Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Alkotmány

GondolatokNem jogi formulákkal traktállak, csak egy aktualitását megtartott kérdéskör egyetlen fejezetébe engedtessék betekintést biztosítani. Most olvasgatom és talán nem hiába!
Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2019-02-10 15:10
“Izrael kijelölt bennünket új hazának”

mose, 2005. augusztus 14. 19:32 Kertész Péter, Sófár tallózó

Az alábbi beszélgetés Lakatos Pállal a Szentendrén, Pilisszentlászlón és Leányfalun fogható Endre TV-ben 2005. augusztus 11-én és augusztus 13-án hangzott el, közvetlenül a Szanyi Tíborral, a gazdasági minisztérium politikai államtitkárával készült interjú után. Állandó mûsorvezetõ: Kovár Gyula (szerepelt a 209-es listán, amelynek közzététele után a Szentendre és Vidéke címû, kéthetente megjelenõ lapban megerõsítette, hogy valóban III/III-as ügynök volt)

Kovár Gyula: Amikor ezt a beszélgetést rögzítettük, akkor én még nem tudtam, hogy elhangzott egy nyilatkozat, pedig ez állítólag már több hónapja megtörtént, de a sajtó valahogy most ébredt fel, most harapott rá. Én egy napilapban, nem titok, a Magyar Nemzet címoldalán olvastam mindazt, ami felkeltette az érdeklõdésemet. Talán szó szerint tudom idézni, a lényege az volt, hogy Szanyi Tibor egy tanácskozáson kijelentette: Izrael nem állam, az egy szervezet. Ennek kapcsán figyelmembe ajánlottak egy hetilapot (Magyar Világ – K.P.), hogy ott is megjelent valami, engem biztos érdekelni fog. Mit tudtam tenni, ha már figyelmembe ajánlották, és legnagyobb örömömre, talán így is mondhatom, a cikk szerzõje nem más, mint volt rádiós kollégám, a Szentendrén élõ Lakatos Pál (a magyar Rádió Vasárnapi Újság címû mûsorának volt felelõs szerkesztõje – K.P.), aki jelenleg ennek a hetilapnak a fõmunkatársa. Ezért hívtam meg a stúdióba, el is fogadta, hallgassuk meg a vele készült beszélgetést.

Lakatos Pál: Én azt gondolom, hogy amikor azt akarjuk föltárni, hogy Magyarországon mi történt a mögöttünk lévõ gyûlöletes, hazugságos 16 esztendõben, akkor nem az az érdekes, hogy Csintalan Sándor, akirõl a cikkben szó van, hány milliárdot szedett össze, vagy Máté László, vagy Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Boros Péter, vagy mondhatnám az egész politikai palettát, mert a dolog errõl szól. Inkább arról kell itt beszélni, hogy mi hogyan történt. És az oknyomozás, az nem egy ember utáni oknyomozás, hanem az események egymásra rakása. Ha megértjük azt, hogy 1989-ben az Ellenzéki Kerekasztal hazugság volt, hogy az MSZMP odaküldte minden pártba az embereit és így alakultak ki a késõbbi vezetõk, mert a Televízió megismertette õket a nyilvánosság elõtt is, így már rájuk szavaztak késõbb.

Kovár Gyula: Szabad Európa kezdte…

Lakatos Pál: Hogy a fenébe ne, amikor a Szabad Európa, pontosabban a Kossuth Rádió azt mondta 1956-ban, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon, ez ugyanúgy érvényes a Szabad Európára, hogy hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Tudniillik Bécsben Aczél Györggyel találkoztak a magyar osztály vezetõi és beszélték azt meg, hogy kiket kell futtatni az úgynevezett ellenzéki oldalról – természetesen a volt kommunisták gyerekeirõl van szó, ÁVH-sok gyerekeirõl –, akik majd késõbb vezetõi lesznek ennek az országnak: SZDSZ-ben, MSZP-ben, MDF-ben, Kisgazdapártban, Fideszben, kereszténydemokratáknál, mindenhol. Na de van egy érdekes dolog, tovább megyek. Megtörténik ’90 májusában a választás második fordulója, azt mondjuk, hogy az elsõ szabad választás, akkor alakul meg a kormány, s tulajdonképpen a Parlament kétharmada ügynökökbõl áll. Nem csak ilyen kis egyszerû III/III-as, III/II-es…

Kovár Gyula: D 209-es…

Lakatos Pál: …szigorúan titkos tisztekbõl, hanem moszados, kágébés, szekuritátés, sziájés, a francia, brit, csehszlovák titkosszolgálat tagjai, ezek nekem megvannak a fejemben, tehát tudom, hogy mi történt.

