Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A Budaházy per tanulságai kezdõ és haladó ellenállóknak

BelföldSzia Imre! Ez a cikkem megint felkerült egy körlevelezési listára (magyarmegmaradasert.hu). A cikket valószínû nem ismered. Ha jól emlékszem 2016-ban írtam.
Ide másolom a szöveget. Amennyiben jónak látod, tedd ki az oldalra. Teljesen mindegy, hogy azóta Budaházy Fidesz aktivistát játszik. Nem róla szól az ügy, hanem rólunk, a kijátszott, megvezetett, minduntalan egymás torkának ugrasztott nemzeti oldalról. Az alábbi cikket egy közös ismerõsünk felkérésére írtam.


A Budaházy per tanulságai kezdõ és haladó ellenállóknak

A Sárga Pólósok nemcsak részt vettek a Budaházy és csapatának perén, hanem utána összeültek és kielemezték az egész ügyet beleértve a törvényszéki tárgyalást is. (lásd mellékelt videót)
Úgy tûnik Dr. Bene Gábor nem örvend nagy tiszteletnek a Sárga Pólósok között. Díszmagyarnak nevezik, másokkal együtt (pl. Morvai-Schwartz Krisztina, Gaudi-Gross Tamás, Gonda László), akik elfoglalták a vádlottak mögötti elsõ sort, ahol a vádlottak családtagjai kellett volna üljenek. Egyesek a díszmagyarok közül pl. a "raccsoló zsidó"-ként emlegetett Krasznai Zoltán "magyar" tartótiszt
hálózatába tartoznak. A "raccsoló zsidó" Krasznait teszem felelõssé az Erdélyi Világszövetség szétverésének koordinálása miatt!!! Mindeközben sikeresen játssza ö is a nagy magyart! Erdélyben is vannak ilyen díszmagyarok, akik a hálózatához tartoznak, mint pl. a sepsiszentgyörgyi Horváth Alpár Szilamér (költõnek vallja magát) és Dr. Csiby Károly, aki írónak vallja magát. Az utóbbinak van havi 500.- lej nyugdíja, tehát jól jön egy kis mellékjövedelem a "raccsoló zsidó"-tól. Az elõbbinek meg semmi jövedelme nincs, mert a Székely Idõnek nevezett nyomtatott újságja rettentõ kis példányszámban kel el. Neki is nagyon jól fog egy kis pótlék. Persze mindketten a "raccsoló zsidó" parancsára hevesen csaholnak, vicsorognak, nyilvános feljelentést írnak, pl. ellenem.
A besúgók, ügynökök kártételeit láthattuk a Budaházy és társainak perén, ahol a koronatanú az a Benkõ nevezetû mindenhez értõ, (de tanult szakmája nincs), aki 20 millió Forint nyomravezetõ vérdíjat kevesellte, de azért lebuktatta a Magyarok Nyilai félkatonai szervezetet, ahogy az ügyész nevezte az elítéltek szervezetét, akiknek a madzagon rángatott bírónõ összesen 124 év börtönt osztott ki.

A magyarnak nem nevezhetõ titkosszolgálattól eresztett, mindenhova beépülõ "raccsoló zsidó" egy bizonyos fekete listán szerepel olyan személyekkel együtt, akik a hálózatához tartoznak, mint pl. -Bella Árpád (nifadmin, újságíró), -Dr. Bene Gábor (jogász és örökös õsnemzeti fellegjáró), Dr. Kreczinger István, Szatmárról áttelepült "túlfûtött magyar", akit a "raccsoló zsidó" Krasznai sikeresen lehûtött és közösen tették tönkre a csonka országban mûködõ Erdélyi Világszövetséget.
A hálózatához tartozó 2 személyt még beazonosítottam, de nevük most nem jut eszembe 23 év távlatából (mégis eszembe jutott: Székelyhidi Ágoston és egy MDF-es parlamenti képviselõ Csapody Miklós). Egy tartótiszt hálózata nagyon szétterjedõ lehet (G*** gondolj arra a matematikai képletekkel ellátott cikkemre, hogy a hálózatokat miképpen lehet kombinálni!).
Az Erdélyi Világszövetség (EVSz) szétverésében részt vett még egy nagyváradi "magyar" szekus tiszt is (érdekes, ez is raccsol), akit még a Csau-rendszerben a 80-as évek elején vetettek be az erdélyi magyar emigráció ellen. Neve Kiss Vladimir (Elemér), aki "megszökött" a Csau rendszer magyar elnyomása elöl. Az olasz Latina-i táborban kezdte karrierjét, s onnan került át Svájcba. Mivel a szekus tisztek 45 éves korban nyugdíjba mehetnek (most 70-en felül van Vladimir), ezért Vladimir jelentkezett otthon, habár még svájci politikai menedék papírokkal rendelkezett csak, tehát nem mehetett volna haza. Így az "alvó" tisztet ébresztették a szekun és Vladimir aktív lett az EVSz-ben, de annyira, hogy megválasztották titkárnak a Zürich-i szervezetben. Személyi adatait elküldtem Budapestre, mint EVSz zürichi elnöke, a testvér szervezethez, akik leadták a magyar titkosszolgálatnak. Jött is a visszajelzés, hogy Vladimir aktív szekus tiszt, kémiai profillal, a bukaresti fotólaborját is vezette a szekunak, de volt a kõolaj és gáz minisztériumban fõosztályvezetõ is.

