitúcióra, kaszálnak el háborúban és ezek a nyamvadt "isten-birkák" áj'tottan rágatják a gittet. Annyi köcsög pap pont annyival több a kelleténél, amennyien vannak. Pár napja hallottam a Márija rádióban, hogy a hívek csak ne kritizálják a papokat, hanem el kell fogadni olyannak õket, amilyenek! Ezt a sok zsió-csupor agyhalottat ideje lenne mózesrre tanítani és állítólagos hitüket próbára tenni! Isten? Vicc. Az élet védelmének a mindenek fölöttiségérõl beszélt a szombati csíksomlyói búcsú szónoka, Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfõnöke.

A szerzetes a több százezres tömeggel is elismételte Mária akkor mondott szavait, amikor megtudta, hogy Isten fiát hordozza: “Istenem legyen nekem a te igéd a te szavad szerint”. Az idézett kijelentés az idei búcsú jelmondata is volt.

Mária megmutatta, hogy szereti az életet. Nyitott szívvel fogadta a hírt, hogy az isten fiának az anyja lesz. Elfogadta hivatását, azonosult vele, és amikor kellett harcolt a gyermeke életéért. Nem akart megszabadulni Jézustól, mint szükségtelen dologtól – hangoztatta.

Marian Adam Waligóra arra figyelmeztetett, hogy a fejlett világ embere nem mindig cselekszik az isten akarata szerint. Példaként egy Alfie nevû kisfiú esetét hozta fel, akit áprilisban egy bírósági ítélet nyomán hagytak meghalni egy liverpooli kórházban. Mint felidézte: Ferenc pápa is próbált közbenjárni ügyében, és világszerte milliók tiltakoztak Alfie halála miatt.

“Látjuk, hogyan lehet megölni egy gyermeket, miközben ez a világ a kozmosz legutolsó sarkát is kutatja, feltárja a tenger mélységét, mesterséges intelligenciát alkot, diagnosztizálja a legcsodálatosabb eszközökkel a legritkább betegségeket. Ugyanakkor nem kifizetõdõ számára megtartani egy kisfiú életét, akinek csak oxigénre, vízre, és élelemre lett volna szüksége” – fogalmazott a szónok.

/Fotó: MTI – Veres Nándor

A történet kontrasztjaként említette, hogy miközben lemondtak Alfie életérõl, az egész világ csodálta a királyi családban született trónörököst.

A pálos szerzetes Szent Bernát szavait idézve jelentette ki: “Máriára gondolva nem hibázol, vele kitartva nem veszel el, amikor õ védelmez, nem aggódsz, ahol õ vezet nem fáradsz el, amikor az õ kegyelme veled van, célba érsz”.

Csíksomlyóra zarándokolva “istenanya tekintetének az ajándékát” kapja mindenki. A mai búcsús nap megmutatja hogy a magyar hívõk hol keresnek igazi segítséget, védelmet és oltalmat – fogalmazott a lengyel szónok, aki a himnusz szövegével kérte: “Isten, áldd meg a magyart”.

A mise kezdetén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek emlékeztetett arra, hogy az idei a 451. fogadalmi zarándoklati búcsú. Felidézte: egykor a székely õsök azt fogadták, hogy ha a szûzanya megsegíti õket õseik hite megõrzésében, akkor pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak Csíksomlyóra. A búcsú céljának nevezte, hogy a zarándokok megerõsítést kapjanak õseik hitében.

A liturgia végére eleredt esõ, a tömegbõl esernyõk tízezrei emelkedtek a magasba.
Link

Hozzászólások

267 #1 Perle
- 2018-05-19 16:26
Alfit meg merte említeni a lengyel szónok, de a napokban a izraeli katonák által lelövöldözetteket nem, pedig köztük is volt több gyerek, egy 8 hónapos csecsemõi.:|
4 #2 Posta Imre
- 2018-05-19 19:26
Perle, nehogy azt gondolja bárki, hogy ezek közt akár egyetlen igaz Ember is akad! Szerencsétlen agymosott képmutató zombik. Judejók, ahogy te mondanád. Ma már csak a hit-ványak mentsvára ez a képmutatás. Ha tudnák, hogy mindezt "isten" telibexarja és csak a tetves zsidó politikusaiknak csinálják az alapot, tán akkor se számítana, de még csak nem is tudják. Hányhatnékom van tõlük.