Kovár Gyula: Most már le is van írva, azt hittem, kiesik az újság a kezembõl.

Lakatos Pál: Csodálkoznak nagyon sokan, amikor valakinek a nevét mondják, és én mosolygok, azt mondják, ugyan kérem, ne tessék neki hinni, rám néznek, azt mondják, magának Lakatos úr senki nem jó, mert maga mindenkiben ügynököt sejt. Fordítsuk meg a dolgot: csak azokból lehettek vezetõk ’90-tõl Magyarországon, akiket az MSZMP kijelölt, és azok az ügynökök voltak. Legyen az bármelyik párt, tehát nem függ ez életkortól. És ezek tulajdonképpen ki voltak jelölve arra, hogy szétlopják Magyarországot, hogy a nagypolgárság belõlük alakuljon meg, de minél hamarabb. És úgy alkottak törvényeket, hogy az õ tolvajlásaik azok mindig törvényesek legyenek. Ágy tûnt el a nemzeti vagyon, így került idegen kézbe a nemzeti vagyonunk 90 százaléka körülbelül. Ott tartunk most, hogy tulajdonképpen van 1,2 millió olyan ember, aki kényszervállalkozó, van egymillió ilyen projeck-menedzser, meg hozzá hasonló, aki megint csak nem nagyon termel értéket, és a kétkezi munkások, akik most dolgoznak, munkahelyük van, azoknak a 10 százaléka az, amelyik értéket termel. Ez az ország a csõd felé rohan, pontosabban csõdben van. Egy ország, amikor úgy tudja az államadósságait kifizetni, hogy kölcsönt kell fölvennie arra, hogy az adósság kamatát fizetni tudja, az az ország csõdben van. Na most hogyha aztán már végérvényesen be fogják vallani, hogy csõd van és nincs más megoldás, akkor nem lesz nyugdíj, nem lesz fizetés, megáll az élet.

Kovár Gyula: Lehet, hogy te nem olvastad azt az interjút, amire most szeretnék hivatkozni, amivel szeretném alátámasztani épp azt, amit eddig Lakatos Pál elmondott, én olvastam, mert nekem Makovecz Imre is a kedvencem, nem csak te vagy a kedvencem. Makovecz Imre a napokban azt nyilatkozta, semmi titok, a Magyar Nemzetben jelent meg, Pozsgay Imrére hivatkozva mondja Makovecz, hogy 1949-ben hozták azt a rendelkezést, amely alapján a társadalomtól bejövõ minden pénzt a kormány alá kell rendelni, hogy újra elossza. Ameddig ezt meg nem változtatják, addig minden politikai erõ azt hiszi, hogy õ lophat és osztogathat.

Lakatos Pál: Ez igaz 2005-re, meg 1989-re is, hiszen 1988-ban kezdõdött a szabadrablás Magyarországon, Tulajdonképpen Aczél György mondása kezd valósággá válni. Amikor Aczél György ’85-ben azt mondta, talán még néhányan emlékezünk, hogy õ volt a nagy pártideológus, válasszunk ki 250 kommunista ivadékot, vigyük õket nyugatra, tanítsuk meg õket jogra, közgazdaságtanra és idegen nyelvre, és amikor hazajönnek, õk fejezik be majd azt, amit mi elkezdtünk. Hát most tartunk ott, hogy lassan befejezõdik az, amit Aczélék elkezdtek, mert ugye Aczélék ellopták a vagyont a néptõl, aztán a rendszerváltozáskor nem a népnek adták vissza, akitõl ellopták, hanem azoknak, akik ellopták vagy azok leszármazottainak. Ágy alakul ki a vagyonos réteg, így történhet meg az, hogy a száz leggazdagabb magyar közül van, akinek 40-43 milliárd a bevallott vagyona, nincs benne az offsor cég, nincs benne a különféle sumákság. Hát most Gyula, gondold végig, ja és van olyan ember, olvastam, hallottam, aki a horvát tengerparton 30 millió forintot költ el ebben a szezonban a nyaralására.

Kovár Gyula: Csak nem a fõváros hercegérõl van szó?

Lakatos Pál: Nem mondok nevet, a nagypolgári rétegrõl van szó, annak egy tagjáról. Sok ember életében nem keres 30 millió forintot, még bruttóban sem.

