Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az ÚJ VILÁGREND mára megvalósított elképzelései 1969-bõl

KultúraLink
Link
A homoszexualitás bátorítása

A háttérhatalom hosszú távú társadalom-átalakító programját beavatottként ismerõ Dr. Day közölte: támogatni fogják a homoszexualitást, és az embereknek meg lesz engedve, hogy azonos nemûekkel létesítsenek nemi kapcsolatot. Nem kell többé az ilyen fajta hajlamot elrejteni. Az idõsebb embereket is bátorítani fogják, hogy aktív szexuális életet éljenek még idõs korban is. Mindenkinek meg fogják engedni, hogy tetszése szerint élvezhesse a nemi életet. Semmi nem lesz tiltva.Dr. Day ezzel kapcsolatban külön kitért az öltözködésre. Ennek sokkal izgatóbbá és provokatívabbá kell válnia. 1969-ben már meghódította a nyugati világot a miniszoknya és a harisnyanadrág. Dr. Day a következõket mondta: "Nem csak az teszi az öltözködést szexuálisan csábítóvá, ha az eddig szokásosnál jóval nagyobb testrész válik láthatóvá. Más, kifinomult fogások is izgatóak lehetnek." Itt számításba jöhet a ruha kivágása, anyaga, átláthatósága, elhelyezkedése, stb.Azóta természetesen már meghódította a világot a farmer, amely szorosan testhezálló változatban megfelelõen irányítja a szemet bizonyos anatómiai részekre. Ugyancsak elkövetkezett az "égesd el a melltartódat" divatja is.A megtermékenyüléssel kapcsolatos technológiákat is kifejlesztik. Mivel a szexualitás el lesz különítve a szaporodástól, ezért bátorítva lesz nemcsak az, hogy az utódok nemzése nélkül lehessen nemi életet élni, hanem az is, hogy normális szexuális élet nélkül lehessen utódokhoz jutni. Ezt laboratóriumokban a legkülönfélébb technikák alkalmazásával érik el.A családok létszámát korlátozzák. E célból megkönnyítik a válást. Általánossá teszik, hogy az emberek többsége élete során többször is házasodjék. Sokan lesznek olyanok, akik egyáltalán nem lépnek házastársi kapcsolatra. Az úgynevezett "single", vagyis egyedülálló emberek hotelekben fognak lakni, és kollektívan együtt élni. Ez olyannyira megszokottá válik, hogy ezzel kapcsolatban már nem tesznek fel kérdéseket az emberek.Lényegesen több nõ fog az otthonától távol munkát vállalni. Úgy alakítják a munkakörülményeket, hogy sok férfinak a lakóhelyétõl távol lévõ városokban kelljen dolgoznia. Ez megnehezíti majd a családok együtt maradását. A házassági kapcsolatok kevésbé lesznek stabilak és csökken majd az emberek hajlandósága arra, hogy gyermekeket akarjanak. Ennek eredményeként kisebbek lesznek a családok. Arra is törekedni fognak, hogy miközben az egyik házastársnak távol kell lennie, sokat kell utaznia, addig a másik az otthonához legyen kötve munkája által. Ez elõsegíti a kívánt hatást, vagyis a házastársi kapcsolat elgyöngülését.Ismeretlen betegségek lépnek felDr. Day szerint olyan új betegségek jelennek meg, amelyeket korábban nem ismertek. Igen nehéz lesz ezeket diagnosztizálni, és még nehezebb kezelni, legalábbis egy bizonyos ideig. Itt Dr. Dunegan az AIDS-t említi, de mi a magunk részérõl hozzátehetjük az ebolát, és ki tudja, esetleg azt a vírust is (Severe Acute Respiratory Syndrome, azaz SARS), amely a közelmúltban járványosan terjedt elsõsorban Kínában, Tajvanon, Kanadában és oly sok áldozatot szedett.Dr. Day azt is kijelentette, hogy "mindenféle rákbetegséget gyógyítani tudunk. Az erre vonatkozó tudományos ismeretanyag a Rockefeller Intézetnél van elzárva, és ha valaha döntés születik errõl, akkor nyilvánosságra fogják hozni. De vegyék csak figyelembe, ha az emberek nem halnak meg többé rákban, akkor milyen gyors ütemben válik a Föld túlnépesedetté. Az ember éppen úgy