Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Titkosszolgálatok

GondolatokTegnap reggel a szokásos bohóckodás tárgya az egyik szolgáltatónál a google és a lehalgatás volt. Vagyis az, hogy "gondolatot olvas" és feldobálja a közösségi oldalakon és egyéb keresõ felületek reklámsávjában, amire "gondolsz". Eddig érdektelen. Betelefonáló bejelentkezik "mama" név alatt. Meséli, hogy az, amit ma a tv-ben mutogálnak megfigyelés-lehallgatás témakörben már 20-30 évvel ezelõtti technológia. Mondja - és figyelj!- az apja, de még a nagyapja családilag is magas rangú katonatiszt, család titkosszolgálati kötõdés ect. De mondta csak nyugodtan, hogy úgy nõttek fel, hogy bizonyos szavakat nem mondhattak ki! Echelon! Fõleg arab szavakat! Megvolt a saját kódjuk hozzá. Ejha! Az iskola is ahová jártak, "magukfajta" volt. Apukák hónapokra eltûntek"...szolgálati útra.

Na, nem húzom nagyon, de nem is érkeztek közbe szólni, mert egy komoly nõ beszélt és mintha parancsra tette volna. Nem is értettem miért ezt így reggel fõmûsoridõben. Mondja, az volt a legmeglepõbb, mikor meghalt a papa, elõtaláltak 7-8 útlevelét is, más országok más neve alatt volt a "fater" bevetve. Aztán befejezte a mondókát, de a csevegõs liberálbuzi mûsorvezetõk elhallgattak és benyomtak valami hosszabb R-go nótát, majd mikor visszajöttek egy reklámszakember magyarázta már a bizonyítványt! Gyerekek, fenomenális volt. Szerintetek? Így élesben? Annyira nem lehet ostoba a némber, hogy ne lássa be mit is cselekszik. Na most akkor ki hallgat és figyel le kit? Milyen útlevéllel ki megy hová és minek? Sok kérdés lett betolva direkten a buta népség arcába.

Hozzászólások

684 #1 atacama
- 2019-01-24 20:25
B)
393 #2 Arany
- 2019-01-25 10:51
"Egy újszülöttnek minden vicc új..."

A történelem folyamán már ezer évek óta vannak ügynökök, besúgók, és "titkosszolgálatok" Régen fürkészeknek hívták... :)

Nem volt olyan harci cselekmény amire nem készültek volna fel, és nem kutatták ki a másik fél gyengéit, vagy erejét. Ha béke volt, akkor is kellett tudni a másik szándékairól, és tudtak is általában.

Legfeljebb a módszerek változtak az évezredek folyamán.

Nem értem, ma miért csodálkozik bárki...???

A betelefonáló is, legyen az megbízott, vagy csak naív...

Gyerekkoromban nem egyszer hallottam, hogy a falnak is füle van. ;)
Az átkosban sem volt másképp, a legfejlettebb technikák akkor is mindig a hatalom kezében voltak, és éltek is vele. Csak sok esetben lehetett hallani egy halk kattanást, hogy más is figyel. Ma erre már szükség nincs, illetve minden rögzítve, ami leíródik, vagy elhangzik. A tárhely nagysága a csillagos ég.

Ma már a titkosszolgálatoknak a rendelkezésre álló lehetõségek igen nagyok. "Távolbalátó" mikrofonok, felvevõk, sõt drónra szerelt cuccok. Amit még madárnak is lehet nézni...

A faxbuk pedig egy aranybánya nem csak nekik. Az ostoba ifjúság, de még a korosabb réteg is, aki ezzel él, fogalma sincs róla, hogy mi mindenre használhatják, hiába gondolja azt, hogy nincs semmi, amit neki takargatni kellene.
Egy állásinterjú során a hr-esnek az is a feladata, hogy megkeresse a faxbukon az illetõt, és ha évekkel ezelõtti hülyeségeket is talál, akkor a döntése az állást illetõen már egyszerû.
Az emberek önszántukból szolgáltatnak ki rengeteg adatot, amiért korábban a titkosszolgálatoknak meg kellett dolgozniuk, ma pedig már csak jól össze kell hozni a meglévõ információkat.