Vladimir a megválasztása után hamarosan a nagyon aktívból átalakult passzívvá, tehát többet nem lehetett rábízni semmit, mert nem végezte el.
Ugyanebben az idõben indult a támadás az EVSz ellen a Jimmy Carter féle szabadkõmûves páholyból is. Szoros kapcsolatot ápolt Tõkés László a páholy egyik fõvezérével Gyarmathy György professzorral is, aki akkor épp a Zürichi Mûszaki Egyetemen (ETH) dékán volt és energetikai gépeket tanított. Tõkés László püspök együtt aludt nála Smaranda Enache román zsidó növel (1993-ban volt). Ezt egy másik simlis alak mondta, aki egyik szervezet elnökeként feljáratos volt Gyarmathyhoz és bekukkantott a vendégszobába, ahol látta a dupla ágyat ketten használják, valószínûleg nem felváltva. Ebben a periódusban szervezte a Jimmy Carter páholya a Neptun-i Folyamatot (román hatalmi részrõl a Rise Project volt bekapcsolva fedõ szervezetként). Ugyanebben a periódusban megjelent Zürichben Markó Béla is, Bodó Barna alelnökkel együtt, akik szintén a magát Küküllövár-inak mondó (egyébként anyja után budapesti zsidó) Gyarmathyval jelentek meg a Szent István központ üléstermében. Ekkor már kiszimatoltam, hogy itt nem egyéb folyik, mint az erdélyi magyarság elárulásának intézményes megszervezése. A gyûlésen keményen kikeltem ellenük, mire Gyarmathy elvette tõlem a szót. A válaszom az volt, hogy téged itt nem választott meg senki elnöknek, tehát nem veheted el a szót senkitõl. Mire egyesek elkezdték mondani, hogy a doktorandus, hogy merészel a dékánjával ilyen hangnemben beszélni. Késõbb gyõzködték Gyarmathyt, hogy rúgjon ki engem, csakhogy ez Svájcban nem így megy! A dékánokat évente váltogatják, ahogy az államfõt is, és nem katedrák, hanem önálló kutató és oktató intézetekbõl áll az ETH. Úgyhogy én nem ijedtem meg ettõl, de a 2 gyerekünkkel otthon lévõ feleségemre is ráijesztettek, hogy a Gyarmathy ki fog rúgni az ETH-ról. Ez elött az akció elött egy hosszasan tartó, nagyon sok embert bevonó körleveles akciónak voltam a célszemélye, ami végül a zürichi rendõrségre került. Tehát elõzõleg már a feleségemnek erõt mutattak fel. Az én nevemben írogattak mindenféle aljasságokat: 80 éves öreg hölgyeknek vallottak szerelmet a nevemben, egy párizsi homoszexuális hegedûmûvésznek, aztán feleségem családját (Teleki) támadták ki olyan személyek nevében, akiknek az én nevemben levelet írtak: antiszemitázták, zsidó gyilkosnak nevezték Teleki Pált, stb.. Mikor a rendõrség behívott, akkor a következõt mondtam nekik:
-A levelek száma olyan nagy, hogy ezt én egyedül nem írhattam, különösen, ha azt vesszük, hogy mindennap több mint 8 órát dolgozom, plusz 40 perc oda, meg 40 vissza a munkahelyemre.
-Felrajzoltam nekik a gráfelméletben ismert kört és annak a kerületére felrajzoltam a levelekben szereplõ személyeket egy-egy ponttal. Aztán ezeket egy-egy vonallal összekötöttem, hogy lássa mekkora mennyiségû levelet kellett volna írogassak, felbélyegezzek, leragasszam a borítékot, elvigyem egy postaládáig.
-Következtetésem, hogy engem azért támadnak, mert az EVSz egyik aktív elnöke vagyok. Csak a román szeku tevékenysége lehet ez a nagy körlevelezés!
A levelekben érintett, Svájcban lakó, személyeket mind behívatták, kikérdezték. A lényeg, hogy a levéláradat leállt. De nem állt le az ellenem elkezdett kiszorítósdi, amiben a "magyar" szolgálat is bõven részt vett.
Az EVSz németországi elnöke, Kontur Bertalan, Szépvízrõl kivándorolt sebész, lefeküdt a Jimmy Carter páholynak. Azóta semmilyen kapcsolatom nem volt vele. Hamarosan az EVSz csúcs-elnöke a Brazíliában élõ milliárdos, Zolcsák István, egy furcsa balesetben meghalt. Zolcsák István nekem személyesen mesélte el, hogy a szeku milyen fegyveres akciót indított el Brazíliában az ö meggyilkolására, de teljesen elbukták az akciót, és a szekus bandát letartoztatta a brazil speciális egység. Az akciót fizetési napra tervezték és (házi-)bank rablásnak álcázták. Azonban az akkori kb 1500 alkalmazottal dolgozó gyárban minden emelet folyosója automata módon, központilag irányított rácsos ajtókkal volt felszerelve. Úgyhogy a behatoló géppisztolyos román szekusok minden emeleten, ahol nem a pénzt, hanem Zolcsák Istvánt keresték, mint patkányfogóban bennrekedtek. A Zolcsák István „balesete" után lassan szétesett és megszûnt az EVSz.
