Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Az utolsó pillanatban vagyunk' - A holokauszt magyar gyermekáldozatait kutatják

BelföldA kiirtott zsidó gyerekek gyerekei most röhögik könnyesre magukat a sok ostoba és hitvány golyóson. kertész imrus sorstalansága is maga a tagadás, de hát így van ez rendben, hisz a tagadás tagadása igenelés. Azért köllött ezzel ennyit várni, hogy ne maradjanak hiteles tanúk, akik elmondhatnák, hogy mi is volt és hogyan valójában....errõl eszemebe jut egy "vicc" a negatív számokról :Pistike hazamegy az iskolából és mondja a papájának, hogy ma a negatív számokról tanultunk, de nem nagyon értem, mi az. Erre az apja: Na várj megpróbálok egy példát mondani, talán így megérted. Európában a németek megszállotta legnagyobb területen élt hárommillió zsidó. Ebbõl a nácik kiirtottak hatmilliót, kétmillió kivándorolt Izraelbe, tehát ötmillió zsidónak kellene születni, hogy ne legyen zsidó Európában.

Az auschwitzi haláltábor minden harmadik áldozata magyar volt, köztük legkevesebb százezer gyermek. Csecsemõk éppúgy, mint kamaszok. Mégis legtöbbjüknek még a nevét sem tudjuk. A Saul fia címû Oscar-díjas film alkotói a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárral együttmûködve programot indított az õ felkutatásukra.

Vannak, akik idõrõl idõre megkérdezik, miért kell annyit foglalkozni a holokauszttal, miért más ez, mint az emberiség bármelyik sötét korszaka, háborúja, népirtása. Egyszer valakitõl azt a választ hallottam: a gyerekek miatt. Mert bármilyen súlyos, borzasztó idõk jártak a világ bármelyik részén, az csak nagyon ritkán fordult elõ, hogy a legkisebbeket nem megkímélni próbálták, hanem szándékosan és tudatosan, tömegével megsemmisíteni. Ez a nácizmus, és a minden könyörületet nélkülözõ emberi gonoszság egyik soha meg nem bocsátható bûne.
hirdetés

A Saul Gyermekei Emlékprogram célja emlékezni és emlékeztetni arra a százezer magyar gyerekre, akiket Európában a holokauszt idején öltek meg.

„A kezdeményezõk szándéka összegyûjteni a nevüket egy adatbázisban, és ebben megjeleníteni minden fellelhetõ információt, életrajzi adatot, visszaemlékezést velük kapcsolatban – mondja Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész az emlékprogram elindítását bejelentõ sajtótájékoztató moderátora. – Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megkérdezzük azokat, akik még emlékeznek a gyermekáldozatokra, és akik a holokauszt idején még maguk is gyermekek voltak. Hogy a családi emlékezetbõl kollektív emlékezet válhasson.”

A kezdeményezés nem példátlan a mozi világában, a Schindler listája címû, szintén Oscar-díjas film sikere után a rendezõ, Steven Spielberg létrehozta a Soá Túlélõi Vizuális Történelem Alapítványt, mely ötvenhét országban több mint ötvenezer interjút készített a holokauszt túlélõivel harminckét nyelven.

„Amikor a Saul fiát bemutattuk Észak-Amerikában, megkérdezték tõlem, és azóta többen is, miért nem egy igaz történetet vittünk filmre? – mesél saját inspirációjáról Nemes Jeles László, a film rendezõje és forgatókönyvírója, az emlékprogram fõvédnöke. – Azért kérdezték ezt tõlem, mert azt tekintjük igaz történetnek, melyet elmesélnek, továbbadnak és fennmarad. És hány, de hány olyan történet van, melyet nem meséltek el… Alkotásunk és az emlékprogram célja is az, hogy a holokauszt, a népirtás absztraktból konkrét történetté váljon.”

„A közönségtalálkozókon azt tapasztaltuk, hogy a Saul fia sokakat saját emlékeik felidézésére indított – magyarázza Rajna Gábor, a film producere, miért vállalkoztak a program elindítására. – Mintha egy szelep lenne ez a film, túlmutat önmagán: a vetítések után az emberek odajöttek hozzánk, hogy elmeséljék, elhurcolt családtagjaik, szomszédjaik, osztálytársaik tragédiáját.”

