Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Bekúszhat Magyarországra is a nyugati baloldali antiszemitizmus?

BelföldEngem már kezd kicsit fejszéjeni ez a mocskos buzi zsidó csürhe! Nem lenne ideje kivágni ezeket az "élet" körforgásából egyszer és mindenkorra, de még az emlékezetünkbõl is? De komolyra fordítva: terelik a mocskos zsidót a fideszista liqudos egypártrendszerbe itt, új-júdeában, õk meg mintha misem vona természetesebb, hát nagy durcásan engednek...és itt kérem már bizony zsidó-zsidó terrorizmusról, állampuccsról beszélni sem kell, hisz napnál világosabb. A brit Munkáspártnak hosszú elõtörténete van az anticionizmussal és antiszemitizmussal, és most újra felerõsödtek ezek a belsõ viták.

A marxista-balos-liberális egységfontot létrehozni kívánó Mérce internetes portál beszámolt a Brit Munkáspárt belsõ konfliktusáról. Csak éppen néhány fontos részletet kihagytak a történet bemutatásából, ami épp megvilágítaná, mi is a brit baloldali antiszemitizmus-vita lényege.

A brit Munkáspártnak hosszú elõtörténete van, ami az anticionizmust, illetve az anticionizmus köntösébe bújtatott antiszemitizmust illeti. Annak idején a KGB propagandistáinak sikerült elhitetnie a baloldal hasznos idiótáival (Lenin kifejezése), hogy a „palesztin nép” – ez a KGB újítása, korábban csak ott élõ arabokról tudott a világ – ugyanolyan gyarmatosítóellenes nemzeti szabadságharcot folytat, mint pl. Angola kubai segítséggel megtámogatott harca a portugálok ellen vagy Rodéziáé a britek ellen. 1967 elõtt, amikor Gáza egyiptomi megszállás alatt állt, Jordánia pedig Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet tartotta megszállva, fel nem merült egy „palesztin állam” vagy nép ötlete.

Abba most ne menjünk bele, hogy a „gyarmati elnyomás” ellen folytatott harcok vajon felszabadulást és jólétet hoztak-e ezeknek a népeknek.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetõje már régóta kritikák kereszttüzében áll, mert rasszista szervezetek gyûlésein vett részt, illetve saját, cseppet sem félreérthetõ kijelentéseiért. 2010-ben pl. a Gázában tapasztalható állapotokat a Sztálingrád náci ostroma alatt tapasztalhatókkal hasonlította össze. (Corbyn szerint Sztálingrádból több ezer rakétát lõttek ki német civilekre, és ezért támadtak a németek?!) Nemrég az egyik munkáspárti törvényhozó azt állította, hogy a zsidók vért isznak, egy másik pedig azt, hogy a párton belüli antiszemitizmus miatt panaszkodók a Moszad ügynökei. Szóval a Munkáspártnak van gondja a zsidógyûlölettel.

A mostani konfliktus a Munkáspárton belül azért alakult ki, mert a Nemzeti Végrehajtó Bizottság mintegy viselkedési kódexként el akarta fogadni az antiszemitizmusnak az International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, kb. a Holokauszt Emlékezetének Nemzetközi Bizottsága) által kidolgozott definícióját. Ez segíthet az olyan viták eldöntésében, hogy egy adott kijelentés antiszemitának tekinthetõ-e. Az IHRA-nak egyébként hazánk is tagja.

A definíciót már elfogadta a brit kormány, a Koronaügyészség, a velszi és a skót parlament és számos más szervezet az országban. A definíció semmilyen módon nem akadálya Izrael politikája bírálatának,
csak az Izraellel szembeni kettõs mércének, összeesküvés-elméleteknek és alaptalan túlzásoknak kíván gátat vetni.