meghalhat rákban, mint bármi másban." Ebbõl a megfontolásból a rák kezelését elsõsorban olyan irányban fejlesztik, hogy csökkentsék a betegek szenvedéseit. Az a kommentár is elhangzott, hogy esetleg a rák gyógyítására vonatkozó dokumentációt mégis csak nyilvánosságra kell hozni, mert elõfordulhat, hogy független kutatók is hozzájutnak ezekhez az ismeretekhez. (Mindenesetre napjaink valósága Magyarországon is az, hogy egyelõre csak korlátozottan lehet eredményesen gyógyítani különbözõ rákbetegségeket.)Az élelmiszer ellenõrzéseAz élelmiszer ellátást is szigorúan ellenõrizni kívánják. Ha a népesség növekedés nem lassul le, akkor igen gyorsan élelmiszerhiányt lehet elõidézni, és ez ráébreszti az embereket arra, hogy milyen veszélyt rejt számukra a túlnépesedés. De akár lelassul a népesség szaporulat, akár nem, az élelmiszer ellátást központilag szükséges ellenõrizni, hogy a lakosság táplálkozása biztosítva legyen. Ugyanakkor ennek az ellenõrzésnek meg kell azt akadályozni, hogy azok is eltarthatók legyenek, akik szembeszállnak a fennálló renddel.Éppen ezért jogszabályokkal tiltani fogják, hogy valaki a saját maga és családja eltartására élelmiszert termeljen. Ezt persze kellõen álcázott módon, jól hangzó ürüggyel kell elfogadtatni a közvéleménnyel. Az állítólagos ok erre a tilalomra az lesz, hogyha magunk állítjuk elõ az élelmiszereket, a veszélyes, mert nem elég steril, és elõsegítheti a betegségek terjedését. Kifelé tehát úgy fogják tálalni, hogy itt a fogyasztók védelmérõl van szó, de a valóságos ok az lesz, hogy korlátozzák, és ellenõrzés alatt tartsák az élelmiszerellátást, mert ez fontos hatalmi eszköz. Éppen ezért a saját élelmiszertermelést illegálissá kell tenni. Ha pedig valaki illegális tevékenységet folytat, akkor szembe kerül a törvénnyel, és bûnözõvé válik.A Nagy Testvér figyeli a tévénézõtAmi a televíziózást illeti, a készülékek úgy lesznek megkonstruálva, hogy egy központi megfigyelõ állomásról ellenõrizni lehet a TV-nézõket. A televízió készülékeket direkt erre a célra kifejlesztett alkatrészekkel látják el. Ahhoz, hogy ezt a funkcióját a TV készülék elvégezze, nincs szükség a bekapcsolására. E megoldás segítségével ellenõrizni lehet, hogy mit néznek az emberek, és hogyan reagálnak arra, amit látnak.(Ma már ismeretes, hogy még inkább erre a célra fejlesztették tovább a számítógépek berendezéseit, a hardware-t és a software-t egyaránt, valamint az Internet egész rendszerét. Olyan rejtett programok mûködnek és rögzítõdnek eltávolíthatatlanul, amelyek pontosan jelzik, hogy az adott terminál használója a világháló milyen szolgáltató helyeit látogatta meg, onnan mit töltött le, és e-mail-en hová mit küldött, illetve maga mit kapott. Ezen túlmenõen, ha a megfelelõ optikai kiegészítõ berendezésekkel is fel van szerelve az adott komputer, akkor még nézni is lehet az illetõ tudta nélkül, hogy mit tesz. Ehhez jön, hogy olyan programok továbbíthatók, amelynek segítségével az adott komputer merevlemezén tárolt valamennyi fájl leolvasható, megváltoztatható, sõt törölhetõ és az egész winchester struktúrája összetörhetõ. Mindez ma már napjaink valósága, és még nem tartunk a folyamat végén, inkább az elején.)Dr. Day 1969-ben még csak arról beszélt, hogy az emberek meg fogják vásárolni ezeket a televízió készülékeket, de már akkor jelezte, hogy a TV antenna helyét a kábeltévé szolgáltatás veszi át. A kábelszolgáltatókat fejlesztik úgy, hogy ezt a megfigyelést végrehajtsák és ellenõrizzék. Idõvel a lakosság rájön ezekre a módszerekre, de akkor már annyira rá lesz utalva az elektronikus technikára, mind a tévézésre (és még inkább a számítógép, valamint az Internet használatára) hogy nem lesznek képesek róla lemondani, ahogy nem tudnak lemondani a telefon (és ma már a mobiltelefon) használatáról sem. Az elõadó már ekkor részletezte, hogy az elektronikus eszközök fokozatosan a bevásárlás és a banki mûveletek elvégzésének az eszközeivé is válnak. Elektronikusan lehet majd egyre inkább elintézni a bevásárlást, a hivatalos ügyeket is..."