Kovár Gyula: Ezzel kapcsolatban ebben a lapszámban is (Magyar Világ – K.P.), még egyszer hadd mutassam meg – lapszemle, ha nincs Szentendre és Vidéke, akkor másik lapszemle legyen –, szerepel az a megállapítás, amivel önök fognak találkozni a magazinunkban is Szanyi Tibor kapcsán, aki itt vendégeskedett Szentendrén, aki azt mondta, hogy Izrael az nem egy állam, márpedig 60 évig úgy tudtuk, az egy szervezet. Errõl nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy akkor Magyarország sem állam, hanem ez egy vállalkozás.

Lakatos Pál: A Magyar Nemzetnek pontosan megvolt a szöveg, hogy mi hangzott el, mit mondott Szanyi Tibor az információs hivatal fõnökei elõtt, és ez megvan hangszalagon, de nem merte leírni. Az jelent meg, hogy szervezet, de nem jelent meg, amit igazán mondott Szanyi Tibor, hogy õ is szervezet, ez megvan szalagon. Tessék csak elgondolni, ha valaki kimondja azt Izraelrõl, hogy egy bûnszervezet, az egy államtitkár, egy funkcióban lévõ politikai államtitkár. És nem fedik meg õt, nem váltják le. Itt is egy érdekes dolog van, mert hogyha megnézzük a világfolyamatokat, ebben megnézzük Magyarországot, koránt sem arról van szó, hogy mi egy szerencsétlen, minden rosszal agyon sújtott nemzet vagyunk, hanem egyszerûen Izrael kijelölt bennünket új hazának, Magyarországot. Ennek megfelelõen történnek a betelepítések, aztán ezek majd fölgyorsulnak, és az egész világot tulajdonképpen a cionista, globalista szervezet, a szabadkõmûves páholy irányítja mindenhol. Magyarországon nem tudsz olyan politikust megnevezni, vagy fontos kádert mûvészeti területen bárhol megnevezni, aki ne lenne valamelyik szabadkõmûves páholynak a tagja. Gondold el, amikor a száz leggazdagabb magyarból, akik a gazdasági életben funkciót töltenek be, ha azt mondom, hogy öt nem tagja egyetlen egy titkosszolgálatnak sem, 95 viszont igen, vagy azt mondom, hogy a politikusok jelentenek a Moszadnak, jelentenek a KGB jogutódjának, és így tovább, akkor adott esetben milyen érdeket képviselnek: Magyarország érdekét vagy a megbízóik érdekét? Errõl van szó, ezért van az, hogy Magyarország ennyire leromlott. Mi ma Ausztria színvonalán élhetnénk, hogyha a mai forintban mérve 36 ezer milliárd forint értékû eladott nemzeti vagyonunkat piaci alapon értékesítettük volna. Ehelyett ott vagyunk, hogy a magyar munkás fizetése a nyugat-európai tizenötökhöz viszonyítva egyötöde, miközben minõségben semmivel sem produkál rosszabbat, sõt.

Kovár Gyula: Ha adhatok tippet egy oknyomozó újságírónak, írónak, könyvsorozat szerzõjének: állandóan hallom, hogy milyen jók vagyunk turizmusban, hogy mennyien jönnek ide. Tavasszal volt az újságíró szövetségben egy tájékoztató a turisztikai szakosztály szervezésében, és az illetékesek mondták, ilyen vezérigazgató, olyan államtitkár, hogy egy bizonyos területrõl mennyien érkeznek ide. Nem bírtam megállni és félhangosan megjegyeztem: és mennyien utaztak vissza?

Lakatos Pál: Izrael, nyilvánvaló, jönnek felmérni a terepet. Tudniillik Magyarország rendkívül gazdag például édesvízi forrásokban, és hogyha a jövõt nézzük, eltûnik az olaj és bizony Magyarországon nekünk megvannak azok a találmányaink, amelyekkel a hidrogént és az oxigént külön lehet választani. Ezzel lehet a motort mûködtetni és a megmaradó oxigén az pedig ilyen hatalmas léggömbökön fölmehetne a levegõbe, és bizony az ózonlyukat be lehetne vele foltozni.

Kovár Gyula: Megvan a Rubik kocka.

Lakatos Pál: Megvan a Rubik kocka, csak mivel ma még az olajlobi sokkal erõsebb, mint az igazi, természetvédelemben is gondolkodó tudomány, ezért ha ezek az emberek elõjönnének, akkor bizony megölnék õket, számtalan embert eltettek már láb alól, számtalan embert öltek meg, azért mert hamarabb tudott valamit, mint kellett volna.

