Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Posta Imre: Nyílt levél minden magyarhoz

GondolatokPublicisztika :: 2009. május 25. 16:44 Polgári engedetlenség, ellenállás minden fronton! Tudom, hogy mindenkiben növekszik a bizonytalanság érzése a jövõnkkel kapcsolatban, és nem csak Magyarország van végveszélyben, hanem a világ és az emberi civilizáció kapott övön aluli ütést egy egyre jobban körvonalazható csoportosulás által irányított, globális támadás keretében. A végkifejlet sem várat magára, mert azok a hazugságok, figyelemelterelõ manõverek, amelyek még nagyon sokunkat álomban, félálomban tartanak, hatalmas anyagi támogatásban részesített médiaeszközökön keresztül, az „oktatás”-nak nevezett, lesilányított képzéseken, és magukat politikusoknak álcázó gazembereken átívelve érte el célját. Minden, ami nemes, erkölcsi és magasztos érték volt az emberben, a politikai maffia szemétdombjára került. Cáfoljon meg valaki, ha van hozzá bátorsága és érvei. A liberalizmusnak nevezett maszlag, valódi méreg a társadalom számára, amely ennek hatására szét is hullott, s épp most kezd újjászervezõdni azokból az öntudatukra ébredt személyekbõl, akik rájöttek a csalás, a nemzetpusztítás tényére, lényegére. A liberalizmus a bûncselekmények, gazemberek, deviánsok pozitív diszkriminációjában valósult meg, amely teljesen a feje tetejére fordította a normálisnak mondható, még értékeket és rendet képviselõk közösségeit. Ma gyakorlatilag köztörvényes bûnözõk vannak irányítói beosztásban, és faji alapon szelektált gazemberek hoznak döntéseket a sajátjaiknak felfogott értékek mentén, miközben így „privatizálják” a többség vagyonát, értékeit, s teszik tönkre a naiv emberek millióit. Ezt nevezik õk demokráciának. Magyarország már csak papíron és a magyarok szívében, lelkiismeretében létezik, mert szétlopták, kiárusították azok, akiknek megõrizni és gyarapítani kellett volna értékeit, megóvni polgárait. Megosztottak bennünket, mert nem vettük idõben észre, hogy „vezetõink” mind egy szálig alkalmatlanok voltak érdekeink képviseletére, az igazságért való küzdelemre. Bûnözõi kör kezébe került a hatalom, amely a népek pusztítására esküdött fel, hogy teljes kontroll alatt tartva, modern rabszolgákként tartsa sötétségben és kiszolgáltatott létben alattvalóit. Magyarország gazdasági csõdje nem a véletlen mûve, és az, aki azt hiszi, hogy ebbõl könnyedén kilábalunk, miközben minden ugyanolyan szép lesz, mint „régen”, az felelõtlenül gondolkodik. A hatalom elárulta a népet, meggyalázta a magyar nemzetet. A médián keresztül folyamatos hazugságaival traktálva hiteti el, hogy majd õk megoldják a maguk által elõidézett helyzetet. Idegen érdekeket szolgálva hazudoznak szép és jobb jövõt a magyaroknak. Ez már pimaszság! Az egész rendszer korrupt és álnok uszítás a normálisok társadalma, a rend ellen. Magyargyûlölettõl visszhangzik minden szavuk és tettük, s minden általuk üzemeltetett média képi és hanganyaga. Ezekben a kezekben összpontosul az „igazságszolgáltatás”, amely tele van olyan magyar nemzetbiztonsági veszélyeztetõ tényezõkkel, amely miatt ezt a rendszert a hozzáértõk mind, a visszaélések melegágyának neveznek. Adják-veszik az ügyészeket, bírókat, és természetesen a rendõröket is, pénzért, pozícióért, hatalomért, vagy csak egyszerûen, mert zsarolhatóak. Számos és bizonyított példa van arra, hogy a hatalom gyakorlói és kiszolgálói milyen bûnös viszonyt ápolnak. Jelenleg – a tények ismeretében - köztörvényesek szabják meg, mi a helyes és mi helytelen. Aki ezt szóvá teszi, bizonyítja, igazát védi és a bûncselekményekre, nemzetellenes tettekre rávilágít, általuk hivatalosan regisztrált „közellenséggé” válik, mint annak idején az „átkosban”. Értsék jól! A nyúl viszi a puskát, amely akár el is sülhet. Több