Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A Kalergi-terv és a globális elit

BelföldÉs mindezt a "Magyar idõk" hozza és tán fel se fogják, hogy a teljes garnitúra, a szerzõt is beleértve, mocskos szabadkõmûves zsidó horda. De, felfogták. Ezért engem még pár éve, hogy úgy mondjam...no de mindegy...lassan megérjük, hogy cion bölcsinek jegyzõkönyveibõl is idéznek?Miért akarják a brüsszeli körök mindenáron kiforgatni a sarkaiból Európát?
Fricz Tamás

Bár az Európai Tanács júniusi ülése történelmi elmozdulást jelent a Willkommenskulturtól, azaz a migránsokat korlátozás nélkül befogadó uniós állásponttól, korántsem mondhatjuk, hogy eldõlt a kérdés: Európa kevert népességû kontinenssé válik-e a következõ évtizedekben vagy sem.

Annál is inkább, mert bár egyre több európai tagállam kormánya látja be, hogy nem terhelheti tovább a saját lakosságát, amely egyre inkább ellene fordul, a globális elitkörök és a hozzájuk kötõdõ szervezetek – NGO-k, Soros György hálózata, az Európai Unió brüsszeli vezérkara, háttércsoportok, a pénzügyi elit, az ENSZ – továbbra sem mondtak le a migránsok Európába való telepítésérõl.

Az európai nemzetek tehát kezdenek már magukhoz térni – ennek következtében egyre több országban kerülnek kormányra a nemzeti szuverenitást védõ és migrációellenes pártok –, ám a globális körök hatalmas forrásokat áldoznak a közvélemény meggyõzésére, „érzékenyítésére”, a migránsmentõ civil szervezetek finanszírozására, a politikusok és kormányok befolyásolására.

De vajon miért teszik ezt? Miért akarják a globális és brüsszeli elitkörök mindenáron kiforgatni a sarkaiból Európát? Milyen terv, célkitûzés, filozófia húzódik meg emögött?
Erre válaszul újra és újra felbukkan Richard von Coudenhove-Kalergi (1894–1972) neve, akinek apja egy osztrák–magyar diplomata, anyja pedig egy szamurájcsalád leszármazottja volt.

Nem véletlenül: Kalergi az a személy, aki 1923-ban megindította a Nemzetközi Páneurópa Uniót, 1925-ben pedig Praktischer Idealismus címmel könyvet írt arról, hogyan képzeli el Európa hosszú távú jövõjét. Márpedig ha alaposabban megnézzük, hogy Kalergi mit is vázolt fel, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy céljai kísértetiesen hasonlítanak azokra a törekvésekre, amelyek egyfelõl a brüsszeli elitet, másfelõl pedig a Soros György mögött is álló globális köröket jellemzik napjaink­ban – akár az unió döntéshozó fórumain és zegzugos termeiben, akár a Földközi-tengeren cikázó NGO-hajók tevékenységében, akár a fõsodratú sajtóban és médiában. Foglaljuk össze röviden, hogy Coudenhove-Kalergi milyen terveket és célokat fogalmazott meg!

Az 1922-ben megjelent Páneurópa – egy indítvány, illetve az 1923-ban publikált Páneurópa címû mûveiben világosan kifejtette, hogy egy egyesült európai államot kell létrehozni, amely szupranacionális, azaz nemzetek feletti lesz.

Kiáltványában úgy fogalmaz: „A kiemelt nemzeti érzületû emberek konfliktushoz, az háborúhoz, az pedig káoszhoz vezet.” Vagyis a nemzeti érzés káros, elvetendõ, ehelyett kell létrehozni a szuperföderális rendszert, amelyet mai szavakkal Európai Egyesült Államoknak nevezhetünk, és ez része lesz egy átfogó, új világrendnek, amelyben a népek egyesülnek és feloldódnak.