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A tudatlan ezo-barmok és Helena Blavatsky Teozófiai Társasága,:Az összeurópai szabadkõmûvesség, köztük a francia Grand Orient és több brit páholy engedélyezi nõi tagok felvételét is. A két leghíresebb nõi szabadkõmûves Heléna Petrovna Blavatsky és protezsáltja, Annie Besant volt. Blavatsky a Teozófiai Társaság vezetõjeként vált kiemelkedõ személyiséggé. Blavatsky az olasz carbonárik vezetõje, Giuseppe Mazzini - aki hosszabb idõn át az illuminátus mozgalom világvezetõje is volt - ösztönzésére azonosult az illuminátusok világátalakító forradalmi nézeteivel. A Teozófiai Társasághoz sok szabadkõmûves, köztük a legmagasabb rangú Albert Pike is csatlakozott. A Társaságnak azonban olyan nem szabadkõmûvesek is a tagjai lehettek, akik Lucifert tekintették a világosság istenének, és õt tisztelték valódi istenként.1887-ben, miután a korábban már említett Quatuor Coronati nevû kutatásra specializálódott páholy létrejött, Blavatsky Londonba költözött és elindította teozófiai folyóiratát a "Lucifer the Light-bringer (Lucifer a fény hordozója) címû lapot. Blavatskynak a szocialista szabadkõmûves Herbert Burrows mutatta be Annie Besantot. Madam Blavatsky 1891. május 8-án meghalt és ezután olyan 16 év következett, amikor is senki nem tudta megszerezni magának a Teozófiai Társaság vezetését. Végül is a Quatuor Coronati páholy Annie Besantot nevezte ki a Társaság elnökévé. Az új elnök számos szabadkõmûves irányítású társasággal tartott kapcsolatot, köztük a rendkívül nagy jelentõségre szert tett Fábiánus Társasággal, (a szociáldemokrácia elõdjével) az Ordo Templi Orientis-el, az OTO-val, valamint az Aleister Crowley vezette Stella Matutina-val. Annie Besant csatlakozott ez utóbbihoz, miután az kivált az ugyancsak nagy befolyású Golden Dawn-ból (Arany Hajnalból). 1913-ban a Teozófiai Társaságból kivált a 33-as fokozatú szabadkõmûves Rudolf Steiner irányítása alatt álló Antropozófiai Társaság. Steinernek ez a Társasága kapcsolatban állt az orosz bolsevik forradalom több vezetõjével is.Annie Besant azt a feladatot kapta a Teozófiai Társaságtól, hogy találjon egy alkalmas vezetõt a világ szellemi irányítására. Elsõ ilyen irányú kísérlete kudarcba fulladt. Második próbálkozására az indiai származású Krishnamurtit ajánlotta.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ami a Sargentini jelentés hátterében vanIndítsuk újra Magyarországot, állítsuk helyre az állami jogfolytonosságot·Samstag, 15. September 2018Mivel már mindenkinek a könyökén jön ki ez a téma, igyekszem rövid lenni, amennyire csak lehetséges... De azt is figyelembe kell venni, hogy a történet akkor kerek, ha hozzá tartozik az igazság is. Az igazság az, hogy egyikük sincs könnyû helyzetben, és amit látunk a hivatalos médiában, az csak az a KÉP vagy “kirakat”, amit mindketten mutatni akarnak. Mégpedig azért, mert mindketten kényszerpályán vannak.... Azért vannak kényszerpályán, mert a magyar alkotmányos válság mindkét fél (a hazai diktatúra és az EU diktatúra) lehetõségeit is determinálja egyszerre, mert 6 éve mindkét oldalon hatalmasat hibáztak.Azoknak, akik vitatni akarják a magyar diktatúrát: https://hu.wikipedia.org/wiki/Diktat%C3%BAra