könyvemben, bejelentésemben, nyílt levelemben, feljelentésemben hívtam fel a köz, a jogalkotók és jogalkalmazók figyelmét mindarra, amikrõl most is írok, de ahelyett, hogy korrekt, látványos vizsgálat, nemzetbiztonsági nyomozás indult volna azzal kapcsolatban, hogy izraeli, zsidó érdekek mely mértékben tartják sakkban a magyar államot, miközben a Mossad átitatta minden stratégiai szervezetünket, és a honvédségünk, rendõrségünk lezüllesztésével, kiiktatása mellett, magánbiztonsági cégek szervezõdtek be olyan pozícióba, ahol egy demokratikus államban szóba sem állnának velük, ám éppen azokat támadják, akik értik, merik és teszik a lelkiismereti szabadság és az emberi erkölcs szellemében, a közjó érdekében, ami helyes. A magyarországi zsidóság és cigányság kérdése kényes, de meg nem kerülhetõ nemzetbiztonsági tényezõ. Információim szerint a cigányság körüli egyre szaporodó súlyos problémák mögött, amelyek a magyarokat egyre kritikusabb helyzetbe sodorja, külföldi, izraeli érdekek húzódnak meg. A polgárháború felé sodródó országban a feszültség szítása nem lehet magyar érdek, csakis más idegen hatalomé, ami szemet vetett hazánk nemzeti kincseire. Súlyos a helyzet. Nem gondolom, hogy országunk látszólagos irányítói ne ismernék a kritikus állapotunk elõzményeit, és ne számolnának annak következményeivel. Van okom feltételezni, hogy erõs külföldi érdekek szövik át magánérdek-vezérelvû hozzáállásukat. Ebben a közegben egy TMRSZ, Szima Judit, nagy veszélyforrása lehet a bûnözõ vezetõi körnek, ezért minden eszközt bevetnek, hogy lelki terrorban tartva, rágalmakkal és az õ sajátságos jogértelmezésük szerint lehetetlenítsék el. Több személlyel, szervezettel tettek már így. Velem is ezt mûvelik, semmilyen eszköztõl vissza nem riadva, hiszen az adófizetõk pénzén ezt jelenleg még büntetlenül megtehetik. A magyarok, de az emberiség jó része fel sem fogja, mekkora nagy a baj a világban. A rendõrséget a politikai maffia uralta mindig is az utóbbi 20 évben. Aki Pintért, Gergényit ismeri, annak nem lehet kérdéses, mirõl szól mai is a dráma. Ma csak radikálisan szabad megközelíteni minden kérdést, de fõleg az Igazságot, amelyet nagyon sokan nem ismernek, és nem szeretnének szembesülni vele, mert félelmetes a valódi világ, és ami mögötte van. Országunkat elárulták, hazánkat kiárusították, nemzetünket pusztítják, és ez ellen kötelessége fellépni a maga eszközével minden valódi magyarnak. A gazembereket felelõsségre kell vonni, a jogrendet, közrendet helyreállítani, a biztonságot, a gazdaság mûködésének szétlopott alapjait helyreállítani. Erre nem képes a jelenlegi parlamenti pártok és holdudvarukból szervezõdött, idegen érdekeket szolgálók hazaáruló serege. Magyarország sorsa a magyarok kezében kell legyen, ne a maffia, a zsidók vagy a cigányok dönthessék el, milyen „értékek” mentén pusztuljanak ki a magyarok saját hazájukból! Megértem, hogy nem tetszik annak a kényelmi pozícióban lévõ, haver-koma-jóbarát társaságnak az, hogy egyre többen és egyre erõsebben kívánják a rendet, de jelzem, hogy a számonkérést nem úszhatja meg az sem, aki passzívan támogatta a jelenlegi maffia-rezsimet. Nézzen magába, és vonja le a konzekvenciákat, s valljon színt! Talán megbocsátást nyer! Talán! Draskovics, Bencze és a többi „szintén zenész” pedig szálljon le a magas lóról, mert az a ló döglõdik, másik pedig nincsen. Az ország magához tért lakossága radikális, mert fél, hogy az elkövetkezõ idõszak egyre nehezebb terheit nem tudja elviselni. Változtatni akar, nem pedig újabb politikai maffiát a nyakába venni. Remélem, ezt egyre többen ismerik fel, és hamarosan, a magyarok igen magas százaléka veszi saját kezébe sorsát, és valódi változásokat kényszerít ki. Tudom, hogy az elõttünk álló idõszak nagyon nehéz lesz, mert az ország