Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gyökeres változás - 10 éves a Magyarok Felelõs Nemzeti Kormánya

Gondolatok10 évesek lettünk! Ez azért nagy szó. Pontosan ez mit is jelent, nem biztos, hogy a jelen ad rá választ, ám sem szégyenkezni-, sem büszkélkednivalónk valóban nincs. De még lehet! Akkor is, most is ez lehetett az egyetlen értelmes döntés. Tegnap Szigetszentmiklóson megalakult a Magyarok Felelõs Nemzeti Kormánya! Alakul a szervezetünk, belsõ struktúránk, ahogy ez ilyenkor lenni szokott és ez egy komoly szervezeti munka. Annak érdekében, hogy a nemzeti egységet sikerüljön megteremteni, alázattal viszonyulunk az elõttünk álló feladatokhoz, annak tudatában, hogy nemzetünk félrevezetett rétegei mindabból ami a világban zajlik, mit sem értenek, s azt gondolhatják, hogy a megosztás érdekét szolgálja minden olyan kezdeményezés, ami a jelenlegi rendszer létjogosultságát megkérdõjelezve, a fölé helyezve magát kilép a megszokott keretek közül. A munka java csak most kezdõdik, de bízok abban, hogy a nemzet, a magyarság javát szolgálva, önzetlen és önfeláldozó embereszményt, az igazság és a hit támasztotta reményt képviselve ennek az útnak a végén összeérnek az összevaló szálak és erõs fonattá állhatnak egybe. Ezt csakis a teljes rendszerváltás reménye, az eddigi hazug és nemzetpusztító politikai manõverektõl terhelt rendszer, a nem is titkoltan faji alapon mûködõ kontraszelekció radikális megszüntetése adhatja meg nekünk, magyaroknak itt, Magyarországon. Úgy legyen!Korunk a politika kora végéhez közeledik, mert korszakváltás elõtt állunk. Technikai fejlettségünk messze meghaladja az értelmi képességeinkhez mért kezelhetõség szintjét. A rendszerek megdõlni látszanak, az eszmék ellaposodtak, kiüresedtek, az emberek összezavarodva az értelmi és érzelmi kapacitásuk alsó perifériájára csúsztak vissza. A butaság bûvöletében azok az erõk néznek most farkasszemet egymással, amelyek mindig is jelen voltak és a frontvonalaikat folyamatosan igazgatva a végelszámolásra várva támadták a másikat, s ezzel védekezésre kényszerítve olyanokat, akik az elemi REND mesterei voltak és annak õrzõi maradtak. Mindennek, ami most történik, múltja van. Mindenkinek, aki most él, múltja van, s gyökerérõl ismerszik meg a nemzet ereje, amely esetünkben már egyre kevesebb termést hozva végítélet elõtt áll. Feladatunk nem az, hogy megmagyarázzuk ennek minden okát, hanem felismertessük az elkerülhetetlen szükségszerûségét a változtatásnak. A magam részérõl akkora alázattal viszonyulok mindehhez, amekkorára emberi erõmbõl kitelik, de ne értsen senki sem félre. Erõ nélkül az alázat is egyfajta képmutatás. Az erõ pedig a tudás, a jónak, a helyesnek tudása! Ez az igazság. Ebben semmi politikai manír, meddõ tiszteletkörök, álnok ámítás nincsenek, mert mindez nagyon egyszerû. A végén csak egy maradhat! Mindig csak egy, s mindenki ennek az egynek a harcát vívja önmagában, egyedül, bár társakkal körülvéve, de lényegében magányosan. Aki megérti ezt, abban megszûnik a félelem és felül kerekedik a szellemiség az anyagiasságon, mert a félelem alapvetõen anyagi tulajdonság, ahogy ezt megtapasztalom. Ha szentekké nem is, de emberekké kell tudnunk válni! Ha tanítók nem lehetünk, de jó tanítványokká kell válnunk, s ha hõsök sem lehetünk, legyünk azzá, amivé a jelen kor körülményi közt a szívünkre hallgatva feloldozást kérve válhatunk. E kor kitermelte