Százezrek imádkoztak a magyarságért Csíksomlyón
A 451. zarándoklatonl idén is több százezer magyar gyûlt össze a világ minden pontjáról.

A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdett, katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely 1990-tõl kezdõdõen mára az összmagyarság legjelentõsebb keresztény eseményévé vált.

Az idei pünkösdi búcsú napján, május 19-én a papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérõ kordon délelõtt fél 11-kor indult a csíksomlyói kegytemplom elõtti térrõl az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom oltárhoz. Ott az élet védelmének a mindenek fölöttiségérõl beszélt a búcsú szónoka, Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfõnöke, aki Isten áldását kérte a magyarságra.

Az MTI munkatársainak felvételei a búcsú egy-egy pillanatát örökítették meg....
https://sokszinuv...iksomlyon/
99 #3 MORMOTA1968
- 2018-05-19 23:16
A magyarság megmaradásáért imádkozott? Csak egy egyszerû kérdés! MIFÉLE MAGYARSÁGÉRT? MEG ÕSI VALLÁSUNK! Hol élnek ezek? Fogalmuk se lehet arról, mirõl szólt valójában az õsi KÖR-OSZT-ÉN-ség, a magyarok valódi hite és nem vallása! Jelképrendszerekben van elrejtve az ÕS-KERESZTÉNYSÉG minden tudása, tanítása és a DNS-ünkben. No meg a népmeséinkben, mondáinkban, táncainkban, stb...Egyszer láttam egy film részletet a YouTube-on, Szûcs Róbert és Dombóvárki Gábor közös mûsor sorozatában a "Hihetetlen-ben". Ott ember képében maga az ördög hívta fel üvöltözve a teljesen lepadlózott hallgatóság figyelmét egy fontos tényre. Hogy akarjátok meghallani a Teremtõk szavát, ha állandó zajban éltek? Na nem egészen így mondta. Sokaknál egész nap szól a rádió, vagy mással csap zajt, vagy csapnak zajt mások, így hogy legyen képes bárki is meghallani a belsõ hangot, mikor szólnak hozzá? Bár azzal is nagyon kell vigyázni, hogy melyikre hallgat az ember a "KETTÕ" közül! SOHASEM FOGOM MEGÉRTENI EZEKBE A VALLÁSOKBA, PÁRT IDEOLÓGIÁKBA BELEHÜLYÜLT, AGYHALOTTAKAT! És egyszerûen képtelen vagyok felfogni, hogy amúgy értelmesnek látszó emberek millióit, mit millióit, százmillióit, sõt milliárdjait, hogyan lehet ennyire könnyedén beprogramozni ugyan arra a hülyeségre, ami csak egyetlen célt szolgál, hatalmat ad az emberi értelem, szellem és test felett, azoknak, akik a vallási, politika ideológiákat eszközként használják, hatalmuk megszilárdítása érdekében. Néztem megint ezeket a szerencsétlen katonákat régi dokumentumfelvételeken, ahogy a legbrutálisabb módon gyilkolták egymást halomra a második világháború idején, pedig azt sem tudhatták igazán kikért, miért pusztítják egymást. Egyszerûen csak mûködött a csorda szellem és a fanatizmus! Ennyi! Farkasordító hidegben, tomboló hóviharban próbáltak elõretörni Ukrajnán át a németek, az oroszok pedig hatalmas erõkkel lendültek ellentámadásba. Belegondolni se lehet abba a szenvedésbe, kínokba, amit mindkét oldalon átélhettek a katonák. És fogalmuk se volt róla, honnét is lehetett volna, hogy mocskos zsidó bankárok és még talán annál is mocskosabb vatikáni érdekekért gyilkoltatták egymással halomra a népeket. De most már tudhatnák, még sem tudják, mert a többség el van még mindig vakítva! A napokban néztem meg "Bruce