csõdben van, és az infláció várható mértéke minden elképzelést felülmúló lehet pár hónapon belül. Erõs okom van feltételezni, hogy erre játszanak a háttérben munkálkodó erõk, és az a sokat emlegetett polgárháború elõkészítése zajlik a háttérben. Egy választásokat most a Fidesz nyerne, de õk is csak az idõt tudnák húzni, amíg a végleges forgatókönyv szerint, a jelenlegi áldemokráciát nyílt diktatúrával váltanák fel, nehogy a sok felébred magyar változtathasson a helyzetén, és megszabadulhasson rabszolgatartóitól. Nem lesz ennek jó vége, de így kell lenni, mert rendszert kell váltani és megtisztítani a felgyülemlett szeméttõl, idegen salakanyagtól. Ami most hazánkban zajlik, az már háború. Annak érdekében, hogy a harcot minél kevesebb áldozattal lehessen megvívni, záros határidõn belül nagyon sok embert kell ráébreszteni a keserû valóságra, az elõlünk elhazudott igazságra. Tedd meg a magadét a saját közegedben, és ébreszd a magyarokat! Magyarországot naggyá csak az igazság teheti! (Posta Imre - postaimre.com)
Link

Hozzászólások

1072 #20 fkriszta
- 2019-01-14 19:19
Robag! A büntetõ bolygó "teóriáddal" nem tudok azonosulni, valamint azt sem képzelgem már hogy a leírt instrukcióid kellõen nagy tömegben változást érhetnek el önmagukban. Viszont az instrukciókkal szinte teljesen egyet értek. Azt nem mondom hogy nincs TB kártyám, mer ott lapul, de hogy tõlem 10 éve egy fillért se láttak az biztos. Nem is igényeltem semmilyen "szolgáltatásukat" Az alternatív gyógymódok terén is egyet értünk. Prevenció és kezelés szintjén is igen jó módszerek vannak. 8 éve élünk itt, a gyerekorvost évente egyszer meglátogatjuk hogy ne felejtse el az arcunkat, és kérünk egy hét szabit a fiúknak, amikor azt látom hogy kimerültek. Ennyi a kapcsolatunk :) Nem menzáznak a suliban, én fõzök . Amit lehet saját alapanyagból. Törekszem az önellátásra, a teljes önellátás illúzióját mellõzve. Az egészet pedig nem valamilyen cél eléréséért, vagy valami ellen! Egyszerûen azért mert így látom helyesnek. És igazad van, mûködik :)
Ami viszont mindettõl sokkal de sokkal fontosabb! Az anyagi világ ura az Ember. Az más dolog hogy hagyta az élõsködõt elszaporodni magán. Ha képesek vagyunk rendet rakni, miénk a mennyország :) Ha nem, akkor a pokol. Szerintem...
Megkérdezhetem mit értesz Teremtõ Páros alatt?
116 #21 livia
- 2019-01-14 20:42
Kriszta! Hol élsz?
1180 #22 Robag
- 2019-01-14 20:47
Fkriszta, félreérted a Föld mibenlétét okát, célját és feladatát. Ez NEM büntetés, hogy itt lehetünk. Próbáld kívülrõl nézni a dolgokat egy magasabb síkról. Az univerzum telis-tele van bukott, a Teremtõjüktõl elfordult lelkekkel, akik a sötét erõket választották és szolgálják. Ezek a lelkek pusztulásra vannak ítélve a saját döntéseik okán. Az életben maradáshoz Világosságra, Fényre van szükség. Ezt a sötét oldaltól nem kaphatják meg.

A Teremtõ pont azért hozta létre ezt és még pár ugyan ilyen zárt, mátrix rendszerû, karantén bolygót, hogy a lelkek emelkedhessenek és visszataláljanak a Világosság Birodalmába. Erre, ehhez kaptunk Szabad Akaratot, hogy tudjunk választani, dönteni... ki melyik lovat üli meg, ki melyik oldalt választja. Minden ami körbevesz, amit megélünk ezt a célt szolgálja. Ezért kapott tejhatalmat a sötét oldal "sátán" az anyagi világ felett, hogy döntésre kényszerítse a lelkek nagy többségét. Tõle kapjuk rendszerint a legtöbb tesztet, elfogadjuk, meghajlunk a Belsõ Értékrendünk ellen lévõ dolgoknak vagy tudunk NEMET mondani. Felismerjük és lerázzuk magunkról a gonoszt az ármányt és ezzel utat nyitunk a Világosság felé. Befogadokká válunk a Jóra a Tiszta, Igaz és Önzetlen Szeretetre vagy résztveszünk a lélektelen "játékában". Minden, mégha halálosan gyilkos és pusztító is az Emelkedésünket a kiérlelõdésünket szolgálja.