már a hulladékát, amelyen felül kell tudnunk emelkedni, két lábbal bár a fertõben topogva, de kezeinkkel a magasabb célok, a megértés és a megélés, az elhívás felé. Mindenkinek dolga van itt, s oka annak, hogy van, létezik. Eddigi utam során nagyon sok kiváló emberrel hozott össze a sorsom, s jófajtáim gyarapítottak építettek, tanítottak éppúgy, mint ahogyan én is hatással lehettem rájuk. Ennek eredménye a jelenlegi állapot, helyzet, stáció. Megértem sokak elfogultságát azzal az értékrenddel kapcsolatosan, amit eddig képviseltettek velük, de én a szabad akaratról beszélek, amelynek a feltétele a félelem leküzdése. Megosztottságtól rettegnek azok, akik nem képesek hinni. A rendszer magától is szétesik és magával rántja azokat, akik a rendszert képviselõkre aggatták naivitásuk diktálta, semmit nem jelentõ szavazataikat. De még jó, hogy eddig csak a szavunkat vették, mos viszont már nyilvánvalóan az életünk a tét. Ezt még azok közül is kevesen értik és élik meg, akik arra vállalkoztak, hogy a „bulinak” véget fognak vetni. Még ifjú koromban olvastam egy fantasztikus novellát. Egy harcos ment megvívni a szellemek szigetére az ismeretlen ellenséggel. Mikor átért, látta, hogy rengeteg tetem hever szanaszét, páncélosan. Mikor megjelent a szellemharcos, hogy megküzdjenek, ádáz tusa indult be, de közben elméje tiszta maradt és a csata hevében mégis megfigyelte, hogy a sok elhalt halálát más és más fegyver okozta, s nem az, amivel a szellemharcos is vívott. Megértette, hogy végzetüket mindig a saját fegyverük okozta azoknak, akik harcba szálltak a legyõzhetetlennel. Megértette, hogy a szellem mindig éppen csak annyira tusakodik, hogy ne gyõzze le õt. Mikor ezt felismerte, rájött, hogy ha gyõz, akkor veszít. Ha legyõzi a szellemet, akkor magát teszi azzá. Leeresztette a kardját és a végzetes csapás nem ártott neki, amely ellen oly ádázul verekedett. Ez jó! Úgy gyõzni, hogy veszítesz? Nekem tetszik az elképzelés, s valójában mindig így is van, mert amíg az egyik fronton nyugodtan megveretheted magad, addig a másikon csak így nyerheted el a tisztességet. Ennek olvasatában értsétek jól: nincs egység, amelyet meg lehetne bontani, mert akkor az nem az volt. Kérdéseimmel, témáimmal szeretném elérni, hogy azok, akik képesek gyõzni, megtegyék a másik szinten azt amit kell, s ne bukjanak el méltatlanul, esélytelenül egy nem nyerhetõ közdelemben. Korábbi írásaimban is erre sarkalltam, s nem véletlenül nem tárhatom fel mindazt, mit idáig megtudtam, megismertem, mert úgy is csak kevesen értenék meg az okát, s valóban nem szeretném az ellenfeleinknek megadni az a helyzeti elõnyt, amivel már nem rendelkeznek. Szellemileg, erkölcsileg is kikaptak, de nagyon. A tudósok, akikkel kapcsolatban vagyok, mintegy 40 évvel ezelõtt kezdtek leszakadni a „mátrix”-ról és így az nem is akadályozta õket a fejlõdésükben. Egyéni és rögös utat kezdtek el járni, ahogy mi is itt, éppen most. Ígéretük szerint addig támogatnak, amíg azon az úton vagyok, ami a magyarság számára üdvös, és ebbõl kifolyólag igaz. Érzem ezt és nem kételkedek, mert olyan erõtérben vagyunk, ahol a szavaknak már nincs értelme, ha nem igazul hangzanak el. A szellemi fölény nem a politikában érvényesül, s ott nem is juthat érvényre. Ezeket a köröket messze elkerüli. Mikor Karaullal beszélgettünk, annak amit mondott , számomra ez volt az egyik olvasata. Merj magyarnak lenni, ha erre születtél!


