Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Pintér Sanya a szellem

GondolatokAz megvan, hogy most bizonygatják megent, hogy Hitler bátyó meghalt 45'-ben és ezt egy cianidosnak tûnõ foggal bizonygatya az FSZB? Viccnek is rossz. Pintér Sándornak hány foga van gyerekek, mégsem halhat meg, mert már rég halott. Mi erre a bizonyíték? Hááát, az, hogy még mindig "kormánytag" a vén mocskos zsidó maffiózó alteregója. És miért lehet az? Mert nem õ. Lázár most megfuttatják "parázson" és kicsit "emberibbé" teszik a mocskos hulladékot, mert késõbbre még jó lesz. Agyoncsépelt téma, nemde? Nem is van jelentõsége, mert a lényeg, hogy minden a legnagyobb rendben. A jóbik hullik, az mszp esik, az lmp dögrováson...szóval az egypár rendszer zsidó irányítással kínai módra, orosz támogatással megvalósult.

Mielõtt pezsgõt bonthatnánk, azért a helyzet Korán sem ilyen egyszerû. Az ifjú anglikán cárovics jelölt tegnap szakállasan vette el a használt afroamerikai színésznõcskét, fekete rabbi celebrálása mellett minden addigi szabályt szegve, hivatalos illuminátus eljárás szerint. Mi ez, ha nem vérkeveredés? Itt van vége a világnak. Holnaptól már a "fehérjét" sem lehet "fehérjének" nevezni, mert a többi bõrszínre nézve az sértõ. Soros György ezt is elintézi! Jó csak vicc volt. Az egész felfordulás itt egy rossz vicc.

Beteszek egy cikket, amit kívülrõl ösmertek már és kérjétek meg, hogy az "aláírók" közül ki milyen pozícióban leledzik. Csak ennyi.