Azoknak, akik vitatni akarják az EU diktatúrát: https://www.facebook.com/NewPatriotsMagyarorszag/videos/484459585402763/

Akik a hazai diktatúrát megalkották, azért hibáztak, mert azt hitték, hogy a hivatalok és hatóságok irányításának birtokában kontrollálni tudják a helyzetet, és képesek lesznek egy érvénytelen Alaptörvénnyel is üzemeltetni egy állam-szerû szervezetet. Az EU diktatúra vezetése pedig akkor is hibázott, amikor 2012-ben nem ismerte fel a magyar állam alkotmányellenes puccsát, és akkor is, amikor 2015-ben az MKK megalapításánál figyelmeztetve lettek, hogy az illegális “Magyarország” nevû magánszervezetnek semmi köze sincs a törvényes magyar államhoz, a Magyar Köztársasághoz!

Azoknak, akik nem tudják, hogy mi a Magyar Köztársaság Képviselete (MKK) : www.magyar-allam.comA hazai alkotmány-ellenes puccs okozta közjogi helyzet RÖGZÜLT 2014. április 6-án, amikor a Magyar Köztársaság államban (a magyar államban) utoljára megválasztott törvényes kormány képviselõinek mandátuma VÉGLEG lejárt és ezzel megszûnt a testület és az aktuális magyar jogrendben végleg kiüresedett az intézmény is. Ez után a dátum után a ma is aktuális közjogi helyzeten (vagyis az alkotmányos válságon) CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a magyar nép tud változtatni, de nem ám úgy, hogy a kamu-állam választási színjátékán statiszta szerepet vállal újra és újra, hanem úgy, hogy ha az ismereteit fejleszti a témában, megérti a közjogi helyzet miértjeit és hogyanjait, és jogtudatos tömegként kiáll az igazságért, a törvényes magyar állam jogáért, a saját alkotmányos jogaiért, és követeli a törvényes helyzet helyreállítását, ami nem ér véget az ideiglenes Alkotmányhoz való visszatérésnél! Azóta MINDENKI kényszerpályán van! A magyar nép például addig kénytelen egy jogi értelemben megszálló diktatúrát elfogadni (ami a gyakorlati értelemben is mutat több megszálló jelet, pl háborúhoz hasonló területszerzés; 1.2M emigráns, tömeges illegális kilakoltatás, akár tartozás nélkül is...), ameddig a tudatossági szintje el nem ér addig, hogy felismeri a megosztottsága okait, egységbe nem rendezõdik, és legalább 100.000 fõként nem képviselteti magát egy helyen a rendszerváltás beindítása érdekében. A hazai diktatúra emberei is kényszerpályán vannak. Nem csak a törvénytelen kormány-jellegû formáció oldalán, de a kollaboráns (a magyar népet eláruló) ellenzék oldalán is. Mert ma már egyik sem tudja hatékonyan a hasznára fordítani a közjogi helyzetet, mint ahogy az ellenzéki oldal tudta volna 2012. január 1 . és 2014 április 6 között. Ugyanis amint kimondanák, hogy az Alaptörvény ÉRVÉNYTELEN, máris oda kellene jutni következtetések láncolatában, hogy akkor a “Magyarország” nevû kamuszervezet nem lépett a ma is létezõ törvényes magyar állam (a Magyar Köztársaság ) helyébe. Akkor viszont ha nem lépett, akkor õk miben (milyen szervezetben) képviselõk? Kiktõl kapják a fizetésüket? Kiket képviselnek? (Mert magyar állampolgárokat / választókat biztosan nem!) Kiket akarnak átverni azzal, hogy felveszik havi 1.000.000 Ft-os fizetésért a kamu-mandátumat? Naugye.... Az EU is komoly bajban van, ugyanis a nem csak nem-jogfolytonos, de jog szerint még csak nem is létezõ “Magyarország” nevû kamuszervezet SOSEM volt tagja az EU-nak, tehát nem volt joga szavazni sem abban, és persze nem volt joga az EU-s pénzeket sem felvenni. Ráadásul az egyoldalú szerzõdésszegése mellett az EU már most is 6 évnyi juttatással TARTOZIK a magyar állam felé! NADEAKKOR HOGYISVANEZ???? Hát ez az! Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) Az MKK az EU-t (is) értesítette 2015-ben a megalakulásakor, és akkor az EU-s pénzeket fel is függesztették (persze a Sargentini jelentéshez képest sokkal kisebb, de akkor is kamu indokkal) 6 teljes hónapra a magyar diktatúra irányában. Miért tették? Mert nincs jogalapja, viszont már 3 éve (!) fizetnek TÉVEDÉSBÕL ennek a kamuszervezetnek, és nem csak ÓÓÓÓÓRIÁSI presztizs veszteség lenne ezt bevallani így 3 év után, de ha bevallanák, akkor azonnal ki kellene dobniuk a magyar kamu-képviselõket maguk közül és azonnal meg kellene szakítani MINDEN diplomáciai kapcsolatot ezek felé a bûnözõk felé. Ez viszont NYILVÁNVALÓAN a hazai illegális diktatúra KONTROLLÁLATLAN összedõlését jelentette volna, ami olyan káoszt eredményezett volna, ami senkinek sem lenne talán érdeke..... VALAMINT lássuk be, hogy az EU oldaláról nézve a magyar alkotmányos válság egy BELÜGY, amibe õk nem avatkozhatnak bele! Tehát CSAK ANNYIT tehettek 2015-ben, hogy 6 hónapot adtak a magyar népnek, hogy felül kerekedjen az illegális diktatúrán, amit az illegális volta miatt, a magyar törvényekkel KÖNNYEDÉN és BÉKÉSEN fel lehet számolni, és még többség SEM kell hozzá, csupán 100.000 jogtudatos hazafi, akik képviselik a magyar népet abban a folyamatban, amiben beindítják a törvényesség felé vezetõ rendszerváltási folyamatot. De sajnos a magyar nép azóta is tétovázik, az EU pedig (hasonlóan ahogy az oroszok is tették PAKS2-vel a szintén MKK-s levél után) 6 hónapot tudtak várni a magyar népre.... Az oroszokat nem kell félteni, õk tudnak érdeket érvényesíteni, ha akarnak. Viszont az EU más tészta! Õk ugyanis a válság kezdete óta NEM TUDJÁK megszüntetni a magyar állam tagságát, és nem tudják a szavazati jogát SEM megvonni! Mivel ahhoz be kellene ismerniük, hogy az nem azonos az Orbán vezette illegális magánszervezettel és ezt õk már 2015 óta EGYÉRTELMÛEN tudják is.... Éppen ezért kellett a Sargentini PONT UGYAN ÚGY, ahogy a Momentum is kellett a hazai rezsimnek 2017-ben. Hogy jön ide a Momemtum? Majdnem sehogy. Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) De ahhoz, hogy a Sargentini-s kirakat-tevékenységet megérthessük, ELÕSZÖR a Momentum-jelenséget szükséges megértenünk. A Momentumról 2016-ban még SENKI SEM HALLOTT, amikor az “Olimpiás”, mutyikban gazdag lehetõségek irányában próbált elmozdulni a hazai rezsim, a magyar nép kihagyásával. Viszont az MKK AKKOR IS tette a dolgát, és bizony értesítette a NOB-ot arról, hogy 2024 még bizony messze van és igen kockázatos arra fogadni, hogy egy törvénytelen megszálló kamuszervezet, ami megpróbálja magyar államnak eladni magát még 8 év múlva is tudja hülyíteni a magyar népet. Ha viszont TÉVED a NOB és rossz lóra tesz, akkor viszont a FELELÕSSÉGET nekik kell viselnie a károkért. A NOB ezt meg is értette és a HÁTTÉRBEN VISSZAKOZOTT. (Ezt nyilvánosságra nem hozták, de a Momentum-jelenségrõl ismerjük a kimenetelét, az értesítõ levél pedig itt olvasható: http://www.magyar-allam.com/dtar/dok/Level-K-NOB-20160831-masolat.jpg )