A programban szintén résztvevõ magyar intézmény Európa egyik legrégebbi zsidó múzeuma, amely már 1938-tól, tehát a holokauszt idején is mûködött.

„Õrzünk egy levelet 1942-bõl, munkaszolgálatosok egy csoportja írta. Nevük listáját küldték el, ezzel a kísérõszöveggel: nyilvánvaló, hogy meghalunk… – mondja Dr. Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója. – Tehát mi a megkezdett munkánkat folytatjuk az emlékprogrammal. Múzeumunk mindig is az a hely volt, ahol a túlélõk és hozzátartozóik elmesélhették történeteiket, és ahol, ha kell, pszichológus munkatársunk támogatja a visszaemlékezõket. De a gyermek elvesztése oly megrázó, érthetõen a legfájdalmasabb, hogy ezekrõl kevesebb történet és adat jutott el eddig hozzánk is. Hiszen ha valaki például elhurcolt feleségét vagy férjét veszítette el a holokauszt idején, és késõbb újra kívánt házasodni, korábbi házastársát holttá kellett nyilváníttatnia. De lehet, hogy elveszített gyermekérõl soha, sehol nem nyilatkozott…”

Megbocsáthatatlan

Ma évente 92 ezer gyermek születik Magyarországon, kevesebb, mint amennyit elveszítettünk a holokauszt idején. Utóbbiak családi emlékezete és a történelemtudomány emlékezete fonódhat össze a Saul Gyermekei Emlékprogramban.

„Amikor a fõszereplõt megformáló Röhrig Géza a vásznon egy halott gyermeket visz a kezében, szimbolikusan egy halott generációt tart a karajaiban – véli Dr. Vági Zoltán történész, a Saul fia címû film tudományos szakértõje, az emlékprogram munkatársa. – Tudnunk kell, hogy a koncentrációs táborokban a tizenkét évesnél kisebb gyermekeknek szinte nulla százalékban volt esélyük a túlélésre, már érkezésükkor, a rámpán eldõlt a sorsuk, amikor a munkaképes rabokat válogatták ki. De a munkára hajtott tinédzserek közül is nagyon sokan meghaltak, tudomásunk szerint Európa tíz országába vitték õket gyárakba, többségük ma is jelöletlen sírban nyugszik.”

Az emlékprogram a magyar gyermekáldozatok sikeres felkutatásához nemzetközi kutatóközpontokkal és levéltárakkal is együttmûködik. Legkevesebb 150 millió (!) dokumentum tartalmaz olyan adatot, amely magyar gyermekekre vonatkozik. Ennyit kell átnézniük a munkatársaknak.

„Az a célunk, hogy ne csupán egy név és egy születési dátum álljon a listánkon, hanem a gyermek története is, azaz minden adatnak arcot adjunk – mondja Vági Zoltán. – Tehát a visszaemlékezõk történetei nélkül nem lehet teljes a munkánk. Legutóbb, amikor Komáromban jártunk, egy idõs hölgy megmutatta nekünk azt a lépcsõt, melyen utoljára látta ülni osztálytársait, mielõtt a csendõrök elrángatták õket… Kicsordult a könnye, elkezdte sorolni a neveket, mi pedig írtuk.”

Arról is megkérdeztem a történészt, amikor már kettesben beszélgettünk, a holokauszt idején elhurcolt és meggyilkolt roma gyerekeket szintén felkutatják-e:
KAPCSOLÓDÓ A földi pokolban talált igaz szerelmére a holokauszttúlélõ magyar nõ

„Ahogyan az amerikai tengerészgyalogosok vallják, mi sem hagyunk senkit hátra. A cigány gyermekáldozatok történeteit éppúgy felkutatjuk és átadjuk a nemzet emlékezetének, mint azt, hogy mi történt a politikai foglyok velük együtt elhurcolt gyermekeivel. Találtunk is már roma gyerekekre vonatkozó adatokat. Persze az igazi munka, a hozzátartozó sors felkutatása akkor kezdõdik, ha a név megvan.”