A Praktischer Idealismus címû könyvében részletezi azt, hogy milyen jövõ várhat a szupranacionálissá vált és egyesült Európára. Különös hangsúlyt helyez arra, hogy a jövõ Európáját nem az õshonos népek birtokolják majd, hanem egy kevert fajú, „fajta alatti” embertípus, amely a különbözõ rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Ennek érdekében Európa né­peit színes népekkel – ázsiaiakkal, afrikaiakkal – kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli, gyökértelen sokaság, amelyet a jövõbeli hatalmi elit könnyûszerrel tud uralni.

Ez az új embertípus egy eur­ázsiai-negroid keverék lesz, amely leginkább az õsi egyiptomiakra hasonlítana.

Tervei megvalósításának elsõ lépéseként az európai nemzetek önrendelkezési jogától való megfosztását hirdette; ezt követné a nemzeti közösségek megszüntetése a tömeges bevándorlás (!) és az etnikai szeparatista mozgalmak által. Mindezek tényszerûen kiolvashatók Kalergi kiáltványából és könyveibõl. Ettõl persze még mindez lehetne pusztán egy hóbortos ember ömlengése, amelynek semmilyen jelentõsége sincs, különösen nem napjainkban.

Csakhogy a tények nem ezt mutatják, hanem azt, hogy Kalergi igen nagy befolyásra tett szert a 20-as évektõl kezdve, mozgalmához pedig meghatározó európai politikusok csatlakoztak. Mindennek hátterében az áll, hogy Kalergi megörökölte nemesi származású, diplomata édesapja kiváló politikai kapcsolatait, fontos közéleti személyiségek tárgyaltak és egyeztettek vele. Talán az sem mellékes szál, hogy már egyetemista korában csatlakozott a Humanitas nevû bécsi szabadkõmûves páholyhoz.

Egészen röviden: Kalergi 1923-ban elindítja a Nemzetközi Páneurópa Uniót, amelyhez rövidesen olyan neves politikusok kapcsolódnak, mint a cseh Masarik és Benes (utóbbi szabadkõmûves), míg Max Warburg bankár 60 ezer márkával támogatta a mozgalom indulását.

A Nemzetközi Páneurópa Uniót Ignaz Seipel, illetve Karl Renner osztrák kancellár vezette. Késõbb bekapcsolódtak jelentõs francia politikusok is: Leon Blum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi (utóbbi nevét gyakran halljuk az unió alapító között).

A nácizmus és a fasizmus felemelkedésével a mozgalom háttérbe szorult, ám a háború végeztével hatalmas erõvel éledt újjá, „hála” Kalergi fáradhatatlan tevékenységének. Kalergi megnyerte magának Winston Churchill (!) és a B’nai B’rith nevû zsidó érdekvédõ szervezet támogatását. Churchill híres, 1946-os zürichi beszéde is az õ szellemiségét tükrözte vissza, amelyben a brit politikus egy „egyesült Európa” létrehozására tett javaslatot.

Komoly lobbimunka eredményeként a Kalergi- és Churchill-féle tervet elfogadta az Egyesült Államok kormánya is, és a CIA hozzákezdett a terv megvalósításához, de legalábbis elõsegítéséhez.

A páneurópa-mozgalomból kinövõ Páneurópai Unió tagjai között volt egyébként Thomas Mann, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauss, Bruno Kreisky, Georges Pompidou. Kalergi 1973-as halála után Habsburg Ottó lett a mozgalom tiszteletbeli elnöke.

Kalergi emellett 1947-ben kezdeményezte az Európai Parlamenti Unió létrehozatalát is.

Fontos még, hogy Kalergi elsõként kapta meg életmûvéért a Nagy Károly-díjat, amelyet Aachen városa adományoz azóta is azoknak, akik az euró­pai egységért tevékenykednek.
Nézzük ezek után, milyen célokat tûz ki maga elé a brüsszeli elit, Merkel és Macron, a hozzájuk kapcsolódó nyugat-európai balliberális politikusok, Juncker, Timmermans és a többiek, valamint a globális elit.

