Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Fordulat a magyar kivándorlásban: kiábrándultunk Európából vagy már mindenki elment, aki akart?

BelföldMég nem! Sajnos a xarnak a java meg idegyûlt és nem elfelé törekszik. Az utóbbi években csökkent a magyarok elvándorlásának üteme, ráadásul egyre többen térnek haza azok közül is, akik korábban elmentek - állapítja meg a nemrég publikált Demográfiai Portré. Persze azt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatója is megjegyzi, hogy egy-két év kedvezõ adataiból nehéz messzemenõ következtetéseket levonni, egyelõre csak reménykedhetünk abban, hogy az elkezdõdött pozitív folyamat tartós lesz.


Sokáig mindenki ment, aki tudott

A napokban két komolyabb tanulmány is megjelent a magyarok külföldre vándorlásáról, a Társadalmi Riportban kiadott tanulmányt a múlt héten már feldolgoztuk. Annak legfontosabb üzenete, hogy Magyarország a kétezres évek elején egyértelmûen kivándorló ország lett, és egyelõre nem látszik, hogy ez véget érne.

2018.11.08 05:40 Hová tûnt több százezer magyar? - Ide vezetett a tömeges kivándorlás

A Társadalmi Riporttal szinte egyszerre jelent meg a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kétévente készülõ Demográfiai Portré címû kiadványa, melyben Gödri Irén, az intézet tudományos fõmunkatársa jegyzi a nemzetközi vándorlással kapcsolatos fejezetet. A fontosabb számokban és múltbeli trendekben természetesen nincs különbség a két tanulmány között, azonban elõzetesen annyit elárulhatunk, hogy a KSH anyaga a jövõt illetõen sokkal optimistább, mint a Tárki által kiadott Társadalmi Riport.

A Demográfiai Portré szerint 2017 elején az EGT-országokban és Svájcban élõ magyar állampolgárok száma meghaladta a 461 ezer fõt (2014-ben számuk 330 ezer volt). Háromnegyedük a három fõ célországban élt: Németországban (39%), az Egyesült Királyságban (21%) és Ausztriában (15%). Ezt az egyes tagállamok statisztikai hivatalainak tükörstatisztikájából lehet kikövetkeztetni. A Portfolio korábbi 600 ezer körüli becslése azért tér el ettõl, mert véleményünk szerint a 100 ezres magyar populáció erõsen alulbecsült az Egyesült Királyságban.

A tükörstatisztikák további hátránya, hogy csak a legálisan, bejelentve az országban tartózkodókat mérik, illetve nem számolnak az egy évnél rövidebb tartózkodással.

A KSH megállapításai szerint 2007-tõl kezdett el növekedni a kivándorlási kedv. Az ezredforduló környékén évente 22-25 ezer magyar bevándorlót regisztráltak az európai országokban, ez a 2004-es uniós csatlakozásunk után sem nõtt számottevõen. 2010-re viszont ez a kivándorlási ütem megduplázódott, majd a német és osztrák munkaerõpiac megnyílásával tovább gyorsult. Gödri Irén megállapítása szerint 2012-15 között már legalább százezer ember vándorolt el csak Európán belülre.

Fordulat a magyar kivándorlásban: kiábrándultunk Európából vagy már mindenki elment, aki akart?
Klikk a képre!


A klasszikus kivándorlók mellett léteznek az ingázók is, akikkel a fenti statisztikák nem számolnak. A külföldi telephelyen dolgozók száma az ezredforduló elõtt néhány ezer volt, majd 2004-re elérte éves átlagban a húszezret, a válság hatására pedig tovább növekedett. A német és osztrák piac megnyitása adott újabb lökést, a 2010-es 50 ezerrõl 2016-ra 116 ezerre nõtt a szám, de 2017-ben ebben is megtört az emelkedõ trend.

Fordulat a magyar kivándorlásban: kiábrándultunk Európából vagy már mindenki elment, aki akart?
Klikk a képre!


A 2006-16 között végzett munkaerõ-felmérések alapján egyébként nem meglepõ módon az ingázás elsõsorban a dél-dunántúli és nyugat-dunántúli régiókban jelentõs, illetve rövidebb idõtartamú mozgásokat tapasztalni Észak-Magyarországon.

A külföldön élõ magyar állampolgárok számát 2011 óta azok a személyek is növelhetik, akik az egyszerûsített honosítás révén a szülõföldjükön (többnyire a szomszédos országokban) szereztek magyar állampolgárságot, majd ezt követõen vándoroltak ki a különbözõ célországokba. Ez a hatás is érezhetõ már, Ausztriában 2017-ben meghaladta a 12 ezer fõt, az Egyesült Királyságban pedig mintegy tízezer fõ volt azon magyar állampolgárok száma, akik nem Magyarországon születtek (köztük szerepelnek azonban az adott befogadó országban született magyar állampolgárságú gyermekek is) - olvasható a tanulmányban.