Ez pedig azt jelentette, hogy bár a magyar rezsim NAGGGYON szeretett volna egy jókorát mutyizni az Olimpián, sajnos “leestek a lóról” már 2016-ban(!) az MKK miatt. De vajon ezt HOGYAN adják elõ a magyar népnek presztizs veszteség nélkül???? Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) Ehhez kellett a Momentum! Elõkapták õket 2017 elején, teletolták velük a médiát (azt a médiát, ami a közjogi helyzetet szigorúan kicenzúrázza már 6 éve) és berobbantották õket a köztudatba a “Nolimpia” aláírásgyûjtõ kampányukkal. Itt megjegyzendõ, hogy MILYEN ÉRDEKES, hogy egy viszonylag jelentéktelen ügyben MEKKORA FELHAJTÁST CSINÁL a média egy népszavazási kérdés ELÕ-GYÛJTÉSÉBÕL, amikor arról meg MEREVEN KUSSOL, hogy a magyar nép ÖNERÕBÕL az alkotmányos rend helyreállításáért ORSZÁGOS népszavazást rendez.... Mi is ez az “apróság” egy Nolimpiához képest, igaz? Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) A lényeg az, hogy VALAHOGY gyorsan el kellett játszania a rezsimnek, hogy a saját politikai ellenfelétõl KIKAPOTT és emiatt nem lehetett az Olimpiát itthon rendezni és nem lehetett SAAAJNOS egy jókorát mutyizni belõle..... Pedig a Momentumnak ehhez SEMMI KÖZE SEM VOLT, hiszen a NOB már a megjelenése ELÕTT is visszakozott, mert (JOGOSAN) nem mert a magyar néppel SZEMBEN FOGADNI az illegális diktatúrára 8 évre ELÕRE az idõben, úgy, hogy már a jelenben is a magyar nép TÁJÉKOZTATTA õket a válságról.... JÓL TETTÉK. Én sem mertem volna másképp tenni... De mi is bizonyítja mindezt? Hát leginkább az, hogy a Nolimpia valójában nem is az olimpia ELLEN szólt, hanem csak arról, hogy legyen a kérdésben népszavazás! Ugye emlékszünk? Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) A színjátékhoz még rendõr-sorfal is kellett a botrány miatt, hogy jó népszerû legyen. Valahogy látszatot kellett csinálni, VALAHOGY EL KELLETT LÁTVÁNYOSAN BUKNIUK! Ugye rémlik, hogy az összes akciófilmben a bombát mindig az utolsó 3 másodpercen BELÜL hatástalanítják, hogy a nézõ leizzadjon... A Nolimpiához is így lett meg a szükséges számú aláírás, viszont népszavazás SOHA nem lett belõle! Miért? Ezért: Mert akkor esély lett volna arra, hogy a magyar nép még a végén megszavazza, hogy legyen, de AKKOR MI LESZ, hiszen a NOB MÁR VISSZALÉPETT! Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) Ezért SZÓ SE LEHETETT népszavazásról! Csak egy pávatánc volt az egész! EGY VISSZATÁNCOLÁS! Ennek ellenére utólag mégis többet mutyiztak belõle, mint eredetileg ki merték írni. (CIKK) Ez is igazolja az eredeti szándékot. Na ezt kell párhuzamba hozni az EU-val és Sargentini-vel. Meg is tesszük: Az EU parlament ÖSSZES határozata ÉRVÉNYTELEN 2012. január 1 óta, mivel a magyar államnak bár van szavazati joga, de ÕT SENKI SEM KÉPVISELI már benne 6 éve! VISZONT van benne több (jogi értelemben) IDEGEN képviselõ, akik csak úgy uk-muk-fuk szavazgatnak ide-oda... Ráadásul nem elég, hogy az EU hibájából mindez kialakult, de még csak a szõnyeg alá sem lehet seperni, mert itt van az a “FRÁNYA” MKK, ami képviseli a magyar államot (azon keresztül pedig a magyar népet) és nem elég, hogy SZÓL AZ EU-NAK errõl a tényrõl, de még nyilvánosságra is hozza a SAJÁT weboldalán a TÉNYEKET. Beschreibung: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png:) Az EU bárhogy is finomkodok, Q... nagy bajban van! Ugyanis az érvénytelenségre BÁRKI BÁRMIKOR, HATÁRIDÕ NÉLKÜL IS hivatkozhat. Emiatt az EU diktatúra nem tudja beteljesíteni teljes hatékonysággal az eredeti funkcióját: Pl az EU népe megkérdezése NÉLKÜL vagy épp annak hangjának megemelése ELLENÉRE elfogadni ÉRVÉNYESEN egy TTIP-t vagy egy CETA-t.... Ráadásul nem elég, hogy idegenek kerültek közéjük, akik össze-vissza szavazgatnak, de még “majomkodnak” is látványosan! Egyszer migráns-kvótát

