Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gondolatok a Szent Korona értékrendhez!

GondolatokKedves Imre!

Akkor ahogy kérted erre az e-mail-ra küldöm a következõ gondolatokat, amelyben csak az EMBER-re vonatkozólag gondolom a nevelési módszer különbségét hangsúlyozni (a piramis csúcsán ülõ

A Juhász Zoltánnal készített interjú kapcsán írom a következõ gondolatot, amit hasonló tartalommal Halász Jóska bátyámnak is megírtam már, de még nem kaptam rá tõle választ.(Biztosan ismered. Szerintem Õ rakta össze jelen korra vetítve a legjobban, programba foglalva a Szent Korona értékrendet.)
Tehát a gondolatom a következõ:
Azért találtam meg a Juhász Zoltánnak a veled készített interjúját, mert az "enyémeimet" kerestem, vagyis azokat akik olyasmire keresik a választ, hogy miért van az, hogy amikor a feleség megkérdezi a férjét, hogy miért kell neked a fõnököd magánvállalkozásában segíteni, amikor neked az semmit nem segít, akkor miért van mindkettõnek igaza mégis veszekedésbe torkollik? Vagy miért tud a hatalmával visszaélve a fõnök a beosztottól pénzt kérni arra, amit a kolléga nem akar megvenni, mégis kénytelen, vagy máskor komoly szankcióra számíthat és otthon emiatt veszekedik a férj a feleséggel? De sorolhatnánk. A "szelíd és hamis kutya" példáját tartom megfontolandónak és ez akar lenni a központi mondanivalóm. (Vagyis a hamis kutya szelídíthetõ és fordítva is igaz) Tehát ha elsõ lépésként az emberbõl indulunk ki, mint teremtett lénybõl aminek három fõ alkotóeleme az anyagi test, a szellem, és a lélek, ahogy tudomásom szerint a sumérok leírták az "anunakik" és további "angyalok" és "démonok" által a Teremtõ Isten képmására alkottak. Ebbõl kiindulva, ha nem akarunk abba a hibába esni, mint Horthy Miklós Nemzetgyûlése, hogy azt hitték, hogy genetikailag van kódolva a magyar emberben a Szent Korona értékrend. Ebbõl kiindulva azt kell feltételezni, hogy megszületünk nem túl sok különbséggel, de mégis különbséggel - minõségbeli különbséggel - akár testben, akár szellemben, de talán még lélekben is ha magyarként, ha cigányként, ha zsidóként, ha németként, ha franciaként, stb. és a nevelés a kultúra a legfontosabb, ez tud csak megkülönböztetni. Mert meggyõzõdésem, hogy Atilla vagy Kurszán ma azért nem "születik" mert ugyan megszületik az alkalmas minõség, de ebben a rendszerben nem lesz gyula minõség belõle. Egyszerûen a kultúra és ezáltal a megfelelõ nevelés hiánya, sõt ellenkezõ nevelés miatt. Vagyis a vad olajfáról ha leszakítjuk és (lsd.: ma már a gyereket fél éves korba be lehet adni a bölcsõdébe stb.) beoltjuk a szelídbe ez a zsidó felfogás nem mûködõképes és nem fenntartható hosszú távon. Ez vezet az emberi civilizáció pusztulásához. A magyarok a szelídítést a szeretõ édesanyákra bízták ugyanis azt mondták, hogy "a gyermeknek hét éves koráig otthon van a helye". Ezt a mondatot egy idõs székely mondta nemrég Erdélyben, ha arra kérdeztünk rá tõle, hogy mi a mai világ problémája. Ezt még paraszt nagyapánk és nagyanyánk is így fogalmazta volna meg. Vagyis pl. jelenlegi miniszterelnökünk is talán (vagyis azon kultúra esetén, amit ezen a területen amit Kárpát-medencének hívunk legalább ezeregyszáz éve rombolnak) lehetne gyula minõségû vezér, a karmája, karizmája figyelembe vételével, de ebben a rendszerben ez ennyi, semmi, nulla, mínusz. A mi népünk küldetése a felemelés, mint ahogy Pitagorászt is szkíta mágus, táltos tanította vagy