Bevallott és vállalt céljuk a csúcsföderális Európai Egyesült Államok megteremtése, az unión belül a döntéshozatal központosítása, a gazdasági, pénzügyi, adózási, társadalmi stb. ügyek uniós szinten való irányítása – vagyis a tagállami, nemzeti szuverenitás háttérbe szorítása.

Céljuk a migráció megszervezése, amely életbevágóan fontos Európának (lásd Mogherini külügyi fõbiztos), az illegális migráció legálissá tétele és ezzel a menekültek és a gazdasági bevándorlók összekeverése, a migráció emberi joggá avanzsálása (lásd az ENSZ erre irányuló, Soros emberei által irányított erõszakos nyomulását).

Bevallott céljuk ezenkívül a kultúrák, a vallások összekeveredése, a multikulturalizmus, a migránsok integrálása, amely lényegében véve már a fajok keveredésének elõszobája.
A tények tehát fehéren-feketén azt mutatják, hogy a jelenlegi brüsszeli és globális elit, valamint Coudenhove-Kalergi gróf céljai, tervei nagyjából és egészében megegyeznek. (És azt is hozzá kell tenni, hogy a szabadkõmûvesség ritka megnyilvánulásai is tartalmukban hasonló szellemûek.)

Persze ettõl még lehetséges lenne, hogy a gróf páneurópa-mozgalma és a mai globalisták elképzelései közötti kísérteties hasonlóság pusztán a véletlen mûve. Tény az is, hogy Juncker, Merkel, Soros, Macron, Timmermans, Mogherini és Sargentini sem beszél soha Coudenhove-Kalergi gróf úrról és az õ mozgalmáról. Ugyanakkor az is tény, hogy soha sem cáfolták az összefüggéseket a két koncepció között.

A gróf halála után díjat alapítottak a nevével. A Coudenhove-Kalergi Európa-díjat azok kapják, akik a névadó szellemében ténykednek egy nemzetek feletti, szupranacionális európai egységért.

Ezt a díjat megkapta már Van Rompuy, az Európai Tanács volt elnöke (ízig-vérig föderalista), illetve 2010-ben nem más, mint Angela Merkel. Ha valaki tehát összefüggést látna Kalergi elképzelései és a mai európai és globális elit elképzelései között, az a liberális fõsodor szerint természetesen menthetetlen eset… Ki gondolhatja komolyan, hogy ma Európában egy régi elképzelés kezd szárba szökkenni? „Csak” azok, akik a tényekbõl és a köztük lévõ összefüggésekbõl indulnak ki.

Egyébként meg persze teljesen mindegy: Kalergivel vagy Kalergi nélkül, Kalergi-díjjal vagy anélkül, a lényeg az, hogy Európát meg kell menteni egy végtelenül káros és veszélyes koncepció érvényre jutásától.

A szerzõ politológus
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2018-07-25 19:33
Ez meg egy kamu-interjú, ami terjed a neten, de ettõl még miért ne lehetne igaz?

Ezt te sem hitted volna! Kiderült a nagy titok migráns-ügyben! Soros György exkluzív interjúja! (Osszátok meg ezt a cikket, mert ezt az aljasságot mindenkinek meg kell tudnia!)

George Soros amerikai-magyar üzletember, exkluzív interjút adott tegnap este egy amerikai lapnak. Az interjú fõ témája, hogy a migránsok miért épp Európába mennek, mi ennek a háttere.

Az interjúból közlünk fontos részleteket:

Riporter: Információink szerint, az Afrikában élõ elszegényedett lakosság, nem véletlenül vette az útirányt Európa felé. Mit tud errõl mondani?