Évtizedeken át kutatni egy olyan kort, melyben gyermekeket gyilkoltak meg, naponta szembesülni a kis áldozatok sorsával, miképpen viseli meg mindez a tudóst, akirõl tudom, maga is édesapa?

„Egyre nehezebben. Ezt nem lehet megszokni, pedig azt hihetnénk, húsz év után valamelyest sikerül – válaszolja Vági Zoltán. – Sõt, éppen ellenkezõleg, húsz éve könnyebb volt, de most, hogy nekem is vannak gyerekeim, jobban fáj. És egyre jobban.”

Azt is elmeséltem a történésznek, én hogyan beszélek a holokausztról, elsõsorban is a roma holokausztról a saját kislányaimnak, akik nyolc- és tízévesek. Most ott tartunk: az az idõ volt, amikor bántották a cigányokat.

„Az én kislányom is tízéves, õ egy kicsit elõrébb tart, hiszen õ tudja, hogy dolgoztam a Saul fia filmben, így több információja van – fûzi hozzá Zoltán. – De, természetesen, még így is egy könnyített történetet ismer. De ma reggel például, amikor megkérdezte, hova megyek, elmondtam, hogy azokról a gyerekekrõl fogok mesélni, akiket meggyilkoltak a halálfejesek. Mi így nevezzük otthon az SS katonáit.”
Link

Hozzászólások

99 #1 MORMOTA1968
- 2018-07-03 22:25
És mi van azzal a sok ezer meggyilkolt magyarral, akiket a cigányság bûnözõi végeztek ki, legtöbbször brutális kegyetlenséggel, az elmúlt közel 30 év során? És mi van azokkal a történelmi népirtásokkal, ahol a zsidók bizonyíthatóan közvetlenül, személyesen, vagy közvetve, ostoba, bepalizható gój keresztények felhasználásával végeztek kegyetlen népirtásokat? Az egész ószövetség, egész történelmük errõl szól. Miért nem készült még egyetlen film sem a zsidók által végrehajtott tömeggyilkosságokról? Költõi a kérdés, a választ meg minden értelmes ember tudja. Mert akik ma a világhatalmat gyakorolják, a legérdekeltebbek abban, hogy csak más népek által elkövetett népirtásokat helyezzenek elõtérbe, mintegy elfedve, a zsidók által végrehajtott népirtások tényét. A két világháború volt talán az emberiség legnagyobb népirtása gójok ellen, méghozzá úgy, hogy a gójokat egymás ellen uszítva érték el mindezt azok a zsidó bankárok, akik az egész borzalmas pusztításért, tömeggyilkosságokért közvetlenül felelõsek. Hiába próbálják csak a szabadkõmûvességre fogni az egészet, hogy õk robbantották ki a világháborúkat, mert õket meg valójában az illuminati testvériség irányította, akik egytõl-egyig zsidók voltak, ha nem fajilag, lelkileg mindenféleképpen. Azt a sok millió gójt mikor sajnálják és csinálnak filmeket az õ emlékükre is, akik egyáltalán nem lettek megkérdezve, akarnak e részt venni két kegyetlenül pusztító világháborúban, elveszítve otthonukat, szeretteiket, sokszor idegen földrészre elhurcolva, deportálva? És érdekes, hogy mindig a nép bûnhõdött meg a világháborúkat pénzzel és minden egyébbel támogató bankár dinasztiák és bûntársaik helyet. Õket hurcolták el kényszermunkára, mint a vesztes nép fiait, lányait, hiába szenvedték át és élték túl a világháborúk poklát. Mikor készül valaha is az igazságot elmesélõ dokumentumfilm, a világháborúk igazi felelõseirõl? Légyen szó cionistákról vagy jezsuitákról, szabadkõmûvesekrõl és mindazokról, akik csak nyertek, profitáltak sok százmillió ember szenvedésén és elpusztításán. Mikor fogják bemutatni az érem másik oldalát is, amit annyira szeretnek elhallgatni, letagadni? Mikor készül film, a zsidók rituális gyilkosságairól, egész véres és beteg kultúrájuk bemutatásáról, a Talmudjuk tanításairól? Mikor készül film a bankrendszer, a kamat és egyebek bemutatásáról? Mikor készül film a sok százezer, sok millió tönkretett életrõl, kilakoltatott családok megpróbáltatásairól, szenvedéseirõl, haláláról?

