Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'A változások élére kell állniuk'

BelföldMost beszéltem valakivel, aki elmondta, hogy a belügyminisztériumban volt egy kis balhé és volt, akinek mennie kellett. Olyan papírokról beszélt, amik 10-15 évre elõre írt forgatókönyvek és nem csak belenézni nem lehet, de még tudni róluk is tilos... A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán tartották a Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karon a 2017-18-as tanévben végzett hallgatók oklevélátadó ünnepségét július 6-án.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai felsõvezetõ szakirányú továbbképzési szakán és a mesterszakon negyvenöt végzett hallgató vehette át a tanulmányai befejezését igazoló oklevelet az intézmény fõépületének Szent László-kápolnájában.

03.jpgProf. dr. Patyi András, az intézmény rektora ünnepi beszédében a hallgatók és oktatóik magas szintû tanulmányi együttmûködésére és felkészültségükre hívta fel a figyelmet. „Remélem, hogy intézményünk jó tiszteket és parancsnokokat adott az elmúlt évben a Magyar Honvédségnek” - mondta a rektor. Patyi András egyben köszönetét fejezte ki a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és az alakulatok vezetõi felé is, amiért lehetõvé tették a hallgatók számára, hogy elvégezzék a képzést. „Beiratkozni és padba ülni utasításra, parancsra és felkérésre is lehet, de õszintén és mélyen elmerülni az ismeretekben csak önkéntes elhatározás és belsõ indíttatás útján tud az ember” – hangsúlyozta a rektor.

A végzõs fõtiszti hallgatók Szabó Istvántól, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi ügyekért felelõs államtitkárától, Korom Ferenc altábornagytól, Honvéd Vezérkar fõnöktõl, Patyi Andrástól, valamint dr. Pohl Árpád ezredestõl, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar dékánjától vehették át oklevelüket. A továbbképzési szakon kiemelkedõ eredménnyel végzett hallgatók a Honvéd Vezérkar fõnökének, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának, az egyetem rektorának és a kar dékánjának elismerésében részesültek.

14.jpgAz ünnepélyes oklevélátadást követõen dr. Pohl Árpád ezredes gratulált azoknak, akik befejezték tanulmányaikat az egyetemen. „Csak akkor lehetnek sikeres vezetõk, ha folyamatosan képesek az új szakmai és általános ismereteket befogadni, feldolgozni, alkalmazni. Önök már mindannyian bizonyítottak, de pályájuk most egy új minõségbe fordul, ahol új kihívások, új feladatok és új környezet várja az iskolapadból kikerülõ vezetõket, szakembereket. Legyenek példamutató, szerény és kiválóan felkészült tisztek és fõtisztek” - mondta a kar dékánja.

21.jpgA végzõs hallgatók nevében Kolonics Attila ezredes köszönt el az intézmény oktatóitól, munkatársaitól, valamint diáktársaitól. Válaszbeszédébõl megtudtuk: az eltelt egy év számtalan lehetõséget biztosított ismereteik szélesítésére, tudásuk elmélyítésére. „A ma átvett diploma a diákok erõfeszítésének elismerése, és egyben az egyetem magas szakmai színvonalának ékes bizonyítéka. Remélem, hogy ismereteink következõ beosztásainkban a haza javára válhatnak” – fogalmazott.

A beszédeket követõen az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Nagykövetének nevében Ali Achoui elsõ tanácsadó, valamint a Kínai Népköztársaság magyarországi Nagykövetsége képviseletében Ma Tengfei õrnagy, az Attasé Hivatal titkára ajándéktárgyat adományozott a kar számára.

Az eseményen Mihócza Zoltán vezérõrnagy, az Összhaderõnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka mellett részt vettek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteinek vezetõi és képviselõi, az egyetem, a karok és az intézetek oktatói, a társfegyveresek szervezetek meghívott képviselõi, valamint a hallgatók büszke hozzátartozói.

Az oklevél-átadás után megtartott köszöntõjében Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi ügyekért felelõs államtitkára elmondta: a Magyar Honvédség valóban párját ritkító idõszak elõtt áll. „Egy olyan honvédségbe kerülnek vissza beosztásaikba, vagy foglalják el új helyüket, amelyet mennyiségileg és minõségileg is feltöltünk. Önöknek, mint vezetõknek a változások élére kell állniuk, így tudják majd kiteljesíteni és felhasználni azt a tudást, amit tanulmányaik során megszereztek.” Szabó István elismerését és köszönetét fejezte ki azoknak a külföldi hallgatóknak, akik idegen környezetben és idegen nyelven is tisztelettel, becsülettel küzdöttek meg az eléjük tornyosuló kihívásokkal.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2018-07-08 18:25
Sok szerencsétlen hülye...tegnap még a buzifelvonuláson vonaglottak, vagy biztosították...

"Hazám védelmezõje vagyok, honvéd altiszt!"

Mintegy kétszáznyolcvanan tették le ünnepélyes keretek között honvéd altiszti esküjüket a Hõsök terén, július 8-án. Az eseményen dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnöke köszöntötte az avatottakat.

