Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gondolatok a Szent Korona értékrendhez!

GondolatokKedves Imre!

Akkor ahogy kérted erre az e-mail-ra küldöm a következõ gondolatokat, amelyben csak az EMBER-re vonatkozólag gondolom a nevelési módszer különbségét hangsúlyozni (a piramis csúcsán ülõ

A Juhász Zoltánnal készített interjú kapcsán írom a következõ gondolatot, amit hasonló tartalommal Halász Jóska bátyámnak is megírtam már, de még nem kaptam rá tõle választ.(Biztosan ismered. Szerintem Õ rakta össze jelen korra vetítve a legjobban, programba foglalva a Szent Korona értékrendet.)
Tehát a gondolatom a következõ:
Azért találtam meg a Juhász Zoltánnak a veled készített interjúját, mert az "enyémeimet" kerestem, vagyis azokat akik olyasmire keresik a választ, hogy miért van az, hogy amikor a feleség megkérdezi a férjét, hogy miért kell neked a fõnököd magánvállalkozásában segíteni, amikor neked az semmit nem segít, akkor miért van mindkettõnek igaza mégis veszekedésbe torkollik? Vagy miért tud a hatalmával visszaélve a fõnök a beosztottól pénzt kérni arra, amit a kolléga nem akar megvenni, mégis kénytelen, vagy máskor komoly szankcióra számíthat és otthon emiatt veszekedik a férj a feleséggel? De sorolhatnánk. A "szelíd és hamis kutya" példáját tartom megfontolandónak és ez akar lenni a központi mondanivalóm. (Vagyis a hamis kutya szelídíthetõ és fordítva is igaz) Tehát ha elsõ lépésként az emberbõl indulunk ki, mint teremtett lénybõl aminek három fõ alkotóeleme az anyagi test, a szellem, és a lélek, ahogy tudomásom szerint a sumérok leírták az "anunakik" és további "angyalok" és "démonok" által a Teremtõ Isten képmására alkottak. Ebbõl kiindulva, ha nem akarunk abba a hibába esni, mint Horthy Miklós Nemzetgyûlése, hogy azt hitték, hogy genetikailag van kódolva a magyar emberben a Szent Korona értékrend. Ebbõl kiindulva azt kell feltételezni, hogy megszületünk nem túl sok különbséggel, de mégis különbséggel - minõségbeli különbséggel - akár testben, akár szellemben, de talán még lélekben is ha magyarként, ha cigányként, ha zsidóként, ha németként, ha franciaként, stb. és a nevelés a kultúra a legfontosabb, ez tud csak megkülönböztetni. Mert meggyõzõdésem, hogy Atilla vagy Kurszán ma azért nem "születik" mert ugyan megszületik az alkalmas minõség, de ebben a rendszerben nem lesz gyula minõség belõle. Egyszerûen a kultúra és ezáltal a megfelelõ nevelés hiánya, sõt ellenkezõ nevelés miatt. Vagyis a vad olajfáról ha leszakítjuk és (lsd.: ma már a gyereket fél éves korba be lehet adni a bölcsõdébe stb.) beoltjuk a szelídbe ez a zsidó felfogás nem mûködõképes és nem fenntartható hosszú távon. Ez vezet az emberi civilizáció pusztulásához. A magyarok a szelídítést a szeretõ édesanyákra bízták ugyanis azt mondták, hogy "a gyermeknek hét éves koráig otthon van a helye". Ezt a mondatot egy idõs székely mondta nemrég Erdélyben, ha arra kérdeztünk rá tõle, hogy mi a mai világ problémája. Ezt még paraszt nagyapánk és nagyanyánk is így fogalmazta volna meg. Vagyis pl. jelenlegi miniszterelnökünk is talán (vagyis azon kultúra esetén, amit ezen a területen amit Kárpát-medencének hívunk legalább ezeregyszáz éve rombolnak) lehetne gyula minõségû vezér, a karmája, karizmája figyelembe vételével, de ebben a rendszerben ez ennyi, semmi, nulla, mínusz. A mi népünk küldetése a felemelés, mint ahogy Pitagorászt is szkíta mágus, táltos tanította vagy a kínaiakat stb. A népek a tudást a zsidók "pusztító démon (El-Shaddai) által félrevezetett" vezetõi miatt nem jóra használták. A lélekre vonatkozó tanítást nem a szkítáktól, hanem a zsidóktól (vagyis a pusztító démon kultúrájából) fogadták el. Sajnos minket "szittya" szkíta magyarokat is eltérítettek és kirángattak (német-római-, török-, habsburg- uralom, világháborúk, kommunizmus stb.) ezáltal a helyes úttól. Megfontolandónak érzem ahhoz, hogy mûködjön újra a Szent Korona értékrendje és ezáltal úgy legyen a Földön ahogy a Mennyekben, hogy attól se tekintsünk el, hogy az régen törzsszövetségi társadalom volt, rokoni, baráti, jó szomszédi kapcsolatokon keresztül szervezõdött és nem pártpolitikai alapon. Funkció szerint egyfajta kasztrendszer lehetett. Táltosok (papok), harcosok (urak), bõk (dolgozó kisiparosok, parasztok) alkották azt a szabad társadalmat. Az alapja a széles társadalmi réteget alkotó szabad parasztság volt. Ez volt az etnikosz, gentilisz, szkítikosz rítusa vagyis szertartásrendje, kultúrája, ahogyan azt Pap Gábor mûvészettörténésztõl tudjuk. (Vagyis itt kereszténybõl zsidó-keresztényre történt a térítés annak idején, azért élünk most fõleg az legutóbbi bolsevik-zsidó kommunizmus (állami nagytõke) hatása miatt liberális-kapitalista judaizmusban (magán nagytõke).) A táltosok vagy mágusok (bölcsek) közül a kende vagy kündü (a rend õrzõje) került ki, a harcosok közül a gyula (gyulasztó), amíg a tiszta forrásból Teremtõ Istentõl érkezõ útmutatást követtük. (Erre az útmutatásra utal Wass Albert Hagyaték címû mûvében Apó a nemzet táltosa) Tehát ez nem feudalizmus volt, hanem törzsszövetség. Badiny Jós Ferenc mûvébõl lehet tudni, hogy Urunk Jézus is ezt a társadalmi berendezkedést "ajánlja". "Maradj meg nemzetséged erõs bástyájának......" Vagyis kiscsalád, nagycsalád, bõs, nemzetség, nemzet. Tehát csak ebben a berendezkedésben tud minden ember szakrális király lenni, ahogyan a sumér tanítás mondja. A paraszt, a kõmûves, az ács, a tanító, a gyógyító, a gyula, a kende stb. a maga helyén. Ebben rejlik a "krisztusi szeretet ". Azaz a hagyományainkon keresztül érvényesül. Azt, hogy a népek között a kultúra jelenti a legnagyobb különbséget és nem a genetika (bár az öröklõdés miatt ez sem elhanyagolható tény, ezért ilyen értelemben lehettünk a mag nép, de már az ágyúdörgés stb. kirángatott) azt Urunk Jézus bizonyítja, amikor mindenkivel megköti a vérszövetséget. Ez is a mi régi kultúránk része, de mivel már a Jász-Etlelközi vagy akár a Pusztaszeri vérszerzõdés (alaptörvény) idején a többi nemzet eltérõ rendszert, kultúrát követhettek, ezért nem bíztak meg bennük, csak azért határozták meg eleink, hogy melyik nemzettséggel köthetõ ilyen és lehet a nép irányítója (kende) és vezetõje (gyula). Badiny Jós Ferenctõl lehet tudni, hogy Jézus Krisztus nem egy zsidó hippi volt, hanem egy kende minõségû beavatott táltos királyi herceg a Pártus-Hun-Szkíta Birodalomhoz tartozó Adiabene Királyság trónvárományosa. A szkíta hagyomány része, hogy a kende beavatáskor három táltos-mágus bölcs átad tömjént, aranyat és mirhát. Tehát a mi nemzeti radikalizmusunk vagyis a magyar rítus az maga az Úr Jézus és annak tanításai, persze nem úgy ahogy a Szent Biblia elénk tárja, mert az már ferdítés javarészt sõt kettõs erkölcsi norma. Hanem úgy ahogy Árpád is kende volt. Minden más elképzelés szerintem manipuláció, torzítás, hazugság. Te hogyan vélekedsz errõl?