Összefoglaló
ÜGYNÖKÖK, BESÚGÓK, GYENGE JELLEMÜ, MANIPULáLHATó EMBEREK ÉS TARTÓTISZTEK MUNKÁJÁNAK AZ EREDMÉNYE: MA MÁR NINCS MAGYAROK NYILAI ÉS NINCS EVSZ!!! MINDEN NEMZETI ÉRDEKÜ KEZDEMÉNYEZÉST SIKERESEN MEGGÁTOLNAK!!!
Következtetésem az eddig elszenvedett mocsokáradat, és kiszorítások alapján a következõ:
1. A Kárpátmedencében (KM) az egész magyarság rettentõ nyomás alá került. A KM közepén lévõ, még Magyarországnak nevezett országban nem a magyar érdeket képviselik (keresd cikkemet "Van-e még a magyaroknak országa?" címmel. A Deák Ferenc által ránkvándoroltatott, milliónál nagyobb tömegû zsidok az elsõ vh. idejére már párhuzamos társadalmat (PT) alakítottak ki a magyar államon belül. Ennek a PT-nak a tagjai indították el és valósították meg az elsõ európai Nagyizraelt a történelmi Magyarország területén, vörös köntösbe burkolva és Tanácsköztársaságnak nevezve, pont úgy ahogy az elsõ zsidó-cionista világkongresszus stratégiai céljai között szerepelt.
2. Horthy Miklós vezetésével, ahogy tette ezt Ata Türk is Törökországban, a Tanácsköztársaságot leverték és a zsidóság agresszív térhódítását vissza szorították, de megszüntetni nem tudták.
3. Ennek a PT-nak a tagjaiból kerülnek ki a pártvezetõk a rendszerváltásnak gúnyolt 1989-es év óta is. Bármelyik párt is kerül hatalomra, a PT van hatalmon! Legrosszabb esetben, ha az illetõ mégis magyar, akkor a feleség zsidó és az Eszter-effektus szerint cselekszik a magyar férj.
4. A cionista zsidóság elfoglalta a magyar állami intézményeket, azokat saját céljainak megfelelõen mûködteti a magyar adófizetõk pénzén. Ennek megfelelõen a magyarnak ma már nem mondható titkosszolgálatok, rendõrség és mindennemû erõszakszervezetek a zsidóság által mûködtettetett PT utasításait hûen végrehajtják.
Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy pl. az én legfrissebb esetemben nemcsak a román szolgálatok szorítójában vagyok, hanem a magyar szolgálatokéban is. Rettegnek az erdélyi magyarságtól, ha ez netalán önmagára találna. Rettegnek a magyar nemzeti érzelem tömeges ébredésétöl. Ezért hallgatólagosan együttmûködnek a magyarságot õsi lakóhelyérõl elkergetni meg erõszakosan homogenizálni akaró utódállamok erõszakszervezeteivel. Ott bomlasztanak, ahol tudnak, és ha kell együttmûködnek az utódállamok fasiszta erõszakszervezeteivel. S mindezt teszik a diktatúra felé haladó EU-n belül, amelyet az európai zsidó PT, amerikai védõernyõ alatt. már teljesen maga alá gyûrt.
Arra kell felkészülnünk, hogy a magyarországi zsidó PT hatalma elkezdett magabiztosságában teljes arroganciát mutatni. A Budaházy és Társai „példás" megbüntetésével a magyarság tûrõképességét tesztelik. Ha tûrjük, akkor a következõ ellenállók még brutálisabban lesznek majd kezelve. A társadalom, ha nem áll ki mellettük, akkor a nyomást emelni fogják, és az ellenállókat még gyorsabban fogják elítélni, még súlyosabb büntetésekre. Elkezdõdött egy durva kontraszelekció, a magyar társadalom puhapöcsítése. Minden nemzeti mozgalmat meg próbál a PT kezében lévõ hatalom csirájában elfojtani. Ehhez pedig minden magyar érdeket képviselõ és kezdeményezõ szervezetbe beépülnek és azt lehetetlenné teszik, vagy ha lehetséges annak vezetõséget, mint a Budaházy és Társainak esete is mutatja, példásan sok évi börtönnel büntetik. Elérkezett a kirakatperek újbóli periódusa, a magyar nemzeti mozgalmak ismételt teljes elfojtása!
A HVIM és köztem folyó beszélgetésre 2 magyarellenes hatalom is sikeresen kémkedett: a magyar és a román. A magyarnak valószínû Horváth AlpárSzilamér és Borsos Géza, míg a románnak egyik legnagyobb székelyzászló lobogtató, magát mélyszékelynek mutató, árnyékszékely.
Kérdezitek a kiúthoz való lehetõségeket? Akkor, amikor a szegénység miatt olyan sokan kerülnek kilátástalan helyzetbe, hogy a kiutat csak a nemzet elárulásában látják, akkor ne csodálkozz, hogy az árulók létszáma aszimptotikusan szaporodik és tart a nemzet felszámolásának értéke felé. Akármerre fordulsz mindenfelé magukat álcázó, megélhetési bûnözõkbe ütközöl.
A lehetõségeink felsorolása helyett kiáltsuk kórusban:
Je suis terrorist!
A Budaházy per tanulságai kezdõ és haladó ellenállóknak

