Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Radnóti Zoltán: Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak

BelföldPár hónapja még kétmillió zsidóról hebregtél sunyi görény. Értem, hogy már rezeg a léc és most "nyitás" van, de nincs kegyelem! Elfogyott! Ha a zsidó közösség csak saját magával törõdik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe sodorja. Radnóti Zoltán fõrabbi véleménye.

A zsidó közösségek a nyugati civilizáció emblematikus kisebbségei voltak bõ két évezreden át, és talán éppen ezért – már a modernitás évszázadaiban – szinte mindig ott voltak a kisebbségek, a nélkülözõk, az alávetettek emancipációs küzdelmeinek vezetõi között – a nõk egyenjogúságának követelõitõl a munkásmozgalmi vezetõkön át az amerikai fekete polgárjogi mozgalomig. Az utóbbiért huszonéves zsidó fiatalok életüket is áldozták. Egyik személyes példaképem, az ikonikus Martin Luther King és közeli barátja, Abraham Joshua Heschel rabbi nem egyszer egymás mellett tüntetetett az emberi egyenlõségért.

Mostanában viszont egyre több irányból hallani, hogy a zsidóságnak immáron nem érdeke többé, hogy a kisebbségek közé számítsa önmagát, mondván, hogy Izraelben önálló és erõs nemzetállama van, ahol õk alkotják a többséget. Vagy érvként említik még az Egyesült Államokat, ahol a zsidóság az egyetlen kisebbségi csoport, amely mintegy fél évszázad alatt felküzdötte magát a közép- vagy akár a legfelsõ osztályba, és kulcsfontosságú mûvészeket, tudósokat, politikusokat, üzletembereket adott Amerikának, így kevés közös problémája, kevés sorsközössége van más etnikai kisebbségi csoportokkal, a fekete, indián vagy latin ajkú lakossággal. Ez a két példa azért különösen hangsúlyos, mert Amerikában és Izraelben él a Föld zsidó népességének döntõ többsége.

Hirtelen azt észleljük, hogy az „örök kisebbség”-nek többé már nincs közös ügye más kisebbségiekkel, viszont vannak rendszeres konfliktusaik Izraelben – az ottani kisebbséggel – az arab lakossággal, illetve Amerikában, ahol az utóbbi évtizedekben több ízben kellett már elsimítani fekete és zsidó közösségek közötti etnikai villongásokat.

Most, hogy a nemzetállami nosztalgiára épülõ, „illiberális” demokráciának van divatja, és úgy tûnik, hogy a nemzeti büszkeségre és szuverenitásra épülõ politikai rendszer reneszánszát éli a nyugati féltekén is, sokak állítják, hogy kimondottan veszélyes lehetne a zsidóknak továbbra is felvállalniuk ezt az idejétmúlt kisebbségi közösséget.

A napokban – a Magyar Hírlapnak nyilatkozva – ezt fogalmazta meg nagyon pontosan, a politikai trendekre leginkább érzékeny magyar közösségi vezetõ, Köves Slomó is, amikor az általa alapított, így személyéhez igen közel álló „Tett és Védelem Alapítvány” brüsszeli irodájának megnyitását jelentette be. Az EMIH, mint mondta, az európai antiszemitizmus elleni harcban kíván majd szerepet vállalni, méghozzá abból a megfontolásból kiindulva, hogy az antiszemitizmus kérdéskörének nem az emberi jogok iránti általános érzékenységrõl, sokkal inkább a konkrét zsidó közösségek biztonságáról kell szólnia.

Vagyis a vezetõ rabbi szerint a zsidó kisebbségek biztonsága garantálható lehet az emberi jogok, mások (a nem zsidók), mindenki emberi jogainak érvényesülése nélkül is, ezért aztán azoknak, akiket az antiszemitizmus zavar, nem feltétlenül kell elkötelezõdniük az általános emberi jogok védelme mellett. Azt a monitoring rendszert csinálják meg majd „õk” - „önmaguknak”…

Még egyszer mondom, Köves korántsem magányos ezzel a véleményével, sokan értenek vele egyet a „zsidó világban”. Tulajdonképpen – napjainkban – ez a kérdés osztja meg a leginkább a hazai zsidó közéletet is. A kicsike és a sokszorta nagyobb szervezet közötti, alkalmanként kölcsönösen pitiáner kiszorítósdin messze túl ez a lényege a Köves Slomó és a Mazsihisz között zajló vitának is, amelyet – és Kövest magát is – illik komolyan venni.