A Teremtõ ide "számûzi" a bukott lelkeket, hogy emelkedhessenek és építõ tagjai lehessenek az Univerzumnak a Teremtéseinek. Ez a hely egy ugródeszka ahhoz, hogy a halálunk után hova mehetünk és mit csinálhatunk. Nem büntetés... tudom, ez most annak tûnik, de ezért is mondom, hogy minden rajtunk múlik... múlna. Minden elõször gondolattal jön létre... a gondolataink kivetülése a jelenlegi világunk. Akik egész nap a háborúkkal, forradalmakkal, pusztítással... foglalkoznak, annak adják az energiát, arra fókuszál és ezt minél többen teszik, ezek az események fognak megerõsödni, bekövetkezni.

Amúgy az Imréjék rendszerváltó ötletének mennyivel van nagyobb tábora és esélye?! Nekimenni a világhadseregnek? És kikkel?! Azzal a maroknyi emberrel?! Persze, bennem is forrnak az indulatok, de maradjunk most reálisak és mérjük már fel a lehetõségeinket. Nekik végtelen számú ember és utánpótlás van a tarsolyukban. Míg nekünk...??!! Ha a sokak ráébrednének az ittlétük céljára és feladatukra, megértenék és ennek szellemében összefogva cselekednénk, Ignorálnák a rendszert, lehetne kézzelfogható változást elérni. De erre semmi esélyt nem látni. Na ez egy teória arra vonatkozólag, hogy mit lehetne...

Sajnos szükségszerû az összeomlás, mert a jelenlegi létben a változásokra máskülönben esély sincs. Önszántukból az emberek nagy többsége nem fog Szabad Akaratából elfordulni a sötét oldaltól és annak rendszerétõl. Ehhez valami egész pusztító eseményekre van szükség, ami a SZÜKségben felnyitja majd a megmaradt emberek szemét és akkor talán Öntudatukra ébrednek. Az emberiségnek volt egy ciklusnyi idejük arra, hogy megváltoztassák a földi lét minõségét. Ezt, mint a jelek is bizonyítják, elbuktuk. Lehetne a Föld tényleg "paradicsom" ehhez viszont olyan állományra lenne szükség, akik ezt éltetik, megõrzik és vigyázzák. Lehet haragudni a zsidókra és a többi alantas fajra, de õk is csak a sötét oldal csatlósai, azt szolgálják, ezért vannak itt, hogy pokollá tegyék az ittlétünket. Ebben jók, ehhez értenek. De nekünk ezt kell felismerni és ezen kell felülemelkednünk és tennünk ez ellen.
A Teremtõ páros az Égi Szüleink. Akik teremtettek mindent és mindEnkit!
1072 #23 fkriszta
- 2019-01-15 08:23
Robag kedves! Mint írtam, nem tudok azonosulni ezzel az állásponttal ! Tiszteletben tartom a véleményedet, nem kérem hogy másítsd meg, de találkoztam már a szemléleteddel mások által is, akkor sem és most sem...
A másik amit írtál, "Nekimenni a világhadseregnek?" Micsoda? :D Hát ezt beszéld át Imrével, mert vagy te vagy én valamit nagyon rosszul értelmezünk a szavaiból! Rettentõen borúsan szemléled a világot. Te dolgod, legutóbb leírtam a véleményemet.
299 #24 i_gazember
- 2019-01-15 13:11
"Ellen-ért, ért-ellen ..."
Játék a szavakkal! Elõtte állítsunk szabályt vagy utólag? Utóbbi esetén nem ér a nevem, mert lehet nekem is fenntartásom, vagy akár ellent vetésem az ilyen játékot illetõen. Természetesen sem igazam, sem jogom nincsen a kifogásra, de azt mégis én döntöm el, hogy bele megyek-e a játékba. Tévedek?