Dr. Ing. Sebestyén Teleki István

Hozzászólások

238 #20 bivaly
- 2019-02-28 21:18
Imre !

Most, hogy elolvastam pár bejegyzést, hirtelen lepergett elõttem 1987.-tõl máig, rengeteg kép, mozdulat, érzés, arcok, mondatok. Ott voltam az elsõ sorban sokszor, de csak, hogy jól lássak, és jól halljak. Mivel 2002.-ben sikerült nagyon hülyét csinálni magamból utoljára, onnantól fogtam vissza magam erõvel, késõbb nagyon jól jött, a "józan ész". Láttam és hallottam éveken át a tömeget, és láttam és hallottam éveken át akik terelgették ezt a tömeget ! Egyszer és mindenkorra elegem lett, igazából 2006. nyara volt a Kossuth téren érdekes !? Utána a TV ostrom borítékolható volt !!! ( Vagy ha nem konkrétan az, de valami hasonló.) Ekkor már régen kizárólag "megfigyelõ" voltam, magyarul kimentem sok helyre, hogy lássam és értsem a dolgokat, ne mástól tudjam azt, ami vagy nem történt meg, vagy nem úgy.
Sokszor írtam már, a TV székház ostroma elõtt pár perccel eljöttem, mert láttam, hogy mi készül ! Nem pontosan azt tudtam, hogy a székház lesz a cirkusz helyszíne, de körülnézve biztos voltam benne, hogy "itt lõni fognak perceken belül". Háromnegyed tízkor felszálltam a metróra. Nagyon jól tettem.
Elképesztõ mennyiségû "mélymagyarral" találkoztam, beszéltem, igen sokakkal nagyon összevesztem, pitiáner senkik hülyeségeit hallgattam meg ( köztük a Gondáét, aki esténként ordítozott a mikrofonba), számomra ismeretlen "nagyok" törtek elõ hirtelen, és az igazságra, meg a józan észre szinte senki nem volt kíváncsi. Volt a tömeg ( mindenkor ), és voltak az idomárok ( mindenkor), akár Kossuth tér, akár kis klub, a felhozatal azonos, és el ne felejtsem, téglák, spiclik nagy mennyiségben. Nem vagyok hülye gyerek, csak hagyom magam egy darabig hülyének nézni, hogy a nyúl kiugorjon a bokorból, és ki szokott ugrani. Egészen kihátráltam az egészbõl, pont amiatt, amit itt az elõttem írók leírtak. Ma sincs egy nyomorult kis ócska kocsma sem, ahová ne lenne betelepítve egy "dumás Manci" !
Szánalmasan szar világban kell élnünk. A képmutatás, a hazugság, a szemrebbenés nélküli egyfolytában hazudozás, mára olyanná vált, mint a lélegzetvétel. Reflex, nem tudatos, de automatikus.
Ezért szoktam dühöngeni csak, mennyi idõt vettem el az életembõl feleslegesen, hiábavalóan, és hányszor csináltam hülyét magamból.
238 #21 bivaly
- 2019-02-28 21:27
Utóirat !