Két okból gondolom azt, hogy Köves Slomó és elvbarátai tévednek.

Az egyik erkölcsi és vallási természetû.

Szögezzük le, a zsidó vallás legfontosabb parancsai nem a zsidókra, hanem „a világ népeire”, azaz „másokra” vonatkoznak. Ábrahám – a Biblia szerint – az özönvíz és a Bábel tornya története, azaz az emberiség nagy kudarcai után azért küldetik el, hogy „benne leljen áldást a föld minden családja”.

Az egyiptomi fogság legfontosabb tanulsága a kisebbségvédelem, az, hogy „szeresd a jövevényt!”. És végül ne feledjük, hogy a próféták azt tanítják, hogy Izrael „a népek fénye” kell, hogy legyen. Az emberi jogok forrása az, hogy az embert már puszta megszületése elidegeníthetetlen méltósággal ruházza fel! Ezt pedig abból tudjuk, abból tanulták az emberi jogok „kitalálói”, hogy Isten saját képére teremtette az embert. Ami természetesen nem antropológiai kérdés, hanem etikai és erkölcsi.

Ha az emberi jogok forrását keressük, a napnyugati civilizáció zsidó gyökereihez érünk le. Ezt, azaz a saját hagyományunkat nem adhatjuk fel! Ha a zsidók csak magukkal törõdnek, paradox módon – megszûnnek zsidóknak lenni.

Ezért – és a magyar nemzeti közösség iránti felelõsség okán – kell szót emelnünk a határon túli magyar közösségek emberi, politikai és kollektív, kisebbségi jogaiért csakúgy, mint a magyar cigány közösség szociális integrációjáért. Erre a hazafiság és a zsidó hagyomány iránti hûség kötelez.

A másik ok gyakorlati természetû.

A történelem azt tanítja nekünk, hogy ha a kisebbségek elleni gyûlöletkeltés, megbélyegzésük, kiszorításuk közvetlenül nem a zsidók ellen irányul is, sõt, ha ez esetleg átmenetileg „privilegizált” kisebbséggé is teszi õket, azért a végén mindig rajtuk (rajtunk) is csattan az ostor.

Pont egy hónappal ezelõtt a pittsburghi merényletet, amelyben 11, többnyire idõs, zsidó embert mészárolt le egy rasszista tömeggyilkos, tulajdonképpen nem a zsidók elleni gyûlölet motiválta, hanem a muszlimokban vagy a közép-amerikai bevándorlókban látni vélt ellenség. A gyilkos a „zsidókra” (a mindig aktuális zsidókra) azért haragudott, mert véleménye szerint õk „segítik” elõbbiek bevándorlását és 80-on, 90-en túli emberek meggyilkolásával kívánta megakadályozni ezt a folyamatot. Érezzük a tragikum abszurditását?

Nem kell csinálni a zsidóknak semmit, még csak ki sem kell állniuk hitük mellett ahhoz, hogy az „eredetileg” nem is ellenük irányuló gyûlölet céltábláivá váljanak. Igen… Egy találó képzavarral akár azt is mondhatnám, hogy a zsidóság a nyugati történelem emblematikus kisebbségének stigmájával éli történelmi életét.

És ezért téved Köves Slomó.

Az ellenünk irányuló gyûlölet attitûdjén nem segít az sem, ha megpróbáljuk megtagadni mindazt, ami zsidóvá tesz minket: a lelkekben lüktetõ sorsközösség érzését. Ezt annulálni nem csak helytelen, de kivitelezhetetlen is.

Az antiszemitizmussal szembeni fellépést eloldozni a kisebbségi magyarok, a cigányok stb. melletti fellépéstõl, vagy a gyûlölet elleni küzdelemtõl általában, azt hiszem, félreértése mind az antiszemitizmus természetének, mind hitünk tanításainak. Egyfelõl ezzel nem védünk meg senkit valójában, másfelõl elhomályosul, milyen isteni feladata is van az embernek Isten képmásaként. Tudnunk kell, hogy aki „emitt” a többséghez tartozik, „amott” kisebbségi rokonait kell, hogy védje.