postaimre - 2010, január 18. hétfõ-14:24'49" Nyomtatóbarát változat
Hozzászólás: 159
Link

Hozzászólások

116 #20 livia
- 2019-01-18 21:17
Nem tudom mikor léptem, de azóta itt vagyok. No, azért akkor nagyot léptem. Hogy azóta toporgunk, nos, azért van, mert sokaknak még lépni kéne! Nagyot!
75 #21 talpi
- 2019-01-19 04:55
Úgy,ébresztés, vagy ébredésként, ha nem volna a Posta oldal, /nem túlzok, mert meggyõzõdésem,nem csak az enyém/, akkor itt, ájrópában, de fõként, itthon, már egymás torkát nyiszálnák.
Ugyanis, sehol máshol nem kerültek nyilvánosságra olyan összefonódások, tények és aljas, politikai szándékok, melyek, hazánkat/bár most sincs sokkal magasabban/ a bányász béka segge alatt, 50 m-el tartaná. Amúgy sem túl magas életszínvonal, még itt sem tartana, a termõföld már rég idegen kezekben volna, nemzeti kincseinkkel pedig rablók kereskednének. Mára, csak Mé-szaros Lõ-rincek és Ma-tolcsyk játszadoznak, látszólag, nemzeti lepellel takarva. Holott tudott, a felcsuti Ramszesz, mint egykor Göring marsal gyûjtögeti, "királysága" berendezéseit, freskó takargatási céllal.
99 #22 MORMOTA1968
- 2019-01-19 05:27
Azt azért nem mondanám, hogy Imre és a többiek, meg mi így egyben nem értünk el "semmit sem" az elmúlt közel 10 év alatt a szövegelésünkkel, bár én még nem vagyok olyan régen itt köztettek. Fogalmam sincs számszerûleg, hogy hányan köszönhetik ébredésüket Imrének és másoknak, akik ténylegesen is tettek azért, hogy ha lassan is, de valamiféle változás beinduljon, legalább a fejekben, de más szinten is. És azért alakultak azóta kisebb közösségeket összefogó szervezkedések is. Igen! A világot 6000 éve uraló Babilóniai maffiát nem egyszerû legyõzni! "6000 ÉV AZÉRT MÉG IS CSAK 6000 ÉV" és hol voltak még akkor a zsidók? Õk legfeljebb 3000 éve léteznek, ha léteznek, mert még ez sem biztos? Semmi sem biztos! Csak a "FOLYAMATOS HAZUDOZÁS, TÖRTÉNELEM HAMISÍTÁS!" Ez az egész "Gyarmati Éva" és mások szerint is Babilóniában kezdõdött, 6000 éve és a kamat, uzsora kamat, ami azóta formálja a világtörténelmet, bizony a babilóniai papok találmánya, akik nagyon értetek a matematikához és a nép birkásításához. Ma sincs ez másképp és az állítólag ott is járt zsidóság hozta ezt az egészet magával Európába és keletebbre, erre meg arra! Azóta is ez a jól bevált, kipróbált pénzügyi, uzsora rendszer ural le mindent és szinte mindenkit világszerte! A minket uraló maffiát szavakkal nem, csak tettekkel lehet legyõzni! Sajnos a "TÖBBSÉG" úgy van vele, hogy amit eddig "tanultak" az nekik bõven elég egész hátralévõ életükre és az "ÚJAT" már nem képesek, nem akarják befogadni, vagy legalább elgondolkozni rajta! Pedig az élet arról szól, hogy "A JÓ PAP IS HOLTIG TANUL!" Még ha nem is vagyunk papok, csak papolók! Ha láttátok a "Keresztapa" film trilógiát, akkor magatoktól is rájöhetettek már, hogy a "MAFFIÁT" csak fegyverrel lehet legyõzni, persze "CSAK IDEIGLENESEN" mert