JAVASOLNAK. Lásd a videót: https://www.youtube.com/watch?v=tYeyJAN3yaQ Egyszer meg a kvóta ellen ágálnak és küzdenek. Szóval ez az állapot az EU-nak nem kóser sehogy sem és szabadulna tõlük, DE NEM TUD, mert akkor kiderülne, hogy õk nem azok, akiknek hazudják magukat és ráadásul az EU ezt TUDJA IS már 3 éve BIZONYÍTHATÓ MÓDON! Ezért egyet tehettek, hogy a hatékonyságukat javítsák: Hasonlóan a Momentumos pávatánchoz, el kellett játszani, hogy látványosan megvonják tõlük a szavazati jogot, ami valójában 2012 óta nincs is nekik.... Ettõl ugyan nem válik érvényessé az EU parlament munkája, de legalább “ezek” (a bûnözõk) nem tudnak még jobban belekavarni. Na EHHEZ kellett Sargentini. Ez a manõver nem a migránsokról szólt (ahogy Orbánék hazudják), de még csak nem is a magyar jogállamiságról, vagy a választási rendszerrõl, vagy a demokráciáról, vagy a kisebbségi jogokról, stb. (ahogy az EU hazudja) hanem a tûzoltásról. Az EU önvédelmérõl szól ez a jelentés és döntés, hogy az egyre fokozódó, eszkalálódó magyar válság miatt az amúgy is jog-idegen személyek, akik korábban kontrollált bábok voltak, mára kiszolgáltatott helyzetük miatt NE KAVARHASSANAK BE az EU-nak. (És az azt irányító árnyék erõknek, akik létrehozták azt, hasonlóan a korábbi Szovjetúnióhoz.) Ezt pedig két dolog is bizonyítja: Magyarországon már 3 civil szervezet is foglalkozik az alkotmányos rend helyreállításával, és ezt összesen már 7 éve hirdeti nyilvánosan írásaiban és tetteiben is az Alaptörvény érvénytelenségének bizonyítása mellett. Az állítólagos “magyar kormány” (a “Magyarország Kormánya”) pedig TEHETETLEN ezzel szemben, mert a helyreállítási tevékenység nem csak teljesen törvényes, de ráadásul KÖTELESSÉG IS, mindkét “jogrend” szerint! Ez egy elkerülhetetlen és egy irányú folyamat, ami ennek a törvénytelen diktatúrának a bukását fogja okozni... Ma már köztudott tény, hogy az Alaptörvény érvénytelen, de egy a jogállamiságot vizsgáló küldött (Sargentini) VALAMIÉRT nem talál rá a jogállamisággal összefüggõ legfontosabb kérdésre, illetve a civil szervezetek egyikére....? Persze, hogy biztosra menjünk, mi is felvettük vele a kapcsolatot, de hogy hogy nem, nem volt ránk kíváncsi. Sõt, annyira nem, hogy az egész jelentésben, és kapcsolódó nyilatkozatokban kínosan kerülte a “magyar állam” és a “Magyar Köztársaság” kifejezést, mert akkor (tudatosan) hazudnia kellett volna.... Pedig számukra is nyilvánvaló, hogy az EU-nak nem tagországai, hanem TAGÁLLAMAI vannak. Az EU-hoz pedig a Magyar Köztársaság kapcsolódott, és nem a “Magyarország” nevû kamuszervezet. Nekik azt a kifejezést, hogy “Hungary” (Magyarország) ki sem kellene mondaniuk, hiszen nem a földrajzi területtel foglalkoznak, hanem AZ ÁLLAMMAL, aminek a jogállamiságát vizsgálják, amivel szerzõdésben állnak! Bár idõben ez késõbbre tehetõ, de valószínûsíthetõ, hogy a Sargentini jelentés elfogadásánál közre játszott az a tény is, hogy az idei nyilvánvaló “választási csalás” ( = a jogilag nem létezõ állam választási színjátékának meghamisítása) után az MKK ismét levelet küldött az ENSZ-nek, melyben bizonyítja tényszerûen a megszállást, és kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának az összehívását. (http://www.magyar-allam.com/dtar/dok/Level-K-UN-20180412-masolat.pdf)Ezek után a háttér-hatalom védekezõ mechanizmusát láthattuk megnyilvánulni, bár a látszat mögé van rejtve ezúttal is az igazság. Aki a tényekbõl indul ki, az láthatja, ha itt-ott kilóg az a bizonyos lóláb, mint ahogyan 2013-ban is kilógott, amikor az Alkotmányos Ellenállást meghirdette az EgységFront november 23-án, és ajánlott levélben szólította fel az ÖSSZES pártot, hogy tegyék a kötelességüket és számolják fel a diktatúrát, mert akkor bármelyik KÖNNYEN megtehette volna. Elég lett volna hozzá 1db (!) gerinces képviselõ, de NEM VOLT és pontosan ezért lett nyilvánvalóvá, hogy aki bemehet abba a bizonyos Parlamentnek nevezett csiri-viri disznóólba, az bizony mind BÁB, és csak látszólag a magyar nép képviselõi. Sõt ,2016-ban is erõsen kilógott a lóláb, amikor a migrációval kapcsolatos lakossági fórumon elsõ kérdezõként személyesen tettem fel a gyilkos kérdést a Fidesz (EP és hazai) képviselõinek, ami itt hallható: https://www.youtube.com/watch?v=ASl-TBOryYk