Így vagyunk ezzel mi, magyarok, mi, zsidók, mi magyar zsidók, zsidó magyarok legkivált. Köves Slomó és én különösen jól tudjuk ezt.

A szerzõ a Mazsihisz rabbitestületének elnöke.
Link

Hozzászólások

75 #1 talpi
- 2018-12-05 19:23
Azta, bammeg,ezt qrvára összekavicsoztad Slo-mo!
Talán el kellene azon is gondolkodni, hogy hol a faxba voltatok két ezer éve, mert itt nem! Sõtt, jew,-rópában sem. Hiszen Hispániában épp ki voltatok meszelve igen sokáig. De mondok jobbat. Már az elsõ háború idején felbukkant a hatmillió, mit tesz a "véletlen" a másodikban szintén.
Csak megjegyzem, 38' ban volt népszámlálás, érdekes mód, 3,2 milliós létszám jelentés volt aktuális/német alaposság/, akkor, mi is van? hét év alatt dupla?
Viszont egy nagy gubanc van.
Ivánék, elvitték az összes tábor teljes nyilvántartási anyagát. Érdekes, abban, közel kettõszáz ezer áldozat van leírva. Igaz, volt aki lopás, volt aki, betegség és volt, ki más büncselekmények okán lett elitélve. Na szóval, nmem kell itt fényezni senkit, fõleg, nem "korommal", mert ugye "fehér ember" nem felejt! De nem ám.
A fekália kenegetést pedig tényleg qrvára be kellene fejezni, mert a sok "iszap" ragadós!
8 #2 miskolcilaci
- 2018-12-05 20:48
A zsidó, a sátán gyermekei mindig is a hókuszpókusz, vagyis a megtévesztés része volt, van, s lesz.
" Mostanában viszont egyre több irányból hallani, hogy a zsidóságnak immáron nem érdeke többé, hogy a kisebbségek közé számítsa önmagát. Sokak állítják, hogy kimondottan veszélyes lehetne a zsidóknak továbbra is felvállalniuk ezt az idejétmúlt kisebbségi közösséget. Szót emelnünk a határon túli magyar közösségek emberi, politikai és kollektív, kisebbségi jogaiért csakúgy, mint a magyar cigány közösség szociális integrációjáért. Így vagyunk ezzel mi, magyarok, mi, zsidók, mi magyar zsidók, zsidó magyarok legkivált. Erre a hazafiság és a zsidó hagyomány iránti hûség kötelez."
Erõsödnek, de már túlhaladták az itt élõk közösségét is.
Errõl árulkodnak ez éven felállított a zárt szelvénybõl álló több méter magas menórák is. Ez jelzés értékû.

Miskolcon:
cdn1.boon.hu/2017/12/IMG_4757.jpg

szabadmagyarszo.com/wp-content/uploads/2017/12/Hanukai-gyertyagy%C3%BAjt%C3%A1s-01-1280x640.jpg
Debrecenben,
s az ország több pontján.

https://szabadmag...yertyajat/
http://obudaizsin...ny-unnepe/
99 #3 MORMOTA1968
- 2018-12-06 02:37
"Azt fogod mondani, hogy a zsidók száma mindenütt csekély. Amikor az "Encyclopedia Britannicában" azt olvastam, hogy a zsidók száma az Egyesült államokban 250 000, írtam a szerkesztõnek és azt írtam, hogy én személyesen több zsidót ismerek ennél és hogy az õ számai bizonyosan hibásak és a valódi szám "25 MILLIÓ!" Emberek mondták nekem, hogy nekik jó okkal az a gyanújuk, hogy sok zsidó üzleti okokból nem adja ki magát zsidónak. Ez kézen fekvõnek tûnik. Meg vagyok arról gyõzõdve, hogy nekünk Amerikában egy "HATALMAS ZSIDÓ LAKOSSÁGUNK VAN!" A téma ismerõi meggyõztek róla, hogy a zsidók növekvõ számban aktívak a politikában". Mark Twain, amerikai író "A zsidókról" címû életrajzából kitörölt írásából "Harper's Monthly Magazine 1899 szeptember.