újra és újra felépíti az "ÚJ RENDSZERÉT!" Filmekben léteznek olyan "TITKOS ÕRZÕ SZEKTÁK" akik arra esküsznek fel egész életükre, hogy ezt megakadályozzák életük árán is, ha kell! Hogy a "GONOSZ" újra és újra erõre kaphasson, feltámadhasson! Az is csoda, hogy egy ilyen "VILÁGURALÓ MAFFIA" szorításában még nyekereghetünk keserû sorsunk feletti bánatunkban! Voltak idõk, nem is oly rég, mikor sokkal kevesebbért is földalatti börtönök mélyén tûntek el emberek örökre! És õket nem keresik a Dunában, se a föld alatt cionék ma regnáló helytartói! Egy "CSODA" hogy még pofázhatunk egy teljesen legyarmatosított ország területén, ami egykor valóban a magyaroké volt! Hogy lesz is e még, az csak az "ÉBREDÉSEN" múlik, semmi máson! CSAK RAJTUNK MÚLIK, POFÁZÓKON! Ha mi is kussolnánk, mert úgy sem érünk, értünk el semmit a pofázásunkkal, jajongásunkkal, akkor "TÉNYLEGESEN VÉGE MINDENNEK, MERT FELADTUK!" De nem adtuk fel és "NEM ADJUK FEL, MÍG ÉLÜNK ÉS ÉLNI HAGYNAK MINKET, MÁR AMENNYIRE!" Nem egy országban vették már át puccsal a hatalmat, nálunk még ezt sem merik meglépni! Miért? Mert az állítólagos ellenzéknek is ugyanaz a gazdája és tudják, tudhatják, hogy mivel jár, ha az õket etetõ kezekbe harapnak! Tehát megyen tovább a "SZÍNI ELÕADÁS A BIRKÁK TÖMEGEINEK!" A "nép" az áldott "birkatürelmû" nép, meg "SZABADKÕMÛVES" irányítás nélkül nem hajlandó beindulni és magától puccsal átvenni a hatalmat a cion-jezsuita vagy jezsuita-cion maffiától! A kettõ egy és ugyanaz! A központjuk is még mindig ugyan az, egy 1000-es lakossággal rendelkezõ maffia központ! Bár többen vagyunk, mint a minket leuralók, de még sem megyen a dolog, mert sajna a többség is "ZSIDÓSÍTVA" lett! A gondolkozásuk, sõt tán még a lelki világuk is, mindenféleképp! Olyan egyszerû volna odamenni és letartóztatni az egész bandát, legalábbis elméletben! Gyakorlatban már nem csak a testõreikkel, Knesszet védelmezõkkel kellene szembe néznünk és nem csak az idegenbõl hirtelenjében ránk küldött zsoldosseregekkel, izraeli katonákkal, akik már itt vannak vagy bármikor idehozhatók, hanem a cion uralta rendõrség, maradék honvédelem tagjaival, TEK, mindenféle kommandók, most még lapuló bérgyilkosok, akik tetõkrõl, padlásokról szeretnek lõdözni, felfegyverzett zsidó-cigány gárdákkal és el ne feledkezzünk, de még csak véletlenül sem, a "VÉGTELENSÉGIG ELVAKULT" híveikrõl, akik azért, hogy tovább nyalhassák a megszokott és megfelelõen büdös seggeket, még az életüket is hajlandók feláldozni rabszolgatartóikért! s_ezt-ni Bezony! Egy ilyen "AKCIÓ" még "Polgárháborús" vérengzéssé is fajulhatna! És ezt ugye sokan, sokunk szeretné elkerülni! Van egy rossz hírem! Nem fog menni! Aki még hiszi, hogy békés, vértelen úton is szabadulhatunk parazitáink szorításától, az nem egyszerûen "végtelenül naiv" de hülye is! Hány milliárdan is szolgálják jelenleg a "KITALÁLT MÓZES" vallások valamelyikét, a "SZENT HÁROMSÁGOT" mint "judaizmus, Saul