Elindultak haza a magyarok

Az elvándorlás növekedésének üteme 2013-ban mérséklõdött, majd 2014-2015-ben megállt, 2016-ra pedig csökkenés mutatkozott - olvasható Gödri Irén tanulmányában. A csökkenés a hazai adatokban és a tükörstatisztikákban is megfigyelhetõ. A fontosabb célországok közül Ausztria esetében viszont a regisztrált magyar munkavállalók száma tovább nõtt.

Amellett, hogy egyre kevesebben mennek el, az utóbbi években erõsödött a visszavándorlás is, bár az talán még nehezebben mérhetõ, mint az elvándorlás. A Mikrocenzus adatai alapján 2016-ban 242 ezer olyan magyar állampolgár élt az országban, aki itt született, és élete során legalább 1 évet külföldön élt; ebbõl 130 ezren 2000 után voltak külföldön. Vagyis már az a tábor is százezresre tehetõ, mely átmeneti külföldi tartózkodás után hazatért.

A tanulmány is kiemeli, hogy egyelõre nem lehet a kivándorlás trendszerû csökkenésérõl beszélni, egyelõre korai lenne kijelenteni, hogy a hosszabb távú trend is megfordult.


A kivándorlási kedv mérséklõdését a migrációs potenciálra vonatkozó vizsgálatok is alátámasztják. A csúcs 2012-ben volt, amikor a felnõtt lakosság közel ötöde tervezett valamilyen típusú migrációt, majd onnan csökkenni kezdett, 2013 és 2016 között 13-16% között ingadozott. A 2016-os Mikrocenzus kapcsán is készült olyan felmérés, ami szerint a 16-64 éves korosztály 8,4%-ának volt valamilyen kivándorlási szándéka a következõ két évre. Ez 510 ezer potenciális kivándorlót jelentett.

Említettük már, hogy a visszavándorlás pontos mértékét nagyon nehéz meghatározni, legfeljebb becsülni lehet. Az egyes európai országok tükörstatisztikái tartalmazzák az onnan "kivándorló" magyarokat, de nem lehet tudni, hogy esetükben mekkora arányban beszélhetünk hazatérésrõl, illetve hányan mennek tovább valamelyik harmadik országba. Továbbá az egyes európai országokból kivándorló magyarok közt azok is szerepelhetnek, akik már ott születtek, az õ esetükben viszont nem beszélhetünk "visszatérésrõl".

A német statisztikai hivatal adatai szerint az országból 2001 és 2006 között évente mintegy 15 ezer fõ vándorolt ki Magyarországra, akik közül vélhetõen sokan visszatérõk voltak. 2007-tõl aztán a számuk növekedni kezdett, 2014-re elérte a 40 ezret. Hasonló tendencia figyelhetõ meg Ausztriában csak kisebb ütemben, onnan évente 6-7 ezer magyar térhet haza.

A visszatérõk számát az adott évben bevándorlók számához viszonyítva Németország és Ausztria esetében azt látjuk, hogy ez az arány néhány évig csökkent, majd 2012, illetve 2013 után növekedni kezdett. A legutóbbi adatok szerint ez Németország esetében meghaladta a 80%-ot, Ausztriában pedig 55%.

Vagyis még mindig lényegesen többen mennek el, mint ahányan visszatérnek, így igazi trendfordulóról nem beszélhetünk, legfeljebb a kivándorlási ütem lassulásáról. Az üdvözítõ az lenne, ha sikerülne elérni, hogy többen térjenek haza, mint ahányan elmennek egy évben. A tanulmány kiemeli, hogy a hazatérések véglegessége is bizonytalan, korábbi kutatások szerint ugyanis akik már éltek vagy dolgoztak külföldön, azok kétharmada tervez újabb kivándorlást.

Fordulat a magyar kivándorlásban: kiábrándultunk Európából vagy már mindenki elment, aki akart?
Klikk a képre!
Link