Titkos magyar-izraeli megállapodás


3 éve lehet is már, hogy ezt olvastam a neten, de most megint elıkerült ez a
cikk. Újra olvastam, és megrökönyödve állapítottam meg, hogy aktuálisabb,
mint valaha volt. Az óta sokkal többet tudunk a világról, és sokkal többet
tudunk az Európai Unióról is. A mai, tágabb tudásunk, ha már meg lett volna
három éve is, még nagyobb felháborodást váltott volna ki a cikk.
Mit tudunk ma már az EU mõködésérıl? Tudjuk, hogy vannak szigorú szabályok,
tudjuk, hogy a tagállamoknak ezeket be kell tartania, és tudjuk, hogy ezek betartását,
és betarttatását az EU szervei ellenırzik. Azt is tudjuk, hogy komoly bírságokat,
büntetéseket szabnak ki a tagállamokra, a vétségért. Az EU szigorú elıírásai védik a
fogyasztóvédelmi jogokat, ezek megsértése, adott esetben, viszont sérti a
jogszerõen eljáró termelık érdekeit. A kereskedelmi jogok, és fogyasztóvédelmi
jogok egyik fontos részterülete az eredetigazolás, azaz az EU területén csak olyan
áru értékesíthetı, amelyrıl lehet tudni, hogy hol termelték, gyártották. Az EU-n kívül
termelt, gyártott áruk átcímkézése egyértelmõen, vitán felül sérti az EU szabályokat.
Amennyiben ezért Magyarország büntetést lesz kénytelen fizetni – súlyos euró
százezreket – akkor azt végeredményben a magyar adófizetık fogják kifizetni. Ez
nem irreális, alaptalan feltételezés, mert – mondjuk - egy francia gazda érdekeit
keményen sértheti ez a magatartás, amiért társaival együtt eljárást kezdeményezhet.
A lehetıség fennáll tehát, hogy erre sor is kerülhet.
A magyar adófizetık fizethetnek az izraeli silány paprika miatt és helyett! Emlékszünk
még a paprika-botrányra? Akkor elsumákolták, hogy milyen paprikáról van szó.
Elıbb-utóbb minden kiderül! Itt vannak az összefüggések. Miért nem ülnek börtönben
a paprika-botrány „hısei”? Tán nem azért, mert összefüggés van köztük, és az alábbi
cikkben írtak valóságával?
Ki hatalmazta fel ezeket a bõnözıket, hogy a magyar nemzet érdekeit sértı
nemzetközi egyezményt kössenek? (Mert ez nem megállapodás, ez nemzetközi
egyezmény!) Nemzetközi egyezmény, amit ratifikálni kötelezı. És a belföldi
jogszabályok között ki kell hirdetni!
Milyen jogon fogják esetleg kényszeríteni a magyar adófizetıket, hogy a büntetést
„összedobják”? Mikor látja be a Köztársasági Elnök Úr, hogy a magyar állam
demokratikus mõködését nem veszélyeztetı, hanem megakadályozó bõnözık miatt
nincs demokratikus magyar állam? Mikor fogja e fenti belátás alapján teljesíteni az
alkotmányos kötelességét, és kezdeményezni a parlament feloszlatását? Itt lenne az
ideje elkezdeni összeírni a listát, hogy kiket szükséges majd elszámoltatni a viselt
dolgaikról! Ne feledjük a fenti neveket!
E gondolatokra emlékezve olvassák el ezt a többéves cikket!
Íme:
Titkos magyar- izraeli államközi megállapodás - 2004.04.14
Mindenki ott volt, aki számított 2004 áprilisában Magyarországon járt Mose Kacav
izraeli államfı. Az ok látszólag egy szokványos baráti látogatás volt. Ehhez képest
zárt körben egy olyan államközi megállapodás köttetett, melynek egyes pontjai különkülön
is felérnek egy hazaárulással. Ha ennek az aláírásán csak a balliberális elit
képviseltette volna magát, egyáltalán nem csodálkoznék rajta, hiszen ismerjük ıket.
Sajnos azonban jelen volt az akkori parlamenti pártok teljes spektruma, a magyar
kormány, és az akkori magyar államfı, Mádl Ferenc is.
2004. április 14-én, egy szerdai nap késı estéjén, Izrael magyarországi nagykövete
fogadást adott, ahol összegyõlt a megállapodást aláíró magyar politikai elit. Az
egyezmény részben a már említett EU-Izraeli akcióterv alapján került
megfogalmazásra, és 2004. május 1-én lépett életbe. A magyar felek ezzel az
aláírással tulajdonképpen ratifikálták az EU-s országokban sem szellıztetett
kerettervet.
Korunk jellemzıje az a kényszer, amibe a nemzetközi elvárásoknak megfelelni
akarás beleviszi egy magát függetlennek nevezı ország politikusait egy olyan
dokumentum aláírásába, mely ellenkezik a józanésszel, és hátrányára, sıt kárára
van a választóknak és az országnak. A "nemzetközi elvárások" ebben a
kontextusban az USA, Izrael, a nemzetközi és magyarországi zsidó szervezetek, de
elsısorban az általuk kézben tartott média elvárásait jelenti. Ez egy olyan kényszer,
amibıl egy pártos demokrácia sosem fog tudni kiszabadulni, és nem csak a hazai
viszonyokat jellemzi. Nem az én feladatom persze megítélni, hogy mennyire érezték
az itt ismertetett dokumentum aláírását politikai kényszernek a jelenlévık. Egy biztos.
Mindenki ott volt, aki számított.
Az itt ismertetésre kerülı anyag az EU és Izrael között létrejött "akcióterv"-nek
nevezett megállapodás része. A különös az, hogy a hazai sajtó nem számolt be sem
az EU-Izraeli akciótervrıl, sem pedig errıl a megállapodásról. Az EU-s média is
többnyire kerülte, mint macska a boxer kutya udvarát. Az eredeti EU-Izraeli akcióterv
anyaga itt olvasható.
A dokumentum aláírásán részt vettek:
Mose Kacav, Izrael akkori államfıje,
Mádl Ferenc, Magyarország Köztársasági Elnöke,
Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök,
Kovács László az MSZP részérıl,
Hiller István az MSZP részérıl,
Dávid Ibolya az MDF részérıl,
Herényi Károly az MDF részérıl,
Orbán Viktor a Fidesz MPP részérıl,
Áder János a Fidesz MPP részérıl,
Pokorni Zoltán a Fidesz MPP részérıl, valamint a
Magyarországi Zsidó Hitközségek vezetıi.
Ezen kívül két fı az SZDSZ részérıl. A nevek véletlenül kimaradtak a jegyzetembıl,
de mint a többi párt esetében, itt is a legfelsıbb vezetık lehettek jelen, tehát
valószínõsíthetı a személyek Kuncze Gábor, mint pártelnök, és Petı Iván, mint az
SZDSZ országos tanácsának elnöke.
A dokumentum:
A dokumentum 8 pontból állt, melyek a következık voltak:
1, Magyarország befogadó célország.
Abban az esetben, ha Izraelt külsı agresszió érné, mely veszélyezteti az ott élı
zsidók életét, Magyarország 500.000 zsidó befogadását vállalja, állampolgári jogokat
adva a befogadottaknak. Hasonló megállapodások értelmében Németország további
félmillió, Lengyelország pedig 100.000 Izraeli állampolgár befogadására tett ígéretet
az ott elhangzottak szerint. Megjegyzem, ezzel szemben Németország a zsidók
bevándorlásának korlátozásáról döntött 2006 júliusában.
Kiegészítés 2007.10.16-án:
A ránk vonatkozó szám valószínõleg nem 500, hanem 550 ezer. A Magyar Fórum
1998. december 17-i számában az izraeli „A Hét Tükre” nevõ újságból idézett egy
közleményt, miszerint "a jövıben Magyarország állampolgárainak száma 550 ezer
izraelivel gyarapodhat". Ez különben azért is meglepı, mert az Új Magyarország
(1991.09.24) amikor Göncz Árpád Tel Aviv-ban, járt 1991 nyarán, még arról
tudósított, hogy csak „negyedmillió magyar ajkú közösség” volt Izraelben!
Kiegészítés 2007.10.16-án:
Több mint egymillió izraeli lehet EU- állampolgár (Egy 2004.03.12-i hír:)
Az Európai Unió május elsejei kibıvítésével kereken 1,1 millió izraeli számára nyílik
lehetıség arra, hogy európai uniós állampolgárságot szerezzen. Errıl a Háárec címõ
izraeli lap számolt be, utalva arra, hogy a lehetıséget az unió kibıvítése hordozza
magában. Olyan, a belépés elıtt álló országok, mint Lengyelország és Magyarország
ugyanis nagyszámú zsidó állampolgárral rendelkeztek, akik vagy a holokauszt elıtt
vagy késıbb a sztálini idık antiszemitizmusa miatt menekültek Izraelbe. Az Európai
Unió Izraelben akkreditált nagykövete, Giancarlo Chevallard tel-avivi
sajtóértekezletén utalt arra: az EU 25 tagúra történı kibıvítésével az izraeli zsidók
egyötöde szerezhet jogot arra, hogy egyik vagy másik EU-tag állampolgárságáért
folyamodjon. Az uniós törvények ugyanis kimondják: mindazok, akik bármelyik
tagállamban születtek – valamint gyermekeik és unokáik – jogosultak arra, hogy
állampolgárságot szerezzenek. Az izraeliek hat százaléka már élt ezzel a joggal,
mert olyan országból származnak, amely az unió tagállama, például Németország,
Franciaország, Olaszország vagy Ausztria. Egy közelmúltban végzett felmérés
szerint a megkérdezett izraeliek 60 százaléka támogatja az uniós állampolgárságot,
további 25 százalék gondolkodik azon. Mindazonáltal a megkérdezettek 75
százaléka nem helyesli az EU közel-keleti politikáját. Azt vallják ugyanis, hogy az EU
elınyben részesíti a palesztin álláspontot. (MTI/APA)
Kiegészítés: 2007.09.15-én
Frattini is megmondta, hogy Magyarországnak égetıen szüksége lesz a
bevándorlókra.
2, Izraeli áruk európai terjesztése.
El sem tudom képzelni, hogy ez a pont mirıl szólhat, hiszen az Izrael és
Magyarország közötti kereskedelmet az 1998 és 2004. május 1. között érvényes
szabadkereskedelmi megállapodás szabályozta, amely az ipari termékek esetén
vámmenetes ki- és behozatalt biztosított. 2004. május 1.-vel pedig életbe lépett az
EU-Izrael közötti szabadkereskedelmi egyezmény, tehát Izrael bárkivel kereskedhet
az EU-ban, ha legálisan akarja ezt megtenni. Csak olyan cikkekrıl lehet szó, melyek
nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. Ezeket átcsomagolással úgymond
„honosítani” lehet, majd úgy továbbszállítani az EU tagországaiba. A megállapodás e
része tehát, az uniós törvények valamilyen formában történı kijátszása.
3, Izraeli vállalkozások állami pénzen való támogatása.
1993-ban Izrael és Magyarország egy beruházás védelmi megállapodást kötött, mely
eredetileg 10 évre szólt, de továbbra is fenntartották. A titkos megállapodás 3. pontja
ennek a folytatása lett volna. Az izraeli beruházók kihasználták a magyar állam
kínálta vissza nem térítendı támogatásokat, majd ez év augusztusában, amikor
nyilvánvaló lett, hogy a kormány már semmilyen formában nem lesz képes támogatni
ıket Magyarországon, gyorsan felmondták az 1993-ban kötött, de még mindig élı
megállapodást. A 2004-es egyezmény után nem sokkal jött létre többek között pl.
az az ismert szerzıdés, mely alapján egy Izraeli céget közel egymilliárd forinttal
támogat az állam. Ez egy gyémántcsiszoló üzem lett volna Salgótarjánban (Lásd ezt