Innen látható, hogy a migrációs amúgy VALÓDI probléma köré mekkora hazugság-tömeg lett már akkor is felépítve, pedig akkor még Sorosról szó sem volt. A (mára már jelentõsen mérséklõdött) migrációs jelenséggel szemben a fidesz nem akarja megvédeni a magyar lakosságot, õk CSAK a területet védik, de SAJÁT MAGUKNAK. Tehát jól látható, hogy a migrációval kapcsolatban is a magyar nép gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzetben van, egészen addig, ameddig nem él újra az önrendelkezési jogával, amibõl ez a törvénytelen diktatúra szándékozik kiforgatni. Csak akkor tudjuk magunkat VALÓBAN megvédeni, ha tudatosodunk, MEGÉRTJÜK a helyzetet és KIÁLLUNK egységesen a törvényes magyar államért annak jogával, és beindítjuk azt a folyamatot, aminek során a magyar nép megalkotja új, jogfolytonos magyar (!) államát, amiben az elmúlt 100 év hazaárulói már nem kapnak szerepet és ez az állam végre A MAGYAROK érdekében fog mûködni és védeni a területet. Ehhez szervezzük az Alkotmányos Ellenállást, és a Népszuverenitás mozgalmat.Te is leszel EGY a 100.000 fõbõl?