Üdvözlettel: Nagy Levente

Hozzászólások

1349 #20 Nagy Levente
- 2019-01-21 10:10
Imre, ebben teljesen egyetértünk. Ahogyan eleink is mondták õk nem hiszik hanem tudják, hogy ez így van. Ennél fogava ahogy Hérodotosz ellátogat hozzájuk leírja tapasztalatát, csodálkozva kérdezi tõlük, hogy ti mint bárhol másutt tapasztalom járva a világot a helyet hogy acsalkodnátok, ostort csapkodnátok, ármánykodnátok egymással, a helyett énekeltek míg dolgoztok, ha odajönk közétek valaki ölelve üdvözlitek. Kérdezi tõlük tán megbolondultatok? Erre azt válaszolják neki, hogy mi a felülrõl kapott tudást és a hagyományainkon keresztül érvényesülõ szeretetet tartjuk legfõbb értékünknek. Erre Hérodotosz leírja, hogy a szittya magyarok nem fába és nem kõbe vésik törvényeiket, nem papírra róják törvényeiket, hanem szívükbe hordozzák. Na hát akkor a különbözõ rendszerekkel ezeket a legtermészetesebb törvényeket írtják, tiporják, manipulálják belõlünk. Ahogyan Urunk Jézus elmondja a jó öröklõdik, ezek szerint a rossz is!
267 #21 Perle
- 2019-01-22 17:39
Ma van a magyar kultúra napja:
https://turul.inf...yarkultura
4 #22 Posta Imre
- 2019-01-22 18:39
Levente, arra vártam, mikor írhatom le, hogy miképpen néz ki egy hitvány gyilkos "hittérítõ" a zsidó-ármány bibliával a kezében lapozgatva azt és idézve az értelmetlen, értelmez- hetetlen, vagy nagyon is egyértelmû összelopkodott szavakat. A könyve nem erre való.