a 2004-es hírt), annak az öblösüveg gyárnak a területén, mely átmeneti pénzzavarba
került. A "munkahelyteremtés" címszó alatt az izraeli befektetınek ajándékozott
pénzösszeg 750 ember plusz a beszállítók kenyerét menthette volna meg hosszú
távra az egyébként jó piaci feltételek között mõködı St.Glass Rt. talpra állításával.
Ezzel szemben a gyémántcsiszoló kevesebb, mint 350 embert foglalkoztatott volna,
azt is csak az üzem teljes beindulása után. A beruházás végül sosem valósult meg.
Vajon hány hasonló ügylet bonyolódott le, hová mentek a pénzek számolatlanul?
Úgy nem mellesleg ide vág egy a Magyar Fejlesztési Bankban dolgozó ügyintézıtıl
származó információ is, mely szerint a magyar állam a TB kasszából (!) izraeli kibucépítéseket
finanszíroz, melyek rossz minıségõ paprikát termelnek, amit aztán a
kiváló hazaihoz keverve az EU-ban magyarként adnak el. Ezért aztán nem
támogatják a haza paprikatermesztést itthon, mert Izraelbıl légi úton behozva is
olcsóbb.
4, A zsidó kultúra hangsúlyos megjelenítése és propagálása a médián keresztül.
Ebben nincsen nálunk hiány. Ez is része az EU-Izraeli akcióterv néven ismert
dokumentumnak. Az ún. holokauszt-oktatás tantárgyi bevezetésének sürgetése.
5, A gyõlölettörvény minden áron való elfogadtatása az országgyõlésben, és
annak szigorú alkalmazása.
Azóta is próbálkoznak. 2007 márciusában a Mazsihisz még azt a bátorságot is vette,
hogy törvényjavaslatot nyújtson be! A médiának persze nem szúrt szemet, hogy mi a
fenét képzelnek magukról.
6, A nemzeti irányultságú kisebb pártok, valamint civil szervezetek mõködésének
ellenırzése, korlátozása, és megszüntetése.
Ez a pont egyértelmõ. Nem más ez, mint a megalkuvást nem ismerı, valódi nemzeti
erık, az ún. "szélsıjobb" eltaposására tett törekvés szentesítése.
7, Az izraeli politika feltétlen támogatása a magyar külpolitikában, és a nemzetközi
fórumokon.
Ez utóbbit tökéletesen lekövethetjük a magyar politikában. Az izraeli
tömeggyilkosságok ellen egy szava sincs a magyar kormánynak, sem pedig a
pártoknak. A maga is zsidó származású Eörsi Mátyás szóvivı kijelentette, hogy
"Izraelnek joga van az "önvédelemhez", holott mindannyian jól tudjuk, hogy nem
önvédelemrıl van szó. Eörsi Mátyás, és Vásárhelyi Mária voltak azok, akik EU
képviselıként soha egyetlen egyszer sem emelték fel szavukat a magyar
nemzetiségõ kisebbséget ért hátrányos megkülönböztetések, az ellenük elkövetett
atrocitások, valamint a szomszédos országokban tapasztalható politikusok
magyarellenes kirohanásai ügyeiben, ellenben Izraelt, foggal-körömmel védték,
amikor az Európai Unió el akarta ítélni a palesztinokkal kapcsolatos bõnös gyakorlata
miatt.
8, Harc az antiszemitizmus minden formája ellen a Berlini Deklaráció szellemében.
Ez is része az EU-Izraeli akciótervnek. Ez a pont ismét csak a véleményszabadság
korlátozása céljából került bele az egyezménybe. A fenti megállapodást a Magyar
Atlanti Tanács nevõ, homályos rendeltetésõ szervezet hozta össze, melynek tagsága
- hogy is mondjam - igencsak "színes". A szervezet költségvetését pénzintézmények
dobják össze, de nem megerısített források szerint évente 4 milliárd forinttal
részesül a magyar adófizetık pénzébıl is. A Magyar Atlanti Tanácsról Drábik János
több könyvében is (Uzsoracivilizáció, Világzsákutca) részletesen ír, de az interneten
is találunk róla anyagot. Egy az Új Világrendet megvalósító világhálózat magyar
tagszervezetérıl van szó, mely korántsem Magyarország érdekeit veszi figyelembe,
hanem kizárólag a pénzhatalmat szolgálja ki, és egyértelmõ szabadkımõves
kapcsolatokkal rendelkezik.
***
Az egyezményrıl szóló információ Vida Lajos, azóta sajnos már elhunyt FKGP-s
politikustól származik, aki sajnos csak töredékesen emlékezett, dokumentumot nem
juttatott el hozzám. Ennek ellenére bízom az információ valódiságában, tekintve,
hogy az illetı más esetekben is mindig megbízhatóan tájékoztatott.
Az anyag publicitása nyilvánvaló érdekeket sért, így egyértelmõ volt számomra, hogy
ezzel hiába fordulnék a médiához. Úgy gondoltam azonban, hogy itt az ideje, hogy
mindenki tudjon errıl. Az ügy azért kiemelten fontos, mert nem csak hogy fittyet hány
a demokrácia alapértékeire, de közvetlenül befolyásolja nemzetünk jövıbeni politikai
mozgásterét, és jövıjét, ami megengedhetetlen! Kérem, hogy ha valaki bármilyen
további információval, esetleg részletekkel, vagy akár cáfolattal rendelkezik az ügyet
illetıen, írja meg nekem, akár névtelenül is.
Nibiru. 2006.08.25
A fenti anyaghoz melegen ajánlott olvasmány: Csurka István: Zsidó betelepítés
Magyarországra (2001-ben jelent meg)
vitéz Siklósi András, a Kárpáti Harsona fımunkatársa megjegyzése a cikkhez:
Persze, ez a cikk már évekkel ezelıtt föltõnt a neten, s valószínõleg igaz
is, legalábbis a zsidó betelepítés már rég elkezdıdött.
Újra közreadta, és bevezetı gondolatait hozzáfõzte:
DR. KOLLÁR LAJOS,
jogász,
a Kárpáti Harsona fımunkatársa