Kovár Gyula: Lesz a Magyar Világban a turizmusról, az itt maradt turistákról…

Lakatos Pál: Folyamatosan van róluk szó, hiszen például olyannyira tetszik nekik ez az ország, hogy az óbudai Hajógyári szigetet, amelyiknek a piaci értéke 80 milliárd forint, 4 milliárd forintért vették meg. De nem fizették ki, vettek föl rá 5 milliárd forintos banki kölcsönt, azt kivitték offsor cégekbe, és senki nem kérte tõlük számon, hogy na kérem mégis hogyan is van ez? Öt Izraelben élõ Moszad ügynök neve benne van.

Kovár Gyula: Olvastam.

Lakatos Pál: Ahogy a Magyar Világ elindította azt, hogy kik a Moszad ügynökök, kik a magyar politikai életben a Moszad ügynökök, mert leírtuk egy jelentõs részét, azután elkezdtek Amerikában, Nyugat-Európában mindenhol kutatgatni, hogy hol is vannak az õ Moszad ügynökeik, nem számol be róla a magyarországi sajtó. Nem magyar sajtó – magyarországi sajtó. Rengeteg Moszad ügynököt letartóztattak Nyugat-Európában, mert már eljutottak odáig, hogy az amerikai fejlesztéseket ellopják, hazaviszik Izraelbe, és saját találmányként dobják a piacra, ennek megfelelõen hatalmas kár éri Amerikát.

Kovár Gyula: Erre szokta Kohn bácsi mondani: ügyes.

Lakatos Pál: Igen.