A több útlevél, és több név használata sem mai keletû. Mostanában nézegettem, és sok ismeretlen "tudást" kaptam meg a jotubon lévõ Kun Miklós elõadásaiból. Számára is még napjainkban is nagyon sok újat tapasztal, és kutat, a levéltárak egy része már hozzáférhetõ, és a korábbi évtizedekben sok még élõ embert, vagy hozzátartozót keresett meg, amibõl ugyancsak megtudott irányvonalakat, amit érdemes kutatni.
A Duna televízióban is sok elõadása ment le, a Rejtélyes XX. század címmel, de van nagyon friss egyetemi elõadása is fent.
Igen érdekes, hogyan kémkedtek többes ügynökök, és a kiválasztásuk is milyen alapon történt. Szerintem ma sincs másképp.
Achmed H. több útlevele is ékes bizonyítéka az ilyesminek.

Mindig is szokás volt pártokba beépülni, és ezáltal megbízható forrásokra szert tenni.

Aki ezekkel nincs tisztában, az valahol nem két lábbal áll a földön...
139 #3 jozsef toth
- 2019-01-25 12:17
Arany !
Ehez nincs mit hozza tenni ,igy van!s_grats_V
4 #4 Posta Imre
- 2019-01-25 12:33
Boldogok a lelki szegények...! És tényleg azok! Jobb nem tudni semmirõl, nem összekombinálni az összetartozó dolgokat, eseményeket, személyeket...., de közben a saját közvetlen családjában, közegében is tombol az összeesküvés, ahol vagy mást csinálnak ki közösen, vagy éppen ahol õ a célpont ...és akkor sem esik le a tantusz, hogy másképpen beszélnek elõtte, vele, mint mögötte, róla. Ez pedig ilyen egyszerû és nagyban még egyszerûbb, csak fel kell szorozni millióval.
4 #5 Posta Imre
- 2019-01-25 18:46
SZUN-CE

A HADVISELÉS TÖRVÉNYEI
(Szun-ce ping-fa)

13. KÉMEK ALKALMAZÁSA

Szun-ce mondotta:

Amikor százezer fõnyi hadsereget állítanak fel, és a sereget ezer mérföld távolságra küldik, akkor a népre kirótt költségek, valamint a fejedelmek kiadásai naponta ezer kin-re rúgnak, s így az országon belül is, a határokon túl is elkeseredés támad, hiszen hétszázezer család az utakon, utánpótlás szállításában meríti ki erejét, és nem képes rendes munkáját végezni.

A kölcsönös védekezés eltarthat több esztendeig, s nagyon meg kell küzdeni a gyõzelem egyetlen napjáért. Aki mégis csak a hivatalából húzott száz meg száz kin jövedelmét szereti, de az ellenség helyzetének megismerésével nem törõdik, az gonoszak közt is a leggonoszabb, az nem lehet emberek vezetõje, az nem lehet az uralkodó segítsége, az nem lehet a gyõzelem ura. Ezért a bölcs fejedelem és a kiváló hadvezér úgy indít háborút és úgy arat gyõzelmet az ellenség felett, úgy szerez tehát érdemdús tetteket, amelyek révén kiemelkedik a sokaságból, hogy mindent igyekszik elõre tudni.

Ezt az elõre-tudást nem lehet a szellemektõl megszerezni, nem lehet sem más dolgok mintájára levont következtetések, sem számítgatások útján megszerezni; az ellenség helyzetének ismeretét mindig emberektõl kell megszereznünk.

Kémeket alkalmazunk tehát, mégpedig ötfélét. Vannak megtelepedett kémek, vannak belsõ kémek, vannak visszatérõ kémek, vannak a halál kémei, s vannak az élet kémei.