George Soros: Igen, az ötlet a 2000-es évek elején bennem fogalmazódott meg, hogy telepítsük át a kontinensrõl a társadalmak azon rétegeit, akik mélyszegénységben élnek, és a saját hazájukban is gondot jelentenek a kormányoknak.

Riporter: Mit jelent ez konkrétan? Milyen gondot jelentenek azok az emberek a saját országaikban?

George Soros: Elsõsorban társadalmi problémáról van szó. Nem dolgoznak, túlszaporodnak, terhelik az adott országot, amelyben az ország-vezetés nem kíván szociális infrastruktúrát felállítani életterük szélesítésére, mert az nagy munkával és nagyon sok pénzköltséggel jár.

Riporter: Értem, de ebbõl még nem következik az, hogy Európába kell letelepedniük. Hogyan jutott el a köztudatba, hogy Európa legyen a kontinens, ahova mehetnek.

George Soros: Most nagy titkot árulok el olvasóiknak: Én, azokban az években személyesen megkerestem, illetve érdekeltségi körömben levõ megbízottaim megkeresték az illetékes kormányvezetõket, és mindegyikkel megállapodtunk abban, hogy egy számomra is jelentõs összegért, én “deportálom” a mozogni tudó afrikai õslakosokat, azaz az “afrikánát” Európába.

Riporter: Mekkora összegrõl van szó kormányonként és mely kormányokkal jött létre konkrét megállapodás?

George Soros: Globális kérdésrõl van szó. Az összeg trilliós nagyságrend dollárban, konkrét számokat nem kívánok mondani! Abból a pénzbõl, annak egy csekély részébõl csináltunk ott egy propagandát, elhúztuk a “mézesmadzagot”, hogy Európa várja õket, dolgozni ugyanúgy nem kell, mint otthon, a segélyekbõl nagyon jól lehet élni.

Riporter: Az európai vezetõk, gondolom, errõl semmit nem tudtak. Nem volt Önben egy félelem, hogy Európa nem fogja befogadni ezeket az embereket, és Ön, a megállapodásban foglaltakat nem tudja majd teljesíteni?

George Soros: Igen, átfutott az agyamon, de mások is nagy mahinátornak tartanak, magamat pedig felértékeltem világmegmentõnek, így az európai oldalon is kötöttem megállapodásokat, melynek lényege, hogy a “jövõ nemzedékét” átadom, az olcsó munkaerõt, akik dolgozni és élni akarnak az “új világban”. Mint ahogyan Amerika volt az új világ az aranyásó-korszakban, most Európa az új világ az “afrikána” számára.

Riporter: Európában kikkel kötött megállapodást, és volt-e anyagi vonzata ezeknek az ügyleteknek?

George Soros: Most nem kell neveket említenem, a történelem azóta megformálta a neveket. Akik támogatják ma is az „afrikána” Európában való letelepedést, azokról van szó. Nekem õk is jelentõs összegeket fizettek, hogy segítsem az „afrikána” betelepülését. Én, a világon több alapítvánnyal rendelkezem, ahol az alapítványban dolgozó önkéntesek, az utasításaimnak eleget téve (természetesen valójában díj ellenében), eleget tesznek a projektemben foglaltaknak.

Riporter: Arra gondolt Ön, hogy az afrikai nép, Európában nem ismert betegségeket visz majd magukkal az új világba?

George Soros: Ez már részletkérdés. Európa fejlett, kutasson, fejlesszen, oldják meg, ha saját népük jövõjét is szem elõtt kívánják tartani!

Riporter: Mi arról a véleménye, hogy a terroristák is beszivárognak Európába a betelepülõ bevándorlókkal együtt, illetve azok égisze alatt?