Hozzászólások

4 #20 Posta Imre
- 2018-11-15 15:18
Bivaly a "keleti" vonatokban nem vagyok bizonyos. Akkor sem voltam, mikor erre "reális lehetõség" mutatkozott. Benne volt a pakliban, hogy egyszerûen eltûnik a család örökre, mintha nem is lett vona(t). Ez egy ilyen "világ". Korábban írtam, hogy ezen már nem agonizálok, ahogy az sem érdekel, lesz-e háború tevõlegesen, vagy csak ilyen "hibrides". Ha itt kell lennem és van ehhez akarat. akkor vagy nem eresztenek ki, vagy visszahoznak. Mindkét esetben bizonyítják, hogy nem dönthetek, tehát vesztettek. Ha meg úgy kavarják a xart, hogy dolgom vona, de nem hagyják, mint, ahogy eddig sem, úgy szintén vesztettek. Ez egy vesztes játszma.
8 #21 miskolcilaci
- 2018-11-15 16:24
Ahogy látom semmi nem változott sok-sok év óta. Kivétel a technológia. Nos azzal még jobban tudják karanténban tartani a népet.
99 #22 MORMOTA1968
- 2018-11-15 17:12
Kedves Talpi! Én biztos vagyok benne, hogy ti nem fogjátok feladni a küzdelmet soha és itt hagyni a szülõföldet örökre, mint azt tették sokan, a zsidók beözönlése utáni évtizedekben, kiuzsorázva, kisemmizve! És ahogy tették akkor és évezredeken át, ugyan azt teszik az emberiséggel mind a mai napig. Nem a pénzzel van gond, hanem a kamat alkalmazásával, az tette tönkre mindig a világ országait, birodalmait. Vagyont, ha már ez a mániája az emberiség jó részének, nem pénzben, hanem valós, kézzel fogható, hasznos értékben kellene felhalmozni, mert a pénz csak szemfényvesztés, átverés, akár csak a vallások és egyéb ideológiák. Elnézve ezeket a régi háborús dokumentumfilmeket, egyszerûen nem tudom megérteni, hogy tudták, tudják rávenni mindig az embereket, hogy a hatalmaskodók, hatalom mániások érdekeiért egymást öljék, egymás országait pusztítsák. Hitlert mind a mai napig sokan istenítik, pedig egy fa@ volt, mert nem állt meg a határnál és nem arra használta fel a néptõl kapott hatalmát, hogy országhatárain belül védje meg a saját területüket, mindazt, amit a német néppel felépíttetett. Talpra tudta állítani az elsõ világháború után tönkre tett Németországot és a német népet, saját belsõ pénz használatával, aztán mint egy vásott kölyök lerombolta a szépen felépített homokvárat. Rengeteg embert küldött a halálba teljesen feleslegesen, köztük rengeteg magyart is és amit végül is elért, az az lett, hogy sok százezer, sok millió fiatal férfi és nõ nem tudta tovább örökíteni génjeit, mert idõ elõtt kellett kegyetlen körülmények között elhalálozniuk. Hitler másodszor is tönkre tette Németországot, de nem csak Németországot, Magyarországot és a magyarokat is. Minden véráldozattal járó háború, véres forradalom, szabadjára engedett, ki tudja hol kitenyésztett vírus, lásd: USA-ból elindított spanyolnátha járvány "NÉPESSÉGCSÖKKENTÉSI PROGRAM IS EGYBEN!!!" Mennyi minden jót kapunk mi az USA-ból, ugye? Egyszer már illene megköszönni nekik! Az USA bankárok és az úgynevezett "üzletemberek" közremûködése nélkül, köztük Ford-dal is, sohasem kezdõdhetett volna el két véres és pusztító világháború!!! És most ugyan onnét, ugyanazoknak vagy az akkori dinasztiákat váltó más dinasztiáknak köszönhetõen készítenek elõ évek óta egy minden eddiginél véresebb, kegyetlenebb és pusztítóbb világháborút. Persze ebben nyakig benne van a vatikáni jezsuita rend is, minden egyéb szervezetével, titkos társaságaival együtt, nem is beszélve az európai bankárdinasztiákról és azokról, akik szabadkõmûvesként ismertek. Mindenkit, aki tudottan benne van a szabadkõmûvességben ki kellene irtani!!! Nem szabadna megtûrni a jelenlétüket sem, egyetlen országba se!!! s_ezt-ni s_ratata
99 #23 MORMOTA1968
- 2018-11-15 17:35