Ha mind az ötféle kémet egyszerre alkalmazzuk, akkor senki sem ismerheti fel az útjukat, ez pedig valósággal "isteni háló[31], drága kincs a fejedelem számára. Megtelepedett kém az, akit az (ellenséges) vidék lakosaiból választunk ki és fogadunk szolgálatunkba; belsõ kém az, akit (az ellenség) hivatalnokai közül választunk ki és fogadunk szolgálatunkba; visszatérõ kém az, akit az ellenség kémei közül választunk ki és fogadunk szolgálatunkba; a halál kéme az, aki a külvilágot megtévesztve folytatja tevékenységét, s a mi kémeinknek is hamis híreket ad tudtára, az ellenség kémeinek is hamis híreket ad tovább; végül az élet kéme az, aki (az ellenségtõl) hírekkel tér vissza. Ezért a hadsereg minden dolga közül a kémekkel tartsuk fenn a legszorosabb kapcsolatot, senki ne kapjon busásabb jutalmat a kémeinknél, s ne legyen titkosabb dolog, mint kémeink szolgálata.

Bölcsesség és ravaszság nélkül nem tudunk kémeket alkalmazni, emberség és igazságosság[32] nélkül nem tudunk kémeket kiküldeni, finom érzék s éleslátás nélkül nem tudjuk megítélni a kémek igazmondását. Bizony, finom érzék, nagyon finom érzék kell hozzá, de a kémek alkalmazásáról sohasem szabad lemondani. Amikor egy kémünk még el sem kezdte munkáját, de már elõre híre támad, akkor a kémnek is, de annak is, aki hírét költötte, meg kell halnia.

Ha (az ellenség) hadseregére csapást akarunk mérni, ha (az ellenség) városát meg akarjuk ostromolni, ha (az ellenség) vezérét meg akarjuk ölni, akkor elõre meg kell ismernünk a hadvezér õrségének, környezetének, látogatóinak, ajtónállóinak és személyes õreinek családi és személynevét, meg kell tehát parancsolnunk a kémeknek, hogy mindezt fürkésszék ki.

Fel kell ismernünk az ellenségnek azokat a kémeit, akiket a mi kikémlelésünkre hozzánk küld, követni kell és elõnyökkel kell kecsegtetni õket, irányítanunk kell és magunknál kell tartanunk õket, mert így visszatérõ kémeket tudunk szerezni és alkalmazni. Az õ segítségükkel ismereteket szerzünk ahhoz, hogy helybeli kémeket és belsõ kémeket tudjunk találni és szolgálatunkba állítani; az õ segítségükkel jutunk elég ismerethez annak érdekében, hogy a halál kémei jól végezzék megtévesztõ munkájukat, hogy hamis hírekkel tudjuk az ellenséghez küldeni õket; és az õ segítségükkel szerzünk ismereteket ahhoz, hogy az élet kémeit alkalmas idõpontban tudjuk kiküldeni. Az ötféle kém szolgálatában az a legfontosabb, hogy mindenképpen ismeretekhez jussunk. S minthogy az ellenségrõl való ismereteink mindenekelõtt a visszatérõ kémektõl függenek, azért a visszatérõ kémekkel feltétlenül bánjunk nagylelkûen.

A régi idõkben a Jin-dinasztia Ji-cse-nek köszönhette felemelkedését[33], aki elõször a Hia-dinasztiát szolgálta. A Csou-ház felemelkedését Lü-ja-nak köszönhette, a Jin-ház emberének. Ezért a bölcs fejedelem és a kiváló hadvezér mindig képes legyen rá, hogy nagy tudású embereket a kémeivé tegyen, s akkor nagy tetteket fog véghezvinni. A háborúban ez a legfontosabb; a hadsereg a kémekre támaszkodva tud helyesen cselekedni.

http://mek.oszk.h.../01345.htm
238 #6 bivaly
- 2019-01-26 04:32
Imre !

Semmi új nincs a Nap alatt !!! Csak másként fogalmazták meg pár ezer éve, és más a technika.
A lényeg pontosan ugyan az, és a módszer is. Az égadta egy világon semmi új.