rabbi judeo kereszténység és az ezekbõl kinövõ iszlám vallásokat? Na ezeket legyõzni, a "BUTASÁGOT" a több ezer éve beléjük sulykolt dogmatikus hülyeségek csokrát" na ez az, ami túl nagy falat bárki számára is! Nem az a "MAROKNYI" elit és testõreik" tartják fent ezt a fajta uralkodási rendszert, hanem az õket híven kiszolgáló milliárdok! Akiknek fel se tûnik, miért hívják "ÚRNAK" mindhárom vallásban, miért "HÍM-esitik, a világot megszülõ "ANYÁT" a felfoghatatlan, körülírhatatlan "TEREMTÕ" erõt? Mert hogy Istenbõl, jelentsen bármit is, bizonyos erõk "FÉRFIT" fabrikáltak és tették ezt sikerrel! MERT UGYE SZÜLNI MINDIG A FÉRFIAK SZOKTAK, MIÓTA VILÁG A VILÁG? s_vigyori No, ennyi marhát, ami ezt a bolygót ellepi, ezeket legyõzni! No, akkor gyûrje fel az inge ujját, aki férfinek érzi magát, azt veselkedjen neki a "MUNKÁNAK" csak arra vigyázzon, nehogy beletörjön a "GRÁNIT KEMÉNYSÉGÛ FEJEKBE" vágott fejszéje, netán fûrésze! s_hee Szerettem volna kicsit körbe írni, ahogy tõlem már megszokhattátok, hogy miért vagyunk "KU@VA NAGY BAJBAN!" Az igazi ellenségeink körbe vesznek minket és egyáltalán nem azok, akik a bárdot lengetik, suhogtassák a fejünk felett! Õk valójában maguk az "ÁLDOZATOK" a hóhérok segédei, de õk azt "VALAMIÉRT SOHASEM LESZNEK KÉPESEK FELFOGNI ÉSSZEL, HOGY EGYSZER MINDEN SORBAN ÁLLÓ BIRKÁRA SOR KERÜL!!! Szolgálja bármilyen híven is hóhéraink erõfeszítéseit a világuralom megszerzésében! Azért könnyû leuralni az emberiség nagy részét, mert ez "TUDATI SZINTEN" történik! Nem kellenek ehhez feltétlen "ERÕSZAKOS" módszerek, vannak ennél sokkal, de sokkal "KIFINOMULTABB" eszközeik is! A világ "HÓHÉRAINAK" ma már szinte semmi dolguk! Õk ma már modern technikával, távirányítóval a kezükben kényelmesen hátradõlve kipárnázott foteljeikben, késõbb "BEÁLDOZÁSRA ÍTÉLT" hóhér segédeik segítségével, közremûködésével intézik, irtják a világ népeit! Nézz csak meg egy régi dokumentumfilmet, vagy akár egy jelenkorit, milyen lelkesen mennek megdögleni "CSUPÁN AZ ÜZLETRÕL, NYERESÉGRÕL SZÓLÓ" háborúkba milliók és százmilliók tömegei! Az "amcsi" fiataloknak csupán csak egy jó buli, ahol mindent szabad, bármit megtehetnek az "ellenségnek kikiáltott szerencsétlen helybéliekkel" minden cion-vatikán által irányított, távvezérelt háborúban! Csak akkor jönnek rá, mibe is mentek bele, mikor már darabokban viszik haza, de még élve! Mert ugye, aki meg-hol, kipurcan a csatamezõn, az mán nem bánhat meg semmit se! Nem írom le újra és újra, hogy mi az "EMBER" többségében, mert minek ismételjem önmagam! Egy értelmes fajta, az biztos! s_vigyori
75 #23 talpi
- 2019-01-19 05:54
Mormota
Igazából a baj, kicsiben kezdõdik-kezdõdött. Hiszen, mit is kellett elõször tennie, cion-nak? Szét kellett verni a családokat-törzsi közösségeket, ott , amennyiben megindult a bomlás, a beígért pénz, vagy netán, csalárdul megszerezhetõ "méltóság" okán, na onnantól kezdve, állt a zászló.