A mások által elfogadott definícióhoz képest a Munkáspárt VB a 11, példaként felsorolt antiszemita ítéletbõl négyet kihagyott:

– antiszemita megnyilvánulás,
• ha a zsidókat azzal vádolják, hogy lojálisabbak Izraelhez, mint a saját hazájukhoz
• ha azt állítják, hogy Izrael állam léte rasszista alapokon nyugszik
• ha Izraellel szemben jóval szigorúbb magatartási követelményeket állítanak, mint bármely másik nemzettel szemben
• Hha a jelenkori izraeli politikát a nácikéhoz hasonlítják

A Munkáspártra szavazó zsidókat felháborították ezek a kihagyások, amiket nehéz másképp értelmezni, minthogy a Munkáspárt vezetése ezeket az ítéleteket helyesnek és Izrael bírálatához elengedhetetlennek találja. Ma a Munkáspártban szabad azt mondani, hogy Izrael náci állam, amit le kell törölni a térképrõl, és azok a zsidók, akiknek ez nem tetszik, valószínûleg pénzt húznak Izraeltõl. Talán érzéketlennek fogják nevezni, de ettõl még antirasszista marad, aki így nyilatkozik, nem esik csorba a politikai renoméján.

Példátlan módon 68 rabbi tiltakozott, akik aligha állnának ki egységesen bármilyen más ügyben – mivel többen el sem ismerik a másikat. Tüntetés is volt.

A Mérce tudósítása nem fárasztja magát azzal, hogy legalább ilyen részletességgel leírja a párton belüli vita okait. Nem írja le, hogy mit és miért hagytak ki a definícióból, nem bízza az olvasóra, hogy maga ítélje meg a lépés helyességét. A Mérce egyszerûen azt állítja, hogy Izrael jogos bírálatának akarják azzal elejét venni, hogy minden bírálatot antiszemitizmusnak nyilvánítanak. „Bárki, aki kritizálni meri Izrael Állam tetteit, az automatikusan antiszemitává válik?” – kérdezik színpadiasan a szerzõk.

Az az állítás, hogy a zsidók a nemzeti tragédiájuk mögé bújva akarják elhallgattatni a megalapozott bírálatokat, önmagában jobboldali eredetû, antiszemita vád, aminek nálunk a Jobbik és a Kurucinfó körül voltak hívei.

Ezzel szemben tény, hogy Izraelben létezik békemozgalom, vannak emberi jogi szervezetek, amelyek bírálják a kormány politikáját, de senki nem vádolja õket antiszemitizmussal. A palesztin fennhatóság alatt nincs békemozgalom, az emberi jogi szervezetek pedig csak Izraelt bírálhatják, a Hamászt vagy a Palesztin Hatóságot nem, mert gyorsan börtönben találhatják magukat az aktivisták.

Ami Izrael állítólagos rasszista jellegét illeti, éppenséggel
a palesztinok ragaszkodnak ahhoz, hogy a területükön egyetlen zsidó se maradjon.

Az izraeli arabok a törvény elõtt egyenjogú polgárok, senki nem akarja õket elûzni.

Végre elérkezett a magyar baloldalra is az „Izrael az antiszemitizmus mögé bújik, hogy elhallgattassa a bírálatot” érvelés, összhangban a nyugat-európai tendenciákkal, ahol a baloldalon már rég sikk az antiszemitizmus. Jó volna, ha baloldali barátaink ez egyszer kritikával követnék a nyugati divatokat. Reméljük, egyszer zsidó honfitársainknak is feltûnnek ezek az anomáliák. A felmérések szerint ma még elenyészõ kisebbségben vannak, akik a Fideszre szavaznának, pedig az emberi méltóságuk és a biztonságuk védelmét egyedül onnan várhatják.
Link

Hozzászólások

238 #1 bivaly
- 2018-08-07 17:19
Emlékeztek Szabó Albertre, az izraeli export, magyarországi import, fasiszta nácira !? Láttatok már nem zsidó baloldali vezetõt ? Én még nem.
4 #2 Posta Imre
- 2018-08-07 17:32
Albert Szabo <kadosa@optusnet.com.au>

Melléklet2011. 01. 02.

címzett: posta.imre; ataist3

Kedves Imre!

Az elöregedett magyar társadalomat (3.4 millió nyugdijas) ma (2011-ben) már
nem lehet semmiféle mozgalmakkal, ideológiai alapu pártokkal politikailag
aktiválni, mert félnek. Féltik a nehezen megszerzett kis komfortjukat,
féltik a családjukat, de legfõképpen félnek a jövõtõl, a
létbizonytalanságtól, a mélyszegénységbe való lecsúszástól. Ezért igyekeznek
visszahúzódni mindentõl, hogy békén hagyják õket.