a kínaiakat stb. A népek a tudást a zsidók "pusztító démon (El-Shaddai) által félrevezetett" vezetõi miatt nem jóra használták. A lélekre vonatkozó tanítást nem a szkítáktól, hanem a zsidóktól (vagyis a pusztító démon kultúrájából) fogadták el. Sajnos minket "szittya" szkíta magyarokat is eltérítettek és kirángattak (német-római-, török-, habsburg- uralom, világháborúk, kommunizmus stb.) ezáltal a helyes úttól. Megfontolandónak érzem ahhoz, hogy mûködjön újra a Szent Korona értékrendje és ezáltal úgy legyen a Földön ahogy a Mennyekben, hogy attól se tekintsünk el, hogy az régen törzsszövetségi társadalom volt, rokoni, baráti, jó szomszédi kapcsolatokon keresztül szervezõdött és nem pártpolitikai alapon. Funkció szerint egyfajta kasztrendszer lehetett. Táltosok (papok), harcosok (urak), bõk (dolgozó kisiparosok, parasztok) alkották azt a szabad társadalmat. Az alapja a széles társadalmi réteget alkotó szabad parasztság volt. Ez volt az etnikosz, gentilisz, szkítikosz rítusa vagyis szertartásrendje, kultúrája, ahogyan azt Pap Gábor mûvészettörténésztõl tudjuk. (Vagyis itt kereszténybõl zsidó-keresztényre történt a térítés annak idején, azért élünk most fõleg az legutóbbi bolsevik-zsidó kommunizmus (állami nagytõke) hatása miatt liberális-kapitalista judaizmusban (magán nagytõke).) A táltosok vagy mágusok (bölcsek) közül a kende vagy kündü (a rend õrzõje) került ki, a harcosok közül a gyula (gyulasztó), amíg a tiszta forrásból Teremtõ Istentõl érkezõ útmutatást követtük. (Erre az útmutatásra utal Wass Albert Hagyaték címû mûvében Apó a nemzet táltosa) Tehát ez nem feudalizmus volt, hanem törzsszövetség. Badiny Jós Ferenc mûvébõl lehet tudni, hogy Urunk Jézus is ezt a társadalmi berendezkedést "ajánlja". "Maradj meg nemzetséged erõs bástyájának......" Vagyis kiscsalád, nagycsalád, bõs, nemzetség, nemzet. Tehát csak ebben a berendezkedésben tud minden ember szakrális király lenni, ahogyan a sumér tanítás mondja. A paraszt, a kõmûves, az ács, a tanító, a gyógyító, a gyula, a kende stb. a maga helyén. Ebben rejlik a "krisztusi szeretet ". Azaz a hagyományainkon keresztül érvényesül. Azt, hogy a népek között a kultúra jelenti a legnagyobb különbséget és nem a genetika (bár az öröklõdés miatt ez sem elhanyagolható tény, ezért ilyen értelemben lehettünk a mag nép, de már az ágyúdörgés stb. kirángatott) azt Urunk Jézus bizonyítja, amikor mindenkivel megköti a vérszövetséget. Ez is a mi régi kultúránk része, de mivel már a Jász-Etlelközi vagy akár a Pusztaszeri vérszerzõdés (alaptörvény) idején a többi nemzet eltérõ rendszert, kultúrát követhettek, ezért nem bíztak meg bennük, csak azért határozták meg eleink, hogy melyik nemzettséggel köthetõ ilyen és lehet a nép irányítója (kende) és vezetõje (gyula). Badiny Jós Ferenctõl lehet tudni, hogy Jézus Krisztus nem egy zsidó hippi volt, hanem egy kende minõségû beavatott táltos királyi herceg a Pártus-Hun-Szkíta Birodalomhoz tartozó Adiabene Királyság trónvárományosa. A szkíta hagyomány része, hogy a kende beavatáskor három táltos-mágus bölcs átad tömjént, aranyat és mirhát. Tehát a mi nemzeti radikalizmusunk vagyis a magyar rítus az maga az Úr Jézus és annak tanításai, persze nem úgy ahogy a Szent Biblia elénk tárja, mert az már ferdítés javarészt sõt kettõs erkölcsi norma. Hanem úgy ahogy Árpád is kende volt. Minden más elképzelés szerintem manipuláció, torzítás, hazugság. Te hogyan vélekedsz errõl?