Willis-tõl" egy Nigériában játszódó háborús filmet "A nap könnyei" címen. Brutális volt! Szerencsétlen hülye pap hiába mondogatta a néger felkelõknek: "ez Isten háza, mit akarnak itt? Hiába könyörgött nekik, macetével gyorsan lerendezték, aztán jöttek az apácák is sorban, nem volt kegyelem. Hol volt az istenük? Sehol! Mikor a megmenekültek visszafelé elszálltak a helikopterrel a misszió felett, már éget minden és vörös volt a folyó és a föld a rengeteg vértõl, mindenfelé szétszabdalt hullák hevertek. A nõket megerõszakolták és levágták a mellüket bevett szokás szerint, hogy ne tudjanak többé szoptatni. Ez a sok agyalágyult barom meg errõl nem akar tudomást se venni! Hogy ez a világ mirõl szól! Gyûlölet, pusztítás, gyilkolás, borzalmak minden pillanatban, a világ sok részében. Ezek meg úgy tesznek, mintha ezek az események meg sem történnének! Mintha minden a legnagyobb rendben volna! Isten, bárhol is legyen, ha van, nagy ívben tojik erre az Istenverte emberiségre! Esze ágában sincs tenni bármit is ellene! Micsoda nagyszerû Isten az ilyen, nem de? Tényleg ekkora csak a hatalma egy állítólagos Mindenhatónak? Annyira jóságos, hogy még a gonoszokat se pusztíthatja el? Miért nem mutatja meg soha, hogy igenis létezik, ténylegesen? Ez is olyan, mint a "Frigyláda!" Beszélnek róla, hisznek benne, még sincs sehol! Itt csak a "GONOSZ" uralkodik, senki más! Ez a világ a legkevésbé sem nevezhetõ normálisnak, de a benne élõ a világ legintelligensebb lényének kikiáltott ember még annál is kevésbé! Egy rakás totálisan értelmetlen dolgot teszünk nap mint nap, aminek semmi köze az életben maradáshoz, vagy az egyetlen igaz törvényekhez, a "Természet törvényeihez". És még mi nézzük le az állatokat, mert azok csak ösztönlényként élnek, vagy csekély értelemmel és elhisszük azt a hazugságot, hogy nekünk embereknek jogunk van uralkodni a Föld minden lényén és maga a bolygó felett is! Bár idõnként Földanya üzen, hogy nem addig van az!!! Nem tudom miben lehet még hinni, csak egyet tudok! A VAK HIT, LEGYEN BÁRMIRÕL IS SZÓ, A RABSZOLGASÁG EGYIK ÚTJA! A PÉNZ MEG A MÁSIK! Hányszor mondták már nekem: Gyere el hozzám dolgozni, megfizetem! Miért? AZ IDÕT MEG LEHET FIZETNI? Nem is tudtam! És mivel? Színes papír fecnikkel, fém darabkákkal? Nem! AZ IDÕT CSAK ELVENNI LEHET, MEGFIZETNI NEM, NINCS OLYAN ÉRTÉK, AMI TÖBBET ÉR AZ IDÕNÉL, AMIT ITT TÖLTÜNK EL, AMÍG ITT LEHETÜNK. És pont ezt veszik el tõlünk, a szabadságot, abból a kevéske kis idõbõl!
2 #4 gerry
- 2018-05-20 07:52
Te jó Isten! (szófordulat!) - MORMOGI-MORMOTA - kora reggelre beteszel ide ilyen gondolatokat.....
Engem teljesen lepadlóztál.
Tisztára elöntött a pesszimIzmusod és /majdnem/ önygyilkos lettem így hirtelenjében, mi több azon gondolkodtam, hogy elmegyek gyónni (ugyan nem követtem el semmi rosszat tegnap óta) valamint összes vagyonomat és fele királyságomat ráhagyom a szegényekre meg a névtelen alkoholisták egyesületére.
Borzasztó vagy! Neked nem szabadna Bruce Willis filmet nézned! Javaslok egy másikat - kicsit régi és fekete fehér /1938-ban készült/ de pozítívan töltene fel ha ilyeneket néznél!
A címe: "Ez történt egy éjszaka (It Happened One Night)" Szereplõk: Clark Gable & Claudette Colbert