Még cseng a fülemben a Fóris Eszter telefonhívása, hogy "gyere te is, szabadítsuk ki a Budaházy Gyurit !".
Természetesen nem mentem. Hídfoglalás. Ki volt az a mocsok, aki avval a szerencsétlen hülyével elhitette, hogy "forradalmat" tud csinálni ? Meg a többivel !?
Vissza nézve az elmúlt bõ harminc évet, ügynök cirkusz, ügynök cirkusz hátán. Robbantások, olaj biznisz, ami nem is volt , választási csalások, ami mára szintén nem is volt, az MDF "nagytakarítása", ami soha nem történt meg.
És közben eltelt az életem. Lassan lejár a jegyem is.
4 #22 Posta Imre
- 2019-03-01 06:18
Bivaly, talán annyi a "cseresznyém", hogy egybõl a sûrejében találtam magam és ugyanazt éreztem, mint a rendõrseggnél, seregél...és bárhol máshol addig közösségben. A hülyék dirigálnak és nem azt mondják, amit mondani kellene és nem azt teszik, amit tenni kellene. Nem értettem gaudit, miért nem csap rá az in-kalos történetre morvaival...csak egy példa a sok közül. Vagy demeter ervin miért nem tekinti nemzetbiztonságinak a helyzetet....vagy ...a többi meg már adta magát. Gyors volt az ébredés, de alapvetõen érzékenyebb vagyok a "hülyeségre" tán, mint az átlag és az algoritmus már adta magát. Totockait Székelyudvarhelyen is megerõsítették, de az egész hvim-es hülyegyerek-party ez a kategória. A forrás szerint a késõbbi felesége egy motel-lány volt ott, magyarul nem beszélni és szekusnak tartották. Persze lehet, hogy végül is KGB-s, mint Kovács Béla, de ez érdektelen. Morvai-gaudi szerelmi párosról is hallottam ezt-azt. Magánügy? Hááát, van az a pont, amikor már nem az.

Képzeld el mennyi idõt, energiát fecséreltünk el ezekért a keserû tapasztalatokért. Mennyi hasznos dolgot is tehettünk vona. De biztos ez? Lehet, hogy ha most ébrednék, sokkal nyomorultabbul érezhetnénk magunkat. A bértelünk meg úgy is lejár.
1368 #23 Karpatkanyar
- 2019-03-01 13:53
Imre írod: "Képzeld el mennyi idõt, energiát fecséreltünk el ezekért a keserû tapasztalatokért."
A lényeg az lenne, hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan hasznosítjuk.
238 #24 bivaly
- 2019-03-01 17:22
Karpatkanyar !

Leírtam ! A tapasztalatokat úgy hasznosítod, hogy felismered, és bevallod, hogy felesleges volt ! Egy szempontból volt hasznos, úgy meg de nagyon, mindenkinek önmagának.
146 #25 satu
- 2019-03-03 10:51
Uraim!
"Mint fenn, úgy lenn
Mint kinn, úgy benn..."
Lehetne ragozni. Sajnos ez az irányelv is ki lett fordítva.
Felesleges volt-e? A pesszimizmusom azt mondja, persze, mert kb 15 éve egy helyben topogunk.
Optimizmusom, meg: egy MAG sem terem hiába...
4 #26 Posta Imre
- 2019-03-03 11:16
Satu, úgy bizony. Még szerényebb szabadkõmûves körökben is egy 6. Lenin néven aposztrofált elftársnak a svájci zsidó-keltetõben a 1905-ös sikertelen puccs után 12 évet kellett várni, míg "gyõztesen" bevonulhatott a lepucolt placcra. Bonyolult dolgok ezek kérem és idõigényesek.

Kárpátkanyar, sok éves igen aktív tapasztalatom azt mondatja velem, hogy igen gyakori eset az, amikor mások hasznosítják a szintén mások által begyûjtött tapasztalatokat. Persze ez nem törvény, de közös ismerõsünk megesküdött 56-ban, hogy a komcsi tetveken bosszút áll heted magával és mára csak õ marad egyedül, no meg a bosszú.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.61 másodperc
3,410,108 egyedi látogató