Link

Mögjegyzem, Siklósi is zsidó, mint ahogy az kiderült....

Hozzászólások

69 #1 Szalonna
- 2018-05-20 08:44
Imre, az igazság az hogy ezek paktumot kötöttek, már nem most, az oroszoknak sem kínának nem érdeke, hogy a zsidókat letelepítse innen, tehát onnan a náci államból onnan ide átdobják õket, ez ilyen egyszerû, az EU hû zsidókat mint gyurcsány és hasonlók, leszerelik, de a náci állam hû zsidókat mint orsós megtartják.

Tehát semmi sem vész el, csak átalakul, a liberális rendszer marad, meg a liberális jogszabályok is, nem lesz itt semmilyen rendrakás, olyan nem amit mi is érzünk.
Putyinnak sem érdeke hogy a zsidó inváziót megállítsa, miért is tenné?
Putyin zsidókat fog tartani, olyan módon hogy a közel-keleti náci államot átdobják ide, és mindig hagynak majd nekik annyi levegõt venni hogy "Magyarország" az az, Új-Izráel politikájába beleszóljanak.

Tehát csodák itt nem fognak történni, mert amit megírtak, hogy ennek a mára elbäszott népségnek el kell tûnni, el is fog.
Nézzétek meg a Pesti értelmi szint nívóját, majd vessétek össze a vidékkel. Az még ennél is rosszabb, bár nem tudom, ennél mi lehet rosszabb.
https://www.youtu...obem-ioyiY

krisztust a diktatúrában meg a többi.

https://www.youtu...amp;t=165s

Nekünk nem kell arab szám.
Tudná használni? Az arab számokat? Nem!
Hát mi a kurvä anyja megy itt, ez, eezzz, ezt nem lehet fokozni, ennyire alacsonyra levitték az átlag értelmi szintet, hogy nem tûnik fel az elmebetegnek, hogy arab számokat használunk?
Géntemetõ. Lövetni kellene, és ezt komolyan mondom.
Viccen kívül mondom hogy Szkíta nem lehet ilyen hülye, mert ezek nem is szkíták.
4 #2 Posta Imre
- 2018-05-20 11:05
Szalonna, csak köztünk szólva, ki nem xarja le mit akar "putyka"? Neki is megmondják, mit gondoljon és hat, bár sztem nagyon nem kell már súgni, tudja õ azt kívülrõl. Ha nem azt teszi, lecserélik. Állítólag már pintérsanyásat játszanak vele is egy ideje.

Az, hogy "isten" egy balfax nem kell ragozni, mert vitathatatlan. A "nép" olyan, mint a som, ezért oda kenyik, ahova akarják és nem érzi saját bûzét.
267 #3 Perle
- 2018-05-20 12:09
A zsidó kinézetû anglikán cárovics esküvõje valóban olyan volt, mint egy elõre kitervelt , a világnak szóló illuminátusi színjáték fekete színésznõvel a fõszerepben. A már nem teljesen ifjú ara több híres fekete vendéget hozott az eseményre, mint a vörös hajú párja. Az az üzenete ennek , hogy eljött a feketék ideje, a fehéreknek leáldozott. A feketet menekültek elõtt ki kell a kapukat tárni.

Nincs világra szóló rendezvény manapság politika mentesen és anélkül, hogy ne üzenne valamit a világnak, mint a legutóbbi dalverseny is, de dalban el is mondva.

Hogy fekete ünnep volt a tegnapi, ezt latolgatja az alábbi cikk szerzõje is
https://www.thegu...-blackness

A fenti megállapodás után volt még azóta is néhány, amelyben elkötelezte magát Magyarország Izrael támogatására. Itt az egyik, az union belüli csoportos lobbyzás ennek a célnak az érdekében:http://www.voltai...91754.html
267 #4 Perle
- 2018-05-20 12:42
Azt írta régebben az újság, hogy azt a kerítést, ami védi déli határunkat és Izraelt a muszlimok ellen Európában, tõlük vettük, ha igaz.
https://www.reute...GE20150903

Mert " Ahol legnagyobb a szükség, ott legközelebb a segítség" vagy " Egy hason dupla haszon"s_olvas
4 #5 Posta Imre
- 2018-05-20 19:00
Perle azokat a hírõs "izraeli" kerítéseket itt új-zizraelben fejlesztették ki szabadkõmûvesésék.
80 #6 monguzking
- 2018-05-20 19:02
ne aggodjatok---azért azt nem gondoljátok hogy földannyácskánk korrumpálhato--közbe fog lépni
4 #7 Posta Imre
- 2018-05-20 20:24
Na, ez a soros is olyan dolog, hogy tán már nem is él az eredeti vén dög. Pár éve még arról írtunk, hogy bejelentette, kilép a "politikából" és visszavonul. Lehet, meg is történt, de ez csak ennek a sorosozásnak a pettingje lehetett.