Üdvözlettel: Nagy Levente

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2019-01-19 09:18
Levente, Halász Jóskát természetesen jól ismerjük! 2010-ben a Magyarok Felelõs Nemzeti Kormányába invitálásom egy sör mellett utasította el. Ment a jóbikhoz, morvaihoz...szóval a zsidók jobban bejöttek nékije, de hagyjuk. Gondoskodó Magyarország projekt megvan? Zsidó-cigány "integráció" a Szent Korona égisze alatt kapise? Kammaraden, semmi nem az, aminek látszik.

Itt a bizonyíték! Róma és Bizánc egyesül a kopt-judapesti keresztlénységben! Árpád-háziak elõnyben! Piroska már megvan, de a farkas még mindig búkál!

Itt van az új 50 ezer forintos érme

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szent Piroska tiszteletére 50 000 forint névértékû arany és 2000 forint névértékû színesfém emlékérmét bocsát ki, amelyek az Árpád-házi magyar szenteket bemutató gyûjtõi sorozat második tagjaként, a 2017-ben megjelent Szent Margit-emlékérmét követik. Az emlékpénzeket Király Fanni ötvösmûvész tervezte.

Szent Piroskát (Szent László király lánya, illetve Komnenosz János bizánci császár felesége) mind a keleti, mind a nyugati egyházban szentként tisztelik. Bizánci császárnéként a béke, békesség jelentésû Eiréné nevet kapta. Piroska nem vett közvetlenül részt a politikában, bár (Könyves) Kálmán politikáját ellenzõ, és Bizáncban menedéket keresõ magyarokat lehetõségei szerint támogatta. Rendszeresen fogadott Magyarországról érkezõ küldötteket, szentföldi zarándokokat, többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között. Aktívan tevékenykedett a szociális ügyekben: a szegényeket, betegeket támogatta, az egészségügyi ellátást igyekezett számukra is megszervezni.

1118-ban megalapította a konstantinápolyi (mai Isztambul) Pantokrátor kolostort, amely az akkori világ legnagyobb kolostoraként épült. Kezdettõl tartozott hozzá egy ötvenágyas karitatív kórház is, mely a késõbbi arab és európai kórházak építésekor mintául szolgált.
Az 50 ezer forintos emlékérme elõlapjaForrás: MNB

cdn.nwmgroups.hu/s/img/i/1901/20190118szent-piroska-emlekerme.jpg

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérméken szereplõ névérték az érmék gyûjtõi értékének megõrzését szolgálja. Az emlékpénzérmék elsõdleges szerepe az ismeretterjesztés és a megemlékezés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendõ.

Az emlékpénzérmékkel a jegybank történelmünk egyik kiemelkedõ, bár méltatlanul kevésbé ismert szentje elõtt tiszteleg. Az arany- és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben térnek el.
Az 50 ezer forintos emlékérme hátlapjaForrás: MNB

Az emlékérmék motívumválasztásukkal hiteles képet adnak Árpád-házi Szent Piroskáról, életmûvét komplexen mutatják be.

Az elõoldal központi motívumaként a Szent által alapított, konstantinápolyi Pantokrátor kolostor jelenik meg, amelynek építési munkálatait férje fejezte be. A kolostor a császári család temetkezõ helyeként is funkcionált, és a több százezer lakosú Konstantinápoly egyik legfontosabb vallási és szociális intézménye lett. Az elõlapon felsõ köriratban – kissé balra tolva – a „Pantokrátor kolostor" felirat, alsó köriratban, középen az „50 000", illetve „2000" értékjelzés és az „Ft" felirat, balra a „BP." verdejel, jobbra a „2019" verési évszám olvasható.

Az emlékérmék hátlapján Szent Piroska félalakos ábrázolása látható, kezében a kolostor alapító okiratával.
A 2000 forintos emlékérme elõlapjaForrás: MNB

Az érmeoldalt az isztambuli Hagia Sophiában található mozaik ihlette, amelyet Szent Piroska egyetlen hiteles ábrázolásaként tartunk számon. Szent Piroska alakja mellett a bal oldalon magyar neve (Szent Piroska), illetve születési és halálozási évszáma (1088-1134), jobb oldalon bizánci császárnéként viselt neve (Eiréné) olvasható, görög betûkkel írva. A szent alakjától balra lent látható az emlékérmét tervezõ Király Fanni ötvösmûvész mesterjegye. Felsõ köriratban a Magyarország félkörirat olvasható.

Mindkét emlékérme átmérõje 22 mm, széle sima. Az 50 000 forintos címletû emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm (2 dukát). A 2000 forintos címletû színesfém változat réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetébõl készült, súlya 4,2 gramm. Az arany emlékpénzbõl tükörfényes (proof) kivitelben 2000 darab, míg a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 5000 darab készíthetõ.
A 2000 forintos emlékérme hátlapjaForrás: MNB

Az emlékpénzek értékközvetítõ és ismeretterjesztõ szerepének minél szélesebb körû érvényesülése érdekében az „Árpád-házi Szent Piroska" színesfém emlékérme a kibocsátást követõ egy évig névértéken vásárolható meg 2019. január 18-tól a Magyar Pénzverõ Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/).
http://www.origo....kerme.html
272 #2 Kameleon
- 2019-01-19 11:28
Isten Hozott Levente!

"Mert meggyõzõdésem, hogy Atilla vagy Kurszán ma azért nem "születik" mert ugyan megszületik az alkalmas minõség, de ebben a rendszerben nem lesz gyula minõség belõle."

Amint ezt józanésszel, tiszta szívvel, MAGérti-érzi a Hunmagor [magyar], akkor mindent ÖsszessÉgében:

"A MAG az IsTen Igéje." [Lukács 8:11] TÚL~ÉL~Õ! RA~VÉN MAD(AR) ~ Hollókirály hol Ló Király (A)MénRót(T)!

Három sokat mondó kiemelés a Tamás-evangéliumából:

~ "Legyetek átmenõk!"
~ "Tüzet gyújtottam a világra, és nézzétek, õrzöm azt, amíg lángol."
~ "Aki ezen igék értelmét megtalálja, nem ízleli meg a halált."