?
Manapság, már nem igen vannak, "törzsi", max olyan közösségek, vagy közösen gondolkodók, mint ez a kis csapat. No ezeket is igyekezni kell szétverni, mert még
gondolkodnak, netán, együtt is maradnak, akkor lesz gubanc.
Vagy, a néhány, még megmaradt/a nehézségek és üldözések ellenére/ család, ezek a veszélyesek. Igaz, igyekeznek keményen a békétlenség szításában, legyen a család tagja, férfi, vagy nõ, akit "csábítani "lehet a zsidó eszmék, cselekvések nagyságának beetetésével. Egy biztos, kevesek akik ellen akarnak állni, hiszen qrva ország-qrva polgárai, nem egyenlõk a MAGyar nemzet maradékával. Emlékezzetek csak, volt olyan aki felvitte elsõ szülöttét a hegyre/az írások szerint" és képes lett volna feláldozni, de nem tette. Nos, ez nálunk pont fordítva van, sem hegy nem kell hozzá, sem hitt, csak a zsidó, léha életforma utáni vágy. Hiszen miért harcolna, egyszülötte jövõjéért, amikor számára a jelen a fontos.
Sem tisztesség, sem jellem, sem pedig a nemzet iránti elkötelezettség csírája sincs meg bennük.
A szükséges selejt, akivel,amivel, elõször kell megütközni és eltakarítani, mert lehúz a mocsárba, szívja az ember vérét, felfalja gyermekei jövõjét.
Mormi, ez nem üzlet, nem nyereség, a Világ leg aljasabb megosztó politikája és aki ebben részt vesz, ugyan olyan aljas, mint a kitalálója.
Sokan-sokunk rájött már a "játékszabályaikra" nem is hajlandó a "kockáikkal" dobni, hisz tudottan cinkelt, mégis, figyelni kell a játékra, mert adott pillanatban, az asztalhoz kell szögelni a kezüket, és az ott ülõ, összes "játékosnak" megmutatni a csalást!
Aki pedig úgy dönt" tovább játszana", annak ugyan oda kell szögelni a kezét, hagy játszanak együtt, tovább, de nagyon- nagyon messze, a visszatérés reménye nélkül.
Talán,/?/- talán akkor lesz béke és a családok szentségének nagysága ismét elõtérbe kerülhet.
5 #24 kincses
- 2019-01-19 12:52
Amikor a kiirtás a cél, akkor a megmaradás a legnagyobb siker. Amikor a memóriatörlés a cél, akkor a történetek újraésújraésõjra felidézése a tökéletes eredmény. Szerintem lehetne jobb is minden, ha többen nem okoskodtak volna, hanem OKosak lettek volna és nem keveredtek volna ide feljelentõk és árulók. Ez a honlap, minden részletével "oral history", jobb, mint amit a könyvek fognak tanítani, mert pontosabb és embereket is tartalmaz.s_Laptop
139 #25 jozsef toth
- 2019-01-19 13:46
talpi !
Úgy,ébresztés, vagy ébredésként, ha nem volna a Posta oldal, /nem túlzok, mert meggyõzõdésem,
Jol fogalmaztal talpi !s_proszt
Es szamomra az is bisztos ,hogy az osszes volt kommunista orszagba ITT a leg szarabb!
Rengeteg olyan dolg van amire FAJ A FOGUK mint peldaul KATONAI bazis,megis csak Europa kozepe,es meg boven lenne mit sorolni.