Mielõtt ezt írtam, éppen elgondolkodtam azon, hogy hányaknak tûnik fel, hogy egy szemüveg elkészítéséhez miért kell születési év, internet cím, telefonszám, lakcím, stb.
Mert a dolgok kívül, belül, feszt történnek, egy bizonyos szint felett kivédhetetlenül. Nincs szép új világ, pont annyira aljas, hitvány, mint mindenkor volt. Csak az újszülöttek tanulják újra, meg újra, ettõl mûködik, viszont feltételezve, ha az ember élete hosszabb lenne, benne a "dél" nem tíz, de legalább harminc év volna, akkor lenne rá lehetõség, hogy nem amnéziásan változtathassanak rajta azok, akik szerint ez az ostobák karámban tartása csak.
Az élet rövid, a módszerek kifinomultak.
809 #7 megmondhatom-e
- 2019-01-26 07:05
mára egyszerûvé vált a helyzet.
Megállapíthatjuk : nem minden kétlábú ember , de minden ember potenciális áldozat.

A kétlábúaknak 3 csoportja van: az ember , a zsidó és azok , akik akár emberek is lehetnének , de inkább a zsidók (lopott) pénzét választották ( megvették õket a zsidók) -elárulva társaikat - zsidók kémévé válnak. Ezek a gerinctelenek - mint pl a Vona és társai Kft. Létszámuk óriási , a gazdasági helyzet romlásával még emelkedik is .

Az embernek így két nagy ellensége lett.

Ezek közül a zsidó , amelyik könnyen felismerhetõ , mert " büdös , mint az állat" , de a vona félék is egyre láthatóbbak .

Ettõl lett mára "egyszerû" a dolgunk. Látjuk az ellenséget.

Aki nem tudja mirõl beszélek , amit itt megmondhatok , kapcsolja be az atévét ! Az atévében vannak benn ülõ zsidók ( annyi , mint a szemét) - és vannak betelefonálók - akik között ott van mind a "3 csoport".

Érdemes megfigyelni a benn ülõ - büdös zsidó - viselkedését/reakcióját , amikor egy ember a telefonáló.

Ilyenkor láthatjuk , hogy a büdös zsidó és a gerinctelen mennyire hasonlóak. Szinte már eggyé váltak !

Tudom , nem mondtam újat , de nem az a célom. Az újszülöttnek úgyis minden vicc új!
199 #8 cico
- 2019-01-28 10:49
megmondhatom-e:
"Aki nem tudja mirõl beszélek , amit itt megmondhatok , kapcsolja be az atévét ! Az atévében vannak benn ülõ zsidók ( annyi , mint a szemét) - és vannak betelefonálók - akik között ott van mind a "3 csoport"."

Közben végre sikerült átolvasnom normálisan, amit írtál.
Igen, a pénzimádó tömeg, ez az, ami engem is mérhetetlenül irritál (az életét képes lenne feláldozni azon a bizonyos oltáron).
Sajnos, kis közösségben még inkább láthatóak, az ember megfullad tõlük....
75 #9 talpi
- 2019-01-29 19:18
cico
- 2019. január 28. 11:49:31
Nem csak az életét, a családját, a gyermekét, a /nem létezõ tisztességét/ bármit, hogy megfeleljen az "elvárásoknak"!
Hidd el, sajnos, egyre több ebbõl az, embernek tûnõ "humanoidból"legyen az, hím, vagy nõ ivarú :(
199 #10 cico
- 2019-01-30 10:25
talpi, csak bólogatni tudok. Elvárások, "kitûzött célok"? Csak az ember (!)lényege(!) veszik el bennük, de az nagyon.
1313 #11 zoli
- 2019-01-30 15:04
És ez gyerekkorban kezdõdik,mikor Pistike kikunyerálja a villogós lóf@szt,mert Danikának is olyan van!
Pistike szülei pedig az észszerû magyarázat helyett megveszik,"nehogymá"elmaradjon a köcsögnek a fiától!
Észre sem veszi a marha,hogy máris rávezette a gyereket a "megfelelõ" útra!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.15 másodperc
4,606,496 egyedi látogató