A "HU" szó a Teremtés és a Szellem elsõ szava. Akkor KI is a HUN? "Égbeli hal(l)ottak segítik az ÉLõt!" - A Hadak Útja

Atilla királyról Rudolf Steiner [magas szintû beavatott volt] azt tartja, hogy egy letûnt mágikus világ utolsó hírnökeként tûnik fel, és népe, a hunok/magyarok, Atlantisz örökségét hordozza magában. Steiner szerint Atilla hun népe rendelkezett a tisztánlátás képességével, jellemzõ volt rájuk az egységes, a nappali és éjjeli tudatra még el nem választott tudatosság, a természet szellemeinek közvetlen látása és megélése, az okkult erõkkel való tudatos együttmûködés.

Rudolf Steiner Atilla-képében a hun történelmi misszió lényege, hogy a római kor "ahrimáni [ármányi] oldalról uniformizáló, az Ént-t gyûlölõ, sõt az Ént kiirtó világhatalmat" létrehozó akaratát megtörje. Hozzáteszi mindehhez, hogy a hunok "élve mentek át a szellemi világba", azaz megõriztek valamit a halál atlantiszi módjából. Az atillai küldetés lényege, hogy az ahrimáni [ármányi] szellemet oly mértékben gyöngítette meg, hogy az már nem volt képes a belsõ szellemi impulzusok megsemmisítésére.

Odal [Ó dal] ~ OThila/OThel/EThel Rúna: A HAL ÁLL! Az "idõ" csak az óra a kezeden, MINDEN JELEN és MOST. Csak a köntös és a forma változott az adott teremtésnek KI-vetülésébõl. Így hát az "ellen" is úgy fog mozogni, ahogy a Teremtõ IgazsÁga. Vadíthatnak, elárulhatnak, becsaphatnak-hazudhatnak egy adott érzéspontig, de ha az Erõt Tisztán Magodban tartod az ÖregIsTen karja/kardja vezet.

Atilláról: "Te~KIN~tet(t)ével irányította egész környezetét." - Priszkosz rétor

A jelen-múlt-jövõ egy "térben és idõben" lelhetõ fel, ha meg akarod jósolni a jövõdet, csak emlékezned kell rá! Azaz EGY SZENT KORON [KÖRÖN] ÁT!

Kajafás: "Ha az õ emléke megmarad, az Õ NÉPE MAG~ÁRA TALÁL!"

"Nyelvek összezavarodása" https://www.youtu...ycAqn4hE7U

A Gyöngykard tükrözi hordozóját: Etele Lelke ÉL! Nap Hun [Nepos Magni Nemroth] www.facebook.com/...emzetiseg/

KÁM~ÉLE~ON! (k)Áldeus!
238 #3 bivaly
- 2019-01-19 20:25
Annyira jó, hogy minden "meg van fejtve" !