A néhány éve (2006-ban) történt TV székház ostroma megmutatta, mennyire
nincs kész az elöregedett magyar társadalom, a radikális megoldásokra. Hiába
volt a hatalmas áldozat, a szemkilövések vállalása, az állásvesztések, az
exisztenciális tönkremenések, a bebörtönzések elviselése stb., a magyar
társadalom némán és csendes beletörõdéssel vette tudomásul az antiszociális
és antidemokratikus hatalom aroganciáját.

Valahogy senki sem akarja meglátni otthon, hogy az elmúlt 21 évben milyen
területet jártak be a magyar választók többszörösen becsapott és magalázott
tömegei. És hogyan õrlõdtek fel, a jobboldalinak és baloldalinak hazudott
liberális pártok közötti "választások" négyévenkénti parlamenti ciklusai
alatt.

Mindeközben újabb és újabb mozgalmak, politikai pártok, szervezetek tucatjai
alakultak vagy szüntek meg. Ezért mára már a kutyát sem érdekli
Magyarországon egy új mozgalom vagy egy új párt létrehozásának gondolata.

A parlamentbe beszavazott pártok ugyanis eddig rendre megtagadták a
választóiknak tett igéreteik teljesitését és szép lassan meghasonlottak,
korrumpálódtak a zsiros képviseleti fizetésük (600,000 - 900,000 forint/hó)
megtartása érdekében.

A választók képtelenek számon kérni a kedvenc pártjaikat igéreteinek
teljesitését. Ehhez valami egészen más politikai eszközre, módszerre lenne
szükségük, mint a szavazáshoz való alkotmányos joguk négyévenkénti
gyakorlása.

Ausztráliai tapasztalataimra alapozottan lenne rá mód, hogy a politikailag
inaktivvá vált magyar társadalmat bemozditsuk, egy ideológiamentes,
érdekvédelmi szervezet (lobbicsoport) létrehozása által és az ehhez a
szervezethez kapcsolható, megfelelõ képzettséggel és tisztességes élettel
rendelkezõ POLITIKAI TECHNOKRATA csapat által.

Ez a fajta politizálás már mûködik itt Ausztráliában és néhány európai
országban és nagyszerüen illeszkedik a demokratikus berendezkedésü országok
politikai kulturájába. A legutóbbi ausztrál szövetségi választáson már több,
mint 1.5 millió szavazót tudtak megszervezni a választási lobbicsoportok.

Ehhez tudni kell, hogy Ausztráliában a világszintü pénzügyi válság ellenére,
nem csúsztak le jelentõsebb rétegek a mélyszegénység szintjére, mint például
sok európai országban, lásd Magyarország, Görögország, Románia, Portugália,
Irország, Spanyolország.

Ausztrália ugyanis kormányszinten tudta kezelni a pénzügyi válságot és az
ausztrál bankok különösebb ellenkezés nélkül követték az ausztrál
munkáskormány utasitásait. Az ausztrál kormány nem a bankokat hizlalta,
hanem a dolgozók között osztott szét több, mint 54 milliárd dollárt, hogy
megakadályozza a kis üzletek összeomlását, bezárását, ezáltal munkahelyek
százezreit mentette meg Ausztrália szerte.

Magyarországnak nincs ilyen kormánya, mert ott már az európai rablõtõke
diktál, amely figyelmen kivül hagyja az ország és a lakosság érdekeit.

Ezért történhet meg az, hogy Magyarországon több, mint 1.2 millió
közmûhátralékos ember már képtelen önerõbõl fentartani magát és lassan, a
létminimum alatt tengõdõk egyre növekvõ táborába csúszik le.

Ezeket a mélyszegénységben élõ embereket kellene megcélozni, megszólitani
egy tisztán ÉRDEKVÉDELMI FELADATOKAT VÉGZÕ választási lobbicsoport
létrehozásával, amely méretétõl függõen képes lesz kiharcolni tagjai számára
az elviselhetõ emberi életet, életfeltételeket.