299 #25 i_gazember
- 2019-01-15 16:05
Robag! Én minden olyan merész ember elõtt megemelem a kalapomat, aki képes a táv diagnózisra, hát még a gyógykezelését illetõ tanácsadásra. Gondolom ennek a bátorságodnak a felelõsségét vállalod.Talán a magam korlátja -és ezt kérlek néz nekem el-, hogy kb. tíz évet az életembõl az egészségügyben eltöltve, fenntartásaim legyenek instrukcióiddal szemben. Írtad volt a "túlzott kálium bevitelt". Tudod, ha valaki, akkor én biztos, hogy a táplálékom nagy részét olyanból fedezem, amire nem jellemzõ a magas kálium tartalom. Nem zárom ki bölcsességedet, de rám biztos, hogy nem érvényes. Csak úgy mellékesen megkérdezem, hogy Te mint ember, nem mégy messzebbre korlátlan felelõsséged birtokában azzal, mikor táv diagnózist, gyógykezelést ajánlasz, egy számodra ismeretlen embernek? Vagy nem vagy tisztában emberi lényed korlátlan felelõsségének tudatával? Mi lesz akkor, ha elfogadom az ajánlásodat, és még sem használ, mi több ront az állapotomon az általad ajánlottak? Fogadjak ügyvédet, és vigyem perre, hogy kártérítés fizetésére kötelezzenek? Ember, azt az ártatlan világot felesd el, amit ide hozol, ami él benned. A világ ettõl sokkal szemetebb ...
75 #26 talpi
- 2019-01-15 17:49
fkriszta!
"Sajnos szükségszerû az összeomlás, mert a jelenlegi létben a változásokra máskülönben esély sincs. Önszántukból az emberek nagy többsége nem fog Szabad Akaratából elfordulni a sötét oldaltól és annak rendszerétõl."
ebben pedig robagnak igaza van, ha tetszik, ha nem.
Mert, ha jól megnézzük, az igazi fejlõdéseket, szinte minden esetben egy totális, káosz, vagy nagy háború elõzte meg.
Ugyanis, az ember akkor döbben rá igazából mily "kicsiny" a Világegyetemhez képest, és korábban mily nagynak, mindenhatónak tartotta magát.
Ekkor és csak ekkor képes rádöbbenni, hogy a természet része, és abban is csak egy porszem, s borzasztóan sérülékeny.
1072 #27 fkriszta
- 2019-01-15 18:14
Talpi! mert most mi van? nem összeomlás? és még zajlik. Mindössze abban a verzióban nem hiszek, hogy ebbõl a nagy csatából átlényegülten egy másik dimenzióba "fellépve" élvezhetjük majd további létünket úgy amblokk akik érdemesek rá. Vagyis de, de nem úgy ahogy Robag képzeli :D inkább maradtam volna csendben :D majd gyakorlom ...
1180 #28 Robag
- 2019-01-15 19:49
fkriszta, ha én csak képzelõdnék... teóriázgatnék, nem pötyögnék Ide, az Ország egyetlen olyan oldalára, ahová és akiknek még Érdemes! De hidd el, a végén, minden Értelmet fog nyerni. Meg fogjuk látni!

i_gazember, minden általad elfogyasztott élelmiszernek sokszorosa a káliumtartalma, mint amire az emberi szervezetnek szüksége lenne és ne okozna szív és érrendszeri betegségeket. Ha megnézed a világ betegségi statisztikáit, mindenhol a szív és érrendszeri betegségek viszik a pálmát. Ellenben a nátriumszegény étrendet, pont a gyógyszer és egészségipar szorgalmazza és erõlteti a médiával karöltve. De ezt akkor itt a magam részérõl lezárom, hisz a gyógyszeripar kiszolgálói az orvosok ezt nálam biztosan sokkal jobban tudják.
Próbáltam rávilágítani, általánosságban kifejteni a Te általad említett betegséged okát, lehetséges gyógymódját. És azt, hogy lehet egészségügy és gyógyszeripar nélkül is Egészségben (csak nélkülük) élni. Van Természetes gyógymód, minden "betegségre" amire az orvos csak a mérgeiket képes felírni, amivel tovább betegíti persze az embereket. Mikor összeomlik hamarosan a rendszer, ne adj isten, kitörne a III. Világháború, nem lesz gyógyszer! Így érdemes szerintem a Természetes gyógymódokat is számításba venni, mert elõször a gyógyszerfüggõ embercsoport fogja feldobni gyógyszerek híján a pacskert. De a Te életed, Te döntésed!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.80 másodperc
4,606,387 egyedi látogató