Ha kérhetlek, légyszíves ne rongáld lelketlenül az itt olvasók lelkét. A sajátodat se! Tökre beárnyékoltad a Vasárnapomat :|s_sir:|s_sir:|s_sir
4 #5 Posta Imre
- 2018-05-20 08:36
Gerry, nem érdemes aggódni! Mormota az idõ nem számít, csak az "élet", az meg virágzik...vagy nem? De!
https://www.youtu...M&t=1s
238 #6 bivaly
- 2018-05-20 09:00
Tegnap meccs kereséses csatorna váltás közben egyik adón megjelent egy vinnyogó fehér inges, fekete mellényes csíksomlyói mélymagyar, mély hitben, egy mikrofonba nyekergett valamit, olvasta, nem fejbõl, még most is hányingerem van, pedig az tegnap este történt. Annyira undorító ez a mû vallás, meg mû áhitat, tele nyálas hazug ígéretekkel és állításokkal, amit Isten igéjének hirdetnek, ezek a hétköznapokban nagyon szarházi módon viselkedõ barmok meg eljátsszák, hogy õk mennyire ezek szerint élnek. Elég sok templom csúszót ismertem, hogy megutáljam õket, meg a képmutatásukat. Sõt, van belsõ információm is, mert kicsi a világ. Rohadt buzeráns, köcsög népség az egész, a mocskosan ember ellenes cölibátusukkal egyetemben. Az egészségesebbje meg kurvákhoz jár !
Hurrá, Csíksomlyó !
888 #7 ebtelep
- 2018-05-20 10:52
"A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep vagy az elsõ zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet sávuótnak, a „hetek ünnepének” nevezik, mert hétszer hét nappal pészah után ünneplik."

Áhhh, ez összeesküvés a javából! Csak rémeket látsz...
4 #8 Posta Imre
- 2018-05-20 12:53
Bivaly, mi különbözteti meg a giccset a mûvészettõl?
Az emberiség mára egy hitvány másolata valaminek, ami maga se lehetett tökéletes.

Ez a "szentlélek" meg lófing, mert ha nem az vona, úgy egy leheletével felpörzsölhetné az összes kamuhívõ és álságos agyatlan kis buzi "lelkét", de hát tudjuk, hogy mindez csak szemfényvesztés, piaci bûvészmutatvány.


Erdõ: A Szentlélek nem újat mondd, hanem segít Krisztus tanítását megérteni

Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A keresztények a Szentlélek eljövetelérõl emlékeznek meg a húsvét utáni 50-dik napon.

A krisztusi tanítás minden korban aktuális, ezt Erdõ Péter mondta az esztergomi bazilikában tartott pünkösdi szentmisén. A bíboros-prímás úgy fogalmazott, a Szentlélek nem újat mond, hanem abban segít mindenkinek, hogy Krisztus tanítását jobban megértse...
https://hirtv.hu/...ni-2461471
896 #9 PirX
- 2018-05-20 13:59
www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/05/20/4295P2OcYOhSuU.jpg
4 #10 Posta Imre
- 2018-05-20 18:40
Prix, lényegében teljesen kifejezi, bár inkább le, vagy be kellene már fejezni ezt a fejezetet.
2 #11 gerry
- 2018-05-20 19:59
Nekem csak az nem stimmel a képben, hogy nem fejezi ki a valóságoz csak a kívánalmat... ugyanis én nem tudom kihányni, így csak megüli a gyomromat ... és rosszul vagyok tõle... Vannak még itt olyanok akikre ugyanezt a hatást fejti ki mint bennem amikor ezeket a hányingerkeltõ förmedvényeket érzem?

Lassan már a büfögés se megy. Elkelne már a hánytató ennek a világnak.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.95 másodperc
3,890,994 egyedi látogató