Én biztosan! Hajnal János

www.nepszuverenitas.hu

www.alkotmanyos-ellenallas.hu

Hozzászólások

809 #1 megmondhatom-e
- 2018-10-15 10:27
, hogy nem tudom , a patás Sátán ET. hogy tudta elérni azt , hogy ez a degenerált terméke - ami egyszerûen csak mocskos zsidóként vált ismertté - 'létrejöjjön' ! De megtörtént!
A Sátán - manufaktúra tehát mindenképpen sikeres vállalkozás!
80 #2 monguzking
- 2018-10-15 15:05
krisnamultirol megjegyezném hogy csak szerették volna ha vezetöjük lett volna de ez már gondolati szinten is nevetséges elképzelés volt mert krisnamurti volt az egyetlen lény az emberiség történelmében ki képes volt tiszta gondolkodással eljutni megvilágosodott szamadhi állapotba---krisztálytiszta tökéletes inteligenciával rendelkezett--sosem volt-nics s sosem lesz még egy ilyen lény az emberiség történelmében---visszatérve jelenbe a mesterséges inteligencia karöltve eugenetikával,5g mobil hálozattal,tesla vezér által jövöre 4300,mig google vezér 4800 müholddal tökéletesen lefedik a föld minden milliméterét igy teljesen képtelenség lesz kibujni a hálozat csapdájábol igy hiába akarnak egyesek szerves társadalmat s egyebeket vizionálni tewljesen reménytelen a helyzet---
8 #3 miskolcilaci
- 2018-10-15 16:42
Nemcsak a bicskával metéltek már a probléma, hanem EGYMÁSSAL, és a színesekkel kevert, lebutított magyarul beszélõk, depressziós zombi véglényei is! A gonosz, a rosszindulatú, a köpködõs, a jelentgetõs, a nyalós, és simulékony, a született, és fizetett provokátorok által befolyásolható társadalmi réteggel már nem lehet mit kezdeni. Ezek az egoista barmok gyûlöletet erõsítik egymás között a gondolkodás helyett, emiatt érzelemmentes lelketlen élõ húsokká válnak.
https://www.youtu...4cNxSMyfQo

Ezekkel a vadakkal keveredve az idõgépen át a végjátékkal, az állati kísérlet elejére kerülhetünk:
https://www.youtu...MDBjjD3M1o

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.38 másodperc
3,899,605 egyedi látogató