És miért is nem adja le egyetlen nézettebb, közszolgálati, vagy kereskedelmi csatorna sem, a már elkészült, igazságot elmesélõ dokumentumfilmeket? Hát csak azért, mert minden ilyen tévé csatorna zsidó kézben van, vagy zsidó kontroll alatt mûködik. Ezek a valószínûsíthetõen kipás "magukat magyarnak beállító" forgatókönyvírók, rendezõk, mikor foglalkoznak valaha is a magyarság és más gój rasszok jelenünkben történõ megpróbáltatásaival, meghurcolásával, ellehetetlenítésével, elûzésével õseik földjérõl? Jelenünkben, a látszólagos békeidõk ellenére is háborút folytatnak az európai népek ellen, bizonyos háttérhatalmi körök, rengeteg a gyilkosság, nemi erõszak és más súlyos és erõszakos cselekmény a fehér rasszú népek ellen. Ez valahogy a kipásoknál még sem veri ki a biztosítékot, csak egy lassan 80 éve tört eseményen nyivákolnak folyamatosan, megállás nélkül. Elhallgatva a tényt, hogy a cionistáik gyûjtették be, nem csak Magyarországról az európai zsidókat koncentrációs táborokba. Elhallgatva a tényt, hogy hány Európából menekülõ zsidót gyilkoltak meg cionista parancsra, elsüllyesztve az õket szállító hajókat! Vagy, hogy százezer szefárd zsidó gyereken végeztek borzalmas kísérletsorozatot Izraelben. A cionista bankáraikon mikor kérik számon mindezeket? Vagy mi a helyzet Európában a Jugoszlávia felszámolását háborúval elérni szándékozó törekvések mögötti zsidó érdekekkel és ugyan ennek a helyzetnek a kirobbantása Ukrajna oroszok lakta részén? Ti, zsidók, állandóan valami zsidó holokauszttal takaróztok, remélve, hogy minden gój elég hülye ahhoz, hogy a többi népirtást, ami azelõtt és azóta történt elfelejtõdjön! Mi a helyzet a halálra éheztetett ukránokkal, ott tényleg borzalmas halálra ítéltek a zsidó komcsik több mint 6 millió embert? És mennyit ítélnek halálra jelen korunkban a világ egyes részein? Szerintem nagyon itt volna már az ideje, hogy leálljatok ezzel az állandó holokosztozással zsidók, kezeljétek magánügyként és ne akarjátok rákényszeríteni, mint teszitek azt, az egész világra! Úgy is egyre többen látnak át a szitán, ami nektek a legkevésbé sem tetszik, de egyszer minden titokra fény derül! Ti bolygó pusztítók!
267 #2 Perle
- 2018-07-04 15:29
Azért is vannak utolsó pillanatban, mert 2030-ban jár le a garantált kárpótlás ideje. Ahhoz már csak 2X6 év szükséges. Kellene valami hosszabbítás.:|
819 #3 rozsola
- 2018-07-04 15:45
No kérem :
1. Romániában törvény bünteti az antiszemitizmust
2. Ukrajna a zsidó-fasizmus uralma alatt áll
3. A " magyar " holokausztzsidók " leszármazottai " ( a döglött zsidó továbbszaporodott !!! ) láss csodát : Kárpátaljai és Erdélyi származású
No kérem : A " leszármazott " jogos tulajdonát visszakapja Erdélyben de mivel õ " magyar " és a román pedig kussolni kénytelen , mi a " végeredmény ? "
Bizony mondom néktek " Alkotmányozó Viktor " nemsokára " Országegyesítõ Viktorrá " válik !
819 #4 rozsola
- 2018-07-04 15:52
Ha valakinek még nem világos , egy kis segítség :
Lehet , van aki mindezt " nem hiszi el " , csakhogy ez " Magyarország ! Itt kell lenned , hogy elhidd !
Tegyétek a szívetekre a kezeitek ! Kinek szól ez a hírdetés ?
254 #5 mujko
- 2018-07-04 17:38
Mormotának igaza van orbi azt mondotta hazájukat és benne élõ magyar embereket megvédõ rendõrõkre van szükség . Erre nap mint nap öli a cigány a magyart . Bazd meg
2 #6 gerry
- 2018-07-04 18:04
Rozsola - ...és amikor ez megtörténik, ott lesz Károly herceg (a Kárpátok fejedelme) és azt kérdezi:
"- Egyedem-begyedem tengertánc,
Viktor Orbán mit csinálsz?
" - mire Orbán azt válaszolja:
"- Nem csinálok egyebet
Kinyalom a seggedet.
"
... ezután elõveszi tarisznyájából a Szent Koronát, nyögve fél térdre erszkedik, miközben a homlokán megcsillannak az izzadságcseppek és így szól:
"- Egy életem, egy halálom.
Mától Te vagy új királyom.
"
..aztán a következõ héten lefejezik majd valamivel késõbb szobrot emelnek neki és utcákat neveznek el róla... (Orbán V. Tér, Viktor sugárút,...)