Szóval senki ne csodálkozzon azon, hogy mit tesz az USA, ekkora tömegû zsidó irányítása alatt több mint száz év óta.

És még mindig azt állítják, hogy az egész világ zsidó lakossága mindössze 16 millió. Hahaha!

Az, amit jelen korunkban mûvelnek az egykori Magyarországon, még a legostobább, legsötétebb ember szemét is fel kellene, hogy nyissa! De kegyetlenül lassan növekszik az ébredezõk tábora!

Alig telt el 50 év, miután megkapták a magyar állampolgárságot és már megpróbálták 1918-19-ben leigázni a befogadó népet. Hálából elkezdték gyilkolni a magyarországi lakosságot. Azóta is ezt teszik. Õk egyre jobban gyarapodnak, szaporodnak, mi egyre jobban fogyunk. Most már többjüket zavarja a felszaporodott, általuk felszaporított cigányság jelenléte, mert már látják, hogy erõsen túlzásba vitték a dolgot. Erõszakot alkalmazva fogják visszavenni az etnikailag megtisztított területeket a saját beszivárgó zsidó telepeseik részére. A magyar és egyéb nemzetiségû fehér lakosság szerintem már jóval 50%-ék alatt van az ország területén. Nézve a tévében idõnként szereplõ gyerekek kiírt neveit megdöbbentõek azok a nevek, mert egyszerûen nem tudom hová tenni õket. Nem csak a családi nevük nem magyar, de még csak nem is Európai eredetû, de már a keresztneveik se beazonosíthatóak. Vajon hány generációnyi volt izraeli gyerek született már egykori magyar hazánk területén az elmúlt közel 30 év alatt? De legyen ennél is több, beleszámítva a komcsi idõket is! A többségnek még mindig nem tûnik fel, hogy "NINCSENEK" A VEZETÕ POLITIKUSOK KÖZÖTT MAGYAROK!" Mind kipás álruhában, álszemélyiség alatt megbújva! s_ezt-ni
4 #4 Posta Imre
- 2018-12-06 06:10
A zsidó mindig hazudik, akkor is, ha levegõt vesz...ka,atra! De itt a "lényeg", hogy ha már valamit tagadnak így NEM IGAZ, akkor az pontosan így van
159 #5 vanyusha
- 2018-12-06 08:25
Sent elisium mezõ i megvan-? a hatmilió idevan összehordva.Nemzeti konzultációval kezdõdött,panaszáradat nyakig szarban,mindenki akarta változást emberi jogok!Kivitelezés futószalagon iparosított kivégzés... Minden évben ünneplik ezt a civilizácót .
267 #6 Perle
- 2018-12-06 09:51
https://www.veter...rimethink/

Az erkölcstelenség , a perverzió is az összetákolt vallásukból ered. Érdekes az errõl az szóló bekezdés.
:o
1119 #7 Csorba Tibor
- 2018-12-06 16:48
Makó-Jeruzsálem

Véres hagyma, szalonka -
de büdös a szalonna!
Jeruzsálem-e Makó?
Eb ura lesz a fakó?

Makó alatt palagáz -
meggyújtom én, ha gyaláz!
Aki tudja, szívja ki,
tûzoltókat hívja ki!

Hagymafürdõ, Makovecz:
csalfa árnyékot követsz:
fa gyökere menóra -
váltsunk álmot valóra!

Világjámbor, jer ide -
itt az élet de üde...
Énvelem meg mi legyen:
tán a fene megegyen?

2018.12.06. Csorba Tibor
154 #8 kakas
- 2018-12-06 18:18
bûnözõpalánták:https://www.youtu...dbGF3x-XUs a fizi-miska beszédes mi?mármint a kérdezõé
238 #9 bivaly
- 2018-12-06 21:18
Ez a levesestál pofájú, szõrös buzi, mint zsidó vezetõ !?!?!?
Derékon kellett volna körül metélni, bozótvágó késsel !
Hol van benne az "ember" ?
146 #10 satu
- 2018-12-07 15:05
Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak...
Nem-e?
Egy kis hiszti a mazsihisztitõl és már landol is a számlájukon másfél milliárd....
http://www.mazsih...12309.html
154 #11 kakas
- 2018-12-08 12:49

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.01 másodperc
3,681,494 egyedi látogató