Csak azt nem értem, hogy ennek ellenére miért fuldoklunk a szar tengerben ?
1349 #4 Nagy Levente
- 2019-01-19 22:49
A mondatom befejezése: entitásokra nem vonatkozik). Ezek azok a lények, amelyek a keresztezett embertõl (a legtöbb földi ember) több százalékban hordoz olyan géneket amelyek nem emberiek. Ezekre mondja az Úr Jézus amikor (megkísértik), hogy nem anya szült benneteket (vagyis a nincs lelkük, csak földi anyuk van), kígyó, gyík, sárkány lakozik bennetek. Vagyis hüllõk. Ezek állnak a piramis csúcsán és egymással is háborúznak ha érdekeik úgy kívánják. Ilyenek a Rothschild, a Bruce, De Medici, Hannover, Habsburg, Windsor (Saxe-Coburg and Gotha), Plantagenet, Cavendish (Kennedy), Plantagenet, Rockeffeller, Romanov, Sinclair (St. Clair), Warburg (del Banco), Krupp, Yamato és ezen uralkodó és bankár családok által létrehozott szervezetek, páholyok, amelyeknek része az állami kormányzati intézmények is. Háborúkat robbantanak ki, mint az I. és II. világháború, hogy aztán a Föld lakói legyenek akár vesztes, akár gyõztes oldalon a helyreállítás és a jóvátételek megfizetése kapcsán az õ bankjaikhoz forduljanak kölcsönért, amit persze legálisan adnak uzsorakamatra. Ez folyik ma is, mint ahogy évezreden keresztül kisebb-nagyobb eltéréssel. A Föld természeti adottságait (benne az emberét) legalább 150 %-os kapacitás kihasználtságon kizsákmányolva. Sajnos az ember, ha rossz irányítás és vezetést kap itt ezen a Földön mint tanulóhelyen érdekelté válik, mivel érdekelté teszik. Ezt patikamérlegen mérik a társadalom (vagy ma már inkább massza) többségénél. Pl. amikor kell fizetésemelés, vagy rövid távra épített EU-s beruházások újabb munkalehetõség a korai amortizáció miatt. Mivel ezek a lények nem is minden esetben zsidók (ennél a népnél a hígulás érdekében van a körülmetélés, de köztük is csak 1/6-a kb. ilyen) A zsidók a vezetõik által vannak legrégebben ezzel a rendszerrel sújtva. Ha nem tetszik nekik akár a fejüket is üti és emlékeztetik õket az "írásra". Azért gondolom így mert az Úr Jézus velük is vagyis azon részükkel amelyek nem olyanok hajlandó vérszövetséget kötni. Minden népbe vannak ilyenek "mások" már keveredve. Mivel a rendszer nekik kedvez felülkerekednek. Ezeknek a legfõbb jellemzõjük a magas intelligencia, de a leghalványabb jele sincs az érzelemnek, lelkiségnek. Csak értelem van érzelem semmi. Ez nem földi eredetû, a sakk játék jelképezi (valamint még van egy-két távol keleti õsi játék) ezt a természetes kozmikus szemben állást a világos és sötét erõket. Nem véletlen a kende, gyula kettõs királysága, fejedelemsége a világos oldalon (ugye a sakkban is hivatalosan vezér) . Ugyanez a kettõsség van a mai rendszerben is csak pont 180 fokkal. Van köztársaságelnök és miniszterelnök. Helyhatóságokban polgármester, jegyzõ. Ez az utóbbi jó példa a 180 fokra. A világos oldalon a bölcs a tanult volt a kende az irányító, a vezetõ a gyula. Itt most a polgármester a jogszabályok szerint is az irányító de elég neki nyolc osztály is, míg a tanulni kénytelen jegyzõ a vezetõ, de szart se ér, ha a tanulatlan felülírja sõt õ fogalmaz meg elvárásokat. Na így el lehet képzelni miként mûködik ez a rendszer.
Nade aki Á-t mond mondjon B-t is, vagyis mutassunk alternatívát akkor az embereknek. Ilyen lehet például a hagyományainkra építkezve, hogy a nem ember által teremtett energiák pl. tûz, víz, föld, levegõ vagyis az élettérhez mindenkinek egyformán joga van. Hangsúlyozni kell, hogy amit a kommunizmuson keresztül elloptak a "rendszerváltáskor" a föld kiosztó bizottságokban az lopás volt. A természetes állandó mágnes által nyerhetõ szeretet (vagyis ingyen hozzáférhetõ) vagy szabad energiákat nem engedhetjük eltiltani az emberektõl. Ezzel nem lenne rendszeres sárga csekk (fûtésre, villanyra), minimális a közlekedés költsége stb. Ha jól tudom ilyen tanulmányokon többek közt Jásdi Kiss Imre is munkálkodik. Aztán tegyük helyre abban is dolgainkat, hogy egymás ellen akkor se forduljunk, ha vélten vagy valósan vagy látszólagosan egyikünk a másik oldalon áll. Mivel ma kisebb-nagyobb "sikerrel" (mondom ezt ironikusan, bár senkit sem megsérteni akaró szándékkal) akarva vagy akaratlanul a sötét oldalba vagyunk "kényszerítve". Mivel ma pénzért adnak sajnos szinte mindent. Nem kell, hogy így legyen. Én tudom, hogy ennél igazságosabb és magasabb életszínvonal mûködtethetõ itt a Földön ebben a dimenzióban is. Ehhez jóformán csak az kellene hogy megfogalmazzuk újra, amit atyai eleink a vérszerzõdésben rendszerint megfogalmaztak, hogy Mi egy Anyától (Boldogasszony) és egy Atyától (Teremtõ) származunk!

Üdv.: Levi
2 #5 gerry
- 2019-01-19 22:51
Bivaly - az álomvilágban nincs szartenger - vagy mesevilágnak mondjuk?

A költészet nagy úr nem ott jár 'hol vakond túr.
Fellegekben száll, a földön Támadni int a hadúr.
961 #6 szabir
- 2019-01-19 23:32
Piri napja a tennap vot [valami ''300-as evekbeli martir'' asszem] a Laczi kiraj leanya meg legalabbes a wiki szerint nem neztem utanna, aguszt 13 1134

amugy Bathory Annuska [''1634,1636,1640'']es lehetett Pirka vagy Margit nalam unnezki
http://szkitia.in...-halalok-4