Hangfelvételrõl lejegyezte: Kertész Péter

http://regi.sofar...j-hazanak/
80 #2 monguzking
- 2019-02-10 16:09
ráksejtek a legrátermetebb de mérhetetlenül önzö s legostobább sejtek...én nem félek mosszadtol--semmi hatalmuk fölöttem--a test ugyis elpusztul--de ami a lényeg tudatom s lelkem szabad s az is marad...
4 #3 Posta Imre
- 2019-02-10 19:21
Itt megvan digitálisan es! http://www.alkotm...elolap.htm
99 #4 MORMOTA1968
- 2019-02-10 20:29
Hazaárulóink nem állampolgárságot adtak a zsidóknak 1867-ben, hanem egy egész országot, amit aztán õk szeleteltek fel, de csak egy idõre! Ha eljön az ideje újra egybe varrják, mintha mi sem történt volna, de már a maguk fajtájának! Bár ezt az országot mind a mai napig magyarnak merik nevezni, tudjuk, hogy kik, pont a magyarnak nincs semmi beleszólási joga abba, hogy mi történjen, mi történhet ebben az országban! Ha lett volna bármiféle beleszólási joga, még mindig egyben volna az ország, a nép teljes közös vagyona, nem lenne nélkülözés, nincstelenség, kivándorlás, pusztulás és idegen rasszok felszaporítása, idegen népek beengedése jó pénzért, vagy csak úgy ingyen! A MAGYAR SEMMIBE SEM SZÓLHAT BELE, AMI ENNEK AZ ORSZÁGNAK TERÜLETÉN TÖRTÉNHET! NEM KÖTHET NEMZETKÖZI ÜZLETEKET MÁS ORSZÁGOK KORMÁNYÁVAL, MERT EZ A JOG IS ZSIDÓ KÉZBEN VAN! IDEGENEK HORDJÁK KI AZ ORSZÁGBÓL TERMÉSZETI KINCSEINKET, A MAGYARSÁG BELEEGYEZÉSE, HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL! NEKÜNK EBBÕL HASZNUNK NINCS, CSAK A ZSIDÓNAK ÉS CINKOSAIKNAK! Bár õk, zsidók, cigányok mind a mai napig csak vendégnek, befogadottaknak számítanak ezen ország területén, ma jelen korunkban még is õk uralkodnak a befogadottak felett! BÁRKI SZÁMÁRA TÖKÉLETESEN ÉRTHETÕ, SALLANGOKTÓL LETISZTÍTOTT ÚJ ALKOTMÁNYT KELLENE ÍRNUNK, AMIBEN KEMÉNYEN LE VAN FEKTETVE, HOGY VENDÉG RASSZ NEM DÖNTHET A MAGYAR SORSÁRÓL, SEMMILYEN KÉRDÉSBEN! VAGY MAGYAR POLITIKA ÉRVÉNYESÜL EBBEN AZ ORSZÁGBAN, VAGY SEMMILYEN! MINDIG LEGYEN AZ ELSÕ HELYEN, NE AZ UTOLSÓN, MINT MOST AZ "IGAZI MAGYAR ÉRDEKEKET VÉDÕ ÉS ÉRVÉNYESÍTÕ POLITIKA!" EZ NEM MAGYAR POLITIKA, AMIT MOST ANNAK KÍVÁNNAK FELTÜNTETNI A "BESZIVÁRGOK" LESZÁRMAZOTTAI! Ha megszûnnek az igazságtalanságok, megkülönböztetések az idegen rasszok javára, ha újra a magyar kerül az elsõ helyre, csak onnantól beszélhetünk valósan "MAGYARORSZÁGRÓL!" Addig nem! Vérfrissítés kellene de nagyon ennek a népnek, elszakított, tiszta vérû testvérnépeinktõl, ujguroktól, stb...Bennük még megvan az, ami a maradék magyarságból szinte teljes egészében kiveszett! Dolgoztak is rajta eleget ellenségeink! Az "ÚJ GENERÁCIÓK ÉBREDÉSÉN, HAZASZERETETÉN MÚLIK MOST MINDEN, HOGY KELL E NEKIK EZ AZ ÁLDOTT ANYAFÖLD, HOGY HAJLANDÓK E HARCOLNI A SZABADSÁGUKÉRT, EZEN FÖLD FELSZABADÍTÁSÁÉRT AZ IDEGEN ELNYOMÁS ALÓL, VAGY SEM!" HA ÕK KÉPTELENEK A FELÉBREDÉSRE, MINDEN ELVESZETT! Csak ebben bízhatunk! s_beszel "KISEMMIZETTEK ORSZÁGA! Ez a helyes megnevezése ennek az országnak! :@
75 #5 talpi
- 2019-02-10 20:38
Mormi
Szerinted az Ujgur delegációt, néhány éved miért utasította ki a kínai "K-ormány"/?/ KÉRÉSÉRE, SZINTE A FÖLDET érés pillanatában fityesz felcsuti Ramszesz???
99 #6 MORMOTA1968
- 2019-02-10 20:53
Kedves Talpi! Hogy ne tudjunk egyesülni, mint közös eredetû, közös gyökerû nép! És persze, hogy ne tudjanak személyesen mesélni a borzalmakról, az ujgurokat érõ mindennapos atrocitásokról, népirtásról! Esetleg tán még dokumentumokat, bizonyítékokat is hoztak errõl! Arról se feledkezzünk meg, milyen erõs a kínai jelenlét az országunkban! Nem csak egymillióan vannak már idebent! A felcsúti Ramszesz kinek nem engedelmeskedik kedves Talpi? Mondjuk a "nép" akaratának? Orbán takarodj, Orbán takarodj! s_vigyori Orbán szarik a fejetekre kedves tüntetõk! Elõbb fog a Dunába csúszni a Gellért hegy, mint hogy önként távozzon a "KISEMMIZETTEK ORSZÁGÁNAK" élérõl az ország vajdája! Bár ha valami csoda folytán még is bekövetkezne a dolog "de nem fog szerintem" úgy sem vonják felelõsségre azokért az aljas bûnökért, amit kormányzása idején elkövettek! Életre szóló mentelmi joga van Izrahell-tõl, meg ki tudja még ki mástól! Meg biztos meg van már a helye, hová menekülhet át, ha szorulna a hurok a nyaka körül! A saját tulajdonú repcsije oda viszi, ahová csak parancsolja! :@
1349 #7 Nagy Levente
- 2019-02-10 23:19
Az egyre nagyobb számú ÉBREDÉS zajlik, szerintem ezt lehet érzékelni. Talán ezt "köszönhetjük" ennek a "2x elmútnyócév-nek" is. Mert ez az orbán-gyurcsány tengely jól rámutatott az "erõ" gyengeségeire". Ennek ellenére az ÉBREDÉS önmagában nem elég csak egy jó kezdet. Meg kell "fogalmazni magunkat" (vagyis egy ezzel szembeni rend-szer alternatívát kellene tudni megfogalmazni) ezzel a nem csak hazánkat, hanem az egész Föld bolygót - beleértve az emberiséget - kizsákmányoló hatalomittas illuminati szabadkõmûves fõzsidókkal, feketenemességgel szemben. Meg kell határozni erõsségeit, gyengeségeit stb. Ugyanúgy magunkról is erõsségeinket, - nem félve szembenézni önmagunkal (meghatározni gyengeségeinket értem) sem ha erre van szükség -. A múlt gyökereibõl sok erõt lehet ehhez meríteni úgy vélem. (Voltak eleink - elsõsorban szakrális irányítóink és vezetõink - akik elég jól meg tudták ezzel szemven határozni magukat, de úgy látszik nem eléggé. Hátha azért abból is tudunk mi erõt meríteni). Ehhez kívánok mindenkinek sok erõt, egészséget, kitartást és összetartást. A remény hal meg utóljára, mondják.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.64 másodperc
4,610,869 egyedi látogató