Itt a letaglózó igazság Soros Györgyrõl: ezért nem lehet kitiltani Magyarországról
2017. máj. 31. 08:45


Pintér Sándor belügyminiszter kérdésre válaszolva fejtette ki, miért is nem lehet a kormány által ellenségnek kikiáltott Soros Györgyöt kitiltani Magyarországról. Aki esetleg eddig nem sejtette volna, most megtudhatja, egyenesen a belügyminisztertõl, aki eloszlatja a "külföldi" üzletemberrõl szóló mítoszt, s aki ebben hitt eddig, bizonyára meglepõdik:
Hirdetés

A belügyminiszter a Parlament honvédelmi bizottságának egyik korábbi ülésén beszélt Sorosról, mikor olyan kérdések merültek fel, hogy miért nem nyomoznak Soros ellen, illetve, miért nem tiltják ki Magyarországról, ha már egyszer állítólag annyi kárt okoz az országnak...

Pintér ezt mondta, ahogy az a Pesti Bulvár által kiszúrt fenti videón látható, hallható:

"Soros-ügyben egyelõre csak sajtóhírek jelentek meg, feljelentést a magyar rendõrség még nem kapott. Másik, a kitiltása Soros úrnak: kitiltása lehetetlen Soros úrnak Magyarországról, az Alaptörvény alapján: magyar állampolgár. Magyar állampolgárt nem lehet kitiltani Magyarországról."http://www.blikk....ot/31xw6w4
116 #8 livia
- 2018-05-20 20:56
Egyik rótsild olyan , mint a másik. Egyik is egy tök, a másik ugyanaaz. A súlyuk alapján talán megkülönböztethetõ. Hány ilyen pulykatojás jár még közöttünk.Néha szemben jön veled az utcán. No, ha még be is öltözik? Nehogy elnevesd magad! Csak nyugodtan .
116 #9 livia
- 2018-05-20 21:24
Szóval Soros Budapest díszpolgára 2004 óta. Van kérdés? Van válasz?
116 #10 livia
- 2018-05-20 21:43
No, és ezt még senki nem cáfolta, kritizálta. No, jó, a magyar ember már oda se figyel, olyan ez, mint talán a török, vagy a hasburg, vagy a kádár korban. Beleszoktunk, beleszoktattak, Magasról teszünk rá. Vagyis rá se rántunk. Köpünk laposat, ülünk magosat.
1060 #11 Kivancsi Naivka
- 2018-05-22 17:00
Kérdezni szeretnék Pintér Sanyi bácsiról. Miért van szükség az alteregójára, ha szerintetek már nem is él?
2 #12 gerry
- 2018-05-22 21:39
Naívka ... évekkel ezelõtt kaptunk olyan információkat (Ez idõben - Pintér Satya - hónapokig nem létezett) amely szerint lélegzetet sem vesz egy jó ideje... A régebbi weboldalakon elég sokszor szóba került ott meg tudod nézni amennyiben érdekel.
A középsõ három, középen az alsó meg a mostani: http://postaimreb...
Aztán hónapokkal késõbb, teljesen váratlanul elõkerült. Ezek tények.
Ha hallottál valamit az olajszõkítésekrõl, akkor tudhatod, hogy nem egy akkori fejes benne volt a perselyezésben. (Tudod, kiálltak az utcasarokra és rázogatták a kis fémperselyt, valaki arra járt, megsajnálta és beledobott egy lyukas kétfillérest...
Ez is tény, így volt... a sok kétfilléresbõl összejött egy tál bableves és egy szelet kenyér. Akkoriban így éltek Pintés Sanyi bácsi és közvetlen ismerösei... Azok a régi szép idõk mikor még fiatalok voltak és bohók. Késöbb - amikor ez elmúlt és már együtt,ették a közös kondérban elkészített finomabbnál finomabb babfözeléket, csülökkel és igazi fehér kenyérrel... észrevették, hogy nem mindenki való közéjük. Az okokat nem tudjuk, de az biztos, hogy akkoriban kezdödtek a nézeteltérések, kukkolások, idegeskedések... ki megbízható ki nem, ki-mit-tud a másikról... így aztán gyanús egymásra mutogatások jöttek létre és lassan felütötte magát a bizalmatlanság mételye (nem tudom pontosan mi ez, mert én teljes jóindulattal tekintek az emberiségre, elképzelni se tudnám, hogy a búza közé moly telepedhet... de felsõbb körökben ez nem mindig van így), így Sanya-papa állítólag a boldog vadászmezõkre távozott - néhány kanna olajjal a kezében. Lehet, hogy pénzt is tettek neki a szemére... aranyforintot, hogy a ladikosnak is legyen m'ar valami haszna belöle.
Ez ugyan nem tény ... de úgy nézett ki sokáig, hogy nincs többé Pintér Sándor.