a koronat nem viselhette magyar kiraj sztem mert annyira nem vot hulye hogy fekete kepu deli pofakot tett a fejere meg latin s gorog irassal s amugy lehet csak 250 eve csinaltak stb ki kene bujni alolla nem csak en mondom hanem Jasdi Kimi es monta asszem ezelott :D
1180 #7 Robag
- 2019-01-20 12:04
A vatikán szokott rendszerint "szenté" avatni. A korona is pont a sötét oldal értékeit, értékrendjét közvetíti. Mikor azt mondjuk, hogy az egész világunk hazugság, egy mátrix, akkor ez szó szerint értendõ!
Amíg nem tudunk elszakadni a rendszerektõl, izmusoktól és a koronáktól... amíg mindig kell valaki vagy valami ami Felettünk áll, aki megmondja mikor vehetünk levegõt, melyik lábunkra áljunk, addig itt a Földön változás sosem lesz.
A Világos Oldal többek között az Egyenlõség szellemiségét hordozza magában. Nincsenek kiskirályok, hatalmaskodók... akiket a nagy többségnek kell eltartania, hogy luxus színvonalon élhessenek!
Minden ami nem ezt a szellemiséget hordozza a sötét oldalhoz tartozik.
Változás is csak így lehetséges, ha ezeket is szem elõtt tartjuk.
1349 #8 Nagy Levente
- 2019-01-20 15:23
Szerintem van létjogosultsága a Szent Koronának és értékrendnek. Egyrészt azért mert a hagyományaink táltos irányítói, akik sok funkciót betöltötték a társadalmunkban pl. gyógyítottak is ugyanolyan módszerrel mint az Úr Jézus vagyis az "ikerörvény gyógyító erejével a "szer-elemmel" utalnak a Teremtõtõl kapott útmutatásra amelyben jól mondja Robag minden ember egyenlõ de nem a francia forradalom felfogása szerint, hanem ahogy abban szerepel. "A Teremtõ a Szent Koronát az EMBER fejére rakta, hogy a lélek fényén keresztül uralja és formálja az anyagot" Vagyis folytassa a teremtést az ember itt a Földön. Erre az útmutatóra utal Apó a nemzet táltosa is Wass Albert Hagyaték c. mûvében. Vagyis a maga helyén abban a régi rendszerben mindenki egy szakrális király volt: a paraszttól-a kendéid.
1349 #9 Nagy Levente
- 2019-01-20 16:50
Folytatom: Másrész a Szent Korona továbbá egy szakrális tárgy táltos korona persze nem a mai formájában. Valahogy úgy mûködött a gondolat teremtõ erejével mint az egymásnak háttal nyilazó Hunor és Magor: "Testvér tegyük össze a hátunkat ketten töbre megyünk mint egyedül" gondolattal!
4 #10 Posta Imre
- 2019-01-20 17:12
Levente, remélem nem veszed zokon, hogy pár dolgot szóvá teszek. Igen, kell egy "rendezõ elv" amely mentén a tapogatózók megkapaszkodhatnak. DE! Most olyan kesze-kuszaság van, hogy csak abban lehetünk biztosak, hogy a teljes világunk egy mocskos nagy kamu. Úgy szellemileg, mint fizikailag, de ha tetszik, lelkiekben is. Ez tán a korral jár. A legtöbben csak úgy vélik, a fizikai síkon megyen az átverés, de közben azért érzik, hogy minden síkon. A "Szent Korona" dolgaival eleget foglalkoztunk. Ha igaz, hogy izraelben aszerint "mûködnek", úgy azért elgondolkodnék a szándékon és a tervek idõrendiségén is. Mikor hozták vissza, kik és mit is hoztak vissza, no meg mi célból? Ez a korona nem a Szent Korona. Ez egy királyi korona, két félbõl összerakva bizánci és római módon. Ergó, semmilyen minõségében nem "magyar", ha már az õsiségét, szakralitását tekinted. De ne légy elkeseredve ettõl, az államiságot még szimbolizálhatja, csakhogy itt is baj van. Most egy kicsit régebbre, korábbra menetelünk vissza a fajsági szövetségesi rendszerben és ezen a kérdésen a korona csak annyit segít, hogy deklarál egy ezer esztendõs fixet, bár ez sem feltétlenül igaz. Halász Jóska a rossz nyelvek szerint ügynök. Errõl egy szabadkõmûves beszélt nekem, amit sok éve megosztottam veletek. Szelei Magdit is õ babusgatta. Ez egy CIA-mossad program, melyet a korona visszahozatalával és az István a királlyal indítottak meg és sok "nemzeti" oktató, mágus és táltos bizony a moszad szolgája. A zsidót kell összegyúrni a magyarral. Na erre való a cionisták kezében a korona kérdés. Nem láttam szememmel, de van egy korona, mely valóban "szent", de az nem mutiban készült. Nem az államiságot, hanem a közös õsséget jegyzi az íjfeszítõ népek közt. Most olyan világot élünk, hogy ideje elvonatkoztatni mindentõl, amit tudni véltünk, vélünk és egészen más szempontok szeirint, sokkal természetesebben megközelíteni a kérdést.