Igen be vallom ,hogy evekkel ez elott en se hittem :|,hogy mind az ami itt kilett teritve az hoszu tavon nekunk dolgozik.
Mert ujra kellett es kell, az aljas terveiket tervezni.
Ez ugy mukodik mint az autonal a kezi FEK!
Gurul az auto nagy gazzal,de azert hosszu tavon megis csak szarra megy a FEK !
4 #26 Posta Imre
- 2019-01-19 14:12
Kincses, szerintem a módszert már akadémián oktatják. Gondoltam csinálhatnánk egy PI-klub akadémiát, vagy ilyesmit. Nem is az elõadások a lényeg, hanem a gondolkodás képességének fejlesztése, mert fejvesztés és fajvesztés következményével térdelünk, de mint ítélethordozók! Sokszor kapom meg még most is, hogy "kavaró" vagyok, meg "nem szeretek", meg elment az eszem, mert nem tudnak követni, meg "kiábrándult" vagyok...meg ilyesmi, közben látom, hogy megyen a felzárkózás és egyre többeknek megy el az "esze" és lesz "kiábrándult" ...és a többi és a többi, vagyis azért a felébredõk már nem a dobolgatásban és a mantrázásában vélik felfedezni sem a megoldást, de még a problémafeltárást sem. Mer hogy dobolod azt el, hogy a "büdös zsidó qvaistenit a világnak?". Pár napja kaptam, hogy nálam jól mûködik az "akasha", vagyis remekül tudok feltölteni dolgokat a kollektív tudattalanba, hogy az mûködjön. Mondok: tudok róla, bár lehetnék hatékonyabb es! De ez ugye nem tömegcikk, nem fogyasztói társadalmi termék, hanem egyéni "megváltással" helyretehetõ sorskérdés. Csak azok érettek rá, akik megjárják az utat. Nem cikkek olvasgatása, vagy írása, esetleg küldözgetése hozza el a "Mennyországot".

Apropó, most néztem pár kazah filmet, mert minõ véletlen elkezdték feldolgozni a történelmüket és nyitnak ám minden "hun-szkyta" tudatú, fajságú felé.
272 #27 Kameleon
- 2019-01-19 14:43
5 #28 kincses
- 2019-01-19 14:46
Oh, ezek szerint nem nálunk van keleti nyitás, hanem náluk nyugati. Nem rossz. Éljenek a rokonok, ahárhol vannak is az Univerzumban.
Ami az akadémiát illeti, KI-akadémia, vagy PI-akadémia, jöhet, mi leszünk azok, akik helyesen számolják ki a PI-t. Messze vezetõ hatásai vannak ennek, mondák a kutatók, annó, nehezebb úgy eltévedni.
Amit rólad mondanak, az fõleg azokról szól, akik mondják, mert ha pocsékot lát, nem a tükröt kéne összetörni, ugyebár keves mostohák...
Zárkózzanak, nekünk meg tovább, lépni kell...s_nezem
75 #29 talpi
- 2019-01-19 16:23
Tóth józsi
Tudod, sokszor elgondolkodtam, "mit kaptam és mit adtam az oldalnak"?
Többet kaptam, mint adtam. Hiszen, a reménytelenség alkalmával, erõt kaptam, hogy nem oda Buda,. Amikor, már-már a térdeplésbõl,majdnem megfeküdtem, megkerestem Imrét. Ismertük egymást, hiszen, mindketten a rendszer üldözöttjei vagyunk/vajon miért?/, és egy tíz perces beszélgetésbõl, leszûrtem-tük, hogy nem az a megoldás amin a fejem törtem.
Szóba került sok minden, a közös múlt, és felderengett a jövõ.
Nem mindegy, hogy a "harcos, ha inni megy, lefekszik, vagy csak fegyverét fogva, fél térdre ereszkedve mer az éltetõ folyadékból.