Amikor elõkerült akkor - érdekes és érthetetlen módon - szinte az összes interneten található addigi fényképe elpárolgott és csak az újabban - egy "lehet, hogy ö az de nem biztos" újkori fényképekkel gazdagodott a webvilág. Ugyanakkor az egész ember (bocs' emberek!), karaktere, viselkedése megváltozott, visszahúzódó, karizmatikus-mentes alakot láthatott aki erre felfigyelt...
Persze mindenki tévedhet, de jó ha tudjuk, léteznek a világon olyan hasonmások akik - egy kis plasztikai helyreigazítás után - megkülönböztethetetlenek az eredeti személytõl.
Az elsõ FIDESZ 4 éve alatt Pintér olyan pozíciót töltött be - ami nélkülözhetetlen egy vezetö hatalom számára... viszont a pozíciót betöltö személy nem haraphatja meg az õt etetõ gazdit...
Pintért (az aki olyan vagány volt anno...) szerették a rendörök, mert kiállt értük, maguk közül valónak érezték.
Ez a mostani egy ripacs...
Az emberek karaktere, viselkedése nem változik ennyit mint amit néhányan észrevettek. De kell egy marionettbábú aki irányítható és a mód, ahogy (tudomásunk szerint) eltünt a ködben - nem nyilvános.
..... Meglehet az is, hogy Imre információi tévesek voltak.
Személy szerint engem soha nem érdekelt, hogy él-e vagy állatelelt csináltak az Elsö Pintérbõl... nem én voltam és nem is küldtek róla fényképeket - amúgy se szeretem az erõszakot.
Itt szabadon gondolhatsz amit akarsz és le is írhatod, a többiek is elolvassák, lehet, hogy mástól is kapsz információt, én csak azért írtam neked, hogy ne hidd azt, el se olvastuk a kérdésedet.

A többit döntsd el magad - hihetõ vagy sem... Talán Orbántól kellene megkérdezni, de nem kapsz rá választ; mert nem érsz annyit a szemükben.
Persze én se - pedig amikor gyerek voltam, azt tanították, hogy én értékes vagyok és fontos polgára leszek a világnak... csak akkor nem kaptam erröl papírt, így most, utólag nem tudom bizonyítani.
267 #13 Perle
- 2018-05-22 22:11
Néhány hónappal ezelõtt még úgy volt, hogy visszavonul a korára való hivatkozással.
https://444.hu/20...yminiszter
Már elõtte is volt az utódja. Az újabb 2/3-ad után maradt.
Nem különös?s_nezem
1060 #14 Kivancsi Naivka
- 2018-05-23 19:50
Gerry! Köszönöm!
Az évekkel ezelõtti információ, amit kaptatok mikor volt kb? Mert én találkoztam vele többször és rögtön észrevettem, hogy eltûnt a karizma.
És ha ez igaz, tételezzük fel..., mert ha nem akkor úgyis mind1, akkor mi van a családjával a lányaival? Meg hû embereivel? Pl Tasnádi
684 #15 atacama
- 2018-05-23 20:11
Naivka,Tasnádi nem volt hû embere..
történt ugyanis hogy a józsefvárosi piac mint olyan
eléggé jól ment és Sintér szemet vetett rá de Tasnádi nem adott neki szeletet az emeletes tartából..
Furfangos trükkökkel módokkal kigolyózták tasunkát a
binicbõl és a korda-villában egy kártya parti keretében elhangzott Sintér kijelentés miszerint Tasnádi addig fog a böriben rohadni amíg én élek....""
Nos Tasnika már elég régóta szabad levegõn van ki került a böribõl...és ebbõl lehet sejteni...no,nem tunnyi... de Sintér sanya valszeg megmihálylott..
megmurdelt.....
83 #16 Sbert
- 2018-05-24 07:19
Naivka!
Ha találkoztál vele személyesen, elõtte, és utána is, akkor élbõl kellene tudnod, ez a Pinyó nem az a Pinyó....
Atacama jól tudja, ezt a Tasnády-ügyet.
Az eredeti Pinyó egyik rejtett üzenete volt, ha õ megy, a Tasy kijön....
Ez volt az egyik jel, a még felé hajló szargálatok részére, hogy szedjenek össze, illetve menekítsenek ki olyan iratokat, amelyek a családja túlélését szolgálják.
Érdekes, a család él... igaz, elköltöztek, persze, nem hivatalosan.
De ez egy nagy, szép puzzle. Nélkülünk!
Hála az Égieknek!
Áldás!
4 #17 Posta Imre
- 2018-05-24 11:46
Gerry, ez nagyon szép volt!

Naivka, 2009 szeptemberében murdelt meg a szarzsák. Rossz nyelvek ukro-zsidó maffiával való elszámolási rendellenességek mellékhatására bekövetkezõ több lõtt sebbõl történõ halálos kimenetelû eseményt emlegetnek, jól dokumentálva. Utolsó "élõ" riportja az akkori trafipaxos mizéria, hogy nem az "õ" cége nyerhette a tendert. Aztán meghalt. Cégeit, vagyonát átvették, alteregóját legyártották, családja kussol, mert ha nem megdöglenek õk es! Bodrácska- Kacziba meg lapítanak. Annak idején szétszedtük ezt a témát rendesen. TMRSZ közgyûlésen a csapat fele körül, vagy 100 rendõr felállva tapsolt, mikor mondtam, hogy ez nem õ, mert hát szerintük sem.