Apropó, nekem nem kell a józan észhez egy tárgyiasított és mindenféle cafranggal felaggatott tárgy. Hunyadi Mátyás, ha igaz, annyit fizetett érte, hogy még, de miért? A Szent Koronára esküt tettem, de nem tárgyi minõségében és nagyon nem teszik, amit kavarnak körülötte. Mára már ez a korona is csak egy jelképévé vált a fogyasztói társadalomnak. Minden sarkon megveheted. Sok esetben éppen arra jó, hogy Hunor-Magor elv közé állva megossza az egyébként minden másban egylétékûeket.
1072 #11 fkriszta
- 2019-01-20 17:39
" Hunyadi Mátyás, ha igaz, annyit fizetett érte, hogy még, de miért?"
Csak szösszenet, de elõször láttam nyilvánosan tükrözõdni egy apró kutatásom "tárgyát". Ezért most elõször leírom nyilvánosan:
Hunyadi Mátyás állítólag 80ezer aranyat fizetett a koronáért. Ezt az összeget van aki kiemeli, van aki bagatellizálja a mostanság neves kutatók közül. Viszont volt aki tárgyilagosan kijelentette: abban az évben Kecskemét, mint az ország egyik kiemelkedõ városa, éves adóként 3 azaz három aranyat adózott. A város...kompletten. Nem kellenek hozzá eldugott kódexek, de érdemes megnézni hogy melyik bankházzal folyt le az ügylet, és azon bankház mennyivel utána hódította meg a fél világot.
1349 #12 Nagy Levente
- 2019-01-20 17:50
A Halász Jóskával kapcsolatban csak anyit, hogy én is vettem észre olyat vele kapcsolatban, hogy Pap Gáborral a mûvészettörténésszel sincs teljesen kibékülve amiért szerinte nem a teljes õsiséget képviseli azzal, hogy a történelmi Szent Korona tant képviseli és nem a történeti ezeregyszáz ével korábbi Szent Korona értékrendet szerinte. De amikor én azt írtam meg neki, hogy a területi alapon nem vezet sikerre a gondoskodó Magyarország programot mûködtetni, hanem az a teljes ha ezt a hagyományokra támaszkodva testvéri, rokoni, baráti, jószomszédi alapon kell csinálni vagyis kiscsalád-nagycsalád-bõs-nemzettség-nemzet, ahogyan azt az Úr Jézus is ajálja azt már lehetetlennek tartotta. Pedig még 56'-ban szerinte is e mentén szervezõdtek. Ezt én nem tudom elfogadni, bár ahogy már írtam bizonyos szabad energiák amelyektõl eltiltják az embereket pl. az állandó mágnes technológia biztos szükséges az alternatívához. Egyébként tényleg elég a józan ész, de az emlékek és szimbólumok is fontosak, mert eleink is mint tudjuk nem az arany értéke miatt csinálták az ilyen tárgyakat hanem tartósága miatt. Az emlékek miatt, hogy ne felejtsünk ha kísért a sötétség.
4 #13 Posta Imre
- 2019-01-20 18:09
Kriszta sok éve ezeket szétboncoltuk. Az igazság lehet sosem lesz nyilvános, ahogy Mátyás halála sem, csak találgatni lehet azt a Bécs alatti eseménysort és a neje kérdéskörét.