Tudjátok?:
cyberpress.hu/wp-content/uploads/2018/03/C1.jpg

Rozsi... ezt a verziót nem gondoltad végig? Károly a walesi herceg szeret oly' földön járni amin egykor Mátyás az Igazságos lába taposott új utakat...

A közelmúlt...https://femina.hu...i-birtoka/
...és ha már tök véletlenül oda keveredett miközben Európa alatt mozog a föld...
... ismerkedik is egy kicsit...
2017 Március... http://www.maszol...oly-herceg
...napjainkban pedig ez történik ... Upsz! "Romániai Károly???":
"2018 Junius... https://eurocom.w...orectnews/
... mit is olvasok itt?s_nezem: "Károly herceg az egyik Romániáról szóló dokumentumfilmben egyáltalán nem véletlen módon és bármiféle irónia nélkül kijelenti, hogy III. (Karóbahúzó) Vlad (Vlad Þepeº) leszármazottja. Más szavakkal, az egyik romániai uralkodói család nemzetségéhez tartozik."
116 #7 livia
- 2018-07-04 18:45
Mi van a palesztin legyilkolt gyermekekkel? Hány zsidó könny gördült le mohó képükön? Hány zsidó kért a palesztin néptõl bocsánatot.Ja, a háború után hány zsidó a szlovákokkal karöltve csinált magyar családokból tömegsírokat. Szerintem minden elrabolt földön ez történt. Gyilkos fajzat. A cigánnyal együtt.
99 #8 MORMOTA1968
- 2018-07-04 21:16
Livia! Igazad van! Már Palesztina és a világ legnagyobb magas betonfallal körbezárt koncentrációs haláltábora, Gáza, fenntartása miatt sincs joguk állandóan egy 80 évvel ezelõtt történt állítólagos népirtás miatt nyavalyogniuk az õ fajuk ellen. Sok millió, õseik földjérõl elûzött és meggyilkolt palesztin és arab élete szárad a lelkükön. Plusz Korea, Vietnam, Kambordzsa, Kína, Afganisztán, Irán, Szíria, Szerbia, Ukrán és Orosz, Magyar és had ne soroljam fel még hány országnak, népnek a pusztítása köszönhetõ az õ fajtájuknak közvetve vagy közvetlenül. A bankáraik meg olyan folyamatos tömeggyilkosságokról tehetnek, ahol szintén közvetett módon tehetnek sok tíz, százezer, vagy millió uzsorájukkal tönkretett ember haláláról.
116 #9 livia
- 2018-07-04 21:47
Mormota! No, és ha ezt megemlítem, van a válasz: Mit érdekel Téged? Az messze van. No, ha itt lenne valami, akkor mi se várjuk el, hogy érdekel valakit. No, a szerbiai háború se borzolta az idegeket, pedig amerikai segédlettel, vagy félrenézéssel sok ott a tömegsír. Engem zavar. Ha valakinek megemlítem, mit érdekel az téged, nem itt van. No, az érdektelenség, az önzõség, sõt a pökhendiség,a gõg, sorolhatnám. Zavar.
99 #10 MORMOTA1968
- 2018-07-05 04:46
Kedves Livia! Mit lehet várni olyan elzsidósított lelkületû és gondolkozású emberektõl, akik ugyan szívesen mennek el hivatalos ünnepeken megünnepelni mondjuk Március 15-ét, vagy Augusztus 20-át, vagy éppen 1956-ot, megjátszva a nagy nemzetit, de aztán visszatérnek a "normális" kerékvágásba, tovább hajszolják a pénzt és akinek van belõle feleslege, az beviszi valamelyik bankba kamatoztatásra. Az új nemzedékek, "tisztelet a kevés kivételnek" de még a régebbiek közül is a legtöbben, már nem emlékeznek rá, hogy mit tettek az