Miért tartják a "legendát"? Mert egy halott imázsát sokkal könnyebb fenntartani, irányítani, mintha valóban "élne" és ráadásul a teljes zorbán-zsidó kormány zsarolható ezáltal. Egyesek szerint nem egyedi eset. Állítólag soros gyuri is egzitált már, csak riogatnak véle, báboznak a rohadt zsidó "hírnevével". Ilyen eli wiesel esete is, a nem is holokoszt-tólélõ holokosztnemtúlélõvel, aki nóbeles is lett, pedig hát nem is õ az, vagy kertész imrus a másik döglött rohadt zsidó, aki szintén nóbeles, de nem õ követte el a sorstalanságot, ami egyébként maga is holokoszt-tagadó mû és köztünk szólva a papírt se érte meg, amire kinyomtatták.

Szóval, számomra nem kérdés, hogy pintérsanya megmihálylott, de ezt tudnia kell a jóbiknak, és a többi kötsög baromírcúnak is és ládd, mussolnak valamiért. Ugyan miért? Hm...gondolkozzunk csak!

Naivka, errõl tucc?

Levéltöredék...


"...2016-ban voltunk hivatalosak elõször a Kötcse-i piknikre, ahol Pintér Sándor volt az egyik elõadó. Természetesen, amikor megláttuk odamentünk köszönni neki. Fogalma nem volt róla, hogy kik vagyunk. Sem a férjemet, sem engem nem ismert meg, ebben egészen biztos vagyok. A külseje is más volt. Az elõtte levõ találkozások alkalmával jellegzetesen sápadt, inkább sárgás volt az arcbõre. Nagyon sovány, szikár alkat volt, de erõs kisugárzással, vesébe látó tekintettel. A Kötcse-i P. Sándor bõre nem volt sárgás, az arca nem volt beesett, igaz a bõre elég csúnya volt. Legalább 20-kg -al több volt, mint ahogyan én elõtte 3 alkalommal is láttam. De ez még elmenne, hisz az emberek a kor elõre haladtával híznak(O.V) A furcsa az volt, hogy nem ismert meg egyikünket sem és a híres karizmából semmi nem volt érezhetõ ...."
4 #18 Posta Imre
- 2018-05-24 12:10
Ismét óriásit kaszált közbeszerzésen Pintér volt cége
Összesen nettó 7400 millió forintot nyert közbeszerzésen Pintér Sándor belügyminiszter volt cége egy konzorciumban õrzõ-védõ feladatok ellátására. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ által kiválasztott cégek szinte az egész országban végezhetik állami közlekedési vállalatok vagyonvédelmét. A kiírás szerint a szolgáltatásokat öt állami cégnek kell teljesíteni, mindegyiken ugyanaz a pályázói kör futott be.

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ), a MON-DA Kft., az ELIT SECURITY GROUP Kft., az MPT Security Kft., az NG 12 Kft., és a SECURIMASTER Kft. együttes ajánlattevõként nyerték a részenként kiírt közbeszerzéseket.

A CBSZ-t egészen a 2010-es választásokig jelenlegi belügyminiszter tulajdonolta. A kormányváltás után az addig is a piac meghatározó szereplõjének számító társaság több állami megbízást is kapott, köztük a Magyar Villamos Mûvektõl, a Magyar Fejlesztési Banktól, a Szerencsejáték Zrt.-tõl, a Terror Háza Múzeumtól, a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságtól és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõtõl. A Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. által kiírt közbeszerzést például úgy nyerte meg a CBSZ, hogy az eljárásból kizártak három olyan pályázót, amelyek a fürdõcég szerint “kirívóan olcsó” ajánlatokat adtak be, így a versenyben maradt legdrágább ajánlattal lettek befutók.

A CBSZ-et a választások elõtt adta el Pintér Sándor egy Prostasia Zrt. nevû cégnek, amelyet 2010 januárjában alapítottak ötmillió forintos jegyzett tõkével. A Prostasia akkori tulajdonosa egy Kántor Tibor nevû férfi volt, aki Pintér közvetlen munkatársaként a CBSZ igazgatósági tagja volt egy idõben. A Prostasia jelenlegi, egyedüli tulajdonosa (2017-tõl) Szabó Péter, aki szintén Pintér közvetlen munkatársa, a CBSZ igazgatósági tagja volt, az Opten céginformációs rendszere szerint. 2017-es beszámolót a cég még nem adott le.

Az egyik nyertes, a MON-DA Kft. ráadásul szintén CBSZ, azaz Prostasia, azaz Szabó tulajdonában van, így a 7400 milliót visszaosztva az öt nyertes között, átlagosan 1480 millió forint üti Pintér egykori közvetlen munkatársának markát.https://24.hu/fn/...volt-cege/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.16 másodperc
4,606,427 egyedi látogató