Nagy pofonként ért a dolog, amikor a fiatalabb, nekem ad tanácsot, viszont "Makarenkó után szabadon" ép idõben.
Mi több, pont akkor hívott fel, Repülõszõnyeg is.
Nem véletlen, hiszen, akik egy lelkek, azok, megérzik a másik bajban van.
Olyan dologtól, amire senki, fõleg én nem számítottunk, egy közülünk való, lett árulónk-árulóm.
Már, majdnem feladtam, de a "szerencse" mellém szegõdött, az oldal segítségével, csak egy mondat, ami vissza billentett,
"Talpi, tudott dolog, hogy a zsidók a gyermekeden keresztül próbálnak meg megtörni"
Ennyi, és nem több hangzott el akkor, nem megújultam, de, eldobott "kardomat" újra a kezembe fogtam, s amint látod, itt vagyok.
Ismersz, ha nem is teljesen, tudod, mit, miért teszek, egy viszont biztos,
" akit a hátam mögé engedek, nagyon kevés, kinek a háta mögé állok, az is".
Nagy szavak, vagy lehet annyira nem is, de megértem fájdalmas dolgokat, s sokkal több volt ebbõl a "családi" mint amit a nemzetünk pusztítói és csahosai rám mértek.Hiszen, pont nem arra számít az ember, hogy az lészen árulója,elveszejtõje, akivel az utolsót is megosztja.
Rá kellett döbbennem, "DE"
Nos, ezért van, hogy néha, keserû a mondandóm, viszont, olyan úton járok, mirõl tudom, nem az én, hanem mindannyiónk érdekét képviseli.
Még azokét is akik ma, húsunkat tépnék, mint egykoron Dózsáét, csak bizonyíthassák elkötelezettségüket, mert lelküket eladták.
Számukra eljön a megmérettetés, csak kíméletlen lesz a felismerés és végtelen fájdalmas.
Nem mi, nem én akartam" nem kell a bajt keresni, megtalálja az az embert/?/"
kincses!
nem töröm össze a tükröt, s nem is állok nagyon elé, mert tudom, a tükör csal.
Amit rólam mondanak? Nem szeretném részletezni, bár Imrét is illetik néhány jelzõvel, viszont nekem kicsit több, és "ízesebb jut" :)
Vagyok ám néha, korongon készült, tej tárolásra szolgáló edény, vagy mentálhigénés eset, :) sebaj, tudod, a "bolondokat" az indiánok is tisztelték, s miért is, mert lehet nem voltak bolondok?
Magam, a tükröt, mit törni kellene, sokak elé szívesen oda tolnám, de olyan tükröt, mi a lelket/ha van még/ is mutatja, már csak azért, "láss" s ítélj önnön magad!
Mint írod, "kedves mostohák", nos, ez nagyon találó, a szomorú, ebben, hogy a nép, a nemzet fiai, lányai, viselkednek saját hazájukkal mostoha mód, s nem csak velük, hanem gyermekeikkel is.
Eladják a jövõjüket, talmi, egy napi/?/ boldogságért, hiszen, egy ember élete, a történelmi léptéket számítva, nem több, mint a kérészé.
Csak a kérész egy állat," és az ember/?/!
684 #30 atacama
- 2019-01-19 16:30
Imre ez a Pi-klub academic nem is rossz hatlet.. ez lefedne mindent..csinyáljuk az angyalát!
4 #31 Posta Imre
- 2019-01-19 16:36
Gondolkodom egy egyesületrõl, vagy alapítványról is. Hivatalossá kellene tenni az "önsegélyezést" és már nem kell attól tartani, hogy soros támogatna. s_hihi Rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, terjesztése, oktatás...
684 #32 atacama
- 2019-01-19 16:47
Imre szinte égetnek a gondolatok, a gondolati energiák,
nem tesz értünk senki,itt az ideje hogy tegyünk magunkért és nem eggyes szám elsõ személy alapon!!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.38 másodperc
4,606,467 egyedi látogató