George Soros: Ön rosszul látja a helyzetet. Afrikában nincs terrorizmus. A terrorizmus akkor alakul ki, amikor népek érdekei ellen lépnek fel erõszakos módon, és a népek egyes kiemelkedõ vezetõi, a népakaratnak vagy vallási fanatizmusuknak megfelelõen, ellenállást szerveznek, és ellenállnak, saját akaratukat kívánják érvényre jutatni. A fejlett társadalmak alkották meg a “terrorizmus” fogalmát. .. De visszatérve a kérdésére, ha a kialakult terrorsejtek beszivárognak Európába, az is Európa gondja. Én nem foglalkozom ezzel a problémával! Én itt, Amerikában, biztonságban vagyok! (Gonosz mosoly George Soros arcán..) .. És még egy fontos részlet: Az “afrikánához” csatlakozik az iszlám, és minden nép, aki munka nélkül akar jól élni. Európában van pénz, ebben a migrációs-válságban, osszák szét az arra rászorulok között!

Engem csak az érdekel, hogy 2030-ig, minimum 100 millió fõ vegyes népet, “afrikánát” és iszlámot, valamint kevert népeket telepítsek be Európába!

Riporter: Nem szeretném Önt megbántani, de nekem erkölcsi aggályaim vannak az Ön tevékenységét illetõen!

George Soros: Óh, drága, ifjú barátom! Ugye mondhatom ezt? Az erkölcs és tisztesség értéktelen és értelmetlen szlogenek. Ma már senkit nem érdekel az erkölcs! Ma a pénz dominál! Én elmúltam 80 éves, egész életemben “borsot törtem mások orra alá”, ez éltet. Azt ajánlom Önnek, ha sokáig szeretne élni, Ön se foglalkozzon olyan lényegtelen kérdésekkel, hogy “erkölcs”!

Riporter: Köszönöm a beszélgetést!

George Soros: Máskor is szívesen állok rendelkezésére!
329 #2 gutai zub
- 2018-07-26 05:40
Kallergi, Soros, Globális Elit, Háttérhatalom, stb, stb.

Megnevezve, és tanulmányozva ezeket a sötét árnyakat arra a gondolatra juthatunk, hogy ez az ok, ez a nagy titkos lényeg.
Közben egy óriási Elefánt áll mindenhol, letaposva mindent.
Még észrevenni se szabad, ha van bátorságod és kritizálod, börtönbe kerülsz, vagy más módon elpusztítanak.
Az Elefánt minenhol ott van, a pénz és hatalom minden részletében.

Azért olyan nevetséges minden minden megmozdulás magyarázat, politikai pártok, szavazások és reménykedések.
Ott áll az óriási Elefánt, mindenki pofájába, észrevenni se szabad, vagy akár beszélni róla.
Pedig minden más csak lényegtelen locsogás............
88 #3 Asumhari
- 2018-07-26 10:46
Ezt a vén szarost mikor iktatja már ki valaki? A sokadik szívet ültetik beléje, hogy tovább romboljon a világban!Szerintem az agyában is lehet már valami kütyü, mert egy ép eszû ember ilyen nyilatkozatot nem tesz.
Agyilag rombolásra programozott, irányított biorobot!
683 #4 Duterte
- 2018-07-26 11:29
mesterien csûrik csavarják a fideszes zsidók a nemzeti mimikrit, nem csoda hogy sokan bedõlnek nekik
8 #5 miskolcilaci
- 2018-07-26 18:16
"Kapitalizmus: Szeretem!" [Dokumentum film] [HD] [HUN]
https://www.youtu...rxcVzRvj-s
Nem mintha nem tudnátok...

"Fides ki volt Fides?
A templomosok istennõje.
A templomosokból lettek a jezsuiták
A jezsuiták létrehozták a szabadkõmûvességet."
https://indavideo...o/titktar1
267 #6 Perle
- 2018-07-27 22:49
https://twitter.c...6119763970

Látjátok? Ez a szerelem.
267 #7 Perle
- 2018-07-28 23:37
Ilyen szervezetten jönnek a migránsok:
https://www.youtu...UqoPOHAL4I

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.59 másodperc
3,401,758 egyedi látogató