2018.07.08._altiszt_avatas_1.jpgKétszázhetvennyolc, az MH Altiszti Akadémián végzett altisztjelölt vált a Magyar Honvédség hivatásos õrmesterévé, miután letette az esküt július 8-án. A Magyar Honvédség „kapujának” is tekintett akadémia legkiemelkedõbb eseményét idén a Hõsök terén rendezték meg. Az avatáson dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnöke mellett részt vett Mihócza Zoltán vezérõrnagy, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka is.

2018.07.08._altiszt_avatas_11.jpgÜnnepi beszédében dr. Benkõ Tibor rámutatott: bár a frissen avatott õrmesterek mérföldkõhöz érkeztek pályafutásukban, a munka még csak most kezdõdik számukra, hiszen esküjük értelmében tudásuk és képességük legjavát adva szolgálják majd a magyar emberek biztonságát, s ezért a biztonságért, ha kell, nem csak kockáztatják, de akár fel is áldozzák életüket. A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy a feladatok végrehajtásához a haderõreform révén minden segítséget megadnak. „A Magyar Honvédség vezetése a és a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy e nemes és embert próbáló feladatot korszerû felszereléssel, modern fegyverzettel tudják támogatni. Ezt a célt szolgálja a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program, amelynek keretében a haditechnikai fejlesztésen túl megtalálhatják a katonai életpályamodell minden elemét.”

2018.07.08._altiszt_avatas_5.jpgDr. Benkõ Tibor megköszönte az altisztek eddigi szorgalmát és munkáját, majd hivatásuk lényegét megfogalmazva köszönt el tõlük. „Azt várja önöktõl Magyarország, a hazájukat szeretõ magyar emberek, arra kötelezi önöket esküjük, hogy hûen, példamutatóan, és amikor a helyzet úgy kívánja, bátran és hõsiesen éljenek és szolgáljanak. Isten hozta önöket a katonák nagy családjában!” – zárta beszédét a tárcavezetõ.

2018.07.08._altiszt_avatas_2.jpgKorom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnöke köszöntõjében az újonnan avatott altisztet kötelességére, egyben a Magyar Honvédségen belüli nélkülözhetetlen szerepére hívta fel a figyelmet. „A haza fegyveres védelme soha nem elvont eszmék szolgálatát jelentette, hanem annak a földnek a védelmét, amelyet hazánknak vallunk. Így tettek dicsõ elõdeink is ezeréves történelmünk folytán megannyiszor, és ezt a kötelezettséget vállalják majd önök is. Mai esküjükhöz hûen mindig legyenek méltók a társadalom bizalmára, õrizzék meg egyenruhájuk és a Magyar Honvédség becsületét!” – fogalmazott Korom Ferenc altábornagy.

2018.07.08._altiszt_avatas_13.jpgAz eskütétel elõtt idén is elhangzott az Altiszti hitvallás, amellyel az altiszti kar hivatalosan is befogadja sorai közé az újonnan avatottakat, és amely kifejezi a honvéd altiszti karnak a Haza szolgálata iránti elkötelezettségét, s amelynek elsõ és utolsó sora így szól: „Hazám védelmezõje vagyok, honvéd altiszt!”

Az eskütételt Hegyi Norbert õrmester mondta elõ, aki az MH 24. Bornemissza Felderítõ Ezred állományába kerül, majd Nagy Anita õrmester, kiválóan végzett hallgató vette át Korom Ferenc altábornagytól és Kriston István fõtörzszászlóstól, a Magyar Honvédség vezénylõzászlósától a Honvéd Vezérkar fõnöke által adományozott altiszti kardot.

Az esemény az Altiszti indulóval ért véget.
https://honvedele...ed_altiszt
238 #2 bivaly
- 2018-07-08 19:58
Mostanra egészen nyilvánvaló, hogy zsidó ország vagyunk. A "Magyarország Szépe" a Dunán, most zajlik, átestem rajta filmet keresve, zsidó "népzenére" riszáltak a csajok !!!
Nesztek Magyarország, egy lófaszt, New Israel !
267 #3 Perle
- 2018-07-09 13:37
Minden rendben volt a tisztavatáson, csak egy volt közülük tetovált. Hogy holt volt a tetoválás, arról egy szó sem esett.:D
https://nemzeti.n...29993.html
4 #4 Posta Imre
- 2018-07-09 14:12
Bivaly, fosország, díszfos-kirakata.

Perle, ma már az a kérdés, kinek nincs tetkója. Lassan már úgy ragasztja magára a jeleket a sok "zombi", mintha annak semmi jelen-tése nincsen.
238 #5 bivaly
- 2018-07-10 14:21
Megjelent valamelyik hírben ?

Ma 14 óra 18 perc körül, egy grafit szürkére festett Boeing, katonai repülõgép szállt le Ferihegyen. A felségjelzését nem jól láttam, de kör alakú, és sárgás, talán arany színû felirat volt a függõleges vezérsíkon.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.63 másodperc
3,402,980 egyedi látogató