emberekkel 1918-19-ben és 1945 után. Sõt, amit ma tesznek, családok és egyének kilakoltatása saját otthonukból és egyéb mocsokságok, kit érdekelnek? Amíg rájuk is sor nem kerül, mit érdekli a többséget más baja? A Jugoszláviai háború idején hatalmas esélyünk volt rá, hogy minket is bele keverjenek, hisz magyarokat lõttek le hátulról tarkóba, ha nem volt hajlandó a szerb érdekekért harcolni. Sokan át is szöktek hozzánk a hadkötelesek közül. Amíg nem lesz mindenkinek, vagy legalábbis a többségnek nagyon rossz dolga, "még ennél is sokkal rosszabb" addig a többséget csak a saját és családja élete, boldogulása fogja érdekelni. Sikeresen kinevelte belõlük ez a neoliberális cionista hatalom a horror híradóival is többek között, meg az oktatással, Hollywood-i filmekkel az együttérzés képességét. A célt elérték, ma már a többség semmin se képes igazán megrökönyödni, érzéketlen lett mások fájdalmára, szenvedésére, gondjára-bajára. Mondhatni, ha valaki vallásos, a Jézusi tanítások helyet ma már tudattalanul is vagy épp tudatosan a Mózesi, de még inkább a talmudi tanításokat követi a többség. A pénz imádata lett a legfontosabb, abból sosem elég semennyi sem. Fõleg így, hogy folyamatosan emelik az árakat, hisz az államadósságokat valahogy csak törleszteni kell kamatostul a népnek a megabankár dinasztiák felé, élen a Rothschildokkal és stb...
99 #11 MORMOTA1968
- 2018-07-05 04:54
Gerry! s_vigyori Te mindig képes vagy megnevettetni az ember fiát, lányát! Érdekes! Egy YouTube videó szerint a Bush család is Romániai eredetû és õk is õsüknek tekintik Vlad Depes-t, sõt még Pokahontas-t is. Ezt családfa kutatók mutatták ki és jó néhány híres amerikai színész és színésznõ, énekesek is hozzájuk köthetõk vérségileg, mint ki tudja hanyadik unokatestvérek.
159 #12 vanyusha
- 2018-07-05 19:19
Ha én ezt a klubban elmesélem... Siegfried Rauch, izis -ra él.550 e K.u. k területen élt õs leszármazot.
118 #13 keepfargo
- 2018-07-06 10:31
"Az utolsó pillanatban vagyunk" - ez alatt azt értsem, hogy ha most nem kezdik el besulykolni a "gyermek-holokamut" akkor holnap már késö lesz?

Ez is, mint annyi minden, relatív. Aki hiszékeny (vagy elég hülye, hogy ne próbáljon önállóan gondolkodni) annak sosem késö egy ilyen újabb kamut lenyomni a torkán - aki megpróbált önállóan gondolkodni, vagy most kezdi, annak már elkésett ez a kamu (is).

Azért ha valami, az érdekelne, hogy hány ember (!?) olvasta el kertészimre meséjét/igaz történetét, akárcsak e neves/nemes honlap látogatói közül is ?
Ugye, nem sokan?
Kár, mert tanulságos olvasmány, több szempontból is. Többet segít a hazugság összeomlásában és az igazság megközelítésében, mint azt gondolnánk. Erröl ennyit, itt és most, s ha valaki mostanában elolvasná és rájönne, igazat beszéltem, az jelentkezzen; ha másért nem azért, hogy lássuk be: néha az elfogult keepfargo is jöhet valami értelmes dologgal.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.99 másodperc
3,405,960 egyedi látogató