Az ehhez az új, ideológiamentes érdekvédelmi szervezethez csatlakozó
választók millióival, könnyüszerrel kilehet majd harcolni olyan alapvetõ
jogokat, a parlamenti választáson induló, potenciális politikai pártoktól,
amelyek a tisztességes, munkából megélni kivánó dolgozók érdekeit védenék, a
kapzsi karvalytõkések és kormányközeli, bûnözésbõl élõ rablólobbik
hiénacsoportjaival szemben.

Ennek az új, ideológiamentes érdekvédelmi szervezetnek (lobbicsoportnak) a
létrehozásával, a választásra jogosult közel 8.2 millió magyar
választópolgár közül 30 százalékot, de jobb esetben akár ennél jóval többet
40 százalékot is megszerezhetünk, tárgyalásra kényszeritve a legnagyobb
parlamenti pártokat, a dolgozók helyzetének azonnali javitására és a magyar
gazdaság keleti irányu bõvitésének megtételére.

Az általam fentebb javasolt új, ideológiamentes érdekvédelmi szervezetnek
(lobbicsoportnak) max. 7 vagy 10 állandó bizottsági tagja lenne (ide értve
magamat is), élén egy többségi szavazással megválasztott Magyarországon élõ
elnökkel. Ezek aztán kidolgoznák a szervezet végsõ céljait, feladatait,
mûködésének feltételeit és amagyar társadalomban betöltendõ szerepét.

Ez a fajta politizálás már mûködik itt Ausztráliában és komoly hatással van
mind a szövetségi mind pedig az állami (state) választásokra milliós tagsága
által. Ennek a fajta politizálásnak Magyarországra való adoptálása
könnyüszerrel megoldható lenne, mert természetes igényeket elégit ki
természetes módon.

Ennek a szervezetnek a létrehozásával nem lesz szükség pánikkeltõ radikális
intézkedések megtételére, jobboldali és balodali forradalmak meghirdetésére,
újabb és újabb politikai pártok és mozgalmak létrehozására vagy a parlamenti
pártok munkájának tudatos lejáratására, bemocskolására, mert a parlamenti
pártok helytelen politikája, hibás munkája által megsérült ,
mélyszegénységbe taszitott emberek milliói minden különösebb rábeszélés
nélkül csatlakozni fognak a mi érdekvédelmi szervezetünkhöz, ideológiamentes
lobbicsoportunkhoz.

Ez az ideológiamentes érdekképviseleti szervezet (lobbicsoport) lenne
hivatva megszervezni, összefogni a jelenlegi 2/3-os hatalomból kiábrándult
és az aktiv politizálástól eltávolodott, elkeseredett, de forradalmi
radikalizmusra, forradalmi változások megtételére képtelen választók milliós
tömegeit.

Amennyiben a fenti javaslatom érdekelne téged vagy bárkit a környezetedben,
akik készek lennének felkutatni azt a Gaudi kvalitásu magyar ügyvédet, aki
képes lenne gyakorlati segitséget adni egy ideológiamentes érdekképviseleti
szervezet (lobbicsoport) magyarországi létrehozásához, regisztrálásához,
kérem, hogy mielõbb jelezd ezt vissza felém (a részletes programismertetõt
és mûködési elveket késõbb küldöm).

Válaszodat és esetleges javaslataidat a fenti tárgyban elõre is köszönöm.

Üdvözlettel,

Albert

Elérhetõségeim:

Mobile: +61 424435971
Skype: gilgames21
Email: kadosa@optusnet.com.au
Email: ataist3@gmail.com

Ui: A fentebb csatolt anyagot is nézd meg.
51 #3 Skorpio58
- 2018-08-07 18:53
238 #4 bivaly
- 2018-08-08 05:11
Imre !

A levélben nem említi, hogy ki a megbízó. Mert van ! Miért írt volna pont neked,bár mindent nem tudok, ezt most is mondom ?
4 #5 Posta Imre
- 2018-08-08 06:21
Bivaly, persze, hogy küldték. Ahogy a többit is, aki annak idején ráma-kaszkodni próbált.
267 #6 Perle
- 2018-08-08 14:21
Hol van itt antiszemitizmus ? Zsidó temetõk felujításáért amerikai dicséret: Került, amibe került. Másra nem futja.:o
http://www.dehir....018/08/08/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.79 másodperc
3,399,952 egyedi látogató