Tóth Ferencnek van egy nagyon jó elõadása, amiben többek között arról is beszél, hogy miért nem tud gyõzni technikai fölénye ellenére sem az USA hadserege egyetlen általa indított háborúban sem? Mert eleve nem is akarnak gyõzni! Nekik csak a káosz kell, hogy a bankárok és egyéb férgek szabadon halászhassanak utána a zavarosban! Nem érdekük, hogy a lepusztított országokban továbbra is ott maradjanak, elég ha egy általuk hatalomba helyezett bábkormány kiszolgálja az érdekeiket. Ha ott maradnának továbbra is a meghódított területeken, az nekik rohadt sok pénzbe kerülne, anyagi és emberi áldozatokba, csak állandó gondjuk volna vele, mert nekik kellene gondoskodni az infrastruktúra újbóli felépítésérõl és minden másról is. Ráadásul a helyi lakosság miatt sohasem érezhetnék magukat biztonságban. Lásd: Afganisztán, Irak, Szíria, stb...Eddig, ha becsõdölt a mocskos bankárok uzsora üzlete, mindig háborúkkal oldották meg a dolgot, mert a háborúnál nincs nagyobb üzlet! A lepusztított országok új kormányai kiktõl is kérhetnének pénzt és minden egyebet országuk újbóli felépítéséhez, mint a parazitáktól! Erre ment, megy ki a "JÁTÉK" mindig is!!! Hogy továbbra is megtarthassák a hatalmukat! Az amcsi katona túlélésre játszik, mert tudja, hogy utána élvezheti a hadseregtõl kapott pénzt, zsoldot, nekik ez csak egy kaland, nem a hazájuk földjéért kockáztatják az életüket, mint az általuk megtámadott országok lakói. A megtámadott ország lakossága viszont tudja miért harcol, bátran áldozza fel az életét "már aki" a hazája, szülõföldje védelmében! Nagyon érdemes megnézni Tóth Ferenc: Gyávák, megfontoltak, bátrak és vakmerõk a természetben és a mindennapokban, címû két részes elõadását. HA TUDNI SZERETNÉK AZ IGAZSÁGOT NÉZD MEG HOGYAN MÛKÖDIK A TERMÉSZET ÉS ANNAK TÖRVÉNYEI!!!" s_nezem
75 #24 talpi
- 2018-11-15 18:15
Bivaly!
Ahoz a mozdonyhoz ami az én vonatomat húzná vagy tolná most kezdik bányászni az ércet :)
75 #25 talpi
- 2018-11-15 18:23
Mormota!
Nagy az Isten állatkertje, viszont, nem vagyunk idomárok. Már csak azért sem, mert évek óta mondjuk mit kellene tenni, fogganatja szinte semmi.
Vagyunk néhányan akik, szinte naponta vagyunk vegzálva, vagy így, vagy úgy, de teazünk rá.
75 #26 talpi
- 2018-11-15 18:29
Imrém!
Azért nem.mindegy hogy ki, mennyit és mit veszìt.
Rendben érzem a dolgot mégis úgy gondolom a veszteség ellenére nem mi vesztúnk többet.
4 #27 Posta Imre
- 2018-11-15 18:52
Küzdeni lehet sokféleképpen. Adott esetben egyféleképp van ennek értelme és jövõbeni talán haszna. Harc nélküli harc. A kínaiak nagyon csipálják ezt a Szun-ce módszert némi taoval keverve. Ja ma a TAO nagyon divatos. Abból épülnek a "stadionok" és ki tudja még mi és mi nem? Mert a nagy adósság ellenére van itt annyi pénz, hogy a pelyva is irigyeli a devlát. Az "ország" maga lesz a fõdi peredájsz.
684 #28 atacama
- 2018-11-15 19:18
hátha nem is Tomato de egy második de full Birobidzsan az tutti-frutti!
3 #29 Enid
- 2018-11-15 20:59
A bibliai Gan-Eden-t ismerjük mi úgy, hogy "földi paradicsom". Szó szerint viszont annyit jelent, hogy " körbezárt, vèdett hely Èdenben"... hogy a bentieket kellett-e vèdeni a kintiektõl vagy viceversa, most hagyjuk, mert egyèbkènt is csak a teremtèsrõl van szó.
A kifejezés megfelel az irani "pairidaeza" (zárt terület) amely megfelel a görög "paradeisos" (zárt kert), amibõl "automatikusan" következik a magyarban a paradicsom. :o

Esetleg a mieink pontosan tudták, hogy hol, mikor, ki, mit, hogyan... ès nemes egyszerûsèggel megörökítettèk ezt a GanÈ-t nyelvünkben.

Apropó!
Ferenc modifikálta a Miatyánkot. A "ne vígy minket a kísèrtèsbe" helyett a "ne hagyj el bennünket a kísèrtèsben" lesz a hivatalos f ordítás.
Szerinte Sántán hanzott a ..."vígy bennünket a kísèrtèsbe"
(meg valószínûleg sokan meg is fogadták ès ... nnah... èrtitek.)
4 #30 Posta Imre
- 2018-11-16 06:06
Enid a "gané" den már meg van, de ha az Éden-t gan-okkal (fegyver, ágyú) úgy is értelmezhetõ.

Kísértet járja be a világot, a zsidó mocsok!
238 #31 bivaly
- 2018-11-16 19:28
Igen, állandóan a határérték felett van a levegõ szennyezettsége ! Fõleg a nagyobb városokban.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.92 másodperc
3,409,953 egyedi látogató