Levente, ugye akkor látod, nem dogmákat gyártunk, nem azok mentén haladunk. Nem is állunk egymástól tán olyan messze. Nekem mindegy minek nevezik azt, hogy "józan ész", felõlem lehet Szent Korona értékrend, vagy Alkotmány, vagy Jézusi Szeretet Illúziója, mit bánom én. Ha kell imádkozom is Szûzanyához, csak értsétek meg végre, hogy a "szavak" nem azonosak a gondolattal, azok meg nem azonosak a létben mûködõ személy-vel. Az jobban foglalkoztat, hogy a "jelen-ben" kik vagytok, akik hadra foghatók végre és szót lehet érteni veletek, nem pedig az akadályokat görgetjük csak ide-oda és vitatkozunk a semmirõl.
1072 #14 fkriszta
- 2019-01-20 18:53
Imre, örülök hogy nem ledorondolást kaptam hanem megerõsítést! Nekem ez tavaly év vége felé állt össze. Bár nem egy kocsiban, de talán mégsem annyira eltérõ nyomvonalon teltek az eddigi éveim tõletek?!
1072 #15 fkriszta
- 2019-01-20 19:01
Levente! "ha nem akarunk abba a hibába esni, mint Horthy Miklós Nemzetgyûlése, hogy azt hitték, hogy genetikailag van kódolva a magyar emberben a Szent Korona értékrend." Ne is essünk hasonló hibába! Ez nem hit kérdése... igenis, minden Emberbe, aki Emberi mivolta lévén magyar, vagy ha jobbtetszik szkíta , vagy nevezd bárhogy az õsnépet... bizony ez kódolva van. Jogrendek meg tanok nélkül is ott van, megjelenik. A higítás mértékétõl függõen képes megjeleníteni életében, persze belefér a botlás is, de ahogy fentebb Imre is írta sem dogmák sem tárgyak nem szükségesek hozzá. Nem kioktatás az érzékenyek kedvéért, csak a saját meglátásom.
75 #16 talpi
- 2019-01-20 19:20
Jól nyomjátok. Való igaz, genetikailag" kódolva" vagyon a tudás. Nem véletlen"MAG"yar megfogalmazás. Ugyan, nem oly rég kapott szárnyra, viszont nem mindegy, honnan is indult ? Nem "onnan" ott ezt igyekeztek eltaposni, feledtetni, meghamisítani, viszont a "kocka el van vetve".
Igaz, még akad egy-két"cinkelt" holnap, érdekes "égi" jelenség lesz, érzem már a jeleit, és tudom, hogy "új Nap" kél. Hullik a férgese, mert semmi sincs véletlenül.
75 #17 talpi
- 2019-01-20 19:31
A Szentkoronára visszatérve, egy pillanatra,
Ahol "õrizni vélték" igen fura dolgok történtek, ezért is igyekeztek szabadulni tõle. Érdekes mód, abban az idõben kezdett hanyatlani a nagy cuculizmus, amikor hazatért.
Valószínû, hogy útra, az igazi indult, viszont, amit ma" mutogatnak" az nem az eredeti. Nem tudni hol van, viszont, lehetséges, hogy a "frigyláda" kérdés Õszentsége felé is igaz.
Nem lennék annak a bõrében, aki ártó szándékkal "õrzi" vagy õrizni-felhasználni véli erejét.
Hamarosan kiderül ez is, hiszen, jogtalan birtoklói mindíg is keserûen megbánták, birtoklási vágyukat.
Nem a király választ koronát, hanem a Korona királyt,!
1349 #18 Nagy Levente
- 2019-01-20 20:36
Imre, remélem abban is egyet tudunk érteni akkor, hogy az ezeregyszáz éve ezen a területeken mûködõ rendszerek a feudalizmustól kezdve a bolsevik kommunista-szocializmuson át a mostani kapitalista-liberalizmusig minden eresztékükkel így a nevelés-oktatás, védelem, igazságszolgáltatás stb. a sötét oldaltól kapott irányítások és vezetések. Ezekkel minel szemben kell felállítani alternatívát és ez a hagyományainkra, kultúránkra támaszkodva vezethet legjobb eredményre.
fkriszta, Én elfogadom, hogy ezek az értékrendek kódolva vannak, de ezek a sötét rendszerek írtják ezt folyamatosan. Pl. bölcsõde, óvoda, iskola hazugságai, háborúk lelket megrázó borzalmai stb. Ezért már a magyarok többsége is már csak a mesterségesen teremtett káoszokban tud és képes gondolkodni. Ebben szocializálódik, vagyis a sötét erõk felhasználják azt a földi emberi tulajdonságot, hogy az ember valószínüleg átlag 10-15%-ban a sötét oldalról is kapott genetikát, kódot stb. Erre ahogy az agyunkat is kb. átlag 10%-ban használjuk mesterségesen korlátoznak. Persze mivel legalább annyiban különbözünk mindannyian mint amennyire hasonlítunk ez mindannyiunknál másként hat.
Tehát a magyar sem különb átlagosan egy kapitalista rendszer "építésében" mint egy zsidó vagy egy svéd stb. Ezt gondoltam ezzel mondani, de nem akarok senkit megsérteni. A tények a valóság viszont makacs dolgok.
Ha jobbat akarunk szerintem fel kell tárni részletesen a Teremtõnk útmutatását. "Mert nincs más út csak az Isten útja"
4 #19 Posta Imre
- 2019-01-21 06:15
Levi, legalább 7 ezer évvel tekerd vissza a mutatót, ez a minimum, de felõlem 40 ezer is lehet. A fogalmak kiüresedtek, míg nem tisztázzuk mit is értünk alattuk, bennük, nem érdemes dobálózni velük. A G-ÉN megadja a választ, ha akarod, ha nem. Istent hamarosan, de már most is Moszkva-Peking tengelynek is nevezhetik, de persze mindenki úgy vélekedik errõl, ahogy számára a képességei behatárolják. Van-e felsõbbrendû magasabb "tervezõ"? Van. Csak nem úgy munkálkodik, mint ahogy a hívõknek ez felsejlik. Nem az a cél, hogy higgy, hanem az, hogy tudj! Pl. elhiszed, hogy a jádekutya a Holdon sertepertél? Vagy csak az amerikai Holdraszállást figurázzák ki? Isten útjai kifürkészhetetlenek, nemde?

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.15 másodperc
4,707,901 egyedi látogató