Bemásolom néked a "Törvényt" egyik kedvenc "filmembõl", bár ez egy csan példázat is lehetne, s valószínû, hogy az is.
Ez a szeretet elve es!


Szatori (áttörés)

1. szabály. Mindig váljon eggyé a kardforgató a karddal! Mikor az ember a kard és a kard az ember, még a penge is élesebb!
2. szabály. Ha a kézben nincs kard a szívben van. Még puszta kézzel is lesúlytja ellenfelét akár 100 lépésrõl, ha tetteit a szív vezérli.
3. szabály, a kardforgató legfontosabb szabálya. Ha sem kezedben, sem szívedben nincs kard, az elméjében õrizze örökké és nem lesz több ölés, csak béke!"

-> postaimre - 2012. november 29. 10:42 · 21 hozzászólás · 3685 megnyitás ·Nyomtatás
http://magyarnemz...;c_start=0
1349 #23 Nagy Levente
- 2019-01-22 22:17
Imre, igen ha már a kultúra napja van. Ez kell legyen a legfontosabb! Mivel látjuk, hogy az írott törvények szart se érnek! Azok az ármány fegyverei. Egyedül a kultúra ami gátat, határt szab a pokolnak!
4 #24 Posta Imre
- 2019-01-23 05:57
Levente a Törvény nem valami, hanem valaki. Az Igazság is élõ, nem írott szóhalmaz. Ha van olyan személy, akiben él az erény, akkor van értelme ezekrõl beszélni, ha nincs, akkor csak vágyakozva sóvárogni utána. A kultúra az Ember foglalata, de ha nincs benne Ember, úgy üres szokásrendszer, külsõség, pacsmag.
1349 #25 Nagy Levente
- 2019-01-23 23:27
Imre, ezt én is így gondolom. Elgondolkodva a mai kor problémáiról arra a következtetésre jutok, hogy mi vezethetett egyre romló földi világunkhoz, csak egy saját magam megtapasztalt példájával tudom kifejezni a legjobban. Tehát faluhelyen kisgyermekként tapasztaltam, hogy nagyszüleink sokkal tisztelettudóbban és becsületesen fordultak egymáshoz. (Ott ha nagyapáink egymás kezébe csaptak az úgy valósult meg, ahogy egybehangzott akaratuk. Ma meg a szerzõdések ha le vannak írva még úgy sem, legalábbis minden esetben) Ez ehhez a mai világhoz mindenképpen egy magasabb erkölcsi normát ha tetszik kultúrát feltételezett az ezt megelõzõ szocializációs folyamatokban. Mi változhatott lényegében. Hát az, hogy a bolsevik-zsidó Leo Trockij és Lenin akik a Rothschild (Bauer-Bower) ház, valamint Sztalin, aki egy másik illuminati család a Romanovok csinovnyikjai voltak nagyjából háromszáz évvel a francia forradalom után, (ami azokkal a módszerekkel Nyugat-Európában nagyjából és egészében ugyan azt érte el) valamint a világháborúk egyenes következményeként bevezetik a kommunista-szocialista rendszert minden eresztékével együtt pl. kötelezõ iskolába járás stb. Ezen keresztül megfosztva az életterétõl a parasztot közvetetten, majd ellopja teljesen az "elhazudott rendszerváltással" vagyis bevezet ebbe a népképviseleti demokráciának hazudott kapitalista-liberalizmusba. Innentõl se becsület, se tisztelet egymás iránt, persze minden tisztelet annak a sajnos egyre szûkülõ keveseknek. Merthogy erre ösztönzi, erre szocializálja a magyart is a mai és már a kommunista világ is. 56'-ot és annak szellemiségét úgy látom, ha jobban erõltettük volna valószínûleg az amerikai õslakos indiánok sorsára jutunk, vagyis még jobban megtizedelik a magyart és rezervátumba zárnak. A mai rendszernek, mint látjuk azt is kormány és ellenzéke pro és kontra ugyanúgy része csak legfeljebb más alkupozícióban. Ebbõl a "kulturálatlanságból" úgy látom csak hagyományainkat, szokásainkat visszaépítve (pl. a paraszt nem profit-maximalizált, hanem a feleslegét leadta) és a látó költõ József Attila szavaival élve:
"Vegyetek erõt magatokon
És legelõször is
A legegyszerûbb dologhoz lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek."
(József Attila: A számokról - részlet)
tudunk csak kitörni!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.64 másodperc
4,602,870 egyedi látogató